႐ုပ္လုံးေပၚလာသည့္ ဟန္းဆက္အခြန္

မိုဘိုင္းလ္ဖုန္းဟန္းဆက္ႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းေဈးကြက္အတြက္ အခြန္အျပည့္အဝေကာက္ခံမည့္ အစီအစဥ္တစ္ရပ္ကို ျပည္တြင္းအခြန္မ်ားဦးစီးဌာနက ေၾကညာေမာင္းခတ္လိုက္ၿပီ ျဖစ္သည္။

ဟန္းဆက္ႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းဝယ္ယူပါက ဝယ္ယူသူသည္ အခြန္ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းေပးရမည္ျဖစ္သည္။ ထိုအခြန္ကို ဖုန္းေရာင္းခ်သည့္ ဆိုင္မ်ားက ေကာက္ ယူထားမည္။ အခြန္ေကာက္ယူေၾကာင္းကိုလည္း ဝယ္ယူသည့္ ေျပစာေပၚတြင္ က်သင့္သည့္ အခြန္တံဆိပ္ေခါင္းကပ္ေပးမည္။ စားေသာက္ဆိုင္မ်ားတြင္ သြားေရာက္စားသုံးၿပီးေနာက္ အခြန္ေပးရသည့္ ပုံစံပင္ျဖစ္သည္။ ထိုအခြန္ကို ဆိုင္ရွင္က ႏိုင္ငံေတာ္သို႔ ျပန္သြင္းမည္ ျဖစ္သည္။

ဤပုံစံသည္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၁ ရက္မွစတင္ၿပီး အသက္ဝင္မည္ျဖစ္သည္။

ယခုစနစ္တြင္ ေျပစာေပၚတြင္ အခြန္အမွတ္တံဆိပ္ကပ္၍ ေကာက္မည္ျဖစ္ရာ ယခင္စနစ္ႏွင့္ မည္သို႔ကြာျခား မည္နည္း။ အဓိကမွာ ဟန္းဆက္ႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းဝယ္ယူသူမ်ားအတြက္ ေဈးႏႈန္းပိုႀကီးျမင့္သြားမည္ေလာ။

ရွိႏွင့္ၿပီးေသာ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္

စင္စစ္အားျဖင့္ ျပည္သူလူထုအတြက္ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ေပးေဆာင္ရျခင္းမွာ ထူးဆန္းသည့္ ကိစၥရပ္မဟုတ္ေပ။ ကင္းလြတ္ခြင့္ေပး ထားေသာ ကုန္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ဝန္ေဆာင္ မႈမ်ားမွအပ ျပည္သူလူထုသည္ အဆိုပါ ကုန္ပစၥည္း သို႔မဟုတ္ ဝန္ေဆာင္မႈကို ဝယ္ယူပါက ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ေပးေဆာင္ေနရသည္။

ယင္းအခြန္ေကာက္ခံျခင္းကို စားေသာက္ဆိုင္၊ ဟိုတယ္ႏွင့္ တည္းခိုခန္း၊ ႐ုပ္သံဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားအေပၚ  ၅ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ေ႐ႊထည္လက္ဝတ္ရတနာ ေရာင္းခ်မႈအေပၚ ၁ ရာခိုင္ႏႈန္းေကာက္ လ်က္ရွိၿပီး ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဇြန္လမွ စတင္ကာ ဟန္းဆက္ႏွင့္ ဆက္စပ္အပိုပစၥည္းမ်ားအေပၚတြင္ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ေကာက္မည္ ျဖစ္သည္။

လက္ကိုင္ဖုန္း ဟန္းဆက္ႏွင့္ ဆက္စပ္အပိုပစၥည္းမ်ားဝယ္ယူမႈအေပၚ ေကာက္ယူသည့္အခြန္ကို ကုန္သြယ္ လုပ္ငန္းခြန္ဟုေခၚဆိုၾကသည္။ အဆိုပါ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္သည္ ယခုမွ ေကာက္ျခင္းမဟုတ္။ ယခင္ကလည္း ေကာက္ယူခဲ့သည္ဟု ျပည္တြင္းအခြန္မ်ားဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ ဦးမင္းထြဋ္က ဆိုသည္။

ယခင္ကမူ ဟန္းဆက္ႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းဝယ္ယူမႈအတြက္ အခြန္ေကာက္ခံသည္ဟူ၍ က်ယ္ျပန္႔စြာ မသိရွိခဲ့ၾကေပ။ ဆိုရလၽွင္ ဟန္းဆက္အတြက္ ေပးရသည့္ အခြန္သည္ ႐ုပ္လုံးမေပၚခဲ့။

သို႔ေသာ္လည္း ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ေကာက္ယူခဲ့သည္။ ေကာက္ယူသည့္ ပုံစံမွာ ျပည္ပမွ ကုန္ပစၥည္း တင္သြင္းခ်ိန္တြင္ အေကာက္အခြန္ဦးစီးဌာနက ႀကိဳတင္ေကာက္ခံေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ဖုန္းႏွင့္ဆက္စပ္ပစၥည္းတင္သြင္းလာပါက ဆိပ္ကမ္းအေရာက္ တန္ဖိုး (CIF) အေပၚတြင္ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းကို လုပ္ငန္းရွင္က ႀကိဳတင္ေပးေဆာင္ခဲ့ၿပီး ႏွစ္ကုန္မွသာ အၿပီးသတ္ အခြန္ရွင္းလင္းရျခင္း ျဖစ္သည္။ တစ္ႏွစ္လၽွင္ တစ္ႀကိမ္အခြန္ရွင္းလင္းသည့္ စနစ္မွ လက္ငင္းအခြန္ ရွင္းလင္းေပးရမည့္ပုံစံ ျဖစ္ေၾကာင္း Unique IT & Mobile Center တည္ေထာင္သူ ဦးေက်ာ္ဆန္းဦးက ဆိုသည္။

“တစ္ႏွစ္မွ တစ္ေခါက္ဆိုေတာ့ လုပ္ရတာလြယ္တယ္ေပါ့။ စာ႐ြက္ေတြက လြယ္တယ္။ အခုကေတာ့ လက္ငင္းစနစ္ ျဖစ္သြားတာေပါ့။ လြယ္လြယ္ေျပာရရင္ ေရာင္းတဲ့အေပၚမွာ တံဆိပ္ေခါင္းကပ္ေပးရမယ္။ တစ္သိန္းသုံးေသာင္းက်ပ္နဲ႔ ေရာင္းတဲ့ ဖုန္းကို ၆၅၀၀ က်ပ္တန္ တံဆိပ္ေခါင္းကပ္ေပးရမယ္”ဟု ၎က ဆိုသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ဖုန္းတစ္လုံးဝယ္ယူပါက ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္း အတြက္ပါ လုပ္ငန္းရွင္က ထည့္သြင္း တြက္ခ်က္၍ ေရာင္းခ်ျခင္းျဖစ္သည္။

ယခုမူထိုသို႔မဟုတ္ေတာ့ေပ။ ဝယ္ ၿပီးၿပီးခ်င္းရရွိသည့္ ေငြရွင္းေျပစာေပၚတြင္ ဆိုင္က က်သင့္ အခြန္တံဆိပ္ေခါင္းကပ္ ေပးမည္။ ဝယ္ယူသူက ထိုအခြန္ကိုေပး ေဆာင္ရမည္ျဖစ္သည္။ ဟန္းဆက္အခြန္ ႐ုပ္လုံးေပၚလာျခင္းပင္ျဖစ္သည္။

“ဇြန္လ ၁ ရက္ေန႔စမယ္။ ဘာေၾကာင့္ ဒီလိုလုပ္တာလဲဆိုရင္ အခြန္ ျပည့္ျပည့္၀၀ရခ်င္လို႔ လုပ္တာပါ” ဟု ျပည္တြင္းအခြန္မ်ားဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ ဦးမင္းထြဋ္က ဆိုသည္။

“အခုမွထၿပီး ဥပေဒထုတ္ၿပီး တိုးေကာက္တာမဟုတ္ဘူး။ ဥပေဒရွိၿပီးသားပဲ။ ႏိုင္ငံေတာ္က ျပည္သူေတြ ေပးထားတဲ့အခြန္ကို ရသင့္ရထိုက္တာေတြ အျပည့္အဝရေအာင္လို႔ပါ” ဟု ၎က ထပ္မံ ရွင္းျပသည္။

ျပင္ညီကြင္းတြင္ မၽွတစြာယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္ေရး

ေဈးကြက္အတြင္းရွိ ဟန္းဆက္ႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားအားလုံးသည္ အစိုးရကို တရားဝင္အခြန္ေဆာင္၍ တင္သြင္းလာျခင္းမဟုတ္။ အခြန္မေဆာင္ဘဲတင္ သြင္းလာသည့္ တရားမဝင္တင္သြင္းလာမႈမ်ားလည္း ရွိေနျပန္သည္။

Alpha Info-Tech ကုမၸဏီ လီမိတက္၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဒါ႐ိုက္တာ ဦးရဲျမတ္သူ၏ အဆိုအရဆိုလၽွင္ တရားဝင္ တင္သြင္းမႈသည္ လက္ရွိေဈးကြက္အတြင္းရွိ ဟန္းဆက္စုစုေပါင္း၏ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းပင္ မရွိေပ။ ဆိုလိုသည္မွာ ဟန္းဆက္ စုစုေပါင္းတင္သြင္းမႈ၏ ၉၀ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ တရားမဝင္ဟန္းဆက္မ်ားျဖစ္သည္ဟု ဆိုလိုျခင္းပင္။

ေဈးကြက္အတြင္းရွိ ဟန္းဆက္ႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းအေရာင္းဆိုင္မ်ားသည္ တရားဝင္အခြန္ေပးေဆာင္၍ တင္သြင္းလာသည့္ ပစၥည္းကို ျပန္လည္ေရာင္းခ်သကဲ့သို႔ တရားမဝင္တင္သြင္းလာေသာ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို ေရာင္းခ်မႈမ်ားရွိေနသည္ဟု ေဈးကြက္အတြင္းမွ စုံစမ္းသိရွိရသည္။

တရားဝင္သြင္းကုန္မ်ားအေပၚ အခြန္ေကာက္ခံႏိုင္ေသာ္လည္း တရားမဝင္တင္သြင္းလာသည့္ ဖုန္းႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားအေပၚတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္က ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ မေကာက္ခံႏိုင္ေၾကာင္း ဦးမင္းထြဋ္က ဆိုသည္။

အခြန္ေပးေဆာင္၍ တင္သြင္းလာေသာ ဟန္းဆက္တစ္လုံးသည္ တင္သြင္းခ်ိန္က က်ပ္တစ္သိန္းက်သင့္ပါက ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖစ္သည့္ ၅၀၀၀ က်ပ္ကို အေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာနက ကိုယ္စားေကာက္ခံထားလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။ ႏွစ္ကုန္၍ အေရာင္းဆိုင္မ်ားက အၿပီးသတ္အခြန္ရွင္းလင္းသည့္အခါ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ခုႏွိမ္ခြင့္ေပးထားသည္။

“အခြန္ေပးေဆာင္ၿပီးသား ဟန္းဆက္ေတြကို ဝယ္ၿပီးေရာင္းတယ္ဆိုရင္ Value Added ေလးအေပၚမွာပဲ ထပ္ၿပီး ေပးရေတာ့တယ္။ ဆိုလိုတဲ့သေဘာက ဥပမာ တစ္သိန္းေပၚမွာ ငါးေထာင္ အခြန္ ေဆာင္ထားတယ္။ ျပန္ေရာင္းတဲ့အခ်ိန္မွာ တစ္သိန္းတစ္ေသာင္းဆိုရင္ တစ္ေသာင္း အေပၚထပ္ေပးရတယ္။ တစ္သိန္းအေပၚ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းေဆာင္ၿပီးသား။ ခုႏွိမ္ခြင့္ ေပးထားတယ္” ဟု ၎ကရွင္းျပသည္။

ကုန္ပစၥည္းတန္ဖိုးႏွင့္အတူ ေျပစာတြင္ အခြန္တံဆိပ္ကပ္ႏွိပ္ပါက တရားမဝင္တင္သြင္းေရာင္းခ်သည့္ ဟန္းဆက္ႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားကိုပါ အခြန္စည္းၾကပ္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ တရားဝင္တင္သြင္းလာသည့္ ကုန္ပစၥည္းျဖစ္ေသာ္ျငား အခြန္တံဆိပ္ေခါင္းမကပ္ပါက ေရာင္းေဈးအမွန္ကို မသိႏိုင္ျခင္းေၾကာင့္ အခြန္ကို ေလ်ာ့နည္းစည္းၾကပ္ႏိုင္ေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။

တံဆိပ္ေခါင္းကပ္ေကာက္ခံပါက ပိုမိုတိက်စြာေကာက္ခံႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကဆိုသည္။ ေရာင္းခ်သူသည္ အခြန္တံဆိပ္မ်ားကို အခြန္ဦးစီးဌာနမႉး႐ုံးမ်ားထံမွ ႀကိဳတင္ဝယ္ထားရမည္ျဖစ္ၿပီး ေရာင္းခ်သည့္တန္ဖိုးအလိုက္ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ညီမၽွသည့္ အခြန္တံဆိပ္ေခါင္းကပ္ႏွိပ္ေပးမည္ျဖစ္သျဖင့္ ပိုမိုတိက်စြာ ေကာက္ခံႏိုင္မည့္သေဘာ ျဖစ္သည္။

လက္ရွိတြင္လည္း တည္ဆဲဥပေဒအရ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ေကာက္ခံေနၿပီး အခြန္တံဆိပ္ေခါင္းမကပ္သျဖင့္ အခြန္ေငြကို လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ရရွိသြားႏိုင္ေၾကာင္း ဦးမင္းထြဋ္ကဆိုသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ စားသုံးသူေပးထားသည့္ အခြန္ကို အျပည့္အဝရရွိရန္ ယင္းကဲ့သို႔ ေဆာင္႐ြက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။

ႏိုင္ငံတကာတြင္ ဘဏ္ဝန္ေဆာင္မႈ၊ အသက္အာမခံႏွင့္ ပညာေရးဝန္ေဆာင္မႈ စသည့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကိုသာ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ေပးေလ့ရွိၿပီး က်န္ဝန္ေဆာင္မႈႏွင့္ ကုန္ပစၥည္းအားလုံးကို အဆိုပါ အခြန္ေကာက္ခံေလ့ ရွိသည္။  ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ကင္းလြတ္ခြင့္ေပးထားသည့္ ကုန္ပစၥည္ ၈၀ မ်ိဳးႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈ ၃၀ ခန္႔ရွိေၾကာင္း ျပည္တြင္းအခြန္မ်ား ဦးစီးဌာနထံမွ သိရသည္။

ဟန္းဆက္ႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားကို ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္မျပဳထားေပ။

လက္ရွိတြင္ အခြန္တံဆိပ္ေခါင္းကပ္၍ ေကာက္ခံမည္ျဖစ္ျခင္းသည္ တရားဝင္တင္သြင္းေရာင္းခ်သည့္ ကုမၸဏီမ်ား၊ အေရာင္းဆိုင္မ်ားအတြက္ အခြန္ေကာက္ခံပုံ၊ ေကာက္ခံနည္းစနစ္သာ ေျပာင္းလဲသြားႏိုင္ၿပီး အျခားေျပာင္းလဲမႈမရွိေၾကာင္း Unique IT & Mobile Center တည္ေထာင္သူ ဦးေက်ာ္ဆန္းဦးက ဆိုသည္။

သို႔ေသာ္လည္း အျခားေသာ အခက္အခဲမ်ားလည္း ရွိေသးသည္။

ေဈးကြက္အတြင္း တရားဝင္ေရာင္းခ်သည့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ တရားမဝင္ေရာင္းခ်ေသာ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားၾကား ေဈးကြက္ၿပိဳင္ဆိုင္မႈမၽွတရန္ အစိုးရက ထိန္းေက်ာင္းသင့္သည္ဟု ဦးေက်ာ္ဆန္းဦးက ဆိုသည္။

ဆိုလိုသည္မွာ Apple အမွတ္တံဆိပ္ i-Phone တစ္လုံးအတြက္ က်ပ္ သိန္းႏွစ္ဆယ္ျဖင့္ ေရာင္းခ်မည္ဆိုပါက တရားဝင္တင္သြင္း၊ ေရာင္းခ်သည့္ဖုန္းအေရာင္းဆိုင္မ်ားသည္ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္း ခြန္ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းအတြက္ က်ပ္တစ္သိန္းတန္တံဆိပ္ေခါင္းကပ္၍ ေကာက္ခံထားမည္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ က်ပ္ ၂၁ သိန္း က်မည္။

သို႔ေသာ္လည္း တရားမဝင္တင္သြင္းသည့္ အဆိုပါဖုန္းမ်ားကို ျပန္လည္ေရာင္းခ်သူသည္ အခြန္တံဆိပ္ေခါင္း မကပ္ဘဲ ေလၽွာ႔ေစ်းျဖင့္ ေရာင္းခ်မည္ဆိုပါက က်ပ္သိန္း ၂၀ သာက်သင့္မည္ ျဖစ္သည္။

ထိုအခါ တရားမဝင္ေရာင္းခ်သည့္ ဆိုင္မ်ားတြင္ အေရာင္းအဝယ္ပိုျဖစ္ၿပီး အခြန္ေဆာင္သည့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား နစ္နာႏိုင္ေၾကာင္း ဟန္းဆက္မ်ား တရားဝင္ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်သည့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ဆိုသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ အခြန္ေဆာင္၍ တရားဝင္တင္သြင္းေရာင္းခ်သည့္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားကို အကာအကြယ္ေပးရန္၊ အခြန္ေကာက္ခံမႈကို စနစ္တက်ထိထိေရာက္ေရာက္ေကာက္ခံႏိုင္ရန္လိုအပ္ေၾကာင္း Alpha Info-Tech ကုမၸဏီလီမိတက္၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဒါ႐ိုက္တာ ဦးရဲျမတ္သူကဆိုသည္။

“တရားဝင္လုပ္တဲ့သူေတြကို မကာႏိုင္ဘူးဆိုရင္ တရားဝင္လုပ္တဲ့သူေတြက တရားမဝင္ဘက္ေျပာင္းသြားရင္ အခြန္ေတာင္ ရမွာမဟုတ္ေတာ့ဘူး။ လူေတြေတာင္ အက်င့္ပ်က္သြားလိမ့္မယ္။ ေကာင္းတာကေတာ့ ဒါေတြကို စနစ္တက်နဲ႔ ဘယ္လိုထိထိေရာက္ေရာက္လုပ္မလဲဆိုတာ သူတို႔ရဲ႕စိန္ေခၚခ်က္ျဖစ္တယ္”ဟု ၎က ဆိုသည္။

တရားမဝင္နယ္စပ္ဝင္ထြက္ေပါက္မ်ားစြာရွိေနျခင္း၊ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္မ်ားထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမမ်ားတြင္ ကုန္သြယ္မႈအတြက္မစစ္ေဆးႏိုင္ျခင္းတို႔ ေၾကာင့္ တရားမဝင္ကုန္သြယ္မႈမ်ား အျမစ္တြယ္ေနၿပီး ယင္းဆိုးက်ိဳးမွာ ကုန္စည္တင္ပို႔တင္သြင္းျခင္း၊ ေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကားျခင္းအထိ မီးခိုးႂကြက္ေလၽွာက္ ျပႆနာတက္လ်က္ရွိသည္။

ေျဖေလၽွာ႔ရမည့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား

ထိုအခါ ေမးခြန္းတစ္ခုရွိလာသည္။ ဖုန္းႏွင့္ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား တရားဝင္တင္သြင္းလိုသူမ်ားအတြက္ အစိုးရက စနစ္က်ေသာ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားရွိပါ၏ေလာ။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အစိုးရကသတ္မွတ္ထားသည့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းအတိုင္း ဟန္းဆက္တင္သြင္းခြင့္လိုင္စင္ ေလၽွာက္ပါက ေထာက္ခံခ်က္အဆင့္ဆင့္တင္ျပရျခင္းေၾကာင့္ အခ်ိန္ၾကန္႔ၾကာျခင္းသျဖင့္ တရားမဝင္လမ္းမွ အမ်ားဆုံးတင္သြင္းၾကေၾကာင္း နည္းပညာလုပ္ငန္းရွင္မ်ားထံမွ သိရသည္။

ဖုန္းႏွင့္ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားတင္သြင္းမႈအတြက္ ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနထံမွ ေထာက္ခံခ်က္ ယူရသည္။ ထို႔ျပင္ စီးပြားကူးသန္းဝန္ႀကီးဌာနထံမွ တင္သြင္းခြင့္လိုင္စင္ေလၽွာက္ထားရသည္။ အဆိုပါ အဆင့္မ်ားကို ျဖတ္ေက်ာ္ၿပီးမွသာ ဖုန္းႏွင့္ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားကို တရားဝင္တင္သြင္းႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

ကုန္သြယ္ေရးဆိုင္ရာ အတားအဆီးမ်ားကို ေလၽွာ႔ခ်ႏိုင္မွသာ တရားမဝင္တင္သြင္းသူမ်ားသည္ တရားဝင္လမ္းေၾကာင္းေပၚသို႔ ေရာက္ရွိလာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း လုပ္ငန္းရွင္မ်ားကလည္း ေထာက္ျပၾကသည္။

လက္ရွိအခြန္တံဆိပ္ေခါင္းကပ္၍ ေကာက္မည့္စနစ္ေၾကာင့္ တရားမဝင္တင္းသြင္းေရာင္းခ်သူမ်ားသည္ပင္ အခြန္တံဆိပ္ေခါင္းကပ္၍ အခြန္ေဆာင္ရမည္ ျဖစ္သျဖင့္ တရားဝင္လမ္းေၾကာင္းေပၚ ေရာက္လာႏိုင္ေၾကာင္း ျပည္တြင္းအခြန္မ်ားဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ဦးမင္းထြဋ္က ဆိုသည္။

လက္ရွိတြင္ ျပည္တြင္းအခြန္မ်ားဦးစီးဌာနသည္ အခြန္တံဆိပ္ေခါင္းကပ္ရန္ ပ်က္ကြက္မႈအတြက္ ဒဏ္ေငြ႐ိုက္ အေရးယူလ်က္ရွိသည္ဟု ၎က ဆိုသည္။ အခြန္တံဆိပ္မကပ္ႏွိပ္လ်င္ အခြန္က်သင့္ပမာဏ၏ ၁၀၀ ရာခိုင္ႏႈန္းဒဏ္႐ိုက္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း အဆိုပါဌာနထံမွ သိရသည္။

ထို႔အျပင္ဘ႑ာေရးႏွစ္ တစ္ႏွစ္အတြင္း ပ်က္ကြက္မႈအႀကိမ္အလိုက္ ဒဏ္ေငြ က်ပ္ႏွစ္သိန္း၊ က်ပ္ငါးသိန္း၊  က်ပ္ခုႏွစ္သိန္း၊ က်ပ္ဆယ္သိန္းအသီသီး ဒဏ္ေငြေပးေဆာင္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းဌာနထံမွ သိရသည္။

အခြန္တံဆိပ္မကပ္ေသာလုပ္ငန္းမ်ားကိုလည္း ၿမိဳ႕နယ္အခြန္ဦးစီးဌာနသို႔ သတင္းပို႔တိုင္ၾကားႏိုင္ၿပီး သတင္းေပး တိုင္ၾကားသူမ်ားကိုလည္း ဒဏ္ေငြ၏ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းခ်ီးျမႇင့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းဌာနက ထုတ္ျပန္ထားသည္။

ယခုကဲ့သို႔ ပုံစံေျပာင္း၍ အခြန္ေကာက္ေသာ္လည္း တရားဝင္အခြန္ေဆာင္၍တင္သြင္းလာသည့္ ဟန္းဆက္ႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားမွာမူ ေဈးမတက္ႏိုင္ေၾကာင္း ဦးေက်ာ္ဆန္းဦးကဆိုသည္။ လက္ရွိတြင္ ဖုန္းဝယ္ယူသူက ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ကို ေပးေဆာင္ေနျခင္းေၾကာင့္ ေစ်းႏႈန္းပိုမိုမက်သင့္သည့္ သေဘာ ျဖစ္သည္။ ေျပာင္းလဲသြားသည့္အခ်က္မွာ ေျပစာတြင္ အခြန္တံဆိပ္မ်ားကပ္၍ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ ေပးေဆာင္ရသည့္ စနစ္ျဖစ္သည္။ ထိုေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေတာ္က အခြန္ရမည္။ ႏိုင္ငံေတာ္အခြန္ရေၾကာင္းလည္း ဝယ္ယူသူကိုယ္တိုင္ သိရွိသြားမည္ ျဖစ္သည္။

ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံတိုင္းသည္ ႏိုင္ငံသားမ်ားထံမွေကာက္ခံေသာ အခြန္ရေငြ အေပၚတြင္ ရပ္တည္ၾကရသည္။ ႏိုင္ငံသားတိုင္းသည္လည္း ဥပေဒအရ ေပးေဆာင္ရမည့္ အခြန္အေကာက္မ်ားကိုေပးရန္ တာဝန္ရွိသည္။ ယင္းအခြန္ရရွိမွသာ ႏိုင္ငံဖြံ႕ၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ျပည္သူ႕ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

မည္သို႔ဆိုေစ ဟန္းဆက္ႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားအတြက္ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ကို ထိထိေရာက္ေရာက္ ေကာက္ခံမည့္ ေျခလွမ္းကို ျပည္တြင္းအခြန္မ်ားဦးစီးဌာန စတင္ေတာ့မည္။

အခြန္ေပးေဆာင္ရျခင္းေၾကာင့္ ေစ်းကြက္ရွိ ဟန္းဆက္ႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား ေဈးႏႈန္းအနည္းငယ္ ႀကီးျမင့္ႏိုင္ေသာ္လည္း အခြန္ေဆာင္ရမည္သာျဖစ္ေၾကာင္း ဂ်ပန္စားေသာက္ဆိုင္ကုမၸဏီတြင္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနသည့္ ဦးခြန္တင္ေအာင္က ဆိုသည္။

“ေပးရမွာဘဲေလ။ ဒါကႏိုင္ငံေတာ္ဆီပဲ ေရာက္တာမဟုတ္လား။ ကိုယ္တစ္ေယာက္တည္းေကာက္တာမွ မဟုတ္တာ။ ေနာက္ၿပီး ဒီအခြန္ရေငြက ျပည္လူထုကို ျပန္ၿပီးေတာ့ အက်ိဳးျပဳမွာပဲေလ” ဟု ၎က ဆိုသည္။

ဦးေက်ာ္ဆန္းဦးကဲ့သို႔ လုပ္ငန္းရွင္အတြက္မူ အခြန္ေပးရျခင္းက ျပႆနာမဟုတ္။ အခြန္ႏွင့္ ထိုက္တန္ေသာ အစိုးရ၏ ဝန္ေဆာင္မႈရရွိရန္က အဓိကျဖစ္သည္။ ထိုျပင္လည္း ျပည္တြင္း၌ တရားဝင္ရပ္တည္ေနေသာ လုပ္ငန္းမ်ား ေစ်းကြက္ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္စြမ္းျမင့္ေရး အစိုးရက ထိန္းေက်ာင္းေပးေစလိုသည္ဟု ၎က ယခုကဲ့သို႔ ဆိုသည္။

“အခုက ျပည္တြင္းအခြန္မ်ားဦးစီးဌာနက တံဆိပ္ေခါင္းကပ္ရမယ္ေျပာတယ္။ အေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာနက အစကတည္းက ဖမ္းဆီးပါလား။ အဲဒီကိစၥေတြကို ကိုင္တြယ္ႏိုင္ဖို႔လိုတယ္။ မဟုတ္ရင္ အခြန္ေဆာင္တဲ့သူေတြ နစ္နာၿပီးေတာ့ အခြန္မေဆာင္တဲ့သူေတြက အလုပ္ျဖစ္သြားမယ္”

ႏုိ္င္လင္းေအာင္

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *