အမွားၾကာ အမွန္မျဖစ္ေရး

သိေသာ တတ္ေသာသူမ်ားသည္ ကိုယ္သိသမၽွ မ်ားမ်ားေဝမၽွေျပာဆိုမွသာ အမွားၾကာၿပီး အမွန္ျဖစ္ျခင္းအႏၲရာယ္မွ ျမန္မာႏိုင္ငံႀကီး လြတ္ကင္းမည္။

ေျပာသင့္ေျပာထိုက္လၽွင္ ေျပာဆိုသင့္သည္။ ‘ဆိုေရးရွိက ဆိုအပ္လွ၏။’ ‘ဟုတ္မွန္၍ အမ်ားအက်ိဳးရွိလၽွင္ ေျပာသင့္ေျပာအပ္၏။’

သိေသာသူတို႔ တတ္ေသာသူတို႔က မေျပာၾက၊ မေရးၾကလၽွင္ မသိေသာသူတို႔ ေျပာသည္ေရးသည္တို႔ အမွန္ျဖစ္လာလိမ့္မည္။ အမွားမ်ားလၽွင္ အမွန္ျဖစ္၊ အမွားၾကာလၽွင္ အမွန္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာအမ်ားအျပား က်င္လည္ဖတ္႐ႈေရးသားေနၾကသည့္ Facebook သည္ အေကာင္းဆုံးဥပမာျဖစ္သည္။ အခ်က္အလက္အမွားမ်ား၊ ဗဟုသုတအလြဲမ်ားကို ေျပာဆိုေဝမၽွေနၾကရင္းျဖင့္ ထိုအမွား၊ အလြဲမ်ားသည္ အမွန္သဖြယ္ ျဖစ္လာေနၿပီ။ ‘ေရးထားေသာစာ’ Written Word သည္ ယခင္က လူတိုင္းမေရးႏိုင္သည့္အတြက္ အမွန္တရားႏွင့္နီးစပ္သည္ဟု ယုံၾကည္ခဲ့ၾကသည့္အစြဲသည္ Facebook ေခတ္တြင္ ဒုကၡေပးေနၿပီ။

သိသူတတ္သူအမ်ားအျပားသည္ ႏိုင္ငံေရးမပါေသာ ‘ပညာရပ္ပိုင္း’ ပင္လၽွင္ လူတို႔ မ်က္စိစပါးေမႊးစူးမည္စိုးသည့္အတြက္ Facebook တြင္ မေရးရဲၾက။ အခ်ိန္မရွိ၍မဟုတ္၊ မတတ္၍မဟုတ္၊ မေရးခ်င္၍မဟုတ္ဘဲ ‘ဒီေကာင္ ဆရာႀကီးလုပ္တယ္’ ဟု အျမင္ကတ္ခံရမည္ စိုးသည့္အတြက္ သိသမၽွ မေရးသူမ်ား မ်ားျပားလွသည္။ စင္စစ္ထိုသို႔ေသာသူမ်ား ေရးသားေဝမၽွပါမွ လူတို႔ မ်က္စိနားပြင့္မည္။

ျမန္မာတို႔ အသိအျမင္ႂကြယ္၀လာေစေရးအတြက္ ေက်ာင္းပညာေရးကိုခ်ည္း အားကိုး၍ မရပါ။ အ႐ြယ္ေရာက္ေနၿပီျဖစ္ေသာ၊ ေက်ာင္းမတက္ေတာ့ေသာ လူႀကီးတို႔ျဖင့္ ႏိုင္ငံကိုလည္ပတ္ေနၾကရသည္။ ထိုလူႀကီးတို႔ သိရန္ တတ္ရန္ အခ်င္းခ်င္းဖလွယ္မွ၊ ေဝမၽွမွရမည္။

ထို႔ေၾကာင့္ တကယ္သိေသာ တတ္ေသာသူတို႔သည္ Facebook တြင္ မ်ားမ်ားေရးရန္လိုသည္။ ပညာပါရမီျဖည့္ရာလည္းေရာက္သည္။

‘ဖတ္ဖန္ေသာ္ျငား၊ ဖတ္ဖန္မ်ားက၊ သားမယားပင္၊ သိျမင္ကင္းကြာ၊ မလိမၼာလည္း၊ စာေပစကား၊ ေန႔တိုင္းၾကားက၊ ထူးျခားလိမၼာ၊ ရွိသည္သာတည့္’ ဟူေသာ ေက်ာင္းသုံးကဗ်ာမွ ေကာက္ႏုတ္ခ်က္သည္ သိၿပီးတတ္ၿပီး ေရးလိုစိတ္ ေဝမၽွလိုစိတ္ရွိေသာ္လည္း မ်က္စိစပါးေမႊးစူးခံရမည္စိုးရိမ္ေသာေၾကာင့္ ေဝမၽွသင့္သေလာက္ မေဝမၽွႏိုင္ေသးသူမ်ားအတြက္ အားေဆးပင္ ျဖစ္သည္။

သိသမၽွ၊ တတ္သမၽွတို႔ကို ေဝမၽွေျပာဆိုေရးသားျခင္းသည္ ႏိုင္ငံတည္ေဆာက္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ 

 

အယ္ဒီတာ
၂၅.၄.၂၀၁၉

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *