ေမာင္မယ္တို႔ရဲ႕ စက္႐ုပ္

ျမန္မာ့စက္႐ုပ္ကို ကမၻာသို႔ျပသႏိုင္ရန္ တတိယေျမာက္ေျခလွမ္းအတြက္ လူငယ္မ်ား ျပင္ဆင္ေနၾကသည္။ တစ္ေတာင္ခန္႔အ႐ြယ္ စက္႐ုပ္မ်ားကို ပြဲမဝင္ခင္ ႀကိဳတင္ေလ့က်င့္ဆိုသလို ဟိုသည္ေမာင္းကာ ေလ့က်င့္ျပင္ဆင္ေနၾကျခင္းျဖစ္သည္။

နည္းပညာထြန္းသစ္စ ျမန္မာအတြက္ ပထမဆုံးေသာ ျမင္ကြင္းလည္း ျဖစ္ေလသည္။

ဇြန္လ ၁ ရက္ေန႔က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ သိမ္ျဖဴအားကစားကြင္းတြင္ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီးအသီးသီးရွိ ကြန္ပ်ဴတာႏွင့္ နည္းပညာတကၠသိုလ္တို႔မွ ေက်ာင္းသားမ်ား ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ေနၾကသည့္ စက္႐ုပ္ၿပိဳင္ပြဲျဖစ္သည္။

တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ ၁၄ခု ကို ကိုယ္စားျပဳထားသည့္ အဖြဲ႕ ၁၄ ဖြဲ႕က အႀကိတ္အနယ္ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။

အဆိုပါ စက္႐ုပ္ၿပိဳင္ပြဲယွဥ္ၿပိဳင္ရသည့္ေခါင္းစဥ္မွာ သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္တစ္ခုျဖစ္လာလၽွင္ မည္ကဲ့သို႔ကယ္ဆယ္မည္နည္းဆိုသည့္အေၾကာင္းကို စက္႐ုပ္မ်ား အသုံးျပဳယွဥ္ၿပိဳင္ရျခင္း ျဖစ္သည္။ ေရမႀကီးခ်ိန္၊ ေရႀကီးေနခ်ိန္ႏွင့္ ေရႀကီးၿပီးအခ်ိန္ ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းတြင္ ပါဝင္ရသည့္ ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္သား စက္႐ုပ္ပုံစံျဖစ္သည္။

ေရကာတာၿပိဳလၽွင္ ထိခိုက္မႈ အနည္းဆုံးျဖစ္ေအာင္ အဘက္ဘက္က မည္ကဲ့သို႔ လုပ္ေဆာင္မည္နည္းဆိုသည့္ အေၾကာင္းအရာေအာက္တြင္ အဖြဲ႕အသီးသီးက တည္ေဆာက္ထားသည့္ စက္႐ုပ္မ်ားႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ရျခင္းျဖစ္သည္။

ၿပိဳင္ပြဲတြင္ ေျမပုံ (Maps) သုံးခု ရွိသည္။ ပထမတစ္ခုမွာ ေရဒီယိုတာဝါဖြင့္နည္း၊ ေျမေအာက္ႏွင့္ေျမျပင္အထက္မွာရွိသည့္ လူကိုကယ္ဆယ္ေရးကတစ္ခု ျဖစ္သည္။

ဒုတိယမွာ ေရကာတာျပင္ရမည္။ ေရကာတာအထက္ပိုင္းရွိလူမ်ားကို ကယ္ရမည္ျဖစ္သည္။ တတိယေျမာက္မွာ အျခား႐ြာမ်ားကို ပစၥည္းေထာက္ပံ့ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ရမည္ျဖစ္သည္။

အဆိုပါကယ္ဆယ္ေရးအဆင့္ဆင့္ကို အလ်င္ျမန္ဆုံးျဖင့္ အေကာင္းဆုံးလုပ္ႏိုင္မည့္စက္႐ုပ္သည္ အႏိုင္ရမည္ျဖစ္သည္။

ထိုအေၾကာင္းအရာေအာက္တြင္ အဖြဲ႕အသီးသီးသည္ ႀကိဳးစားယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ၾကသည္။

ေက်ာင္းသားမ်ားလက္ထဲရွိ အေဝးထိန္းခလုတ္မွတစ္ဆင့္ စက္႐ုပ္ကေလးမ်ားမွာ လႈပ္ရွားမႈကို ဟန္ခ်က္ညီညီျဖင့္ လုပ္ေဆာင္လ်က္။

သို႔ေသာ္ စြမ္းရည္မွာ တစ္ဖြဲ႕ႏွင့္တစ္ဖြဲ႕မတူေပ။ စက္႐ုံပုံစံမ်ားမွာ တူေသာ္လည္း လုပ္ေဆာင္မႈမွာ ကြဲျပားလ်က္။

အဘယ္ေၾကာင့္နည္း။

စက္႐ုပ္ၿပိဳင္ပြဲတြင္ ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ ေက်ာင္းသားမ်ားအုပ္စုတစ္ခုကို စက္႐ုပ္တစ္ခုစီ ေထာက္ပံ့ေပးထားသည္ဟု နည္းပညာမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းနယ္ပယ္အသစ္အတြက္ အခြင့္အလမ္းသစ္မ်ား ခ်ိတ္ဆက္ေပးေနသည့္ ဖန္တီးရာအဖြဲ႕ထံမွ သိရသည္။

ယခုတြင္လည္း အဆိုပါစက္႐ုပ္ၿပိဳင္ပြဲဝင္ၿပိဳင္မည့္ ေက်ာင္းသားမ်ားကို ဖန္တီးရာက စက္ပစၥည္းမ်ားေပးသည့္အျပင္ အသုံးျပဳနည္းသင္တန္းလည္း ေပးခဲ့သည္။

အေမရိကန္ေဒၚလာ ၄၀၀ တန္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံလုပ္ စက္႐ုပ္ Kit ထဲတြင္ ပါဝင္သည့္ ပစၥည္းကိရိယာမ်ားျဖင့္ စက္႐ုပ္ကိုယ္ထည္ကို တည္ေဆာက္ရျခင္းျဖစ္သည္။

ထို Kit ထဲတြင္ စက္႐ုပ္အပိုင္းအစမ်ား၊ ဝိုင္ယာႀကိဳးမ်ား၊ ဆားကစ္ျပားမ်ား၊ တပ္ဆင္ရမည့္ နည္းလမ္းစာ႐ြက္တို႔ ပါဝင္သည္။

ယင္းအပိုင္းအစမ်ားကိုမူတည္ကာ မိမိ၏ ဖန္တီးႏိုင္မႈစြမ္းရည္ေပၚမူတည္ကာ တစ္ဖြဲ႕ႏွင့္ တစ္ဖြဲ႕စက္႐ုပ္ဒီဇိုင္းမ်ား ကြဲျပားသြားျခင္းျဖစ္သည္။

ယင္းအျပင္ ထိုစက္႐ုပ္လႈပ္ရွားႏိုင္ရန္ ပ႐ိုဂမ္ေရးသြင္းရၿပီး ေရးလိုက္သည့္ ပ႐ိုဂရမ္ေပၚမူတည္ကာ စက္႐ုပ္တစ္႐ုပ္ႏွင့္ တစ္႐ုပ္ အရည္အေသြးျခားနားခ်က္ကို သိႏိုင္ေလသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ တကၠသိုလ္မ်ားတြင္ စာသင္ၾကားေရးအပိုင္းကိုသာ ဦးစားေပးသင္ၾကားရသည့္အတြက္ေၾကာင့္ လက္ေတြ႕စက္႐ုပ္တည္ေဆာက္ေရးတြင္ အခက္အခဲရွိမည္ဟု ေက်ာင္းသားမ်ားက ထင္ျမင္ၾကသည္။

လက္ရွိတြင္မူ ထိုသို႔မဟုတ္ေခ်။

“ စက္႐ုပ္တပ္ရတာလြယ္တယ္။ အရင္ကလည္း မလုပ္ဖူးဘူး။ ပထမဦးဆုံးအေနနဲ႔ခက္မယ္ထင္ထားတာ” ဟု စက္႐ုပ္ၿပိဳင္ပြဲဝင္ ပုသိမ္ကြန္ပ်ဴတာတကၠသိုလ္ ဒုတိယႏွစ္ေက်ာင္းသူ မခင္ရတနာသိမ့္က ဆိုသည္။

အဖြဲ႕ ၁၄ ဖြဲ႕ထဲတြင္ ရန္ကုန္ႏွင့္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးတို႔ရွိ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ျပပြဲ၊ ၿပိဳင္ပြဲမ်ား က်င္းပၾကေလ့ရွိသျဖင့္ စက္႐ုပ္ၿပိဳင္ပြဲမ်ားႏွင့္ ရင္းႏွီးၿပီးသားျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္အျခားေက်ာင္းမ်ားမွ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္မူ စက္႐ုပ္ႏွင့္ အလွမ္းေဝးလွသည္။ အစိမ္း သက္သက္ပင္။

ပထမဦးဆုံး စက္႐ုပ္ၿပိဳင္ပြဲျဖစ္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ မခင္ရတနာသိမ္းမွာ စိုးရိမ္လ်က္ရွိသည္။ ၎အပါအဝင္ သူငယ္ခ်င္းငါးဦးလုံးမွာ စက္႐ုပ္တည္ေဆာက္ျခင္းအေတြ႕အႀကဳံ မရွိေပ။

သို႔ရာတြင္ စက္႐ုပ္တစ္႐ုပ္ဖန္တီးခ်ိန္တြင္မူ မခင္ရတာသိမ့္တို႔အဖြဲ႕ထင္ထားသေလာက္ မခက္ခဲေပ။ စက္႐ုပ္တည္ေဆာက္ရာတြင္ အခ်ိန္ႏွစ္ရက္သာ ေပးရသည္။ စက္႐ုပ္ Kit ထဲတြင္ ပါဝင္သည့္ တည္ေဆာက္ပုံအတိုင္း ၎တို႔တည္ေဆာက္ႏိုင္ခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္လည္း ပထမဆုံးအေတြ႕အႀကဳံျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ယင္းၿပိဳင္ပြဲသည္ သူ႕အတြက္ ေခၽြးျပန္ေစေသာ အခိုက္အတန္႔ျဖစ္ေနခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ သူအေကာင္းဆုံး ေက်ာ္ျဖတ္ႏိုင္ခဲ့သည္။ ပထမဆုံးၿပိဳင္ပြဲတြင္ အဆင့္ ၁၀ရရွိခဲ့ေသာ္လည္း အေကာင္းဆုံးလုပ္ႏိုင္ခဲ့မႈအတြက္ သူ ေက်နပ္ေနသည္။

၎ကဲ့သို႔ပင္ စစ္ေတြကြန္ပ်ဴတာတကၠသိုလ္ ကြန္ပ်ဴတာသိပၸံဘာသာ ဒုတိယႏွစ္ေက်ာင္းသား ေမာင္ေအာင္စည္သူမွာလည္း ရင္ခုန္ေနသည္။

“ အရင္တုန္းကေတာ့ ဒါက စိတ္ကူးယဥ္အိပ္မက္လိုလို၊ ဘာလိုလိုျဖစ္ခဲ့ေတာ့ ကိုယ္နဲ႔ အလွမ္းေဝးသလိုျဖစ္တယ္” ဟု ၎က စိတ္လႈပ္ရွားစြာ ဆိုသည္။

စက္႐ုပ္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ စက္႐ုပ္တည္ေဆာက္မႈမ်ားကို အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာတြင္ သူ ေလ့လာခဲ့ရသည္။

ေမာင္ေအာင္စည္သူ အပါအဝင္ေက်ာင္းသားအမ်ားစုေတြ႕ႀကဳံရသည့္ အခက္အခဲမွာ စက္႐ုပ္မည္ကဲ့သို႔ တည္ေဆာက္ရမည္နည္းဆိုသည့္ကိစၥ ျဖစ္သည္။ ယင္းကိစၥမွာ ၎တို႔ကို ေခါင္းခဲေစခဲ့သည္။

ကြန္ပ်ဴတာႏွင့္ နည္းပညာတကၠသိုလ္တို႔တြင္ စက္႐ုပ္တည္ေဆာက္မည့္အေၾကာင္းမ်ား မသင္ၾကားခဲ့ရဘဲ ပ႐ိုဂရမ္ေရးနည္းသာ သင္ၾကားရေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။

“ ပစၥည္းတပ္ရေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ေက်ာင္းမွာမသင္ဘူး။ စက္႐ုပ္မသင္ဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ေက်ာင္းမွာ ပ႐ိုဂရမ္ သြားမယ္။ ပ႐ိုဂရမ္ကုဒ္ေရးရတယ္။ အခုက အသင့္လုပ္ၿပီးသားေဆာ့ဝဲလ္ကို အသုံးျပဳၿပီးေတာ့ စက္႐ုပ္ထဲကို ပ႐ိုဂရမ္သြင္းရတယ္ ” ဟု ေမာင္ေအာင္စည္သူက ဆိုသည္။

သို႔ေသာ္လည္း ႀကိဳးစားသူတို႔အတြက္ ရလဒ္ေကာင္းတို႔သည္ အၿမဲတမ္းရွိေနၿမဲျဖစ္သည္။

ၿပိဳင္ပြဲတြင္ ေမာင္ေအာင္စည္သူပါဝင္ေသာ ရခိုင္ျပည္နယ္ကိုယ္စားျပဳအသင္းသည္ Best Strategy Awards ဆု ရရွိခဲ့သည္။

မၿပိဳင္ခင္ကတည္းက အားလုံး၏ စိတ္ဝင္စားျခင္းကိုခံခဲ့ရေသာ ရန္ကုန္အသင္းအတြက္လည္း စိန္ေခၚမႈႀကီးခဲ့သည္။ ယင္းမွာ ရန္ကုန္အသင္းသည္ စက္႐ုပ္နည္းပညာႏွင့္ အကၽြမ္းတဝင္ရွိသည္ဆိုေသာ ယူဆထားသူမ်ားခဲ့ေသာေၾကာင့္ပင္။

“ တစ္ခုေျပာခ်င္တာက အကုန္လုံးက ရန္ကုန္သာတယ္ထင္ၾကတယ္။ တစ္ကယ့္ တစ္ကယ္ေျပာခ်င္တာက ဘာလဲဆိုရင္ Kit က ဒီ Robots Kit ပဲ။ ဒီထဲကဟာေတြပဲသုံးတယ္။ ရန္ကုန္က အစက သာမွာပဲလို႔ ထင္ထားၾကတယ္။ အဲဒီလိုေတာ့မဟုတ္ဘူး” ဟု ရန္ကုန္နည္းပညာတကၠသိုလ္ YTU ဒုတိယႏွစ္ မကၠထေရာႏွစ္ေက်ာင္းသား ေမာင္သီဟေဇာ္ က ဆိုသည္။

အဆိုပါစက္႐ုပ္ Kit ထဲတြင္ပါဝင္သည့္ ပ႐ိုဂရမ္ကိုေရးသားရျခင္းပင္ျဖစ္၍ တစ္ဖြဲ႕ႏွင့္ တစ္ဖြဲ႕ကြားျခားမႈနည္းေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။

“ ပ႐ိုဂရမ္မင္းသမားဆိုရင္လည္း သူနဲ႔မတန္တဲ့စာေတြဖတ္ရတယ္။ အခုမွ ဒုတိယႏွစ္ရွိေသးတာ။ အဲဒါထက္ အဆင့္ျမင့္တဲ့နည္းေတြကို သုံးထားတယ္။ အဲဒါ နည္းေတြက ပဥၥမႏွစ္မွသင္ရမွာကို (အခု)ထည့္သုံးထားတယ္။ အဲဒီလိုစာေတြ ဖတ္ရတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ဆိုလည္း ဒီဇိုင္းကို အမ်ားႀကီးစဥ္းစားရတယ္” ဟု ေမာင္သီဟေဇာ္က ဆိုသည္။

ထို႔အတြက္ေၾကာင့္လည္း ေနာက္ဆုံးတြင္ ရန္ကုန္အတြက္ အျမင့္ဆုံးဆုကို ၎တို႔ ယူေဆာင္ႏိုင္ခဲ့သည္။

ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္သားစက္႐ုပ္မွာ လူမ်ားစြာ ကယ္တင္ႏိုင္ေအာင္ ဒီဇိုင္းထုတ္ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္ခဲ့သျဖင့္ ရန္ကုန္အဖြဲ႕ ပထမဆုကို ရရွိခဲ့ေလသည္။

ယင္းပထမဆုရစက္႐ုပ္ပိုင္ရွင္အဖြဲ႕သည္ ယူေအအီးႏိုင္ငံ ဒူဘိုင္းၿမိဳ႕တြင္က်င္းပမည့္ First Global Robots ၿပိဳင္ပြဲတြင္ ကမၻာ့အႏွံ႔မွ ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ားႏွင့္ သြားေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ရေတာ့မည္ျဖစ္သည္။

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္ က်င္းပခဲ့သည့္ First Global Robots ၿပိဳင္ပြဲတြင္ ျမန္မာအသင္းသည္ အဆင့္ ၆ ရရွိခဲ့သည္။ မကၠဆီကိုႏိုင္ငံတြင္ ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ရာတြင္မူ အဆင့္ ၆၄ ရရွိထားသည္။ ယခု ဒူဘိုင္းၿမိဳ႕တြင္ ျပဳလုပ္မည့္ ထိၿပိဳင္ပြဲသို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံက တတိယအႀကိမ္ေျမာက္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ျခင္းေပ။

ပထမႏွင့္ ဒုတိယအႀကိမ္ သြားေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ရာတြင္ ရန္ကုန္မွ နည္းပညာလူငယ္မ်ား ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ၿပီး ယခုတတိယအႀကိမ္ေျမာက္အတြက္မူ တစ္ႏိုင္ငံလုံးမွ လူငယ္မ်ားထဲမွ ေ႐ြးခ်ယ္ကာ ပထမဆုရအသင္းကို ယွဥ္ၿပိဳင္ေစမည္ ျဖစ္သည္။

ကမၻာ့အလယ္တြင္ နည္းပညာအပိုင္းတြင္ ေနာက္က်ေနေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ဖန္တီးရာက အခြင့္အလမ္းဖန္တီးေပးျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔က ေနာက္က်ေနတာ အသက္ေတြက ႀကီးေနတာ။ သူမ်ားႏိုင္ငံေတြမွာ ၁၆ ႏွစ္၊ ၁၈ ႏွစ္ ေနာက္ဆုံးၿပိဳင္တာ။ ဒီမွာက ၁၈ ႏွစ္ ေနာက္ဆုံးက ဒုတိယႏွစ္ပဲ ” ဟု ဆိုသူက ဖန္တီးရာအဖြဲ႕ေအာက္ရွိ နည္းပညာမ်ားကို အကူအညီေပးေနေသာ Maker Space မွ Facilitator ကိုျမတ္ျမတ္ေအာင္ေဇာ္ ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ စက္႐ုပ္ပညာရပ္တတ္ေျမာက္သူမ်ားမွာ ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ယွဥ္လၽွင္ အသက္အ႐ြယ္ပိုင္းကြာျခားမႈ ရွိေနသည္။ ယင္းအခ်က္ကပင္ ႏိုင္ငံတကာသို႔ မထိုးေဖာက္၊ မဝင္ေရာက္ႏိုင္ျခင္းျဖစ္သည္။ ယင္းအတြက္ေၾကာင့္လည္း စက္႐ုပ္ၿပိဳင္ပြဲကို က်င္းပရျခင္း တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း ျဖစ္ေလသည္။

“ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဆီမွာ Robots Kit လို႔ စဥ္းစားရင္ ဒီမွာ ကိုးတန္း၊ ၁၀ တန္းေတြက မလြယ္ဘူး။ အထိအေတြ႕ရွိမွာမဟုတ္ဘူးလို႔ တန္းစဥ္းစားတာ” ဟု ၎က ဆိုသည္။

သို႔ေသာ္လည္း ေျပာင္းလဲေနေသာ နည္းပညာေရစီးတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္လည္း အထိုက္အလိုက္ လိုက္ပါစီးေမ်ာႏိုင္ရန္ လိုအပ္ေနၿပီျဖစ္သည္။

“ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဆီမွာ အားမရဘူးလို႔။ အဲဒါေတြ ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံမွာ တိုးတက္ဖို႔လိုတယ္။ အဲဒါေတြက ကၽြဲကူးေရပါ ပါလာမွာေပါ့ေနာ္။ ပညာေရးကလည္း ေျပာင္းေနၿပီ။ ေကာင္းတဲ့အေ႐ြ႕ပဲ။ ကၽြဲကူးေရပါ၊ ပါလာမွာပါ” ဟု ကိုျမတ္ျမတ္ေဇာ္ က ဆိုသည္။

လက္ရွိတြင္လည္း ဖန္တီးရာႏွင့္ Maker Space တို႔ ပူးေပါင္းၿပီး သိပၸံ၊ နည္းပညာ၊ အင္ဂ်င္နီယာႏွင့္ သခ်ၤာအတတ္ပညာ (STEM) ကၽြမ္းက်င္မႈရွိေစရန္ ကူညီေထာက္ပံ့ေပးေနသည္။

အဆိုပါက႑မ်ားတြင္ ကၽြမ္းက်င္သည့္ လူငယ္မ်ားေပၚထြက္လာေစရန္ အစိုးရ၏ အေထာက္အပံ့မ်ားလည္း လိုအပ္သည္။

“ ေက်ာင္းေတြတိုင္းမွာသာ သင္အေထာက္အကူပစၥည္းလို အီလက္ထ႐ြန္နစ္ ပစၥည္းေတြေထာက္ပံ့ေပးႏိုင္ရင္ ကေလးအ႐ြယ္နဲ႔ ျမန္ျမန္ထိေတြ႕ခြင့္ရၿပီးေတာ့ ျမန္ျမန္တတ္မွာေပါ့။ သူတို႔ဆီမွာ အေျခခံရွိလာမယ္။ အစိုးရပိုင္းကလည္း ျဖည့္ဆည္းေပးရင္ ပိုတိုးတက္လာမယ္” ဟု ကိုျမတ္ျမတ္ေဇာ္က ဆိုသည္။

ေက်ာင္းတြင္ေလ့လာထားရသည့္အေၾကာင္းမ်ားကို လက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္၊ ကိုယ္တိုင္တည္ေဆာက္ၾကည့္ရမည့္က႑ျဖစ္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ သင္ေထာက္ပစၥည္းမ်ားရွိပါက ေက်ာင္းသားမ်ားမ်ားသိေအာင္ သင္ၾကားေပးႏိုင္ေၾကာင္း စစ္ေတြကြန္ပ်ဴတာတကၠသိုလ္ Hardware ဌာနမႉး ေဒါက္တာတင္ဇာဇာ က ဆိုသည္။

မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ နည္းပညာ၊ လက္ေတြ႕လုပ္ကိုင္ႏိုင္မႈမ်ားျဖင့္ အလွမ္းနီးသည့္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအဖြဲ႕က ပထမဆုရရွိကာ ႏိုင္ငံတကာတြင္ သြားေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ရေတာ့မည္ျဖစ္သည္။

ဥမၼာလြင္

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *