အစိုးရ မ်က္စိေမွာက္ေနေသာ ျမန္မာ့ေငြေၾကးအရင္းအႏွီးေဈးကြက္

တအိအိၿပိဳဆင္းေနေသာ စေတာ့ေဈးကြက္သို႔ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူအခ်ိဳ႕ ျပန္လည္စိတ္ဝင္စားမႈႏွင့္အတူ ျပည္တြင္းစေတာ့ရွယ္ယာေဈးကြက္ တစ္ဖန္ဦးေမာ့လာသည္။

ႏွစ္ႏွစ္အတြင္း ျပည္တြင္းစေတာ့ ရွယ္ယာေဈးကြက္ကို အတက္ေဈးကြက္အျဖစ္ စတင္ျမင္ေတြ႕ရခ်ိန္ ျဖစ္သည္။

အေရာင္းအဝယ္သာမက ရွယ္ယာေဈးႏႈန္းမ်ားပါ ဆက္တိုက္က်ဆင္းေနသည့္ စေတာ့ေဈးကြက္ ျပန္ဦးေမာ့လာရသည့္ အခ်က္မ်ားအနက္ အဓိကတစ္ခ်က္မွာ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ား ပါဝင္လာေတာ့မည့္ အခ်က္ျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံျခားသားမ်ား စေတာ့ရွယ္ယာေဈးကြက္တြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံခြင့္ကို မၾကာခင္ ခြင့္ျပဳႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္လုပ္ငန္းႀကီးၾကပ္ေရးေကာ္မရွင္ (SECM) မွ အဖြဲ႕ဝင္ ဦးေဌးခၽြန္က ေျပာၾကားထားၿပီး ျဖစ္သည္။

ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားအၾကားတြင္ စေတာ့ရွယ္ယာေဈးကြက္သို႔ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ား မည္သည့္အခ်ိန္ ပါဝင္လာမည္ကို ေစာင့္ဆိုင္းေနၿပီး ယင္းအတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္သည့္အေနႏွင့္ အက်ဘက္ေရာက္ေနေသာ ရွယ္ယာေဈးကြက္သို႔ ျပန္ဝင္ လာၾကျခင္းျဖစ္သည္။

အျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံစရာေ႐ြးခ်ယ္ႏိုင္မည့္ အခြင့္အလမ္းနည္းပါးခ်ိန္ႏွင့္ ႀကဳံႀကိဳက္ေနေသာေၾကာင့္လည္း ျဖစ္သည္။

ဧၿပီလေနာက္ဆုံးပတ္မွ စတင္ကာ စေတာ့ရွယ္ယာအေရာင္းအဝယ္ ျပန္လည္သြက္လက္လာၿပီး သီတင္းပတ္ ငါးပတ္ဆက္တိုက္ အေရာင္းအဝယ္ႏွင့္ ရွယ္ယာေဈးမ်ား အတက္ဘက္တြင္ ရွိေနသည္။

စေတာ့ရွယ္ယာအေရာင္းအဝယ္ကို သီတင္းပတ္အလိုက္ ႏႈိင္းယွဥ္မည္ဆိုပါက ယခုႏွစ္ ေမလ ၁၀ ရက္ေန႔တြင္ ေဈးကြက္ပိတ္ခဲ့သည့္ တစ္ပတ္တာ စေတာ့ရွယ္ယာအေရာင္းအဝယ္သည္ တစ္ႏွစ္ႏွင့္ ရွစ္လအတြင္း ပမာဏအမ်ားဆုံးျဖစ္ခဲ့သည္။

အဆိုပါသီတင္းပတ္တြင္ ရွယ္ယာစုစုေပါင္း ၈၈,၀၀၀ ေက်ာ္၊ က်ပ္သန္း ၅၅၀ ခန္႔ အေရာင္းအဝယ္ျဖစ္ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ တစ္ႏွစ္လုံးတြင္ ထိုအေရာင္းအဝယ္ ပမာဏကိုမီသည့္ သီတင္းပတ္မရွိခဲ့ေပ။

ထို႔အတူ စာရင္းဝင္အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီမ်ား၏ ရွယ္ယာေဈးအတက္အက်ကို တြက္ခ်က္ျပသည့္ အၫႊန္းကိန္း (MYANPIX) မွာလည္း ထိုသီတင္းပတ္တြင္ ၄၆၄ ဒသမ ၂ သို႔ ေရာက္ရွိခဲ့ၿပီး ကိုးလအတြင္း အျမင့္ဆုံး စံခ်ိန္ျဖစ္သည္။

စေတာ့ရွယ္ယာေဈးမ်ား အျမင့္ဆုံး အခ်ိန္တြင္ ဝယ္ထားမိသည့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားအေနႏွင့္ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ အ႐ႈံးျပေနဆဲျဖစ္ေသာ္လည္း ရွယ္ယာေဈးက်ခ်ိန္တြင္ ဝယ္ထားသူမ်ားမွာ ယခုကာလတြင္ အက်ိဳးအျမတ္ခံစားေနရၿပီျဖစ္သည္။

“ဒီႏွစ္စကတည္းက ေဈးေတြက ေတာက္ေလၽွာက္က်လာတာ။ အဲဒီတုန္းက ဝယ္သင့္တဲ့အခ်ိန္လို႔ ကိုယ္ထင္တယ္ေလ။ အခုေတာ့ ဘဏ္တိုးထက္ အမ်ားႀကီး ပိုသာေနတာေပါ့” ဟု FMI ႏွင့္ MTSH ရွယ္ယာမ်ားဝယ္ယူထားသူ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူတစ္ဦးက ဆိုသည္။

စာရင္းဝင္ကုမၸဏီမ်ားမွာ ႏွစ္စဥ္ အျမတ္ရရွိမႈ ရွိေနေသာ္လည္း ရွယ္ယာေဈးႏႈန္းမွာ က်ဆင္းေနၿပီး ထိုအေျခအေနတြင္ ကုမၸဏီ၏စြမ္းေဆာင္ရည္ႏွင့္ ဘ႑ာေရးရွင္းတမ္းမ်ားကို ေလ့လာကာ ရွယ္ယာဝယ္သင့္ေၾကာင္း ၎က ဆက္လက္ေျပာဆိုသည္။

ေမလ ၁၇ ရက္က ျပဳလုပ္သည့္ ျမန္မာ့စေတာ့ေဈးကြက္အေၾကာင္း ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ဘ႑ာေရးႏွင့္ ေငြေရးေၾကးေရးအႀကံေပး ဦးေက်ာ္မ်ိဳးထြန္းကမူ “ကုမၸဏီရဲ႕အျမတ္က တက္ေနတယ္။ စေတာ့ေဈးက က်ေနတယ္။ အဲဒီလိုအခ်ိန္မ်ိဳးမွာ ဝယ္။ ဝယ္ၿပီးရင္ လွည့္မၾကည့္နဲ႔။ စေတာ့ရွယ္ယာဆိုတာ Long-term Investment (ႏွစ္ရွည္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ) ပဲ” ဟု ေျပာသည္။

သႀကၤန္ကာလအၿပီး တစ္လအတြင္း စေတာ့ရွယ္ယာေဈးမ်ားမွာ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းမွ ၄၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္အထိ ျမင့္တက္ခဲ့ေၾကာင္း ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္း၏ ေန႔စဥ္ထုတ္ျပန္ေသာ စေတာ့ရွယ္ယာ အေရာင္းအဝယ္စာရင္းမ်ားအရ သိရသည္။

သို႔ေသာ္ အတက္ဘက္ဦးေမာ့ေနသည့္ ျပည္တြင္းစေတာ့ရွယ္ယာေဈးကြက္မွာ အခ်ိန္မည္မၽွ ခံမည္မသိႏိုင္ေပ။

ယင္းသို႔ အတက္ျပၿပီး မနားတမ္းထိုးဆင္းသြားသည့္ျဖစ္ရပ္မ်ား ၿပီးခဲ့သည့္ ႏွစ္ႏွစ္အတြင္း ႀကဳံေတြ႕ရၿပီးျဖစ္သည္။

ျပည္တြင္းစေတာ့ရွယ္ယာေဈးကြက္ က်ဆင္းေနသည္ကို သက္ဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသူအားလုံးက လက္ခံထားၿပီး အေျခအေနျပန္ေကာင္းလာရန္ အစိုးရ၏ အားေပးေထာက္ကူမႈလိုအပ္ေနေၾကာင္း ေျပာဆိုမႈမ်ားရွိသည္။

“ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းေျပာရရင္ ထိပ္ဆုံးမိန္႔ခြန္းမွာလည္း မၾကားဖူးဘူး။ အလယ္ကမိန္႔ခြန္းမွာလည္း မၾကားဖူးဘူး” ဟု အရင္းအႏွီးေဈးကြက္ႏွင့္ပတ္သက္၍ အစိုးရအဖြဲ႕၏ အာ႐ုံစိုက္မႈအားနည္းျခင္းကို ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းမွ အႀကီးတန္း အမႈေဆာင္အရာရွိ ဦးသက္ထြန္းဦးက ဆိုသည္။

မၾကာေသးမီက ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ျမန္မာ့စေတာ့ရွယ္ယာေဈးကြက္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ အေျခအေနႏွင့္ အနာဂတ္လားရာအေၾကာင္းေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ယင္းသို႔ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

တိုင္းျပည္စီးပြားေရးကို မ်ားစြာအေထာက္အကူျပဳႏိုင္သည့္ အရင္းအႏွီးေဈးကြက္ကို ကိရိယာတစ္ခုအျဖစ္ အသုံးမခ်ႏိုင္ သို႔မဟုတ္ အသုံးမခ်တတ္ သို႔မဟုတ္ အသုံးခ်ရန္မသိျခင္းလားဆိုသည္က ေမးခြန္းျဖစ္သည္။

လက္ရွိအေျခအေနမွာ စေတာ့ရွယ္ယာေဈးကြက္ ယိုင္လဲမသြားရန္ က်ားကန္ထားရခ်ိန္ျဖစ္ၿပီး အစိုးရ၏ ပါဝင္ေထာက္ကူမႈ လိုအပ္ေနေၾကာင္း SECM ႏွင့္ ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းမွ တာဝန္ရွိသူမ်ားက ေျပာဆိုထားၾကသည္။

အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ေငြေၾကးအရင္းအႏွီးေဈးကြက္တစ္ခုလုံးကို ႀကီးၾကပ္ထိန္းေက်ာင္းသည့္ SECM မွာ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာနလက္ေအာက္တြင္ ယခုအခ်ိန္ထိ ရွိေနဆဲျဖစ္ၿပီး အဆိုပါဝန္ႀကီးဌာန၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္သာ ေဈးကြက္ကို ထိန္းေက်ာင္းလည္ပတ္ေနရျခင္း ျဖစ္သည္။

ယမန္ႏွစ္ ဩဂုတ္လမွ စတင္အသက္ဝင္ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံကုမၸဏီမ်ား ဥပေဒသစ္အရ ျပည္တြင္းလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ႏိုင္ငံျခားသားပိုင္ဆိုင္ခြင့္ ၃၅ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ခြင့္ျပဳထားေသာေၾကာင့္ စေတာ့အိတ္ခ်ိန္း စာရင္းဝင္ကုမၸဏီမ်ား၏ ရွယ္ယာကိုလည္း ဝင္ေရာက္ေရာင္းဝယ္ခြင့္ျပဳရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္လုပ္ငန္း ႀကီးၾကပ္ေရးေကာ္မရွင္က ထိုအခ်ိန္မွစတင္ ျပင္ဆင္လာသည္မွာ ဆယ္လနီးပါးၾကာၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း ခြင့္ျပဳႏိုင္ျခင္းမရွိေပ။

အေၾကာင္းမွာ ဝန္ႀကီးဌာန၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ကို ေစာင့္ဆိုင္းေနရျခင္းပင္။

“ကုမၸဏီဥပေဒအသက္ဝင္ကတည္းက လုပ္ခဲ့တာ SECM အပိုင္းက ၿပီးပါၿပီ။ မူၾကမ္းကို ဝန္ႀကီး႐ုံးကို တင္ထားပါတယ္။ ဝန္ႀကီး႐ုံးကထုတ္ဆိုတဲ့အခ်ိန္မွာ ထုတ္႐ုံပါပဲ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကေတာ့ တာဝန္ရွိပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အထက္ကၫႊန္ၾကား တာကိုပဲလုပ္ရမွာပါ” ဟု SECM အဖြဲ႕ဝင္ ဦးေဌးခၽြန္က ေျပာသည္။

စေတာ့ရွယ္ယာေဈးကြက္ မစတင္မီကပင္ SECM ကို အကူးအေျပာင္းကာလၿပီးပါက သီးျခားလြတ္လပ္ေသာ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္အဖြဲ႕အစည္းအျဖစ္ ခြဲထုတ္ရန္ ေရးဆြဲထားေသာ္လည္း လက္ရွိအခ်ိန္ထိ ဝန္ႀကီးဌာနေအာက္တြင္သာ ဆက္လက္ထားရွိသည္။

အကူးအေျပာင္းကာလကို အခ်ိန္မည္မၽွသတ္မွတ္ထားသည္ မသိရေသာ္လည္း ျပည္တြင္းစေတာ့ေဈးကြက္ သက္တမ္းမွာ သုံးႏွစ္ေက်ာ္လာၿပီျဖစ္သည္။

ယခုအခ်ိန္သည္ SECM ကို သီးျခားအဖြဲ႕အစည္းအျဖစ္ တည္ေထာင္ရန္ အခ်ိန္အခါသင့္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းတည္ေထာင္ရာတြင္ ဦးေဆာင္ပါဝင္ခဲ့သူ ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္သိမ္းက စေတာ့ေဈးကြက္သက္တမ္း သုံးႏွစ္ျပည့္ခ်ိန္က ေျပာၾကားထားသည္။

ပုဂၢလိက႑စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ ေကာ္မတီဖြဲ႕စည္းကာ ျပည္တြင္းလုပ္ငန္းမ်ား ရင္ဆိုင္ေနရသည့္ အခက္အခဲမ်ားကို ေျဖရွင္းေနသည္ဆိုေသာ္လည္း ျပည္တြင္းလုပ္ငန္းမ်ား လိုအပ္ေသာေငြေၾကးအရင္းအႏွီးရရွိေရး စိန္ေခၚမႈကို ေျဖရွင္းႏိုင္မည့္ နည္းတစ္ခုမွာ အရင္းအႏွီးေဈးကြက္ ဖြံ႕ၿဖိဳးႀကီးထြားလာေစျခင္းျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ အရင္းအႏွီးေဈးကြက္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ေျပာဆိုလုပ္ေဆာင္မႈမ်ိဳး အစိုးရအဖြဲ႕တြင္ ေတြ႕ရခဲသည္။

“ပုဂၢလိကက႑ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေကာ္မတီဆိုတာလည္း ရွိတယ္။ ေကာ္မတီစဖြဲ႕ကတည္းက အခုထိ မိန္႔ခြန္းေတြ နားေထာင္တယ္။ အခုထိ Capital Market (အရင္းအႏွီးေဈးကြက္) ဆိုတာေျပာတဲ့သူ တစ္ေယာက္မွ မပါဘူး။ တကယ့္အေရး ႀကီးတဲ့ ေဈးကြက္က က်န္ခဲ့တယ္” ဟု ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းမွ အႀကီးတန္းအမႈေဆာင္အရာရွိ ဦးသက္ထြန္းဦးက ဆိုသည္။

တိုင္းျပည္စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးလာရန္ အစိုးရအဖြဲ႕ အမ်ားဆုံးေျပာေလ့ရွိသည္က ႏိုင္ငံျခားတိုက္႐ိုက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ FDI အေၾကာင္း ျဖစ္သည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံမွာ FDI ကိုပဲ အရမ္းေဇာင္းေပးေနတယ္။ စေတာ့ေဈးကြက္ကိုလာတဲ့ FII ဆိုတာ Foreign Institutional Investment၊ သူတို႔က ေငြထုပ္နဲ႔ လာရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံတာ။ FDI မွာ သူတို႔က သခင္၊ သူတို႔ဆီမွာ ကိုယ္က အလုပ္လုပ္ရတာ။ FII မွာ ကိုယ္ကသခင္။ ကိုယ့္လုပ္ငန္းေတြထဲကို ေငြလာထည့္တာ” ဟု ဦးေက်ာ္မ်ိဳးထြန္းက ဆိုသည္။

ထို႔အတူ စေတာ့ရွယ္ယာေဈးကြက္၊ အရင္းအႏွီးေဈးကြက္ ဖြံ႕ၿဖိဳးလာရန္ ျပည္သူမ်ားကို အသိပညာေပးမႈမ်ားစြာ လုပ္ေဆာင္ရန္လိုအပ္ၿပီး ႏွစ္ရွည္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္ျခင္း၏ အက်ိဳးေက်းဇူးကို သိရွိေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။

သို႔ေသာ္ သက္ဆိုင္ရာတာဝန္ရွိ အစိုးရအဖြဲ႕ကိုယ္တိုင္ပင္ စေတာ့ရွယ္ယာေဈးကြက္၊ အရင္းအႏွီးေဈးကြက္ကို ယခုအခ်ိန္ထိ မ်က္စိေမွာက္ေနဆဲျဖစ္သည္။ 

ေမာင္ေပၚပင္

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *