ကေလးမ်ားကိုယ္တိုင္ ဖန္တီးမည့္ ကစားကြင္း

အထပ္ျမင့္ တိုက္ႏွစ္တိုက္ၾကား အနံ ၁၅ ေပခန္႔၊ အလ်ား ၃၀ ခန္႔ရွိ ေျမကြက္လပ္ေလးတြင္ အမႈိက္သ႐ိုက္၊ တိုလီမုတ္စပစၥည္းမ်ားက အခန္႔သားေနရာယူလ်က္။

ထိုေနရာတြင္ သိပ္မၾကာမီကာလအတြင္း ကစားကြင္းအျဖစ္ ျမင္ေတြ႕ရေတာ့မည္ေလာ။

ဆယ္ေက်ာ္သက္ ကေလးငယ္မ်ားေနထိုင္ရာ အထပ္ျမင့္တိုက္ခန္းမ်ားစြာ စီရရီတည္ရွိေနေသာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္၊ လမ္း ၄၀ အလယ္ဘေလာက္တြင္ ၎တို႔ကစားရန္ ေနရာမရွိ။ ကစားကြင္းဟူ၍လည္း မရွိေခ်။

ယင္းေၾကာင့္ ထိုေနရာတြင္ က်ယ္က်ယ္ဝန္းဝန္းကစားႏိုင္မည့္ေနရာတစ္ခုဖန္တီးရန္ သူတို႔ စုေဝးတိုင္ပင္ၾကသည္။ အခ်င္းခ်င္းျငင္းခုံၾကသည္။

ေနာက္ဆုံးတြင္ ေနာက္ေဖးလမ္းၾကားရွင္းကာ ကစားကြင္းေဖာ္ျခင္းက အေကာင္းဆုံးျဖစ္မည္ဟု သူတို႔ဆုံးျဖတ္လိုက္သည္။ ထို႔အတြက္ ကေလးငယ္မ်ားက Black Fire အမည္ေပးကာ အဖြဲ႕ ဖြဲ႕လိုက္ၾကသည္။

ညစ္ပတ္ေနသည့္တိုက္ၾကား အမႈိက္မ်ားပရပြ၊ အဝတ္ႀကိဳးတန္းမ်ား အျပည့္၊ သစ္သားတိုင္မ်ားျပည့္ေနသည့္ လမ္း ၄၀ အလယ္ဘေလာက္ ေနာက္ေဖးလမ္းၾကားကို ဆယ္ေက်ာ္သက္ကေလးမ်ားဦးေဆာင္ကာ ကစားကြင္းအျဖစ္ ဖန္တီးေနၾကသည္။

ေဆးေရာင္ျခယ္မည့္အေရာင္ကအစ၊ ကစားကြင္းတြင္ထားမည့္ ကစားစရာပစၥည္းမ်ားအလယ္၊ ကစားကြင္း ထိန္းသိမ္းပုံ၊ ကုန္က်စရိတ္မ်ားအဆုံး အသီးသီးေဆြးေႏြးေနၾကသည္။

ေနာက္ေဖးလမ္းၾကားကို ရွင္းလင္းၿပီးေနာက္ ၾကမ္းျပင္ကို အျဖဴေရာင္ေဆးျခယ္လိုက္သည္။ နံရံကိုလည္း အျဖဴေရာင္ျခယ္ကာ အမည္းေရာင္ျဖင့္ အ႐ုပ္မ်ိဳးစုံေရးဆြဲထားသည္။ ေန၊ တိမ္၊ ၾကယ္ပုံမ်ားႏွင့္ လူပုံမ်ား ေဆးျခယ္ထားၾကသည္။

“ဒီေနရာမွာ သားတို႔ေဆးျခယ္ထားတာ။ ဒီအျပာေရာင္က ဘယ္သူျခယ္သြားလည္းမသိဘူး။ ဒီဇိုင္းနာအသစ္ဆြဲထားတာ ၾကယ္ပုံေလးက ညီတယ္ေနာ္” ဟု ဆိုသူက အသက္ ၁၂ ႏွစ္အ႐ြယ္ ၿဖိဳးမင္းလြင္ ျဖစ္သည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ကန္ထ႐ိုက္အေဆာက္အအုံမ်ား၊ အထပ္ျမင့္တိုက္မ်ားတည္ေဆာက္မႈ မ်ားလာခ်ိန္မွစကာ ကေလးမ်ား လြတ္လပ္ေပါ့ပါးစြာ ကစားရန္ ေနရာရွားပါးလာသည္။ အမ်ားျပည္သူ အပန္းေျဖႏိုင္၊ ကေလးမ်ားေဆာ့ကစားႏိုင္မည့္ ပန္းၿခံမ်ားမ်ားစားစားမရွိေပ။

၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီႏွင့္ ၿမိဳ႕ျပအေမြအႏွစ္ အေဆာက္အအုံမ်ား ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးႏွင့္ အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာေနရာမ်ား ဖန္တီးေရးလုပ္ေဆာင္သည့္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္း ဒို႔အိမ္တို႔ ပူးေပါင္း ကာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ေနာက္ေဖးလမ္းၾကား ဥယ်ာဥ္ခုနစ္ခုကို ျပဳျပင္ဖြင့္လွစ္ထားသည္။

ထိုေနရာမ်ားတြင္ နံရံပန္းခ်ီမ်ား၊ ကစားကြင္းေနရာမ်ား၊ သစ္ပင္ပန္းမန္မ်ားႏွင့္ အနားယူအပန္းေျဖရန္ ေနရာမ်ား ထည့္သြင္းထားသည္။

ထိုေနာက္ေဖးလမ္းၾကားဥယ်ာဥ္တို႔ အနီးအနားတြင္ေနထိုင္သည့္ ကေလးမ်ားကို ထိုသို႔ျပဳျပင္ထားျခင္းမရွိသည့္လမ္းတြင္ ေနထိုင္သည့္ ကေလးငယ္မ်ားက အားက်ၾကသည္။ ထိုသို႔ကစားကြင္းမ်ား လိုခ်င္ၾကသည္။

ထိုအားက်စိတ္မွတစ္ဆင့္ Black Fire တို႔ ဦးေဆာင္လုပ္ေဆာင္ေနေသာ ေနာက္ေဖးလမ္းၾကားဥယ်ာဥ္ေလး ေပၚေပါက္လာျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္း ပန္းၿခံ ၆၁ ခုႏွင့္ ကေလးကစားကြင္း ၁၁၈ ခုရွိေၾကာင္း၊ ယင္းအျပင္ ပန္းၿခံႏွင့္ အားကစားကြင္းမ်ား အဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္းကိုလည္း ဘ႑ာႏွစ္အလိုက္ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီဥကၠ႒ ဦးေမာင္ေမာင္စိုးက ေျပာၾကားထားသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ၏ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားတြင္ ပန္းဥယ်ာဥ္၊ ပန္းၿခံ၊ ကစားကြင္း၊ အပန္းေျဖေနရာမ်ား တည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား ပါဝင္သည္။

“ေနာက္ေဖးလမ္းၾကား ( YCDC ထားသည့္ဥယ်ာဥ္) လုပ္သလို သမီးတို႔ကို ကူညီေပးေစခ်င္တယ္။ သမီးတို႔က အေဝးႀကီး သြားေဆာ့ရတယ္။ အိမ္ကမလႊတ္တဲ့အခါလည္း ရွိတယ္။ အိမ္ကမသိတဲ့အခါလည္းရွိတယ္။ အေမတို႔က ေအာ္တယ္” ဟု အသက္ ၁၃ ႏွစ္အ႐ြယ္ မသဲသဲက ဆိုသည္။

မသဲသဲမွာ Black Fire အဖြဲ႕ဝင္လည္းျဖစ္၊ ေနာက္ေဖးလမ္းၾကားဥယ်ာဥ္၏ စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရးမႉး (၁) အျဖစ္ တာဝန္ယူထားသူလည္းျဖစ္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ အနီးအနားတြင္ ေဆာ့ကစားရန္ ေနရာလိုခ်င္သည့္စိတ္ဆႏၵသည္ ေနာက္ဆုံးတြင္ ေနာက္ေဖးလမ္းၾကားဥယ်ာဥ္ေလး ေပၚေပါက္လာေရးအတြက္ တြန္းအားျဖစ္ေစခဲ့သည္။

ေနရာေလးတစ္ခု လုပ္လၽွင္ေကာင္းမည္ဟု မသဲသဲ စိတ္ကူးခဲ့သည္။

ထိုစိတ္ကူးမ်ားကို လမ္း ၄၀ ရွိ ကေလးမ်ားက အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းပင္။ ကိုယ္တိုင္ကစားမည့္ေနရာကို ကေလးငယ္မ်ားကိုယ္တိုင္ဖန္းတီးရျခင္းေၾကာင့္ သူတို႔ အားတက္ေနၾကသည္။ တက္ႂကြေနၾကသည္။ ျငင္းၾကခုံၾကႏွင့္ ကိုယ့္ဆႏၵမ်ားကို ထုတ္ေဖာ္ဖြင့္ဟေနၾကသည္။ ကိုယ္ျဖစ္ခ်င္တာကို ၫွိႏႈိင္းၾကသည္။

ယင္းသို႔ျဖင့္ အမႈိက္ပုံမ်ားၾကားက ေနာက္ေဖးလမ္းၾကားေလးမွာ တျဖည္းျဖည္း ကစားကြင္းပုံေပၚလာခဲ့သည္။

“တစ္ခါတေလ စိတ္ညစ္တဲ့အခ်ိန္ သြားရင္ေပ်ာ္တယ္။ အေမေအာ္တာတို႔ ဘာတို႔ဆို၊ ဒီကိုလာရင္ ဒီမွာ အ႐ုပ္ေတြ ဘာေတြရွိေတာ့ ေပ်ာ္တယ္” ဟုေနာက္ေဖးလမ္းၾကား ကာကြယ္ေရးမႉးအျဖစ္ တာဝန္ယူထားသူ အသက္ ၁၃ ႏွစ္အ႐ြယ္ မင္းခန္႔ေမာင္က ဆိုသည္။

အေၾကာင္းတစ္ခုခုေၾကာင့္ မိဘဆူခ်ိန္တြင္ ေနာက္ေဖးလမ္းၾကားတြင္ ေဆာ့ကစားလိုက္၊ အ႐ုပ္ေလးမ်ား ၾကည့္လိုက္ျဖင့္ စိတ္ညစ္မႈမ်ား ေျပေပ်ာက္သြားေၾကာင္း ၎ကဆိုျခင္းပင္။

ဆယ္ေက်ာ္သက္ကေလးငယ္ ၁၈ ဦး ပါဝင္သည့္ Black Fire အဖြဲ႕အျဖစ္ မဖြဲ႕စည္းမီက အဖြဲ႕ႏွစ္ခုအျဖစ္ သီးျခားစီရွိေနခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ေနာက္ေဖးလမ္းၾကား ႏွစ္ခုတြင္ ႏွစ္ေနရာလုပ္ရန္ အသီးသီးျပင္ဆင္ခဲ့ၾကသည္။ ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္၊ ၃၈ လမ္းႏွင့္ လမ္း ၄၀ ၾကား အလယ္ဘေလာက္ေနရာ၊ လမ္း ၄၀ ႏွင့္ ဗိုလ္ေအာင္ေက်ာ္လမ္းၾကားအလယ္ဘေလာက္ေနရာႏွစ္ခုတြင္ ကစားကြင္းလုပ္ရန္ ျပင္ဆင္ေနၾကသည္။

“ဟိုဘက္မွာ (၃၈ လမ္းႏွင့္ လမ္း ၄၀ ၾကားေနရာ) စလုပ္မယ္ဆိုေတာ့ ဒီဘက္လမ္းၾကားကိုလည္း သမီးတို႔က ျဖစ္ေစခ်င္တာ ။ အဲဒါေၾကာင့္မလို႔” ဟု Black Fire အဖြဲ႕မွ ဒုတိယစည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရးမႉး မခင္စႏၵာဦးက ဆိုသည္။

သူ႕ဘက္ျခမ္း၊ ငါ့ဘက္ျခမ္းဟူ၍။

ေနာက္ဆုံးတြင္ တစ္ဖက္ျခမ္းတြင္ ကစားကြင္းႏွင့္ ပန္းပင္စိုက္မည္။ ေနာက္တစ္ဖက္ျခမ္းတြင္ ကစားကြင္းႏွင့္ တိရစၧာန္ေမြးျမဴၾကမည္ဟု အမ်ိဳးမ်ိဳးျငင္းခုံေနၾကၿပီးေနာက္ပိုင္း တစ္ေနရာတည္းတြင္လုပ္ရန္ သေဘာတူညီခ်က္ရသြားသည္။
ထိုေနရာမွာ လက္ရွိျပင္ဆင္ေဆးျခယ္ေနသည့္ လမ္း ၄၀ ႏွင့္ ဗိုလ္ေအာင္ေက်ာ္လမ္းၾကားေနရာျဖစ္သည္။

ထို႔သို႔ သေဘာတူညီခ်က္ရၿပီးေနာက္ပိုင္းတြင္ အဖြဲ႕ ႏွစ္ဖြဲ႕မွ Black Fire အဖြဲ႕အျဖစ္သို႔ တစ္စုတစ္စည္းတည္း ေျပာင္းလဲဖြဲ႕စည္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာပိုင္သည့္ ေနာက္ေဖးလမ္းၾကား လမ္း ၄၀ ႏွင့္ ဗိုလ္ေအာင္ေက်ာ္လမ္းၾကားရွိ ေနာက္ေဖးလမ္းၾကားေနရာကို Black Fire အဖြဲ႕က လြယ္လြယ္ျဖင့္ရရွိျခင္း မဟုတ္ေပ။

လမ္း ၄၀ လမ္းေဘးပတ္လည္ရွိ တိုက္ႏွစ္တိုက္ၾကားတြင္ လြတ္ေနသည့္ ေနာက္ေဖးလမ္းၾကားထဲသို႔ ဝင္ရာ လမ္းအဝေနရာကြက္လပ္တြင္ ေရသန္႔ဘူးေရာင္းသည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ခု ရွိေနသည္။

ထိုေနရာတြင္ ပိတ္ထားမႈေၾကာင့္ ေနာက္ေဖးလမ္းၾကားကိုေရာက္ရန္ အိမ္ထဲမွ ျဖတ္ရသည္။ အိမ္ေရွ႕ကဝင္မွ ေနာက္ေဖးေရာက္သည္။ ထိုမွဆက္သြားလၽွင္ ေနာက္ေဖးလမ္းၾကားထဲေရာက္သည္။

ဤေနရာတြင္ မသဲသဲ၏ အခန္းက႑သို႔ ေရာက္လာ၏။ ေနာက္ေဖးလမ္းၾကားသို႔ေရာက္ရန္ မသဲသဲအိမ္ေရွ႕မွ တစ္ဆင့္ ျဖတ္ခြင့္ေပးရန္ျဖစ္၏။

“သမီးတို႔အိမ္က ျဖတ္ခြင့္ေပးတယ္” ဟု မသဲသဲက ဆိုသည္။

ထို႔သို႔အေျခအေနတြင္ ကေလးမ်ားက ေနာက္ေဖးလမ္းၾကားကစားကြင္းကို ျဖစ္ေအာင္လုပ္ၾကသည္။ ၎တို႔ တက္ႂကြစြာလုပ္ေဆာင္ေနသည့္ ထိုလုပ္ငန္းစဥ္ကို အားေပးသူမ်ားလည္း ရွိသည္။ ေနာက္ေဖးလမ္းၾကားျပဳျပင္ရာတြင္ လိုအပ္မည့္ေငြအနည္းငယ္ကို လႉဒါန္းသူမ်ားရွိသည္။

ေနာက္ေဖးလမ္းၾကား ျပဳျပင္ရာတြင္ Black Fire အဖြဲ႕က လိုအပ္သည္မ်ားကို အကူအညီေပးႏိုင္ရန္ Clean Yangon ႏွင့္ အျခားေသာအဖြဲ႕မ်ားထံ ဆက္သြယ္ေပးထားေၾကာင္း Third Story Project အဖြဲ႕မွ ေဒၚအိပြင့္ရွီဇံက ဆိုသည္။

“သူတို႔ကို ထပ္ၿပီးေတာ့ လိုအပ္တာေတြအတြက္ အဖြဲ႕ေတြနဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္ေပးဖို႔ လုပ္ထားတယ္” ဟု ၎ကဆိုသည္။

လက္ရွိတြင္ ေနာက္ေဖးလမ္းၾကား ျပင္ဆင္ေနသည္မွာ ေလး၊ ငါးရက္ခန္႔ရွိေနၿပီျဖစ္သည္။ လမ္းၾကားသန္႔ရွင္းေရးလုပ္ရင္း အနည္းငယ္ထိခိုက္မိသူလည္း ရွိသည္။ အေလးမ၍ ခါးနာသြားသူလည္း ရွိသည္။

“သမီးတို႔က အေတြ႕အႀကဳံမရွိဘူးေလ။ အေတြ႕အႀကဳံရွိတဲ့သူေတြ ကူညီေတာ့ ေကာင္းတာေပါ့” ဟု မသဲသဲက ဖြင့္ဟ ဆိုသည္။

ေလၽွာက္လမ္းအပါအဝင္ နံရံမ်ားကို ေဆးျခယ္၊ ေဆးသုတ္၊ ႐ုပ္ပုံမ်ားေရး ဆြဲေနၾကၿပီျဖစ္သည္။ ယင္းေနာက္ပိုင္းတြင္ ကစားစရာပစၥည္းထားမည္ဟု ျပဳျပင္ ထိန္းသိမ္းေရးမႉး ေမာင္ၿဖိဳးမင္းလြင္က ဆိုသည္။

“ေဆးသုတ္မယ္။ ဒီဇိုင္းဆြဲမွာ အဆင္ေျပတဲ့ေနရာမွာ အဆင္ေျပတဲ့ ႐ုပ္ပုံေတြဆြဲမယ္။ ႐ႈခင္းပုံဆြဲမယ္” ဟု အသက္ ၁၂ ႏွစ္အ႐ြယ္ ဒီဇိုင္နာ (၁) မခင္ေသာ္တာဦးက ေျပာၾကားသည္။

ၿပီးလၽွင္ ဒန္းႏွင့္ ပုခက္မ်ား တပ္ဆင္မည္ဟုလည္း ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေရးမႉး ေမာင္ၿဖိဳးမင္းလြင္က တက္ႂကြစြာ ဆိုသည္။

ယင္းေနာက္ပိုင္း က်န္သည္မ်ားကို ဆက္ျဖည့္ၿပီး တျဖည္းျဖည္း လိုအပ္သည္မ်ားကို ဆက္လုပ္သြားမည္ဟု ေမာင္မင္းခန္႔ေမာင္က ဆိုသည္။

သစ္ပင္၊ ပန္းပင္ရွိသည့္ အိမ္မွ ေနာက္ေဖးလမ္းၾကားအတြင္း သစ္ပင္စိုက္ပ်ိဳးရန္အတြက္ ေတာင္းယူၾကရန္ သူတို႔ စဥ္းစားထားသည္။

“အိမ္ကေန ေတာင္းၿပီးေတာ့ ပန္းအိုးေတြလည္း ရွိတယ္။ ပန္းပင္စိုက္မယ္။ သစ္ခြပင္စိုက္မယ္” ဟု Black Fire အဖြဲ႕မွ အသက္ ၁၃ ႏွစ္အ႐ြယ္ စာရင္းကိုင္ မႏုယဥ္က ဆိုသည္။

ေနာက္ေဖးလမ္းၾကားကစားကြင္း တျဖည္းျဖည္း ပီျပင္လာရန္အတြက္ သူတို႔တြင္ ရင္းႏွီးေငြ တစ္ေသာင္းက်ပ္ရွိေနၿပီ ျဖစ္သည္။ ယင္းအျပင္ လိုအပ္သည္မ်ားဝယ္ရန္လည္း ကေလးမ်ား ပိုက္ဆံစုထည့္ၾကရန္ စီစဥ္ထားသည္။

“ဒန္းဝယ္ဖို႔ တစ္ေယာက္ ငါးရာ၊ တစ္ေထာင္ထည့္ရင္ ဝယ္ႏိုင္မွာ။ အစ္လည္းနီးၿပီ။ မုန္႔ဖိုးရမွာ” ဟု Black Fire အဖြဲ႕ ဝင္မ်ားက ေပ်ာ္႐ႊင္စြာ ဆိုၾကေလသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ ေနာက္ေဖးလမ္းၾကားတြင္ ကေလးကစားကြင္းေနရာမ်ား အလၽွိဳလၽွိဳေပၚထြက္လာရာတြင္ ကေလးငယ္မ်ားကိုယ္တိုင္ ဦးေဆာင္သည့္ ေနာက္ေဖးလမ္းဥယ်ာဥ္လည္း မၾကာမီ ထြက္ေပၚလာေတာ့မည္ျဖစ္သည္။

လာမည့္ႏွစ္ပတ္အတြင္း တိုက္ႏွစ္တိုက္၏ အေနာက္ဘက္စာမ်က္ႏွာရွိ ကေလးကစားကြင္းေလးတစ္ခုတြင္ ဆယ္ေက်ာ္သက္ကေလးငယ္မ်ား အႏၲရာယ္ကင္းကင္း လြတ္လပ္ေပ်ာ္႐ႊင္စြာ ေဆာ့ကစားႏိုင္ေတာ့မည္ျဖစ္ေလသည္။

 

ဥမၼာလြင္

 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *