ၿဗိတိန္သည္ ျမန္မာ၏ မိတ္ေဆြသာ

ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ၿဗိတိသၽွသံအမတ္ႀကီးအျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္မွာ ယခုဆိုလၽွင္ တစ္ႏွစ္တာမၽွရွိခဲ့ပါၿပီ။ ထိုကာလအတြင္း အမ်ိဳးစုံကြဲျပားေနသလို လွပတင့္တယ္လွသည့္ ဤႏိုင္ငံ၏ ျပည္နယ္အမ်ားစု၊ တိုင္းေဒသႀကီးအမ်ားစုထံလည္း ကၽြန္ေတာ္ ေရာက္ရွိခဲ့ၿပီးပါၿပီ။ သဘာ၀႐ႈခင္းတို႔၏ တင့္ေမာေသာအလွ၊ လႈိက္လွဲပ်ဴငွာေႏြးေထြးစြာ ႀကိဳဆိုမႈတို႔ေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ့္မွာ ရပ္သပ္႐ႈေမာမဆုံး ျဖစ္ခဲ့ရပါသည္။ ၿမိဳ႕ကိုျဖစ္ေစ၊ ႐ြာကိုျဖစ္ေစ၊ ေနရပ္ကို စြန္႔ခြာထြက္ေျပးခဲ့သူမ်ား၏ စခန္းကိုျဖစ္ေစ၊ မည္သည့္ေနရာကိုပဲ ေရာက္ေရာက္၊ ခ်မ္းသာသူကျဖစ္ေစ၊ ဆင္းရဲသူကျဖစ္ေစ၊ မည္သူကပဲ ႏႈတ္ဆက္ ႏႈတ္ဆက္၊ မုတ္သုန္ကာလျဖစ္ေစ၊ ျခစ္ျခစ္ေတာက္ပူေသာ ေနေရာင္ေအာက္တြင္ျဖစ္ေစ၊ မည္သည့္ ရာသီပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ေဝဆာေသာအၿပဳံး၊ ပ်ဴငွာေသာေဖာ္ေ႐ြမႈျဖင့္ ကၽြန္ေတာ့္ကို အၿမဲတေစ ႀကိဳဆိုခဲ့ၾကပါသည္။ သို႔ျဖစ္ေပရာ ကၽြန္ေတာ့္အေတြ႕အႀကဳံမွာ လြန္စြာႏွစ္ေထာင္းအားရဖြယ္ ေကာင္းလွပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္ခြင္သြားခဲ့ေသာ ကၽြန္ေတာ့္ခရီးစဥ္မ်ားတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံ၏အျမင္ကို လူအမ်ားက အၿမဲတေစ စိတ္ဝင္စားေနတတ္ၾကပါသည္။ ရခိုင္အေရးအခင္းေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံ (ႏွင့္တကြ ေယဘုယ်ေျပာလၽွင္ အေနာက္တိုင္း) က လက္ေလၽွာ႔လိုက္ၾကၿပီဆိုျခင္းမွာ မွန္ပါသေလာဟု အခ်ိဳ႕က ကၽြန္ေတာ့္ကို ဝမ္းပမ္းတနည္း ေမးတတ္ၾကပါသည္။

ကၽြန္ေတာ့္အေျဖအေလးအနက္မွာမူ ‘မေလၽွာ႔ပါဘူးဗ်ာ’ ဟုသာ ျဖစ္ေလသည္။

မေလၽွာ႔သည့္အျပင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ ျမန္မာအစိုးရတစ္ရပ္အေပၚ ယခုေလာက္ ပံ့ပိုးမႈမ်ိဳး တစ္ခါဖူးမၽွမရွိခဲ့ေသးသည္ဟုသာ ျမင္မိရပါသည္။ ဒီမိုကေရစီေရးအတြက္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားႏွင့္ခ်ီေသာ အားက်ိဳးမာန္တက္ ႀကိဳးပမ္းမႈကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေထာက္ခံခဲ့ၾကပါသည္။ သို႔ရာတြင္ သူ႕အနာဂတ္အေျမာ္အျမင္မွာ လြန္ခဲ့ေသာ သုံးႏွစ္တာအတြင္းကသာ ဒီမိုကေရစီနည္းက် ေ႐ြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ေသာ အစိုးရအျဖစ္သို႔ ေျပာင္းလာခဲ့ၿပီး ထိုအစိုးရကိုသာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ လက္ေတြ႕ဧကန္ ေထာက္ခံႏိုင္ခဲ့ၾကသည္မွာလည္း အမွန္ပင္။

ထို႔ေၾကာင့္လည္း ၿဗိတိန္သံ႐ုံးသည္ ယခင္ကထက္ ပိုႀကီးလာခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ယခုအခါ ၿဗိတိန္သံ႐ုံးသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ အႀကီးဆုံးသံ႐ုံးမ်ားအနက္ တစ္႐ုံးျဖစ္ေနသလို ကမၻာ၏ ဤမွာဘက္ျခမ္းတြင္လည္း အႀကီးဆုံး ၿဗိတိသၽွသံ႐ုံးမ်ားအနက္ တစ္႐ုံးျဖစ္ေနပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္လည္း ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ လူမႈဝန္ထမ္း ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာနတို႔အျပင္ အျခားဝန္ႀကီးဌာနအသီးသီး၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ဘ႑ာေငြေထာက္ပံ့ၿပီး ကူညီပံ့ပိုးေပးရန္ ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ ထူးထူးကဲကဲပင္ ရင္းႏွီးစြာ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေနျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္လည္း ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံတကာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဌာန ယခင္ဝန္ႀကီး ယခုႏွစ္အေစာပိုင္းတြင္ လာေရာက္ခဲ့စဥ္က ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရကို ကူညီပံ့ပိုးရန္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ႏွစ္စဥ္သုံးစြဲခဲ့သည့္ ေဒၚလာသန္း ၂၀၀ အေၾကာင္းကို ၾကားနာ သိရွိသြားႏိုင္ခဲ့ျခင္းလည္းျဖစ္သည့္အျပင္ ေခတ္သစ္ကၽြန္ျပဳျခင္း၊ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ လူကုန္ကူးျခင္းတို႔မွ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေပးႏိုင္ရန္ အမ်ိဳးသမီးငယ္မ်ားအား ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးလ်က္ရွိသည့္ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံ၏ စီမံကိန္းမ်ားကို ျမင္ေတြ႕သြားႏိုင္ခဲ့ျခင္းလည္း ျဖစ္ပါသည္။

ထိုမၽွမကေသးပါ။ ႏွစ္ႏိုင္ငံၾကားမွ ကုန္သြယ္ေရး၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအခ်ိတ္အဆက္မ်ားကို တိုးျမႇင့္ေဖာ္ေဆာင္သြားႏိုင္ေရးအတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ ဦးေသာင္းထြန္းေခါင္းေဆာင္ေသာ ျမန္မာ့စီးပြားေရးေခါင္းေဆာင္တို႔၏ အဆင့္ျမင့္ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ကို မတ္လတြင္ လန္ဒန္ၿမိဳ႕သို႔ သြားေရာက္ရန္ ၿဗိတိန္သံ႐ုံးက စီစဥ္ခဲ့ျခင္းလည္း ျဖစ္ျပန္ပါသည္။

သို႔ရာတြင္ ၿဗိတိန္၏ေဝဖန္ခ်က္ကေရာ မည္သို႔ရွိပါသနည္း။ အမွန္ေတာ့ လူအခ်ိဳ႕ ေျပာဆိုေနၾကသေလာက္မၽွပင္ မရွိလွပါေခ်။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အခ်ိဳ႕ေဒသမ်ားတြင္ အၾကမ္းဖက္မႈ ျမင့္မားေနဆဲျဖစ္လင့္ကစား လက္ေတြ႕တြင္မူ ျမန္မာအစိုးရသည္ နယ္ပယ္အမ်ားအျပား၌ တိုးတက္မႈမ်ားစြာ ရရွိေနသလို ထိုသို႔တိုးတက္ေနသည္ကိုလည္း ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံက ေကာင္းစြာ သတိထားမိပါသည္။

ပညာေရးသင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းကို အႀကီးအက်ယ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ လ်က္ ရွိေနပါသည္။ မၾကာေသးခင္လမ်ားအတြင္း စီးပြားေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားစြာ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ ႏိုင္ငံတစ္လႊားမွ ေနရာေဒသအသီးသီးတြင္လည္း အာဟာရႏႈန္းထားမွာ တိုးတက္ေကာင္းမြန္လ်က္ ရွိေနပါသည္။ အသက္အ႐ြယ္ႀကီးရင့္သူအခ်ိဳ႕မွာ ယခုအခါ အၿငိမ္းစားလစာမ်ား ရရွိေနၾကပါၿပီ။ မၾကာေသးခင္က ေပၚေပါက္ခဲ့ေသာ စီးပြားေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈအမ်ားအျပား၏ ရလဒ္အျဖစ္ စီးပြားေရးမွာလည္း တိုးတက္လ်က္ရွိေပသည္။ ထိုသို႔ျဖစ္ေနသည့္အတြက္ ၿဗိတိန္အစိုးရမွာ ႏွစ္ေထာင္းအားရ ရွိလွပါသည္။ အကယ္တႏၲဳ အဆိုပါ နယ္ပယ္အမ်ားအျပား၌ ေဖာ္ျပပါအေျပာင္းအလဲမ်ားကို ဒီခ်ဳပ္အစိုးရက ဆက္လက္အားထုတ္ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ ကူညီပံ့ပိုးရာ၌ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံက တက္ႂကြစြာ ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ပါသည္။ အားလုံးစုေပါင္းလိုက္လၽွင္ အဆိုပါအေျပာင္းအလဲမ်ားသည္ ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလုံးမွ လူထုအေပၚ ေကာင္းေသာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား ရွိေနေစခဲ့ပါသည္။

ထိုက္သင့္ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္ကို လိုက္နာမႈလည္း မရွိ၊ ‘အျပစ္ရွိသည္ဟု သက္ေသထင္ရွား မျပႏိုင္သမၽွ အျပစ္မရွိ’ ဟူေသာ သေဘာတရားကိုလည္း မ်က္ကြယ္ျပဳထားခဲ့သည့္အမႈျဖင့္ စစ္ေဆးစီရင္ခံခဲ့ရသည့္ ႐ိုက္တာစာနယ္ဇင္းဆရာမ်ားကို သမၼတႀကီးက လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ ေပးခဲ့သည့္အတြက္လည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ ႏွစ္ေထာင္းအားရျဖစ္ရပါသည္။ သမၼတႀကီး၏ ေဆာင္႐ြက္ခ်က္သည္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈကို ဆြဲေဆာင္ရာတြင္ မရွိမျဖစ္လိုအပ္လွသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးကို အားေကာင္းလာေစပါလိမ့္မည္။

သို႔ျဖစ္ရာ ျမန္မာလူထုအတြက္ ကၽြန္ေတာ့္ အဓိကသတင္းစကားမွာ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ မိတ္ေဆြသာျဖစ္ေၾကာင္းပင္။ တစ္စုံတစ္ရာ ဖုံးကြယ္ထားသည့္ကိစၥ လုံး၀မရွိပါေၾကာင္းႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံေအာင္ျမင္သည္ကိုသာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ႐ိုး႐ိုးသားသား ျမင္ခ်င္ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ႏွစ္ေပါင္း ၃၀ တိုင္ အခိုင္မာဆုံး ေထာက္ခံအားေပးခဲ့သူမ်ားအနက္မွ တစ္ႏိုင္ငံျဖစ္ပါသည္။ ထို႔အတူ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အလိုခ်င္ဆုံးကား ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ အိပ္မက္ျဖစ္ေလသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းညီၫြတ္ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံႀကီး ေအာင္ျမင္စြာ ေပၚေပါက္လာေရးပင္ ျဖစ္ပါေတာ့သတည္း။ 

 

ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ
ၿဗိတိန္သံအမတ္ႀကီး ဒန္ခ်က္

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *