၂၀၂၀ မဲရခ်င္လၽွင္

ႏိုင္ငံေရးသမားမွန္လၽွင္ အာဏာရမွသာ ႏိုင္ငံ့အက်ိဳးသယ္ပိုးႏိုင္မည္ ျဖစ္သည့္အတြက္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲနီးလၽွင္ မဲရလိုၾကသည္မွာ သဘာ၀ျဖစ္သည္။ ၂၀၂၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲနီးကပ္လာၿပီ။ ထို႔ေၾကာင့္ မဲရလိုစိတ္ ျပင္းထန္ေနၾကၿပီ။ မဲရလိုလၽွင္ မခက္ပါ။ ကိုယ့္အလုပ္ကိုယ္ တာဝန္ေက်ရန္သာလိုသည္။

အာဏာလက္ရွိပါတီသည္ အစိုးရကို ေ႐ြးခ်ယ္ခန္႔အပ္ထားေသာပါတီျဖစ္သျဖင့္ အစိုးရစြမ္းေဆာင္ရည္ေကာင္းလၽွင္ မဲရမည္သာ။ ႏိုင္ငံတိုးတက္ေအာင္ ဦးေဆာင္ရန္၊ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္သည္ အစိုးရ၏ တာဝန္ျဖစ္သည္။ အစိုးရ စြမ္းေဆာင္ရည္ညံ့လၽွင္ မဲေတာင္းအား ရွိမည္မဟုတ္။ ထို႔ေၾကာင့္ အာဏာလက္ရွိပါတီသည္ ဆက္ၿပီးအုပ္ခ်ဳပ္လိုလၽွင္ အလြယ္ဆုံးနည္းမွာ အစိုးရရလဒ္ေကာင္းမ်ားထြက္ေအာင္ တြန္းအားေပးရန္ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံတိုးတက္လၽွင္ မဲရမည္။ ႏိုင္ငံတည္ၿငိမ္လၽွင္ မဲရမည္။ စီးပြားေရးေကာင္းလၽွင္ မဲရမည္။ လၽွပ္စစ္မီးမပ်က္လၽွင္ မဲရမည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားသည္ ရွင္ႀကီးဝမ္း ရွင္ငယ္ဝမ္း ဝင္ခဲ့ဖူးသူမ်ားျဖစ္သျဖင့္ ငါးႏွစ္အတြင္း ႏိုင္ငံခုန္ပ်ံေက်ာ္လႊားတိုးတက္မသြားႏိုင္ေၾကာင္းသိသည္။ လုပ္ႏိုင္ေသာေနရာမ်ားတြင္ ရလဒ္ေကာင္းမ်ားကို ျမင္ခ်င္ေဇာ၊ ခံစားခ်င္ေဇာသာ ရွိသည္။ ထိုေဇာကို ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္လၽွင္ ၂၀၂၀ တြင္ လက္ရွိအာဏာရပါတီ ျပန္ႏိုင္မည္။ အခ်ိန္တစ္ႏွစ္ခြဲ က်န္ေသးသည္။

လက္ရွိအာဏာမဲ့မ်ားသည္ အစိုးရ၏ ခၽြတ္ယြင္းအားနည္းခ်က္မ်ားကို မည္သည့္ေနရာတြင္ မည္သို႔မည္ပုံလြဲမွားေနသည္၊ မည္သို႔ျပဳျပင္လိုက္လၽွင္ ေကာင္းမည္ဆိုသည့္ ေျဖရွင္းနည္းႏွင့္တကြ စနစ္တက်ေထာက္ျပႏိုင္လၽွင္ ၂၀၂၀ တြင္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ရွိမည္။ အစိုးရတြင္ ေပ်ာ့ကြက္မ်ားစြာ ရွိသည့္အတြက္ လက္ရွိအာဏာမဲ့မ်ားအတြက္ေထာက္ျပရန္ အခြင့္အလမ္းမ်ားစြာရွိသည္။ ေထာက္ျပ႐ုံသာမက အေျဖပါတြဲထုတ္ေပးႏိုင္လၽွင္ မူဝါဒခ်မွတ္ႏိုင္မည့္သူအျဖစ္ ျမင္လာၾကမည္ျဖစ္ၿပီး အဆိုးျမင္ဝါဒီဟု စြပ္စြဲခံရျခင္း သက္သာမည္။

လက္ရွိ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ကိုယ္စားလွယ္ျဖစ္လိုသူမ်ားသည္ မိမိတို႔မဲဆႏၵနယ္မ်ားသို႔ အစဥ္သြားေရာက္ၿပီး မဲဆႏၵရွင္ျပည္သူမ်ားႏွင့္ အၿမဲထိေတြ႕မွသာ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ အေျခအေနေကာင္းမည္။ ေ႐ြးေကာက္ပြဲနီးမွ ေရာက္လာၿပီး အေ႐ြးခံရသည္ႏွင့္ ေပ်ာက္သြားသူမ်ားကို မဲဆႏၵရွင္မ်ားက မဲပုံးတြင္ ဒဏ္ခတ္လိမ့္မည္။ လက္ရွိလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ လႊတ္ေတာ္တြင္းရွိ တာဝန္ဝတၱရားမ်ားႏွင့္ မဲဆႏၵနယ္ရွိ တာဝန္ဝတၱရားမ်ားကို ခ်ိန္ဆရန္လိုမည္ ျဖစ္သည္။ အခ်ိန္ကို စနစ္တက်သုံးစြဲတတ္သည့္ လက္ရွိ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ လက္ရွိအာဏာရအျဖစ္ႏွင့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ဝင္ရမည္ျဖစ္ရာ ကိုယ္စားလွယ္တာဝန္ေက်ပြန္သည္ႏွင့္အမၽွ လုပ္ႏိုင္သူႏွင့္ ျပည္သူ႕အက်ိဳးသယ္ပိုးသူအျဖစ္ နာမည္ေကာင္း ႏွစ္ထပ္ကြမ္းရၿပီး မဲပုံးက ေက်းဇူးဆပ္မည္။ လက္ရွိကိုယ္စားလွယ္မဟုတ္သူမ်ားအေနႏွင့္မူ မဲဆႏၵနယ္ကို ပိုဂ႐ုစိုက္ႏိုင္သည္၊ ဝင္ႏိုင္ထြက္ႏိုင္သည္။ လုပ္ျပႏိုင္သည္ႏွင့္အမၽွ ျပည္သူတို႔က အခြင့္အလမ္းေပးၾကည့္လိုစိတ္ေပၚမည္။

ရွင္းပါသည္။ ကိုယ့္တာဝန္ ကိုယ္ေက်ပြန္လၽွင္ ၂၀၂၀ တြင္ မဲရမည္။

 

အယ္ဒီတာ
၂၃.၅.၂၀၁၉

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *