အတိုင္ပင္ခံ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ တင္ဒါမေခၚဘဲ လုပ္ကိုင္ခြင့္ေပးခဲ့ဟု မြန္ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ဆို

ရန္ကုန္၊ ေမ ၃

အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ေက်း႐ြာခ်င္းဆက္ လမ္းေဖာက္လုပ္မႈကို တင္ဒါမေခၚဘဲ လုပ္ကိုင္ခြင့္ခ်ေပးခဲ့သည္ဟု မြန္ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေအးဇံက ေမလ ၃ ရက္တြင္ က်င္းပသည့္ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးတြင္ ေျပာၾကားသည္။

မြန္ျပည္နယ္ေရးၿမိဳ႕နယ္ ေအာင္သေျပ – ႏွစ္ကရင္ ေက်း႐ြာခ်င္းဆက္ လမ္းအဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္းလုပ္ငန္းအတြက္ ၂၀၁၈ -၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ခြင့္ျပဳဘ႑ာေငြ သန္း ၁၀၀၀ ျဖင့္ မြန္ျပည္နယ္အစိုးရက SMD (Southen Myanmar Development) ကုမၸဏီကို လုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳခဲ့ၿပီး မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာေအာင္ႏိုင္ဦးက ျပည္နယ္ဘ႑ာရန္ပုံေငြျဖင့္ ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ထားရွိမႈအေျခအေနႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ေမးျမန္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔ သိသေလာက္ေတာ့ တင္ဒါမေခၚဘဲ ေပးလုပ္ခဲ့တယ္။ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းနဲ႔ညီ မညီ ဘယ္လိုလုပ္ခဲ့ၾကလဲ ေမးတာ” ဟု ေဒါက္တာေအာင္ႏိုင္ဦးက ဆိုသည္။

မြန္ျပည္နယ္စည္ပင္သာယာေရးႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီး ဦးမင္းေက်ာ္လြင္ကမူ ႏိုင္ငံသမၼတ႐ုံးက ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ထုတ္ျပန္ေသာ တင္ဒါလုပ္ထုံးလုပ္နည္းလမ္းၫႊန္ခ်က္ပါ အပိုဒ္ ၆ ႏွင့္အညီ ျပည္နယ္  အစိုးရအဖြဲ႕အစည္းအေဝး ခြင့္ျပဳခ်က္အရ လုပ္ကိုင္ခြင့္ရွိသျဖင့္ လုပ္ကိုင္ပါေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္တြင္ ေျဖၾကားခဲ့သည္။

အပိုဒ္ ၆ တြင္ ယင္းသို႔ ေဖာ္ျပထားျခင္းမရွိဘဲ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ စီမံကိန္းျဖစ္မွသာ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕၏ သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ လုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳျခင္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ျပန္လည္ရွင္းလင္းေပးရန္ ဦးေအာင္ႏိုင္ဦးက လႊတ္ေတာ္တြင္ ထပ္ဆင့္ေမးခြန္းေမးျမန္းခဲ့သည္။

“ဝန္ႀကီးက ဆက္မေျဖဘဲ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က ေျဖေပးတယ္။ ဒါကေတာ့ ဒီလို ရွိပါတယ္။ Mini Budget ကာလ ျဖစ္တဲ့အတြက္၊ မိုးတြင္းကာလျဖစ္တဲ့အတြက္ အခက္အခဲရွိလို႔ ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္ရဲ႕ ၫႊန္ၾကားခ်က္အရ လုပ္ခဲ့တာလို႔ သူက ေျဖတယ္”ဟု ေဒါက္တာေအာင္ႏိုင္ဦးက ရွင္းျပသည္။

အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္သည္ မည္သည့္ေနရက္တြင္ မည္သို႔ေသာ ၫႊန္ၾကားစာျဖင့္ ေပးပို႔ခဲ့ပါသနည္းဟု ေဒါက္တာေအာင္ႏိုင္ဦး ဆက္လက္ေမးျမန္းရာ စာျဖင့္ ေပးပို႔ၫႊန္ၾကားခဲ့ျခင္း မဟုတ္ဘဲ လူခ်င္းေတြ႕ဆုံမႈ တင္ျပခဲ့မႈအေပၚ အတိုင္ပင္ခံက ခြင့္ျပဳခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေဒါက္တာေအာင္ႏိုင္ဦးက ျပန္လည္ေျပာျပသည္။

“ကၽြန္ေတာ္ေမးတာ ဘယ္ေန႔၊ ဘယ္ရက္၊ ဘယ္စာအမွတ္နဲ႔ ၫႊန္ၾကားခဲ့တာလဲေမးတာ။ ဒါကို ေျဖၾကားေပးဖို႔ ေမးတာ။ သူေျဖတာက စာနဲ႔ လာတာ မဟုတ္ဘူး။ သူေျပာတဲ့ပုံစံက သူတို႔ အခက္အခဲရွိလို႔ တင္ျပလို႔ ခြင့္ျပဳခဲ့တဲ့ ပုံစံ ေျဖသြားတာ။ ဒါဆိုရင္ေတာ့ ဘယ္သူမွန္တယ္၊ ဘယ္သူမွားလဲ ခန္႔မွန္းလို႔ရတယ္။ ေသခ်ာတာကေတာ့ အတိုင္ပင္ခံက ဒီလိုႀကီးေတာ့ ဘယ္ေျပာပါ့မလဲ”ဟု ေဒါက္တာေအာင္ႏိုင္ဦးက ဆိုသည္။

မတ္လ ၁၈ ရက္က ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ အတိုင္ပင္ခံႏွင့္ ကရင္ျပည္နယ္ျပည္သူမ်ားေတြ႕ဆုံပြဲတြင္ “ဘာကိုမွ ႏႈတ္မိန္႔နဲ႔ လုပ္လို႔ မရပါဘူး။ ကၽြန္မတို႔ စည္းကမ္းဥပေဒအရ ေသေသခ်ာခ်ာသုံးသပ္ၿပီးေတာ့ လုပ္ပါ့မယ္”ဟု အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာၾကားၿပီး ႏႈတ္မိန္႔ျဖင့္ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားသည္ ဥပေဒအရ အက်ဳံးမဝင္ေၾကာင္း ေျပာၾကားထားသည္။

မြန္ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေအးဇံသည္ ၿပီးခဲ့သည့္ ဧၿပီလအတြင္းကလည္း ခ႐ုက်ေနသည့္ ေႏြစပါးခင္းအတြက္ အကူအညီေပးရန္ ေဒသခံတစ္ဦး၏ တင္ျပမႈအေပၚ မိသားစုလိုက္လယ္ကြက္ထဲဆင္း ခ႐ုဖမ္းၿပီး ျပည္ပပို႔ရန္ ေျပာသျဖင့္ ေဝဖန္ခံခဲ့ရေသးသည္။   

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *