၂၁ ရာစုအတြက္ သင္ခန္းစာ ၂၁ ခု

ကမၻာေက်ာ္စာေရးဆရာ Yuval Noah Harari ၏ အေရာင္းရဆုံးစာအုပ္စာရင္းဝင္ 21 Lessons for the 21st Century စာအုပ္ကို ဘာသာျပန္ဆိုေဖာ္ျပပါသည္။

ဒစ္ဂ်စ္တယ္ အာဏာရွင္စနစ္မ်ား

AI ကို လူအမ်ားက ေၾကာက္ၾကျခင္းမွာ AI သည္ အၿမဲ သူတို႔ခိုင္းသလိုလုပ္ပါ့မလားဆိုတာကို စိုးရိမ္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္၏။ စက္႐ုပ္မ်ားက သူတို႔၏ သခင္လူသားမ်ားကို ေတာ္လွန္ၿပီး လမ္းေပၚတြင္ ထိန္းမႏိုင္သိမ္းမရဘဲ လူမ်ားကိုလိုက္သတ္သည့္ သိပၸံဆန္းၾကယ္သည္းထိတ္ရင္ဖိုဇာတ္ကားမ်ားကို ၾကည့္ဖူးၾကပါသည္။ တကယ္တမ္းႀကဳံရမည့္ ျပႆနာမွာမူ ေျပာင္းျပန္ျဖစ္၏။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အေနႏွင့္ စက္႐ုပ္မ်ားကို ေၾကာက္သင့္သည္မွာ စက္႐ုပ္မ်ားက ဘယ္ေသာအခါမွ မေတာ္လွန္ဘဲ သူတို႔သခင္ျဖစ္သူမ်ား၏ အမိန္႔ကို နာခံေနႏိုင္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

စက္႐ုပ္မ်ားကိုအမိန္႔ေပးေသာ သခင္မ်ားက အႏၲရာယ္မရွိႏိုင္သည့္ သခင္မ်ားဆိုလၽွင္ကား မ်က္စိစုံမွိတ္နာခံျခင္းက ျပႆနာမဟုတ္လွေပ။ စစ္ပြဲမ်ားတြင္ပင္ သတ္ျဖတ္ႏိုင္သည့္ စစ္သားစက္႐ုပ္မ်ားကို အသုံးျပဳပါက သမိုင္းတြင္ ပထမဦးဆုံးအႀကိမ္ စစ္ပြဲဥပေဒသမ်ားကို လိုက္နာမည္ဟု စိတ္ခ်ႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ လူသားစစ္သားမ်ားမွာ တစ္ခါတရံ စစ္ပြဲစည္းကမ္းမ်ားကို ခ်ိဳးေဖာက္၍ သူတို႔စိတ္ခံစားခ်က္ေနာက္လိုက္ကာ သတ္ျဖတ္ျခင္း၊ အၾကမ္းဖက္လုယက္ျခင္း၊ မုဒိမ္းမႈမ်ား က်ဴးလြန္တတ္ၾကပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အေနႏွင့္ စိတ္ခံစားခ်က္ဟုဆိုရာတြင္ သနားၾကင္နာစိတ္၊ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာႏွင့္ ကိုယ္ခ်င္းစာတရားတို႔ကို ျမင္ေယာင္တတ္ၾကပါသည္။ သို႔ေသာ္ စစ္ျဖစ္ေနခ်ိန္တြင္ ဦးစီးေနသည့္ စိတ္ခံစားခ်က္မ်ားမွာ အေၾကာက္တရား၊ စက္ဆုပ္မႈႏွင့္ ရက္စက္မႈတို႔ ျဖစ္ၾကပါသည္။ စက္႐ုပ္မ်ားတြင္ စိတ္ခံစားခ်က္မ်ားရွိသည္မဟုတ္ရာ သူတို႔အေနႏွင့္ ပုဂၢလိကအေၾကာက္တရားမ်ား၊ အမုန္းတရားမ်ား လႊမ္းမိုးခံရမည္မဟုတ္ဘဲ စစ္စည္းကမ္းဥပေဒမ်ားကို အၿမဲတမ္းလိုက္နာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း စိတ္ခ်ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

၁၉၆၈ မတ္ ၁၆ တြင္ ဗီယက္နမ္ေတာင္ပိုင္း မိုင္လိုင္႐ြာရွိ အေမရိကန္စစ္သားတစ္စုမွာ ထိန္းသိမ္းမရေသာင္းက်န္းကာ အရပ္သား ၄၀၀ ခန္႔ကို သတ္ျဖတ္ခဲ့သည္။ ယင္းစစ္ရာဇဝတ္မႈမွာ ေတာထဲတြင္ လအေတာ္ၾကာ ေျပာက္က်ားစစ္ဆင္ႏႊဲေနေသာ စစ္သားမ်ားက က်ဴးလြန္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုသတ္ျဖတ္မႈမွာ မည္သည့္နည္းဗ်ဴဟာ အက်ိဳးေက်းဇူးမွမရွိသလို အေမရိကန္ႏိုင္ငံ၏ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ စစ္မူဝါဒကိုလည္း ဆန္႔က်င္ ခ်ိဳးေဖာက္ရာေရာက္သည္။ ယင္းမွာ လူသားစိတ္ခံစားခ်က္မ်ား၏ အမွားပင္ျဖစ္သည္။ အေမရိကန္အေနႏွင့္ ဗီယက္နမ္တြင္ စစ္သားစက္႐ုပ္မ်ားကိုသုံးခဲ့သည္ဆိုပါက မိုင္လိုင္သတ္ျဖတ္မႈလိုမ်ိဳး ကိစၥရပ္ျဖစ္စရာ အေၾကာင္းလုံးလုံးမရွိေပ။

သို႔တေစ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အေနႏွင့္ အေလာတႀကီး စစ္သားစက္႐ုပ္မ်ားထုတ္လုပ္ၿပီး အသုံးမျပဳခင္ စက္႐ုပ္မ်ားသည္ သူတို႔ကို ေစခိုင္းသည့္ ကြန္ပ်ဴတာကုတ္၏ အရည္အေသြးမ်ားအေပၚမူတည္ေၾကာင္း၊ ခ်ဲ႕ထြင္ေဆာင္႐ြက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း အမွတ္ရရန္လိုသည္။ ေရးထားသည့္ကုတ္က အႏၲရာယ္မျပဳဖို႔၊ ခ်ဳပ္ထိန္းဖို႔ ေရးထားျခင္းျဖစ္ပါက စက္႐ုပ္မ်ားမွာ ပုံမွန္လူသားစစ္သားတစ္ဦးထက္ မ်ားစြာသာလြန္ေကာင္းမြန္ဖြယ္ရာရွိပါသည္။ သို႔ေသာ္ေရးထားသည့္ကုတ္က အၾကင္နာကင္းမဲ့ကာ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္ဖို႔ ေရးထားသည္ဆိုပါက ငါးပါးေမွာက္မည့္ရလဒ္ ျဖစ္လာမည္ျဖစ္သည္။ စက္႐ုပ္မ်ားႏွင့္ ႀကဳံရမည့္ျပႆနာမွာ သူတို႔၏ အသိဉာဏ္တု (Artificial Inteligence) မဟုတ္ဘဲ သူတို႔၏ လူသားသခင္မ်ားရွိ ေမြးရာပါ မိုက္မဲမႈႏွင့္ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္မႈတို႔ပင္ ျဖစ္သည္။

၁၉၉၅ ဇူလိုင္တြင္ ေဘာ့စနီးယန္း ဆာ့ဘ္စစ္တပ္မွာ ဆရဲဘဲနစ္ဆာ ၿမိဳ႕နားရွိ ေဘာ့စနီးေရ႕ခ္ မြတ္ဆလင္ ၈၀၀၀ ေက်ာ္ကို သတ္ျဖတ္ခဲ့သည္။ ပရမ္းပတာျဖစ္ခဲ့ေသာ မိုင္လိုင္သတ္ျဖတ္မႈႏွင့္မတူဘဲ ဆရဲဘဲနစ္ဆာ သတ္ျဖတ္မႈမွာ ေဘာ့စနီးယားရွိ မြတ္ဆလင္မ်ားကို လူမ်ိဳးတုန္းရွင္းလင္းမႈျပဳလုပ္ရန္ စနစ္တက် ေသေသခ်ာခ်ာစီမံထားေသာ စီမံကိန္းျဖစ္သည္။ ၁၉၉၅ ေဘာ့စနီးယန္းဆာ့ဘ္လူမ်ိဳးတို႔တြင္ စစ္သားစက္႐ုပ္မ်ားရွိခဲ့ပါက ယင္းရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္မႈမွာ ပို၍ဆိုး႐ြားစြာျဖစ္ပြားခဲ့မည္ျဖစ္သည္။ သူတို႔ကို ၫႊန္ၾကားထားသည့္အမိန္႔အတိုင္းေဆာင္႐ြက္ရန္ မည္သည့္စက္႐ုပ္ကမွ တစ္စက္ကေလးေတာင္ တြန္႔ဆုတ္ေနမည္မဟုတ္ေပ။ မြတ္ဆလင္ကေလးငယ္တစ္ေယာက္၏အသက္ကိုလည္း သနားတဲ့ခံစားခ်က္ေပၚလာလို႔၊ မိမိလုပ္ရပ္ကို ႐ြံရွာလို႔၊ သို႔မဟုတ္ ပင္ပန္းေနလို႔ဆိုၿပီး မသတ္ဘဲလႊတ္ေပးလိုက္မည္မဟုတ္ေပ။

ထိုကဲ့သို႔ေသာ သတ္ျဖတ္ႏိုင္သည့္ စစ္သားစက္႐ုပ္မ်ားရွိသည့္ ၾကမ္းၾကဳတ္ေသာ အာဏာရွင္တစ္ဦးအေနႏွင့္ သူ႕အမိန္႔မ်ားမွာ ဘယ္ေလာက္အၾကင္နာကင္းမဲ့ေနပါေစ၊ ႐ူးသြပ္ေနပါေစ သူ႕စစ္သားမ်ားက အမိန္႔မနာခံဘဲ ေတာ္လွန္မည့္အျဖစ္မ်ိဳး ေၾကာက္ေနစရာမလိုေပ။ စက္႐ုပ္စစ္တပ္တစ္ခုသာရွိပါက ၁၇၈၉ ျပင္သစ္ေတာ္လွန္ေရးမွာ အစမပ်ိဳးေသးခင္ပင္ လက္စတုံးခံလိုက္ရမည္ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၁ တုန္းက ဟိုစနီမူဘာရက္တြင္ အားထားႏိုင္သည့္ လူသတ္စက္႐ုပ္မ်ားရွိပါက သူ႕အေနႏွင့္ စစ္သားမ်ားဘက္ေျပာင္းသြားမွာမ်ိဳး ပူေနစရာလိုမည္ မဟုတ္ဘဲ လူအမ်ားအေပၚသို႔ စက္႐ုပ္မ်ားေစလႊတ္သတ္ျဖတ္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ ထို႔အတူပင္ စက္႐ုပ္စစ္တပ္တခုအေပၚ အားထားႏိုင္သည့္ နယ္ခ်ဲ႕အစိုးရတစ္ရပ္အေနႏွင့္လည္း စက္႐ုပ္မ်ားက စိတ္အားထက္သန္မႈေလ်ာ့နည္းသြားလိမ့္မည္ သို႔မဟုတ္ သူတို႔၏ မိသားစုမ်ားက ဆႏၵျပလိမ့္မည္ဟု ပူစရာမလိုဘဲ လူထုေထာက္ခံမႈမရွိသည့္ စစ္ပြဲမ်ားကို ဆင္ႏႊဲႏိုင္ေလသည္။ အေမရိကန္အေနႏွင့္ ဗီယက္နမ္စစ္ပြဲတြင္အသုံးျပဳရန္ စစ္သားစက္႐ုပ္မ်ားရွိခဲ့သည္ဆိုပါက မိုင္လိုင္သတ္ျဖတ္မႈမ်ိဳးမျဖစ္ေအာင္ တားျမစ္ေကာင္း တားျမစ္ႏိုင္မည္ျဖစ္ေသာ္လည္း စစ္ပြဲမွာမူ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ဆက္ျဖစ္သြားႏိုင္ေသးသည္။ အေၾကာင္းမွာ အေမရိကန္အစိုးရအေနႏွင့္ စိတ္ဓာတ္ပ်က္ယြင္းေနသည့္ စစ္သားမ်ား၊ စစ္ဆန္႔က်င္သည့္ ဆႏၵျပမႈမ်ား သို႔မဟုတ္ ‘စစ္ပြဲကိုဆန္႔က်င့္သည့္ စစ္ျပန္စက္႐ုပ္မ်ား’ လႈပ္ရွားမႈလိုမ်ိဳး ကိစၥရပ္မ်ားကို ပူစရာမလိုေတာ့ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ (တခ်ိဳ႕အေမရိကန္ႏိုင္ငံသားမ်ားမွာ စစ္ပြဲကို ဆန္႔က်င္ေကာင္း ဆန္႔က်င္ႏိုင္ပါေသးသည္။ သို႔ေသာ္ စစ္မႈထမ္းရန္ ဆင့္ေခၚခံရမည္ကို ပူစရာမလိုေတာ့သည့္အတြက္ မိမိကိုယ္တိုင္ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္စြာ ေဆာင္႐ြက္ရသည့္အျဖစ္မ်ိဳးကို အမွတ္ရေနစရာမရွိသလို၊ မိမိေဆြမ်ိဳးသားခ်င္းတစ္ဦး စစ္ပြဲတြင္က်ဆုံးသြားသည့္အတြက္ ပူေဆြးရျခင္းမ်ိဳးမရွိသည့္အတြက္ ဆႏၵျပသူမ်ားမွာ အေရအတြက္ ပိုနည္းေကာင္းနည္းႏိုင္ၿပီး ဆႏၵျပင္းျပမႈလည္း နည္းႏိုင္ေပသည္။)

ယင္းကဲ့သို႔ေသာ ျပႆနာမ်ားမွာ အရပ္သုံး အလိုအေလ်ာက္ ေမာင္းႏွင္ေသာယာဥ္မ်ားႏွင့္ေတာ့ သိပ္ၿပီး သက္ဆိုင္မည္မဟုတ္ပါ။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ထုတ္လုပ္သူမ်ားအေနႏွင့္ သူတို႔၏ယာဥ္မ်ားကို လူမ်ားကိုပစ္မွတ္ထားၿပီး သတ္ရန္ မလိုတမာစိတ္ျဖင့္ ပ႐ိုဂရမ္ထည့္ၿပီး ထုတ္မည္မဟုတ္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ အလိုအေလ်ာက္ေဆာင္႐ြက္ေသာ လက္နက္စနစ္မ်ားသုံးစြဲျခင္းမွာမူ ဆိုး႐ြားေသာကိစၥရပ္မ်ားျဖစ္ပြားရန္ ေစာင့္ဆိုင္းေနရသကဲ့သို႔ ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ အေၾကာင္းမွာ အစိုးရအမ်ားစုအေနႏွင့္ တကယ္ကိုဆိုးယုတ္မာသည္မဟုတ္ေတာင္မွ ကိုယ္က်င့္တရားအားျဖင့္ ပ်က္ယြင္းေနၾကတတ္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။

အႏၲရာယ္မွာ လူသတ္လက္နက္မ်ားတင္မကပါ။ လူအမ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္ႏိုင္ေသာစနစ္မ်ားမွာလည္း အလားတူအႏၲရာယ္ရွိပါသည္။ ႐ိုး႐ိုးသာမန္ အစိုးရတစ္ရပ္လက္ထဲတြင္မေတာ့ စြမ္းအားေကာင္းသည့္ ေစာင့္ၾကည့္ႏိုင္ေသာ အယ္လ္ဂိုရစ္သမ္မ်ားရွိျခင္းမွာ လူသားမ်ိဳးႏြယ္အတြက္ အင္မတန္ေကာင္းသည့္ ကိစၥရပ္ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ မဟာ ေဒတာ အယ္လ္ဂိုရစ္သမ္မ်ား (Big Data Algorithms) က အနာဂတ္တြင္ ေဂ်ာ့ခ္်ေအာ္ဝဲလ္ဝတၳဳထဲက Big Brotherအစိုးရမ်ိဳးကို တကယ္ေပၚေပါက္လာေစၿပီး ျပည္သူတစ္ဦးခ်င္းဆီကို အစိုးရက အခ်ိန္ျပည့္ေစာင့္ၾကည့္ေနႏိုင္သည့္ ေထာက္လွမ္းေရးယႏၲရားႀကီးမ်ိဳးႏွင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ႀကဳံေတြ႕ေကာင္း ႀကဳံေတြ႕ရႏိုင္ပါသည္။

အမွန္စင္စစ္အားျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ေအာ္ဝဲလ္ပင္ မေတြးခဲ့မိေလာက္သည့္ အလုံးစုံေစာင့္ၾကည့္ႏိုင္ေသာ အစိုးရမ်ိဳးႏွင့္ ႀကဳံေကာင္း ႀကဳံရႏိုင္ပါသည္။ ထိုအစိုးရမ်ိဳးသည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ျပင္ပလႈပ္ရွားမႈမ်ား၊ ေျပာဆိုမႈမ်ားကို ေနာက္ေယာင္ခံေစာင့္ၾကည့္႐ုံသာမက ကၽြႏ္ုပ္တို႔အေရျပားေအာက္အထိပါလိုက္ၿပီး ကိုယ္တြင္းအဇၩတၱ ခံစားခ်က္မ်ားကိုပါ ေစာင့္ၾကည့္လာႏိုင္ပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ – ေျမာက္ကိုရီးယားရွိ ကင္အစိုးရအေနႏွင့္ နည္းပညာအသစ္ကို ဘယ္လိုအသုံးခ်လာႏိုင္ေၾကာင္း ျမင္ေယာင္ၾကည့္ပါ။ အနာဂတ္တြင္ ေျမာက္ကိုရီးယားႏိုင္ငံသားတစ္ဦးစီကို ဇီ၀တိုင္းထြာသည့္ အာ႐ုံခံကိရိယာတစ္ခု လက္ေကာက္ဝတ္တြင္ လူတိုင္းဝတ္ထားရမည္ဆိုတာမ်ိဳးျဖစ္လာႏိုင္သည္။ ၿပီးေတာ့ သူေျပာသမၽွႏွင့္ လုပ္သမၽွကို အခ်ိန္ျပည့္ေစာင့္ၾကည့္တိုင္းထြာေန႐ုံသာမက ေသြးေပါင္ခ်ိန္ႏွင့္ ဦးေႏွာက္လႈပ္ရွားမႈကိုပါ တိုင္းထြာလာႏိုင္သည့္အျဖစ္သို႔ ေရာက္ေကာင္းေရာက္လာႏိုင္ပါသည္။ ထို႔ေနာက္ လူသားဦးေႏွာက္အေၾကာင္း ပိုပိုသိလာေသာ အသိပညာႏွင့္ စက္မ်ား၏ သင္ယူႏိုင္မႈ (Machine Learning) ကရေသာ ႀကီးမားေသာ စြမ္းပကားျဖင့္ ေျမာက္ကိုရီးယားအစိုးရသည္ သမိုင္းတြင္ ပထမဦးဆုံးအႀကိမ္ ႏိုင္ငံသားတစ္ဦးစီ တစ္ဦးစီက ဘာေတြးေနသည္ကို အခ်ိန္ျပည့္ခန္႔မွန္းတိုင္းတာႏိုင္စြမ္းမ်ိဳး ရလာႏိုင္ပါသည္။ စာဖတ္သူက ကင္ဂ်ဳံအန္း၏ဓာတ္ပုံကိုျမင္လိုက္ခ်ိန္ ဇီ၀တိုင္းထြာသည့္ အာ႐ုံခံကိရိယာမ်ားက ေဒါသထြက္ေနသည့္ အရိပ္အေယာင္မ်ား (ေသြးေပါင္ခ်ိန္ျမင့္တက္လာၿပီး ဦးေႏွာက္ထဲရွိ Amygdala တြင္ လႈပ္ရွားမႈမ်ား မ်ားျပားလာျခင္း) ကို ေတြ႕ရွိပါက ေနာက္ေန႔မနက္တြင္ ဂူးလက္အက်ဥ္းေထာင္ထဲသို႔ ေရာက္သြားမည္ ျဖစ္ေပသည္။

ေျမာက္ကိုရီးယားအစိုးရမွာ ကမၻာႏွင့္ အဆက္ျဖတ္ထားေသာ အစိုးရမ်ိဳးျဖစ္ရာ ထိုသို႔ေသာနည္းပညာကို ကိုယ္တိုင္ဖန္တီးႏိုင္မွ ဖန္တီးႏိုင္မည္ဆိုသည္ကိုေတာ့ ျငင္းဖြယ္ရာမရွိပါ။ သို႔ေသာ္ နည္းပညာကို အျခားနည္းပညာဖြံ႕ၿဖိဳးေသာႏိုင္ငံမ်ားက ဖန္တီးၿပီး ေျမာက္ကိုရီးယားႏွင့္ ယင္းနည္းတူ ေခတ္ေနာက္ျပန္ဆြဲေနသည့္ အာဏာရွင္ႏိုင္ငံမ်ားက လိုက္ၿပီးပုံတူကူးခ် သို႔မဟုတ္ ဝယ္ယူအသုံးျပဳတာမ်ိဳး ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံႏွင့္ ႐ုရွားႏိုင္ငံကလည္း သူတို႔၏ ေနာက္ေယာင္ခံေစာင့္ၾကည့္ေသာ နည္းပညာမ်ားကို အဆက္မျပတ္အဆင့္ျမႇင့္တင္လ်က္ရွိသလို အေမရိကန္မွအစ စာေရးသူ၏ မိခင္ႏိုင္ငံ အစၥေရးႏိုင္ငံအဆုံး ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံမ်ားကလည္း ထို႔အတူပင္ ျဖစ္သည္။ အစၥေရးႏိုင္ငံကို ‘နည္းပညာ အစပ်ိဳးစႏိုင္ငံ’ ဟု နာမည္ေျပာင္းရေလာက္စရာ အလြန္သစ္လြင္တက္ႂကြေသာ အဆင့္ျမင့္နည္းပညာက႑ရွိသလို ဆိုင္ဘာလုံၿခဳံေရး႑တြင္လည္း ေနာက္ဆုံးေပၚနည္းပညာမ်ား ရွိေလသည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ ပါလက္စတိုင္းႏွင့္လည္း အေသအေၾကပဋိပကၡျဖစ္လ်က္ရွိရာ အစၥေရးႏိုင္ငံ၏ အနည္းဆုံး အခ်ိဳ႕ေသာေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံသားမ်ားမွာ လိုအပ္ေသာနည္းပညာသာရွိလာပါက အေနာက္ဘက္ကမ္းေျခေဒသကို အလုံးစုံေစာင့္ၾကည့္ႏိုင္သည့္စနစ္မ်ိဳး ဖန္တီးရန္ သေဘာက်ေကာင္းက်ၾကမည္ ျဖစ္သည္။

ယေန႔ေခတ္တြင္ပင္ ပါလက္စတိုင္းသားမ်ား ဖုန္းတစ္ခါေခၚတိုင္း၊ ေဖ့စ္ဘုတ္ေပၚတြင္ တစ္ခုခုတင္တိုင္း၊ တစ္ၿမိဳ႕မွ တစ္ၿမိဳ႕သို႔ ခရီးသြားတိုင္း ယင္းတို႔ကို အစၥေရးက မိုက္ခ႐ိုဖုန္းမ်ား၊ ကင္မရာမ်ား၊ ဒ႐ုန္းမ်ား၊ စပိုင္ေဆာ့ဖ္ဝဲမ်ားမွတစ္ဆင့္ ေစာင့္ၾကည့္ေနဖို႔ မ်ားပါသည္။ ထို႔ေနာက္ ရရွိလာေသာ ေဒတာအခ်က္အလက္မ်ားကို မဟာေဒတာ အယ္လ္ဂိုရစ္သမ္မ်ား၏ အကူအညီျဖင့္ ဆန္းစစ္မႈမ်ားျပဳလုပ္သည္။ ဤနည္းျဖင့္ အစၥေရးလုံၿခဳံေရးတပ္ဖြဲ႕မ်ားသည္ ေျမျပင္တြင္ စစ္သားမ်ား ေစလႊတ္စရာမလိုဘဲ မသကၤာစရာၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားကို ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ေခ်မႈန္း ႏိုင္ေလသည္။ ပါလက္စတိုင္းသားမ်ားမွာ အေနာက္ဘက္ကမ္းေျမႇာင္ေဒသတြင္ ၿမိဳ႕မ်ား၊ ႐ြာမ်ားကို အုပ္စိုးထားႏိုင္ေသာ္လည္း အစၥေရးက ေဝဟင္ပိုင္နက္၊ ေလလႈိင္းမ်ားႏွင့္ ဆိုင္ဘာနယ္ပယ္တို႔ကို လႊမ္းမိုးထားႏိုင္သည္။ သို႔ျဖစ္ရာ အေနာက္ဘက္ကမ္းေျမႇာင္ေဒသရွိ ပါလက္စတိုင္းလူမ်ိဳး ႏွစ္သန္းခြဲကို ထိေရာက္စြာ ထိန္းခ်ဳပ္ထားရန္ အစၥေရးစစ္သားမ်ား မလိုသေလာက္ပင္ ျဖစ္သည္ကို အံ့အားသင့္ဖြယ္ေတြ႕ႏိုင္သည္။

၂၀၁၇ ေအာက္တိုဘာတြင္ ငိုအားထက္ရယ္အားသန္ ျဖစ္ရပ္တစ္ခု ျဖစ္ခဲ့သည္။ ပါလက္စတိုင္းအလုပ္သမားတစ္ဦးက သူ႕အလုပ္ထဲရွိ ဘူဒိုဇာႀကီးႏွင့္ တြဲဓာတ္ပုံ႐ိုက္ၿပီး သူ႕ေဖ့စ္ဘုတ္အေကာင့္ေပၚသို႔ သူ တင္လိုက္သည္။ ပို႔စ္တြင္ေရးထားသည္မွာ ‘မဂၤလာနံနက္ခင္းပါေနာ္’ ဆိုၿပီးေရးထားျခင္းျဖစ္သည္။ ေဖ့စ္ဘုတ္ေပၚတြင္ အာရဗီဘာသာစကားျဖင့္ေရးထားသည္ကို အလိုအေလ်ာက္ဘာသာျပန္သည့္ အယ္လ္ဂိုရစ္သမ္က ဘာသာျပန္ေသာအခါ အမွားေလးတစ္ခု လုပ္လိုက္သည္။ ‘Ysabechum!’ (‘မဂၤလာနံနက္ခင္းပါ’ ဟုဆိုလိုသည္) အစား အယ္လ္ဂိုရစ္သမ္က ‘Ydbachum!’ (‘သူတို႔ကို သတ္’) ဟု စကားလုံးမ်ားကို အဓိပၸာယ္ေကာက္လိုက္သည္။ အစၥေရး လုံၿခဳံေရးတပ္ဖြဲ႕မ်ားက သူ႕ကို အၾကမ္းဖက္သမားမွတ္ၿပီး လူမ်ားကို ဘူဒိုဇာႀကီးျဖင့္ တက္ႀကိတ္ေတာ့မည္ထင္ကာ အျမန္ဖမ္းလိုက္ေလသည္။ ေနာက္မွ အယ္လ္ဂိုရစ္သမ္က မွားမွန္းသိၿပီး ျပန္လႊတ္ေပးလိုက္ရသည္။ မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစကာမူ အေႏွာင့္အယွက္ေပးသည္ဟု ယူဆေသာ ေဖ့စ္ဘုတ္ပို႔စ္ကိုေတာ့ ဖ်က္ေပးလိုက္ရသည္။ သတိက ပိုသည္လို႔မွ မရွိဘဲကိုး။ အေနာက္ဘက္ကမ္းေျမႇာင္ေဒသတြင္ ပါလက္စတိုင္းလူမ်ိဳးမ်ား ႀကဳံေနရေသာ ဒီလိုအျဖစ္မ်ိဳးမွာ ေနာင္တြင္ ကမၻာေပၚရွိ သန္းေထာင္ႏွင့္ခ်ီေသာ လူသားမ်ား ႀကဳံေကာင္းႀကဳံလာရႏိုင္သည့္ အေျခအေန၏ အပ်ိဳးျဖစ္ေကာင္း ျဖစ္ႏိုင္သည္။

ႏွစ္ဆယ္ရာစုေႏွာင္းပိုင္းတြင္ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံမ်ားမွာ အာဏာရွင္ႏိုင္ငံမ်ားထက္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ေလ့ရွိသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ အေၾကာင္းမွာ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံမ်ားသည္ သတင္းအခ်က္အလက္ေဒတာမ်ားကို ဆန္းစစ္ေဝဖန္ပိုင္းျခားရာတြင္ ပိုသာေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ဒီမိုကေရစီစနစ္တြင္ သတင္းအခ်က္အလက္ကို ဆန္းစစ္ႏိုင္သည့္ အာဏာကို ပ်ံ႕ႏွံ႔ေစၿပီး ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ျခင္းကို လူမ်ားႏွင့္ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားအၾကား ျဖန္႔ၾကက္ျပဳလုပ္ေစသည္။ အာဏာရွင္စနစ္မွာမူ သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ အာဏာကို တစ္ေနရာထဲကကိုင္ထားၿပီး ဆုံးျဖတ္ျခင္းျဖစ္သည္။ ႏွစ္ဆယ္ရာစုရွိ နည္းပညာအေျခအေနအရ သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ အာဏာကို တစ္ေနရာထဲတြင္ ကိုင္ထားျခင္းက စြမ္းေဆာင္ရည္ကို က်ဆင္းေစသည္။ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို လၽွင္ျမန္စြာ ဆန္းစစ္ရန္ႏွင့္ မွန္ကန္ေသာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားခ်မွတ္ႏိုင္သည့္ စြမ္းရည္ မည္သူ႕ဆီတြင္မွမရွိေခ်။ ယင္းမွာ ဆိုဗီယက္ယူနီယံက အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ယွဥ္လၽွင္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား ပိုမွားျခင္းႏွင့္ အေမရိကန္စီးပြားေရးႏွင့္ယွဥ္လၽွင္ ဆိုဗီယက္စီးပြားေရး ေနာက္က်က်န္ခဲ့ရျခင္း အေၾကာင္းရင္းတစ္ရပ္ ျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ သိပ္မၾကာမီတြင္ AI က ဤခ်ိန္ခြင္လၽွာကို တစ္ဖက္ကို ေစာင္းေစေကာင္း ေစာင္းလာေစႏိုင္ပါသည္။ AI ေၾကာင့္ အဆမတန္မ်ားျပားလွေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ဗဟိုမွ ဆန္းစစ္ေဝဖန္ပိုင္းျခားႏိုင္ေစရန္ ျဖစ္ႏိုင္ေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ အမွန္စင္စစ္ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္ေသာစနစ္မ်ားမွာ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေလၽွာ႔ခ်ထားေသာ စနစ္မ်ားထက္ AI ေၾကာင့္ ပိုၿပီး စြမ္းေဆာင္ရည္ေကာင္းလာႏိုင္သည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ စက္မ်ားက သင္ယူျခင္း (Machine Learning) မွာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားမ်ား တြက္ခ်က္စိစစ္ႏိုင္ေလ ပိုေကာင္းေလျဖစ္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ပုဂၢလိက ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္လုံၿခဳံမႈကို ေလးစားရၿပီး လူတစ္သန္း၏ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား စုေဆာင္းျခင္းထက္ ပုဂၢလိကကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္ လုံၿခဳံမႈ အမႈထားစရာမလိုဘဲ လူသန္းတစ္ေထာင္၏ သတင္းအခ်က္အလက္ကို ေဒတာေဘ့စ္ (Database) တစ္ခုထဲတြင္ စုထားႏိုင္သည္ဆိုပါက အယ္လ္ဂိုရစ္သမ္ကို ပိုၿပီးေကာင္းမြန္ေအာင္ ေလ့က်င့္ဖန္တီးႏိုင္သည္။ ဥပမာဆိုရလၽွင္ အာဏာရွင္အစိုးရတစ္ရပ္က သူ႕ႏိုင္ငံသားအားလုံးကို ဒီအင္ေအစစ္ၿပီး သူတို႔၏ ေဆးမွတ္တမ္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ဗဟိုအာဏာပိုင္အဖြဲ႕က စုေဆာင္းထားႏိုင္သည္ဆိုပါက တစ္ကိုယ္ေရေဆးမွတ္တမ္းအခ်က္အလက္လုံၿခဳံမႈကို တင္းက်ပ္စြာအေလးေပးေသာ အျခားႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ယွဥ္လၽွင္ မ်ိဳး႐ိုးဗီဇႏွင့္ ေဆးပညာသုေတသနလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ မ်ားစြာအားသာခ်က္မ်ား ရရွိႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ သတင္းအခ်က္အလက္ကို တစ္ေနရာထဲတြင္ စုစည္းရန္အားထုတ္မႈက အာဏာရွင္ႏိုင္ငံမ်ားကို ႏွစ္ဆယ္ရာစုတြင္ အားနည္းခ်က္ျဖစ္ေစခဲ့ေသာ္လည္း ႏွစ္ဆယ့္တစ္ရာစုတြင္မူ အဆုံးအျဖတ္ေပးႏိုင္သည့္ အားသာခ်က္ ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္လာႏိုင္သည္။

အယ္လ္ဂိုရစ္သမ္မ်ားက ကၽြႏ္ုပ္တို႔အေၾကာင္းကို ေကာင္းစြာသိနားလည္လာသည္ႏွင့္အမၽွ အာဏာရွင္အစိုးရမ်ားမွာ သူတို႔၏ႏိုင္ငံသားမ်ားအေပၚ အႂကြင္းမဲ့ထိန္းခ်ဳပ္မႈ ရလာႏိုင္သည့္အျဖစ္မ်ိဳး ျဖစ္လာႏိုင္သည္။ နာဇီဂ်ာမနီထက္ကို ပိုဆိုးႏိုင္ၿပီး ထိုကဲ့သို႔ေသာ အစိုးရမ်ားကို ေတာ္လွန္ရန္မွာ လုံးလုံးလ်ားလ်ား မျဖစ္ႏိုင္သည့္အျဖစ္မ်ိဳး ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္လာႏိုင္သည္။ အစိုးရက စာဖတ္သူ ဘယ္လိုခံစားေနလဲ အတိအက်သိ႐ုံသာမက သူခံစားခ်င္ေစသည့္အတိုင္း စာဖတ္သူခံစားရေအာင္လဲ လုပ္လာႏိုင္သည္။ အာဏာရွင္မွာ ႏိုင္ငံသားမ်ားကို က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈႏွင့္ တန္းတူညီမၽွမႈ ေပးခ်င္မွေပးႏိုင္မည္ျဖစ္ေသာ္လည္း သူ၏ၿပိဳင္ဘက္မ်ားကို မုန္းေစၿပီး သူ႕ကို ခ်စ္ခင္ေအာင္ ျပဳလုပ္ႏိုင္သည့္အျဖစ္မ်ိဳး ျဖစ္လာႏိုင္သည္။ ယေန႔ေခတ္ ဒီမိုကေရစီမွာ ဇီ၀နည္းပညာ (Biotech) ႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ နည္းပညာ (Infotech) တို႔ ေပါင္းစည္းတိုးတက္လာမႈကို ရွင္သန္ႏိုင္ဖြယ္မရွိေခ်။ ဒီမိုကေရစီမွာ လုံးလုံးဆန္းသစ္သည့္ပုံစံအျဖစ္ ေအာင္ျမင္စြာ ေျပာင္းလဲပစ္ရင္လည္း ပစ္ပါမွ၊ ဒါမွမဟုတ္ရင္ေတာ့ လူသားမ်ားမွာ ‘ဒစ္ဂ်စ္တယ္ အာဏာရွင္စနစ္မ်ား’ ေအာက္ ေနရတာမ်ိဳးလည္း ျဖစ္လာႏိုင္သည္။

ဟစ္တလာႏွင့္ စတာလင္ေခတ္မ်ားဆီ ျပန္ေရာက္သြားမည္ဟု ဆိုလိုျခင္းမဟုတ္ပါ။ နာဇီဂ်ာမနီေခတ္က အာဏာရွင္စနစ္မွာ ျပင္သစ္ေခတ္ေဟာင္းဘုရင္စနစ္ (ancien regime) ႏွင့္ကြာသလိုမ်ိဳး ဒစ္ဂ်စ္တယ္အာဏာရွင္စနစ္မွာလည္း နာဇီဂ်ာမနီႏွင့္ ကြာျခားမည္ျဖစ္သည္။ ျပင္သစ္ျပည္မွ လြီဘုရင္ ၁၄ မွာ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္လိုသည့္ အာဏာရွင္ျဖစ္ေသာ္လည္း ေခတ္သစ္အာဏာရွင္ႏိုင္ငံတစ္ခု တည္ေထာင္ရန္ လိုအပ္သည့္ နည္းပညာ သူ႕ဆီတြင္မရွိေပ။ သူ႕၏ အုပ္စိုးမႈကို ေတာ္လွန္သူမရွိေသာ္လည္း ေရဒီယိုမ်ား၊ တယ္လီဖုန္းမ်ား၊ ရထားမ်ား မေပၚေသးသည့္အတြက္ သူ႕အေနႏွင့္ ဘရီတြန္႐ြာမ်ားမွ လယ္သမားမ်ား၏ ေန႔စဥ္ဘ၀ကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္မႈမရွိသလို၊ ပဲရစ္ၿမိဳ႕လယ္ေကာင္မွ ၿမိဳ႕သူၿမိဳ႕သားမ်ားကိုပင္ ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ျခင္းမရွိေခ်။ သူ႕အေနႏွင့္ ႏိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာပါတီႀကီးတစ္ခုတည္ေထာင္ဖို႔၊ သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာ လူငယ္လႈပ္ရွားမႈတစ္ရပ္လုပ္ဖို႔၊ သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာ ပညာေရးစနစ္တစ္ရပ္တည္ေထာင္ဖို႔ စိတ္ကူးမရွိသလို လုပ္ႏိုင္စြမ္းလည္း မရွိေခ်။ ဟစ္တလာကို ထိုကဲ့သို႔ေသာအရာမ်ား ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ရန္အစြမ္းႏွင့္ ေဆာင္႐ြက္ခ်င္လာေအာင္ တြန္းအားေပးမႈကိုေတာ့ ႏွစ္ဆယ္ရာစုတြင္ ေပၚေပါက္ခဲ့ေသာ နည္းပညာအသစ္မ်ားက ေပးအပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေလသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အေနႏွင့္ ၂၀၈၄ တြင္ ရွိေနႏိုင္သည့္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္အာဏာရွင္စနစ္မ်ားတြင္ မည္သည့္အစြမ္းမ်ား၊ မည္သည့္သေဘာဆႏၵမ်ား ရွိေနမည္ကို မခန္႔မွန္းႏိုင္ေပ။ သို႔ေသာ္ သူတို႔အေနႏွင့္ ဟစ္တလာႏွင့္ စတာလင္တို႔ပုံစံကို ကူးခ်မည္ဆိုတာမ်ိဳးေတာ့ မျဖစ္ဖို႔ မ်ားပါသည္။ ၁၉၃၀ ျပည့္ႏွစ္မ်ားက ေပၚေပါက္ခဲ့သည့္ တိုက္ပြဲမ်ားကို ျပန္တိုက္ခိုက္ရန္ ျပင္ဆင္ေနသူမ်ားအေနႏွင့္ လုံးလုံး ကြာျခားသည့္ေနရာမွ တိုက္ပြဲမ်ားက အလစ္အငိုက္ဖမ္းၿပီး ေပၚေပါက္လာသည္ကို ရင္ဆိုင္ရႏိုင္ဖြယ္ ရွိေလသည္။

ဒီမိုကေရစီစနစ္က လိုက္ေလ်ာညီေထြေျပာင္းလဲၿပီး ဆက္လက္ရွင္သန္ႏိုင္သည္ ဆိုလၽွင္ေတာင္မွ လူသားတို႔မွာမူ ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ျခင္းႏွင့္ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္း ပုံစံသစ္မ်ား၏ သားေကာင္မ်ား ျဖစ္သြားေကာင္း ျဖစ္သြားႏိုင္သည္။ ယေန႔ေခတ္တြင္ပင္ ဘဏ္မ်ား၊ ေကာ္ပိုေရးရွင္းႀကီးမ်ား၊ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားမွာ တစ္စတစ္စ အယ္လ္ဂိုရစ္သမ္မ်ားသုံး၍ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ဆန္းစစ္ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ျခင္းမ်ား လုပ္လာၾကသည္။ စာဖတ္သူအေနႏွင့္ ဘဏ္တြင္ေခ်းေငြ ေလၽွာက္ထားေသာအခါ စာဖတ္သူ၏ေလၽွာက္လႊာကို စိစစ္သူမွာ လူသားတစ္ဦးမဟုတ္ဘဲ အယ္လ္ဂိုရစ္သမ္တစ္ခုျဖစ္ဖို႔ ျဖစ္ႏိုင္ေျခမ်ားပါသည္။ အယ္လ္ဂိုရစ္သမ္က စာဖတ္သူ၏ ေဒတာအခ်က္အလက္ႏွင့္ အျခားသန္းႏွင့္ခ်ီေသာ လူမ်ား၏ အခ်က္အလက္စာရင္းဇယားမ်ားကို ဆန္းစစ္၍ စာဖတ္သူကို ေခ်းေငြေပးရန္ ယုံၾကည္ထိုက္မထိုက္ ဆုံးျဖတ္သည္။ အမ်ားအားျဖင့္ လူသားဘဏ္လုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးထက္ အယ္လ္ဂိုရစ္သမ္က ပိုသာေလ့ရွိသည္။ သို႔ေသာ္ျပႆနာမွာ အယ္လ္ဂိုရစ္သမ္က အခ်ိဳ႕ေသာလူမ်ားကို မတရားသျဖင့္ ခြဲျခားဆက္ဆံပါက ထိုသို႔ဆက္ဆံေနေၾကာင္းသိရန္ အလြန္ခက္မည္ျဖစ္သည္။ ဘဏ္က စာဖတ္သူကို ေခ်းေငြေပးရန္ ျငင္းဆန္သည္ဆိုၾကပါစို႔။ စာဖတ္သူက “ဘာလို႔လဲ” ေမးမည္ျဖစ္သည္။ ဘဏ္က “အယ္လ္ဂိုရစ္သမ္ကမေပးဖို႔ ဆုံးျဖတ္လို႔” ဆိုၿပီး ျပန္ေျဖမည္ျဖစ္သည္။ စာဖတ္သူက “အယ္လ္ဂိုရစ္သမ္က ဘာလို႔ မေပးဖို႔ ဆုံးျဖတ္တာလဲ။ ကၽြန္ေတာ္ဘာမွားေနလို႔လဲ” လို႔ စာဖတ္သူက ျပန္ေမး လၽွင္ ဘဏ္က “ကၽြန္ေတာ္တို႔လည္း မသိဘူးခင္ဗ်။ အဆင့္ျမင့္နည္းနဲ႔ စက္ေတြ အလိုအေလ်ာက္သင္ယူျခင္းကို အေျခခံထားတာမို႔လို႔ ဒီအယ္လ္ဂိုရစ္သမ္ ဘယ္လိုအလုပ္လုပ္လဲ ဘယ္သူမွ နားမလည္ဘူး။ ဒါေပမဲ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဒီအယ္လ္ဂိုရစ္သမ္ကို ယုံတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ေခ်းေငြမေပးႏိုင္ပါဘူး” ဟု ေျပာမည္ျဖစ္သည္။

ခြဲျခားဆက္ဆံမႈက အမ်ိဳးသမီး သို႔မဟုတ္ လူမည္းစသည္ျဖင့္ အုပ္စုတစ္စုလုံးကို ခြဲျခားဆက္ဆံေသာအခါ ထိုအုပ္စုမ်ားအေနႏွင့္ ယင္းတို႔အုပ္စုလိုက္ ခြဲျခားဆက္ဆံခံရသည့္အတြက္ စုစည္းၿပီး ဆႏၵျပလို႔ရသည္။ သို႔ေသာ္ ယခုအခါ အယ္လ္ဂိုရစ္သမ္တစ္ခုက စာဖတ္သူကို စာဖတ္သူျဖစ္လို႔ကို ခြဲျခားဆက္ဆံတာမ်ိဳး ႀကဳံေကာင္းႀကဳံလာရႏိုင္ၿပီး ဘာလို႔ခြဲျခားဆက္ဆံခံရတာလဲမသိဆိုတာမ်ိဳး ျဖစ္ေနႏိုင္သည္။ အယ္လ္ဂိုရစ္သမ္က စာဖတ္သူ၏ ဒီအင္ေအထဲမွ တစ္ခုခုကို ေတြ႕ၿပီး မႀကိဳက္လို႔ သို႔မဟုတ္ စာဖတ္သူရဲ႕ ေနာက္ခံသမိုင္းေၾကာင္းကို မႀကိဳက္လို႔၊ စာဖတ္သူရဲ႕ ေဖ့စ္ဘုတ္အေကာင့္ကို မႀကိဳက္လို႔ဆိုတာမ်ိဳး ျဖစ္ေနႏိုင္သည္။ အယ္လ္ဂိုရစ္သမ္က စာဖတ္သူကို မိန္းမျဖစ္လို႔၊ အာဖရိကန္ အေမရိကန္ျဖစ္လို႔ ခြဲျခားဆက္ဆံတာမဟုတ္ဘဲ စာဖတ္သူကို စာဖတ္သူျဖစ္ေနလို႔ကို ခြဲျခားဆက္ဆံတာျဖစ္သည္။ စာဖတ္သူႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး တစ္ခုခုကို အယ္လ္ဂိုရစ္သမ္က မႀကိဳက္တာရွိေနသည္။ စာဖတ္သူအေနႏွင့္လည္း အဲဒါဘာဆိုတာကို မသိသလို၊ သိလၽွင္ေတာင္မွလည္း အျခားသူမ်ားႏွင့္ ေပါင္းၿပီး ဆႏၵျပဖို႔ခက္ႏိုင္သည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး အႀကိဳက္မခံရသည့္ အခ်က္ခ်င္းအတိအက် မတူႏိုင္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ စာဖတ္သူတစ္ဦးတည္း ဒီအားနည္းခ်က္ရွိေနတာမ်ိဳး ျဖစ္ႏိုင္သည္။ ႏွစ္ဆယ့္တစ္ရာစုတြင္ အုပ္စုလိုက္ခြဲျခားဆက္ဆံခံရျခင္းမ်ိဳးမဟုတ္ဘဲ တစ္ဦးခ်င္းခြဲျခားဆက္ဆံခံရသည့္ျပႆနာပိုပိုႀကီးမားလာႏိုင္သည့္အျဖစ္မ်ိဳး ႀကဳံေကာင္းႀကဳံရႏိုင္သည္။

အျမင့္ဆုံး အာဏာရွိသည့္ေနရာမ်ားတြင္ လူသားမ်ားက ဟန္ျပဆက္လက္ေနရာယူေကာင္းယူထားႏိုင္ၿပီး အယ္လ္ဂိုရစ္သမ္မ်ားမွာ အႀကံေပးျခင္းကိုသာ ေဆာင္႐ြက္ၾကေၾကာင္း၊ တကယ့္အာဏာအစစ္မွာ လူသားမ်ားလက္ထဲတြင္ ရွိေနေသးသေယာင္ လုပ္ေကာင္းလုပ္ထားပါလိမ့္မည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အေနႏွင့္ AI တစ္ခုကို ဂ်ာမနီႏိုင္ငံဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၊ Google စီအီးအို စသျဖင့္ ခန္႔မည္မဟုတ္ေပ။ သို႔ေသာ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ကခ်ေနသည့္ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား၊ စီအီးအိုကခ်ေနသည့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို AI က ျခယ္လွယ္ေနမည္ျဖစ္သည္။ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အေနႏွင့္ မတူညီသည့္ ေ႐ြးစရာမ်ား အေျမာက္အျမားကို ေ႐ြးခ်ယ္ဆုံးျဖတ္ႏိုင္ေသးေသာ္လည္း ယင္းေ႐ြးစရာအားလုံးမွာ မဟာေဒတာဆန္းစစ္မႈ (Big Data Analysis) က လာသည့္ရလဒ္မ်ား ျဖစ္ေနႏိုင္သည္။ ယင္းေ႐ြးစရာမ်ားမွာလည္း လူသားမ်ား ကမၻာကို ဘယ္လို႐ႈျမင္သလဲ ဆိုတာထက္ AI က ဘယ္လို႐ႈျမင္သလဲဆိုတာကို ထင္ဟပ္ေနမည္ျဖစ္သည္။

နီးစပ္သည့္ ဥပမာတစ္ခုေပးရမည္ဆိုလၽွင္ ယေန႔ေခတ္ ကမၻာတစ္လႊားရွိ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားအေနႏွင့္ မတူညီသည့္ စီးပြားေရးမူဝါဒမ်ားအနက္က ႏွစ္သက္ရာစီးပြားေရးမူဝါဒကို ေ႐ြးခ်ယ္ႏိုင္ေသာ္လည္း ေ႐ြးစရာ အားလုံးနီးပါးမွာ အရင္းရွင္စီးပြားေရးစနစ္ကို ထင္ဟပ္သည့္ မူဝါဒမ်ားျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားအေနႏွင့္ ေ႐ြးစရာရွိသည္ဟု ထင္ႏိုင္ေသာ္လည္း တကယ္အေရးႀကီးေသာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို စီးပြားေရးပညာရွင္မ်ား၊ ဘဏ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ စီးပြားေရးသမားမ်ားက ဟိုးအရင္ကတည္းက ခ်မွတ္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ရာ ယေန႔ေခတ္ေ႐ြးစရာမ်ားကို ယင္းဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားက ပုံေဖာ္ေနျခင္းျဖစ္သည္။ ဆယ္စုႏွစ္တစ္ခုႏွစ္ခုအတြင္း ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားအေနႏွင့္ AI ခ်မွတ္ေပးထားသည့္ ေ႐ြးစရာမ်ားထဲမွ ေ႐ြးေနရသည့္အျဖစ္ကို ႀကဳံေကာင္းႀကဳံလာရႏိုင္ဖြယ္ရွိေလသည္။ 

 

သီဟဝင့္ေအာင္
(ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္။)

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *