ယခင္ေလယာဥ္မယ္ ယခုမိဖုရား

Photo - The National

ယခုႏွစ္ ေမ ၁ ရက္မွာ ထိုင္းႏိုင္ငံအတြက္ ထူးထူးျခားျခား သမိုင္းဝင္ေန႔တစ္ေန႔ ျဖစ္လာခဲ့သည္။ ယင္းေန႔တြင္ နန္းတက္မဂၤလာအခမ္းအနားျဖင့္ ထိုင္းဘုရင္ျဖစ္လာမည့္ မဟာ၀ထီရာလာင္ကြန္းအတြက္ မိဖုရားသစ္ကို ေတာ္ဝင္အခမ္းအနားျဖင့္ လက္ထပ္ခဲ့သည့္ေန႔ပင္ ျဖစ္သည္။

အသက္ ၆၆ ႏွစ္အ႐ြယ္ ထိုင္းဘုရင ္မဟာ၀ထီရာေလာင္ကြန္းက ေလယာဥ္မယ္လည္း ျဖစ္၊ ၎၏ လုံၿခဳံေရးတပ္ဖြဲ႕တြင္ လက္ေထာက္တပ္မႉးလည္းျဖစ္သည့္ အသက္ ၄၀ အ႐ြယ္ ဆုထီးထိဒက်ိဳင္ကို မိဖုရားအျဖစ္ တရားဝင္တင္ေျမႇာက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ သူမကို ေပးအပ္လိုက္သည့္ မိဖုရားဘြဲ႕အမည္မွာ ဆုထီး၀ထီရာေလာင္ကြန္းနာအယုဒၶယ ျဖစ္သည္။

မိဖုရား၏ ဘ၀ဇာတ္ေၾကာင္း

ဆုထီးထိဒက်ိဳင္ကို ၁၉၇၈ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၃ ရက္ေန႔တြင္ ေမြးဖြားရာ ယခုအသက္ ၄၀ အ႐ြယ္ရွိၿပီျဖစ္သည္။ သူမသည္ ထိုင္းႏိုင္ငံဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕ရွိ Assumption တကၠသိုလ္မွ ၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ဆက္ဆံေရးပညာဘာသာရပ္ျဖင့္ ဘြဲ႕ရရွိခဲ့သူျဖစ္ေၾကာင္း Thai Rath သတင္းစာက ဆိုသည္။

သူမသည္ Thaiေလေၾကာင္းလိုင္းတြင္ ေလယာဥ္မယ္အျဖစ္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ယင္းအခ်ိန္က အိမ္ေရွ႕မင္းသားျဖစ္သည့္ ၀ထီရာေလာင္ကြန္း၏ လုံၿခဳံေရးတပ္ဖြဲ႕တြင္ ဝင္ေရာက္အမႈထမ္းခဲ့သည္။

၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ အိမ္ေရွ႕မင္းသား၀ထီရာေလာင္ကြန္းက ၎၏ လုံၿခဳံေရး တပ္ဖြဲ႕တြင္ သူမကို အထူးအရာရွိအျဖစ္ ခန္႔အပ္ခဲ့သည္။ ဘုရင္ မဟာ၀ထီရာေလာင္ကြန္းက မိဖုရားအျဖစ္တင္ေျမႇာက္ခ်ိန္တြင္ သူမမွာ ဘုရင့္လုံၿခဳံေရးတပ္ဖြဲ႕၏ လက္ေထာက္တပ္မႉးရာထူး ထမ္းေဆာင္ေနသည္။ ဘုရင္လုံၿခဳံေရးတပ္ဖြဲ႕တြင္ တပ္မႉးရာထူးမွာ ဘုရင္ကိုယ္တိုယ္ပင္ျဖစ္ရာ သူမမွာ ဘုရင့္လုံၿခဳံေရးတပ္ဖြဲ႕တြင္ ဘုရင္ၿပီးလၽွင္ ရာထူးအႀကီးဆုံးဟု ဆိုႏိုင္ပါသည္။

သူမသည္ ဘုရင့္ေတာ္ဝင္ ဂုဏ္ထူးေဆာင္ဆုေပါင္း ၂၀ ေက်ာ္ကို ရရွိပိုင္ဆိုင္ထားသူလည္းျဖစ္သည္။ ပထမဆုံးေတာ္ဝင္ဂုဏ္ထူးေဆာင္ဆုကို နတ္႐ြာစံသြားသည့္ ဘုရင္ႀကီးဘူမိေဘာက ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ေပးအပ္ခ်ီးျမင့္ခဲ့ျခင္းလည္းျဖစ္သည္။ သူမ၏ အိမ္ေရွ႕မင္းသား၀ထီရာေလာင္ကြန္း၏ ကိုယ္ရံေတာ္တပ္ဖြဲ႕တြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရာတြင္ ႐ိုးသားသစၥာရွိမႈ၊ တာဝန္ေက်မႈ၊ နစ္ျမႇဳပ္လုပ္ကိုင္မႈ၊ စြန္႔လႊတ္အနစ္နာခံမႈမ်ားေၾကာင့္ ယင္းအခ်ိန္က ဘုရင္ျဖစ္သည့္ ဘူမိေဘာက ဆင္ျဖဴရွင္ဆုတံဆိပ္ကို ေပးအပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ယင္းဆုရရွိအၿပီးတြင္ သူမသည္ ဒုဗိုလ္မႈးႀကီးရာထူးကို ရရွိခဲ့သည္။

ဘုရင္သစ္မဟာ၀ထီရာေလာင္ကြန္း ဖိဖုရားတင္ေျမာက္သည့္ အခမ္းအနားမွာ ထိုင္းျပည္သူအမ်ားစုကို အံ့ဩမင္သက္ သြားေစခဲ့သည္။ အေၾကာင္းမွာ ထိုင္းနန္းေတာ္သည္ ယခင္က ဘုရင္၀ထီရာေလာင္ကြန္းႏွင့္ သူမတို႔၏အေၾကာင္းကို သိသိမွတ္မွတ္ထုတ္ျပန္ထားမႈ မရွိေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ ဘုရင္၀ထီရာေလာင္ကြန္းမွာလည္း ယခင္က အိမ္ေထာင္သုံးဆက္ရွိသူျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

မိဖုရားကံ ပါလာေလသလား

လက္ရွိ ဘုရင္ မဟာ၀ထီရာေလာင္ကြန္းမွာ ၁၉၇၇ ခုႏွစ္က သူမ၏ မယ္ေတာ္ဘက္မွ ေမာင္ႏွမဝမ္းကြဲေတာ္သူ ကီတီယာကာရာႏွင့္ လက္ထပ္ထိမ္းျမားခဲ့ၿပီး သမီးေတာ္တစ္ပါးဖြားျမင္ခဲ့သည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ အိမ္ေရွ႕မင္းသား၀ထီရာေလာင္ကြန္းမွာ ထိုင္း႐ုပ္ရွင္မင္းသမီးျဖစ္သူ ယု၀တီပိုပရာဆတ္ဆိုသူႏွင့္ အတူေနထိုင္ခဲ့ၿပီး ကေလးငါးဦး ဖြားျမင္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ပထမမိဖုရားက ကြာရွင္းေပးရန္ျငင္းဆန္ခဲ့ေသာ္လည္း ၁၉၉၃ ခုႏွစ္တြင္ တရား႐ုံးတြင္ကြာရွင္းခြင့္အတြက္ အိမ္ေရွ႕မင္းသားက ဦးတိုက္ေလၽွာက္ထားခဲ့ၿပီး ကြာရွင္းႏိုင္ခဲ့သည္။

အိမ္ေရွ႕မင္းသား၀ထီရာေလာင္ကြန္းမွာ ႐ုပ္ရွင္မင္းသမီးယု၀တီ ပိုပရာဆတ္ႏွင့္ ၁၉၉၄ ခုႏွစ္တြင္ တရားဝင္လက္ထပ္ထိမ္းျမားခဲ့ၿပီး ႏွစ္ႏွစ္အၾကာ ၁၉၉၆ ခုႏွစ္တြင္ ယု၀တီမိဖုရားႏွင့္ သားေတာ္ သမီးေတာ္မ်ားမွာ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံသို႔ ထြက္ေျပးခိုလႈံသြားခဲ့သည္။ အေၾကာင္းမွာ အိမ္ေရွ႕မင္းသားက ယု၀တီမိဖုရားကို ေလတပ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္တစ္ဦးျဖစ္သည့္ အန္နန္ႏွင့္ ေဖာက္ျပန္သည္ဟု စြပ္စြဲေတာ့မည့္ အေျခအေနကို ရိပ္မိေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ မိဖုရားေဟာင္းယု၀တီႏွင့္အတူပါသြားသည့္ သမီးေတာ္ကို အိမ္ေရွ႕မင္းသားက ျပန္ေခၚခဲ့ၿပီး မင္းသမီးအျဖစ္ အပ္ႏွင္းခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ မိဖုရားေဟာင္း ယု၀တီႏွင့္ သားေတာ္တို႔ကိုမူ ေတာ္ဝင္အေဆာင္အေယာင္ဘြဲ႕မ်ား ျပန္လည္သိမ္းယူ၍ သံတမန္ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ကိုလည္း ဖ်က္သိမ္းပစ္ခဲ့သည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ဖိဖုရားေဟာင္းယု၀တီႏွင့္ သားေတာ္တို႔မွာ အေမရိကသို႔ ေျပာင္းေ႐ႊ႕ေနထိုင္ခဲ့သည္။

၂၀၀၁ ခုႏွစ္တြင္ အိမ္ေရွ႕မင္းသား၀ထီရာေလာင္ကြန္းမွာ တတိယေျမာက္မိဖုရားအျဖစ္ ဆရီရာဆမီဆူ၀ဒီဆိုသည့္ မထင္မရွားအမ်ိဳးသမီးကို မိဖုရားေျမႇာက္ခဲ့သည္။ ယင္းမိဖုရားႏွင့္ ၁၃ ႏွစ္ၾကာ ေပါင္းသင္းေနထိုင္ခဲ့ၿပီး သားေတာ္တစ္ပါးဖြားျမင္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ မိဖုရား၏ေဆြမ်ိဳးမ်ားက အဂတိလိုက္စားမႈစြပ္စြဲခ်က္မ်ားထြက္ေပၚလာအၿပီးတြင္ မိဖုရွား၏ မိသားစုမ်ားကို ေပးအပ္ထားသည့္ ေတာ္ဝင္ဘြဲ႕မ်ားကို ျပန္လည္႐ုတ္သိမ္းရန္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ အိမ္ေရွ႕မင္းသားက ထိုင္းျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနကို စာေရးသားေတာင္းဆိုခဲ့သည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ မိဖုရွားဆရီရာဆမီဆူ၀ဒီႏွင့္ ကြာရွင္းခဲ့သည္။ မိဖုရားဆူ၀ဒီကို ကြာရွင္းစရိတ္ ထိုင္းဘတ္ေငြသန္း ၂၀၀ ေပးအပ္ခဲ့ရသည္။

ယခုမိဖုရားျဖစ္လာေသာ ဆုထီးထိဒက်ိဳင္မွာ Thai ေလေၾကာင္းလိုင္းတြင္ ေလယာဥ္မယ္အျဖစ္ အလုပ္လုပ္စဥ္ အိမ္ေရွ႕မင္းသားႏွင့္ စတင္ေတြ႕ဆုံခဲ့ဖြယ္ရွိသည္ဟု Daily Mail သတင္းစာကဆိုသည္။ အိမ္ေရွ႕မင္းသားမွာ လိုင္စင္ရေလယာဥ္မႉးတစ္ဦးျဖစ္ၿပီး တစ္ခါတစ္ရံ ယင္းေလေၾကာင္းလိုင္းက ေလယာဥ္မ်ားကို ေမာင္းႏွင္ေလ့ရွိသူ ျဖစ္သည္။ သူမ ေလေၾကာင္းလိုင္းတြင္ မည္မၽွၾကာေအာင္ အလုပ္လုပ္ေၾကာင္း စသည့္အေသးစိတ္ကိုမူမသိရဘဲ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ကိုယ္ရံေတာ္တပ္ဖြဲ႕တြင္ ဒု-ဗိုလ္အျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ ေျခာက္လအၾကာတြင္ သူမမွာဗိုလ္အျဖစ္ ရာထူးတိုးခံခဲ့ရၿပီး ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ဆင္ျဖဴရွင္ဆုတံဆိပ္ရရွိခဲ့အၿပီး ဒု-ဗိုလ္မႉးႀကီးအျဖစ္ ရာထူးတိုး ျမႇင္ျခင္းခံခဲ့ရျခင္းျဖစ္သည္။ ထို႔ေနာက္ ဘုရင္ျဖစ္လာေသာ မဟာ၀ထီရာေလာင္ကြန္း၏ မိဖုရားအျဖစ္ ေမလ ၁ ရက္ေန႔တြင္ တရားဝင္ေ႐ြးေကာက္ျခင္း ခံခဲ့ရေပေတာ့သည္။

Ref: Reuters, Daily Mail

ဉာဏေက်ာ္

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *