အေျခခံပညာေက်ာင္း ရွာပုံေတာ္

သား၊ သမီးမ်ား အသက္ငါးႏွစ္ဝန္းက်င္ေရာက္လာပါက မိဘတိုင္း ပူပန္စဥ္းစားရသည္မွာ မိမိရင္ေသြးငယ္ကို မည္သည့္ေက်ာင္းတြင္ ေက်ာင္းထားမည္နည္းဆိုသည့္ အေျခခံပညာေရးဆိုင္ရာ ေမးခြန္းပင္ျဖစ္သည္။

လာမည့္ဇြန္လတြင္ အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ားဖြင့္ၾကေတာ့မည္ျဖစ္ရာ သားသမီးငယ္ရွိေသာ မိဘမ်ားသည္ ယခုကတည္းကပင္ ေတြးေတာစဥ္းစားေနၾကရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အေျခခံပညာေရးတြင္ မိဘမ်ားအတြက္ ေ႐ြးခ်ယ္စရာ အစိုးရေက်ာင္း၊ ကိုယ္ပိုင္အထက္တန္းေက်ာင္းႏွင့္ International School ဟူ၍ ေက်ာင္းအမ်ိဳးအစားသုံးခု ရွိေနသည္။

မည္သည့္ေက်ာင္းတြင္ မိမိတို႔ကေလးငယ္ကို ပညာေရးအတြက္ အေကာင္းဆုံးရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမည္နည္း။ မည္သည့္ေက်ာင္းသည္ မိမိတို႔၏ ရင္ေသြးငယ္အတြက္ ခိုင္မာသည့္ပညာေရးကို ပ်ိဳးေထာင္ႏိုင္မည္နည္း။ မည္သည့္ေက်ာင္းတြင္ ထားသင့္သနည္း။

ေက်ာင္းအမ်ိဳးအစား အသီးအသီးအလိုက္ အားနည္းခ်က္၊ အားသာခ်က္မ်ားရွိေနရာ ယင္းအားနည္းခ်က္၊ အားသာခ်က္မ်ားကို ေငြေၾကးတတ္ႏိုင္မႈ၊ သားသမီးအေပၚတြင္ထားသည့္ ပညာေရးေမၽွာ္မွန္းခ်က္တို႔ႏွင့္ အေျခခံကာ စဥ္းစားသင့္ေၾကာင္း ပညာေရးေလ့လာသူမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းသားမိဘအခ်ိဳ႕က ေျပာဆိုၾကသည္။

“အားသာခ်က္၊ အားနည္းခ်က္ ရွိတယ္။ တစ္ခုပဲ အစိုးရေက်ာင္းေတြက အင္တာေနရွင္နယ္ေက်ာင္းေတြထက္ ပိုသာတယ္ဆိုတဲ့ တစ္ယူသန္ယူဆခ်က္မ်ိဳး မမွန္သလို အစိုးရေက်ာင္းေတြထက္ အင္တာေနရွင္နယ္ထြက္ကပိုသာတယ္ ဆိုတဲ့ အစြန္းႏွစ္ဖက္လည္း မေကာင္းဘူး” ဟု Crown Education ၏ မန္ေနဂ်င္း ဒါ႐ိုက္တာ ဦးေအာင္ေက်ာ္ဆန္းက ေျပာသည္။

Crown Education သည္ ႏိုင္ငံတကာ ပညာေရးဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈႏွင့္ အႀကံဉာဏ္မ်ားေပးေနေသာ လုပ္ငန္းတစ္ခုျဖစ္သည္။
သားသမီးမ်ားကို ႏိုင္ငံတကာ ပညာေရးလက္လွမ္းမွီရန္ ရည္႐ြယ္သျဖင့္ International School တြင္ ေက်ာင္းထားေသာ မိဘမ်ားရွိသကဲ့သို႔ အစိုးရအေျခခံပညာေက်ာင္းတြင္ အထက္တန္းၿပီးဆုံးသည္အထိ ေက်ာင္းထားကာ သားသမီးကို ႏိုင္ငံျခားပညာသင္လႊတ္ေသာ မိဘမ်ားလည္းရွိေၾကာင္း ဦးေအာင္ေက်ာ္ဆန္းက ေျပာဆိုသည္။

ပိုေနၿမဲက်ားေနၿမဲ အစိုးရေက်ာင္းမ်ား

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ အေျခခံပညာဦးစီးဌာန ကြပ္ကဲမႈေအာက္တြင္ အစိုးရအေျခခံပညာေက်ာင္းေပါင္း ေလးေသာင္းေက်ာ္ရွိသည္။

အဆိုပါေက်ာင္းမ်ားတြင္ ပညာသင္ၾကားေနေသာ ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသား ရွစ္သန္းေက်ာ္ရွိေနၿပီး ဆရာ၊ ဆရာမ သုံးသိန္းဝန္းက်င္ရွိသည္။ အခ်ိဳးခ်ၾကည့္မည္ဆိုပါက ဆရာတစ္ေယာက္လၽွင္ ေက်ာင္းသား ၂၆ ေယာက္ေက်ာ္ကို ပညာသင္ေပးေနသည့္ သေဘာျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ ေျမျပင္အေနအထားတြင္ ဆရာတစ္ေယာက္လၽွင္ ေက်ာင္းသား ၅၀ ခန္႔ကို သင္ၾကားေပးေနရသည္မ်ားလည္းရွိၿပီး အခ်ိဳ႕ေသာနယ္ဘက္ေဒသမ်ားတြင္ ဆရာတစ္ဦးလၽွင္ ေက်ာင္းသား ဆယ္ဂဏန္းဝန္းက်င္ကို သင္ၾကားေပးေန ရသည္မ်ားရွိသည္။

အေျခခံပညာ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားကမူ အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ားတြင္ ဆရာအင္အားမလုံေလာက္မႈရွိေနေၾကာင္း ေျပာဆိုၾကသည္။

အစိုးရအေျခခံပညာ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ ျပ႒ာန္းစာအုပ္မ်ားကို အဓိကသင္ၾကားၿပီး အလြတ္က်က္မွတ္ရမႈမ်ားသည္။ လက္ေတြ႕စမ္းသပ္ေဆာင္႐ြက္သည့္ သင္ခန္းစာမ်ားမွာ International School မ်ားတြင္ သင္ၾကားမႈေအာက္နည္းပါးေနေသးသည္။

လက္ရွိတြင္ အလြတ္က်က္မွတ္မႈကို ေလၽွာ႔ခ်ကာ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ေတြးေခၚေျမာ္ျမင္ႏိုင္စြမ္း ျမင့္မားေစရန္ ရည္႐ြယ္သည့္ KG+12 ပညာေရးသင္႐ိုး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနသည္။

သင္႐ိုးသစ္တြင္ ေဝဖန္ပိုင္းျခား စဥ္းစားႏိုင္စြမ္းကို ျမႇင့္တင္သည့္ သင္ခန္းစာမ်ားပါဝင္ၿပီး အာဟာရ၊ ျပည္သူ႕နီတိ၊ သဘာ၀ပတ္ဝန္းက်င္ထိမ္းသိန္းေရးကဲ့သို႔ သင္ခန္းစာမ်ားလည္းပါဝင္ေၾကာင္း အေျခခံပညာဦးစီးဌာနထံမွသိရသည္။

KG တန္းတြင္ ကေလးမ်ားကို စာသင္ၾကားမႈမ်ားထက္ ေဆးေရာင္မ်ားျခယ္သျခင္း၊ ကဗ်ာ၊ သီခ်င္းမ်ားသင္ျခင္း ပိုမိုပါဝင္ေၾကာင္း မူလတန္းသင္ၾကားသည့္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားထံမွသိရသည္။

“အေျခခံေက်ာင္းကေတာ့ လူတန္းစားစုံတာေပါ့။ ဆရာသင္ၾကားေရးမွာေတာ့ကြာတယ္။ အစိုးရေက်ာင္းမွာက ဆရာမလုံေလာက္မႈလည္း ရွိႏိုင္တယ္။ ဆရာတစ္ဦးခ်င္းရဲ႕ အရည္အခ်င္းက်ေတာ့လည္း ေတာ္တဲ့ဆရာေတြရွိသလို လိုအပ္ခ်က္ရွိေနတဲ့ ဆရာေတြလည္းရွိတယ္” ဟု ပဲခူးတိုင္း က၀ၿမိဳ႕နယ္ ရစ္ကန္ဘူတာ အလယ္တန္းေက်ာင္းမွ ေက်ာင္းအုပ္ ဦးေအာင္ေက်ာ္သူက ေျပာဆိုသည္။

အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ားတြင္ ကြန္ပ်ဴတာ၊ စာၾကည့္တိုက္၊ Multi Media Lab အခန္မ်ား၊ အားကစားကြင္းမ်ားရွိသည့္ ဒဂုံ အ.ထ.က (၁)၊ ကမာ႐ြတ္ ပညာေရးတကၠသိုလ္ေလ့က်င့္ေရး အထက္တန္းေက်ာင္းကဲ့သို႔ေက်ာင္းမ်ားမွာ ႏိုင္ငံတစ္ဝန္းတြင္ နည္းပါးလ်က္ရွိၿပီး အမ်ားစုမွာ မရွိၾကေခ်။ သုံးေယာက္ထိုင္စာသင္ခုံမ်ားျဖင့္ ပန္ကာ၊ ေလေအးေပးစက္မရွိသည့္ အခန္းမ်ားတြင္ စာသင္ၾကရသည္။

သို႔ေသာ္ အခမဲ့ပညာေရးျဖစ္သျဖင့္ KG တန္းမွ တကၠသိုလ္ဝင္တန္းအထိ ေက်ာင္းလခေပးရန္ မလိုေခ်။ ေက်ာင္းသုံးပုံႏွိပ္စာအုပ္မ်ားလည္း ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနက အခမဲ့ေပးသည္။

ပညာေရး အေျခခံအေဆာက္အဦ ျပည့္စုံသည့္ အစိုးရေက်ာင္းမ်ားသို႔ မိဘမ်ားက သားသမီးမ်ားကို ေျပာင္းေ႐ႊ႕ထားခ်င္ၾကေသာ္လည္း ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနက ၿမိဳ႕နယ္ေက်ာ္လြန္ေက်ာင္းအပ္မႈ ကန္႔သတ္ထားသည္။

အခ်ိဳ႕ေသာမိဘမ်ားက သားသမီးမ်ားကို စိတ္မခ်သျဖင့္ ေနအိမ္ႏွင့္နီးသည့္ အစိုးရေက်ာင္းမ်ားတြင္ထားသည္မ်ားလည္းရွိသည္။

ပဲခူးတိုင္း ေတာင္ငူၿမိဳ႕နယ္ ႏွစ္ေဆာင္ၿမိဳင္႐ြာတြင္ ေနထိုင္သည့္ တတိယတန္းေက်ာင္းသားမိခင္တစ္ဦးကမူ သားသမီးကို မိဘအုပ္ထိန္းမႈေအာက္တြင္ ေစာင့္ေရွာက္လိုသျဖင့္ ႏွစ္ေဆာင္ၿမိဳင္႐ြာ မူလတန္းေက်ာင္းတြင္သာ ေက်ာင္းထားေၾကာင္းေျပာျပသည္။

ႏိုင္ငံတကာသင္႐ိုးမ်ားသင္ၾကားသည့္ International School တြင္ သားျဖစ္သူကို ေက်ာင္းထားခ်င္ေသာ္လည္း ေငြေၾကးမတတ္ႏိုင္သျဖင့္ မထားျဖစ္ေၾကာင္း၊ ကေလး၏ ပညာေရးကို ဘြဲ႕တစ္ခုရကာ အသက္ေမြးရပ္တည္ႏိုင္ရန္သာ ရည္႐ြယ္ထားေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။

အစိုးရသင္႐ိုးအတိုင္းသင္ေသာ ပုဂၢလိက ေဘာ္ဒါေဆာင္မ်ားတြင္မူ သားျဖစ္သူကို စိတ္မခ်သျဖင့္ မထားျဖစ္ေၾကာင္း ႏွစ္ေဆာင္ၿမိဳင္႐ြာရွိ ေက်ာင္းသားမိခင္တစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

“အနားကေက်ာင္းမွာပဲ ထားခ်င္တယ္။ အစိုးရေက်ာင္းေတြကို သေဘာက်တယ္။ လုံၿခဳံစိတ္ခ်ရမႈလည္းရွိတယ္။ မိဘအုပ္ထိန္းမႈက လြတ္တဲ့ေနရာမွာေနရင္ ပ်က္စီးသြားမွာစိုးတယ္” ၎က ဆက္လက္ေျပာဆိုသည္။

ႏွစ္ေဆာင္ၿမိဳင္႐ြာမွ ေက်ာင္းသားမိခင္၏ သားသမီးအေပၚပညာေရးအတြက္ စဥ္းစားခ်က္မွာ လုံၿခဳံေရး႐ႈေထာင့္တြင္ အေျခခံေၾကာင္းေတြ႕ရသည္။

အစိုးရေက်ာင္းမ်ားတြင္ အလြတ္က်က္မွတ္ကာ ျပန္လည္ေျဖဆိုရသည့္ စာေမးပြဲစနစ္ရွိေနၿပီး ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ အလြတ္က်က္မွတ္သည့္ဘက္တြင္ အားသာၾကသည္။

ျမန္မာစာ၊ သမိုင္း၊ စာရိတၱႏွင့္ ျပည္သူ႕နီတိကဲ့သို႔ေသာ ဘာသာရပ္မ်ား သင္ၾကားရသျဖင့္ ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ယင္းဘာသာရပ္မ်ားတြင္ နားလည္တတ္ကၽြမ္းမႈ အထိုက္အေလ်ာက္ရွိေၾကာင္း အေျခခံပညာ ဆရာ၊ ဆရာမ မ်ားထံမွ သိရသည္။

သို႔ရာတြင္ ဆရာ၊ ဆရာမအေပၚ ျပန္လွန္ေမးခြန္းထုတ္မႈနည္းၿပီး International School မ်ားရွိ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားကဲ့သို႔ ေျပာရဲဆိုရဲ သိပ္မရွိၾကေခ်။

အစိုးရေက်ာင္းတြင္ ပညာသင္ေနေသာ ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ လက္ေတြ႕ေဆာင္႐ြက္မႈႏွင့္ လူမႈဆက္ဆံေရးတြင္ အားနည္းသည္ဟု ဆိုလာသူကဒဂုံၿမိဳ႕သစ္(ေတာင္ပိုင္း)ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေ႐ႊပညာအထက္တန္းေက်ာင္း တည္ေထာင္သူ ဦးေက်ာ္မင္းခန္႔ျဖစ္သည္။

“လူမႈဆက္ဆံေရးေျပာတဲ့အပိုင္းေတြက်ေတာ့ အားေပ်ာ့တဲ့အပိုင္းေလး သြားေတြ႕ရတာေပါ့။ အမိန္႔နာခံတာတို႔၊ လိမၼာေရးျခားရွိတာတို႔၊ လူႀကီးေျပာတာ နားေထာင္တာကေတာ့ အစိုးေက်ာင္းက ကေလးေတြ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာရွိတယ္။ ဆရာ၊ ဆရာမကို ႐ိုေသရမယ္။ ကိုင္း႐ႈိင္းရမယ္ေပါ့” ဟု၎က ေျပာသည္။

ကိုယ္ပိုင္အထက္တန္းေက်ာင္း

ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ ျပ႒ာန္းစာအုပ္မ်ားအတိုင္း သင္ၾကားသည့္ ပုဂၢလိကေက်ာင္းမ်ားလည္းရွိသည္။ ကိုယ္ပိုင္အထက္တန္းေက်ာင္းမ်ားဟုလည္း ေခၚဆိုၾကသည္။

ယင္းေက်ာင္းမ်ားတြင္ ေငြေၾကးအလယ္အလတ္တတ္ႏိုင္ေသာ မိဘမ်ားက ၎တို႔၏ သားသမီးမ်ားကို ေက်ာင္းထားၾကသည္က အမ်ားစုျဖစ္သည္။

အစိုးရေက်ာင္းမ်ားတြင္ အခမဲ့ပညာေရးျဖစ္ေသာ္လည္း ကိုယ္ပိုင္ေက်ာင္းမ်ားတြင္ အခေပးမွ ပညာရသည့္ အေျခအေနရွိသည္။ ထိုသို႔ ျဖစ္ရသည္မွာလည္း ကိုယ္ပိုင္ေက်ာင္းမ်ားသည္ စီးပြားေရးအေျခခံသည့္ ပညာေရးဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

ကိုယ္ပိုင္အထက္တန္းေက်ာင္းတြင္ ေက်ာင္းထားမည္ဆိုပါက ေက်ာင္းလခအပါအဝင္ ေက်ာင္းသားတစ္ဦး၏ တစ္ႏွစ္တာ အေထြေထြကုန္က်စရိတ္မွာ က်ပ္ သိန္း ၃၀ မွ ၆၀ အထိကုန္က်ႏိုင္ေၾကာင္း ေ႐ႊပညာကိုယ္ပိုင္အထက္တန္းေက်ာင္းတည္ေထာင္သူ ဦးေက်ာ္မင္းခန္႔က ေျပာဆိုသည္။

ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနသည္ ကိုယ္ပိုင္ေက်ာင္း ဥပေဒအရ ၂၀၁၂ -၂၀၁၃ ပညာသင္ႏွစ္မွစ၍ ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလုံးတြင္ ပုဂၢလိကကိုယ္ပိုင္ေက်ာင္းမ်ားစြာ ဖြင့္လွစ္ခြင့္ျပဳခဲ့သည္။ လက္ရွိတြင္ ေက်ာင္းေပါင္း ၆၀၀ ေက်ာ္ေနရွိၿပီျဖစ္သည္။

ကိုယ္ပိုင္အထက္တန္းေက်ာင္းမ်ားသည္ ျပည္တြင္းပညာေရးေဈးကြက္၌ အစိုးရ၏ အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ အၿပိဳင္ျဖစ္လာၿပီး ဝန္ေဆာင္မႈအပိုင္းတြင္ ပိုမိုေကာင္းမြန္သည္။ အခေၾကးေငြေပးရျခင္း၏ အက်ိဳးပင္ျဖစ္သည္။

သက္ဆိုင္ရာ ဘာသာရပ္အလိုက္ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားကို ကိုယ္ပိုင္ေက်ာင္းမ်ားက ေခၚယူသင္ၾကားေနၿပီး အိမ္တိုင္ရာေရာက္ ေက်ာင္းအႀကိဳအပို႔ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအပါအဝင္ သင္ခန္းစာမ်ားကို ထပ္ခါ ထပ္ခါ ေလ့က်င္သင့္ၾကားမႈမ်ားရွိသည္။
ကိုယ္ပိုင္အထက္တန္းေက်ာင္းအမ်ားစုသည္ တကၠသိုလ္ဝင္တန္းေအာင္ခ်က္ေကာင္းရန္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးၾကသည္။

မိဘအမ်ားစုကမူ ကိုယ္ပိုင္အထက္တန္းေက်ာင္းတစ္ခု၏ အရည္အေသြးကို ေက်ာင္း၏ ေအာင္ခ်က္ျဖင့္ တိုင္းတာၾကသည္။ ေအာင္ခ်က္ေကာင္းေသာ ကိုယ္ပိုင္ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ေက်ာင္းထားလၽွင္ စာေမးပြဲေအာင္မည္ဟု ေက်ာင္းသား မိဘမ်ားက တြက္ဆၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္လည္း ေငြကုန္ေၾကးက်ခံ၍ ေက်ာင္းအပ္ၾကသည္။ ပညာကို ေငြႏွင့္စက္၍ ရင္ေသြးမ်ားအတြက္ ျဖည့္ဆည္းေပးၾကျခင္း ျဖစ္သည္။

တကၠသိုလ္ဝင္တန္းသမီးျဖစ္သူ၏ ဖခင္တစ္ဦးျဖစ္သူ ဦးေဇာ္မ်ိဳးလႈိင္ကမူ သမီးျဖစ္သူ မူလတန္းမွ န၀မတန္းအထိ အစိုးရေက်ာင္းမ်ား၌ အပ္ႏွံခဲ့သည္။ ယခုအခါ သမီးျဖစ္သူက တကၠသိုလ္ဝင္တန္းသို႔ ေရာက္ရွိၿပီျဖစ္ရာ လိုအပ္ခ်က္အရ ကိုယ္ပိုင္အထက္တန္းေက်ာင္းတြင္ တက္ေရာက္ေစခဲ့သူျဖစ္သည္။

“အစိုးရေက်ာင္းမွာ သင္တဲ့ ဆရာ၊ ဆရာမေတြက သူတို႔ကို ေလ့က်င့္ေပးလိုက္ကတည္းက Child Psychology၊ Teaching Methodology တို႔ ဘာတို႔ကို ေသခ်ာသင္ေပးလိုက္တာ။ စာရိတၱနဲ႔ ျပည္သူ႕နီတိလိုဟာမ်ိဳးေတြလည္း သင္ေပးတယ္။ ပုဂၢလိကေက်ာင္းေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက ၁၀ တန္းေအာင္ခ်က္ကို သြားဦးတည္တယ္” ဟု ၎ကဆိုသည္။

ဆိုလိုသည္မွာ သမီးျဖစ္သူ၏ ငယ္ ႐ြယ္စဥ္လိုအပ္ခ်က္အရ အစိုးရေက်ာင္းမ်ား၌ အပ္ႏွံခဲ့ေသာ္လည္း ယခုအခါ တကၠသိုလ္ဝင္တန္းေအာင္ေရး အဓိကျဖစ္ရာ ပုဂၢလိကေက်ာင္းသို႔ ေျပာင္းေ႐ႊ႕အပ္ႏွံခဲ့ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။

ထို႔ျပင္ မိခင္ျဖစ္သူမွာလည္း အစိုးရဝန္ထမ္းျဖစ္ၿပီး နယ္ဘက္ေဒသတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနသည္ျဖစ္ရာ သမီးျဖစ္သူ၏ စာသင္ခ်ိန္၊ စာက်က္ခ်ိန္မ်ား စနစ္တက်ျဖစ္ေစရန္ ရည္႐ြယ္၍လည္း ေဘာ္ဒါေဆာင္တြင္ ထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဦးေဇာ္မ်ိဳးလႈိင္က ေျပာဆိုသည္။

အစိုးရနာမည္ေက်ာ္ တကၠသိုလ္မ်ား၏ ဝင္ခြင့္ကို တကၠသိုလ္ဝင္တန္းေအာင္မွတ္ျဖင့္ဆုံးျဖတ္ေသာေၾကာင့္ တကၠသိုလ္ဝင္တန္းေအာင္မွတ္ေကာင္းမြန္ရန္ သမီးျဖစ္သူကို ကိုယ္ပိုင္အထက္တန္းေက်ာင္းတြင္ ေျပာင္းလဲပညာသင္ေပးျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဦးေဇာ္မ်ိဳးလႈိင္က ဆက္လက္ေျပာျပသည္။

သို႔ေသာ္လည္း ရန္ကုန္အေနာက္ပိုင္းတကၠသိုလ္မွ ကထိက ဆရာတစ္ဦးလည္းျဖစ္သူ ဦးေဇာ္မ်ိဳးလႈိင္ကမူ အစိုးရေက်ာင္းမ်ား၏ အခန္းက႑ကို ပစ္ပယ္ျခင္းမရွိ။

ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားသည္ စာတစ္ခုတည္းသင္ၾကားေနျခင္းမျဖစ္သင့္ပဲ ကာယာ၊ ဉာဏႏွင့္ စာရိတၱ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္ အေရးႀကီးၿပီး ကာယ၊ ဉာဏႏွင့္ စာရိတၱဖြံ႕ၿဖိဳးေရးကို အစိုးရ အထက္တန္းေက်ာင္းမ်ားက ပိုမိုေကာင္းမြန္ရန္ ေဆာင္႐ြက္ေပးႏိုင္သည္ဟု ၎ကယူဆလ်က္ရွိသည္။

ကိုယ္ပိုင္အထက္တန္းေက်ာင္းမ်ားရွိ အထက္တန္းအဆင့္တြင္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား၏ သင္ၾကားမႈမွာ အားေကာင္းေသာ္လည္း အလယ္တန္းႏွင့္ မူလတန္းတြင္ ပုဂၢလိကေက်ာင္းရွိဆရာမ်ား၏ သင္ၾကားမႈမွာ အစိုးရေက်ာင္းမ်ားတြင္ သင္ၾကားမႈထက္အားနည္းေၾကာင္း ေ႐ႊပညာအထက္တန္းေက်ာင္းတည္ေထာင္သူ ဦးေက်ာ္မင္းခန္႔က ေျပာသည္။

“အစိုးရမူလတန္း၊အလယ္တန္းမွာ(သင္ၾကားေပးတဲ့ဆရာ၊ ဆရာမေတြ က) အနည္းဆုံး ၁၄ ႏွစ္၊ ၁၅ ႏွစ္ အေတြ႕အႀကဳံရွိတဲ့ ဆရာဆရာမေတြ ျဖစ္ေနတယ္။ ကေလးေတြကို ကြပ္ကဲတာေတြက အျပင္မွာရွိတဲ့ ပုဂၢလိကေက်ာင္းက ဆရာ ဆရာမေတြထက္ ပိုၿပီးေတာ့ ကၽြမ္းက်င္တယ္။ သင္ျပနည္းေတြကလည္း ပိုၿပီးေတာ့ ကၽြမ္းက်င္တယ္” ဟု ၎က မွတ္ခ်က္ေပးသည္။

သို႔ေသာ္အထက္တန္းအဆင့္တြင္မူ ပုဂၢလိကေက်ာင္းမ်ား၏ ေလ့က်င့္သင္ၾကားမႈမွာ အခ်ိန္မ်ားမ်ားယူ၍ ထပ္ခါ ထပ္ခါသင္ၾကားျခင္း၊ ကၽြမ္းက်င္ဆရာမ်ား ေခၚယူသင္ၾကားႏိုင္ျခင္းမ်ားေၾကာင့္ တကၠသိုလ္ဝင္တန္းေအာင္ခ်က္တြင္ ပုဂၢလိကေက်ာင္းမ်ားက အစိုးရေက်ာင္းမ်ားထက္ ပိုမိုသာလြန္ေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။

International School

အေျခခံပညာေရးတြင္ အစိုးရေက်ာင္းမ်ား၊ အစိုးရသင္႐ိုးအတိုင္းသင္သည့္ ကိုယ္ပိုင္အထက္တန္းေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ ကြဲျပားသည့္ International School မ်ားလည္းရွိသည္။

International School မ်ားသည္ ႏိုင္ငံတကာမွ သင္႐ိုးမ်ားကို ဝယ္ယူသင္ၾကားၿပီး သင္ၾကားပုံမွာလည္း လက္ေတြ႕ေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ားကို အားျပဳသည့္ ပုံစံျဖင့္လည္ပတ္လ်က္ရွိသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ International School ေပါင္း ၁၀၀ ေက်ာ္ရွိေၾကာင္း အဆိုပါေက်ာင္းတည္ေထာင္သူအခ်ိဳ႕ ထံမွ သိရသည္။ ဝင္ေငြ အလယ္အလတ္ႏွင့္ ေငြေၾကးေတာင့္တင္းသည့္ မိဘမ်ားက သားသမီးမ်ား ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မီပညာေရးရရန္ ရည္႐ြယ္ကာ International School မ်ားတြင္ ေက်ာင္းထားၾကသည္။

International School မ်ား၏ အားသာခ်က္မွာ အဂၤလိပ္ဘာသာကို ငယ္စဥ္မွစ၍ အေလးထားသင္ၾကားေပးျခင္းျဖစ္သည္။ ကမၻာသုံးဘာသာစကားျဖစ္၍ လူေပါင္းဆန္႔သည္။ လုပ္ငန္းခြင္တြင္ အသုံးခ်ႏိုင္သည္။

ကရာေတး၊ ဂ်ဴဒို စသည့္ အားကစားပညာမ်ား၊ ဂီတဘက္တြင္လည္း စႏၵယား၊ တေယာစသည့္ပညာမ်ားကို ကၽြမ္းက်င္ဆရာမ်ားျဖင့္ သင္ၾကားသည္။ စာကို အလြတ္က်က္မွတ္မႈထက္ နားလည္တတ္ကၽြမ္းမႈကို ဦးစားေပးၿပီး စာေမးပြဲတြင္ နားလည္မႈအေျခခံျဖင့္ ကိုယ္ပိုင္ဟန္ေရးသားကာ ေျဖဆိုရသည္။

အခ်ိဳ႕ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ေဘာလုံးကြင္း၊ ေရကူးကန္ စသည္မ်ားရွိၿပီး ေလေအးေပးစက္တပ္ထားေသာအခန္းတြင္ ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားမ်ားကို ႏိုင္ငံျခားသား ဆရာမ်ားျဖင့္ စာသင္ေပးသည္။

ထိုသို႔ ပညာေရးဆိုင္ရာ အေျခခံအေဆာက္အဦမ်ား ျပည္စုံသည့္နီးတူ ေက်ာင္းလခေပးရသည့္ ေဈးႏႈန္းမွာလည္း မေသးလွေပ။
ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္ရွိ International School Myanmar (ISM) တြင္ သားျဖစ္သူကို အထက္တန္း (၁၀တန္း) ေက်ာင္းထားေပးထားသည့္ ရန္ကုန္တိုင္း မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္မွ ေက်ာင္းသားမိခင္ျဖစ္သူ ေဒၚခင္မ်ိဳးေဆြကမူ
International School မ်ား၏ ေက်ာင္းလခမ်ားမွာ တစ္ႏွစ္ထက္တစ္ႏွစ္ ပိုတက္လာေၾကာင္း ဖြင့္ဟသည္။

သမီးျဖစ္သူကို ISM တြင္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္က အထက္တန္းေက်ာင္းထားခဲ့စဥ္က ေက်ာင္းလခ တစ္ႏွစ္စာ က်ပ္သိန္း ၂၀၀ ဝန္းက်င္ေပးခဲ့ရေသာ္လည္း သားျဖစ္သူကို ေက်ာင္းအပ္သည့္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင္ က်ပ္သိန္း ၂၅၀ ခန္႔ေပးရေၾကာင္း ၎က ေျပာဆိုသည္။

နာမည္ႀကီးသည့္ အခ်ိဳ႕ International School မ်ားတြင္ တစ္ႏွစ္စာ ေက်ာင္းအပ္ခ အေမရိကန္ေဒၚလာ ႏွစ္ေသာင္းခြဲခန္႔ ေပးေနရသည္မ်ားရွိေၾကာင္း ေဒၚခင္မ်ိဳးေဆြက ဆက္လက္ ေျပာဆိုသည္။

“အေၾကာင္းျပတာမတူဘူး။ ဒီတစ္ႏွစ္မွာ ဘယ္လိုလုပ္မွာဆိုၿပီး တက္လိုက္တယ္ေပါ့။ ဝိုင္ဖိုင္တပ္ေပးမယ္ ေျပာတယ္။ တစ္ႏွစ္ကုန္သြားတယ္မတပ္ေပးဘူး။ ကၽြန္မတို႔က အရင္ေပးလိုက္တာ မလုပ္ေပးေတာ့လည္း ဘာမွမတတ္ႏိုင္ဘူးဆိုေတာ့ ဒီတစ္ခါလုပ္ေပးပါမယ္ဘာညာေပါ့။ အဓိက က အျမတ္တက္ယူတာပါ” ဟု ၎က မေက်နပ္ခ်က္ကိုဖြင့္ဟသည္။

ထိုျပင္ ISM ေက်ာင္းတြင္ ကာယဆရာမက ပညာေရးအႀကံေပးျဖစ္ေနျခင္း၊ ဇီ၀ေဗဒဆရာက ႐ူပေဗဒသင္ေနျခင္းလည္းရွိေနၿပီး ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ နစ္နာေၾကာင္း ေဒၚခင္မ်ိဳးေဆြက ေျပာသည္။

International School မ်ားတြင္ အားနည္းခ်က္မွာ အဂၤလိပ္ဘာသာစကား အေျခခံသင္ၾကားမႈမ်ားၿပီး ျမန္မာစာသင္ၾကားမႈအားနည္းျခင္းျဖစ္သည္။ထို႔ေၾကာင့္ ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ျမန္မာစာႂကြယ္၀မႈ အားနည္းသည္။

စာက်က္ရမည္ကိုလည္း ဝါသနာသိပ္မပါၾကေၾကာင္း May International School and Training Center အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္ ေဒၚေမယုလႈိင္က ေျပာသည္။

“ယဥ္ေက်းမႈမွာဆိုရင္ အစိုးရေက်ာင္းသားေတြကသာတယ္။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ က်က္အားက်ေတာ့ အစိုးရေက်ာင္းသားေတြကသာတယ္။ အင္တာေနရွင္နယ္က ကေလးေတြက်ေတာ့ က်က္အားမရွိဘူး။ သူတို႔မွာကိုယ္ပိုင္ေတြးေခၚႏိုင္စြမ္းေတြရွိတယ္။ ေျပာရဲ၊ ေမးရဲတယ္။ အစိုးရေက်ာင္းက ကေလးေတြက သိပ္မေျပာရဲဘူး။ ေၾကာက္တတ္တာေတြရွိတယ္” ဟု ၎က ဆိုသည္။

International School မွ အထက္တန္းၿပီးဆုံးသူမ်ားသည္ အစိုးရတကၠသိုလ္မ်ားတြင္ တိုက္႐ိုက္ပညာသင္ခြင့္ မရႏိုင္သည့္ အေျခအေနလည္း ရွိသည္။

အေၾကာင္းအရင္းမွာ International School မ်ားသည္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားၫြန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန လက္ေအာက္တြင္ ကုမၸဏီအေနျဖင့္ မွတ္ပုံတင္ထားသည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအျဖစ္ ရပ္တည္ေနျခင္းျဖစ္သည္။

အစိုးရတကၠသိုလ္မ်ားသို႔ ဝင္ေရာက္မည္ဆိုပါက တကၠသိုလ္ဝင္တန္းကို ျပန္လည္ေျဖဆိုရသည္။ သို႔ရာတြင္ ျမန္မာစာအပါအဝင္ အျခားေသာ အစိုးရသင္႐ိုးဘာသာရပ္မ်ားႏွင့္ အလွမ္းေဝးေနသည္ျဖစ္ရာ စာေမးပြဲမေျဖႏိုင္သည္က မ်ားသည္။ အမ်ားစုမွာလည္း အစိုးရေက်ာင္းတြင္ ျပန္မေျဖၾကေပ။ ျပည္ပထြက္၍ ႏိုင္ငံတကာတကၠသိုလ္မ်ားတြင္ သြားေရာက္ပညာသင္ေလ့ရွိေၾကာင္း ေဒၚေမယုလႈိင္က ေျပာျပသည္။

ျမန္မာ့မဟာဗ်ဴဟာႏွင့္ မူဝါဒေလ့လာေရး အင္စတီက်ဳ၏ အမႈေဆာင္ ဒါ႐ိုက္တာ ဦးေအာင္သူၿငိမ္းကမူ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ပညာေရးစံခ်ိန္စံၫႊန္း အကဲျဖတ္သတ္မွတ္သည့္ အဖြဲ႕အစည္းမရွိသျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာေက်ာင္းမွ ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန ကြပ္ကဲမႈေအာက္ရွိ တကၠသိုလ္မ်ားတြင္ တက္ေရာက္ခြင့္မရျခင္းျဖစ္ႏိုင္ ေၾကာင္းသုံးသပ္သည္။

“အဲဒီအင္တာေနရွင္နယ္ေက်ာင္း ဆင္းတဲ့ကေလးေတြက DSA တက္လို႔ မရဘူး။ သူတို႔လမ္းေၾကာင္းႀကီးက သက္သက္ႀကီး လြဲထြက္သြားသလိုျဖစ္တာေပါ့” ဟု ၎က ဆိုသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ အိမ္နီးခ်င္း ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ National Accreditation Board ဟူသည့္ ပညာေရး စံခ်ိန္စံၫႊန္း သတ္မွတ္သည့္ အဖြဲ႕အစည္းက ပညာေရး စံခ်ိန္စံၫႊန္းသတ္မွတ္ေပးေနသျဖင့္ မည္သည့္ေက်ာင္းက အထက္တန္းေအာင္သူမဆို အစိုးရတကၠသိုလ္တက္ခြင့္ရေနေၾကာင္း ၎ကေျပာျပသည္။

“ေက်ာင္းသားကို သူေအာင္တဲ့ High School က က်န္တဲ့ High School နဲ႔ Level ညီ မညီဆိုတာ အဲဒီလိုမ်ိဳး စံခ်ိန္စံၫႊန္းသတ္မွတ္တဲ့ ဘုတ္အဖြဲ႕ရွိတယ္။ အဲဒီလိုရွိေတာ့ အင္တာေနရွင္နယ္စကူးေအာင္ေအာင္၊ ဘယ္ေက်ာင္းေအာင္ေအာင္ က်န္တဲ့တကၠသိုလ္ေတြ တက္လို႔ရတယ္။ ေပါင္းကူးသေဘာမ်ိဳးရွိတယ္ေပါ့” ဟု ဦးေအာင္သူၿငိမ္းက ရွင္းျပသည္။

ခ်င့္ခ်ိန္စဥ္းစား ေက်ာင္းထားသင့္သည္

မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ အသက္ငါးႏွစ္ဝန္းက်င္ သားသမီးရွိေသာ မိဘမ်ားအေနႏွင့္မူ သားသမီးကို မည္သည့္ေက်ာင္းတြင္ ထားသင့္သည္ကို စဥ္းစားၾကရမည္ျဖစ္သည္။

အစိုးရအေျခခံပညာေက်ာင္း၊ ကိုယ္ပိုင္အထက္တန္းေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ International School အသီးသီးတြင္ မတူညီသည့္ သင္ၾကားမႈ၊ မတူညီသည့္ အားနည္းခ်က္၊ အားသာခ်က္မ်ားရွိသည္။

အစိုးရေက်ာင္းတြင္ အခမဲ့ပညာေရးျဖစ္ၿပီး ပုဂၢလိကေက်ာင္းမ်ားမွာမူ ေငြကုန္ေၾကးက်ရွိကာ International School မ်ားကမူ ေငြကုန္ေၾကးက် အမ်ားဆုံးျဖစ္သည္။

ထို႔အတူ သင္ၾကားပုံ သင္႐ိုး၊ သင္ေထာက္ကူပစၥည္းမ်ားတြင္ International School မ်ားကမူ အစိုးရေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္အထက္တန္းေက်ာင္းမ်ားထက္ ပိုမိုေကာင္းမြန္သည္။

အစိုးရေက်ာင္းမ်ားတြင္ သင္ေထာက္ကူပစၥည္း၊ အေျခခံအေဆာက္အဦ လိုအပ္ခ်က္မ်ားစြာရွိသည္။ ထို႔အတူပင္ International School ေက်ာင္းဆင္းမ်ားသည္လည္း အစိုးရတကၠသိုလ္မ်ားတြင္ ဝင္ခြင့္မရသည့္ အာနးည္းခ်က္မ်ားရွိသည္။

သားသမီးမ်ားကို မည္သည့္ေက်ာင္းထားသင့္ေၾကာင္း စဥ္းစားရာတြင္ သားသမီး၏ ဝါသနာ၊ သားသမီးအေပၚ ေမၽွာ္မွန္းသည့္ ပညာေရးေမၽွာ္လင့္ခ်က္၊ မိသားစု၏ ဘ႑ာေရးအေျခအေနတို႔အေပၚတြင္ မူတည္ကာ စဥ္းစားသင့္ေၾကာင္း ပညာေရး အႀကံဉာဏ္ေပးသူအခ်ိဳ႕က ေျပာဆိုၾကသည္။

ေငြေၾကးအင္အားမေတာင့္တင္းဘဲ သားသမီးပညာေရးေကာင္းမြန္ရန္ရည္႐ြယ္ကာ International School တြင္ သားသမီးကို ေက်ာင္းထားျခင္းမ်ား မလုပ္သင့္ေၾကာင္း၊ အစိုးရေက်ာင္းမွ အထက္တန္းပညာၿပီးဆုံးၿပီးေနာက္တြင္ ႏိုင္ငံတကာပညာေရးသို႔ ကူးေျပာင္းပညာသင္ၾကားႏိုင္သည့္ အေျခအေနမ်ားလည္းရွိေၾကာင္း Crown Education ၏ မန္ေနဂ်င္းဒါ႐ိုက္တာ ဦးေအာင္ေက်ာ္ဆန္းကေျပာသည္။

“ဒါေပမဲ့ ကိုယ့္ရဲ႕ အေျခအေနနဲ႔ ကေလးရဲ႕လိုအပ္ခ်က္အရ ႏိုင္ငံတကာေက်ာင္းေတြက သင့္ေတာ္တာမ်ိဳး၊ ကေလးကို ျဖစ္ေစခ်င္တာက ပုံစံခြက္ထဲ ဝင္တာမ်ိဳးမဟုတ္ဘဲ လြတ္လပ္စြာ စဥ္းစားေတြးေခၚၿပီးသြားခ်င္တာမ်ိဳး၊ ပတ္ဝန္းက်င္မွာလည္း ဒါမ်ိဳးကို အားေပးတာမ်ိဳးဆိုရင္ ႏိုင္ငံတကာေက်ာင္းေတြမွာ ထားႏိုင္တယ္” ဟု ၎က မွတ္ခ်က္ေပးသည္။

ကေလး၏လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ မိဘ၏ ေငြေၾကးတတ္ႏိုင္မႈအေပၚမူတည္ကာ စဥ္းစားျခင္းကသာ အေကာင္းဆုံးအေျဖတစ္ခုျဖစ္လိမ့္မည္ဟု ဆိုလိုျခင္းျဖစ္သည္။

ပညာေရးသည္ ျပန္လည္အစားထိုးမရႏိုင္ေသာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပင္ျဖစ္သည္။ ရင္ေသြးငယ္မ်ားကို ပညာသင္ၾကားေပးျခင္းသည္ ရင္ေသြးငယ္မ်ားအနာဂတ္အတြက္ အက်ိဳးအျမတ္မေမၽွာ္ကိုးေသာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံျခင္းျဖစ္သည္။ လက္ရွိဘ၀အေျခအေနႏွင့္ ကေလးငယ္၏ စိတ္အားထက္သန္မႈကိုလိုက္၍ သင့္ေလ်ာ္ေသာေက်ာင္းကို ေ႐ြးခ်ယ္ထားႏိုင္ေရးသည္ အေကာင္းဆုံးေသာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ျပဳလုပ္ရန္အတြက္ ေသာ့ခ်က္လည္း ျဖစ္သည္။

သားသမီးမ်ား၏ အေျခခံပညာေရးအတြက္ အစိုးရေက်ာင္း၊ ကိုယ္ပိုင္အထက္တန္းေက်ာင္းႏွင့္ International School မ်ားရွိသည့္အနက္ မည္သည့္ေက်ာင္းတြင္ထားသင့္သည္ကို The Voice Journal က ဦးေအာင္ေက်ာ္ဆန္းကို ေမးျမန္းခဲ့ရာ ၎က ယခုကဲ့သို႔ဆိုသည္။

“ေျပာရမယ္ဆိုရင္ ကိုယ့္လက္ရွိအေျခအေနနဲ႔ အေကာင္းဆုံးသင့္ေလ်ာ္ေလ်ာက္ပတ္တဲ့ ပညာေရးကို ေ႐ြး၊ ကေလးရဲ႕ ဗီဇနဲ႔ အေျခအေနေပၚမူတည္ ၿပီးမွ လိုအပ္ခ်က္ကို ထပ္ျဖည့္ေပးတာေကာင္းတယ္” 

ဇင္လင္းထက္၊ ေမထက္ဦးခင္

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *