“လူထုလႈပ္ရွားမႈနဲ႔ ႏိုင္သေလာက္ သစ္ပင္စိုက္တာေတြ လုပ္သင့္တယ္။ မစဥ္းစားဘဲ သစ္ပင္မခုတ္သင့္ဘူး”

ဓာတ္ပံု - ဥမၼာလြင္

RECOFTC ျမန္မာမွ ျမန္မာဌာေနကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္သန္းႏွင့္ ေတြ႕ဆုံျခင္း

ယခုႏွစ္တြင္ အပူခ်ိန္ျမင့္တက္လာမႈသည္ ျပည္သူမ်ားအတြက္ ဆိုး႐ြားလ်က္ရွိသည္။ ၿပီးခဲ့သည့္သုံးႏွစ္အတြင္း အပူခ်ိန္တစ္စတစ္စ ႏွစ္စဥ္တိုးျမင့္လာလ်က္ရွိသည္။ ယခုႏွစ္တြင္မူ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ၿမိဳ႕ႀကီးအခ်ိဳ႕သည္ပင္ အပူခ်ိန္စံခ်ိန္သစ္မ်ား တင္ခဲ့သည္။ လူတို႔ အေရးမထားခဲ့ေသာ သဘာ၀ပတ္ဝန္းက်င္သည္ လူတို႔ကို ျပန္လည္ ၿခိမ္းေျခာက္စျပဳလ်က္ရွိသည္။ လက္ရွိအပူခ်ိန္ျမင့္မားေနမႈကို မည္သို႔ကုစားႏိုင္မည္နည္း။ စက္႐ုံအလုပ္႐ုံမ်ား၊ လၽွပ္စစ္အသုံးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားမွထြက္ရွိေသာ ကာဗြန္ဒိုင္ေအာက္ဆိုက္ကို မည္သို႔ေလၽွာ႔ခ်၍ မၽွတသည့္ရာသီဥတုျဖစ္ေပၚေရး မည္သို႔လုပ္ေဆာင္သင့္သနည္း အစရွိသည္ ကိစၥမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အစုအဖြဲ႕ပိုင္သစ္ေတာစိုက္ခင္းေဆာင္႐ြက္ေနသည့္  RECOFTC  ျမန္မာမွ ျမန္မာဌာေနကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္သန္းကို The Voice Journal က ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းထားသည္။ (ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္သန္းသည္ Yokohama National University မွ Environment Science, Forest Ecology ဘာသာရပ္ျဖင့္ ပါရဂူဘြဲ႕ရရွိထားသူတစ္ဦး ျဖစ္သည္။)

The Voice Journal – ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈေၾကာင့္ ပူလာတယ္။ အဲဒီလိုပူတာကို ဘယ္လိုေလၽွာ႔ခ်လို႔ ရမလဲ။

Dr.MMT – ပူတာက ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈ အက်ိဳးဆက္ေၾကာင့္ အဲဒီမွာအေၾကာင္းတရားေတြ အမ်ားႀကီး ရွိတယ္။ အဲဒါေတြကို ေလၽွာ႔ခ်ဖို႔လိုတယ္။ ဥပမာ – ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈ၊ ေျပာင္းလဲေစတဲ့ အေၾကာင္းတရားေတြက ဘာေတြလဲ။ သစ္ေတာျပဳန္းတီးသြားလား၊ လယ္ယာက႑ေျပာင္းလဲမႈေတြလား၊ ဖန္လုံအိမ္အာနိသင္ (Green House Gas) ေတြ  ထုတ္တာမ်ားလို႔လား။ ေနာက္တစ္ခါ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးက႑လား။ ကားေတြ၊ ဆိုင္ကယ္ေတြ၊ အဲကြန္းသုံးေနတာေတြ အမ်ားႀကီးပဲ။ ေရခဲေသတၱာ၊ စက္မႈလက္မႈက႑က ဒါေတြအားလုံးကို နည္းပညာနဲ႔ ဘယ္ေလာက္ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္မလဲ။ ေနာက္တစ္ဦးခ်င္းစီက်င့္ဝတ္နဲ႔ ဘယ္ေလာက္ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္မလဲလိုပါတယ္။ သစ္ေတာႀကီးေတြ မျပဳန္းတီးေအာင္ ကာကြယ္မယ္၊ ဥပေဒအေၾကာင္းအရ ကာကြယ္မယ္။ ျပည္သူေတြ သစ္ေတာက႑ကို တအားမမွီခိုရဘဲ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေပးႏိုင္မလားစတဲ့ အေၾကာင္းတရားေတြကို ရွာေဖြၿပီး လုပ္ရမယ္။ အပူဒဏ္က တစ္ေန႔ထဲ ျဖစ္လာတာ မဟုတ္ဘူး။ ဆယ္စုႏွစ္ႏွစ္စု၊ သုံးစုစာေလာက္ ျဖစ္လာတာဆိုေတာ့ေလ။

The Voice Journal – ဆရာ အဲဒီထဲက ဘာေတြကို လက္ေတြ႕က်က် ဦးစားေပးေျဖရွင္းလို႔ ရမလဲ။

Dr.MMT – အပူဒဏ္ကို လတ္တေလာခ်က္ခ်င္းေျဖရွင္းလို႔လည္း ေျပာင္းလဲသြားမွာ မဟုတ္ဘူး။ ေျဖရွင္းႏိုင္ဖို႔က ဒီ အေၾကာင္းတရားေတြကိုသိဖို႔။ ကာဗြန္ဒိုင္ေအာက္ဆိုဒ္ ဘယ္ေလာက္ထုတ္လႊတ္ေနလဲ။ သစ္ေတာကို ဘယ္ေလာက္ထိန္းသိမ္းမလဲ။ ေနာက္ၿပီးရင္ သစ္ေတာဘယ္ေလာက္စိုက္မလဲ။ ဒါေတြက လုပ္ႏိုင္တဲ့ အလုပ္ေတြ။ စက္႐ုံေတြမွာ ကာဗြန္ဒိုင္ေအာက္ဆိုဒ္ ဘယ္ေလာက္ထိန္းမလဲ။ နည္းပညာအေဟာင္းသုံးေနရင္ စက္႐ုံက အခိုးတအားလႊတ္မယ္။ နည္းပညာသစ္ကို ေျပာင္းလဲဖို႔။ နဂိုကတည္းက စက္႐ုံကေန ကာဗြန္ဒိုင္ေအာက္ဆိုဒ္ကို တစ္တန္ေလာက္ အခိုး အေငြ႕ေတြ  လႊတ္ေနရာကေန သုည ဒသမ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္း  ေလ်ာ့ေအာင္ လုပ္ႏိုင္ဖို႔။ ဒါေတြက လက္ေတြ႕မွာ နည္းပညာေျပာင္းလဲမယ္ဆိုရင္ ေငြကုန္ေၾကးက်မ်ားတယ္။ ခ်က္ခ်င္းမလုပ္ႏိုင္ဘူး။ မလုပ္ႏိုင္တဲ့အခါက်ေတာ့ လူေတြက ဘာျဖစ္သလဲဆိုရင္ သစ္ပင္ကို မ်ားမ်ားထိန္းဖို႔၊ ျပန္စိုက္ဖို႔ အဲဒါက ျဖစ္လာမယ့္ အေၾကာင္းတရားရွိတယ္။ ေနာက္မွ နည္းပညာကို ျဖည္းျဖည္းခ်င္း ေျပာင္းလဲမယ္။ နည္းပညာေျပာင္းလဲမယ္ဆိုရင္လည္း စက္႐ုံပိတ္ရမယ္။ သူတို႔ကို မွီခိုေနတဲ့ အလုပ္သမားေတြရွိေတာ့။ အဲဒါေတြ ၾကည့္ရမယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ နည္းပညာကို သုေတသနလုပ္တစ္ခ်ိန္တည္းမွာလည္း လူတစ္ဦးခ်င္းစီရဲ႕ အမူအက်င့္ကို ျပဳျပင္ဖို႔လိုတယ္။ လူတစ္ေယာက္ကလည္း ကိုယ္ပိုင္ကားဝယ္၊ သူကလည္း ကားဝယ္ အားလုံးက အခိုးေငြ႕ေတြ ထုတ္ၾကမယ္။ အဲဒီေတာ့ အစိုးရကေန ၿမိဳ႕ျပသယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး (Public Transportation)  အားေကာင္းေအာင္ လုပ္ရမယ္။

The Voice Journal – အပူေလၽွာ႔ခ်ဖို႔ လူေတြရဲ႕ ေနထိုင္မႈပုံစံ ဘယ္လိုေျပာင္းလဲရမလဲ။ အစိုးရက  ဘာေတြလုပ္သင့္လဲ။

Dr.MMT – ခုနက ေျပာသလိုပါပဲ။ ေနထိုင္မႈပုံစံ ေျပာင္းရမယ္။ ကိုယ္က လၽွပ္စစ္မရရင္ အဲကြန္းမရေတာ့ဘူး။ လၽွပ္စစ္ကို ဘယ္ကရလဲ။ လၽွပ္စစ္ကို ေလက ရတယ္၊ ေရက ရတယ္။ ဒါဆို Pollution မျဖစ္ေစတဲ့ စြမ္းအင္။ ဥပမာ – ေက်ာက္မီးေသြးက ယူမယ္ဆို ေက်ာက္မီးေသြးစက္႐ုံက အခိုးေတြလႊတ္ရင္ သူကေနၿပီးေတာ့ လၽွပ္စစ္ရမယ္ဆို ကၽြန္ေတာ္တို႔ လၽွပ္စစ္ဓာတ္ကို အေလအလြင့္သုံးမယ္ဆို၊ ပရမ္းပတာသုံးမယ္ဆိုရင္ စက္႐ုံေတြ ပိုလည္ရမယ္။ ပိုလည္ရရင္ အခိုးအေငြ႕ထြက္မယ္။ ဒီဇယ္နဲ႔ ေပးတာ၊ ၿမိဳ႕ေတာ္မွာ မီးမမွန္လို႔ ဒီဇယ္မီးစက္ေတြနဲ႔ တစ္ဟုန္းဟုန္းခ်ေနတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ ခုနေျပာသလိုေပါ့။ တစ္ကိုယ္ေရတစ္ကာယ အမူအက်င့္ေတြကို ေျပာင္းရမယ္။အဲဒါကဘာနဲ႔ ဆက္စပ္လဲဆိုရင္ အစိုးရအစီအမံနဲ႔ သြား ဆက္စပ္တယ္။ အစိုးရ စီမံရတာကို အားကိုးတယ္ေပါ့ဗ်ာ။ အစိုးရစီမံေပးရမယ့္ ကား၊ ရထားတို႔။ ဂ်ပန္မွာဆိုရင္ အားလုံးရထားစီးၾကတယ္။ ရထားတစ္စင္းဆိုရင္ ခရီးသည္ေပါင္း ရာေထာင္ခ်ီသယ္ႏိုင္တယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ကားေတြ အစီးတစ္ေထာင္ေလာက္ သုံးေနရင္(မီးခိုး)ပိုထြက္လာမယ္။ တစ္ကိုယ္ေရစာ သုံးတာကိုလည္း ေလၽွာ႔ခ်ရမယ္။ လၽွပ္စစ္ေတြ မလိုဘဲ သုံးတာ၊ အဲကြန္းေတြ မလိုဘဲ ဖြင့္ထားတာ၊ အဲကြန္းဖြင့္တဲ့အခါမွာလည္း လိုအပ္တဲ့ အေအးဒဏ္ေလာက္ပဲ ဖြင့္ဖို႔။ အားလုံးဆင္ျခင္ေပးႏိုင္ရင္ ေကာင္းမယ္။ သူတို႔  Behaviour ခ်ိန္းဖို႔ လိုတယ္။

The Voice Journal – အပူေၾကာင့္ ျပည္သူေတြ သစ္ပင္စိုက္ဖို႔ လႈပ္ရွားမႈေတြ ေတြ႕လာရတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ ဘယ္အပင္ကို ဘယ္ေနရာ စိုက္သင့္လဲဆရာ။ 

Dr.MMT – အဓိက သစ္ပင္မရွိတဲ့ေနရာေတြ ျပန္စိုက္ႏိုင္ရင္ အေကာင္းဆုံးေနမွာ။ သစ္ပင္မရွိတဲ့ ေနရာ၊ ေတာျပဳန္းသြားတဲ့ေနရာမွာ ကာလေဒသကိုက္ညီတဲ့ အပင္စိုက္ရမယ္။ ဆိုလိုတာက ဒီေရအတက္အက်ရွိတဲ့ ေနရာမွာဆိုရင္ ဒီေရေတာပင္စိုက္ရမယ္။ ေတာင္ေပၚမွာလည္း ေတာင္ေပၚနဲ႔ ကိုက္ညီတဲ့ အပင္စိုက္ရမယ္။ Dry Zone (အပူပိုင္းေဒသ)ဆိုရင္လည္း သူ႕နဲ႔ ကိုက္ညီတာ စိုက္ရမယ္။

လူေတြက ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားေျပာရမယ္ဆိုရင္ သစ္ပင္စိုက္မယ္ဆိုရင္ ေတာက လူရဲ႕အလုပ္လို႔ပဲ ထင္ၾကတယ္။ ေျမကလည္း မ်ားတာကိုး။ ျဖစ္ႏိုင္ရင္ေတာ့ Urban မွာ Urban Forestry ဆိုတာ ရွိတာေပါ့။ ၿမိဳ႕ျပက လူေတြဟာ တကယ့္ကို သစ္ေတာသစ္ပင္ေတြနဲ႔ ရွိဖို႔လိုတယ္။ Green Area ရွိဖို႔ လိုတယ္။ တတ္ႏိုင္သမၽွ အစိုးအေနနဲ႔ ကြက္လပ္မွန္သမၽွ အေဆာက္အအုံေဆာက္ဖို႔ မႀကိဳးစားသင့္ဘူး။ တစ္ၿမိဳ႕မွာဆို Green Area ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္ရွိဖို႔ လိုပါတယ္။ တျခားႏိုင္ငံမွာလည္း ကိုယ့္အိမ္ တစ္အိမ္ခ်င္းစီမွာလည္း ပန္းအိုးေလးနဲ႔ ရသေလာက္ျဖစ္ေအာင္ စိုက္ၾကမယ္။ တကယ့္ Green City ေလ။ ေနာက္ပိုင္းဆိုရင္ Eco-City လုပ္လာၾကမယ္။ သစ္ပင္စိုက္ပ်ိဳးရာမွာလည္း သင့္ေလ်ာ္တဲ့ အပင္စိုက္ဖို႔ လိုတယ္။ အရိပ္လည္းရ၊ အလွလည္း ရွိရမယ္။ လွပရမယ္။ ၿမိဳ႕ထဲမွာဆို လူေနရပ္ကြက္ေတြဆိုေတာ့ က်ိဳးလြယ္၊ ဆတ္လြယ္တဲ့ အပင္ေတြ မစိုက္ဖို႔ လိုတာေပါ့။ ေနာက္တစ္ခါ အကိုင္းေတြ အမ်ားႀကီးထြက္သြားရင္လည္း ၿမိဳ႕မွာက်ေတာ့ လၽွပ္စစ္မီးႀကိဳးေတြရွိတယ္။ စသျဖင့္ေပါ့။ သင့္ေလ်ာ္တဲ့ သစ္ပင္မ်ိဳးေ႐ြးခ်ယ္ရမယ္။ အမ်ားပိုင္ေနရာ႐ုံးေတြ၊ ပန္းၿခံေတြမွာ ျဖစ္ထြန္းဖို႔ (သစ္ပင္စိုက္ဖို႔) လိုတယ္။ အထူးသျဖင့္ ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္အေနနဲ႔ အခုလို ရာသီဥတုေျပာင္းလဲတဲ့ အေနအထားမွာ Green City  ျဖစ္ဖို႔ သူတို႔အေနနဲ႔ သစ္ပင္စိုက္ပ်ိဳးေရး လုပ္သင့္တယ္။ Renewable Energy အထိသြားဖို႔လည္း စဥ္းစားသင့္တယ္။

The Voice Journal – ၿမိဳ႕မွာ ဘယ္လိုအပင္ေတြ စိုက္ႏိုင္မလဲ ဆရာ။ ဓာတ္ႀကိဳးနဲ႔မလြတ္လို႔ အပင္ကို  ခုတ္ေနတာမ်ိဳးလည္း မၾကာခဏေတြ႕ရတယ္။

Dr.MMT – အပင္ကေတာ့ အမ်ားျဖစ္တာက ဗမာဓေလ့က သႀကၤန္လြန္ရင္ အပင္ေတြကို အကိုင္းခ်ိဳင္ေပးရတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အဘိုးေတြ ဘာလို႔လုပ္ေပးရသလဲဆိုရင္ မိုးက်လာရင္ ေလျပင္းတယ္။ ေလျပင္းရင္ ႐ြက္အုပ္ႀကီးတဲ့ အပင္ေတြက လဲက်တတ္တယ္။ အျမစ္တိမ္တယ္။ အဲဒီအခါက်ရင္ အကုန္မခုတ္ဖို႔ အကိုင္းခ်ိဳင္ဖို႔ လုပ္ရတယ္။ တခ်ိဳ႕ဓာတ္ႀကိဳးရွိရင္လည္း လြတ္သြားေအာင္ လုပ္ရတယ္။ ၿမိဳ႕မွာဆိုရင္ ေျမေနရာကလည္း နည္းတယ္။ ဓာတ္ႀကိဳးေတြကလည္းရွိလို႔ တတ္ႏိုင္သမၽွ အကိုင္းတအားျပန္႔တဲ့ အပင္မ်ိဳးေတြ ေရွာင္ရမယ္။ ၿမိဳ႕ရဲ႕အေနအထားအရ သင့္ေလ်ာ္တဲ့ အပင္ဒီဇိုင္းကို ေ႐ြးခ်ယ္ရမယ္။

The Voice Journal – လက္ရွိမွာလည္း အိမ္ရာေတြ တိုးလာတယ္။ ၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕မွာ စိမ္းလန္းတဲ့ေနရာ (Green Area) ဘယ္လိုထားသင့္လဲ။ ဘယ္ေလာက္ထားသင့္လဲ။

Drr.MMT – Green Area က ပ်ံ႕ပ်ံ႕ႏွံ႔ႏွံ႔ရွိသင့္တယ္။ ဒါ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ႀကီးဆိုပါစို႔။ တစ္ေနရာထဲမွာ  Green ျဖစ္ေနရင္းလည္း မေကာင္းဘူး။ မၽွမၽွတတေလးရွိေနမယ္ဆိုရင္ ဒီမွာရွိေနတဲ့သူေတြက အပန္းလည္း ေျဖလို႔ရတယ္။ ဒီကထြက္လာတဲ့ ေမာ္ေတာ္ကားေတြရဲ႕ အခိုးအေငြ႕ေတြကို စုပ္ယူႏိုင္တယ္။ ၿမိဳ႕လည္း ေနခ်င့္စဖြယ္ျဖစ္တာေပါ့။ ဟိုတုန္းက ရန္ကုန္တိရစၧာန္ဥယ်ာဥ္ကို အိမ္ခန္းေပးေတာ့မယ္ဆိုေတာ့ ၿပီးခဲ့တဲ့ အစိုးရလက္ထက္က ေဆာက္ဖို႔လုပ္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေတာ္ေတာ္ကို ေျပာၾကရတယ္။ အဲဒီတုန္းက တိရစၧာန္ရဲ႕ အနံ႔နံတယ္ေျပာတယ္။ တကယ္ေတာ့ တိရစၧာန္ဥယ်ာဥ္က ဟိုႏွစ္ေထာင္ေက်ာ္ကတည္းက ရွိခဲ့တာ အဲဒီေတာ့ ဘာကိစၥရွိလဲ။ ဒီေနရာမွာပဲ ရွိခဲ့တာ။ အခုေတာ့ တိရစၧာန္ေတြလည္း ေနျပည္ေတာ္ ေျပာင္းထားၿပီးေတာ့။ ဟုတ္ၿပီ။ တိရစၧာန္႐ုံမဟုတ္ရင္ ႐ုကၡေဗဒဥယ်ာဥ္လုပ္ေလ။ လူေတြ အပန္းေျဖလို႔ ရတယ္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရဲ႕ Green Area ရတယ္။ ဘာလို႔ ကြန္ဒိုေဆာက္ေနလဲ။ ေျပာရရင္ စီးပြားေရးလုပ္တာပဲ။ အခု ကၽြန္ေတာ္တို႔ ရန္ကုန္မွာ ကံေကာင္းေနတာက တိုက္ဧရိယာေတြမွာ စိမ္းလန္းေနတာေလးပုံတစ္ပုံ ရွိတယ္။ အဲဒီဧရိယာေတြသာ အေၾကာင္းေၾကာင္းေၾကာင့္ လူေနရပ္ကြက္ျဖစ္သြားရင္ Green ေလ်ာ့သြားမယ္။ အင္းယားတို႔၊ ျမကၽြန္းသာတို႔မွာ ခုေဆာက္ေနတာေတြက ကၽြန္ေတာ့္အျမင္အရဆို မွားတယ္။ အဲဒီေနရာမွာ Public Park လုပ္ရမွာ။ စေန၊ တနဂၤေႏြက်ရင္ လူေတြ အပန္းေျဖမယ္။ သင့္ေလ်ာ္ေလၽွာက္ပတ္တဲ့ Green Area ထားရွိသင့္တယ္။ ေနာက္တစ္ခါ အိမ္တစ္အိမ္ခ်င္းစီရဲ႕ ဒီဇိုင္းေပါ့။ ပန္းအိုးေလးေတြ စိုက္လို႔ရတဲ့ ဒီဇိုင္းလုပ္ေပးသင့္တယ္။ အိမ္တိုင္းအိမ္တိုင္းအစိမ္းေရာင္ရွိဖို႔၊ အခန္းတိုင္းအတြက္ ေနရာေလးေတြ ေပးဖို႔။ တခ်ိဳ႕ေနရာမွာဆို ကြန္ဒိုေတြမွာ အစိမ္းေရာင္ေတြေလ။ တစ္ပိုင္တစ္ႏိုင္ ၁၀ ေပေလာက္ ကိုယ္စိုက္ခ်င္တာကို အႏၲရာယ္လည္း မျဖစ္ေအာင္၊ လွလွပပပန္းေတြလည္း ျဖစ္ေအာင္လို႔။ အခုဆို အပင္ေရေလာင္းရင္ ေအာက္ထပ္က Sun Shade ကို သြားထိတယ္။ ေအာက္မွာ ေအာ္ဦးမွာေလ။ စနစ္ေကာင္းလုပ္ရင္ ေရတစ္ေလၽွာက္လမ္းေလးလုပ္ထား၊ ဘုံစနစ္ပိုက္လိုင္းနဲ႔ က်သြားတာမ်ိဳးလုပ္ထား၊ သူတို႔ ဒီဇိုင္းဆြဲရင္ ရပါတယ္။ အဲဒါဆို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕က ေနာက္ဒီဇိုင္းနဲ႔ အဲဒီလိုျဖစ္သြားရင္ လွသြားမယ္။

The Voice Journal – Climate Change နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး သက္ဆိုင္ရာဌာနေတြက အစည္းအေဝး တက္ၾကတယ္။  ဒါေပမဲ့ လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ အားနည္းတယ္လို႔ ျမင္ၾကတယ္။  ဘာေၾကာင့္လဲ ဆရာ။

Dr.MMT – အစိုးရပိုင္းကလည္း အေကာင္အထည္ေတာ့ ေဖာ္တာေပါ့ေနာ္။ မထိေရာက္တဲ့ သေဘာ ျဖစ္ေနတယ္။ ခုနေျပာတဲ့ဟာေတြ စြမ္းအင္ေပၚလစီေပါ့။ ျဖစ္ႏိုင္တာေတြလုပ္ဖို႔ လိုတယ္။ ရန္ကုန္တို႔၊ မႏၲေလးတို႔မွာ Public Transportation ကို သက္ေတာင့္သက္သာျဖစ္ဖို႔။ အဲဒါဆို ဘယ္သူမွလည္း ကားကို အကုန္အက်ခံၿပီးေတာ့ ဝယ္စီးမွာ မဟုတ္ဘူး။ ထားစရာေနရာကလည္း ရွားတယ္။ ဒါမ်ိဳးေတြကို အစိုးရက ဦးစားေပးလုပ္သင့္တယ္။ Green City ေလးေတြ မ်ားမ်ားလုပ္ေပးႏိုင္ရင္ တစ္ဦးခ်င္းကို စြမ္းအင္သုံးစြဲတာ ေလၽွာ႔ခ်ႏိုင္မယ္။ စိမ္းလန္းစိုျပည္မႈမ်ားလာေအာင္ လုပ္ရမယ္။ စိမ္းစိမ္းစိုစိုမရွိလို႔ လူေတြက လမ္း မေလၽွာက္ခ်င္ဘူး။ မေလၽွာက္ေတာ့ ကားငွားၿပီးေလ။ အဲဒီေတာ့ စြမ္းအင္ပိုထြက္တယ္။ တကယ္ေတာ့ ၿမိဳ႕ေတာ္က စိမ္းစိုေအးျမတယ္ဆိုရင္ လူတိုင္း လမ္းေလၽွာက္ၾကမယ္။ ဒီမွာျဖစ္ေနတာ စြမ္းအင္မူဝါဒကို ဝန္ႀကီးဌာနတစ္ခုပဲ လုပ္ေနတယ္။ ဝန္ႀကီးဌာနေတြက  ခ်ိတ္ဆက္ေနတာ အားလုံးရဲ႕ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈလည္း လိုတယ္။ စြမ္းအင္နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ေရရွည္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈကို အက်ိဳးရွိရွိနဲ႔ သြားဖို႔လိုတယ္။ အဲဒါ အေကာင္အထည္ေဖာ္တဲ့အပိုင္းမွာ ႀကီးၾကပ္ဖို႔လိုတယ္။ ၿမိဳ႕ေနလူတန္းစားဆို စြမ္းအင္လိုအပ္တယ္။ စြမ္းအင္ေပၚမွာ မူတည္ေနတယ္။ စြမ္းအင္မရရင္ ေရ ဘယ္လိုတင္မလဲ။ တိုက္ခန္းက်ဥ္းက်ဥ္းေလးမွာ အဲကြန္းမရွိရင္ အိပ္ဖို႔ေတာ္ေတာ္ခက္မယ္စသျဖင့္ သူရဲ႕စြမ္းအင္က အေတာ္ေတာ္အေရးႀကီးတယ္။

The Voice Journal – Climate Change နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ အစီရင္ခံစာေတြလည္း အမ်ားႀကီးရွိပါတယ္။ လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ဖို႔ ဘာေတြက အတားအဆီးျဖစ္ေနလဲ။

Dr.MMT – အစိုးရအေနနဲ႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္တဲ့ဟာေတြလည္း ရွိသလို မေဖာ္ႏိုင္တာလည္း ရွိတယ္။ တြန္းအားေပးဖို႔က်ေတာ့လည္း ဒီျပႆနာေတြက စြမ္းအင္မူဝါဒနဲ႔ ဆိုင္တယ္။ အစိုးရရဲ႕ မူဝါဒ။ နံပါတ္တစ္က အစိုးရရဲ႕ စြမ္းအင္မူဝါဒက ဘယ္လိုလဲ။ သူ႕ရဲ႕ ရာသီဥတုဆိုင္ရာ ရာသီဥတုအေပၚထားရွိတဲ့ မူဝါဒ၊ အဲဒါနဲ႔ ဆက္စပ္ေနတဲ့ ေျမမူဝါဒ၊ သစ္ေတာဆိုင္ရာ မူဝါဒေတြကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေလ့လာဖို႔လိုတယ္။ ဥပမာ – စြမ္းအင္ဆိုရင္ ျပန္လည္ျဖည့္ႏိုင္တဲ့ စြမ္းအင္ကို ယူမယ္ဆိုရင္ Climate Change ကသက္သာမယ္။ ေရအားလၽွပ္စစ္၊ ေလ၊ ဒီေရကေန သြားတာ စသျဖင့္ေပါ့။ အဲဒီလိုကေန ရယူမယ္ဆိုရင္ လက္ေတြ႕ဘ၀မွာ ေရအားလၽွပ္စစ္ဆိုေပမယ့္ အားကုန္လုံးရယူခ်င္ႏိုင္မွ ရယူႏိုင္မယ္။ ေက်းလက္ေနျပည္သူေတြ ၇၀ ရာခိုင္ႏႈန္းက မီးေသြးနဲ႔ ထင္းသုံးေနၾကတာ။ ဒီဟာေတြကို လၽွပ္စစ္နဲ႔ ခ်က္ျပဳတ္ႏိုင္မယ္၊ Gas နဲ႔ ခ်က္ျပဳတ္ႏိုင္မယ္ဆိုရင္ ေတာေတြ သက္သာမယ္။ ေတာျပဳန္းတာ သက္သာမယ္။ အဲဒါဆို ကာဗြန္ဒိုင္ေအာက္ဆိုဒ္လႊတ္တာ သက္သာမယ္။ စြမ္းအင္ေပၚလစီက သိပ္အေရးႀကီးတယ္။ ႏ်ဴကလီးယားစြမ္းအင္လုပ္မယ္ဆိုရင္လည္း တိုင္းျပည္က ရန္ပုံေငြရွိဖို႔၊ ထိန္းသိမ္းႏိုင္ဖို႔၊ သူက  Risk မ်ားတယ္။ ဒါေလးေတြကို ခ်ိန္ဆၿပီးေတာ့ အစိုးရက သူ႕စြမ္းအင္ေပၚလစီကို ေရအားလၽွပ္စစ္က ဘယ္ေလာက္ထားမယ္။ ေနေရာင္ျခည္ကေန ဆိုလာ၊ ေလ စသည္ျဖင့္ေပါ့ေလ။ ဒါေတြက အေရးႀကီးတယ္။

The Voice Journal – ေနာက္ပိုင္းလည္း ဆက္ပူလာဖို႔ပဲရွိေတာ့ အပူဒဏ္ကို ဘယ္လိုကာကြယ္ရမလဲ။ 

Dr.MMT – လူတစ္ဦးခ်င္းက က်န္းမာေရး႐ႈေထာင့္ကေန ဝတ္စားဆင္ယင္တာ အိပ္တာ စားတာ၊ ပူေနတဲ့အခ်ိန္မွာ မစားသင့္တာ မစားဖို႔။ ေနာက္တစ္ခုက အိမ္ရာေတြရဲ႕ ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ပုံ၊ အိမ္ေတြမွာ ဗိသုကာပိုင္းဆိုင္ရာမွာ ေလဝင္ေလထြက္ေကာင္းေအာင္ လုပ္ရမယ္။ ေနာက္အမိုးေတြမွာ မပူအိုက္ေစတဲ့ အမိုးမ်ိဳး။ ေနာက္တစ္ခါအနာဂတ္မွာလည္း ပိုပူလာဖို႔ပဲရွိတဲ့အတြက္ အိမ္ေတြ ဒီဇိုင္းက ေလဝင္ေလထြက္ ေကာင္းမြန္တဲ့ ဒီဇိုင္းေတြရွိဖို႔၊ ဖန္တီးဖို႔လိုတယ္။ လူထုလႈပ္ရွားမႈနဲ႔ ႏိုင္သေလာက္ သစ္ပင္စိုက္တာေတြ လုပ္သင့္တယ္။ မစဥ္းစားဘဲ သစ္ပင္မခုတ္သင့္ဘူး။ သူက အရိပ္အာဝါသေပးတယ္။ တျခားလိုအပ္လို႔ တစ္ပင္လုံးခုတ္မယ့္အစား လိုအပ္သေလာက္အကိုင္းေလးကိုပဲ ခုတ္သင့္တယ္။ လၽွပ္စစ္မီးႀကိဳး ျဖတ္သန္း သြားဖို႔လြယ္ေအာင္ တစ္ပင္လုံးခုတ္စရာမလိုဘူး။ ေနာက္ၿပီး အိမ္ဒီဇိုင္းနဲ႔ ကိုက္ညီတဲ့ Green ျဖစ္ေအာင္ လုပ္လို႔ရတယ္။ တတ္ႏိုင္ရင္ တစ္ဦးခ်င္းစီမွာ ေရေလၽွာ႔သုံးမယ္ဆို စြမ္းအင္လည္းေလ်ာ့သြားမယ္။ ေရတင္စရာမလိုဘူး။ စြမ္းအင္ကို ေခၽြတာတာက Climate Change ကို သြားထိန္းတယ္။ Emission မထြက္ဘူး။ အဲဒီလိုေခၽြတာရင္ လူငါးသန္း၊ ေျခာက္သန္းေနတဲ့ ၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕ဆိုေတာ့ စြမ္းအင္ကို အေတာ္ေလးေခၽြတာႏိုင္မယ္။

The Voice Journal – ရာသီဥတု ေျပာင္းလဲမႈဒဏ္၊ အပူဒဏ္ေတြကို ေလၽွာ႔ခ်ဖို႔ ေရရွည္ဘာေတြလုပ္ရမလဲ။ 

Dr.MMT –  ရာသီဥတုႀကီး ႐ုတ္တရက္ပူလာတာကို ေလၽွာ႔ဖို႔ခက္တာေပါ့။ လက္ေတြ႕က်က်လုပ္ႏိုင္တာက သူရဲ႕ Transportation စနစ္၊ ေလာလာဆယ္သစ္ပင္စိုက္ဖို႔၊ အပင္ေတြ တတ္ႏိုင္သမၽွ ထိန္းဖို႔၊ စြမ္းအင္ေလၽွာ႔ဖို႔၊ Energy Save ဖို႔၊ ဒါမ်ိဳးေတြ  သြားဖို႔လိုတယ္။ အခုလုပ္ႏိုင္တာက စြမ္းအင္ေခၽြတာတဲ့ အစီအစဥ္ေတြ။ Energy နဲ႔ပတ္သက္လို႔ Incentive ေပးဖို႔လိုတယ္။ Natural Resources Management ေတြ လုပ္ဖို႔လိုတယ္။ မီတာခကို တိုးေကာက္တာ လူေတြ ပရမ္းပတာသုံးမွာစိုးလို႔။ ဒါေပမဲ့ ဒီႏိုင္ငံမွာ အေျခခံယူနစ္ခြဲဖို႔ လိုတာေပါ့။ ဆိုလိုတာက အိမ္တစ္အိမ္မွာ သူရဲ႕ အေျခခံယူနစ္ ၂၀၀ ေလာက္အထိ သုံးဖို႔ပဲ အစိုးရက Subsidies လုပ္ဖိုေပါ့။ အခုလည္း လုပ္ေနပါတယ္။ လၽွပ္စစ္ကို ပရမ္းမတာမသုံးရဘူး။ ဒီထက္ေကာင္းတဲ့ သယ္သူပို႔ေဆာင္ေရးေတြ သုံးဖို႔။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ႀကီးမွာ ကားက တအားမ်ားတယ္။ သိန္းဂဏန္းရွိတယ္။ တကယ္လို႔သာ Public Transportation ေကာင္းလာလို႔ရွိရင္ တစ္ဝက္ေလာက္ က်သြားမယ္။ ဂ်ပန္မွာဆိုရင္ Public ရထားပဲ  စီးၾကတယ္။ အဲဒီအခင္းအက်င္းကို သြားဖို႔လိုတယ္။ ေနာက္ အိမ္ေဆာက္မယ့္ အပိုင္းမွာလည္း အိမ္ဒီဇိုင္းေတြက အပူဒဏ္ခံႏိုင္ေအာင္၊ ေလဝင္ေလထြက္ ေကာင္းေအာင္လုပ္ဖို႔လိုတယ္။ ေရပိုက္စနစ္ေတြ ေကာင္းေအာင္လုပ္ဖို႔ လိုတယ္။ ေရကို ထိန္းခ်ဳပ္ရမယ္။ တစ္ဦးခ်င္းကို ပညာေပးဖို႔လိုတယ္။

ဥမၼာလြင္

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *