အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ားတြင္ ႏို႔တိုက္ေကၽြးရန္ သီးသန္႔ရန္ပုံေငြခ်ေပးႏိုင္ျခင္းမရွိဟုဆို

ရန္ကုန္၊ ေမ ၃၀

အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ားတြင္ ႏို႔တိုက္ေကၽြးျခင္းလုပ္ငန္း (School Milk Program) လုပ္ေဆာင္ရန္အတြက္ သီးသန္႔ရန္ပုံေငြ ခ်ထားေဆာင္႐ြက္ေပးႏိုင္ျခင္းမရွိေသးေၾကာင္း စိုက္ပ်ိဳးေရးေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန၊ ဒုတိယဝန္ႀကီးဦးလွေက်ာ္က ေျပာၾကားသည္။

ႏို႔တိုက္ေကၽြးျခင္းလုပ္ငန္း (School Milk Program) ကို ပိုမိုထိေရာက္ေအာင္ျမင္ၿပီး ရာႏႈန္းျပည့္ေဖာ္ေဆာင္သြားရန္မွာ ႀကီးမားက်ယ္ျပန္႔သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ သီးသန္႔ရန္ပုံေငြခ်ထား ေဆာင္႐ြက္ေပးႏိုင္ျခင္းမရွိေသးေၾကာင္း ေမလ ၃၀ ရက္က ျပဳလုပ္သည့္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးတြင္ ၎က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ႏိုင္ငံဘ႑ာေငြက်ခံသုံးစြဲႏိုင္မႈအကန္႔အသတ္ႏွင့္ ျပည္သူ႕လႉဒါန္းမႈျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္ေနရသည့္ အဆိုပါလုပ္ငန္းစဥ္သည္ ကုန္က်စရိတ္အလြန္မ်ားျပားေသာေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရအေနႏွင့္ ယခုလက္ရွိတြင္ သီးသန္႔ရန္ပုံေငြခြင့္ျပဳေပးႏိုင္မည္မဟုတ္ဘဲ အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ားကို ပံ့ပိုးထားသည့္ ေက်ာင္းဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအေထာက္အကူျပဳအစီအစဥ္ (SISP)  ရန္ပုံေငြ၏ သာမန္ေခါင္းစဥ္ေအာက္တြင္ အစားအစာ၊ ရိကၡာေခါင္းစဥ္ျဖင့္သာ ႏြားႏို႔တိုက္ေကၽြးလ်က္ရွိေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။

လက္ရွိတြင္ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ကုသေရးဦးစီးဌာနႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ား၊ အလႉရွင္မ်ားတိုက္ေကၽြးသည့္ ႏြားႏို႔ပမာဏမွာ ေက်ာင္းသားတစ္ဦးလၽွင္ တစ္ေန႔ပ်မ္းမၽွ ၂၅၀ မီလီမီတာျဖစ္ၿပီး ယင္းအတြက္ ခန္႔မွန္းတန္ဖိုး ၄၀၀ က်ပ္ႏႈန္းျဖစ္ရာ ေက်ာင္းဖြင့္ရက္မ်ားတြင္ ေက်ာင္းသားဦးေရေပါင္း သိန္း ငါးဆယ္နီးပါးကို တိုက္ေကၽြးမည္ဆိုပါက ပညာသင္ႏွစ္တစ္ႏွစ္လၽွင္ စုစုေပါင္းက်ပ္ဘီလီယံ ၃၆၀ ခန္႔ က်သင့္မည္ျဖစ္သည္။

ျပည္တြင္းျပည္ပကုမၸဏီမ်ား၊ ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မ်ား၊ တစ္ဦးခ်င္းအလႉရွင္မ်ားႏွင့္ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ကုသေရးဦးစီးဌာနတို႔ ပူးေပါင္း၍ ႏြားႏို႔တိုက္ေကၽြးေရးလုပ္ငန္းကို ၂၀၁၂ – ၁၃ ခုႏွစ္မွ စတင္ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၈ – ၁၉ပညာသင္ႏွစ္အထိ အေျခခံပညာေက်ာင္းတစ္ေသာင္းသုံးေထာင္နီးပါးရွိ ေက်ာင္းသားေပါင္း ၂၆ သိန္းေက်ာ္ကို ႏြားႏို႔တိုက္ေကၽြးၿပီးျဖစ္သည္။

ရွမ္းျပည္နယ္ ေတာင္ပိုင္း၊ ေမာက္မယ္မဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ဦးစိုင္းေငါင္းဆိုင္ဟိန္း၏ ေမးခြန္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ေျဖၾကားခ်က္ႏွင့္အတူ ေပါင္းစပ္၍ ၎က ျပန္လည္ေျဖဆိုခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ႀကီး၊ မူဆယ္၊ လား႐ႈိး၊ ေနာင္ခ်ိဳအစရွိသည့္ ၿမိဳ႕မ်ားတြင္ ႏို႔ထုတ္လုပ္သန္႔စင္သည့္ စက္မ်ား တပ္ဆင္ကာ ေပါင္းတင္ပိုးသတ္ထားသည့္ ႏြားႏို႔ မ်ားျဖန္႔ျဖဴးေပးလ်က္ရွိေသာ္လည္း အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ားတြင္ ႏို႔တိုက္ေကၽြးႏိုင္ရန္မွာ ရန္ပုံေငြမ်ားစြာလိုအပ္ေၾကာင္းဦးစိုင္းေငါင္းဆိုင္ဟိန္းက ဆိုသည္။

ေမထက္ဦးခင္

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *