“ဝန္ထမ္းေတြက အိမ္ပိုင္ခ်င္တယ္ဆိုလည္း Housing Loan ေပါ့။ ဒါမ်ိဳးေတြကို ဒီရန္ပုံေငြထဲက ထုတ္ေခ်းလို႔ရမွာေပါ့”

စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန ပင္စင္ဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာဝါဝါေမာင္ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံျခင္း

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပင္စင္အသုံးစရိတ္သည္ ႏိုင္ငံ့ဂ်ီဒီပီ၏ ၁ ဒသမ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိလာၿပီျဖစ္သည္။ ပင္စင္အသုံးစရိတ္သည္ စုစုေပါင္းအသုံးစရိတ္၏ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္း သုံးစြဲေနရသည္။ ပင္စင္အသုံးစရိတ္ကို ႏိုင္ငံေတာ္ဘက္ဂ်က္မွ တိုက္႐ိုက္သုံးစြဲသျဖင့္ အစိုးရအတြက္ ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုးျဖစ္လာၿပီျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံတကာကဲ့သို႔ပင္ ရန္ပုံေငြမွ ပင္စင္ခံစားခြင့္ျပဳသည့္ ဝန္ထမ္းေနာင္ေရးဗဟိုရန္ပုံေငြထူေထာင္ရန္ ျပင္ဆင္ေနျခင္းကိုသိရွိရန္ စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန ပင္စင္ဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာဝါဝါေမာင္ကို The Voice Journal က ေမးျမန္းထားျခင္းျဖစ္သည္။

The Voice Journal – ဝန္ထမ္းေနာင္ေရး ရန္ပုံေငြဆိုတာ ဘယ္လိုမ်ိဳးလဲခင္ဗ်။ နည္းနည္း ရွင္းျပေပးပါ။

Dr.WWM – ဒီရန္ပုံေငြရဲ႕ သေဘာတရားက အထူးသျဖင့္ ေလာေလာဆယ္မွာ ပင္စင္ရဲ႕ Burden (ဝန္) က အစိုးရအတြက္ ေတာ္ေတာ္ႀကီးေနတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ အျခားႏိုင္ငံေတြမွာလည္း ပင္စင္အတြက္ ရန္ပုံေငြ General Provident Fund ေတြကို ထူေထာင္ၾကတယ္။ အစိုးရကလည္း အဲဒီမွာ ထည့္ဝင္ရတယ္။ သက္ဆိုင္ရာပုဂၢိဳလ္ေတြကလည္း ဝန္ထမ္းေတြကလည္း ရာခိုင္ႏႈန္းတစ္ခု ထည့္ဝင္ရတယ္။ ထည့္ဝင္တဲ့ ရာခိုင္ႏႈန္းေတြကေတာ့ မတူဘူးေပါ့။ အခ်ိဳ႕ေသာႏိုင္ငံေတြမွာ လခရဲ႕ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ လခရဲ႕ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္း အစရွိသျဖင့္ေပါ့။ ခ်မ္းသာတဲ့ ႏိုင္ငံေတြက ခ်မ္းသာသလို ထည့္ဝင္တာေပါ့ေနာ္။ ဒီရန္ပုံေငြႀကီးကိုလည္း ဒီအတိုင္းထားတာမဟုတ္ဘူး။ တိုးပြားေအာင္ Bond (အစိုးရေငြတိုက္စာခ်ဳပ္)၊ Bill (အစိုးရေငြတိုက္ လက္မွတ္ေတြ) Mega Project ႀကီးေတြ၊ Construction Project ေတြ၊ SME Development Fund ေတြ အစရွိသျဖင့္ေပါ့။ ဒီရန္ေငြေတြက အဲဒီထဲကိုဝင္ၿပီးေတာ့ လွည့္ပတ္ၿပီး ေဆာင္႐ြက္မွာေပါ့။ ဒီရန္ပုံေငြႀကီးက တိုးပြားလာမယ္။ တိုးပြားလာတဲ့ အေျခအေနအတိုင္းပဲ ပင္စင္ကိုလိုက္ၿပီး ေတာ့တိုးဖို႔ရာအတြက္ ေဆာင္႐ြက္ေလ့ရွိတာေပါ့။ အခုဟာက ပင္စင္အတြက္ သတ္မွတ္တဲ့ဘတ္ဂ်က္ထဲမွာ လ်ာထားၿပီးေတာ့ ထုတ္သုံးေနတဲ့ပုံစံေပါ့။ ဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ ဝန္ထမ္းရန္ပုံေငြ ထူေထာင္ဖို႔ရာကို ေဆာင္႐ြက္တာေပါ့။

The Voice Journal – ဝန္ထမ္းေနာင္ေရး ဗဟိုရန္ပုံေငြ အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို႔အတြက္ ဥပေဒၾကမ္းေရးဆြဲဖို႔ ျပင္ေနတယ္လို႔သိရပါတယ္။ ဒီလုပ္ငန္းစဥ္ေတြက ဘယ္အေျခအေနေလာက္အထိ ေရာက္ေနပါၿပီလဲ။

Dr.WWM – (ဥပေဒၾကမ္းေရးဆြဲဖို႔) အခုမွ ပထမဆုံးအႀကိမ္အစည္းအေဝးပဲလုပ္ရေသးတာေပါ့။ ပထမဆုံး အစည္းအေဝးျဖစ္တဲ့အတြက္ ဆပ္ေကာ္မတီ သုံးခုဖြဲ႕စည္းၿပီးေတာ့ ေဆာင္႐ြက္သြားမယ္ေပါ့ေနာ္။ အစီအစဥ္ကေတာ့ အၾကမ္းပဲရွိပါေသးတယ္။ အခုမွ အမည္စာရင္းေတြေတာင္းတာ။ Drafting (ဥပေဒၾကမ္း) ကလည္း ဆရာမတို႔ဌာနအေနနဲ႔ ေလ့လာေနတုန္းပဲ ရွိပါေသးတယ္။ ဥပေဒၾကမ္းေရးဖို႔ ဆပ္ေကာ္မတီေတြ ဖြဲ႕ၿပီးေတာ့မွ ခ်ျပၿပီးေတာ့မွ က်န္တဲ့ဌာနေတြရဲ႕ ဥပေဒအျမင္ရွိတဲ့ ေရွ႕ေနခ်ဳပ္႐ုံးတို႔အပါအဝင္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္သြားမွာေပါ့။

The Voice Journal – ဆပ္ေကာ္မတီသုံးခုမွာ ဝန္ႀကီးဌာန ဘယ္ႏွခုေလာက္ပါမလဲ။

Dr.WWM – သက္ဆိုင္ရာဝန္ႀကီးဌာနေတြျဖစ္တဲ့ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ုံး၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာနပါမယ္။ ဝန္ထမ္းေ႐ြးခ်ယ္ေရးႏွင့္ ေလ့က်င့္ေရးဌာနလည္း ပါမယ္။ ဆရာမတို႔ စီမံကိန္းနဲ႔ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာနေအာက္က ရသုံးမွန္းေျခေငြစာရင္းဦးစီးဌာန၊ ပင္စင္ဦးစီးဌာနတို႔ ပါဝင္မွာေပါ့။

The Voice Journal – ဝန္ထမ္းေနာင္ေရး ဗဟိုရန္ပုံေငြက ဝန္ထမ္းေတြအတြက္ ဘယ္လိုအက်ိဳးျဖစ္ႏိုင္ပါသလဲ။

Dr.WWM – ဝန္ထမ္းေတြအတြက္က အဓိကစုေဆာင္းႏိုင္တဲ့ Saving Attitude ရွိသြားမွာေပါ့။ ဒီရန္ပုံေငြကို ထားၿပီးေတာ့ လွည့္ပတ္ရန္ပုံေငြအျဖစ္ထားၿပီး လုပ္ငန္းေတြမွာ သုံးမွာျဖစ္တဲ့အတြက္ အတိုးအပြားရမွာေပါ့။ ဝန္ထမ္းေတြက အိမ္ပိုင္ခ်င္တယ္ဆိုလည္း Housing Loan ေပါ့။ ဒါမ်ိဳးေတြကို ဒီရန္ပုံေငြထဲက ထုတ္ေခ်းလို႔ရမွာေပါ့။ ဥပမာ – တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားရွိေနၿပီးေတာ့ ေက်ာင္းမထားႏိုင္ဘူးဆိုရင္ Education Loan ေတြ ေခ်းလို႔ရတာေပါ့။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ က်န္းမာေရးနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ အာမခံခ်က္ေတြ အစရွိသျဖင့္ ဒီလိုမ်ိဳး Package ေတြ လာမွာေပါ့။ ဝန္ထမ္းေတြက ဒါေတြကို ခံစားခြင့္ရွိမွာေပါ့ေနာ္။

The Voice Journal – ပင္စင္အသုံးစရိတ္က ႏိုင္ငံအသုံးစရိတ္ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္ရွိတယ္လို႔ သိရတယ္။ ဒီအခ်ိဳးအစားက ႏိုင္ငံအတြက္ ဝန္ထုပ္ ဝန္ပိုး ျဖစ္ေစလားဗ်။

Dr.WWM – ႏိုင္ငံအတြက္ ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုးျဖစ္တာေပါ့။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ ရေငြရဲ႕ ေျခာက္ပုံတစ္ပုံက ႏိုင္ငံေတာ္ဘက္ဂ်က္ထဲကေနၿပီးေတာ့ လ်ာထားၿပီး ေတာ့ သုံးေနရတာေလ။ အျခားႏိုင္ငံက်ေတာ့ ပင္စင္ရန္ပုံေငြက သီးသန္႔ရွိတယ္။ ပင္စင္ေပးဖို႔အတြက္ကို သူ႕ရဲ႕ Fund ဘုတ္အဖြဲ႕ကရွာရတာ။ ပင္စင္ေပးဖို႔ရာ အတြက္ကို အတိုးအပြားရဖို႔ရာအတြက္ကို ရွာရတာ။ အဲဒီရွာလို႔ရတဲ့ အတိုးအပြားေငြနဲ႔ ေပးရတာေပါ့။ Funding ေထာင္ထားတာေပါ့။ အခုက်ေတာ့ Funding မရွိတဲ့အခါက်ေတာ့ ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ ဘတ္ဂ်က္ထဲက ေပးေနရတဲ့ပုံစံျဖစ္ျဖစ္ေနတယ္။

The Voice Journal – ေစာေစာပိုင္းက ပင္စင္ လစာေတြတိုးတဲ့အခ်ိန္မွာ ဒီလိုမ်ိဳးႏိုင္ငံေတာ္က ပင္စင္အသုံးစရိတ္အတြက္ ဝန္ထုပ္ဝန္းပိုးျဖစ္ေနတဲ့ အေျခအေနကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားပါသလား။ ဘယ္လို ခ်ိန္ၫွိတာမ်ိဳး ရွိပါသလဲ။

Dr.WWM – အဲဒီအခ်ိန္က ဆရာမက ဒီဌာနမွာ မဟုတ္ေသးဘူး။ လြန္ခဲ့တဲ့ႏွစ္လေလာက္က ေျပာင္းလာတာေပါ့။ အမွန္ကေတာ့ ပင္စင္လစာတိုးေပးတာတို႔၊ လစာတိုးေပးတာတို႔က ႏိုင္ငံေတာ္က လူႀကီးေတြရဲ႕ ေစတနာပါပဲ။ တိုးေပးခ်င္တာေပါ့။ ကိုယ့္ရဲ႕ဝန္ထမ္းေတြကို အဲဒီစိတ္နဲ႔ပဲ တိုးေပးခဲ့တာပါ။ ရန္ပုံေငြမရွိဘူးဆိုတာလည္း သိပါတယ္။ တိုးေပးဖို႔ရာအတြက္ ဘတ္ဂ်က္အေျခအေနကို ျပန္ၿပီးေတာ့ ဝန္ႀကီးဌာနကို ေမးျမန္းမႈေတြေတာ့ ရွိမွာေပါ့ေလ။ တိုးေပးဖို႔ရာအတြက္ ဘတ္ဂ်က္ရွိလို႔ပဲ။ တိုးေပးတာမ်ိဳးျဖစ္မွာေပါ့။ ရန္ပုံေငြမရွိမွန္းေတာ့ လူႀကီးေတြလည္းသိပါတယ္။ ရန္ပုံေငြမရွိလို႔ဘဲ ဒီရန္ပုံေငြထူေထာင္ဖို႔အတြက္ လမ္းၫႊန္ထားတာေပါ့။

The Voice Journal – လက္ရွိဝန္ထမ္းဦးေရနဲ႔ အၿငိမ္းစားဝန္ထမ္းဦးေရအခ်ိဳးက ဘယ္ေလာက္မ်ား ရွိပါသလဲ။

Dr.WWM – လက္ရွိဝန္ထမ္းဦးေရက ၁ ဒသမ ၁ သန္းေလာက္ရွိတယ္။ အၿငိမ္းစားဝန္ထမ္းကလည္း ကိုးသိန္းေက်ာ္ေက်ာ္ေလာက္ရွိတယ္။ ကာကြယ္ေရးေရာ၊ ႏိုင္ငံေရးေရာ၊ ၿမိဳ႕ျပပင္စင္ေရာေပါ့။ ေနာက္တစ္ခုက ဆရာမတို႔ႏိုင္ငံက အျခားႏိုင္ငံေတြနဲ႔မတူတာက ဆရာမတို႔ႏိုင္ငံရဲ႕ ပင္စင္စနစ္က ရက္ေရာတယ္လို႔ ေျပာရမွာေပါ့။ သူမ်ားႏိုင္ငံေတြက်ေတာ့ ပင္စင္ရန္ပုံေငြဆိုၿပီး ထူေထာင္တဲ့အခါမွာ အဲဒီရန္ပုံေငြထဲကို သက္ဆိုင္ရာဝန္ထမ္းကလည္း ထည့္ဝင္ရတယ္။ အဲဒီ ဝန္ထမ္းအတြက္လည္း ႏိုင္ငံေတာ္က ထည့္ဝင္ေပးတယ္။ အဲဒီရန္ပုံေငြႀကီးက ကိုယ္တိုင္ထည့္ဝင္တဲ့ရန္ပုံ ေငြလည္းပါဝင္တယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ပင္စင္စနစ္က်ေတာ့ ဝန္ထမ္းက လုံး၀မထည့္ဝင္ဘူး။ ႏိုင္ငံေတာ္ကပဲ အကုန္အက်ခံေပးတဲ့ပုံစံျဖစ္တယ္။ အဲဒီလို ကြာျခားတယ္။ ေနာက္တစ္ခုက သက္ဆိုင္ရာဝန္ထမ္းပင္စင္ယူတဲ့အခါမွာ သက္ဆိုင္ရာဝန္ထမ္း ေသဆုံးသည္အထိ၊ ကြယ္လြန္သည္အထိေပးတဲ့အျပင္ သူ႕ရဲ႕ဇနီး၊ ခင္ပြန္းက ဆက္ေပးေသးတယ္။ ေနာက္တစ္ခုက ဇနီး၊ ခင္ပြန္း ေသသြားသည့္တိုင္ေအာင္ မိသားစုခံစားခြင့္ေပါ့။ ဆိုလိုခ်င္တာက သားသမီးက ၁၈ ႏွစ္ေအာက္၊ ေက်ာင္းတန္းလန္းနဲ႔ျဖစ္ေနရင္လည္း ဆက္ေပးေသးတယ္။ ပင္စင္ရဲ႕မူဝါဒသည္ ေတာက္ေလၽွာက္က ပင္စင္စားေတြကတိုးသာတိုးလာတယ္၊ ပင္စင္ရဲ႕အမ်ိဳးအစားေတြသာေျပာင္းသြားတယ္။ ပင္စင္ေပးရတာ မေလ်ာ့ဘူး။

The Voice Journal – ဝန္ထမ္းေနာင္ေရးရန္ပုံေငြ ျဖစ္လာၿပီဆိုရင္ လက္ရွိပင္စင္လစာကို ႏိုင္ငံေတာ္ဘက္ဂ်က္ထဲက သုံးေနရတဲ့စနစ္က လုံး၀ပေပ်ာက္သြားမွာလား

Dr.WWM – ဝန္ထမ္းေနာင္ေရး ဗဟိုရန္ပုံေငြထူေထာင္တဲ့အခါမွာ လက္ရွိ Old Service ေတြက ရွိေနဦးမွာ။ သူကေန ဝန္ထမ္းေနာင္ေရးဗဟိုရန္ပုံေငြ ထူေထာင္ျခင္းသည္ ထပ္ၿပီးေတာ့ခန္႔ထားမယ့္ အဖြဲ႕ဝင္ေတြက ဒီရန္ပုံေငြရဲ႕ ဥပေဒေပၚလာတဲ့အခ်ိန္ အက်ဳံးဝင္သြားမယ္။ အခု လက္ရွိဝန္ထမ္းေတြထဲမွာ ဥပမာေျပာတာေပါ့။ အတည္ေတာ့ မျပဳရေသးဘူး။ ဥပေဒမွ မေပၚလာေသးတာ။ လက္ရွိဝန္ထမ္းလုပ္သက္ေပါ့။ ဆယ္ႏွစ္ေအာက္ကို အႀကဳံးဝင္မလား။ ဆယ္ႏွစ္အထက္ဆိုရင္ အက်ဳံးမဝင္ေတာ့ဘူးလား။ ဒါကေတာ့ သူရဲ႕မူဝါဒပဲ။ ဒီမူဝါဒအတြက္ပဲ ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိတဲ့အေနအထားတစ္ခုကို လူႀကီးေတြကို တင္ျပႏိုင္ေအာင္ Working Group ေတြ ဖြဲ႕စည္းၿပီးေတာ့ ေဆာင္႐ြက္ေနတာေလ။ အဲလိုမ်ိဳးဆိုေတာ့ မူဝါဒကမျပတ္ေသးဘူး။ Law မွမေပၚေပါက္ေသးတာ။ ဥပေဒမွာ ထည့္ေရးရမယ့္ကိစၥေတြေပါ့။ Old System ကလည္း ရွိေနမယ္။ ဒီဘက္ဂ်က္ႀကီးမွာ လ်ာထားၿပီးေပးရမယ့္ အခုအေဟာင္းေတြ မကြယ္လြန္မျခင္းေပးရမွာေလ။ Old System အနာႀကီးကလည္းရွိေနမယ္။ အလားတူပဲ New System ကိုလည္း ထူေထာင္မွရမယ္။ Old System ႀကီး ဘယ္ေလာက္အထိ ၾကာမွာလဲဆိုရင္ ၾကာမွာပဲ။ ႏွစ္က ၂၀၊ ၃၀ ေလာက္ၾကာမွာပဲ။ ဒါကလည္း ပင္စင္ရဲ႕ မူဝါဒအေျပာင္းအလဲေတြေပၚမွာ မူတည္တယ္။ တစ္ခ်ိန္ထဲမွာလည္း ေနာင္ေရးရန္ပုံေငြ ကို မထူေထာင္လို႔မရဘူး။ မထူေထာင္လို႔ရွိရင္ ေနၿမဲအတိုင္းပဲ ဘတ္ဂ်က္ထဲကလ်ာထားၿပီး သုံးဖို႔ဆိုရင္ ပင္စင္ကေန ဆြဲခ်သြားတဲ့ ဘတ္ဂ်က္ကလည္း နည္းတာ မဟုတ္ဘူးေလ။ ရန္ပုံေငြကိုလည္း ထူေထာင္ရမယ္။ ရန္ပုံေငြ ေငြလုံးေငြရင္းႀကီးက ႏိုင္ငံေတာ္ကို အေထာက္ကူျပဳတဲ့၊ ဝန္ထမ္းေတြကို အေထာက္အကူျပဳတဲ့ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအသြင္ကို ျပန္ေျပာင္းရမွာ။

The Voice Journal – ဒီရန္ပုံေငြ ထူေထာင္ထားတဲ့ အျခားႏိုင္ငံေတြကို သြားေလ့လာတာမ်ိဳး ရွိပါသလား။

Dr.WWM – ဆရာမတို႔ ပင္စင္ဦးစီးဌာနသြားေရာက္ေလ့လာတာမ်ိဳးေတြ ရွိတယ္။ ဥပမာ – စင္ကာပူႏိုင္ငံေပါ့။ စင္ကာပူႏိုင္ငံက ဒီရန္ပုံေငြထူေထာင္တာ အရမ္းကို ေအာင္ျမင္ေနၿပီ။ ေနာက္ ထိုင္းႏိုင္ငံေပါ့။ မေလးရွား၊ အင္ဒိုနီးရွား အကုန္လုံး ဒီရန္ပုံေငြစနစ္ ရွိၾကပါတယ္။ အကုန္လုံးက ေျပာင္းေနၾကတယ္။ အဲဒီႏိုင္ငံေတြကို သြားၿပီးေတာ့ ေလ့လာတာမ်ိဳးရွိတယ္။ အကယ္၍ အဲဒီႏိုင္ငံေတြ မသြားဘူးဆိုရင္လည္း အင္တာနက္ကေနၿပီး Download လုပ္ၿပီး ဖတ္လို႔ရပါတယ္။ သူတို႔ရဲ႕ဝက္ဘ္ဆိုက္ေတြ၊ Google Search လုပ္တဲ့အခါမွာ အကုန္လုံးရတယ္။

The Voice Journal – ဥပေဒၾကမ္းကိုေရာ ဘယ္အခ်ိန္ေလာက္မွ တင္သြင္းမယ္လို႔ ေမၽွာ္မွန္းလဲ။

Dr.WWM – ဆရာမတို႔က ဒီႏွစ္မကုန္ခင္ တင္ျပႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးစားေနတယ္။ ဥပေဒဆိုတာကလည္း အဆင့္ဆင့္ေဆာင္႐ြက္ရတယ္။ လႊတ္ေတာ္အဆင့္ဆင့္ေပါ့။

The Voice Journal – ဘာမ်ားျဖည့္စြက္ေျပာပါဦးမလဲခင္ဗ်။

Dr.WWM – အရင္တုန္းက ၁၉၂၆ တုန္းက Funds Act ဆိုတာရွိခဲ့တယ္။ General Provident Fund ဆိုတာ ရွိခဲ့တယ္။ ၾကားထဲမွာေတာ့ ဖ်က္သိမ္းတဲ့အထဲမွာ ပါသြားတာေပါ့။ အခုဟာကေတာ့ ဒီ Act ကိုျပန္ၿပီး ေရးဆြဲရမွာေပါ့။ ေခတ္စနစ္နဲ႔ညီေအာင္ ျပင္ဆင္ေရးဆြဲရမွာေပါ့။ ေနာက္တစ္ခု အျခားႏိုင္ငံေတြ ဘယ္လိုေဆာင္႐ြက္သလဲဆိုတဲ့ အပိုင္းေတြကိုလည္း မ်က္ျခည္မျပတ္ ေလ့လာၿပီးေတာ့မွ ဥပေဒထဲမွာထည့္ ရမွာေပါ့။ အဓိကကေတာ့ ဆရာမတို႔ ဝန္ထမ္းေနာင္ေရး ဗဟိုရန္ပုံေငြတည္ေထာင္ျခင္းအားျဖင့္ လူမႈဖူလုံေရးကို ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္မယ္။ ေနာက္တစ္ခုက ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ ေလၽွာ႔ခ်ေရးကိုလည္း အကူညီေပးရာေရာက္မယ္။ ေနာက္တစ္ခုက အစိုးရရဲ႕ ဘက္ဂ်က္ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုးကို ေလၽွာ႔ခ်ရာေရာက္မယ္။ ႏိုင္ငံအတြက္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈစီမံခ်က္အတြက္လည္း ဝန္ထမ္းေတြရဲ႕ စုေဆာင္းေငြေတြ Domestic Investment ေခၚမွာေပါ့။ ဒါလည္း တိုးပြားမယ္။ ဝန္ထမ္းေတြရဲ႕ ေနာင္ေရးအတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ စိတ္လုံၿခဳံမႈရွိေအာင္ေပါ့။ အထူးသျဖင့္ ေငြေဖာင္းပြမႈႏႈန္းဒဏ္ကိုလည္း ကာမိေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ရမယ့္ အေျခခံသေဘာတရားေတြလည္း ရွိတယ္။ ဒါမွသာလၽွင္ ဝန္ထမ္းေတြကလည္း ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ခ်င္စိတ္ရွိမွာေပါ့။ ဒီေတာ့ ေလာေလာဆယ္မွာေတာ့ ယုံၾကည္မႈတည္ေဆာက္ဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ အဲေတာ့ ဝန္ထမ္းေတြရဲ႕ ထည့္ဝင္ေၾကးရယ္၊ ထည့္ဝင္ေငြကေန ရရွိလာမယ့္ အက်ိဳးခံစားမႈကို ဒါကိုပဲ ဝန္ထမ္းေတြက ယွဥ္ၾကမယ္။ အဲဒီေတာ့ သူတို႔အက်ိဳးရွိေအာင္၊ ခံစားႏိုင္ေအာင္ေပါ့ ေဆာင္႐ြက္ေပးႏိုင္မွသာလၽွင္ ဆရာမတို႔ရဲ႕ System ကို ယုံၾကည္ၿပီးေတာ့ ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္မွာေပါ့။

 

ႏိုင္လင္းေအာင္

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *