ျမစ္ဆုံခ်ည္းသာေလာ… ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္ႏွင့္ပါဘုရား

၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလ ၂၂ ရက္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ေယာမင္းႀကီးလမ္းရွိ THE SKETCH OF A RIVER ျပပြဲသို႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ တက္ေရာက္ခဲ့စဥ္။

သမၼတဦးသိန္းစိန္လက္ထက္က ရပ္တန္႔ခဲ့သည့္ ျမစ္ဆုံစီမံကိန္းသည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အစိုးရသက္တမ္း သုံးႏွစ္ျပည့္ခါနီးတြင္ ျပည္သူမ်ားကို ျပန္လည္ေျခာက္လွန္႔လာသည္။ အေမြရခဲ့သည့္ ထိုစီမံကိန္းေဟာင္းတစ္ခုတည္းသာ ျမန္မာျပည္သူမ်ားကို ေျခာက္လွန္႔လာသေလာ။ မဟုတ္ပါ။ အသစ္တီထြင္ဖန္တီးလိုက္သည့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္းကပါ ပါဝင္ေျခာက္လွန္႔လာသည္။

ဇာတ္လမ္းက ျမစ္ဆုံမွ စသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ တ႐ုတ္သံအမတ္ႏွင့္တကြ တ႐ုတ္အစိုးရ သို႔မဟုတ္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီအာေဘာ္သတင္းစာမ်ားက ျမစ္ဆုံစီမံကိန္းျပန္စရန္ ၂၀၁၈ ႏွစ္ကုန္ပိုင္းတြင္ ဆက္တိုက္တြန္းအားေပးလာၾကသည္။

‘လက္ရွိတြင္ တ႐ုတ္-ျမန္မာပူးေပါင္း ေဆာင္႐ြက္မႈ၌ ရင္ဆိုင္ေနရသည့္ အခက္အခဲတစ္ခုမွာ ခုနစ္ႏွစ္ၾကာ ရပ္ဆိုင္းခဲ့သည့္ ျမစ္ဆုံ ေရအားလၽွပ္စစ္စီမံကိန္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျမစ္ဆုံစီမံကိန္း ျပႆနာကို မေျဖရွင္းဘဲ အၾကာႀကီး အခ်ိန္ဆြဲမည္ဆိုပါက တ႐ုတ္ကုမၸဏီမ်ားက ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ လာေရာက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္ ယုံၾကည္စိတ္ကို ဆိုး႐ြားစြာ ထိခိုက္ႏိုင္ပါေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ လူမႈစီးပြားဖြံၿဖိဳးတိုးတက္ရန္ႏွင့္ တ႐ုတ္-ျမန္မာ စီးပြားေရးစႀကႍ တည္ေဆာက္ရန္အတြက္ လုံေလာက္သည့္ လၽွပ္စစ္ဓာတ္အား အေရးတႀကီးလိုအပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း’ ဟု တ႐ုတ္သံအမတ္၏ ၂၀၁၈ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလကုန္ခါနီး ကခ်င္ျပည္နယ္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ေတြ႕သည့္ ခရီးစဥ္အၿပီး ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ျမစ္ဆုံစီမံကိန္းကို အခ်ိန္မဆြဲဘဲ ျပန္စရန္ တြန္းအားေပးထားသည္။

သံအမတ္ႀကီးက ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္အၿပီး တစ္လအၾကာတြင္ တ႐ုတ္အစိုးရ၏ အာေဘာ္ျဖစ္သည့္ The Global Times တြင္လည္း ဇန္နဝါရီ ၃၀ ရက္ေန႔က ေဖာ္ျပေသာ ‘Myitsone dam concerns Myanmar’s credibility’ ေဆာင္းပါးသည္ ျမစ္ဆုံေရကာတာအေၾကာင္း ျဖစ္သည္။ ျမစ္ဆုံကိစၥ တြန္းအားေပးလာျခင္းသည္ တ႐ုတ္အစိုးရ၏ မူဝါဒပင္လား။ ေရးသူမွာ တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ အာေဘာ္ People’s Daily မွ ဝါရင့္အယ္ဒီတာလည္းျဖစ္၊ တ႐ုတ္ think tank ု ျဖစ္သည့္ Chongyang Institute for Financial Studies at Renmin University of China မွ Senior Fellow လည္း ျဖစ္သည္။ ‘ေရွ႕အစိုးရက အတည္ျပဳသည့္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈစီမံကိန္းမ်ားကို ေနာက္အစိုးရကဖ်က္လ်င္ မည္သည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ကမၽွ ျမန္မာတြင္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမည္မဟုတ္ေၾကာင္း’ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေျပာခဲ့သည့္စကားကို ကိုးကားကာ ျမစ္ဆုံကိစၥကို ေသခ်ာစြာ မေျဖရွင္းလၽွင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ ယုံၾကည္စိတ္ခ်ရမႈကို ထိခိုက္ႏိုင္ေၾကာင္း ေဆာင္းပါးရွင္က ေရးသားထားသည္။

ျမစ္ဆုံ စီမံကိန္းကို ရပ္တန္႔ထားရသည္မွာ ခုနစ္ႏွစ္ခန္႔ရွိၿပီျဖစ္ရာ တ႐ုတ္က စကားျပန္စလာျခင္းသည္ သူတို႔ဘက္က ၾကည့္လၽွင္ မလြန္။ ယခင္အစိုးရလက္ထက္က သူတို႔လက္ထက္တြင္ ရပ္တန္႔ေၾကာင္း အျဖဴအမည္း အေျဖေပးခဲ့သည့္အတြက္ ယခုအစိုးရထံမွလည္း အျဖဴအမည္း အေျဖရခ်ိန္တန္ၿပီဟု ဆုံးျဖတ္ေသာေၾကာင့္လည္း ျဖစ္ႏိုင္သည္။

သို႔ေသာ္ ျမစ္ဆုံကိစၥကို တ႐ုတ္ဘက္က ေျပာလာျခင္းသည္ တ႐ုတ္တို႔၏ အခ်ိန္ဇယားအရ သင့္ေတာ္ေကာင္းသင့္ေတာ္မည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ျမန္မာအစိုးရအတြက္မူ မသင့္ေလ်ာ္ေသာ ကာလျဖစ္ေနသည္။ အဆုံးအျဖတ္ျဖစ္သည့္ ၂၀၂၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲက နီးလာၿပီ။ မဲဆြယ္ကာလေရာက္ေနၿပီ။ ျမစ္ဆုံသည္ အကဲဆတ္သည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ျပည္သူမ်ားအၾကား ေထာက္ခံမႈျမင့္ေနေသးေသာ္လည္း ျမစ္ဆုံစီမံကိန္းသည္လည္း ျပည္သူအကန္႔ကြက္ဆုံး စီမံကိန္းျဖစ္ေနသည္။

ျမစ္ဆုံကိစၥတြင္ လက္ရွိအစိုးရ၏ သေဘာထားမည္သို႔ ရွိမည္မသိသည့္အတြက္ အစိုးရအက်ပ္အတည္းျဖစ္မည္စိုးေသာေၾကာင့္ ယခင္ဦးသိန္းစိန္အစိုးရ လက္ထက္ေလာက္ ဆန္႔က်င္သူမမ်ားေသာ္လည္း ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားသည့္ သဘာ၀ပတ္ဝန္းက်င္သမားမ်ားအပါအဝင္ အမ်ားအျပားက လူသိရွင္ၾကား ကန္႔ကြက္ေျပာဆိုၾကသည္။ ျမစ္ဆုံအိပ္မက္ဆိုး ျပန္မက္ၾကရေတာ့မည္လား။

ျမစ္ဆုံစီမံကိန္းကို လူႀကိဳက္နည္းမွန္း လက္ရွိအစိုးရ သေဘာေပါက္သည္။ လူထုေထာက္ခံမႈ အမ်ားအျပားရထားသည့္ အစိုးရျဖစ္ေသာ္လည္း ျမစ္ဆုံစီမံကိန္း အနာဂတ္အေၾကာင္း ေမးသမွ်ကို အထူးသတိထားေျဖဆိုသည္။ NLD ၏ ဒုဥကၠဌ ျဖစ္သည့္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးေဇာ္ျမင့္ေမာင္က ျပည္သူ႕ဆႏၵအတိုင္း ေဆာင္႐ြက္မည့္သေဘာ ျမစ္ဆုံေမးခြန္းကို ေျဖၾကားသည္။

ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈဝန္ႀကီး ဦးေသာင္းထြန္းကမူ ေနရာေျပာင္းလၽွင္ ေျပာင္းမည့္ သေဘာ၊ အ႐ြယ္အစားေျပာင္းလၽွင္ ေျပာင္းမည့္သေဘာ ေျပာၾကားခဲ့ဖူးသည္။

လုပ္မည္၊ မလုပ္မည္ တိတိက်က်ကိုမူ တာဝန္ရွိသူ မည္သူကမၽွ မေျပာေသး။

ျမစ္ဆုံစီမံကိန္းသည္ မေရမရာျဖစ္ေနေသးေသာ္လည္း လူထုစိုးရိမ္မႈမ်ား ျမင့္တက္လာသည့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္းမွာမူ စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနၿပီ။

ျမစ္ဆုံႏွင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္

ႏွစ္ခုလုံးမွာ ဧရာမစီမံကိန္းမ်ား။ တပ္မေတာ္အစိုးရလက္ထက္က တ႐ုတ္ႏိုင္ငံႏွင့္ သေဘာတူလက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့သည့္ ျမစ္ဆုံစီမံကိန္းသည္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၃ ဒသမ ၆ ဘီလီယံ တန္ဖိုးရွိ စီမံကိန္းႀကီးျဖစ္သည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္းသည္လည္း အေမရိကန္ေဒၚလာဘီလီယံခ်ီတန္ဖိုးရွိသည္။

ျမစ္ဆုံစီမံကိန္းကဲ့သို႔ပင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္းကို အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ကုမၸဏီမွာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံပိုင္ကုမၸဏီႀကီးျဖစ္သည္။ တ႐ုတ္ကုမၺဏီမ်ားဆိုသည့္အတြက္ စိုးရိမ္သြားသူမ်ား ရွိသည္။ ေနာက္ထပ္ စိုးရိမ္ၾကသည္မွာ “ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ” တြင္။

ေဒၚလာဘီလီယံခ်ီသည့္ လုပ္ငန္းႀကီးမ်ား၊ ျမန္မာ့အနာဂတ္ကို ေျပာင္းသြားေစမည့္ စီမံကိန္းႀကီးမ်ားျဖစ္သည့္အတြက္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈကို စိုးရိမ္ၾကသည္မွာ အဆိုးမဆိုသာ။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္ပတ္သက္လ်င္ သမိုင္းမေကာင္းခဲ့။

ေနာက္ထပ္တူညီေသာအခ်က္မွာ ထိုစီမံကိန္း ႏွစ္ခုလုံးတြင္ ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္သူ၊ စိုးရိမ္သူမ်ား မ်ားျပားသည္။ ျမစ္ဆုံကို စိုးရိမ္သူပိုမ်ားသည္။

ျမစ္ဆုံကို သဘာ၀ပတ္ဝန္းက်င္႐ႈေထာင့္ႏွင့္ အေမြအႏွစ္႐ႈေထာင့္မွ အထူးကန္႔ကြက္ၾကသည္။ ဆည္ၿပိဳလ်င္ အႏၲရာယ္က်ေရာက္ႏိုင္သည့္ ႐ႈေထာင့္မွလည္း ၾကည့္ၾကသည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္ကိုမူ အေႂကြးႏြံနစ္မည့္ ႐ႈေထာင့္ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အင္ဂ်င္ျဖစ္သည့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ႏွင့္ကပ္ရက္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္တြင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွ တ႐ုတ္မ်ား သိန္းႏွင့္သန္းႏွင့္ခ်ီ ဝင္ေရာက္လာမည္ကို စိုးရိမ္သည့္ လူဦးေရ ႐ႈေထာင့္၊ လူမႈေရး႐ႈေထာင့္တို႔မွ ၾကည့္ၾကသည္။

ေနာက္ထပ္ၾကည့္လ်င္ တစ္ခုက စီမံကိန္းအေဟာင္း။ ေနာက္တစ္ခုက အသစ္။

ျမစ္ဆုံသည္ တပ္မေတာ္ အစိုးရလက္ထက္က စီမံကိန္းျဖစ္သည္။ ရန္ကုန္ ၿမိဳ႕သစ္သည္ ယခုက်မွ စဥ္းစားအေကာင္ အထည္ေဖာ္ျခင္းျဖစ္သည္။
ျမစ္ဆုံသည္ အေမြခံ စီမံကိန္းျဖစ္ သည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္သည္ ယခုအစိုးရ လက္ထက္မွ စတင္ေမြးဖြားေသာ စီမံကိန္း ျဖစ္သည္။ ယခင္အစိုးရလက္ထက္က အလားတူစီမံကိန္းမ်ိဳး စဥ္းစားခဲ့ေသာ္ လည္း လုပ္ပုံကိုင္ပုံမ်ားႏွင့္ စီမံကိန္းသည္ အသစ္ျဖစ္သည္။

ျမစ္ဆုံစီမံကိန္းကို ျပန္စရန္ တ႐ုတ္ဘက္က ဖိတြန္းေနသည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္းကိုမူ တ႐ုတ္ဘက္က အထူးတလည္ ဖိအားေပးရန္မလို။ ျမန္မာဘက္က “မဆြတ္ခင္က ၫြတ္ခ်င္လ်က္”။

ထိုစီမံကိန္းႀကီးႏွစ္ခုလုံးတြင္ ႀကီးမားေသာ တူညီသည့္အခ်က္မွာ တ႐ုတ္၏ ကုန္းေရပိုးလမ္းမသစ္စီမံကိန္း Belt and Road Initiative BRI ကို ျမန္မာတြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ တ႐ုတ္ – ျမန္မာစီးပြားေရးစႀကႍေအာက္မွ စီမံကိန္းႀကီးမ်ားျဖစ္ျခင္း ျဖစ္သည္။

ပိုးလမ္းမသစ္ႏွင့္ တ႐ုတ္ – ျမန္မာ စီးပြားေရးစႀကႍ

တ႐ုတ္ပိုးလမ္းမသစ္စီမံကိန္း Belt and Road Initiative BRI သည္တ႐ုတ္ႏိုင္ငံကို ေနာက္တစ္ဆင့္ျမႇင့္မည့္ ဧရာမစီမံကိန္းႀကီးျဖစ္သည္။ အစိတ္အပိုင္းျဖစ္သည္။ BRI ကိုအမ်ိဳးမ်ိဳး အဓိပၸာယ္ဖြင့္ၾကေသာ္လည္း အရင္းစစ္လၽွင္ တ႐ုတ္ကို ဗဟိုျပဳသည့္ လမ္း၊ တံတား၊ စြမ္းအင္၊ စီးပြားေရးဇုန္စသည့္ စီမံကိန္းမ်ိဳးစုံပါဝင္သည့္ ဧရာမအေျခခံအေဆာက္အဦစီမံကိန္းႀကီးျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္း၊ ေက်ာက္ျဖဴေရနက္ဆိပ္ကမ္းစီမံကိန္း၊ တ႐ုတ္ႏွင့္ ေက်ာက္ျဖဴရထားလမ္းႏွင့္ ျမစ္ဆုံစီမံကိန္းကိုယ္တိုင္တို႔သည္ BRI စီမံကိန္းမ်ားဟု သတ္မွတ္ႏိုင္သည္။

စင္စစ္ ျမစ္ဆုံစီမံကိန္းကို တ႐ုတ္ဘက္က တြန္းလာျခင္းကို သီးျခားစီၾကည့္၍မျဖစ္ပါ။ တ႐ုတ္ – ျမန္မာစီးပြား ေရးစႀကႍအရွိန္ရလာျခင္းႏွင့္ တြဲၾကည့္မွ ပိုေဝးေဝး၊ ရွင္းရွင္းျမင္ရမည္။ ရက္စြဲအခ်ိဳ႕ကိုၾကည့္ပါ။

တ႐ုတ္-ျမန္မာမူဆယ္-မႏၲေလး ရထားလမ္းစီမံကိန္း ျဖစ္ေျမာက္ႏိုင္ေျခေလ့လာမႈ (Feasibility Study) ဆိုင္ရာ နားလည္မႈ စာခၽြန္လႊာလက္မွတ္ေရးထိုးပြဲ အခမ္းအနားကို ၂၀၁၈ ေအာက္တိုဘာလ ၂၂ ရက္ေန႔တြင္ ေနျပည္ေတာ္၌ က်င္းပသည္။

ေက်ာက္ျဖဴအထူး စီးပြားေရးဇုန္ ေရနက္ဆိပ္ကမ္းစီမံကိန္းမူေဘာင္ သေဘာတူညီခ်က္ လက္မွတ္ေရးထိုးပြဲအခမ္းအနားကို ႏိုဝင္ဘာလ ၈ ရက္ေန႔တြင္ ေနျပည္ေတာ္၌ က်င္းပခဲ့သည္။

တ႐ုတ္ျပည္သူ႕သမၼတႏိုင္ငံသမၼတ Mr. Xi Jinping ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႔အၾကား ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ႏွစ္ကုန္က သေဘာတူညီခဲ့ေသာ “The Belt and Road” အဆိုျပဳခ်က္ေအာက္၌ တ႐ုတ္-ျမန္မာစီးပြားေရးစႀကႍ ပူးတြဲတည္ေထာင္ေရးဆိုင္ရာ အေရးပါေသာ သေဘာတူညီခ်က္အား တစ္ဆင့္တက္ လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္အတြက္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ အမ်ိဳးသားဖြံၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရးေကာ္မရွင္ ဒုတိယဥကၠဌ Mr. Ning Jizhe သည္ ႏိုဝင္ဘာလ ၂၄ ရက္မွ၂၇ ရက္ ေန႔အထိ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ လာေရာက္သည္။

တ႐ုတ္သံအမတ္ႀကီး Mr. Hong Liang သည္ ဒီဇင္ဘာလ ၂၈ ရက္ေန႔မွ ၂၉ ရက္ေန႔အထိ ကခ်င္ျပည္နယ္ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕၌ ကခ်င္ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆုံၿပီး ျမစ္ဆုံျပန္စေရးအပါအဝင္ အျခားကိစၥမ်ား ေဆြးေႏြးသည္။

တ႐ုတ္-ျမန္မာစီးပြားေရးစႀကႍဆိုင္ရာ ပူးတြဲေကာ္မတီ ဒုတိယအႀကိမ္အစည္းအေဝးႏွင့္ ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ တ႐ုတ္-ျမန္မာစီးပြားေရးစႀကႍဖိုရမ္ကို ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၁ ရက္ေန႔မွ ၂၂ ရက္ေန႔အထိ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ယူနန္ျပည္နယ္ ကူမင္းၿမိဳ႕၌ က်င္းပၿပီး စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရး ဝန္ႀကီးဌာနဝန္ႀကီး ဦးစိုးဝင္း တက္ေရာက္သည္။

တ႐ုတ္ – ျမန္မာ စီးပြားေရးစႀကႍေဖာ္ေဆာင္ေရး အရွိန္ျမႇင့္လာသည္ႏွင့္အမၽွ ျမစ္ဆုံတြန္းအားမ်ားလာျခင္းႏွင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္တည္ေဆာက္ေရးအဆင့္မ်ား ျမန္လာသည္ကို ျမင္ရသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အျမင္

ျမစ္ဆုံစီမံကိန္းျဖစ္ေစ၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္းျဖစ္ေစ ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလုံးတြင္ အာဏာအရွိဆုံးပုဂၢိဳလ္ျဖစ္သည့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ အဆုံးအျဖတ္သည္ ေနာက္ဆုံးအဆုံးအျဖတ္ျဖစ္သည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ မည္သို႔ဆုံးျဖတ္ မည္ကို မသိေသးေသာ္လည္း စီမံကိန္းႀကီးမ်ားအေပၚ သူ၏အျမင္ကို မၾကာေသးမီရက္ပိုင္းက က်င္းပသည့္ ျပည္ၿမိဳ႕ျပည္သူလူထုႏွင့္ ေတြ႕ဆုံပြဲတြင္ အကဲခတ္ႏိုင္သည္။

“ျမစ္ဆုံ စီမံကိန္းနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ပဲ ျဖစ္ျဖစ္၊ ဘယ္လိုပဲ ႀကီးက်ယ္တဲ့ စီမံကိန္းႀကီးေတြနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ပဲျဖစ္ျဖစ္ ကၽြန္မတို႔ ျပည္သူလူထုဟာ အျမင္က်ယ္က်ယ္နဲ႔ အဘက္ဘက္ကေန စဥ္းစားေစခ်င္ပါတယ္။ ကၽြန္မတို႔ႏိုင္ငံရဲ႕ ဂုဏ္သိကၡာအတြက္၊ ကၽြန္မတို႔ႏိုင္ငံကို ကမၻာကယုံၾကည္မႈရဖို႔အတြက္ ကၽြန္မတို႔က စကားတည္ဖို႔လိုတယ္ေနာ္” ဟု မတ္လ ၁၄ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပသည့္ ထိုေတြ႕ဆုံပြဲတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာသည္။

“ယခင္တုန္းက စတင္ခဲ့တဲ့ စီမံကိန္းႀကီးေတြကို ကၽြန္မတို႔အစိုးရတက္ၿပီး ဘယ္ဟာမွ ဂ႐ုမစိုက္ေတာ့ဘူး၊ လုပ္ခ်င္ရာလုပ္မယ္ေျပာလို႔မရပါဘူး။ အဲဒီလိုလုပ္ရင္ ဒီႏိုင္ငံဟာ ဘယ္ေတာ့မွ အားကိုးရတဲ့ႏိုင္ငံ မဟုတ္ေတာ့ဘူး။ အစိုးရတစ္ခုတက္ရင္ တစ္မ်ိဳး၊ ငါတို႔ ဒီႏိုင္ငံမွာ ဘာမွမလုပ္တာပဲ ေကာင္းတယ္ဆိုတဲ့ စိတ္ဓာတ္ေတြ ကမၻာႀကီးမွာ ျဖစ္သြားလို႔ရွိရင္ ကၽြန္မတို႔ ႏိုင္ငံကို ထိခိုက္တယ္” ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ထပ္မံေျပာၾကားသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က သူ သို႔မဟုတ္ သူ႕အစိုးရခံယူခ်က္မ်ားကို ေျပာျပျခင္းသာ ျဖစ္သည္။ မည္သို႔ ဆုံးျဖတ္မည္ကို မသိရေသး။ စီးပြားေရးသာမက ႏိုင္ငံေရးဘက္ကပါ ၾကည့္ရမည့္ ပုံေပၚသည္။

ယခုစီမံကိန္းႀကီး ႏွစ္ခုလုံးသည္ Belt and Road စီမံကိန္းေအာက္မွ ျဖစ္သည္။ သက္ဆိုင္ရာဌာနမ်ား၊ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္တို႔ပါဝင္ေသာ “The Belt and Road” အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ေရးဆိုင္ရာ ဦးေဆာင္ေကာ္မတီတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ကိုယ္တိုင္ဥကၠ႒ျဖစ္သည့္အတြက္ ‘The Belt and Road’ အဆိုျပဳခ်က္ေအာက္ရွိ တ႐ုတ္-ျမန္မာ စီးပြားေရးစႀကႍ ပူးတြဲတည္ေထာင္ေရး အေပၚတာဝန္အျပည့္ယူထားသလို အာဏာလည္း အျပည့္ရွိသည့္ တစ္ဦးတည္းေသာသူျဖစ္သည္။

ျပည္သူလူထု စိုးရိမ္ေနေသာ အထက္ပါ စီမံကိန္းႀကီးႏွစ္ခုအနက္ ျမစ္ဆုံမွာ “သို႔ေလာ၊ သို႔ေလာ” ျဖစ္ေနေသာ္လည္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္းမွာ ဆက္သြားရန္ ေသခ်ာသေလာက္ျဖစ္သည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္ကဲ့သို႔ စီမံကိန္းႀကီးသည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ သေဘာတူညီမႈမပါဘဲ ျဖစ္ႏိုင္ရန္ ခဲယဥ္းသည္။ ထို႔ျပင္ ေနျပည္ေတာ္တြင္ မၾကာေသးမီက က်င္းပခဲ့သည့္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ ထိပ္သီးညီလာခံတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္းအေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို တင္ျပေနသည္ကို ေတြ႕လိုက္ရသည္။

ျမစ္ဆုံကို ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္မည္၊ မလုပ္ေဆာင္မည္ကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အပါအဝင္ ျမန္မာအစိုးရက ယခုအခ်ိန္ထိ တိတိက်က်ေျပာၾကားျခင္း မရွိေသးေပ။ ျမစ္ဆုံကို လြဲမွားဆုံးျဖတ္လၽွင္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ အထိနာႏိုင္သည္ဟု ထင္ေၾကးေပးၾကသည္။ သို႔ရာတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လူႀကိဳက္အမ်ားဆုံး ႏိုင္ငံေရးသမား ျဖစ္ေနဆဲ။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္းသည္ စတင္အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေနၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း ထိုစီမံကိန္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး စီမံကိန္းတာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ မၾကာမီရက္ပိုင္းအတြင္း ေတြ႕ဆုံမည့္ သတင္းထြက္လာသည္။ ေတြ႕ဆုံပြဲမွသည္ အခ်ိဳး ၏အေကြ႕တစ္စုံတစ္ရာ ေပၚလာႏိုင္သလား။

မၾကာမီ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဆုံးျဖတ္ရေတာ့မည္။ 

 

TVJ

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *