မိုးပ်ံေသာက

ဓာတ္ပံု - မိုးေက်ာ္လြင္

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ပထမဆုံးတည္ေဆာက္မည့္ မိုးပ်ံလမ္းစီမံကိန္းႀကီးသည္ လက္လုပ္လက္စားမ်ား၊ က်ဴးေက်ာ္မ်ားႏွင့္ လူဦးေရသိပ္သည္းဆမ်ားေသာ လႈိင္သာယာၿမိဳ႕နယ္မွ စတင္ေတာ့မည္ျဖစ္သည္။

မီဂါစီးတီးျဖစ္လာေတာ့မည့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ လူဦးေရမ်ားျပားလာမႈထက္ ပိုမိုဆိုး႐ြားေသာ ယာဥ္ေၾကာက်ပ္တည္းမႈ ျပႆနာကို ေျဖရွင္းရန္ ႀကိဳးစားရာမွ မီးပ်ံလမ္းစီမံကိန္း ေပၚထြက္လာျခင္းျဖစ္ၿပီး ယင္းအတြက္ ေက်ာမြဲတို႔ေနထိုင္ရာ လႈိင္သာယာသည္ ပထမဦးဆုံးေသာ ပစ္မွတ္ ျဖစ္လာခဲ့ရသည္။

“လမ္းေတြ က်ပ္တည္းေနရင္ ဘယ္လိုသြားမလဲ။ ေကာင္းကင္က သြားမလား။ ေျမေအာက္က သြားမလား” ဟူသည့္ စကားသံသည္ လႈိင္သာယာေဒသခံ တစ္ေထာင္နီးပါးခန္႔ရွိသည့္ ခန္းမအတြင္း၌ ပ်ံ႕လြင့္သြားသည္။

ရန္ကုန္မိုးပ်ံရထားလမ္းအေၾကာင္း လႈိင္သာယာေဒသခံမ်ားသို႔ ရွင္းလင္းသည့္ အခမ္းအနားတြင္ ျမန္မာ့မီးရထား (ေအာက္ျမန္မာျပည္) အေထြေထြမန္ေနဂ်ာ ဦးထြန္းေအာင္သင္းက  ေျပာၾကား ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ရန္ကုန္မိုးပ်ံရထားလမ္း (Yangon Urban Mass Rapid Transit – YUMRT) ႏွင့္ပတ္သက္၍ ျမန္မာ့မီးရထား တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ JICA (ဂ်ပန္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေရးေအဂ်င္စီ) တို႔က လႈိင္သာယာၿမိဳ႕နယ္ ေအာင္ေျမသာယာေစတီဝင္းအတြင္းရွိ သာသနာ႔ဗိမၼာန္တြင္ ေဒသခံမ်ားကို ဇြန္လ ၁ ရက္က စီမံကိန္းအေၾကာင္း ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

စီမံကိန္းၿပီးစီးပါက လႈိင္သာယာမွ ပါရမီ (ေတာင္ဥကၠလာပ)သို႔ ၃၅ မိနစ္ခန္႔ျဖင့္ အေရာက္သြားႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

မိုးပ်ံရထားလမ္း (Yangon Urban Mass Rapid Transit -YUMRT) ဆိုသည္မွာေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ေျပးလမ္းမအထက္ ၁၅ မီတာခန္႔အျမင့္တြင္ တည္ေဆာက္၍ လၽွပ္စစ္ဓာတ္အားအသုံးျပဳ ေျပးဆြဲျခင္း ျဖစ္သည္။

အဆိုပါစီမံကိန္းကို အပိုင္းႏွစ္ ပိုင္းခြဲျခားထားၿပီး ပထမအပိုင္းျဖစ္သည့္ လႈိင္သာယာမွ ပါရမီအထိ ၁၈ ကီလိုမီတာခန္႔ကို စတင္တည္ေဆာက္မည္ ျဖစ္သည္။

ပထမပိုင္းကို ၿမိဳ႕နယ္ငါးၿမိဳ႕နယ္ျဖစ္သည့္ လႈိင္သာယာ-ပါရမီ(လႈိင္သာ ယာ၊ လႈိင္၊ မရမ္းကုန္း၊ ရန္ကင္းႏွင့္ ေတာင္ဥကၠလာပ ၿမိဳ႕နယ္တို႔ကို) ဆက္သြယ္တည္ေဆာက္မည္ျဖစ္ကာ ၂၀၂၂ ေနာက္ပိုင္းတြင္ စတင္တည္ေဆာက္မည္ျဖစ္ၿပီး ၂၀၂၇ ခုႏွစ္တြင္ စတင္အသုံးျပဳႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာ့မီးရထား (ေအာက္ျမန္မာျပည္)ထံမွ သိရသည္။

ဒုတိယပိုင္းစီမံကိန္းတြင္ ပါရမီ၊ တိုးေၾကာင္ကေလး၊ ထိုမွ ရန္ကုန္-မႏၲေလး ရထားလမ္း (အထက္ျမန္မာျပည္) အထိ ေျပးဆြဲရန္စီစဥ္ထားျခင္း ျဖစ္သည္။

ပထမပိုင္းစီမံကိန္းသည္ ၁၈ ကီလို မီတာရွည္လ်ားၿပီး အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁ ဒသမ ၅ ဘီလီယံကုန္က်ကာ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွ ႏွစ္ရွည္ေခ်းေငြျဖင့္ တည္ေဆာက္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးထြန္းေအာင္သင္းက ရွင္းျပသည္။

ပထမပိုင္းစီမံကိန္းတြင္ လမ္းခ်ဲ႕ျခင္း၊ တံတားမ်ားတည္ေဆာက္ျခင္း၊ ဘူတာဝင္းတည္ေဆာက္ရမည္ ျဖစ္သည့္အျပင္ လၽွပ္စစ္ဓာတ္အားအသုံးျပဳေျပးဆြဲျခင္းျဖစ္သည့္အတြက္ ဓာတ္အားခြဲ႐ုံတည္ေဆာက္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာ့မီးရထား (ေအာက္ျမန္မာျပည္) ထံမွ သိရွိရသည္။

အဆိုပါစီမံကိန္းအတြက္ ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ လုပ္ငန္းေလ့လာျခင္းစတင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး လႈိင္သာယာ-ပါရမီ အေရွ႕အေနာက္တန္းေနသည့္ မိုပ်ံမီးရထားလမ္းကို ေ႐ြးခ်ယ္ရျခင္းအတြက္ အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားလည္း ရွိသည္။

JICA ၏ေလ့လာခ်က္အရ ရန္ကုန္အေရွ႕-အေနာက္ ဆက္သြယ္ထားသည့္ လမ္းေၾကာင္းတြင္ ယာဥ္ေၾကာပိတ္ဆို႔မႈ အမ်ားဆုံးအခ်ိန္တြင္ ယာဥ္စီးေရ ၁၁၂,၀၀၀ ခန္႔ရွိသည္။ ယင္းတို႔အနက္ ၁၂ ရာခိုင္ႏႈန္းသာ ဘတ္စ္ကားျဖစ္ၾကသည္။ အမ်ားစုမွာ ကိုယ္ပိုင္ကားမ်ိဳးစုံ ျဖစ္သည္။

ယင္းစစ္တမ္းအရ ဘတ္စ္ကား ၁၂ ရာခိုင္ႏႈန္းသာ အသုံးျပဳႏိုင္သည့္ ရန္ကုန္အေရွ႕ႏွင့္ အေနာက္ ဆက္သြယ္ ထားသည့္ မိုးပ်ံလမ္းစီမံကိန္းကို လႈိင္သာယာၿမိဳ႕နယ္မွစတင္ေျပးဆြဲရန္ ဆုံးျဖတ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း JICA ၏ စစ္တမ္းကို ကိုးကား၍ အေထြေထြမန္ေနဂ်ာ ဦးထြန္းေအာင္သင္းက ရွင္းျပသည္။

မိုးပ်ံရထားလမ္းစီမံကိန္းေၾကာင့္ လႈိင္သာယာၿမိဳ႕နယ္သည္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး ေကာင္းမြန္သည့္ ၿမိဳ႕နယ္တစ္ခုျဖစ္လာမည့္အျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပထမဆုံးမိုးပ်ံရထားလမ္းတည္ရွိရာ ၿမိဳ႕နယ္အျဖစ္ သမိုင္းတြင္မည္ ျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္လည္း လႈိင္သာယာၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေနထိုင္သူအခ်ိဳ႕ကမူ အဆိုပါစီမံကိန္းေၾကာင့္ ရတက္ေပြလ်က္ရွိသည္။ အေၾကာင္းမွာ စီမံကိန္းႏွင့္ မလြတ္ကင္းသည့္ ေနအိမ္မွ ဖယ္ရွားခံရမည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ပင္။

မိုးပ်ံရထားလမ္းစီမံကိန္းႏွင့္ မလြတ္ကင္းသည့္ ေနရာမ်ားအတြက္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရက ေျမေလ်ာ္ေၾကးသတ္မွတ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာ့မီးရထား (ေအာက္ျမန္မာျပည္) ထံမွ သိရွိရသည္။

ထိုေၾကာင့္ပင္ စီမံကိန္းႏွင့္မလြတ္၍ ေျပာင္းေ႐ႊ႕ရမည္ကို ေဒသခံမ်ားက  စိုးရိမ္ေနၾကျခင္းျဖစ္သည္။ လႈိင္သာယာၿမိဳ႕နယ္ ေအာက္ထိပ္တြင္ေနထိုင္သည့္ ေဒၚသြယ္သြယ္ဦးကမူ စီမံကိန္းႏွင့္ မလြတ္ကင္း၍ ေျပာင္းေ႐ႊ႕ရမည္ဆိုပါက ေက်ာင္းဖြင့္ရာသီကို ေရွာင္ရွားရန္လိုလားသူ ျဖစ္သည္။

စီမံကိန္းျဖင့္ မလြတ္ကင္းသျဖင့္ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းရမည္ ဆိုပါက ဇြန္၊ ဇူလိုင္လတြင္ မေျပာင္းေ႐ႊ႕လိုဘဲ ပြင့္လင္းရာသီေက်ာင္းပိတ္ခ်ိန္တြင္သာ ေျပာင္းေ႐ႊ႕ေပးႏိုင္ေရး ရန္ကုန္မိုးပ်ံရထားလမ္း စတင္မိတ္ဆက္ပြဲတြင္ ၎က ေတာင္းဆိုသည္။

ထိုျပင္ စီမံကိန္းႏွင့္မလြတ္ကင္း၍ ေျပာင္းေ႐ႊ႕ရမည္ဆိုပါက ေလ်ာ္ေၾကးေငြထက္ ေနစရာရလိုေၾကာင္း ေဒသခံအမ်ားစုက အဆိုပါမိတ္ဆက္ပြဲတြင္ ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကသည္။ ဝါဝါဝင္းကုမၸဏီပိုင္ေျမတြင္ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္သူ ဦးဝင္းရွိန္ကမူ ေလၽွာ္ေၾကးေငြေပးကာ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းရမည္ကို လက္မခံသူ ျဖစ္သည္။

“ေငြေပးၿပီးေတာ့ အားလုံးကို ႏွင္လိုက္သလိုမ်ား ျဖစ္မလားဆိုတာကို စိုးရိမ္တယ္”ဟု ၎က ဆိုသည္။

ဦးထြန္းရွိန္၏ သေဘာထားကို အၿငိမ္းစားေက်ာင္းဆရာမ ေဒၚသန္းႂကြယ္က ေထာက္ခံသည္။ ေက်ာင္းဆရာမအျဖစ္ တာဝန္က်ရာေနရာတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ၿပီးေနာက္ ပင္စင္စားဘ၀တြင္ ေနထိုင္ရန္ အိုးပိုင္အိမ္ပိုင္မရွိသည့္အတြက္ လႈိင္သာယာမီးခြက္ေဈးအနီးရွိ က်ဴးေက်ာ္တဲကို က်ပ္ခုႏွစ္သိန္းျဖင့္ ဝယ္ယူကာ ေျခေထာက္မသန္သည့္ မိခင္ႏွင့္အတူ ႏွစ္ေယာက္တည္း ေနထိုင္ေနရသူ ျဖစ္သည္။

က်ဴးေက်ာ္ေနထိုင္သူမ်ားအနက္ ရပ္ကြက္အတြင္း အမွန္တကယ္အိမ္ပိုင္ဆိုင္သူမ်ားလည္းရွိၿပီး ေနရာမ်ားကို က်ဴးကာ အိမ္ေဆာက္ၿပီး တစ္ဆင့္ျပန္လည္ငွားရမ္းထားသူမ်ားလည္းရွိေသာေၾကာင့္ ေသခ်ာစိစစ္သင့္ေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။ ထို႔ျပင္ ေလ်ာ္ေၾကးထက္ အေျခအေနမပ်က္ ေနထိုင္ရန္အတြက္ ေျမေနရာသာ လိုခ်င္ေၾကာင္း ၎က ရွင္းျပသည္။

“စီမံကိန္းလုပ္ၿပီးပါမွ ဆႏၵျပေနၾကရင္ ဘယ္လိုလုပ္ၾကမလဲ”ဟု  ၎က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

အဆိုပါစီမံကိန္းသည္ ရန္ကုန္ – ပုသိမ္လမ္းမေပၚတြင္ တည္ေဆာက္မည္ျဖစ္ရာ လမ္းခ်ဲ႕ရမည္ ျဖစ္သည္။ လက္ရွိတြင္လည္း လမ္းခ်ဲ႕မႈမ်ားျပဳလုပ္လ်က္ရွိၿပီး ယခုထက္ပို၍ လမ္းခ်ဲ႕ရမည္ဟုလည္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးဝင္းေမာင္ကဆိုသည္။

ရန္ကုန္တိုင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္း မရွင္းႏိုင္ခဲ့သည့္ ရန္ကုန္ – ပုသိမ္ လမ္းမႀကီး လမ္းေဘးဝဲယာရွိ က်ဴးေက်ာ္တဲမ်ားမွာမူ ဖ်က္ရမည္ျဖစ္သည္။ က်ဴးေက်ာ္မ်ားတြင္လည္း စီးပြားျဖစ္ အထပ္သားဆိုင္မ်ား၊ စတီးပစၥည္းအေရာင္းဆိုင္၊ ပန္း အလွႏွင့္ပ်ိဳးပင္အေရာင္ဆိုင္မ်ား၊ ေလထိုးကၽြတ္ဖာဆိုင္မ်ား ရွိသည္။ သို႔ေသာ္လည္း လႈိင္သာယာၿမိဳ႕နယ္အတြင္း က်ဴးေက်ာ္ မဟုတ္သူမ်ားမွာမူ မည္သည့္ထိခိုက္မႈမၽွမရွိဟု ၎ကဆိုသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ရန္ကုန္ – ပုသိမ္လမ္းမ ႀကီးအနီးေနထိုင္သည့္ က်ဴးေက်ာ္မ်ားမွာ ရတက္မေအးၾက။ ထိုသို႔ ရတက္မေအးသူမ်ားတြင္ ရန္ကုန္-ပုသိမ္လမ္းမႀကီးေဘးတြင္ ထမင္းဆိုင္ဖြင့္လွစ္ေရာင္းခ်သည့္ ေဒၚေမသက္ခိုင္ဦးလည္း ပါဝင္သည္။

ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းက က်ဴးေက်ာ္မ်ားကို စမတ္ကတ္ထုတ္ေပးခဲ့ေသာ္လည္း စီးပြားျဖစ္ က်ဴးေက်ာ္ဟု သတ္မွတ္ခံရသည့္ ေဒၚေမသက္ခိုင္ဦးမွာ စမတ္ကတ္ မရရွိခဲ့ေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ ေလ်ာ္ေၾကးမရဘဲ ေျပာင္းေ႐ႊ႕ခံရမည္ကို စိုးရိမ္လ်က္ရွိသူ ျဖစ္သည္။

လႈိင္သာယာ (၁) ရက္ကြက္တြင္ ေနထိုင္သည့္ ဦးလွေဆြဝင္းကမူ ေလ်ာ္ေၾကးအတြက္ မစိုးရိမ္ေပ။ သူ႕အိမ္သည္လည္း ဖ်က္ခံရမည့္အထဲတြင္ မပါ။ သို႔ေသာ္လည္း သူ႕ၿမိဳ႕နယ္တြင္ တည္ေဆာက္မည့္ မိုးပ်ံရထားလမ္းတြင္ တည္ေဆာက္မည့္ ပစၥည္းမ်ားအရည္အေသြးေကာင္းရန္၊ လၽွပ္စစ္ဓာတ္အား လုံေလာက္မႈရွိရန္ႏွင့္ စီးနင္းမည့္ခရီးသည္ မရွိမည္ကို စိုးရိမ္လ်က္ရွိသူျဖစ္သည္။

အလုံၿမိဳ႕နယ္ ေထာ္လီေကြ႕မွ ပုဇြန္ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္သို႔ေျပးဆြဲသည့္ လၽွပ္စစ္ရထားႏွင့္ လႈိင္သာယာ-ဟသၤာတ ေျပးဆြဲသည့္ မီးရထားစီမံကိန္းကဲ့သို႔ မေအာင္ျမင္မည္ကို စိုးရိမ္ေၾကာင္း ဦးလွေဆြဝင္းက ဖြင့္ဟသည္။

JICA အစီအစဥ္အရ လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည့္ အလုံ-ပုဇြန္ေတာင္ လၽွပ္စစ္ရထား စီမံကိန္းဆိုလၽွင္ က်ပ္ ၅ ဒသမ ၇ ဘီလီယံ နစ္နာခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာ့မီးရထားက သတင္းထုတ္ျပန္ထားၿပီးျဖစ္သည္။

“ကုမၸဏီက (မိုးပ်ံရတားတည္ေဆာက္မည့္ ကုမၸဏီ) ျမန္မာႏိုင္ငံကို လာေရာက္ေပးပို႔တဲ့ ပစၥည္းေတြက အရည္အေသြးေကာင္းရဲ႕လား” ဟု ၎က ျမန္မာ့မီးရထား(ေအာက္ျမန္မာျပည္)သို႔ ေမးခြန္းထုတ္သည္။

သို႔ေသာ္လည္း မိုးပ်ံရထားစီးနင္းမည့္ ခရီးသည္ဦးေရကို JICA က စစ္တမ္း ေကာက္ၿပီးျဖစ္ကာ ပစၥည္းအရည္အေသြးအတြက္လည္း ဂ႐ုျပဳေဆာင္႐ြက္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာ့မီးရထား (ေအာက္ ျမန္မာျပည္) အေထြေထြမန္ေနဂ်ာ ဦးထြန္းေအာင္သင္းက ဆိုသည္။

သို႔ေသာ္လည္း လၽွပ္စစ္ဓာတ္အားအတြက္မူ ၎ကိုယ္တိုင္ စိုးရိမ္ေၾကာင္း ဝန္ခံသည္။

အေနာက္ပိုင္းတကၠသိုလ္ႏွင့္ ပုသိမ္မွ လၽွပ္စစ္ဓာတ္အားလိုင္းႏွစ္ခုကိုယူ၍ မိုးပ်ံရထားေျပးဆြဲရန္ လၽွပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ သေဘာတူညီခ်က္ရရွိထားေၾကာင္း အေထြေထြမန္ေနဂ်ာ ဦးထြန္း ေအာင္သင္းက ရွင္းျပသည္။

အျခားေသာေတြးဆစရာမ်ားအျဖစ္ မိုးပ်ံလမ္းစီမံကိန္း စတင္တည္ေဆာက္သည္ႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ ေနထိုင္သူမ်ားအတြက္ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ ေလထု၊ ေရထုညစ္ညမ္းျခင္းႏွင့္ ဆူညံသံမ်ား၊ တုန္ခါမႈမ်ားစသည့္ ဆိုးက်ိဳးမ်ား ရရွိႏိုင္ေသးေၾကာင္း E guard သဘာ၀ပတ္ဝန္းက်င္ေလ့လာဆန္းစစ္ေရးဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း၏ မန္ေနဂ်င္းဒါ႐ိုက္တာ ဦးေအးသီဟ ရွင္းျပသည္။

E guard သဘာ၀ပတ္ဝန္းက်င္ ေလ့လာဆန္းစစ္ေရးဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းသည္ JICA ႏွင့္ပူးေပါင္းကာ EIA ၊ SIA လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္႐ြက္ေနသည့္ အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္သည္။

မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ မိုးပ်ံရထားလမ္းသည္ ၂၀၂၂ တြင္တည္ေဆာက္ေရး စတင္ေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ မိုးပ်ံရထားကို ေဒသတြင္း အိမ္နီးခ်င္းထိုင္းႏိုင္ငံ ဘန္ေကာက္၊ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံႏွင့္ မေလး ရွားႏိုင္ငံတို႔တြင္ အသုံးျပဳလ်က္ရွိေနၿပီ ျဖစ္သည္။

မိုးပ်ံလမ္းစီမံကိန္း ပထမအဆင့္အတြက္ ပါရမီလမ္းေပၚရွိ စီမံကိန္းႏွင့္ မလြတ္ကင္းသည့္ အိမ္ရာမ်ားကို ဖ်က္သိမ္းရာတြင္လည္းေကာင္း၊ လႈိင္ျမစ္ကို ျဖတ္ကူးရာတြင္လည္းေကာင္း၊ လၽွပ္စစ္ဓာတ္အားလိုအပ္ခ်က္အတြက္လည္းေကာင္း စသည့္ျဖင့္ ေျဖရွင္းရမည့္ ျပႆနာမ်ားသည္ကား ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ရန္ကုန္မိုးပ်ံလၽွပ္စစ္ရထား ၂၀၂၇ ခုႏွစ္ စတင္ေျပးဆြဲႏိုင္မည္လားဆိုသည္ကို  ျမန္မာ့မီးရထား (ေအာက္ ျမန္မာျပည္) အေထြေထြမန္ေနဂ်ာ ဦးထြန္းေအာင္သင္းက  ယခုကဲ့သို႔ မွတ္ခ်က္ျပဳသည္။

“မိသားစုေတြ စည္းစည္းလုံးလုံးနဲ႔ ေဆာင္႐ြက္ရင္ ၂၀၂၇ ဟာ ေျပးမလြတ္ပါဘူး”

ပို႔ပို႔

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *