ေျမေအာက္သယံဇာတ ကုန္ခန္းေတာ့မည္ေလာ

“ကၽြန္ေတာ္တို႔တြင္းဆို ေရကို မထြက္ေတာ့ဘူး” ဟု ဆိုလာသူက ကိုဖိုးသားျဖစ္သည္။ လႈိင္သာယာၿမိဳ႕တည္ၿပီး ၁၉၈၉ ခုႏွစ္ကတည္းက ေနထိုင္သူျဖစ္သည္။ ဆယ္စုႏွစ္သုံးစုအၾကာတြင္ ေရဒုကၡကိုစတင္ခံစားလာရသည္။ အဝီစိတြင္းမွ ေရမထြက္၍ ေရရွိေရးအမ်ိဳးမ်ိဳးႀကံဆေနၿပီ။

ကိုဖိုးသားမွာ လႈိင္သာယာၿမိဳ႕နယ္၊ (၇)ရပ္ကြက္တြင္ ေနထိုင္သူျဖစ္သည္။ ေႏြပူပူတြင္ ေရရွိေရး ေတြးပူေနရသည္မွာ ကိုဖိုးသားတစ္ေယာက္တည္းမဟုတ္ေခ်။ လႈိင္သာယာၿမိဳ႕နယ္ တစ္ၿမိဳ႕လုံးနီးပါး ျဖစ္သည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္မွစကာ တစ္စတစ္စ ေရျပတ္လပ္လာသည့္ လႈိင္သာယာၿမိဳ႕နယ္တြင္ ယခုႏွစ္သည္ အဆိုးဆုံးႏွစ္ျဖစ္ၿပီး အဝီစိတြင္းတစ္တြင္းမွ ေနာက္ထပ္တစ္တြင္းထပ္မံတူးရသည္အထိ ဆိုး႐ြားလာသည္။ အဆိုပါအေျခအေနကို မည္သို႔ ကုစားႏိုင္မည္နည္း။

၁၉၈၉ ခုႏွစ္တြင္ လႈိင္သာယာၿမိဳ႕ကို စတည္ေထာင္ခဲ့သည္။ ထိုအခ်ိန္မွာပင္ ေရအရည္အေသြး မေကာင္းသည္ကို သို႔ေသာ္လည္း မည္သို႔မၽွမတတ္ႏိုင္ေခ်။ တိုးပြားလာသည့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕လူဦးေရကို ၿမိဳ႕နယ္အသစ္မ်ား အေကာင္အထည္ ေဖာ္ကာခ်ဲ႕ထြင္ရသည္။ ႏွစ္ေပါင္းသုံးဆယ္အၾကာတြင္ လႈိင္သာယာရွိေျမေအာက္ေရတို႔ အေျခအေနကား မည္သို႔နည္း။

“ေရကလုံး၀မထြက္ေတာ့လို႔ အေမနဲ႔တိုင္ပင္ေနတာ Pressure Pump တပ္မလို႔။ ေရမရတာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ရပ္ကြက္ထဲမွာ ေတာ္ေတာ္ျဖစ္ေနတယ္” ဟု ကိုဖိုးသားက ဆိုသည္။

လႈိင္သာယာတြင္ စတင္ေနထိုင္စဥ္က တူးထားသည့္အဝီစိတြင္းျဖစ္ၿပီး ေပ ၁၀၀ ထိတူးထားျခင္းျဖစ္ၿပီး ေရေမာ္တာ စက္တပ္ဆင္အား သုံးမတ္တပ္ထားသည္။ ေပ ၁၀၀ အနက္ရွိသည့္ အဝီစိတြင္းမွ ေရတင္ရခက္လာသည္မွာ ၿပီးခဲ့သည့္ ႏွစ္မ်ားက ျဖစ္ပြားခဲ့ေသးသည္။ သို႔ရာတြင္ ေရတင္၍ မရသည္မွာ ယခုႏွစ္ေႏြရာသီမွာ အဆိုးဆုံးျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

ေရအခက္အခဲျဖစ္ေနသည္မွာ ကိုဖိုးသားတစ္ေယာက္တည္းမဟုတ္ေပ။ ရပ္ကြက္ႏွစ္ဆယ္ရွိသည့္ လႈိင္သာယာၿမိဳ႕နယ္တြင္ အားလုံးနီးပါးတြင္ ေသာက္သုံးေရအခက္အခဲျဖစ္ေနျခင္းျဖစ္သည္။ “အခုက ဒီႏွစ္က ေရလုံး၀မထြက္ေတာ့ဘူး။ နည္းနည္းေလးေတာက္ ေတာက္ ေတာက္… အဲဒီလိုပဲက်တယ္။ ညမိုးခ်ဳပ္ ၁၀ နာရီ စေမာင္း၊ မနက္ဆိုရင္ ၁၀ နာရီေလာက္ဆို ေမာင္းမရေတာ့ဘူး။ ေရမ်ားမ်ားသုံးရတဲ့ အခ်ိန္မွာ ေမာင္းမရဘူး” ဟု ကိုဆန္းထြန္းဦး က ေျပာၾကားသည္။

ကိုဆန္းထြန္းဦးသည္ လႈိင္သာယာၿမိဳ႕နယ္၊ (၆) ရပ္ကြက္၊ ေတးဥယ်ာဥ္ ( ၆) လမ္းတြင္ေနထိုင္သူျဖစ္သည္။ ယင္းအျပင္ လႈိင္သာယာတြင္ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္ကတည္းက ေနထိုင္သူ ကိုဆန္းထြန္းဦးသည္ လႈိင္သာယာတြင္ ေရမေကာင္းသည္ကို စတင္ေနထိုင္စဥ္ကသိရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေျမေအာက္ထဲတြင္ ကိန္းေအာင္းေနသည့္ ေရေၾကာကို ေသခ်ာရွာေဖြကာ အဝီစိတြင္းတူးထားသည္။

ယင္းေၾကာင့္ ထိုအနီးပတ္ဝန္းက်င္တြင္ ကိုဆန္းထြန္းဦးတို႔ တစ္အိမ္သာ ေရေကာင္းသည္။ ၎တို႔အိမ္ေခါင္းရင္းႏွင့္ ေျခရင္းရွိေနအိမ္မ်ားတြင္မူ ေရမေကာင္းေခ်။

ထိုသို႔ေရေၾကာေသခ်ာ၍ သုံးစြဲလာသည္မွာ ႏွစ္ေပါင္းၾကာျမင့္လာၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ ေရရရွိမႈက ပုံစံေျပာင္းလဲလာသည္။ ေရတလေဟာထြက္ေနရာကေန ေရက်လာမႈနည္းနည္းသြားသည္။ ေရ၏ ဂုဏ္သတၱိလည္းေျပာင္းလဲလာသည္။

အဝီစိတြင္းေရသည္ သံေခ်းပါသည္။ အငန္ဓာတ္မ်ားပါလာေၾကာင္း ကိုဆန္းထြန္းဦး က ဆိုသည္။

အဝီစိတြင္းေရသည္ ေရက်လာခ်ိန္တြင္ အၾကည္ေရာင္သာျဖစ္သည္။ ထိုေရကို ပုံးထဲ၊ ကန္ထဲထည့္ကာ တစ္ညသိပ္လိုက္ပါက သံေခ်းေရျဖစ္သြားသည္။ ေရအေပၚတြင္ သံေခ်းေရာင္မ်ားဝဲေနသည္။ အဝါေရာင္ သံေခ်းစမ်ားစြန္းထင္းလာသည္။

အဆိုပါေရမ်ားကို သုံးေရအျဖစ္ သုံးေနရျခင္းျဖစ္သည္။ ေသာက္ေရအတြက္ ေရသန္႔ေသာက္ေနရသည္မွာ ဆယ့္ငါးႏွစ္ခန္႔ပင္ရွိေၾကာင္း ကိုဆန္းထြန္းဦးက ဆိုသည္။ သံေခ်းမ်ားတက္လာသည့္အတြက္ေၾကာင့္ ဒုတိယႀကိမ္ေျမာက္ အဝီစိတြင္း တစ္ခုထပ္မံတူးလိုက္ရသည္။

ယင္းေၾကာင့္ ဒုတိယေျမာက္ အဝီစိတြင္းတစ္တြင္းကို လြန္ခဲ့သည့္ငါးႏွစ္ခန္႔ ထပ္မံတူးေဖာ္လိုက္သည္။ ေပ ၁၂၀ ခန္႔အထိျဖစ္ေၾကာင္း ကိုဆန္းထြန္းဦးက ဆိုသည္။ အိမ္တစ္အိမ္တြင္ အဝီစိတြင္း ႏွစ္တြင္းရွိေနျခင္းပင္။

ေသာက္သုံးေရျပႆနာကို နီးစပ္ရာအသိုင္းအဝိုင္းအခ်င္းခ်င္း ကူညီၾကသည္။ ေရမထြက္သည့္ ရပ္ကြက္ေနျပည္သူမ်ားက ေရထြက္သည့္အိမ္မွ ေရကိုေတာင္းယူၾကသည္။ ေဝမၽွသုံးစြဲၾကသည္။

“အဓိက ျပႆနာက ေအာက္ကေနၿပီးေတာ့ ေရမလိုက္တာ စက္ကေတာ့ ငါးမူးပဲတပ္တပ္၊ ဘာပဲတပ္တပ္ ပိုက္ကေန ေရမတက္တာ။ ေအာက္မွာေရနည္းလို႔ တင္တာနည္းတာ” ဟု ကိုဆန္းထြန္းဦးက ဆိုသည္။ “ ရပ္ကြက္ထဲမွာလည္း ေရ မတက္တဲ့အတြက္ ေစာင့္ေမာင္းရတယ္”။

အဝီစိတြင္းမွ ေရမထြက္သည့္ျပႆနာကို အမ်ိဳးမ်ိဳးအေျဖရွာၾကည့္သည္။ ေရေမာ္တာစက္ အားအေသးဆုံးမွ အားႀကီးသည္အထိ ေရစက္ေျပာင္းတပ္သည္။ သို႔ေသာ္ ေရက တက္မလာေပ။

ေနာက္တစ္နည္းအျဖစ္ အဝီစိတြင္းထဲသို႔ ေလမႈတ္လိုက္သည္။ ယင္းအခ်ိန္တြင္ ေလေၾကာင့္ တြင္းထဲ ေရျပည့္သြားသည္။ ထိုေရကလည္း ခဏသာသုံးခြင့္ရသည္။

“ကၽြန္ေတာ္က ပထမ တြင္းပိတ္လို႔ ေရမေရာက္ဘူးထင္ေနတာ Compressor (ေလမႈတ္စက္) နဲ႔ ေမာင္းလိုက္တာ။ Compressor နဲ႔မႈတ္လိုက္ရင္ ေရျပန္ျပည့္သြားတယ္။ တြင္းကိုအရင္ဆုံးမႈတ္တယ္။ မႈတ္လို႔မရလို႔ ပိုက္စစ္တယ္။ ပန္႔စစ္တယ္။ လုပ္လို႔မရလို႔ ေနာက္ဆုံးမွ ကြန္ပရက္ဆာ ခ်ိန္းလိုက္တယ္ ” ဟု ကိုဆန္းထြန္းဦး က ဆိုသည္။

လႈိင္သာယာၿမိဳ႕နယ္ စတင္ခ်ဲ႕ကတည္းက လႈိင္သာယာသည္ ေျမေအာက္ေရေကာင္းသည့္ ေဒသမဟုတ္ေပ။ ေျမာက္ေအာက္တြင္ ခဏသာရွိသည့္ ေျမေအာက္ေရအမ်ိဳးအစားျဖစ္သည္။ ျမစ္ေခ်ာင္းႏွင့္နီးသည့္အတြက္ေၾကာင့္ ဆားငန္ေရမ်ားလည္းဝင္ႏိုင္ေၾကာင္း ေရပညာရွင္ ဦးဘေ႐ႊက ဆိုသည္။

လက္ရွိတြင္ ေျမေအာက္ေရမ်ားကိုသုံးရင္း ကုန္လာၿပီျဖစ္သည္။ ေျမေအာက္ထဲတြင္ ေအာင္းေနသည့္ ေရမ်ားကို ထုတ္သုံး၍ ကုန္သြားျခင္းျဖစ္သည္။ ထုတ္သုံး၍ ကုန္သြားသည့္ေရမ်ားကို ျပန္လည္ျဖည့္ဝင္ႏိုင္မည့္ ေရလည္းမရွိေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။

“လႈိင္သာယာမွာရွိတာ ေျမေအာက္ေရအေနအထားက မေကာင္းပါဘူး။ ခဏပဲရွိတဲ့ေရသုံးလိုက္ရင္ ဆားငန္ေရဝင္တာ။ ေရကက်သြားတယ္။ Ground Water က်သြားတာေပါ့ဗ်ာ။ ဘယ္လိုသုံးသုံး ကုန္သြားမွာပဲ” ဟု ေရပညာရွင္ ဦးဘေ႐ႊက ဆိုသည္။

လႈိင္သာယာၿမိဳ႕နယ္သည္ ပင္လယ္ေရမ်က္ႏွာျမင္အထက္ ပၽွမ္းမၽွအျမင့္ေပ ၁၀၀ အျမင့္တြင္တည္ရွိသည္။ ယင္းအျပင္ ပန္းလႈိင္ျမစ္ႏွင့္ လႈိင္ျမစ္ၾကားတြင္ရွိကာ လက္ရွိလူဦးေရသည္ ေျခာက္သိန္းေက်ာ္ရွိသည္။ ယင္းအျပင္ လူသုံးကုန္၊ ပစၥည္းမ်ား ထုတ္လုပ္သည့္စက္႐ုံေပါင္း ၈၀၂ ခု ရွိသည္။ လူဦးေရထူထပ္သည့္ၿမိဳ႕နယ္ ျဖစ္သည္။

၂၀၀၈ နာဂစ္ မုန္တိုင္းတိုက္ၿပီးသည့္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္ဒဏ္ကို ခံရသူအမ်ားစုသည္ ၿမိဳ႕ေပၚ ေျပာင္းေ႐ႊ႕အေျခခ် ေနထိုင္လာၾကသည္။ လႈိင္သာယာၿမိဳ႕နယ္တြင္ အမ်ားဆုံးျဖစ္သည္။ ယင္းေၾကာင့္ လူဦးေရတိုးတက္မ်ားလာသည္ႏွင့္အမၽွ ေရသုံးစြဲမႈလည္း တိုးျမင့္လာသည္။

ယင္းေၾကာင့္ပင္ အဝီစိတြင္းတူးရာတြင္ ေရရရွိမႈနည္းလာျခင္းျဖစ္သည္။ အဝီစိတြင္းေရသည္ ဝါလာသည္။ ေရငန္လာသည္။

“ေရခ်ိဳေနရာမွာ ေရငန္ဝင္လာတာပဲ။ တခ်ိဳ႕ ေရခ်ိဳသုံးတဲ့သူမ်ားလာလို႔။ ေရခ်ိဳေနရာက FMI မွာ ေရငန္ဝင္ေနတယ္။ ေရခ်ိဳကို က်ိဳလိုက္ရင္ ေရငန္သြားတယ္။ ေသာက္ၾကည့္ရင္ သိပ္မငန္ဘူး။ ေရခ်ိဳကုန္သြားလို႔ ေရငန္တိုးဝင္လာတယ္” ဟု ဦးေအာင္ျမင္က ဆိုသည္။

ဦးေအာင္ျမင္က လႈိင္သာယာၿမိဳ႕နယ္ FMI City အိမ္ယာအနီးတြင္ေနထိုင္သူ ျဖစ္သည္။ လႈိင္သာယာမွာ ၁၉၉၉ ခုႏွစ္ ကတည္းက ေနထိုင္ျခင္းျဖစ္သည္။

“အရင္ကတည္းက ေရမေကာင္းတာ။ ဒါကလယ္ကြင္းေတြေလ လယ္ကြင္းေတြဆိုေတာ့ ေရမေကာင္းဘူး။ ေရက တခ်ိဳ႕ေနရာေတြကို အၾကည္ထြက္တယ္။ ညေတြ သိပ္လိုက္ရင္ အေပၚမွာ အဆီေဝ့လာတယ္။ တခ်ိဳ႕ရပ္ကြက္ေတြဆို သံေခ်းအနံ႔ေတြနဲ႔ အဝါေရာင္ျဖစ္တယ္” ဟု ၎က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

လႈိင္သာယာတြင္ စတင္ေနထိုင္စဥ္အခ်ိန္က ေျမႀကီးကိုနည္းနည္းေလးတူးလိုက္႐ုံျဖင့္ ေရထြက္လာသည္။ ေရမေကာင္းျခင္းဘဲရွိေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။

လက္ရွိခ်ိန္တြင္ ေျမေအာက္အတြင္း ႐ြံ႕ေၾကာ၊ သဲေၾကာမ်ားကိုျဖတ္ကာေရေၾကာ ေတြ႕မည့္ေနရာကို စမ္းရင္း ေရတြင္းတူးရေၾကာင္း ဦးေအာင္ျမင္က ဆိုသည္။

ယခုႏွစ္အတြင္း ယင္းေနရာအနီးရွိ အဝီစိတြင္းထဲသို႔ ေရငန္မ်ားတိုးဝင္လာၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။

“စက္တြင္းက ေပနက္တာပဲရွိတယ္။ ေရက ေကာင္းတဲ့အေၾကာပဲေကာင္းတာ။ ေပ ၁၀၀ ေက်ာ္ဆို ေရခ်ိဳပဲ။ အခုမွ ေရငန္ဝင္လာတာ။ ျမစ္နားပတ္ဝန္းက်င္ေလာက္ ျဖစ္တာ။ ယခုႏွစ္ပိုင္းမွာ ေျခာက္လေလာက္ရွိၿပီ” ဟု ၎က ဆိုသည္။

လႈိင္သာယာၿမိဳ႕နယ္အပါအဝင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ အခ်ိဳ႕ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ ေရငန္ဝင္ေရာက္လာမႈမ်ား ရွိလာေသာေၾကာင့္ ေျမေအာက္ေရသုံးစြဲမႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ထိန္းသိမ္းႏိုင္ရန္ ျပင္ဆင္ေနၾကသည္။

ယင္းေၾကာင့္ သယံဇာတႏွင့္ သဘာ၀ပတ္ဝန္းက်င္ ထိမ္းသိမ္းေရးဆိုင္ရာေကာ္မတီမွ ေျမေအာက္ေရႀကီးၾကပ္ထိန္သိမ္းေရးဥပေဒျပင္ဆင္ေရးအတြက္ သက္ဆိုင္ရာပညာရွင္မ်ားပါဝင္ကာ ေဆြးေႏြးလၽွက္ရွိသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီက ဂ်ိဳးျဖဴ၊ ဖူးႀကီး၊ ေလွာ္ကား၊ ငမိုးရိပ္ကန္မ်ားမွႏွင့္ ေျမာက္ေအာက္ေရတြင္း ၄၄၂ ခုျဖင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ကို ေရေပးေဝလၽွက္ရွိသည္။

လႈိင္သာယာၿမိဳ႕နယ္တြင္ သဲျဖဴေရ ေပးေဝေရးစခန္းမွ ေရေပးေဝလၽွက္ရွိသည္။ သို႔ေသာ္လည္း လႈိင္ယာသာေဒသခံမ်ား လက္လွမ္းမမီေပ။ ေရေပးႏိုင္မႈႏွင့္ လိုအပ္မႈက မမၽွတ၍ျဖစ္သည္။

ဂ်ပန္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေရးေအဂ်င္စီ (Japan International Cooperative Agency- JICA) ႏွင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီတို႔ ပူးေပါင္း၍ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ ေရေပးေဝေရးစနစ္ အလၽွင္အျမန္ ဖြံၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ မဟာစီမံခ်က္မ်ားေရးဆြဲၿပီး လဂြန္းျပင္ ေရေပးေဝေရးစီမံကိန္း၊ ကုကၠိဳ၀ျမစ္ ေရေပးေဝေရးစီမံကိန္း၊ တိုးျမစ္ေရေပးေဝေရးစီမံကိန္းႏွင့္ ပန္းလႈိင္ျမစ္ေရေပးေဝေရးစီမံကိန္းတို႔ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနေၾကာင္း YCDC အင္ဂ်င္နီယာဌာန၊ (ေရႏွင့္သန္႔ရွင္းမူ) ဒုတိယဌာနမႉး ဦးမ်ိဳးသိန္းထံမွ သိရသည္။

ယင္းစီမံကိန္းမ်ားၿပီးပါက ေျမေအာက္ေရထုတ္ယူမႈမ်ားကို ကန္႔သတ္ေတာ့မည္ျဖစ္ရာ လာမည့္ ၂၀၄၀ ျပည့္ႏွစ္အထိသာသုံးစြဲႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

ယင္းေၾကာင့္ ေရခ်ိဳမ်ားကို မဆင္မျခင္ ရွိသမၽွထုတ္သုံးလိုက္ရင္ ျပန္ျဖည့္ရမည့္ ေရမ်ားမရွိေသာေၾကာင့္ သဲၾကားထဲက ေနရာက က်ဳံ႕သြားကာ မူလကရွိေနသည့္ ေနရာမ်ား နိမ့္က်သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေျမႀကီးနိမ့္က်သြားႏိုင္ေၾကာင္း ေရပညာရွင္ ဦးဘေ႐ႊက ဆိုသည္။

မည္သို႔ပင္ဆိုေစ လႈိင္သာယာေနသူတို႔အတြက္ ေျမေအာက္ေရခန္းေျခာက္လာသည့္ ဒုကၡကို ေန႔စဥ္လိုခံစားေနရဆဲပင္။ ယင္းျပႆနာအတြက္ အေျဖကား…။

 

ဥမၼာလြင္

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *