အေမရိကန္ကုမၸဏီမ်ား ဟြာေဝးကဲသို႔ ႏိုင္ငံျခားတယ္လီကြန္းစက္ပစၥည္းမ်ား အသုံးမျပဳရန္ ေဒၚနယ္ထရမ့္တားျမစ္

အေမရိကန္သမၼတ ေဒၚနယ္ထရမ့္

ဝါရွင္တန္၊ ေမ ၁၆

အမ်ိဳးသားလုံၿခဳံေရးကို ၿခိမ္းေျခာက္ေစႏိုင္ေသာ ႏိုင္ငံျခားတယ္လီကြန္းကုမၸဏီထုတ္ ပစၥည္းမ်ားကို အေမရိကန္ကုမၸဏီမ်ား အသုံးမျပဳရန္ တားျမစ္သည့္ အမ်ိဳးသားအေရးေပၚအေျခအေနတစ္ရပ္ကို အေမရိကန္သမၼတ ေဒၚနယ္ထရမ့္က ေမလ ၁၆ ရက္ေန႔တြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးထုတ္ျပန္လိုက္ေၾကာင္း BBC သတင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

အေမရိကန္သမၼတ ေဒၚနယ္ထရမ့္၏ အမိန္႔ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ မည္သည့္ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီဆိုသည္ကို အမည္တပ္ထားျခင္းမရွိေသာ္လည္း ယခုလုပ္ရပ္သည္ တ႐ုတ္တယ္လီကြန္းကုမၸဏီ ဟြာေဝးကို အဓိကရည္႐ြယ္သည့္ အမိန္႔ျဖစ္သည္။

တ႐ုတ္ဟြာေဝးတယ္လီကြန္း ကုမၸဏီသည္ အေမရိကကို စုံစမ္းေထာက္လွမ္းမႈ ျပဳလုပ္ေနေၾကာင္း စြပ္စြဲထားၿပီး အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ အစိုးရေအဂ်င္စီမ်ား ဟြာေဝးစက္ပစၥည္းမ်ား မသုံးရန္ သမၼတေဒၚနယ္ထရမ့္က မၾကာ ေသးခင္က တားျမစ္ထားၿပီးျဖစ္သည္။

ထို႔ျပင္ မဟာမိတ္ႏိုင္ငံမ်ားကိုလည္း ဟြာေဝးထုတ္ 5G အင္တာနက္ကြန္ရက္ စက္ပစၥည္းမ်ားသည္ တ႐ုတ္အစိုးရအတြက္ သူလၽွိဳလုပ္ေပးႏိုင္ျခင္းေၾကာင့္ အသုံးမျပဳၾကရန္ အေမရိကက ဖိအားေပးလ်က္ရွိသည္။

တ႐ုတ္အစိုးရအတြက္ သူလၽွိဳလုပ္ေပးေနေၾကာင္း စြပ္စြဲခ်က္မ်ားကို ဟြာေဝးကုမၸဏီက ျငင္းဆိုထားၿပီး အစိုးရမ်ားႏွင့္ သူလၽွိဳမလုပ္ေရး သေဘာတူညီခ်က္ လက္မွတ္ထိုးရန္ လိုလားေၾကာင္းလည္း ဟြာေဝးကုမၸဏီဥကၠ႒ ေလ်ာင္ေဝးက ေမလ ၁၅ ရက္ေန႔က လန္ဒန္ၿမိဳ႕တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ ေဆြးေႏြးပြဲတစ္ခုတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဟြာေဝးကုမၸဏီထုတ္ 5G အင္တာနက္ကြန္ရက္ကို အေမရိကက အသုံးမျပဳပါက အမွန္တကယ္ နစ္နာမည့္သူမွာ အေမရိကပင္ ျဖစ္လိမ့္မည္ဟု ဟြာေဝးက ေျပာၾကားထားသည္။

အေမရိကသည္ ဟြာေဝးစက္ပစၥည္းမ်ားကို အသုံးမျပဳခဲ့ပါကလည္း ဟြာေဝးအေနႏွင့္ တစ္ကမၻာလုံးအတိုင္းအတာ အင္တာနက္ကြန္ရက္ ၄၀ ရာခိုင္ႏႈန္းမွ ၆၀ ရာခိုင္ႏႈန္းထိ ထိန္းခ်ဳပ္ထားႏိုင္ဖြယ္ ရွိသည္။

သို႔ေသာ္ အေမရိကန္ကုမၸဏီထုတ္ပစၥည္းမ်ားကို ဟြာေဝးကို မေရာင္းခ်ရန္ အေမရိကန္အစိုးရက တားျမစ္ထားရာ ယင္းအခ်က္သည္ ဟြာေဝးအတြက္ အဓိက ထိခိုက္ႏိုင္သည့္အခ်က္ျဖစ္သည္။

အေမရိကန္ကုမၸဏီမ်ားအေနႏွင့္ အစိုးရ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိဘဲ ဟြာေဝးကုမၸဏီထံ နည္းပညာလႊဲေျပာင္း ေရာင္းခ်ခြင့္ကို အေမရိကန္ ကုန္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနက ပိတ္ပင္ထားေၾကာင္းလည္း အဆိုပါ သတင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *