မိုဒီ၏ေအာင္ပြဲႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ႏိုင္ငံျခားေရးမူဝါဒဆိုင္ရာ အက်ိဳးအျမတ္

အခ်မ္းသာဆုံးေသာ ဘီလီယံနာသူေဌးမ်ားမွသည္ အဆင္းရဲဆုံးေသာ ေအာက္ေျခလူတန္းစား မ်က္ႏွာမြဲမ်ားအထိ စုေဝးေနထိုင္ရာျဖစ္ၿပီး  ႏွစ္ေပါင္းေထာင္ခ်ီေသာ သမိုင္းေၾကာင္းႏွင့္ မတူကြဲျပားေသာ လူမ်ိဳး၊  ယုံၾကည္ကိုးကြယ္မႈႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈတို႔ ေပါင္းဆုံရာလည္းျဖစ္သည့္ အိႏၵိယႏိုင္ငံသည္ ျပည္လုံးကၽြတ္ေ႐ြးေကာက္ပြဲတစ္ရပ္ကို သန္းေပါင္းမ်ားစြာေသာ မဲဆႏၵရွင္မ်ားျဖင့္ ေမလ ၂၂ ရက္ေန႔က ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပၿပီးစီးခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။ ကမာၻ႕အႀကီးဆုံး ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံ တစ္ႏိုင္ငံျဖစ္သည့္ အားေလ်ာ္စြာ အိႏၵိယႏိုင္ငံ၏ေ႐ြးေကာက္ပြဲသည္ တစ္ကမာၻလုံး၏  ေစာင့္ၾကည့္စိတ္ဝင္စားမႈကို ခံယူခဲ့ရသည္။ အၿပီးသတ္ေ႐ြးေကာက္ပြဲရလဒ္အရ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ မတိုင္မီကာလမွသည္ မဲေရတြက္သည့္ကာလအထိ  အျငင္းပြားမႈအမ်ိဳးမ်ိဳး၊ ေဝဖန္မႈအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ ေတြ႕ႀကဳံခဲ့ရေသာ လက္ရွိ အာဏာရဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ျဖစ္သူ နာရင္ျဒာမိုဒီသည္ ေနာက္ထပ္သက္တမ္း ငါးႏွစ္ဆက္လက္အုပ္ခ်ဳပ္ရန္ ေသခ်ာသြားခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။

၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္တာဝန္ စတင္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သူ မစၥတာမိုဒီႏွင့္ သူ၏အစိုးရအဖြဲ႕သည္ ၿပီးခဲ့သည့္ ငါးႏွစ္သက္တမ္းအတြင္း  ျပင္းထန္ေသာ ဟိႏၵဴအမ်ိဳးသားေရးဝါဒစြဲရပ္တည္မႈေၾကာင့္ ႏိုင္ငံအတြင္းရွိ  ဘာသာေရးႏွင့္ လူမ်ိဳးေရးအရ လူနည္းစုတို႔ကို စိတ္မသက္မသာျဖစ္ေစခဲ့ျခင္းႏွင့္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ကတိကဝတ္မ်ားအား မျဖည့္စြမ္းႏိုင္ခဲ့ျခင္းတို႔အတြက္ အႀကိတ္အနယ္ ေဝဖန္ခံခဲ့ရသည္။ သို႔ေသာ္ မစၥတာမိုဒီႏွင့္ သူ၏ ပါတီ (Bharatiya Janata Party) သည္ ၂၀၁၉ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္လည္း ဟိႏၵဴအမ်ိဳးသားေရးဝါဒကိုသာ ဗဟိုျပဳ၍ မဲဆြယ္စည္း႐ုံးမႈျပဳခဲ့သည္။ ထို႔ျပင္ မၾကာေသးမီက ကက္ရွ္မီးယားေဒသတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ အေသခံဗုံးေဖာက္ခြဲမႈႏွင့္ ယင္းကိစၥ၏ ေနာက္ဆက္တြဲအျဖစ္ အိႏၵိယႏွင့္ ပါကစၥတန္အၾကား စစ္ေရးအရ ပြတ္တိုက္မႈမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့မႈတို႔ကလည္း မစၥတာမိုဒီကို ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ သူ၏ အဓိကၿပိဳင္ဘက္ျဖစ္သူ ႏိုင္ငံေရးအရ မ်ိဳး႐ိုးအစဥ္အလာႀကီးမားသည့္ Rahul Gandhi ႏွင့္ Indian National Congress ပါတီအေပၚ  အသာစီး ရသြားေစခဲ့သည္။  မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ မစၥတာမိုဒီသည္ ေမလ ၃၀ ရက္ေန႔ က်မ္းသစၥာက်ိန္ဆိုပြဲႏွင့္အတူ သူ၏ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္သက္တမ္းသစ္ကို စတင္ႏိုင္ေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မိုဒီအေနႏွင့္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္တာဝန္ ဆက္လက္ယူရမည့္အေပၚ ကမာၻ႕ႏိုင္ငံအသီးသီးမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ဝမ္းေျမာက္ဂုဏ္ျပဳေၾကာင္း သတင္းစကားေပးပို႔ခဲ့ၾကသည္ကိုလည္း ေတြ႕ျမင္ခဲ့ရသည္။  ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္လည္း အလားတူ ဝမ္းေျမာက္ေၾကာင္း သဝဏ္လႊာေပးပို႔ခဲ့ေၾကာင္းကို  ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ အိႏၵိယသံ႐ုံး၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္မွတစ္ဆင့္ သိရွိခဲ့ရသည္။

မစၥတာမိုဒီ၏ ၿပီးခဲ့သည့္ အစိုးရသက္တမ္းကာလကို ျပန္ေျပာင္းသုံးသပ္ၾကည့္မည္ဆိုလၽွင္ ျပင္းထန္ေသာ ဟိႏၵဴအမ်ိဳးသားေရးဝါဒီ ပုံရိပ္ႏွင့္ မေအာင္ျမင္ေသာ စီးပြားေရးမူဝါဒတို႔ေၾကာင့္ ျပည္တြင္းႏိုင္ငံေရးတြင္ စင္းလုံးေခ်ာ မ်က္ႏွာပန္းလွခဲ့ျခင္းမရွိေသာ္လည္း ကမာၻ႕ႏိုင္ငံေရး အထူးသျဖင့္ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေရးတြင္မူ သူ၏ ‘အေရွ႕ႏွင့္  ထိေတြ႕ဆက္ဆံျခင္း’ မူဝါဒႏွင့္ ယင္းကို အေျခခံထားေသာ ‘အိမ္နီးခ်င္းသည္သာ ပထမ’ မူဝါဒတို႔ေၾကာင့္ အသိအမွတ္ျပဳခံခဲ့ရသည္ကို ေတြ႕ရမည္ ျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မိုဒီသည္ အိႏၵိယႏွင့္ အာရွေဒသတြင္း ၿပိဳင္ဘက္တစ္ဦးျဖစ္သူ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံႏွင့္သာမက ဆူပါပါဝါတစ္ဦးျဖစ္သူ အေမရိကန္ႏိုင္ငံႏွင့္ပါ ဆက္ဆံေရးဟန္ခ်က္ညီေစရန္ အားထုတ္ခဲ့သည္ကို ေတြ႕ျမင္ခဲ့ရသည္။ ေတာင္အာရွေဒသႏွင့္ အေရွ႕ေတာင္အာရွတို႔အၾကား  ေပါင္းကူးဂိတ္သဖြယ္ တည္ရွိေနေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ မစၥတာမိုဒီ၏  အဆိုပါ ႏိုင္ငံျခားေရးမူဝါဒအခင္းအက်င္းတြင္ အေရးပါေသာ အခန္းက႑မွ ပါဝင္လာသည္ကိုလည္း ေတြ႕ျမင္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

အိႏၵိယ-ျမန္မာဆက္ဆံေရး

အိႏၵိယႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတို႔သည္ နယ္စပ္အရထိစပ္ေန႐ုံသာမက  သမိုင္းေၾကာင္းတစ္ေလၽွာက္ နီးကပ္ေသာ ဆက္ဆံေရးရွိခဲ့ၾကသည္။  အထူးသျဖင့္ ကိုလိုနီေခတ္ႏွင့္ ကိုလိုနီေခတ္လြန္ကာလတို႔တြင္ ႏွစ္ႏိုင္ငံအမ်ိဳးသားေခါင္းေဆာင္မ်ားအၾကား အထူးရင္းႏွီးမႈရွိခဲ့သည္။ အိႏၵိယႏိုင္ငံသည္ ျမန္မာႏွင့္ ၿဗိတိန္တို႔အၾကား ေအာင္ဆန္း- အက္တလီစာခ်ဳပ္အရ ျမန္မာႏိုင္ငံ လြတ္လပ္ေရးမရမီ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ကတည္းက ျမန္မာႏိုင္ငံအေနႏွင့္ မဟာမင္းႀကီး ေစလႊတ္ထားရွိခဲ့ေသာ ႏိုင္ငံမ်ားအနက္တစ္ခု  အပါအဝင္ျဖစ္သည္။ ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား တရားဝင္ သံတမန္ဆက္ဆံေရးကို   ျမန္မာႏိုင္ငံ လြတ္လပ္ေရးရရွိခဲ့သည့္ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၄ ရက္ေန႔တြင္ စတင္ထူေထာင္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ၁၉၇၀ ျပည့္ႏွစ္မ်ားမွ ၁၉၈၀ ျပည့္ႏွစ္မ်ားအထိ ကာလအတြင္းမွာမူ ႏွစ္ႏိုင္ငံဆက္ဆံေရးသည္ ထိုစဥ္က ျမန္မာႏိုင္ငံ၏အာဏာရွင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ႏွင့္ ဒီမိုကေရစီလႈပ္ရွားမႈမ်ားအေပၚ ဖိႏွိပ္မႈမ်ားေၾကာင့္ ေအးစက္ခဲ့ရသည္။ ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္မ်ား၌ အိႏၵိယသည္ ယင္း၏ ‘အေရွ႕ေမၽွာ္’ မူဝါဒကို စတင္ေၾကညာမိတ္ဆက္ခဲ့ၿပီး အိႏၵိယႏွင့္ အေရွ႕ေတာင္အာရွႏိုင္ငံမ်ားအၾကားဆက္ဆံေရး  ပိုမိုျမႇင့္တင္ႏိုင္ရန္ ရည္မွန္းခဲ့သည္။ သို႔ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အိႏၵိယႏိုင္ငံကို အဆိုပါႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေပးႏိုင္မည့္ အေရးပါေသာ ေဒသတစ္ခု ျဖစ္လာခဲ့ၿပီး ႏွစ္ႏိုင္ငံဆက္ဆံေရး ျပန္လည္တိုးတက္ရန္ ေရွ႕ေျပးအေျခ အေနတစ္ရပ္ ျဖစ္လာခဲ့သည္။

ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မိုဒီလက္ထက္ ႏွစ္ႏိုင္ငံဆက္ဆံေရး

ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မိုဒီသည္ ‘အေရွ႕ႏွင့္ ထိေတြ႕ဆက္ဆံျခင္း’ မူဝါဒကို  ၂၀၁၄ ခုႏွစ္က ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ က်င္းပခဲ့ေသာ အာဆီယံ-အိႏၵိယထိပ္သီး အစည္းအေဝးတြင္ စတင္ေၾကညာမိတ္ဆက္ခဲ့သည္။ အိႏၵိယအေနႏွင့္  ယင္းႏွင့္ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားအၾကား ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ ထိေတြ႕ဆက္ဆံမႈကို  ျမန္မာႏိုင္ငံမွတစ္ဆင့္ ခ်ဲ႕ထြင္ႏိုင္မည္ဟု ယုံၾကည္ခဲ့သည္။ ၎အေနႏွင့္  ျမန္မာႏိုင္ငံကို ႐ႈျမင္ရာတြင္ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံအျဖစ္ကို ပထမ၊ အာဆီယံႏိုင္ငံအျဖစ္ကို ဒုတိယထား၍ ႐ႈျမင္သည္ကို ေတြ႕ရွိရသည္။ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ဆက္ဆံေရးတိုးတက္လာမႈမွာ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္က ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မိုဒီ၏ ျမန္မာ ႏိုင္ငံခရီးစဥ္တြင္ သိသာထင္ရွားလာခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ အိႏၵိယသမၼတ၊  ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးတို႔အပါအဝင္ ထိပ္တန္းအဆင့္ပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္  အစိုးရအရာရွိႀကီးမ်ားသည္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ သီးျခားလာေရာက္ခဲ့ၾက သည္။ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္လည္း  ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလက အိႏၵိယႏိုင္ငံသို႔ သြားေရာက္ခဲ့ၿပီး အိႏၵိယ အမ်ိဳးသားေန႔အခမ္းအနားႏွင့္ အိႏၵိယ-အာဆီယံအစည္းအေဝးတို႔ကို  တက္ေရာက္ခဲ့သည္။ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးဝင္းျမင့္သည္လည္း မၾကာမီ ရက္ပိုင္းအတြင္း ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မိုဒီ၏ က်မ္းသစၥာက်ိန္ဆိုပြဲသို႔ တက္ေရာက္ရန္  အိႏၵိယသို႔ သြားေရာက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းကို ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ုံး၏  သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရွိရသည္။

ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မိုဒီလက္ထက္ အိႏၵိယ-ျမန္မာဆက္ဆံေရးကို သိသာ ထင္ရွားေစသည္မွာ စီးပြားေရးအရ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈႏွင့္ ဆက္သြယ္ ေရးဆိုင္ရာ စီမံကိန္းမ်ားပင္ျဖစ္သည္။ အိႏၵိယသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ယင္း၏ ကုလားတန္ဘက္စုံစီမံကိန္းႀကီးကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းလ်က္ရွိသည္။ အဆိုပါစီမံကိန္းတြင္ ပါဝင္ေသာ စစ္ေတြဆိပ္ကမ္းႏွင့္ အျခားဆက္သြယ္ေရး အေျခခံအေဆာက္အဦမ်ားက အိႏၵိယႏွင့္ ယင္း၏ အေရွ႕ေျမာက္ပိုင္း ကုန္းတြင္းပိတ္ျပည္နယ္  မီဇိုရမ္ကို ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္၏ ဟိုမွာဘက္သို႔ ထြက္ေပါက္ရသြားေစမည္ ျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ ယင္း၏ ေဒသတြင္းၿပိဳင္ဘက္ျဖစ္ေသာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ ေခတ္သစ္ပိုးလမ္းမစီမံကိန္းျဖင့္ အိႏၵိယသမုဒၵရာသို႔ ခ်ဥ္းနင္းဝင္ေရာက္လာမႈကိုလည္း အင္အားဟန္ခ်က္မၽွႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

ေျပာင္းလဲတိုးတက္လာေသာ အိႏၵိယ-ျမန္မာဆက္ဆံေရးတြင္  စီးပြားေရးအရသာမက စစ္ေရးအရ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားလည္း  ပါဝင္လာသည္ကို ေတြ႕ရွိရသည္။ စစ္ေရးအရ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈတြင္  ႏွစ္ႏိုင္ငံနယ္စပ္လုံၿခဳံေရးႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈတိုက္ဖ်က္ေရးကို ဦးတည္ထားသည္ကို ေတြ႕ရွိရသည္။ အထူးသျဖင့္ အိႏၵိယအတြက္ ေခါင္းခဲစရာ ျဖစ္ေနေစေသာ ႏွစ္ႏိုင္ငံနယ္စပ္မွ National SocialistCouncil  of  Nagaland (NSCN-K) နာဂလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အား ႏွိမ္နင္းေရးတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံက အေရးပါေနျပန္သည္။ ထို႔ျပင္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ေရတပ္မေတာ္တို႔အၾကား ပူးတြဲစစ္ေရးေလ့က်င့္မႈလည္းျပဳခဲ့ၿပီး ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းေသာ ပင္လယ္ေရေၾကာင္းလုံၿခဳံေရးဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈျပဳရန္ သေဘာတူညီမႈလက္မွတ္ေရးထိုး ခဲ့ၾကသည္။

မစၥတာမိုဒီလက္ထက္ အိႏၵိယ-ျမန္မာဆက္ဆံေရးတြင္ အေရး ႀကီးဆုံး ပါဝါဂိမ္းတစ္ခုမွာ ရခိုင္ျပည္နယ္မွ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းဒုကၡသည္မ်ား  အက်ပ္အတည္းပင္ျဖစ္သည္။ အိႏၵိယသည္ အဆိုပါအက်ပ္အတည္းတြင္  အဓိက ပါဝင္ပတ္သက္ေနေသာ ျမန္မာ၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏွစ္ႏိုင္ငံစလုံးႏွင့္  အိမ္နီးခ်င္းျဖစ္ေနၿပီး ယင္းကိုယ္တိုင္လည္း အဆိုပါအက်ပ္အတည္း၏ သက္ေရာက္မႈကို ခံစားေနရေသာ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံျဖစ္သည္။ သို႔ရာတြင္  ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မိုဒီအစိုးရသည္ တင္းမာေသာ ဟိႏၵဴအမ်ိဳးသားေရးအျမင္ႏွင့္  ယွဥ္သည့္ လုံၿခဳံေရးမူဝါဒျဖင့္ အိႏၵိယသို႔ ဝင္ေရာက္လာေသာ  အဆိုပါ ဒုကၡသည္မ်ားကို ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ဆန္႔က်င္အေရးယူခဲ့သည္။ ေရရွည္ အမ်ိဳးသားလုံၿခဳံေရးႏွင့္ ေဒသတြင္း ပထဝီႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ အက်ိဳးစီးပြားတို႔ကို ေရွး႐ႈေသာ မစၥတာမိုဒီအစိုးရသည္ အဆိုပါဒုကၡသည္မ်ား အေရးႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းလၽွင္ ႏိုင္ငံတကာအသိုက္အဝန္းတြင္ တ႐ုတ္၊  ႐ုရွားတို႔ နည္းတူ ျမန္မာဘက္မွ ရပ္တည္ခဲ့သည္။ အိႏၵိယသည္ အဆိုပါ ဒုကၡသည္မ်ား လုံၿခဳံသိကၡာရွိစြာ စဥ္ဆက္မျပတ္ ေနရပ္ျပန္ႏိုင္ေရးကို  အေလးေပး၍ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြက္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအကူအညီမ်ားေပးရန္  ကတိျပဳခဲ့သည္။ ရခိုင္ျပည္နယ္ အက်ပ္အတည္းတြင္ အိႏၵိယ၏ ရပ္တည္မႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ဟိႏၵဴဘာသာဝင္အမ်ားစုျဖစ္ေသာ အိႏၵိယအေနႏွင့္  ဗုဒၶဘာသာဝင္အမ်ားစုျဖစ္ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံဘက္မွ ဘက္လိုက္လ်က္ရွိသည္ဟု ဘဂၤလားေဒ့ရွ္မီဒီယာမ်ားက စြပ္စြဲခဲ့ၾကသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ အက်ိဳးအျမတ္

လက္ရွိအာဏာရပါတီအစိုးရလက္ထက္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ဒီမိုကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈႏွင့္ စီးပြားေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈကို အရွိန္အဟုန္ျမႇင့္ႏိုင္ရန္ ႀကိဳးစားေနဆဲကာလမွာပင္ အခ်ိန္ကိုက္ ေပါက္ကြဲလာသည့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ အက်ပ္အတည္းေၾကာင့္ ေလွေလွာ္ရင္းတက္က်ိဳးျဖစ္ခဲ့ရသည္။ ထို အက်ပ္အတည္းေၾကာင့္ အတိတ္ကာလကကဲ့သို႔ ႏိုင္ငံတကာ၏ ဖယ္ၾကဥ္မႈခံရကာ အိမ္နီးခ်င္းမိတ္ေဆြေဟာင္း တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတစ္ခုတည္းအေပၚ လုံးလုံးလ်ားလ်ား မွီခိုဆက္ဆံရမည့္ အေျခအေနသို႔ ျပန္လည္ေရာက္ရွိမလို ျဖစ္လာရသည္။ သို႔ရာတြင္ ယခုကဲ့သို႔ အိႏၵိယႏိုင္ငံက တ႐ုတ္ႏိုင္ငံႏွင့္ အင္အားခ်ိန္ခြင္လၽွာၫွိႏိုင္မည့္ ေဒသတြင္း ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံအျဖစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံဘက္မွ ရပ္တည္မႈျပဳလာျခင္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ အက်ိဳးေက်းဇူးရွိေစမည့္ကိစၥျဖစ္သည္။ မစၥတာမိုဒီ အေနႏွင့္ ျပည္တြင္း ႏိုင္ငံေရးတြင္ အမ်ိဳးသားေရးစိတ္ဓာတ္ ျပင္းထန္သူတစ္ဦး ျဖစ္ေကာင္း ျဖစ္ႏိုင္ေသာ္လည္း ယင္းအခ်က္က ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ တစ္နည္းတစ္ဖုံ အက်ိဳးရွိေစမည္ဟု ယူဆရသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ မိုဒီမဟုတ္ေသာ အျခားအစိုးရတစ္ရပ္ တက္လာပါက ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား လက္ရွိ အေျခ အေနသည္ တစ္မ်ိဳးတစ္ဖုံ ေျပာင္းလဲသြားႏိုင္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံအေနႏွင့္  ရခိုင္ျပည္နယ္ အက်ပ္အတည္းအေရးအတြက္သာမက အျခားႏိုင္ငံေရး၊  စီးပြားေရးဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ပါ စပ္လ်ဥ္းေသာ သံတမန္ေရးအခင္း အက်င္းသစ္တစ္ရပ္ကို ထပ္မံေျပာင္းလဲရႏိုင္ဖြယ္ရွိေသာေၾကာင့္ျဖစ္ သည္။ သို႔ရာတြင္ ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရးဟူသည္မွာ ႏိုင္ငံအသီးသီးက  ယင္းတို႔၏ သက္ဆိုင္ရာအမ်ိဳးသားေရး အက်ိဳးစီးပြားအတြက္ မူဝါဒ  ခ်ဥ္းကပ္နည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးကို ခ်မွတ္ပုံေဖာ္ေနၾကျခင္းပင္ျဖစ္ရာ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္လည္း ေဒသတြင္း အင္အားႀကီးႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားအၾကား ပထဝီႏိုင္ငံေရးကစားပြဲကိုအသုံးခ်ကာ မိမိတို႔၏ ကိုယ္ပိုင္အက်ိဳးစီးပြားကို ႀကံဆဖန္တီးရယူမည္သာျဖစ္သည္။

မေမဦး

(ရည္ၫႊန္းကိုးကား-“A guide to drama and dynamics behind India’s historic elections” New York Times “India boosts relations with Myanmar, where Chinese influence is growing” IISS

“Myanmar’s approach to India” The Diplomat)

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *