မယ္ေခြ ျပန္လာမည္

အင္း၀ေခတ္စာဆိုရွင္ မယ္ေခြ၏ လက္ေဆာင္ကဗ်ာကို အ႒မတန္း ျမန္မာစာျပ႒ာန္းစာအုပ္မွ ထုတ္ပယ္လိုက္သည္။

မည္သည့္အေၾကာင္းျဖင့္ ထုတ္ပယ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ုံးရွင္းလင္းမွသာ သိၾကရသည္။

ပယ္ဖ်က္ရျခင္းမွာ ကဗ်ာစာသားမ်ားက ကေလးငယ္မ်ားေဆးလိပ္ေသာက္ခ်င္စိတ္ကို ျဖစ္ေပၚ၍ဟူ၏။

သို႔ေသာ္လည္း စာေပပညာရွင္မ်ားကမူ ကဗ်ာသည္ ရသစာေပအမ်ိဳးအစားသာျဖစ္သည့္အတြက္ ရသအေနႏွင့္သာ ခံစားသင့္ေၾကာင္း ဆိုၾကသည္။

အင္း၀စာဆိုရွင္ မယ္ေခြ၏လက္ေဆာင္ကဗ်ာတြင္

‘မဝယ္ဘူး၊မယ္ခူးတဲ့ ဖက္စို။

မီးမကူ

ေနပူမွာ မကင္အားလို႔၊ ထားရတယ္ အိပ္ရာေအာက္မွာ မင္းေသာက္ဖို႔ကို’ဟူ၍ ေရးဖြဲ႕ထားေလသည္။

‘ၫွာအနား၊ ေရွ႕သြားႏွင့္ ကိုက္လို႔တို၊

မခ်ိဳေတာင့္လိပ္ေဆး။’

ကဗ်ာစာသားအတိုင္းပင္ ေရွးစာဆိုတစ္ဦး၏ ခ်စ္စရာေကာင္းေသာ ကဗ်ာ ေလးျဖစ္သျဖင့္ ကဗ်ာကို ေရ႐ြတ္လိုက္ခ်ိန္တြင္ပင္ ၾကည္ႏူးစိတ္ခ်မ္းေျမ႕မည္သာ။ ကဗ်ာတြင္ သူ႕ဂုဏ္၊ သူ႕ရသ၊ သူ႕ေခတ္ သမိုင္းမ်ား ပါဝင္ေရးဖြဲ႕ထားျခင္းေပ။

ကဗ်ာကို သီကုံးထားပုံမွာပင္ ေမတၱာဘြဲ႕ကို ေဖာ္ၫႊန္းေၾကာင္းသိသာထင္ရွားလွေပသည္။ ေလးခ်ိဳးကဗ်ာ အမ်ိဳးအစား ျဖစ္ေလသည္။ အင္း၀ေ႐ႊၿမိဳ႕ေတာ္ကို တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရန္သြားမည့္ ပ်ိဳ႕ေမာင္ထံလက္ေဆာင္ဆက္သလိုက္မည့္ ကိုယ္တိုင္ျပဳလုပ္ထားသည့္ ေဆးလိပ္ကို ေဖာ္ၫႊန္းထားျခင္း ျဖစ္သည္။

ေရွးေခတ္မိန္းမပ်ိဳေလးမ်ား၏ ငယ္ခ်စ္ ေမာင္ခ်စ္သူအေပၚ တန္ဖိုးထားေၾကာင္း ျပသမႈတစ္ခုပင္။

အ႒မတန္းေက်ာင္းျပ႒ာန္းစာအုပ္တြင္ ပါဝင္သည့္ ထိုကဗ်ာတစ္ပုဒ္ကို မည္သို႔ ျဖဳတ္လိုက္သနည္း။ ကဗ်ာအေၾကာင္း ေဝဖန္မႈမ်ား လူမႈကြန္ရက္ေပၚတြင္ ပ်ံႏွံ႔လာသည္။

ေမတၱာဖြဲ႕ကဗ်ာေလးျဖစ္ေသာ္လည္း ယေန႔ေခတ္ကာလတြင္မူ ထိုကဗ်ာေၾကာင့္ ေဆးလိပ္ေသာက္သုံးမႈကို ျဖစ္ေစႏိုင္သည္ဆိုေသာ ႐ႈေထာင့္မွတစ္ဆင့္ ျပ႒ာန္းစာအုပ္မွျဖဳတ္လိုက္သည့္ အဆင့္ထိ ျဖစ္လာခဲ့သည္။

“ကဗ်ာအမ်ိဳးအစားကိုက ေမတၱာဖြဲ႕ပဲ ေဆးလိပ္က ၾကားခံပါတာ။ အသုံးခံပစၥည္းျဖစ္တယ္”ဟု ျမန္မာစာအဖြဲ႕ဝင္ ဆရာဦးမ်ိဳးသန္႔က ဆိုသည္။

ကဗ်ာဆိုသည္မွာ ရသစာေပအမ်ိဳးအစားျဖစ္ရာ သုတျဖင့္ မေရာေစလိုေၾကာင္း ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ျမန္မာစာဌာန တြဲဖက္ပါေမာကၡ(ၿငိမ္း)လည္း ျဖစ္သူ ဆရာဦးမ်ိဳးသန္႔က ဆိုသည္။

လက္ရွိတြင္ အမ်ိဳးသားပညာေရးမဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္း (၂၀၁၆ –  ၂၀၂၁) အရ ပညာေရးစနစ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ေနကာ သင္႐ိုးၫႊန္းတန္းအသစ္မ်ား ေရးဆြဲၿပီး ပညာေရးအဆင့္ျမႇင့္တင္ေနခ်ိန္ ျဖစ္သည္။

ယင္းအခ်ိန္တြင္ ျပ႒ာန္းစာအုပ္မ်ားကို ျပဳျပင္ေရးဆြဲၾကသည္။ ေခတ္ႏွင့္ ေလ်ာ္ညီရာ သင္ၾကားေရးစာမ်ား ျဖည့္စြက္ၾကသည္။

ထိုအခ်ိန္ အထက္တန္းသင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းအသစ္ေရးဆြဲခ်ိန္တြင္ ေဆးလိပ္ ဆန္႔က်င္ေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ားျပဳေနသည့္ ဆရာဝန္မႀကီးတစ္ဦး၏ ယူဆခ်က္ေၾကာင့္ လက္ေဆာင္ကဗ်ာကို ျပ႒ာန္းစာအုပ္မွ ပယ္ဖ်က္လိုက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဦးေဇာ္ေဌးက ေျပာၾကားသည္။

မယ္ေခြ၏ လက္ေဆာင္ကဗ်ာ႐ိုက္ခတ္မႈသည္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼ႐ုံးအထိ လႈပ္ခတ္သြားခဲ့သည္။

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ုံး ေျဖၾကားခ်က္အရ ေဆးလိပ္ဆန္႔က်င္ေရးတက္တက္ႂကြႂကြလုပ္သူ၊ မီ႐ုပ္ရွင္ေဝဖန္သူ ဆရာမႀကီး၏ က်န္းမာေရး႐ႈေထာင့္အရ သုံးသပ္ခ်က္ ေၾကာင့္ လက္ေဆာင္ကဗ်ာျဖဳတ္ရန္ ပညာေရးၫႊန္ၾကားေရးမႉးမွတစ္ဆင့္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနကို တင္ျပခဲ့သည္ဟ ုသိရသည္။

ထိုအခ်ိန္တြင္ လက္ေဆာင္ကဗ်ာကို ျဖဳတ္ၿပီး အျခားကဗ်ာထည့္သြင္းေရးကို စဥ္းစားၾကေၾကာင္း ဦးေဇာ္ေဌးက ဆိုသည္။

ကဗ်ာသင္ၾကားရျခင္း၏ အေျခခံအေၾကာင္းအရင္းမ်ားကိုမူ ေဆြးေႏြးပါသေလာ။

ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားတြင္ မယ္ေခြ၏လက္ေဆာင္ ကဗ်ာႏွင့္ေခတ္ၿပိဳင္ေရးသားထားသည့္ ကဗ်ာကိုရွာေဖြရာတြင္ ဦးေက်ာ့သမီး ေရးသားထားသည့္ ေအးခြင့္မဖန္ ကဗ်ာကို အစားထိုးထည့္သြင္းရန္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနအလုပ္အမႈေဆာင္အစည္းေဝးတြင္ ဆုံးျဖတ္လိုက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ုံးၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ဦးေဇာ္ေဌးက ဆိုသည္။

“ေဆးလိပ္ဆန္႔က်င္သူေတြ၊ အရက္ဆန္႔က်င္သူေတြက လမ္းေတြမွာ ေဆးလိပ္ေတြ ေရာင္းေနတာကို ေဆးလိပ္အခြန္တိုးေကာက္ဖို႔၊ စက္႐ုံေတြပိတ္ဖို႔ပဲ လုပ္သင့္တာ”ဟု ဆရာဦးမ်ိဳးသန္႔က ဆိုသည္။

ယင္းေၾကာင့္ ျမန္မာစာခ်စ္ျမတ္ႏိုးသူမ်ား၊ စာေပတန္ဖိုးထားသူမ်ား၊ ရသစာေပကို ခ်စ္ျမတ္ႏိုးသူမ်ားက အမ်ိဳးမ်ိဳး ေဝဖန္ေျပာဆိုၾကသည္။

ယင္းသို႔ဆိုပါက ေႏြဦးကာလျမဴထေသာအခါ ကဗ်ာတြင္လည္း ထန္းရည္သမား၏ဘ၀ကို ေဖာ္ၫႊန္းထားျခင္းျဖစ္ရာ ယင္းသို႔ဆိုလၽွင္ ထိုကဗ်ာကိုေရာ မည္သို႔လုပ္ေဆာင္မည္နည္း။

ယင္းအျပင္ အဂၤလိပ္စာလုံးတြင္  W ၊ Y ဆိုသည့္စကားလုံးမ်ားပါဝင္ကာ ထိုစားလုံးမ်ားသည္ စိတ္ႂကြေဆးနာမည္ျဖစ္၍ ျဖဳတ္သင့္ေၾကာင္း ေနာက္ေျပာင္ေဝဖန္ၾကျပန္သည္။

အ႒မတန္းျမန္မာစာျပ႒ာန္းစာအုပ္တြင္ မယ္ေခြ၏လက္ေဆာင္ကဗ်ာကို ထည့္သြင္းသင္ၾကားလာသည္မွာ ႏွစ္ေပါင္း ၃၀ ပင္ၾကာၿပီျဖစ္သည္။

ထိုကဲ့သို႔ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာၾကာသင္ၾကားခဲ့ေသာ ေရွးစာဆိုရွင္၏ ကဗ်ာကို ယခုကဲ့သို႔ လြယ္လြယ္ျဖဳတ္၍ရလာၿပီေလာ။

ႏွစ္ေပါင္း ၃၀ ၾကာသင္ၾကားခဲ့ေသာ ထိုကဗ်ာေၾကာင့္ ေဆးလိပ္ေသာက္လိုစိတ္ကို ျဖစ္ေစသည္ဆိုသည္ကို မည္ကဲ့သို႔ ေလ့လာသိရွိသေလာ။

ထိုေမးခြန္းမ်ားအတြက္ သက္ဆိုင္ရာဌာနဘက္ကေျဖရွင္းမႈ ယေန႔တိုင္ မရွိေသးေပ။

ဘာသာစကားတစ္ခု တတ္ေျမာက္ကၽြမ္းက်င္ရန္အတြက္ ကဗ်ာစာေပသည္ အေရးႀကီးသည္။ ဘာသာစကားလုံးကို က်စ္က်စ္လ်စ္လ်စ္ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ ကဗ်ာမ်ားက ရသေျမာက္ကာ စာေပဖြံ႕ၿဖိဳးမႈကို တြန္းအားေပးေစသည္။

“ကဗ်ာသင္တဲ့ ရည္႐ြယ္ခ်က္ကိုက ဘာသာစကားဖြံ႕ၿဖိဳးေစဖို႔နဲ႔ ေမတၱာဖြဲ႕ အတြက္ သင္ၾကားတာပဲ”ဟု ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ျမန္မာစာဌာန၊ ပါေမာကၡ ဌာနမႉးေဒါက္တာေအာင္ျမင့္ဦးက ရွင္းလင္းဖြင့္ဆိုျပသည္။

ျမန္မာစာကဗ်ာကို သင္ၾကားရာတြင္ ေမတၱာဖြဲ႕ အေျခခံကဗ်ာမ်ားဆိုလၽွင္ ေမတၱာဖြဲ႕ကို ေဖာ္ၫႊန္းကာ သင္ၾကားေၾကာင္း ဆရာမေဒၚျမင့္ျမင့္ေဇာ္က ဆိုသည္။

ဆရာမေဒၚျမင့္ျမင့္ေဇာ္မွာ လူမႈကြန္ရက္ Facebook တြင္ သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းပါ ျမန္မာကဗ်ာမ်ားကို ဌာန္က႐ိုဏ္းက်က်႐ြတ္ဆိုျပေသာ ဗီဒီယိုဖိုင္ေၾကာင့္ သေဘာက်ႏွစ္ၿခိဳက္သူမ်ားစြာ ရွိခဲ့သည္။

“အဲဒီကဗ်ာကို သင္ၾကားတဲ့အခါမွာ ေမတၱာဖြဲ႕အေၾကာင္းကို သင္ၾကားရတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ကဗ်ာေၾကာင့္ ေဆးလိပ္ေသာက္ေစတာမ်ိဳးေတြ မျဖစ္ေပၚပါဘူး။ မိန္းကေလးတစ္ေယာက္က သူ႕ခ်စ္သူ အတြက္ လုပ္ေပးတဲ့ ေမတၱာဖြဲ႕ေလး ျဖစ္တယ္”ဟု ၎က ဆက္လက္ရွင္းျပသည္။

အထက္တန္းေက်ာင္းတြင္ ထို ကဗ်ာအေၾကာင္း ကေလးမ်ားကို သင္ၾကားရာတြင္လည္း ထိုသို႔ ခ်စ္ခင္ျမတ္ႏိုးတတ္သည့္ မိန္းကေလးမ်ိဳး လိုခ်င္ၾကသည့္အေတြးမ်ား ကေလးမ်ားတြင္ ရွိေၾကာင္း၊ ေဆးလိပ္ေသာက္ေစလိုသည့္ စိတ္ ျဖစ္ေပၚျခင္း မရွိေၾကာင္း ေဒၚျမင့္ျမင့္ေဇာ္က ဆိုသည္။

“ကေလးေတြအခ်င္းခ်င္းဆို အဲဒီလို မိန္းကေလးမ်ိဳး လိုခ်င္တာမ်ိဳးေတာင္ ရွိတယ္”ဟု ၎က ဆိုသည္။

မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ ကဗ်ာဆိုသည္မွာ ကရသစာေပအမ်ိဳးအစားျဖစ္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ ရသကို ရသအျဖစ္သာ ခံစားရန္ လိုအပ္လွေပသည္။

အင္း၀စာဆိုရွင္၏ ရည္ၫႊန္းရာ ေမတၱာဘြဲ႕ကဗ်ာ၏ တကယ့္အႏွစ္သာရကို ႏွစ္ၿခိဳက္ခံစားမိသူမ်ားမွာ ကဗ်ာျဖဳတ္လိုက္သျဖင့္ ဝမ္းနည္းၾကသည္။ ႏွေမ်ာတသျဖစ္ၾကသည္။

ယခုမူ ထိုသို႔ျဖစ္ရန္ မလိုေတာ့။

အ႒မတန္းသင္ခန္းစာတြင္ ပယ္ဖ်က္လိုက္သည့္ မယ္ေခြ၏လက္ေဆာင္ကဗ်ာကို စနစ္သစ္ အေျခခံပညာအထက္တန္း ဒသမတန္း(Grade 10) သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းအသစ္တြင္ ျပန္လည္ထည့္သြင္းမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနက ဇြန္လ ၁၂ ရက္ေန႔တြင္ ေၾကညာလိုက္ၿပီျဖစ္သည္။ မယ္ေခြ ျပန္လာေတာ့မည္။

ဥမၼာလြင္

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *