သူရဲေကာင္းေမၽွာ္ လၽွပ္စစ္ပုစၧာ

ဓာတ္ပံု - မိုးေက်ာ္လြင္

လၽွပ္စစ္မီးမရရွိမႈသည္ ေႏြအပူကိုအံတုရန္ အဲကြန္းမဖြင့္ႏိုင္႐ုံသာမက လုပ္ငန္းရွင္တို႔၏ ရင္ထဲသို႔ ေသာကမီးကိုပါ ထပ္ေမႊးလ်က္ရွိေနသည္။

ဧၿပီလႏွင့္ ေမလအတြင္း လၽွပ္စစ္မီးျပတ္မႈသည္ စိပ္လာလ်က္ရွိသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ပင္ လၽွပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီးသည္ပင္ လႊတ္ေတာ္တြင္ ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က် ေျဖရွင္းရသည့္ အဆင့္ေရာက္လာခဲ့သည္။

မည္သို႔ဆိုေစ လၽွပ္စစ္ပုစၧာသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ အထူးအဆန္းမဟုတ္။ ေရွးေရွးေသာ အစိုးရမင္းမ်ား လက္ထက္ကတည္းကလည္း ျပတ္ခဲ့သည္။ ယခုလည္း ျပတ္ေနဆဲ။ ေနာင္မျပတ္ေအာင္ မည္သို႔လုပ္ၾကမည္နည္းဆိုသည့္ လမ္းကို ေ႐ြးဖို႔သာလိုသည္။ ထိုအတြက္ သူရဲေကာင္း လိုသည္။

(၁)

လၽွပ္စစ္ေသာကသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေနထိုင္ေသာ ဦးထြန္းေအးကဲ့သို႔ ဝါရင့္ေရထြက္ပို႔ကုန္လုပ္ငန္းရွင္ တစ္ဦးအတြက္ အသစ္မဟုတ္ေသာ ျပႆနာ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ယခုတိုင္ႏွိပ္စက္ဆဲ ျဖစ္သည္။

ဦးထြန္းေအးသည္ ေရထြက္ပို႔ကုန္လုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးျဖစ္ၿပီး သူကိုယ္တိုင္လည္း လႈိင္သာယာစက္မႈဇုန္ (၄)တြင္ ေရထြက္ပို႔ကုန္စက္႐ုံတည္ေထာင္ထားသူ ျဖစ္သည္။ ေရထြက္ပို႔ကုန္လုပ္ငန္းသည္ အခ်ိန္ႏွင့္အမၽွ လည္ပတ္ရေသာ လုပ္ငန္းျဖစ္ၿပီး မီးျပတ္၍ ရပ္ထားမရသည့္ လုပ္ငန္းလည္း ျဖစ္သည္။ မီးျပတ္၍ ရပ္ထားလၽွင္ အေအးခန္းမ်ားတြင္ ေအးခဲထားေသာ ငါးပုစြန္မ်ားသည္ အပူေၾကာင့္ ပ်က္စီးဆုံး႐ႈံးျခင္းသို႔ မလြဲမေသြ ေရာက္ရွိသြားမည္ျဖစ္သည္။

ဦးထြန္းေအးသည္ ငါးပုစြန္မ်ားကို ႏိုင္ငံတကာသို႔ တင္ပို႔ေနသည္မွာလည္း ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာရွိခဲ့ၿပီျဖစ္ၿပီး ျမန္မာျပည္၏ လၽွပ္စစ္မီးျပတ္မႈသည္ သူ႕အတြက္ စိမ္းမေနေပ။ သို႔ေသာ္လည္း လၽွပ္စစ္မီးျပတ္သည္ႏွင့္အမၽွ ထုတ္လုပ္မႈကုန္က်စရိတ္သည္ကား ျမင့္တက္လာသည္ဟု ဦးထြန္းေအးက ဆိုသည္။

မီးစက္တစ္နာရီေမာင္းလၽွင္ ဒီဇယ္ ၁၀ ဂါလန္အသုံးျပဳရၿပီး ဒီဇယ္တစ္ဂါလန္ ပ်မ္းမၽွက်ပ္ေလးေထာင္ႏႈန္းျဖင့္ တြက္ခ်က္ပါက က်ပ္ေလးေသာင္းကုန္က်လ်က္ရွိသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မီးတစ္နာရီျပတ္လၽွင္ ဦးထြန္းေအး အိတ္ထဲမွ ပိုက္ဆံေလးေသာင္းမွာ ထြက္လ်က္ရွိသည္။

“အဓိက ကေတာ့ဗ်ာ စက္မႈဇုန္ေတြလို ပိုက္ဆံရွာတဲ့ေနရာေတြကို ဂ႐ုစိုက္ၿပီး Supporting လုပ္ေပးရင္ ေကာင္းတာေပါ့။ အထူးသျဖင့္ Export လုပ္ငန္းေတြကိုေပါ့။ ႏိုင္ငံျခားေငြ ပိုရွာလို႔ေကာင္းတာေပါ့။ တို႔က ႏိုင္ငံတကာနဲ႔ ယွဥ္လုပ္ေနရတာေလ”ဟု ဦးထြန္းေအးက ဆိုသည္။

ဓာတ္ပံု – မိုးေက်ာ္လြင္

(၂)

ျပည္တြင္းဆန္လုပ္ငန္းရွင္အခ်ိဳ႕အတြက္မူ ေႏြအပူထက္ပူသည့္ကိစၥမွာ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံသို႔ ဆန္တင္ပို႔ႏိုင္ေရးပင္ ျဖစ္သည္။ ဆန္တင္ပို႔ေရးသည္ မီးျပတ္ျခင္း၊ မျပတ္ျခင္းေပၚတြင္ မူတည္လ်က္ရွိသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ရန္ကုန္ေဈးကြက္အတြင္း ဆန္လုပ္ငန္းရွင္အခ်ိဳ႕ စိတ္အိုက္ရေသာကာလ ျဖစ္သည္။

အေၾကာင္းမွာ မီးမလာေသာေၾကာင့္ ဆန္စက္မ်ားကို ေကာင္းစြာမလည္ႏိုင္ေပ။ ပဲခူးတိုင္းအေရွ႕၊ ဧရာ၀တီတိုင္းတို႔တြင္ ေႏြစပါးေပၚခ်ိန္ေရာက္ၿပီျဖစ္သကဲ့သို႔ အနယ္နယ္အရပ္ရပ္မွ စပါးေပၚၿပီျဖစ္ရာ ဘုရင့္ေနာင္ဆန္ကုန္စည္ဒိုင္သို႔ ကုန္ၾကမ္းအဝင္မ်ားေသာ ကာလ ျဖစ္သည္။ ကုန္ၾကမ္းမ်ားၿပီး ဆန္စက္တြင္ပုံလ်က္ရွိကာ အခ်ိဳ႕မွာ ကားရပ္နားရာေနရာမ်ားတြင္ပင္ ခြဲ၍ ပုံထားရသည္မ်ား ရွိသည္။ ထို႔အတူ မီးျပတ္ေသာေၾကာင့္ မႀကိတ္ခြဲႏိုင္သည့္ စပါးမ်ားမွာ ဆန္စက္မ်ားတြင္ ပုံလ်က္ရွိသည္ဟု ဘုရင့္ေနာင္ဆန္ကုန္စည္ဒိုင္ အတြင္းေရးမႉး ဦးသန္းဦးက ေျပာသည္။

တစ္ဖက္တြင္လည္း ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံသို႔ ဆန္တင္ပို႔ေရးမွာ အေရးႀကီးလ်က္ ရွိသည္။

မီးျပတ္ေသာေၾကာင့္ ဆန္စက္မ်ားသို႔ ေရာက္ရွိလာေသာ ဆန္မ်ားကို မႀကိတ္ခြဲႏိုင္၊ အေရာင္မတင္ႏိုင္။ ဖိလစ္ပိုင္သို႔ တင္ပို႔ရမည့္ဆန္မ်ားမွာလည္း တန္းျမင့္ဆန္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အေရာင္မတင္ဘဲ တင္ပို႔၍ မရႏိုင္။ အေရာင္တင္ရန္အတြက္ မီးမွန္ရန္ လိုအပ္သည္။

မီးျပတ္ေသာေၾကာင့္ မီးစက္ႏွင့္လည္ရန္ ျဖစ္ႏိုင္ေသာ္လည္း ကုန္က်စရိတ္မွာ ျမင့္တက္လ်က္ရွိသည္ဟု ဆန္ကုန္သည္မ်ားက ဆိုၾကသည္။ ယခင္က စပါးတစ္အိတ္ႀကိတ္ခြဲလၽွင္ က်ပ္ ၇၀၀ ျဖစ္ပါက ယခုအခါ ၁၂၀၀ က်ပ္ခန္႔အထိ ေဈးျမင့္တက္လာသည္။ ဆန္စက္ပိုင္ရွင္မ်ားကလည္း မီးမလာေသာေၾကာင့္ ဒီဇယ္ခ ပိုကုန္က်လာသည္ကို ကာမိေစရန္ ေဈးျမႇင့္ယူရျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ မီးစက္ျဖင့္လည္ေသာ္လည္း  လိုအပ္သည့္ စြမ္းအင္ကို ဆန္စက္သို႔အျပည့္အဝမေပးႏိုင္ျခင္းမ်ိဳးလည္းရွိရာ အခ်ိဳ႕ေသာ ဆန္စက္ပိုင္ရွင္မ်ားက ယခင္ကတည္းကပင္ မီးစက္မတပ္ထားသည္မ်ားလည္း ရွိသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ပင္ ဆန္စက္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားသည္လည္း မီးျပတ္မႈ ဒုကၡေရလ်ဥ္တြင္ ေမ်ာပါလ်က္ရွိျပန္သည္။

(၃)

မီးျပတ္ျခင္းေၾကာင့္ ဒုကၡေရာက္ၾကသူမ်ားတြင္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးယာဥ္လိုင္းမ်ားလည္း ပါဝင္သည္။ မီးျပတ္ေသာေၾကာင့္ CNG ဆိုင္မ်ားတြင္ ဂက္စ္ မထည့္ႏိုင္။ ဆီဆိုင္မ်ားတြင္ ဂက္စ္ထည့္ရန္ တန္းစီးသည့္ ယာဥ္မ်ားမွာ ရွည္လ်ားလြန္းသည္။

ေမလ ၈ ရက္ေန႔တြင္ လႈိင္သာယာၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ဂိတ္ထိုးေသာ Omni Focus ယာဥ္လိုင္းမ်ားရွိ ယာဥ္စီးေရ ၄၁ စီးမွာ ဂက္စ္ျဖည့္ရန္ အခက္ေတြ႕လ်က္ ရွိသည္။ မီးျပတ္ျခင္းႏွင့္ Gas Pressure မျပည့္ျခင္းေၾကာင့္ ႐ိုးႀကီး(CNG) ဆိုင္ႏွင့္ ဘီအိုစီ  (CNG) ဆိုင္တို႔တြင္ ဂက္စ္ျဖည့္မည့္ ယာဥ္စီးေရမွာ မ်ားျပားလ်က္ ရွိသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ Omni Focus ကုမၸဏီသည္ ယာဥ္စီးေရျပည့္မီရန္ ႀကိဳးစားရလ်က္ရွိသည္ဟု အဆိုပါကုမၸဏီထံမွ သိရသည္။ ယာဥ္စီးေရ ၄၁ စီးသည္ CNG ျဖည့္ရန္ တန္းစီေနရေသာေၾကာင့္ ကားဆက္က်ဲျခင္းႏွင့္ ခရီးသည္မ်ား အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာေစာင့္ဆိုင္းရျခင္းတို႔ ျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိသည္။

CNG ဆိုင္မ်ားေရွ႕တြင္ ဂက္စ္ျဖည့္သည့္ ကားမ်ားမွာ ညလုံးေပါက္တန္းစီရလ်က္ရွိရာ အခ်ိဳ႕မွာ အသိယာဥ္ေမာင္းမ်ားကို ဂတ္စ္ျဖည့္ရန္ ေစာင့္ဆိုင္းခိုင္းထားသည္မ်ားလည္းရွိတတ္သည္။ ယင္းသို႔ လူငွားျဖင့္ CNG ျဖည့္ပါက ယာဥ္တစ္စီးအတြက္ က်ပ္ ၃၀၀၀ မွ ၅၀၀၀ အထိေပးရသည္ဟု ႐ိုးႀကီး CNG ဆိုင္အနီးတြင္ လူငွားအျဖစ္ CNG ထည့္ေပးေနသူတစ္ဦးက ဆိုသည္။

မီးျပတ္ေသာေၾကာင့္ CNG  မျဖည့္ႏိုင္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကားမ်ားမထြက္၊ ကားမထြက္၍ ခရီးသည္မ်ား ဒုကၡေရာက္၊ အရင္းစစ္လၽွင္ မီးျပတ္ျခင္းတြင္ အေျခတည္လ်က္ရွိသည္။

(၄)

လၽွပ္စစ္မီးမွန္မွန္မရျခင္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ျပႆနာအသစ္ မဟုတ္ေပ။ သို႔ေသာ္လည္း ျပႆနာအေဟာင္းကို ေျဖရွင္းနည္းအေဟာင္းျဖင့္ ေျဖရွင္းလၽွင္ ယခင္ကဲ့သို႔သာ တဝဲလည္လည္ ျဖစ္ေနမည္ ျဖစ္သည္။

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလအတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လၽွပ္စစ္ဓာတ္အားအျမင့္ ဆုံးသုံးစြဲမႈသည္ တစ္ရက္လၽွင္ ၂၁၀၀ မဂၢါဝပ္သာရွိေသာ္လည္း ယခု ၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင္ မဂၢါဝပ္ ၃၃၀၀ ျဖစ္လာသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေလးႏွစ္အတြင္း မ်ားစြာ သုံးစြဲလာသည္ကို ေတြ႕ရမည္ျဖစ္သည္။

တစ္ဖက္တြင္လည္း အစိုးရသည္ ေရအားလၽွပ္စစ္မွ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ၁၁၇ မဂၢါဝပ္၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ ၁၃၄ မဂၢါဝပ္ႏွင့္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင္ ၁၂၈ မဂၢါဝပ္တိုးျမႇင့္ ထုတ္လုပ္ႏိုင္ခဲ့ေသာ္လည္း  ႏွစ္စဥ္တိုးတက္လ်က္ရွိေသာ လၽွပ္စစ္ပမာဏကို ျပည့္မီႏိုင္ျခင္း မရွိေသးေခ်။

ျမန္မာ့စြမ္းအင္မဟာဗ်ဴဟာအရ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ လာမည့္ ၂၀၃၀ ျပည့္ ႏွစ္အထိ တစ္ႏွစ္လၽွင္ လၽွပ္စစ္လိုအပ္ခ်က္ ပ်မ္းမၽွမဂၢါဝပ္ ၅၀၀ လိုအပ္လ်က္ရွိသည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ အစိုးရက မည္သည့္ ေရအားလၽွပ္စစ္စက္႐ုံမ်ား တိုးမေဆာက္ဘဲ လၽွပ္စစ္ပိုမိုထြက္ရွိရန္ ႀကိဳးစားေသာ္လည္း လၽွပ္စစ္လိုအပ္ခ်က္ကိုမူ ျဖည့္တင္းႏိုင္ျခင္းမရွိေသးေၾကာင္း လၽွပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီးေဒါက္တာထြန္းႏိုင္က ဧၿပီလ ၂၉ လႊတ္ေတာ္တြင္ ဆိုသည္။

တစ္ဖန္ ယခုႏွစ္ ဧၿပီႏွင့္ ေမလမ်ားတြင္ မီးအျပတ္မ်ားရျခင္း အေၾကာင္းရင္းတစ္ခ်က္လည္း ရွိသည္။ ယင္းမွာ မိုးေႏွာင္းကာလမ်ားတြင္ ဆည္ေရမ်ား စုေဆာင္းၿပီးေသာ္လည္း ေဒသခံမ်ား၏ စိုးရိမ္မႈေၾကာင့္ ဆည္ေရသိုေလွာင္မႈကို ေလၽွာ႔ခ်ေပးရန္ (ဆည္မက်ိဳးေစေရး)အတြက္ ေတာင္းဆိုမႈမ်ားေၾကာင့္ လည္းေကာင္း၊ ေႏြစပါးစိုက္ပ်ိဳးရန္ လိုအပ္သည့္ ပ်ိဳးေထာင္ေရအတြက္ ဆည္ေရလႊတ္ေပးရန္လည္းေကာင္း၊ ေအာက္ေရသြင္းရန္အတြက္ ဆည္ေရမ်ားကို ထုတ္ေပးရန္အတြက္လည္းေကာင္း ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကို လိုက္နာခဲ့ရသည္။

ဆည္ေရမ်ားကို ခ်ေပးျခင္းေၾကာင့္ ေႏြရာသီတြင္ လၽွပ္စစ္အထြက္ေလ်ာ့မည့္ အေၾကာင္း ေဆြးေႏြးခဲ့ေသာ္လည္း အထမေျမာက္ခဲ့ဟု ဒုဝန္ႀကီးေဒါက္တာထြန္းႏိုင္က ရွင္းျပသည္။

ဤသို႔ေသာအေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ မတ္လအတြင္း လၽွပ္စစ္ ၂၂၁၂ မဂၢါဝပ္ ထုတ္လုပ္ႏိုင္ခဲ့ရာမွ ဧၿပီလတြင္ ၁၉၇၁ မဂၢါဝပ္သာ ထုတ္လုပ္ႏိုင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။

ယခုအခါ ပူျပင္းေသာေႏြရာသီသို႔ ေရာက္ရွိလာၿပီးေနာက္ ဆည္ေရမ်ားမွာလည္း ေလ်ာ့က်လ်က္ရွိသည္။ ဆည္ေရေလ်ာ့က်မႈသည္ လၽွပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္ရာတြင္ အေရးႀကီးေသာ အခန္းက႑မွ ပါဝင္လ်က္ရွိသည္။

ရဲ႐ြာေရေလွာင္တမံရွိေရသည္ တစ္ရက္လၽွင္ တစ္ေပႏႈန္းက်ဆင္းလ်က္ရွိၿပီး အနိမ့္ဆုံးေရမွတ္သို႔ေရာက္ရွိရန္ ၃၈ ေပ၊ ေပါင္းေလာင္းေရေလွာင္တမံရွိ ေရသည္ တစ္ရက္လၽွင္ ၈ လက္မခန္႔ နိမ့္က်လ်က္ရွိၿပီး အနိမ့္ဆုံးေရမွတ္သို႔ ေရာက္ရွိရန္ ၂၇ ေပ၊ အထက္ေပါင္း ေလာင္း ေရေလွာင္တမံရွိ ေရသည္ တစ္ရက္လၽွင္ ၇ လက္မခန္႔နိမ့္က်လ်က္ ရွိၿပီး အနိမ့္ဆုံးေရမွတ္သို႔ေရာက္ရွိရန္ ၃၄ ေပခန္႔သာလိုအပ္ေၾကာင္း လၽွပ္စစ္ ဓာတ္အားထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းက ေမလ ၈ ရက္တြင္ ေၾကညာထားသည္။

ဤကဲ့သို႔ ေရေလွာင္တမံမ်ားမွ ေရနည္းလာျခင္းေၾကာင့္ ေရအားမွ လၽွပ္စစ္ဓာတ္အားထုတ္ယူရန္ အခက္ေတြ႕ေနရျခင္းျဖစ္သည္။

ဤအေျခအေနကို ေျဖရွင္းရန္အတြက္ ေရတိုနည္းျဖင့္မရ။ ေရရွည္ေျဖရွင္းမႈမ်ိဳး လိုအပ္ေနျခင္းျဖစ္သည္။ လၽွပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာနက ေတာင္းခံေသာ ဘတ္ဂ်က္မ်ားကို လိုအပ္လၽွင္ ခြင့္ျပဳရန္လိုအပ္ၿပီး စီမံကိန္းမ်ားကိုလည္း သဘာ၀ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈ အနည္းဆုံးနည္းျဖင့္ ခြင့္ျပဳရန္ လိုအပ္လ်က္ရွိသည္။

စီမံကိန္းမ်ားသည္ ငါးႏွစ္မွ ၁၀ ႏွစ္အထိ ကာလရွည္စီမံကိန္းမ်ားျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဘတ္ဂ်က္မရ၍ ေႏွာင့္ေႏွးခဲ့ရပါက ျပည္သူမ်ား မီးျပတ္မည့္ဒဏ္ကို ခံစားရလိမ့္မည္ဟု ဒုတိယဝန္ႀကီး ေဒါက္တာထြန္းႏိုင္က ဆိုသည္။

“ဝန္ႀကီးဌာနအေနနဲ႔ ႏွစ္စဥ္တင္ျပ ေတာင္းခံတဲ့ ဘတ္ဂ်က္ပမာဏအားလုံးကို ခြင့္ျပဳေပးဖို႔လည္း လိုအပ္ပါတယ္။ လၽွပ္စစ္ ဓာတ္အားထုတ္လုပ္ျခင္းက႑ဟာ အခုေရတြင္းတူး အခုေရၾကည္ေသာက္လို႔ မရတဲ့ကိစၥရပ္ေတြ ျဖစ္ပါတယ္”ဟု ၎က ဆိုသည္။

မည္သို႔ဆိုေစ ဧၿပီလႏွင့္ ေမလအတြင္း မီးျပတ္မႈမ်ားေၾကာင့္ ဆန္စက္လုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးျဖစ္သူ ဦးေနလင္ဇင္း တစ္ေယာက္ တစ္ရက္လၽွင္ က်ပ္ႏွစ္သိန္းမွ ေလးသိန္းအထိ ဒီဇယ္ဖိုးကုန္က်လ်က္ ရွိသည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံအတြက္ မီးေၾကာင့္လည္း ျပႆနာႀကီးတယ္။ မီး မမွန္တာေရာ၊ မီးလာေတာ့လည္း မီးအား မမွန္တာေၾကာင့္လည္း အကုန္အက်ေတြ သိပ္မ်ားေနတာေပါ့”ဟု ၎က ဆိုသည္။

လက္ရွိ ျပည္တြင္းရွိ အိမ္ေထာင္စု ၁၀၀ လၽွင္ အိမ္ေထာင္စု ၄၁ စုခန္႔သာ လၽွပ္စစ္မီးသုံးစြဲႏိုင္ၾကၿပီး လၽွပ္စစ္မီးမရ သည့္ အိမ္ေထာင္စုေပါင္း ၅၉ စုခန္႔ရွိေန ေသးရာ ယင္းတို႔ကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ လိုအပ္မည္ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လၽွပ္စစ္ဓာတ္အားထုတ္လုပ္မႈတြင္ ေရအားလၽွပ္စစ္က ၇၀ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕မွ ၂၈ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ ေက်ာက္မီးေသြးမွ ၂ ရာခိုင္ႏႈန္း ထုတ္ယူလ်က္ရွိသည္။ မည္သည့္အရင္းအျမစ္မွ လၽွပ္စစ္ဓာတ္အားထုတ္ယူမည္ကို စဥ္းစားခ်ိန္တန္ၿပီျဖစ္သည္။

၂၀၃၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ လၽွပ္စစ္ဓာတ္အားလိုအပ္ခ်က္က ယူနစ္သန္း ေပါင္း ၆၃၄,၈၁၃ ျဖစ္လာမည္။

စီမံကိန္းမွန္သမၽွကို ကန္႔ကြက္ေနျခင္းႏွင့္ မည္သည့္စီမံကိန္းမွျဖစ္ေစ လၽွပ္စစ္ရေရးသာ အဓိကဟူသည့္ အစြန္းႏွစ္ပါးလြတ္သည့္ လမ္းကို ေ႐ြးခ်ိန္တန္ၿပီလည္း ျဖစ္သည္။ လၽွပ္စစ္မီးရရန္ အရင္းအျမစ္တစ္ခုခုကို ေ႐ြးခ်ယ္ရေပမည္။ သို႔မဟုတ္ တစ္ခုထက္ပို၍လည္း ေ႐ြးခ်ယ္ရေပမည္။

ထိုသို႔ အစြန္းလြတ္မည့္လမ္းကို ေ႐ြးမည့္ သူရဲေကာင္းတစ္ဦးလည္း လိုအပ္လ်က္ရွိေတာ့သည္။

ရဲႏိုင္ဦး

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *