ေက်းလက္လမ္းဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာန စာေရးမကို အဂတိလိုက္စားမႈျဖင့္ အလုပ္ႏွင့္ ေထာင္ဒဏ္ ေလးႏွစ္ခ်မွတ္

မႏၲေလး၊ ေမ ၁၆

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ေက်းလက္လမ္းဖြံ႕ၿဖိဳး ေရးဦးစီးဌာနဌာနခြဲ စာေရးမေဒၚသူဇာကို အဂတိ လိုက္စားမႈျဖင့္ အလုပ္ႏွင့္ ေထာင္ဒဏ္ေလးႏွစ္က်ခံေစရန္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးတရားလႊတ္ေတာ္က ေမလ ၁၆ ရက္ေန႔တြင္ အမိန္႔ခ်မွတ္လိုက္သည္။

အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးဥပေဒပုဒ္မ ၅၆ အရ အလုပ္ႏွင့္ ေထာင္ဒဏ္ ၂ ႏွစ္၊ အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရး ဥပေဒပုဒ္မ ၅၆/၆၃ အရ အလုပ္ႏွင့္ ေထာင္ဒဏ္၂ႏွစ္ကို သီးျခားစီက်ခံရမည္ ျဖစ္သည့္အတြက္ စုစုေပါင္းေလးႏွစ္ခ်မွတ္ခံရျခင္း ျဖစ္သည္။

၂၀၁၇ – ၂၀၁၈ ဘ႑ာေရးႏွစ္ျပည္ေထာင္စု ရန္ပုံေငြဘတ္ဂ်က္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရ ရန္ပုံေငြဘတ္ဂ်က္တို႔ျဖင့္ ေက်းလက္လမ္းလုပ္ငန္းမ်ား တင္ဒါေခၚယူေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ လုပ္ငန္းၿပီးစီးမႈအရ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းကို လုပ္ငန္းတန္ဖိုးေငြအျဖစ္ ခြဲေဝထုတ္ေပးရာတြင္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ေက်းလက္လမ္းဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာန ေငြထုတ္အရာရွိတိုင္းဦးစီးမႉး ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမႉးဦးေအာင္ျမင့္ေက်ာ္ႏွင့္ ဌာနခြဲစာေရးမ ေဒၚသူဇာတို႔သည္ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာကို အလြဲသုံးစားျပဳ၍ တင္ဒါေအာင္ျမင္သည့္ ကုမၸဏီေျခာက္ခုထံမွ လုပ္ငန္းၿပီးစီးမႈ ရာခိုင္ႏႈန္းအလိုက္ ထုတ္ေပးရမည့္ ေငြမ်ားထဲမွ ၃ ရာခိုင္ႏႈန္း ျဖစ္သည့္ ေငြက်ပ္ ၁၀ သန္းေက်ာ္ကို ‘႐ုံးစရိတ္/ေငြထုတ္စရိတ္’ဟု အေၾကာင္းျပ၍ အဂတိလိုက္စားခဲ့ေၾကာင္း စစ္ေဆးေပၚေပါက္ခဲ့သည္ဟု အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္က ထုတ္ျပန္ထားသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ၎တို႔ႏွစ္ဦးကို အေရးယူေပးရန္ ျမစ္ငယ္နယ္ေျမရဲစခန္းတြင္  ေအာက္တိုဘာလ ၃၁ ရက္ေန႔က အမႈဖြင့္တိုင္ၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

အမႈတြဲျဖစ္သည့္ ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမႉးဦးေအာင္ျမင့္ေက်ာ္မွာ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ေနသျဖင့္ ဖမ္းဆီးရမိျခင္း မရွိေသးေပ။

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *