ျမန္မာ့ဆန္ ကုန္သြယ္ေရးပစ္မွတ္ျဖစ္လာၿပီေလာ

ဓာတ္ပံု - မိုးေက်ာ္လြင္

အာဖရိက ႏိုင္ငံတစ္ခုျဖစ္ေသာ အိုင္ဗရီကို႔စ္ႏိုင္ငံတြင္ ျမန္မာ့ဆန္တန္ခ်ိန္ ၁၈,၀၀၀ ကို အႏၲရာယ္ရွိေသာ အစားအေသာက္စာရင္းသြင္း၍ ဖ်က္ဆီးခံလိုက္ရေၾကာင္း ႏိုင္ငံတကာမီဒီယာမ်ားက ေဖာ္ျပခဲ့ၾကသည္။

အဆိုပါ သတင္းထြက္ေပၚၿပီးေနာက္ အေမ့ခံျမန္မာ့ဆန္ေလာကဖြံ႕ၿဖိဳးေရးမွာ အမ်ားသူငါႏႈတ္ဖ်ားတြင္ ျပန္လည္ေရပန္းစားလာၿပီျဖစ္သည္။

အြန္လိုင္းေပၚတြင္ပုံႀကီးခ်ဲ႕သူမ်ားကမူ ဓာတ္ႂကြင္းပမာဏ မ်ားျပားေသာေၾကာင့္ စားသုံးရန္မသင့္ဟုဆိုကာ ဖ်က္ဆီးလိုက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာ့ဆန္ကို ပုံဖ်က္ၾကသည္မ်ားပင္ ရွိသည္။

တန္ခ်ိန္ ၁၈,၀၀၀

အိုင္ဗရီကို႔စ္ က်န္းမာေရးအရာရွိမ်ားသည္ ျမန္မာ့ဆန္တန္ခ်ိန္ ၁၈,၀၀၀ ကို အရည္အေသြးစစ္ေဆးမႈမ်ား အဆင့္ဆင့္လုပ္ေဆာင္ၿပီးေနာက္တြင္ စားသုံးရန္မသင့္ဟု မွတ္ခ်က္ျပဳကာ ဖ်က္ဆီးပစ္လိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

အာဖရိကႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ဆန္သည္ အဓိကစားေသာက္ကုန္တစ္ခု ျဖစ္သည္။ အာဖရိကေဒသခံ စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းသည္ ဝမ္းစာအတြက္ လိုအပ္ခ်က္ႏႈန္းထားကို မျဖည့္ဆည္းႏိုင္ေသာေၾကာင့္ လိုအပ္သည့္ ဆန္ကို ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားမွ မွာယူတင္သြင္းေနရျခင္းျဖစ္သည္။ အာဖရိကႏိုင္ငံမ်ားရွိ ထိပ္တန္းအရာရွိမ်ား၏ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈေၾကာင့္ ဆန္တင္သြင္းသည့္ ကိစၥမ်ားတြင္လည္း ျပႆနာမ်ားစြာ ရွိေနျပန္သည္။

အာဖရိကႏိုင္ငံ အိုင္ဗရီကို႔စ္တြင္ အရည္အေသြးမမီဟုဆိုကာ ဖ်က္ဆီးခံ လိုက္ရသည့္ ျမန္မာ့ဆန္မ်ားကို ေ႐ႊဝါေရာင္ကုမၸဏီ၊ MEC ႏွင့္ ဧရာဟသၤာကုမၸဏီတို႔က ေရာင္းခ်ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးေအာင္ထူးက ၎၏ Facebook မွတစ္ဆင့္ ေျပာၾကားလိုက္သည္။

ေ႐ႊဝါေရာင္ကုမၸဏီသည္ ဆန္တန္ခ်ိန္ ၁၃,၅၀၀၊ MEC ကုမၸဏီသည္ ဆန္တန္ခ်ိန္ ၈၀၀၀ ႏွင့္ ဧရာဟသၤာကုမၸဏီသည္ ဆန္တန္ခ်ိန္ ၅၀၀ တို႔ကို ရန္ကုန္အေျခစိုက္စင္ကာပူ Olam  International ကုမၸဏီထံသို႔ ေရာင္းခ်ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး အဆိုပါကုမၸဏီက ျပန္လည္တင္ပို႔ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဒုဝန္ႀကီးက ဆိုသည္။ ထိုကုမၸဏီက အာဖရိကႏိုင္ငံမ်ားသို႔ ျပန္လည္တင္ပို႔ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ေ႐ႊဝါေရာင္ကုမၸဏီသည္ နာမည္ႀကီး ဆန္လုပ္ငန္းရွင္ဦးလူေမာ္ျမင့္ေမာင္၏ ကုမၸဏီျဖစ္ၿပီး ဧရာဟသၤာကုမၸဏီကမူ နာမည္ႀကီး စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ဦးေဇာ္ဝင္းရွိန္၏ ကုမၸဏီျဖစ္သည္။  MEC ကမူ အမ်ားသိသည့္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးေကာ္ပိုေရးရွင္းပင္ ျဖစ္သည္။

အဆိုပါ ဆန္မ်ားတင္ပို႔ရန္အတြက္ MV Ocean Princess သေဘၤာသည္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဩဂုတ္လကုန္တြင္ ရန္ကုန္ဆိပ္ကမ္းသို႔ ေရာက္ရွိခဲ့ၿပီး မိုးတြင္းကာလျဖစ္ေသာေၾကာင့္ သေဘၤာေပၚသို႔ ဆန္တင္ခ်ိန္မွာ တစ္လေက်ာ္ၾကာျမင့္ခဲ့ကာ ေအာက္တိုဘာလ ၁၅ ရက္တြင္ ဆိပ္ကမ္းမွ ထြက္ခြာသြားခဲ့ေၾကာင္း ဒုတိယဝန္ႀကီးဦးေအာင္ထူးက ဆိုသည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလတြင္ ျမန္မာ့ဆိပ္ကမ္းမွထြက္ခြာသြားေသာ MV Ocean Princess သေဘၤာသည္ အိႏၵိယတြင္ ဆန္တန္ခ်ိန္ ၁၄,၀၀၀ ထပ္မံတင္ေဆာင္ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလ က်မွသာ ဆိပ္ကမ္းမွ ထြက္ခြာႏိုင္ခဲ့သည္။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလကုန္တြင္ ဂီနီႏိုင္ငံ  Conakry ဆိပ္ကမ္းသို႔ ေရာက္ရွိခ်ိန္တြင္ ျမန္မာ့ဆန္မ်ားသည္ အရည္အေသြးမျပည့္သည့္ ျပႆနာေပၚေပါက္ခဲ့ကာ အျခားေသာ အာဖရိကႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္သည့္ တိုဂို၊ ကုတ္ဒီဗြားႏိုင္ငံတို႔ကလည္း လက္မခံခဲ့ေၾကာင္း ဒုတိယဝန္ႀကီးက ရွင္းျပသည္။

မေရာင္းရသည့္ ဆန္မ်ားကို ျပန္လည္သယ္ယူရန္အတြက္ Olam International ကုမၸဏီတာဝန္ရွိသူမ်ားသည္ စီးပြား/ကူးသန္းဝန္ႀကီးဌာနထံ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၉ ရက္တြင္ လာေရာက္ေတြ႕ဆုံခဲ့ၿပီး Repair and return စနစ္ျဖင့္ သြင္းကုန္ပါမစ္မ်ားကို ခ်ထားေပးခဲ့သည္ဟု ဒုဝန္ႀကီးက ရွင္းျပသည္။

သို႔ေသာ္လည္း သေဘၤာမွာ ျပန္လွည့္မလာဘဲ အိုင္ဗရီကို႔စ္တြင္ ျမန္မာ့ဆန္မ်ားဖ်က္ဆီးခံရသည္ကို မၾကာမီက သိရွိရေၾကာင္း၊ ဆန္မ်ားသည္ သေဘၤာေပၚတြင္ ရွစ္လခန္႔ၾကာျမင့္ခဲ့သည္ျဖစ္ရာ သေဘၤာတင္ခ်ိန္ႏွင့္ ယင္း ၾကာျမင့္ခ်ိန္တြင္ ေရေငြ႕ဝင္ခဲ့သည္ဟု ယူဆရေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။

သေဘၤာေပၚသို႔ ဆန္တင္သည့္ ဩဂုတ္လသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ မိုးမ်ားခ်ိန္ျဖစ္ၿပီး ဆန္တင္ခ်ိန္တြင္ မိုး႐ြာသည္ႏွင့္ ႀကဳံႀကိဳက္ၿပီး ဆန္အိတ္မ်ားသည္ ခုနစ္မိနစ္ခန္႔ မိုးမိသြားခဲ့သည္ဟု ဆန္ကုန္သည္မ်ားက ဆိုၾကသည္။ သေဘၤာဝမ္းထဲသို႔ မိုးေရမ်ား ဝင္ေရာက္သြားခဲ့သည္ဟုလည္း ဆိုၾကသည္။ သေဘၤာတင္ခ်ိန္တြင္ အခ်ိန္တစ္လခြဲခန္႔ၾကာျမင့္သည္ျဖစ္ရာ ဤကိစၥအတြက္ ေထာက္ျပသူမ်ားလည္းရွိသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ Logistics သည္ ႏိုင္ငံတကာအဆင့္ မေရာက္ေသးဘဲ ကုန္သြယ္ေရးတြင္ အခက္အခဲမ်ားရွိေနေသးေၾကာင္း ေထာက္ျပၾကျခင္း ျဖစ္သည္။

သေဘၤာေပၚသို႔ ဆန္တင္ရာတြင္ ပြင့္လင္းရာသီ၌ တစ္ေန႔လၽွင္ ဆန္တန္ခ်ိန္ ၁၅၀၀ ခန္႔တင္ႏိုင္ေသာ္လည္း မိုးတြင္း၌မူ ယင္းသို႔ မတင္ႏိုင္ေၾကာင္း ျပည္ပပို႔ဝါရင့္ဆန္လုပ္ငန္းရွင္ ဦးမ်ိဳးသူရေအးက ေထာက္ျပသည္။ အေၾကာင္းမွာ မိုးရာသီ၌ ေလထုထဲတြင္ စိုထိုင္းဆျမင့္လာသည္ႏွင့္ သေဘၤာတင္ျခင္းကို ရပ္ဆိုင္းထားျခင္းေၾကာင့္ အခ်ိန္ၾကာျမင့္ျခင္းျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း ၎က တြက္ဆျပသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ဦးရဲမင္းေအာင္ကလည္း ယခု ဆန္ျပႆနာသည္ ကာလရွည္သိုေလွာင္ထားျခင္း (Long Storage) ျပႆနာပင္ျဖစ္သည္ဟု ယူဆေၾကာင္း ၎၏ Facebook တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ျမန္မာ့ဆန္မ်ားကို သေဘၤာတင္ခ်ိန္ မိုးမိသြားေသာ္လည္း အလုံးစုံပ်က္စီးသြားျခင္းမဟုတ္ဟု ကုန္သည္အသိုင္းအဝန္းက ယူဆလ်က္ရွိၿပီး အဆိုပါဆန္မ်ားကို အိုင္ဗရီကို႔စ္အရာရွိမ်ားက မဖ်က္ဆီးရေသးဟု ဆိုၾကသူမ်ားလည္းရွိသည္။ ႏိုင္ငံတကာမီဒီယာမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာဓာတ္ပုံမ်ားသည္လည္း ျမန္မာ့ဆန္ဓာတ္ပုံမ်ားမဟုတ္ဟု ၎တို႔က ဆိုၾကသည္။

ကုန္သည္မ်ားသည္ အာမခံေလ်ာ္ေၾကးရရွိေရးအတြက္ တန္ခ်ိန္ ၁၈,၀၀၀ ဖ်က္ဆီးလိုက္သည္ဟု ေၾကညာျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာ့ဆန္ကုန္သည္မ်ားက ယူဆလ်က္ရွိသည္။ ထိုျပင္ အာမခံ ေလ်ာ္ေၾကးရေရးအတြက္ မီဒီယာကို ခုတုံးလုပ္၍ ပိုမိုခိုင္မာေအာင္သက္ေသထူေနၾကျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ၎တို႔က ဆိုၾကသည္။

အေၾကာင္းမွာ ႏိုင္ငံတကာကုန္သြယ္ေရးတြင္ တင္ပို႔သည့္ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို အာမခံထားၾကျခင္းသည္ လုပ္႐ိုးလုပ္စဥ္သာျဖစ္ေၾကာင္း ကုန္သည္မ်ားက ဆိုၾကသည္။

“ေျပာရရင္ေတာ့ မီဒီယာကို ခုတုံးလုပ္။ Announce လုပ္။ Evidence ယူလိုက္တာ။ တစ္ကမာၻလုံးပ်ံ႕သြားရင္ ခိုင္မာသြားၿပီေပါ့။ သူ႕ဘာသာ Insurance က ေတာင္းလိုက္လည္း ရတာကို ပိုခိုင္မာေအာင္”ဟု ျပည္ပပို႔ဆန္လုပ္ငန္းရွင္ ဦးမ်ိဳးသူရေအးက မွတ္ခ်က္ျပဳသည္။

ျမန္မာ့ဆန္အမည္းစက္မ်ား

ျမန္မာ့ဆန္ကို အိုင္ဗရီကို႔စ္ႏိုင္ငံသို႔ ယခုမွ တင္ပို႔ခဲ့ျခင္း မဟုတ္။ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္က ဆိုလၽွင္ အေနာက္အာဖရိကႏွင့္ အိုင္ဗရီကို႔စ္ႏိုင္ငံသို႔ ဆန္တန္ခ်ိန္ရွစ္သိန္းခြဲေက်ာ္ တင္ပို႔ႏိုင္ခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္လည္း ျမန္မာ့ဆန္သမိုင္းတြင္ အမည္းစက္မ်ားလည္း ရွိေနသည္။ ယခုကဲ့သို႔ အျဖစ္အပ်က္မ်ားသည္ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္မ်ားအတြင္းကလည္း ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသးသည္။ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလကဆိုလၽွင္ ဂါနာႏိုင္ငံသို႔ တင္ပို႔ေသာ ဆန္တန္ခ်ိန္ ၁၅,၀၀၀ ေက်ာ္မွာ အရည္အေသြးမမီေၾကာင္း ျငင္းပယ္ခံခဲ့ရသည္။

၂၀၁၀ ႏိုဝင္ဘာလအတြင္း အေရွ႕အလယ္ပိုင္းႏိုင္ငံမ်ားသို႔ တင္ပို႔ေသာ ျမန္မာ့ဆန္တန္ခ်ိန္ ၆၀၀၀ မွာ အရည္အေသြးမမီေသာေၾကာင့္ ျပန္ပို႔ခံခဲ့ရေသးသည္။ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလအတြင္းကလည္း အိုင္ဗရီကို႔စ္ႏိုင္ငံသို႔ တင္ပို႔ေသာ ၂၅ မွတ္ဆန္မွာ အရည္အေသြးမမီေသာေၾကာင့္ ဆိပ္ကမ္းတြင္ ခ်ခြင့္မရခဲ့ေပ။

ဤသို႔ေသာ ျပႆနာမ်ားသည္ ျမန္မာ့ဆန္သမိုင္းတြင္ ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ ျပႆနာမ်ား ျဖစ္သည္။

လက္ရွိျပႆနာႏွင့္ သီးျခားျဖစ္ေသာ ယခင္ျပႆနာမ်ားတြင္မူ ဆန္အေဟာင္းမ်ားၾကားတြင္ အသစ္ေပၚစဆန္ကြဲမ်ားကို ေရာေႏွာကာတင္ပို႔ခဲ့သည့္ သာဓကမ်ားလည္း ရွိခဲ့သည္။ စိုထိုင္းဆ မ်ားေသာေၾကာင့္ အဝါေဖာက္ကာ အရည္အေသြးမမီသည့္ ျပႆနာမ်ားလည္း ႀကဳံခဲ့ဖူးသည္ဟု ျမန္မာ့ဆန္ကုန္သည္မ်ားက ဆိုၾကသည္။

ယွဥ္ၿပိဳင္မႈျပင္းထန္သည့္ ေဈးကြက္

၂၀၁၅ ခုႏွစ္မွစ၍ ျမန္မာ့ဆန္သည္ ႏိုင္ငံတကာေဈးကြက္တြင္ ျပန္လည္ ဦးေမာ့လာသည္။

၂၀၁၇ -၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ စံခ်ိန္တင္သုံးသန္းေက်ာ္တင္ပို႔ႏိုင္ခဲ့ၿပီး ယင္းအတြက္လည္း သမၼတဦးဝင္းျမင့္ ကိုယ္တိုင္က ၎၏ မိန္႔ခြန္းတြင္ ဂုဏ္ယူစြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခဲ့ရသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ႏွစ္တြင္ ျမန္မာသည္ဆန္တင္ပို႔မႈအမ်ားဆုံးႏိုင္ငံျဖစ္လာၿပီး အိမ္နီးခ်င္း ထိုင္း၊ အိႏၵိယတို႔ႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ရလ်က္ရွိသည္။ ထို႔ျပင္ ဗီယက္နမ္၊ ကေမာၻဒီးယားတို႔သည္လည္း ျမန္မာႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာေဈးကြက္ေဝစုကို အၿပိဳင္အဆိုင္လုေနရျခင္းျဖစ္သည္။

ဤသို႔ေသာအေျခအေနတြင္ အိုင္ဗရီကို႔စ္က ဖ်က္ဆီးလိုက္ေသာ ျမန္မာ့ဆန္ကိစၥမွာ ႏိုင္ငံ၏ ကုန္သြယ္ေရးပုံရိပ္ကိုပါ ထိခိုက္ေစသည္ဟု ျမန္မာဆန္ကုန္သည္မ်ားက ယူဆလ်က္ရွိသည္။

၂၀၁၇ – ၂၀၁၈ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ဆန္တန္ခ်ိန္ ၃ ဒသမ ၆ သန္းေက်ာ္စံခ်ိန္တင္တင္ပို႔ႏိုင္ခဲ့ေသာ္လည္း ဤျပႆနာမ်ိဳး မေပၚေပါက္ခဲ့ဟု စီးပြားကူးသန္းလက္ေထာက္အတြင္းဝန္ ဦးခင္ေမာင္လြင္က ရွင္းျပသည္။

“အစ္ကိုတို႔က အာဖရိကတင္ပို႔တာ  မဟုတ္ဘူး။ တ႐ုတ္လည္း ပို႔တယ္။ ဥေရာပလည္း ပို႔တယ္”ဟု ၎က ဆိုသည္။

ျမန္မာ့ဆန္သည္ အရည္အေသြးစစ္ေဆးမႈမ်ားကို ျဖတ္ေက်ာ္ၿပီးမွသာ ျပည္ပသို႔ တင္ပို႔ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ဆိုလိုျခင္းပင္ျဖစ္သည္။

ထိုအခ်က္ကို ဝါရင့္ဆန္ကုန္သည္ ဦးမ်ိဳးသူရေအး ကလည္း ေထာက္ခံသည္။ ျမန္မာသည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးၿပီးႏိုင္ငံမ်ား၏ စံႏႈန္းမ်ားအတိုင္း ဥေရာပသို႔ပင္ ဆန္တင္ပို႔ ႏိုင္လ်က္ရွိျခင္းကိုလည္း ၎က ေထာက္ျပသည္။ ဦးမ်ိဳးသူရေအး ကိုယ္တိုင္သည္လည္း ဥေရာပသို႔ ဆန္တင္ပို႔သူျဖစ္သည္။

ျမန္မာဘက္မွ တင္ပို႔သည့္ ဆန္ကို အရည္အေသြးစစ္ေဆးသည့္အဖြဲ႕မွာလည္း ဆြစ္ဇာလန္ႏိုင္ငံဂ်ီနီဗာၿမိဳ႕ အေျခစိုက္ၿပီး ကမာၻတစ္ဝန္းလုံးတြင္ ႐ုံးခြဲေပါင္း ၂၆၀၀ ေက်ာ္ ဝန္ထမ္း ၉၇,၀၀၀ ေက်ာ္ျဖင့္ လည္ပတ္ေနသည့္ SGS ျဖစ္သည္။

တုံ႔ျပန္မႈ

ျပည္တြင္းအသင္းအဖြဲ႕မ်ားအၾကားတြင္ နာမည္ေကာင္းျဖင့္ ရပ္တည္ေနသည့္ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္ကမူ ဤကိစၥသတင္း ထြက္လာၿပီး မၾကာမီတြင္ ျပန္လည္ေျဖရွင္းမည္ဟု အသင္းခ်ဳပ္ဥကၠ႒ဦးရဲမင္းေအာင္က ၎၏ Facebook ေပၚမွတစ္ဆင့္ ျပည္သူမ်ားသို႔ အသိေပးထားသည္။

ျပႆာနာ၏ အဓိကအေၾကာင္းရင္းမွာ ဆန္မ်ားကို ကာလရွည္ထားရွိမႈႏွင့္ ေနာက္တစ္ခ်က္မွာ End Buyer သို႔ တိုက္႐ိုက္မေရာင္းခ်ႏိုင္ခဲ့မႈေၾကာင့္ျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။ ျမန္မာ့ဆန္ကို ဝယ္ယူခဲ့သည့္ End Buyer မဟုတ္ေသာ ရန္ကုန္အေျခစိုက္ စင္ကာပူ Olam International  သည္ ဆန္ဝယ္ယူၿပီးေနာက္ အာဖရိကႏိုင္ငံမ်ားသို႔ လွည့္လည္၍ ဆန္ ေရာင္းခ်ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ အခ်ိန္ကာလၾကာျမင့္သြားေသာေၾကာင့္ ျပႆနာေပၚလာျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဦးရဲမင္းေအာင္က ၎၏  Facebook တြင္ေဖာ္ျပထားသည္။

ထို႔ျပင္ ယခုကဲ့သို႔ ျပႆနာမ်ား မျဖစ္ေပၚေရးအတြက္ ကုန္သည္မ်ားဘက္မွလည္း အရည္အေသြးကို ပိုမိုဂ႐ုစိုက္စိစစ္ၾကရန္ႏွင့္ အစိုးရကလည္း အစိုးရခ်င္း ခ်ိတ္ဆက္ေရာင္းဝယ္မႈကို ပိုမိုလုပ္ေဆာင္ရန္ ဦးရဲမင္းေအာင္က အႀကံျပဳထားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံမွ တင္ပို႔ေသာဆန္သည္ FOB (Free on Board) Yangon ျဖစ္သည္။ FOB သည္ ကုန္ပစၥည္းကို ေရာင္းသူက သေဘၤာေပၚသို႔ အေရာက္ပို႔ရမည္။ သေဘၤာေပၚသို႔ ေရာက္ရွိၿပီး ကုန္ပစၥည္း၏ ယိုယြင္းပ်က္စီးမႈႏွင့္ ကုန္က်စရိတ္သည္ ေရာင္းသူႏွင့္ မဆိုင္။ ဝယ္ယူသူႏွင့္သာ သက္ဆိုင္ျခင္းျဖစ္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ပင္ အိုင္ဗရီကို႔စ္က ဖ်က္ဆီးေသာ ျမန္မာ့ဆန္သည္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ဆိုလၽွင္ ျမန္မာႏွင့္ မဆိုင္။ သို႔ေသာ္လည္း ပုံရိပ္အားျဖင့္ ျမန္မာကို ထိခိုက္ေနျခင္းျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္လည္း ဝယ္ယူသူသည္ အာမခံေလ်ာ္ေၾကးရရန္အတြက္ ျမန္မာ့ဆန္မ်ားကို ဖ်က္ဆီးသည္ဟု သတင္းလႊင့္ေၾကာင္း ျမန္မာကုန္သည္မ်ားက ယူဆေနၾကျခင္းျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္သည္ ဤကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ လာမည့္ ဧၿပီလ ၂၂ ရက္တြင္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတစ္ရပ္ ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္သည္။

ထို႔ျပင ္ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၊ ျမန္မာႏိုင္ငံဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္ႏွင့္ ကုန္သည္မ်ားပါဝင္သည့္ အထူးအစည္းအေဝးတစ္ရပ္ကိုလည္း ဧၿပီလ ၂၃ ရက္တြင္ ေနျပည္ေတာ္၌ ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း စီးပြား/ကူးသန္းဝန္ႀကီးဌာန လက္ေထာက္အတြင္းဝန္ဦးခင္ေမာင္လြင္က ဆိုသည္။

“ဒါဟာ ဘယ္သူအားနည္းခ်က္ေၾကာင့္ ျဖစ္တာလဲဆိုတာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ စိစစ္သြားဖို႔ ရွိပါတယ္။ ေနာင္ဒါမ်ိဳးမျဖစ္ေအာင္ ဘယ္လိုလုပ္ၾကမလဲ ေဆြးေႏြးၾကမယ္”ဟု ၎က ဆိုသည္။

မည္သို႔ဆိုေစ အၿပိဳင္အဆိုင္ႀကီးမားေသာ ႏိုင္ငံတကာကုန္သြယ္ေရးတြင္ ယခုကိစၥသည္ အားနည္းခ်က္၊ အားသာခ်က္မ်ားျဖင့္ ကစားရသည့္ ကစားပြဲတစ္ခုသာျဖစ္ၿပီး ကုန္သည္မ်ားအတြက္ မထူးဆန္းဟု ျပည္ပပို႔ဝါရင့္ဆန္ကုန္သည္ ဦးမ်ိဳးသူရေအးက ယခုကဲ့သို႔ မွတ္ခ်က္ျပဳသည္။

“နားလည္တဲ့သူအတြက္ကေတာ့ ဒါက Game (ကစားပြဲတစ္ခု) ပါပဲ”

ရဲႏိုင္ဦး

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *