“ႏိုင္ငံျခားပို႔ကုန္ကလည္း  ၄၃ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ တိုးတက္ေနပါၿပီ”

NLD ပါတီေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ေဒါက္တာမ်ိဳးၫြန္႔ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းျခင္း

အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ဦးေဆာင္သည့္ အစိုးရသက္တမ္းမွာ ၿပီးခဲ့သည့္ မတ္လ ၃၁ ရက္တြင္ သုံးႏွစ္ျပည့္ေျမာက္ခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံ့တာဝန္ကို သုံးႏွစ္ၾကာထမ္းေဆာင္ၿပီးခ်ိန္တြင္ ေမၽွာ္မွန္းသည့္အတိုင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ခဲ့ပါ၏ေလာ။ ဦးမေမာ့ႏိုင္ေသးသည့္ စီးပြားေရး၊ ယမ္းေငြ႕ေဝေနဆဲ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ျပည္သူမ်ား၏ ေန႔စဥ္လူမႈဘ၀မ်ား၊ ျပႆနာမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ သုံးႏွစ္တာကာလအတြင္း NLD အစိုးရ၏ ေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ားကို ျပန္လည္သုံးသပ္ႏိုင္ရန္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ NLD ပါတီေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ေဒါက္တာမ်ိဳးၫြန္႔ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းထားျခင္းျဖစ္သည္။

The Voice Journal  – အစိုးရသုံးႏွစ္ျပည့္ခ်ိန္မွာ ႏိုင္ငံအတြင္း ဘာေတြေျပာင္းလဲႏိုင္ခဲ့တယ္လို႔ ယူဆပါလဲ။

Dr.MN – အဓိကေတာ့ ျပည္သူေတြကို ဖိစီးေနတဲ့ အေၾကာက္တရားေလ်ာ့ပါးသြားတယ္။ ေနာက္႐ုပ္ဝတၳဳအေနနဲ႔က ကၽြန္ေတာ္တို႔ က်န္းမာေရးနဲ႔ပညာေရးက႑မွာ ေအာက္ေျခကစၿပီးေတာ့ ျပင္ဆင္ၿပီး ဘတ္ဂ်က္တိုးခ်ဲ႕ၿပီးေတာ့ လုပ္ေဆာင္ေနပါတယ္။ ေနာက္အေျခခံအေဆာက္အဦျဖစ္တဲ့ လမ္း၊ တံတားနဲ႔ လၽွပ္စစ္မီးရရွိေရးမွာလည္း ထိေရာက္တဲ့ တိုးတက္မႈေတြ ရွိခဲ့တယ္လို႔ ေျပာႏိုင္ပါတယ္။ ေနာက္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံမွာ တစ္ဦးခ်င္းဝင္ေငြက ႏွစ္ဆေက်ာ္ တိုးတက္လာပါၿပီ။ ေနာက္ႏိုင္ငံရဲ႕ ႏိုင္ငံျခားပို႔ကုန္ကလည္း ၄၃ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ တိုးတက္ေနပါၿပီ။ ေနာက္ႏိုင္ငံ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ လိုအပ္တဲ့ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဥပေဒ၊ ကုမၸဏီဥပေဒ စတာေတြကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျပင္ဆင္ႏိုင္ခဲ့တယ္။ ေနာက္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ေရရွည္တည္တံ့တဲ့ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအစီအစဥ္ေပါ့။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲၿပီးဟန္ခ်က္ညီေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈစီမံကိန္း (MSDP- Myanmar Sustainable Development  Plan) ကိုလည္း ခ်မွတ္ႏိုင္ခဲ့တယ္။

The Voice Journal  – သုံးႏွစ္အတြင္းမွာ  ျပည္ပက ျမန္မာပညာတတ္ေတြရဲ႕ စြမ္းအားကို  NLD အစိုးရ အသုံးခ်ႏိုင္ၿပီလား။ သူတို႔ရဲ႕ Resources ကို NLD အစိုးရက အသုံးခ်ႏိုင္ၿပီလားေပါ့။

Dr.MN – အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအႀကီးအကဲေတြကေတာ့ ျပင္ပအကူအညီအႀကံဉာဏ္ေတြကို ယူတာရွိပါတယ္။ စီးပြားေရးနဲ႔ ပတ္သက္ရင္ေပါ့။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဒီပါတီကေတာ့ ဗဟိုစီးပြားေရးေကာ္မတီနဲ႔ ျပည္တြင္းက စီးပြားေရးပညာရွင္မ်ားရဲ႕ အႀကံဉာဏ္ကို အဓိကရယူပါတယ္။

The Voice Journal  – လက္ရွိသုံးႏွစ္အတြင္းအစိုးရအဖြဲ႕မွာ Technocrat ေတြ အားနည္းေနတယ္ ေျပာတယ္။ သူတို႔ကို NLD က မသုံးဘူး ေျပာေနၾကတယ္။ ဘာ့ေၾကာင့္ပါလဲ။

Dr.MN –  ပညာတတ္ေတြရဲ႕ အႀကံျပဳခ်က္အတိုင္းကို အေလးအနက္ထားစဥ္းစားပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဖြဲ႕စည္းထားတဲ့ စီးပြားေရးေကာ္မတီက ပညာရွင္ေတြရဲ႕ အဖြဲ႕လိုက္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကို ေနာက္ဆုံးအတည္ယူပါတယ္။

The Voice Journal  – သုံးႏွစ္အတြင္းမွာ ျပည္သူေတြ စီးပြားေရးက်ပ္တည္းလာတယ္ ေျပာၾကတာရွိတယ္။ လက္ရွိမွာ ADB ရဲ႕ ၂၀၁၉ -၂၀၂၀ စီးပြားေရးအလားအလာမွာ ျမန္မာကေတာ့ စီးပြားေရး ျပန္ေကာင္းလာမယ္လို႔ ဆိုတယ္။ ဘယ္လိုျမင္လဲဗ်။

Dr.MN – ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျပည္သူေတြရဲ႕ ေန႔စဥ္ဘ၀မွာ သိသာတဲ့ စီးပြားေရးတိုးတက္မႈမရွိဘူးလို႔ ျပည္သူေတြ ခံစားရတာကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ သေဘာေပါက္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံရဲ႕ ေရရွည္စီးပြားေရးစီမံကိန္းေတြမွာေတာ့ ေအာင္ျမင္မႈရေနတာလည္း စာရင္းဇယားေတြအရ မွန္ကန္ပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ ျပည္သူေတြရဲ႕ ေန႔စဥ္ဘ၀မွာ တိုးတက္မႈရေအာင္လို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ သမၼတႀကီးကိုယ္တိုင္လည္း ဦးစားေပးလုပ္ငန္းအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကိုယ္တိုင္လည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ ႀကိဳးစားၿပီး လုပ္ေနပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ အေျခခံကစၿပီးျပင္တဲ့အတြက္ အုတ္ျမစ္ခ်ေနတုန္းမွာေတာ့ အေပၚပိုင္းမွာ သိသာတဲ့ တုံ႔ျပန္မႈမျမင္ရတာမ်ိဳးျဖစ္တယ္လို႔ ယူဆလိုပါတယ္။

The Voice Journal  – ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကေရာ NLD ေမၽွာ္မွန္းသေလာက္ ထင္တိုင္းေပါက္ခဲ့ရဲ႕လား။

Dr.MN  – ကၽြန္ေတာ္တို႔ ရည္႐ြယ္တဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးပန္းတိုင္ကေတာ့ အလွမ္းေဝးေနဆဲပါပဲ။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးက်ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔အဖြဲ႕ခ်ဳပ္တစ္ခုတည္း လုပ္လို႔ မရပါဘူး။ တပ္မေတာ္ေရာ၊ တိုင္းရင္းသားျပည္သူေတြေရာ၊ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းေတြအားလုံးရဲ႕ သေဘာတူညီခ်က္ရမွ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မွာ။ ေနာက္ၿပီး ဒီျပႆနာကလည္း မေန႔တစ္ေန႔က ျဖစ္လာတာ မဟုတ္ပါဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ႏွစ္ေပါင္း ၇၀ ေက်ာ္ ၾကာျမင့္ခဲ့အတြက္ ေနာက္ၿပီးဒီလမ္းေၾကာင္းအတိုင္းေတာ့ ေရွ႕ကို ေ႐ြ႕လ်ားေနတာရွိပါတယ္။ ျဖစ္စဥ္တစ္ခုဆိုတာ ပန္းတိုင္ကို ဦးတည္ခ်က္မေပ်ာက္ရင္ ၿပီးတာပဲခင္ဗ်။ ဒီျဖစ္စဥ္က ေရွ႕တိုးတဲ့အခါ ျမန္တာ ရွိမယ္၊ ေႏွးတာ ရွိမယ္။ တစ္ခါတစ္ခါ ေနာက္ေၾကာင္းျပန္တာေတာင္ ရွိေကာင္းရွိႏိုင္ပါတယ္။ ေနာက္တစ္ခါပန္းတိုင္မေပ်ာက္ေအာင္ ျမန္ျမန္ႀကိဳးစားအားထုတ္ေနရင္ ပန္းတိုင္ကို မျဖစ္မေန ေရာက္မွာပါ။

The Voice Journal  – တိုင္းနဲ႔ ျပည္နယ္အစိုးရေတြရဲ႕ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြကို ျပည္သူေတြ အားမရဘူးလို႔ ၾကားသိရတယ္။ လက္က်န္ ၂ ႏွစ္မွာ ဒီလူေတြ  မလုပ္၊ မ႐ႈပ္၊ မျပဳတ္ပုံစံနဲ႔ ဆက္သြားၾကမယ္လို႔လည္း  လူေတြက ထင္ေနၾကတယ္။ ဒီျပႆနာကို အစိုးရ ဘယ္လိုကိုင္တြယ္မလဲ။

Dr.MN – ကၽြန္ေတာ္တို႔ တိုင္းနဲ႔ ျပည္နယ္မွာရွိတဲ့ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတာဝန္ခံ၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတာဝန္ယူတဲ့သူေတြကို ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္နဲ႔ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတႀကီးတို႔က လစဥ္ေတြ႕ဆုံၿပီးေတာ့ အႀကံဉာဏ္ေတြ၊ လမ္းၫႊန္ခ်က္ေတြ ေပးေနပါတယ္။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ ပါတီကလည္း အခါအားေလ်ာ္စြာေတြ႕ဆုံၿပီးေတာ့ ျပည္သူေတြရဲ႕ တင္ျပခ်က္ေတြကို တစ္ဆင့္ျပန္လည္တင္ျပျခင္းအားျဖင့္ ထိန္းၫွိတာေတြ ေဆာင္႐ြက္ေနပါတယ္ခင္ဗ်။

The Voice Journal  – ပညာေရးကို အန္တီက အေလးထားတယ္ဆိုေတာ့ ဒီႏွစ္ေတြအတြင္း ပညာေရးဘက္က တိုးတက္မႈကို ျပပါဆိုရင္ ဘာျဖစ္မလဲ။

Dr.MN – ပညာေရးတိုးတက္မႈကို ႐ုပ္ဝထၱဳအားျဖင့္ ေျပာရမယ္ဆိုရင္ စာသင္ေက်ာင္းအေျမာက္အျမားကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ တိုးခ်ဲ႕ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ေက်ာင္းဆရာအေျမာက္အျမားကို ခန္႔ထားတယ္။ ေနာက္ပညာသင္ၾကားတဲ့အခါမွာ အေျခခံက စၿပီးေတာ့ စဥ္းစား ေတြးေခၚတတ္တဲ့ ပုံစံမ်ိဳးျဖစ္ေအာင္၊ တရားေသအလြတ္က်က္ၿပီး ေျဖတဲ့စနစ္မ်ိဳးမျဖစ္ေအာင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔အခုကစၿပီး တျဖည္းျဖည္းေဆာင္႐ြက္ေနတာ ေတြ႕ျမင္ရပါတယ္။

The Voice Journal  – လက္ရွိအစိုးရလုပ္ေနတဲ့  အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးဥပေဒနဲ႔ အေရးယူလာတာတဲ့အေပၚမွာေရာ ငါးႀကီးႀကီးေတြမိၿပီလို႔ ထင္လား။ ဘယ္လိုလူမ်ိဳးေတြ က်န္ေနေသးလဲ။

Dr.MN – အဲဒါက ေျပာလို႔မရဘူးခင္ဗ်။ ပါတီ စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရးဆိုတာ စဥ္ဆက္မျပတ္ လုပ္ေနရတဲ့ကိစၥပါ။ လူဆိုတာ မွားတတ္ပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔က အၿမဲေစာင့္ၾကည့္ထိန္းသိမ္းတဲ့ လုပ္ငန္းကို အၿမဲတမ္းလုပ္ေနရမွာပါ။

The Voice Journal  – NLD နဲ႔ တိုင္းရင္းသားေတြရဲ႕ ဆက္ဆံေရးက အဟပိုႀကီးသြားတယ္လို႔ သုံးသပ္ေနၾကတာရွိတယ္။ ဥပမာ – ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေၾကး႐ုပ္လို၊ ေခ်ာင္းဆုံလို ကိစၥမ်ိဳးေတြေၾကာင့္ေပါ့။ အဲဒါ ဟုတ္ပါသလား။

Dr.MN – ကၽြန္ေတာ္တို႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္တိုးတက္မႈေႏွးေကြးတဲ့အတြက္ တိုင္းရင္းသားေတြ ၾကားထဲမွာ အားမလိုအားမရ ျဖစ္တယ္ဆိုတာကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဝန္ခံပါတယ္။ သို႔ေသာ္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္နဲ႔ တိုင္းရင္းသားပါတီၾကားထဲမွာေတာ့ ကြာဟမႈပိုမိုလာတယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ မျမင္ပါဘူးခင္ဗ်။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေၾကး႐ုပ္ကိစၥလိုကိစၥ ဒီအျဖစ္အပ်က္မ်ိဳးမွာ တခ်ိဳ႕တခ်ိဳ႕ေသာအဖြဲ႕အစည္းေတြက ႏိုင္ငံေရးအက်ိဳးအျမတ္အတြက္လုပ္သလားလို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ သံသယရွိပါတယ္။

The Voice Journal  – သုံးႏွစ္အတြင္းမွာ ဘယ္လိုျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈကို NLD အေနနဲ႔ အေက် နပ္ဆုံးျဖစ္မလဲ။ ဘယ္ကိစၥကေရာ စိတ္တိုင္းမက် ျဖစ္ခဲ့ရလဲ။

Dr.MN – ကၽြန္ေတာ္ ခုနေျပာခဲ့သလိုပါပဲ အေျခခံ အေဆာက္အဦေတြ၊ ေနာက္အေျခခံလူထုစီးပြားတိုး တက္ဖို႔အတြက္ အေျခခံျဖစ္တဲ့ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးေတြမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေပးထားတဲ့ ေဆာင္႐ြက္ခ်က္ေတြ ကၽြန္ေတာ္တို႔ လုပ္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ အဓိကကေတာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ပတ္သက္လို႔ေတာ့ ေလာေလဆယ္အားမရပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ ဒီကိစၥအားလုံးရဲ႕ ဇာစ္ျမစ္ဟာ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းခ်ဳပ္အုပ္ပုံအေျခခံဥပေဒမွာ အေျခခံတယ္လို႔ ယူဆပါတယ္။ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဆင္ႏိုင္တာနဲ႔အမၽွ စီပြားေရး၊ ပညာေရး၊ ေနာက္ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးနည္းလမ္းအကုန္လုံးဟာ ေျပလည္သြားမယ္လို႔ ေမၽွာ္လင့္ပါတယ္။ အခု ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးကို ျပည္သူအားလုံးေထာက္ခံမႈနဲ႔ လႊတ္ေတာ္လမ္းေၾကာင္းက ျပင္ဆင္ဖို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေဆာင္႐ြက္ေနတာ ျဖစ္ပါတယ္ခင္ဗ်။

The Voice Journal  – သုံးႏွစ္အတြင္းမွာ အစိုးရေလၽွာက္ေနတဲ့ လမ္းေၾကာင္းက ဘယ္ကိုဦးတည္ေနခဲ့တာလဲ။ လက္ရွိေရာ ဘယ္ကိုဦးတည္ေနတာလဲ။

Dr.MN – ကၽြန္ေတာ္တို႔က အခုေရာ၊ ေနာင္ေရာ ျပည္သူေတြရဲ႕ ေရွရည္အက်ိဳးစီးပြားအတြက္ကို ဘက္ေပါင္းစုံက စဥ္းစားၿပီးေတာ့ ဦးတည္ေဆာင္႐ြက္သြားမွာပါ။ တစ္ခုတည္းကို တရားေသ သတ္မွတ္ထားတာမ်ိဳး မရွိပါဘူးခင္ဗ်။

The Voice Journal  – ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

ဥမၼာလြင္

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *