ကြြန္ဒိုမီနီယံ ေရာင္ျခည္

ပူျပင္းေျခာက္ေသြ႕လွသည့္ လက္ရွိရာသီဥတုႏွယ္ ျပည္တြင္းတိုက္ခန္း၊ ကြန္ဒိုေဈးကြက္မွာလည္း ေျခာက္ေသြ႕လ်က္ရွိသည္။

သို႔ေသာ္လည္း သႀကၤန္မတိုင္မီ ဧၿပီလ ၆ ရက္တြင္ စုေပါင္းပိုင္ အေဆာက္အအုံဆိုင္ရာလုပ္ငန္းလိုင္စင္ေပးအပ္ပြဲကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပခဲ့သည္။ အဆိုပါပြဲ သို႔ ရန္ကုန္တိုင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းကိုယ္တိုင္ တက္ေရာက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ကာလအတန္ၾကာ ေျခာက္ေသြ႕ေနခဲ့ေသာ ကြန္ဒို၊ တိုက္ခန္းေဈးကြက္အတြက္ စုေပါင္းပိုင္အေဆာက္အအုံဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းလိုင္စင္ေပးအပ္ျခင္းသည္ ေဈးကြက္ျပန္ေကာင္းလာေရးလမ္းစျဖစ္သည္ဟု ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ေမၽွာ္လင့္လ်က္ရွိၿပီျဖစ္သည္။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး စုေပါင္းပိုင္အေဆာက္အအုံဆိုင္ရာ မွတ္ပုံတင္႐ုံး၏ ဧၿပီလ ၂၄ ရက္အထိစာရင္းမ်ားအရ ကြန္ဒိုမီနီယံ တိုက္ခန္းတည္ေဆာက္ရန္အတြက္ ေဆာက္လုပ္ေရးကုမၸဏီ ၃၂ ခုကို လုပ္ငန္းလိုင္စင္ထုတ္ေပးထားၿပီးျဖစ္သည္။

လက္ရွိဥပေဒအရ အဆိုပါလုပ္ငန္းလိုင္စင္ရရွိထားသူမ်ားတည္ေဆာက္သည့္ ကြန္ဒိုမီနီယံမ်ားသာ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားကို ေရာင္းခ်ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ စုေပါင္းအေဆာက္အအုံဆိုင္ရာဥပေဒ (ကြန္ဒိုမီနီယံ ဥပေဒ) တြင္ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားကို ကြန္ဒိုအေဆာက္အအုံတစ္ခု၏ ၄၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ေရာင္းခ်ႏိုင္ေၾကာင္း အတိအလင္းျပ႒ာန္းထားသည္။

က်ပ္သိန္း ေထာင္ခ်ီတန္ေသာ ကြန္ဒိုမီနီယံ တိုက္ခန္းစစ္စစ္မ်ားကို ျပည္တြင္း ျပည္ပဝယ္လက္မ်ားထံ ေရာင္းခ်ႏိုင္ရန္ ေဆာက္လုပ္ေရးကုမၸဏီမ်ားက သူထက္ငါအၿပိဳင္ စိတ္အားထက္သန္ေနၾကၿပီျဖစ္သည္။

က်ပ္သိန္းေထာင္ခ်ီတန္ဖိုးရွိေသာ ကြန္ဒိုမီနီယံတိုက္ခန္းမ်ား အၿပိဳင္တည္ေဆာက္ပါက ေဆာက္လုပ္ေရးက႑ လုပ္သားေဈးကြက္၊ အုတ္၊ သဲ၊ ေက်ာက္ စသည့္ ေဆာက္လုပ္ေရးပစၥည္းေဈးကြက္ အေရာင္းသြက္လာမည့္အျပင္ အိမ္၊ ၿခံ၊ ေျမေဈးကြက္လည္း ကၽြဲကူးေရပါ ျပန္လည္ေကာင္းလာႏိုင္မည္ဟု လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ေမၽွာ္လင့္လ်က္ရွိသည္။

သို႔ေသာ္ က်ပ္သိန္းေထာင္ခ်ီတန္ေသာ ကြန္ဒိုမီနီယံတိုက္ခန္းမ်ားကို မည္သူမ်ားက ဝယ္ယူမည္နည္း။

ႏိုင္ငံျခားသားေမၽွာ္ ကြန္ဒိုေဈးကြက္

“ေဈးကြက္တစ္ခုလုံး ျပန္လည္ဖြံ႕ၿဖိဳးလာဖို႔က ဝယ္လိုအားဘယ္ေလာက္ရွိမလဲ။ ကြန္ဒိုမီနီယံတိုက္ခန္းေတြ သတ္မွတ္ေဈးႏႈန္းအေပၚမွာ ဝယ္ႏိုင္တဲ့အင္အား ဘယ္ေလာက္ရွိမလဲ။ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ လူတန္းစားအေျခအေနအရဆိုရင္ေတာ့ ကြန္ဒိုမီနီယံနဲ႔ အဆင္ျမင့္တိုက္ခန္းေဈးႏႈန္းေတြက သာမန္အားျဖင့္ ဝယ္ႏိုင္ဖို႔ အားနည္းေနတယ္” ဟု အိမ္၊ ၿခံ၊ ေျမႏွင့္ ဥပေဒေရးရာကၽြမ္းက်င္သူ ဦးတင္သန္းဦးက သုံးသပ္သည္။

လက္ရွိ ကြန္ဒိုမီနီယံႏွင့္ အဆင့္ျမင့္အိမ္ရာတို႔တြင္ေနထိုင္သူမ်ားသည္ လစဥ္ အေဆာက္အအုံထိန္းသိမ္းစရိတ္အျဖစ္ က်ပ္သုံးသိန္းခန္႔ေပးေဆာင္ေနရသည္။ ထိုေငြသည္ သာမန္တိုက္ခန္းတစ္ခန္း ငွားရမ္းခႏႈန္းထားျဖစ္ေနသည့္အတြက္ လူလတ္တန္းစားမ်ားႏွင့္ ႐ုံးခန္းဖြင့္လွစ္သူမ်ားမွာ ကြန္ဒိုမီနီယံတိုက္ခန္းမ်ား ဝယ္ယူရန္ လက္တြန္႔လာၾကသည္။

ျပည္တြင္းရွိ သူေဌးႀကီးမ်ားႏွင့္ အေဆာက္အအုံျပဳထိန္းသိမ္းစရိတ္ကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားျခင္းမရွိသည့္ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားသာ ကြန္ဒိုမီနီယံတိုက္ခန္းမ်ားကို အဓိကဝယ္ယူမည္ျဖစ္ၿပီး အေဆာက္အအုံထိန္းသိမ္းရန္ အိမ္ရာေကာ္မတီမ်ားကို စနစ္တက်ဖြဲ႕စည္းကာ ထိန္းသိမ္းစရိတ္မ်ား က်စ္လ်စ္ေအာင္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္မွသာ လူလတ္တန္းမ်ားဝယ္ယူႏိုင္ေျချဖစ္ေပၚကာ ကြန္ဒိုမီနီယံေဈးကြက္ အေရာင္းသြက္လာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးတင္သန္းဦးက ဆိုသည္။

“အႏွစ္ခ်ဳပ္ရင္ ျပည္ပကိုပဲေမၽွာ္ရမယ္” ဟု ၎က မွတ္ခ်က္ျပဳသည္။

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလတြင္ ျပ႒ာန္းခဲ့သည့္ ကြန္ဒိုမီနီယံဥပေဒအရ ကြန္ဒိုမီနီယံအေဆာက္အအုံမ်ားသည္ မၿပီးစီးမီ ႀကိဳတင္ေရာင္းခ်ႏိုင္ၾကၿပီး အေဆာက္အအုံ၏ ၄၀ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားကို ေရာင္းခ်ခြင့္ျပဳထားရာ ထိုက္သင့္သေလာက္ အေရာင္းအဝယ္ျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း ျပည္တြင္းေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက သုံးသပ္ၾကသည္။

“ေဈးကြက္က ေယဘုယ်ေျပာရရင္ ေအးတယ္။ ဒါေပမဲ့ လုံး၀ႀကီး အေရာင္းအဝယ္ မျဖစ္တာေတာ့မဟုတ္ဘူး” ဟု ကြန္ဒိုမီနီယံတည္ေဆာက္ခြင့္လိုင္စင္ရရွိထားသည့္ MKT ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းရွင္ ဦးမ်ိဳးျမင့္ကဆိုသည္။

ဦးမ်ိဳးျမင့္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံေဆာက္လုပ္ေရးဆိုင္ရာလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းခ်ဳပ္ (MCEA) ၏ အေထြေထြအတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္လည္း ျဖစ္သည္။

MKT ေဆာက္လုပ္ေရးကုမၸဏီသည္ ရန္ကုန္တြင္ ေျမပိုင္ဆိုင္မႈပါ ခြဲေဝေပးမည့္ ကြန္ဒိုမီနီယံတည္ေဆာက္ရန္ ဒီဇိုင္းေရးဆြဲလ်က္ရွိၿပီး လာမည့္မိုးရာသီတြင္ တည္ေဆာက္ခြင့္တင္ရန္ စီစဥ္ေနေၾကာင္း ၎က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

လက္ရွိကြန္ဒိုမီနီယံတိုက္ခန္းမ်ားမွာ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားသာ အငွားသြက္လ်က္ရွိၿပီး တစ္လလၽွင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၅၀၀ မွ ၃၀၀၀ ခန္႔ ေဈးရွိေၾကာင္း မ႑ိဳင္ အိမ္၊ ၿခံ၊ ေျမႏွင့္ အေထြေထြဝန္ေဆာင္မႈကုမၸဏီ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဒါ႐ိုက္တာ ဦးသန္းဦးက ဆိုသည္။

“အနည္းဆုံးကေတာ့ ကြန္ဒိုတိုက္ခန္းနဲ႔ပတ္သက္ရင္ တစ္ေပပတ္လည္ကို ရွစ္ေသာင္းကေန ေလးငါးသိန္းအထိရွိပါတယ္။ သူ႕ဘာသာသူ တတ္ႏိုင္တဲ့သူက တတ္ႏိုင္သလို ဝယ္ၾကတာပါပဲ။ ေနရာေကာင္းရင္ ေကာင္းသလို တကယ္ေကာင္းတဲ့ ကြန္ဒိုႀကီးေတြဆိုရင္က စၿပီးေတာ့ ေဆာက္စဥ္ကာလကတည္းက ေရာင္းလိုက္တာ အခုဆိုရင္ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားဟာ ေရာင္းၿပီးသေလာက္ျဖစ္ေနၾကပါၿပီ။ အခ်ိဳ႕ဆို ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္ပဲ က်န္တာမ်ိဳး ရွိပါတယ္” ဟု ၎ကဆိုသည္။

ကြန္ဒိုမီနီယံဥပေဒျဖင့္ တည္ေဆာက္မည့္ တိုက္ခန္းဝယ္ယူရန္ လာေရာက္ေမးျမန္းသူမရွိေသာ္လည္း က်ပ္သိန္းေထာင္ခ်ီသည့္ ေျမကြက္ဝယ္ယူရန္ေမးျမန္းသူမ်ားရွိေၾကာင္း သုခစံရာ အိမ္၊ ၿခံ၊ ေျမ အက်ိဳးေဆာင္မွ ဦးဝဏၰက ဆိုသည္။

ျပည္တြင္းေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားသာမက ျမန္မာႏိုင္ငံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မရွင္ကလည္း လာမည့္ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘ႑ေရးႏွစ္တြင္ အိမ္၊ ၿခံ၊ ေျမက႑၌္ ျပည္ပရင္ႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ တိုးျမင့္လာမည္ဟု ေမၽွာ္မွန္းထားသည္။

“အခုကၽြန္ေတာ္တို႔ကေလ Real Estate (အိမ္၊ ၿခံ၊ ေျမ ေဆာက္လုပ္ေရး)ကိုပိုၿပီးေတာ့ Target ထားပါတယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ သူကတကယ္အလုပ္ရတယ္။ စက္႐ုံ အလုပ္႐ုံလိုလိုမ်ိဳးပဲ” ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ား ၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန ေခတၱၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ ဦးသန္႔စင္လြင္က The Voice Journal သို႔ ေျပာၾကားသည္။
ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္းတြင္ အိမ္၊ ၿခံ၊ ေျမက႑ပိုမိုဝင္ေရာက္ရန္ ေမၽွာ္မွန္းခ်က္ထားရွိထားရာ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းပိုေကာင္းလာမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ၎ကဆိုသည္။

သမၼတဦးသိန္းစိန္အစိုးရလက္တြင္ အိမ္၊ ၿခံ၊ ေျမ လုပ္ငန္းတစ္ခုတည္းမွ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၃၀၀ အထိ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံခဲ့ဖူးသည့္ သာဓကမ်ားရွိခဲ့သည္။

ဗီယက္နမ္အေျခစိုက္ Hoang Anh Construction & Development House Joint Stock Company (HAGL) သည္ စက္မႈ (၁) ဝန္ႀကီးဌာန႐ုံးေဟာင္းေနရာတြင္ Build, Operation and Transfer (BOT) စနစ္ျဖင့္ ဟိုတယ္၊ ေဈးဝယ္စင္တာ၊ ႐ုံးခန္းႏွင့္ အဆင့္ျမင့္လူေနအိမ္ခန္းမ်ားကို ေဆာက္လုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

BOT ျပႆနာ

BOTစနစ္ျဖင့္တည္ေဆာက္သည့္ အေဆာက္အအုံမ်ားသည္ ေယဘုယ်အား ျဖင့္ အစိုးရပိုင္ေျမေနရာမ်ားတြင္ တည္ေဆာက္ျခင္းျဖစ္ၿပီး သတ္မွတ္ထားသည့္ ႏွစ္ျပည့္ပါက ေျမျပန္လည္အပ္ႏွံရသည္။ ထိုေၾကာင့္ BOT စနစ္ျဖင့္ တည္ေဆာက္ထားသည့္ ကြန္ဒိုမီနီယံတိုက္ခန္း ဝယ္ယူသူမ်ားသည္ ေျမကိုအခ်ိဳးက်ပိုင္ဆိုင္မည္ မဟုတ္ေခ်။

ယင္းအခ်က္သည္ ကြန္ဒိုမီနီယံဥပေဒႏွင့္ ဆန္႔က်င္ေနသည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ BOT စနစ္ျဖင့္တည္ေဆာက္ကာ ကြန္ဒိုမီနီယံအမည္တပ္ေရာင္းခ်ထားသည့္ တိုက္ခန္းမ်ားလည္း မ်ားစြာရွိသည္။

“BOT ငွားတဲ့ေျမေပၚမွာ တိုက္ခန္းေဆာက္ခြင့္၊ ေရာင္းခ်ခြင့္ျပဳတာဟာ သမိုင္းက အမတ္ႀကီးဦးေပၚဦးရဲ႕ ဆင္ျဖဴေတာ္ေလၽွာက္ထုံးလိုပဲ။ ႏွစ္ ၇၀ ၾကာရင္ ဘုရင္လည္းမရွိ၊ ဆင္လည္းမရွိ၊ ငါလည္းမရွိ ဒါေၾကာင့္ ဆင္ျဖဴဟာ မျဖဴဘဲ မည္းသြားရင္လည္း ကိစၥမရွိပါဘူး” ဟု မတ္လ ၇ ေန႔တြင္က်င္းပသည့္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးတြင္ မင္းကင္းမဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေမာင္ျမင့္က ေဝဖန္ခဲ့သည္။

ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္တြင္အတည္ျပဳ ျပ႒ာန္းခဲ့သည့္ ကြန္ဒိုမီနီယံဥပေဒႏွင့္ အညီတည္ေဆာက္သည့္ ကြန္ဒိုမီနီယံႏွင့္ BOT စနစ္ျဖင့္တည္ေဆာက္သည့္ ကြန္ဒိုမီနီယံကို ဝယ္ယူသူမ်ား ရွင္းရွင္းလင္းလင္း သိရွိရန္လိုအပ္သည္။

ယေန႔ေဆာက္လုပ္ေရးေလာကတြင္ ကြန္ဒိုဟူေသာေဝါဟာရအျပင္ BOT စနစ္ျဖင့္ေဆာက္လုပ္ေသာ ကြန္ဒိုအေဆာက္အအုံကို BOT ႏွင့္ ကြန္ဒို ေပါင္းကာ ဘီဒိုဟူသည့္ေဝါဟာရတစ္ခုပင္ ေပၚထြန္းလာေၾကာင္း ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေမာင္ျမင့္က လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးတြင္ မွတ္ခ်က္ျပဳသည္။

BOT စနစ္ျဖင့္ တည္ေဆာက္ထားသည့္ ကြန္ဒိုမ်ားကို ေရာင္းခ်ၿပီးေနာက္ BOT သက္တမ္းကုန္၍ ေျမကိုျပန္လည္လႊဲေျပာင္းခ်ိန္တြင္ ေနထိုင္လ်က္ရွိသူမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ မည္သို႔ဆက္လက္ေဆာင္႐ြက္မည့္အခ်က္ကို BOT စာခ်ဳပ္တြင္ ထည့္သြင္းခ်ဳပ္ဆိုႏိုင္ေၾကာင္း စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးဆက္ေအာင္က ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္အစည္းေဝးတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ကြန္ဒိုမီနီယံဝယ္ယူရာတြင္ ေျမအခ်ိဳးက်ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ရွိမရွိ ဝိဝါဒကြဲျပားစြာ သိရွိရန္လိုအပ္ေၾကာင္း မ႑ိဳင္ အိမ္၊ ၿခံ၊ ေျမႏွင့္ အေထြေထြဝန္ေဆာင္မႈကုမၸဏီ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဒါ႐ိုက္တာ ဦးသန္းဦးကဆိုသည္။

ဦးသန္းဦးသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အိမ္၊ ၿခံ၊ ေျမဝန္ေဆာင္မႈအသင္း အတြင္းေရးမႉးလည္း ျဖစ္သည္။

၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ျပ႒ာန္းခဲ့သည့္ ကြန္ဒိုမီနီယံဥပေဒတြင္မူ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားကို ကြန္ဒိုမီနီယံ တိုက္ခန္းဝယ္ယူခြင့္ျပဳထားၿပီး ကြန္ဒိုမီနီယံဝယ္ယူမ်ားသည္ (မေ႐ႊ႕ေျပာင္းႏိုင္သည့္ပစၥည္း) ေျမကိုပါ အခ်ိဳးက်ပိုင္ဆိုင္ႏိုင္မည္ဟု ျပ႒ာန္းထားသည္။ တစ္နည္းဆိုေသာ္ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားပါ ေျမပိုင္ဆိုင္ခြင့္ေပးထားသည့္သေဘာပင္။

ယင္းအခ်က္သည္ ၁၉၈၇ ခုႏွစ္က ျပ႒ာန္းခဲ့သည့္ မေ႐ႊ႕ေျပာင္းႏိုင္ေသာပစၥည္း လႊဲေျပာင္းျခင္းကိုကန္႔သတ္သည့္ဥပေဒႏွင့္ ဆန္႔က်င္ေနေၾကာင္း ဦးသန္းဦးက ဆိုသည္။

၁၉၈၇ မေ႐ႊ႕ေျပာင္းႏိုင္ေသာပစၥည္း လႊဲေျပာင္းျခင္းကို ကန္႔သတ္သည့္ဥပေဒ အခန္း(၂) တြင္ မည္သူမွ် ႏိုင္ငံျခားသားႏွင့္ျဖစ္ေစ၊ ႏိုင္ငံျခားသားပိုင္ကုမၸဏီႏွင့္ျဖစ္ေစ မေ႐ႊ႕ေျပာင္းႏိုင္ေသာပစၥည္းကို ေရာင္းခ်ျခင္း၊ ဝယ္ယူျခင္း၊ ေပးကမ္းျခင္း၊ ေပးကမ္းသည္ကိုလက္ခံျခင္း၊ ေပါင္ႏွံျခင္း၊ ေပါင္ႏွံသည္ကို လက္ခံျခင္း၊ လဲလွယ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ အျခားနည္းလမ္းတစ္ရပ္ရပ္ျဖင့္ လႊဲေျပာင္းျခင္း၊ လႊဲေျပာင္းသည္ကို လက္ခံျခင္းမျပဳရဟု ျပ႒ာန္းထားသည္။

ထိုေၾကာင့္ ယင္းအခ်က္ကို ေဖာက္ဖ်က္က်ဴးလြန္၍ ျပစ္မႈထင္ရွားစီရင္ျခင္းခံရလၽွင္ အနည္းဆုံးေထာင္ဒဏ္ သုံးႏွစ္မွ အမ်ားဆုံးေထာင္ဒဏ္ငါးႏွစ္အထိ က်ခံရႏိုင္ေၾကာင္း အဆိုပါဥပေဒ အခန္း (၄) ျပစ္ဒဏ္မ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

၁၉၈၇ ခုႏွစ္ မေ႐ႊ႕ေျပာင္းႏိုင္ေသာ ပစၥည္းလႊဲေျပာင္းျခင္းကို ကန္႔သတ္သည့္ ဥပေဒႏွင့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ကြန္ဒိုမီနီယံ ဥပေဒ ႏွစ္ခုၾကားက ႏိုင္ငံျခားသား ေျမအခ်ိဳးက် ပိုင္ဆိုင္ခြင့္သည္ ဝိေရာဓိျဖစ္လ်က္ရွိေန ျပန္သည္။

ဤသို႔ေသာအေျခအေနမ်ိဳးတြင္ ကြန္ဒိုေဈးကြက္ေကာင္းမြန္လာေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ေစာင့္ေမၽွာ္ေနၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ အစိုးရကလည္း တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ျပည္နယ္ ၁၁ ခုတြင္ စုေပါင္းပိုင္ အေဆာက္အအုံစီမံခန္႔ခြဲေရး ေကာ္မတီ မ်ားဖြဲ႕ထားျဖစ္သည္။

ရန္ကုန္တိုင္းအတြက္မူ ေ႐ႊေတာင္၊ တက္လမ္း၊ ဒဂုံအင္တာေနရွင္နယ္ စသည့္ နာမည္ႀကီးေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအပါအဝင္ ေဆာက္လုပ္ေရးကုမၸဏီ ၃၂ ခုကို ကြန္ဒိုတည္ေဆာက္ခြင့္ လုပ္ငန္းလိုင္စင္မ်ား ထုတ္ေပးၿပီးျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားကို ေရာင္းခ်ခြင့္ႏွင့္ ေျမအခ်ိဳးက် ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ေပးမည့္ ကြန္ဒိုမီနီယံေဈးကြက္ အေျခအေနသည္ လာမည့္ကာလမ်ားတြင္ မည္သို႔ရွိမည္နည္းဟူသည္ကို ျမန္မာႏိုင္ငံအိမ္၊ ၿခံ၊ ေျမ ဝန္ေဆာင္မႈအသင္းအတြင္းေရးမႉး ဦးသန္းဦးက ယခုကဲ့သို႔မွတ္ခ်က္ျပဳသည္။

“လမ္းမပီျပင္ရင္ေတာ့ ေလၽွာက္တဲ့သူကနည္းမွာပဲ။ ဥပေဒမပီျပင္သမၽွကာလပတ္လုံး ေဈးကြက္ေကာင္းလာႏိုင္ဖို႔မရွိေသးဘူး” 

ပို႔ပို႔

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *