ဥယ်ာဥ္မႉး အလိုရွိသည္

မိုးဦးကာလ ေရာက္ရွိလာၿပီ။ သစ္ပင္စိုက္ပြဲေတာ္မ်ား လာေတာ့မည္။ မၾကာမီအခ်ိန္အတြင္း ႏိုင္ငံအတြင္း သစ္ပင္စိုက္ပြဲေတာ္မ်ားျဖင့္ စည္ကားေတာ့မည္။

သစ္ပင္စိုက္ပ်ိဳးျခင္းမွာ လြယ္သေလာက္ သစ္ပင္ရွင္သန္ေအာင္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ျခင္းက ခက္ခဲလွသည္။ ထို႔အတြက္ သစ္ပင္မ်ားကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္မည့္ ဥယ်ာဥ္မႉး လိုအပ္ေပသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ကမာၻေပၚတြင္ သစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈ တတိယအေျမာက္ အမ်ားဆုံးႏိုင္ငံျဖစ္သည္။ သစ္ေတာမ်ားျပန္လည္ထူေထာင္ေရးအတြက္ က႑မ်ိဳးစုံျဖင့္ သစ္ပင္စိုက္ပ်ိဳးၾကသည္။

စိုက္ပ်ိဳးထားသည့္ သစ္ပင္မ်ားရွင္သန္ႏိုင္ေရးအတြက္ ဥယ်ာဥ္မႉးမ်ား လိုအပ္လွသည္။

ခ်ဳံႏြယ္ပိတ္ေပါင္းမ်ားၾကားတြင္ တစ္ႏွစ္သားအ႐ြယ္အပင္မ်ားက ေလယူရာကို ယိမ္းထိုးလ်က္။ ျပဳစုမည့္သူ၊ ေစာင့္ေရွာက္မည့္သူဟူ၍ မရွိေပ။ ထိုမေဟာ္ဂနီႏွင့္ စိန္ပန္းပင္မ်ားက ခ်ဳံႏြယ္ပိတ္ေပါင္းမ်ားၾကားထဲတြင္ အသက္ရွင္လ်က္။

ထိုအပင္မ်ားက ဒဂုံၿမိဳ႕သစ္ (ေတာင္ပိုင္း) ၿမိဳ႕နယ္၊ (၂၆)ရပ္ကြက္၊ ေတာင္ဒဂုံပန္းၿခံအနီး ျပည္ေထာင္စုလမ္းမႀကီးေဘးတြင္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္းက သစ္ေတာဝန္ထမ္း၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား လွယ္မ်ား၊ ျပည္သူလူထုပါဝင္ကာ စိုက္ပ်ိဳးထားသည့္အပင္မ်ား ျဖစ္သည္။

ထိုအပင္မ်ားကို ျပဳစုသူမ်ားလည္း မရွိေပ။ သူ႕ဘာသာ ရွင္သန္ေနထိုင္ၾကရသည္။ သို႔ရာတြင္ ထိုအပင္မ်ားကို ဂ႐ုတစိုက္ျပဳစုႏိုင္ပါက ပို၍ႀကီးမားသန္မာသည့္ သစ္ပင္အ႐ြယ္အစား ရႏိုင္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ မိုးရာသီကာလေရာက္တိုင္း သစ္ပင္စိုက္ပ်ိဳးေရးပြဲေတာ္ လုပ္ၾကသည္။ ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္း စိုက္ပ်ိဳးထားၾကသည့္ သစ္ပင္မ်ား ယခုခ်ိန္တြင္ ရွင္သန္ေနပါက မည္သို႔ျဖစ္မည္နည္း။

“အပင္စိုက္တာက လြယ္တယ္။ စိုက္ၿပီးေတာ့ ထိန္းသိမ္းေရးလုပ္မွ စိုက္သင့္တယ္။ စိုက္ၿပီးသားကို ဒီအတိုင္းထားလိုက္လို႔ရွိရင္ အဲဒီအပင္က အပင္ ၁၀၀ စိုက္ရင္ ေလး၊ ငါးပင္ပဲရွင္လိမ့္မယ္”ဟု ျမန္မာ့အ႐ုဏ္သစ္အဖြဲ႕ ဥကၠ႒ ဦးစိုးႏိုင္က ဆိုသည္။

ျမန္မာ့အ႐ုဏ္သစ္လူမႈ အဖြဲ႕အစည္းသည္ သစ္ပင္စိုက္ပ်ိဳးျခင္း၊ လူမႈေရးကူညီေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ အဖြဲ႕ ျဖစ္သည္။

ရန္ကုန္-ေနျပည္ေတာ္အျမန္လမ္းမႀကီး၊ ၃၉ မိုင္အနီး ပဲခူး႐ိုးမထဲတြင္ ကၽြန္းႏွင့္ မဂ်န္ရွားအပင္ႏွစ္ေထာင္ေက်ာ္ စိုက္ပ်ိဳးထားေၾကာင္း ျမန္မာ့အ႐ုဏ္သစ္အဖြဲ႕ဥကၠ႒ ဦးစိုးႏိုင္က ဆိုသည္။

အဆိုပါေနရာအနီးသည္ တပ္မေတာ္ပိုင္ေနရာမ်ား ျဖစ္သည္။ ယင္းေနရာတြင္ သစ္ပင္မ်ားကို တပ္မေတာ္ႏွင့္ ပူးေပါင္းစိုက္ပ်ိဳးျခင္းေၾကာင့္ စိုက္ပ်ိဳးသမၽွ သစ္ပင္မ်ားကို တပ္မေတာ္ဘက္က ၾကည့္႐ႈေပးၿပီး ျမန္မာ့အ႐ုဏ္သစ္အဖြဲ႕က ျပန္လည္ၾကည့္႐ႈေၾကာင္း ၎က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

တစ္ႏွစ္ကို သစ္ပင္ပ်ိဳးပင္ႏွစ္ေထာင္ႏႈန္းျဖင့္ စိုက္ရာ ေလးႏွစ္စိုက္ပ်ိဳးၿပီးျဖစ္၍ သစ္ပင္ေပါင္းရွစ္ေထာင္ေက်ာ္ စိုက္ပ်ိဳးထားသည္။

၁၁၅ မိုင္အနီးရွိ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းတြင္ လြန္ခဲ့သည့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ခန္႔က ပထမဦးဆုံး စိုက္ပ်ိဳးထားေသာ အပင္မ်ားမွာ လက္ရွိတြင္ ပင္ပ်ိဳအ႐ြယ္မ်ားေရာက္ေနၿပီး အခ်ိဳ႕သီးပင္စားပင္မ်ားမွာ အသီးသီးေနသည့္ အ႐ြယ္ပင္ ေရာက္ေနေၾကာင္း ဦးစိုးႏိုင္က ဆိုသည္။

ပဲခူး႐ိုးမတြင္ သစ္ေတာမ်ားလုံး၀ျပဳန္းတီးသြားသျဖင့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္မွစတင္ကာ အပင္ႀကီးမရွိေတာ့ဘဲ ခ်ဳံႏြယ္ပိတ္ေပါင္းမ်ားသာ ႀကီးစိုးေနေသာ ၃၉ မိုင္အနီးတြင္ သစ္ပင္မ်ားကို ျပန္လည္အစားထိုး စိုက္ပ်ိဳးခဲ့ေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။

ယင္းေၾကာင့္ သစ္ပင္စိုက္ပ်ိဳးရာတြင္ သစ္ပင္အမ်ိဳးအစား၊ ေနရာေ႐ြးခ်ယ္မႈက အေရးႀကီးဆုံးျဖစ္သည္။ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းမ်ားတြင္ စိုက္ပ်ိဳးထားသည့္ အပင္မ်ားမွာ ရွင္သန္ႏိုင္မႈအမ်ားဆုံး ျဖစ္သည္။

ပ်ိဳးပင္စိုက္ပ်ိဳးလၽွင္ စစိုက္သည့္ ေန႔မွစကာ တစ္လတစ္ခါ ေပါင္းရွင္းေပးရမည္။ ေျမဆြ၊ ေျမဩဇာထည့္ရသည္။ ေႏြရာသီတြင္ မီးကာကြယ္ေပးရသည္။

သစ္ပင္တစ္ပင္ေကာင္းမြန္စြာ ရွင္သန္ႀကီးထြားရန္ ယင္းလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အခ်ိန္ငါးႏွစ္ခန္႔ေပးရမည္ ျဖစ္သည္။ ေပါင္းျမက္ရွင္းေပးျခင္း၊ ေျမဆြေပးျခင္းကို တစ္ႏွစ္တစ္ႀကိမ္ျဖင့္ သုံးႏွစ္အခ်ိန္ေပးလုပ္ရမည္ျဖစ္ကာ ေတာမီးမေလာင္ေစရန္ မီးတားေပးျခင္းကို ၂ ႏွစ္ျပဳလုပ္ရမည္ ျဖစ္သည္။

ေတာထဲတြင္ ေပါင္းျမက္က်န္မ်ားေၾကာင့္ ေတာမီးေလာင္လၽွင္ ကူးစက္ႏိုင္၍ စိုက္ခင္းမ်ားကို မီးတားလမ္းျပဳလုပ္ရန္ လိုအပ္ျခင္းျဖစ္သည္။

ေတာထဲ စိုက္ပ်ိဳးထားျခင္းမဟုတ္ဘဲ ကားလမ္းနံေဘးႏွင့္ ကိုယ့္ၿခံပတ္ဝန္းက်င္တြင္ သစ္ပင္စိုက္ပ်ိဳးပါက တစ္ႏွစ္တစ္ႀကိမ္ ေပါင္းျမက္ရွင္းေပးပါက ေကာင္းစြာရွင္သန္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး သစ္ေတာဦးစီးဌာန၊ ၫႊန္ၾကားေရးမႉးဦးသိန္းတိုးက ေျပာၾကားသည္။

“အေကာင္းဆုံးက မိုးဦးကို မီေအာင္ စိုက္ႏိုင္ရင္ ေပါင္းရွင္းတာလည္း သက္သာသြားမယ္။ အပင္က ေပါင္းထက္ပိုျမင့္သြားမယ္။ လြတ္သြားမယ္”ဟု ၎က ဆိုသည္။

ရန္ကုန္တိုင္း ပုလဲၿမိဳ႕သစ္၊ အႏုပညာဆည္းဆာရိပ္တြင္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္က ကိုယ့္နာမည္ျဖင့္ သစ္ပင္စိုက္ၾကသည္။

ကမာၻေျမစိမ္းလန္းစိုေျပေရးအထိမ္းအမွတ္ ကမာၻေျမႀကီးကို အေမြေပးဖို႔ သစ္ပင္စိုက္ၾကစို႔ဆိုသည့္ ေဆာင္ပုဒ္ျဖင့္ က႑ေပါင္းစုံမွ ပညာရွင္မ်ားအပါအဝင္ အႏုပညာရွင္မ်ားပါဝင္ကာ သစ္ပင္စိုက္ၾကသည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔ စိုက္ထားတယ္။ ဒါေပမဲ့ ျပန္မၾကည့္ျဖစ္ဘူးဗ်။ ေဝးလို႔။ ဒါေပမဲ့ တစ္ခုရွိတာက ဘုန္ႀကီးေက်ာင္းထဲ စိုက္တာမို႔လို႔ ကိုယ္စိုက္ခဲ့တဲ့ေနရာက ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းျဖစ္ေနတဲ့အတြက္ ေၾကာင့္ေတာ့ အဲဒီမွာ ၾကည့္တဲ့သူေတြ ရွိတယ္”ဟု အဆိုပါသစ္ပင္စိုက္ပြဲတြင္ ပါဝင္သူ JJ Express အေဝးေျပးယာဥ္လိုင္းမွ ဥကၠ႒ဦးျမင့္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

သစ္ပင္စိုက္ပ်ိဳးၿပီးလၽွင္ စိုက္ပ်ိဳးထားသည့္ သစ္ပင္ကို ျပန္ဂ႐ုစိုက္ျဖစ္လားဆိုသည့္ တန္ျပန္တုံ႔ျပန္မႈမ်ားလည္းရွိလာၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေနရာေ႐ြးခ်ယ္စိုက္ပ်ိဳးျခင္းေၾကာင့္ သစ္ပင္ရွင္သန္မႈပိုမ်ားေစေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။

“အန္ကယ္တို႔အပင္က ရွင္ဖို႔မ်ားတယ္။ မ်ားတယ္ဆိုတာက ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းဝင္းထဲမွာ ရွိလို႔ ေစာင့္ေရွာက္မယ့္သူ ရွိတယ္။ ႏြားစား၊ လူဆြဲႏုတ္တာေတြလည္း မရွိႏိုင္လို႔”ဟု ၎က ဆက္လက္ ေျပာၾကားသည္။

သစ္ပင္စိုက္ပ်ိဳးရာတြင္ သစ္ပင္မရွိသည့္ ေနရာ ေတာျပဳန္းသြားသည့္ ေနရာမ်ားကို စိုက္ႏိုင္လၽွင္ ပိုေကာင္းျဖစ္သည္။ ယင္းအျပင္ ကာလ၊ ေဒသေနရာျဖင့္ ကိုက္ညီသည့္အပင္မ်ား စိုက္ပ်ိဳးရမည္ျဖစ္သည္။ ဒီေရအတက္အက်ရွိသည့္ ေနရာမ်ားတြင္ ဒီေရေတာပင္စိုက္ရမည္။ ေတာင္ေပၚေဒသတြင္ ေတာင္ေပၚေဒသျဖင့္ ကိုက္ညီသည့္ အပင္စိုက္ရမည္။ အပူပိုင္းေဒသမ်ားတြင္ ကိုက္ညီသည့္ အပင္မ်ား စိုက္ပ်ိဳးရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း RECOFTC ျမန္မာမွ ျမန္မာဌာေန ကိုယ္စားလွယ္ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္သန္းက ေျပာၾကားသည္။

ယင္းေၾကာင့္ သစ္ပင္စိုက္ပ်ိဳးရာတြင္ စိုက္ပ်ိဳးမည့္ ေနရာ၊ သစ္ပင္အမ်ိဳးအစားေ႐ြးခ်ယ္ႏိုင္မႈလည္း အေရးႀကီးသည္။

“သစ္ပင္စိုက္လာတာက ေကာင္းတဲ့ ဘက္ကို လွည့္လာတာပဲ။ သူတို႔ကိုယ္တိုင္  အသိတရားေလးနဲ႔ သစ္ပင္စိုက္ဖို႔လိုၿပီလို႔ ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က်ခံစားလာၾကတယ္”ဟု ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးသစ္ေတာဦးစီးဌာန၊ ၫႊန္ၾကားေရးမႉးဦးသိန္းတိုးက ေျပာၾကားသည္။

သစ္ပင္စိုက္ပ်ိဳးျခင္းက လြယ္ကူကာ ထိန္းသိမ္းမႈက ခက္ခဲသည္။ စဥ္ဆက္မျပတ္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္ျခင္း မရွိျခင္းက သစ္ပင္မ်ားႀကီးထြားရွင္သန္မႈကို အဟန္႔အတားျဖစ္ေနေလသည္။

“ထိန္းသိမ္းတာ အားနည္းၾကတယ္။ကိုယ္စိုက္တဲ့အပင္ကို ကိုယ္မထိန္းသိမ္းၾကဘူး။ စိုက္တုန္းတစ္ခ်က္ပဲ အာ႐ုံ  ရွိၾကတယ္”ဟု ဦးသိန္းတိုးက ဆိုသည္။

ယင္းေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း စိုက္ထားသည့္ သစ္ပင္မ်ားအတြက္ ဥယ်ာဥ္မႉးမ်ား အလိုရွိသည္။

သစ္ပင္မ်ားရွင္သန္မႈကို မထိခိုက္ေစေအာင္ ေပါင္ပင္မ်ားႏုတ္ေပးျခင္း၊ ေျမဆြေပးျခင္း၊ ကိုင္းခ်ိဳင္ျခင္း၊ ပင္က်ပ္ႏုတ္ျခင္းႏွင့္  ေျမဩဇာေကၽြးျခင္းတို႔ ျပဳလုပ္ေပးရန္ လိုအပ္သည္။

သစ္ေတာဦးစီးဌာနသည္ သစ္ပင္စိုက္ပ်ိဳးႏိုင္ရန္အတြက္ ျပည္သူလူထုထံ ပ်ိဳးပင္မ်ား ေပးေဝလ်က္ရွိသည္။ သို႔ေသာ္ ထိုအပင္မ်ားကို ထိန္းသိမ္းရန္ ဘတ္ဂ်က္သီးသန္႔မရွိသျဖင့္ ျပည္သူလူထုကပင္ စိုက္ခင္းမ်ားကို ထိန္းသိမ္းေပးရန္ ဦးသိန္းတိုးက ေမတၱာရပ္ခံေလသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း သစ္ေတာဦးစီးဌာနႏွင့္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းအသီးသီးတို႔ ပူးေပါင္းကာ သစ္ပင္စိုက္ပြဲေပါင္း ၄၀ ေက်ာ္ရွိေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။

တစ္ႏိုင္ငံလုံအေနႏွင့္မူ ၂၀၁၇ – ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္း စီးပြားေရးစိုက္ခင္း ၁၄,၉၇၀ ဧက၊ ေရေဝေရလဲစိုက္ခင္း ၂၂၅၀ ဧကႏွင့္ ဒီေရေတာစိုက္ခင္း ၃၀၈၀ ဧကျဖင့္ စုစုေပါင္း ၂၀,၃၀၀ ဧကစိုက္ပ်ိဳးထားေၾကာင္း သစ္ေတာဦးစီးဌာနထံမွ သိရသည္။

ယင္းေၾကာင့္ စိုက္သည့္ အပင္ရွင္သန္ေရးလူတိုင္းတာဝန္သိစိတ္ျဖင့္ ထိန္းသိမ္းေပးၾကရန္ သစ္ေတာပညာရွင္မ်ားက ေတာင္းဆိုၾကသည္။

ယခင္က ပ်ိဳးပင္မ်ားသာ စိုက္ပ်ိဳးၾကေသာ္လည္း ထိန္းသိမ္းမႈမရွိလၽွင္ အပင္ရွင္သန္ႏႈန္းနည္းပါးသျဖင့္ ေနာက္ပိုင္း၌ သစ္ပင္ႀကီးမ်ားကို စိုက္ပ်ိဳးသည့္ပုံစံသို႔ ေျပာင္းလဲလာၾကသည္။

ယင္းအျပင္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ လူတိုင္းသစ္ပင္စိုက္ခ်င္စိတ္ျဖစ္ေစရန္ သစ္ပင္တစ္ပင္ခ်င္းစီကို နာမည္တပ္ သစ္ပင္တစ္ပင္စိုက္ၿပီး ထိုသစ္ပင္ရွင္သန္ပါက စိုက္ပ်ိဳးသူကို အလႉေငြအပိုထပ္ေဆာင္း ခ်ီးျမႇင့္ျခင္းတို႔ျဖင့္ ဥယ်ာဥ္မႉးသစ္မ်ားေပၚလာေရးနည္းလမ္းမ်ား ႀကံဆလာၾကသည္။

ျမန္မာ့အ႐ုဏ္သစ္အဖြဲ႕ကမူ အပင္ေရရွည္ႀကီးထြားႏိုင္ရန္အတြက္ သစ္ပင္စိုက္လိုသူမ်ားထံမွ ပ်ိဳးပင္တစ္ပင္လၽွင္ ႏွစ္ေထာင္ႏႈန္းျဖင့္ ေကာက္ခံသည္။

“အဲဒါက အလႉခံတာေပါ့ေနာ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔က အပင္ႏွစ္ေထာင္စိုက္မယ္။ တစ္ပင္ႏွစ္ေထာင္ (က်ပ္)က ၿခဳံရွင္း၊ ေတာရွင္းတဲ့ စရိတ္ ျဖစ္ပါတယ္”ဟု ယင္းအဖြဲ႕ ဥကၠ႒ ဦးစိုးႏိုင္က ရွင္းျပသည္။

ထိုနည္းလမ္းျဖင့္ သစ္ပင္မ်ားကို ထိန္းသိမ္းစိုက္ပ်ိဳးျခင္းေၾကာင့္ ရန္ကုန္ – ေနျပည္ေတာ္အျမန္လမ္း ၃၉ မိုင္အနီး ပဲခူး႐ိုးမတြင္ စိုက္ပ်ိဳးထားသည့္ ပ်ိဳးပင္မ်ားမွာ ပင္ပ်ိဳအ႐ြယ္ေရာက္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ဦးစိုးႏိုင္က ဆိုသည္။

“စိုက္ပ်ိဳးထားတာနဲ႔ဆိုရင္ ၆၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ေအာင္ျမင္တယ္။ ပ်က္စီးတဲ့ အပင္တခ်ိဳ႕တစ္ဝက္ရွိတယ္”ဟု ၎က ဆိုသည္။

လက္ရွိတြင္ သစ္ပင္စိုက္ပ်ိဳးမႈမ်ားလာသည္။ သို႔ရာတြင္ ေနာက္ပိုင္းသစ္ပင္မ်ားကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ရသည့္ ကုန္က်စရိတ္လည္း ပိုႀကီးေၾကာင္း၊ ယင္းေၾကာင့္ ေရရွည္အစီအမံမ်ား ခ်မွတ္ၿပီးမွ သစ္ပင္စိုက္ပ်ိဳးသင့္ေၾကာင္း ဦးစိုးႏိုင္က ဆိုသည္။

မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ မိုးရာသီကာလေရာက္လၽွင္ သစ္ပင္စိုက္ပ်ိဳးၾကမည္။ ထို႔အတြက္ အသင့္ျပင္ထားသည့္ ေနရာမ်ားလည္းရွိသည္။ ေနျပည္ေတာ္ပုဗၺ သီရိၿမိဳ႕ YGW မိဘမဲ့ေက်ာင္းတြင္ သစ္ပင္တစ္ေထာင္စိုက္ပ်ိဳးႏိုင္ရန္ ပႏၷက္႐ိုက္ကာ အသင့္ျပင္လ်က္ရွိသည္။ YGW က သစ္ပင္မ်ားရွင္သန္ေအာင္ တာဝန္ယူထားေၾကာင္း ေနျပည္ေတာ္တာဝန္ခံ ဆရာေတာ္ဦးတိကၡသာရက မိန္႔ၾကားသည္။

“(သစ္ပင္) လာစိုက္ေပးတဲ့သူ လာစိုက္တယ္။ ထိန္းသိမ္းတာက ေက်ာင္းမွာရွိတဲ့ ဆရာ၊ ဆရာမ၊ ဘုန္းႀကီး ကေလးမ်ားနဲ႔ ဝိုင္းၿပီးေတာ့ ရွင္သန္ေအာင္ ထိန္းသိမ္းၾကဖို႔”ဟု ဆရာေတာ္က ဆိုသည္။

လာမည့္ မိုးရာသီကာလအတြင္း သစ္ပင္စိုက္ပြဲေတာ္မ်ား က်င္းပရာတြင္ သစ္ပင္ရွင္သန္ေရး ထိန္းသိမ္းေရးအပိုင္းကိုလည္း တစ္ဆက္တည္း တာဝန္ယူသင့္ေပရာ သစ္ပင္ျပဳစုမည့္ ဥယ်ာဥ္မႉးမ်ားအလိုရွိေပသည္။

ဥမၼာလြင္

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *