ေမာ္ေတာ္ယာဥ္တင္သြင္းခြင့္မူဝါဒေၾကာင့္ လုပ္ငန္းပိတ္သိမ္း၊ ကုမၸဏီဖ်က္သိမ္းသည့္ ကားကုမၸဏီ ၁၇၀ ေက်ာ္

ရန္ကုန္၊ ေမ ၁၀

တစ္ႏွစ္ၿပီး တစ္ႏွစ္ေျပာင္းလဲလာသည့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္တင္သြင္းခြင့္မူဝါဒသစ္ေၾကာင့္ လုပ္ငန္းမေကာင္းသျဖင့္ ေမလ ၈ ရက္အထိ လုပ္ငန္းပိတ္သိမ္း၊ ကုမၸဏီဖ်က္သိမ္းခဲ့သည့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ အေရာင္းစင္တာႏွင့္ အေရာင္းျပခန္းလုပ္ကိုင္ေသာ ကုမၸဏီ ၁၇၅ ခုရွိလာၿပီျဖစ္ေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝန္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။

ေမာ္ေတာ္ယာဥ္အေရာင္းစင္တာႏွင့္ အေရာင္းျပခန္းဖြင့္လွစ္ေရာင္းခ်ခြင့္ ျပဳခဲ့သည့္အခ်ိန္မွစ၍ လက္ရွိအခ်ိန္အထိ လုပ္ငန္းပိတ္သိမ္းသည့္ ကုမၸဏီ ၆၉ ခု၊ ဖ်က္သိမ္းသည့္ ကုမၸဏီ ၁၀၆ ခု၊ စုစုေပါင္း ၁၇၅ ခုရွိေၾကာင္း အဆိုပါဝန္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ သမၼတဦးသိန္းစိန္အစိုးရလက္ထက္က ဘယ္ေမာင္း၊ ညာေမာင္း မခြဲျခားဘဲ ျပည္ပမွ လြတ္လပ္စြာတင္သြင္းခြင့္ျပဳခဲ့ခ်ိန္တြင္ ျပည္တြင္း၌ ယာဥ္အေရာင္းစင္တာႏွင့္ အေရာင္းျပခန္းမ်ားစြာဖြင့္လွစ္  လုပ္ကိုင္သည့္ ကုမၸဏီမ်ားစြာရွိခဲ့ၿပီး NLD အစိုးရလက္ထက္ေျပာင္းလဲလိုက္သည့္ ယာဥ္တင္သြင္းခြင့္ မူဝါဒသစ္မ်ားေၾကာင့္ အေရာင္းအဝယ္မေကာင္း ျဖစ္လာေၾကာင္း ေဈးကြက္အတြင္းမွ သိရသည္။

ျမန္မာေမာ္ေတာ္ယာဥ္ေဈးကြက္တြင္ တစ္ပတ္ရစ္ဂ်ပန္ ညာေမာင္းယာဥ္မ်ားကို လူႀကိဳက္မ်ားေသာ္လည္း ညာေမာင္းယာဥ္တင္သြင္းခြင့္ကို NLD အစိုးရ လက္ထက္တြင္ ပိတ္ပင္ခဲ့ၿပီး ဘယ္ေမာင္းမ်ားသာ တင္သြင္းခြင့္ျပဳျခင္းႏွင့္ Model Year  တိုးျမႇင့္သတ္မွတ္လိုက္ျခင္းေၾကာင့္ ေဈးကြက္မေကာင္းျဖစ္လာကာ ညာေမာင္းယာဥ္ေရာင္းခ်သည့္ကုမၸဏီမ်ား ဖ်က္သိမ္းၾကျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္း ေရာင္းဝန္ေရးဝန္ႀကီးဌာန လက္ေထာက္အၿမဲတမ္းအတြင္းဝန္ဦးခင္ေမာင္လြင္က ေျပာၾကားသည္။

“အဓိကက ဘယ္ေမာင္းကားတင္သြင္းခြင့္ျပဳလိုက္တဲ့ ေပၚလစီနဲ႔ ပတ္ သက္တယ္။ ကားအေရာင္းစင္တာေတြက တစ္ပတ္ရစ္ဂ်ပန္ကားကို အဓိကေရာင္းၾကတာ။ ဘယ္ေမာင္းကားေတြ ပိတ္လိုက္ေတာ့ ေဈးကြက္အဆင္မေျပျဖစ္လာတယ္။ ေနာက္ၿပီး ဆိုင္ခန္းေျမေနရာေတြကလည္း ငွားထားရတဲ့စရိတ္ေတြလည္း ရွိတယ္”ဟု ၎က ဆိုသည္။

ယာဥ္အေရာင္းစင္တာမ်ားသည္ တစ္ပတ္ရစ္ယာဥ္မ်ားကို အဓိကေရာင္းခ်ၿပီး အေရာင္းျပခန္းမ်ားသည္ Brand  New ယာဥ္သစ္မ်ားကို ေရာင္းခ်ျခင္းျဖစ္ကာ အနာဂတ္ကားေဈးကြက္တြင္ ယာဥ္တင္သြင္းခြင့္ေပၚလစီႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြသည့္ ယာဥ္အေရာင္းျပခန္းမ်ားသာ ဆက္လက္လုပ္ငန္းလည္ပတ္ႏိုင္ဖြယ္ရွိေၾကာင္း ေမာ္ေတာ္ယာဥ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ေျပာၾကားသည္။

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *