ႏွစ္သစ္အဓိ႒ာန္

ႏွစ္သစ္ကူးသည္ အခြင့္အေရးသစ္ဟုဆိုလၽွင္ ျမန္မာတို႔အတြက္ တစ္ႏွစ္လၽွင္ ႏွစ္ႀကိမ္အခြင့္အေရးရွိသည္။ ျမန္မာ့႐ိုးရာႏွစ္သစ္ကူးႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာႏွစ္သစ္ကူး။ ျမန္မာတို႔အတြက္ အခြင့္အေရးသစ္ မၾကာခင္ ရေတာ့မည္။ ျမန္မာႏွစ္သစ္ကူးေတာ့မည္။ ဒီဇင္ဘာ၊ ဇန္နဝါရီတုန္းက ႏွစ္သစ္အတြက္ အဓိ႒ာန္မ်ားခ်ၿပီး အေကာင္အထည္မေပၚသူေတြ ဒုတိယအႀကိမ္ ႀကိဳးစားလို႔ ရေသးသည္။

ဟုတ္ပါၿပီ။ ႏွစ္သစ္တြင္ စိတ္သစ္လူသစ္ ဘ၀သစ္ျဖစ္ေအာင္ ဘာေတြ အသစ္လုပ္ၾကမည္လဲ။ ဘာအဓိ႒ာန္ခ်မလဲ။ ဘယ္လိုခ်မလဲ။

အႀကံေပးခ်င္သည္က

အဓိ႒ာန္တို႔ကို ခ်ေကာင္းေကာင္းႏွင့္ အမ်ားႀကီး မခ်ပါႏွင့္။ Wish List ဟုေခၚေသာ ျဖစ္ခ်င္တာေတြခ်ည္း၊ စိတ္ကူးယဥ္ခ်ည္းသက္သက္ ျဖစ္သြားလိမ့္မည္။ အမ်ားအားျဖင့္ အဓိ႒ာန္ခ်အၿပီး လပင္မကူး အဓိ႒ာန္ပ်က္သြားတတ္သည္။ ေအာင္ျမင္ရန္ မလြယ္။

တစ္ခုတည္းေသာ အဓိ႒ာန္သာခ်ပါ။

ကိုယ္အျဖစ္ခ်င္ဆုံး၊ အျဖစ္ႏိုင္ဆုံးႏွင့္ အျဖစ္သင့္ဆုံး ဒီသုံးခုလုံးကို စဥ္းစားၿပီး အဓိ႒ာန္တစ္ခုသာခ်ပါ၊ ဆုံးျဖတ္ပါ။

အဓိ႒ာန္ခ်သည့္အခါတြင္လည္း စိတ္ထဲတြင္ မွတ္သည္ထက္ ခ်ေရးလၽွင္ ပိုထိေရာက္သည္။ ‘ႏႈတ္တစ္ရာ၊ စာတစ္လုံး’။ စာႏွင့္ခ်ေရးလၽွင္ လူ႕စိတ္က အေလးအနက္ထားသည္။ ႏႈတ္ကတိထက္ စာသားျဖင့္ခ်ဳပ္ေသာ စာခ်ဳပ္က ပိုခိုင္မာသည္မဟုတ္လား။ ရွင္းရွင္းေလးျဖစ္သည္။

စာေရးသူ ကိုယ္ေတြ႕လည္းျဖစ္သည္။ လက္ျဖင့္ခ်ေရးထားေသာ အဓိ႒ာန္မ်ားသည္ ေအာင္ျမင္သည္ခ်ည္း။

အဓိ႒ာန္သည္ တိုင္းတာ၍ ရရမည္။ တိုင္းတာ၍ မရလၽွင္ မည္သည့္ အခါမ Ss မျဖစ္ေျမာက္။ တိုင္းတာ၍ရေသာ အဓိ႒ာန္နမူနာမ်ား ေရးပါမည္။

‘ေပါင္၂၀ ခ်မယ္။’
‘တစ္ပတ္ ၄ ရက္ ေျပးမယ္’

ေဖာ္ျပပါအဓိ႒ာန္ႏွစ္ခုလုံးသည္ တိုင္းတာ၍ရသည္။ ပထမတစ္ခုက ရလဒ္ကို တိုင္းတာသည္။ နည္းလမ္းကို မေျပာထား။ ေပါင္၂၀ က်လၽွင္ ၿပီးေရာ။ ေျပးမည္၊ အေလးမမည္၊ အစားေလၽွာ႔မည္။ ဒုတိယတစ္ခုက နည္းလမ္းပါပါသည့္တိုင္းတာခ်က္။ ေျပးမည္၊ တစ္ပတ္လၽွင္ ေလးႀကိမ္။ ထပ္တိုင္းလၽွင္ ရေသးသည္။ တစ္ရက္လၽွင္ နာရီဝက္ေျပးမလား၊ ႏွစ္မိုင္ ေျပးမလား။

ၿပီးလၽွင္ Deadline။ အဓိ႒ာန္တို႔တြင္ Deadline ဟုေခၚသည့္ ‘ျဖစ္ေျမာက္ခ်ိန္’ ‘စတင္ခ်ိန္’ ‘ၿပီးဆုံးခ်ိန္’ သတ္မွတ္ရသည္။ သို႔မဟုတ္လၽွင္ ‘စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ ျဖစ္ခ်င္တယ္’ ‘က်န္းမာခ်င္တယ္’ ‘တစ္ေန႔ အာကာသထဲသြားမယ္’ ဟူေသာ စိတ္ကူးယဥ္အိပ္မက္မ်ားသာ ျဖစ္လိမ့္မည္။ မည္သည့္အခါမၽွ ေဆာင္႐ြက္ျဖစ္မည္မဟုတ္။

‘ေျခာက္လအတြင္း အဂၤလိပ္လို ဖတ္ႏိုင္ရမယ္’ ဆိုလၽွင္ ပိုတိက်ေသာ Deadline ပါေသာ အဓိ႒ာန္ျဖစ္လိမ့္မည္။ အေပၚတြင္ နမူနာျပခဲ့ေသာ အဓိ႒ာန္ႏွစ္ခုကို Deadline မ်ားထည့္လၽွင္ ပိုခိုင္မာေသာ အဓိ႒ာန္မ်ားျဖစ္သြားလိမ့္မည္။ ‘ေလးလအတြင္း ေပါင္၂၀ ခ်မယ္’ ‘ေနာက္ႏွစ္မွာ တစ္ပတ္ ေလးရက္ေျပးမယ္’။

မျမင့္လြန္း၊ မနိမ့္လြန္း။ ကိုယ္လက္ရွိလုပ္ႏိုင္သည္ႏွင့္ အလြန္ကြာဟလၽွင္ အဓိ႒ာန္ ျပည့္မည့္အစား ခဏေလာက္ႏွင့္ ကိုယ့္အေျခအေန သေဘာေပါက္ကာ စိတ္ဓာတ္က်သြားတတ္သည္။ သေဘာေျပာရလၽွင္၊ ကိုယ္က ဘာမၽွကိုယ္လက္လႈပ္ရွားမလုပ္သည္မွာ ၁၀ ႏွစ္၊ ၁၅ ႏွစ္ ေလာက္ရွိၿပီး တစ္လအတြင္း ခါကာဘိုရာဇီေတာင္တက္မည္ ဆိုသလိုမ်ိဳး။ ကိုယ္လက္ရွိလုပ္ႏိုင္သည္ႏွင့္ သိပ္မကြာလၽွင္လည္း စိတ္က လုပ္ခ်င္စိတ္ သိပ္မရွိ၊ မတက္ႂကြ။ ကိုယ္က တစ္ပတ္ေလးႀကိမ္ အားကစား႐ုံ သြားေနလၽွင္ တစ္ပတ္ငါးႀကိမ္လုပ္မည္ဆိုေသာ အဓိ႒ာန္သည္ ကိုယ့္ကို စိတ္တက္ႂကြေစမည္မဟုတ္။

အဓိ႒ာန္ျဖစ္ေျမာက္ေစခ်င္လၽွင္ အေရးႀကီးသည့္တစ္ခ်က္ရွိေသးသည္။ ကိုယ္က ေတာင္တက္ခ်င္လၽွင္ ေတာင္တက္အသင္းဝင္၊ အဘိဓမၼာေလ့လာခ်င္လၽွင္ အဘိဓမၼာသမားမ်ားႏွင့္ ေပါင္း။ ‘တူရာ တူရာစု’ ဟူေသာ စကားရွိသည္။ ေပါင္းေသာသူက ကိုယ့္ကို လႊမ္းမိုးသည္။ အားကစားသမားႏွင့္ေပါင္းလၽွင္ အားကစားလုပ္ျဖစ္မည္။ ရွင္းသည္။ ကိုယ့္အေဖာ္က ကိုယ္အဓိ႒ာန္ခ်သည့္လိုင္းမွျဖစ္လၽွင္ ကိုယ့္အဓိ႒ာန္ျဖစ္မည္။

‘အဓိ႒ာန္ရဲ’ ခန္႔အပ္ရမည္။ ကိုယ့္အဓိ႒ာန္ ျပည့္ မျပည့္ ေစာင့္ၾကည့္ရန္ သူငယ္ခ်င္းမိတ္ေဆြ ဆရာ ဆရာမတို႔ထဲမွ ေလးစားရေသာသူ၊ ကိုယ့္ကို ကူညီလိုေသာသူကိုေ႐ြးပါ။ အဓိ႒ာန္ျပည့္မျပည့္ အေလာင္းအစား သို႔မဟုတ္ ဒဏ္ေၾကးပါ တစ္ခါတည္းသတ္မွတ္လၽွင္လည္း ရသည္။ ဒဏ္ေၾကးသည္ မွတ္ေလာက္သားေလာက္ ျဖစ္ရန္လိုသည္။ ဥပမာ- ကိုယ့္လစာ၏ ထက္ဝက္ကို ဘဏ္တြင္ ‘အဓိ႒ာန္ရဲႏွင့္ ကိုယ္’ စာရင္းဖြင့္ၿပီး လစဥ္အပ္၊ သုံးလအတြင္း ေပါင္၂၀ မက်လၽွင္ အဆုံးဟု စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္။ အဓိ႒ာန္ရဲ မသုံးခ်င္လၽွင္ သို႔မဟုတ္ ရွာမရလၽွင္ အဓိ႒ာန္ကို လူသိရွင္ၾကား ေၾကညာထားပါ။ သို႔မွသာ အရွက္ကြဲမည္စိုးၿပီး အဓိ႒ာန္ကို မျပည့္ျပည့္ေအာင္ ျဖည့္လိမ့္မည္။

ျမန္မာ့ႏွစ္သစ္ကူးတြင္ လူသစ္ ဘ၀သစ္ျဖစ္ေအာင္ အဓိ႒ာန္ျဖည့္ႏိုင္ပါေစ။ 

ေဇယ်သူ

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *