လူမႈကြန္ရက္အသုံးျပဳ လူထုႏွင့္ဆက္သြယ္မႈတြင္ ရန္ကုန္ထက္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ ပိုသာ

မႏၲေလး၊ ဇြန္ ၂ဝ

Facebook လူမႈကြန္ရက္အသုံးျပဳ၍ လူထုဆက္သြယ္ေရးေဆာင္႐ြက္မႈတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ ဦးေမာင္ေမာင္စိုးထက္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ ေဒါက္တာရဲလြင္က ပရိသတ္ပိုသာေနၿပီး Follower (ေနာက္လိုက္) သုံးဆခန္႔ ပိုမိုမ်ားျပားေၾကာင္း Social Media Development Myanmar(SMDM) က ထုတ္ျပန္သည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္သည္ Official Page ကို အသုံးျပဳၿပီး Follower အေရအတြက္ ေလးေသာင္းခြဲခန္႔ရွိသည္။

မႏၲေလး ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္သည္ Personal Profile ကို အသုံးျပဳၿပီး Friends အေရအတြက္ ငါးေထာင္နီးပါးႏွင့္ Follower အေရအတြက္ တစ္သိန္း သုံးေသာင္းေက်ာ္ ရွိသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္သည္ ၎၏စာမ်က္ႏွာတြင္ တင္ဆက္ေနမႈမ်ားကို အျခားသူတစ္ဦးက Admin ယူကာ တင္ဆက္ေပးေနျခင္းျဖစ္ၿပီး မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ကမူ ကိုယ္တိုင္အေနႏွင့္ ေရးသားတင္ျပေနသည္ဟု SMDM က ဆိုသည္။

“မႏၲေလးကေတာ့ အလုပ္လုပ္တယ္။ သူကိုယ္တိုင္မဟုတ္ရင္ေတာင္ ေျပာသမၽွ ေရးသမၽွ ေျဖေပးမယ့္ ပညာရွင္ ရွိမယ္ထင္တယ္။ ေနာက္ၿပီး သူ႕မွာ ေကာင္းေအာင္လုပ္မယ့္ စိတ္ကူးေတြ ရွိေနတယ္။ လုပ္ခ်င္တာေတြကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေလ့ရွိတယ္။ ဒါေတြကို ၿမိဳ႕ခံေတြကလည္း ဝင္ပါကူညီေလ့ရွိတယ္။ ဒါမ်ိဳးေတြနဲ႔ လူခ်စ္ေအာင္ လုပ္တတ္တယ္။ တက္ခါစကဆို အဆဲခံရတာမ်ိဳး ရွိတယ္” ဟု မႏၲေလးၿမိဳ႕ခံ အမ်ိဳးသားစာေပဆုရ စာေရးဆရာ ညီပုေလးက မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ႏွင့္ပတ္သက္၍ သူ႕အျမင္ကို ေျပာျပသည္။

Facebook ကို အသုံးျပဳကာ ျပည္သူလူထုႏွင့္ ထိေတြ႕ဆက္သြယ္မႈတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ ဦးေမာင္ေမာင္စိုးထက္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ ေဒါက္တာ ရဲလြင္က ပိုမိုအသုံးျပဳေၾကာင္းလည္း SMDM က ေျပာသည္။

ဦးရဲလြင္သည္ အေတြးအျမင္ ခံစားခ်က္၊ လုပ္ငန္းစစ္ေဆးမႈ၊ သတင္းထုတ္ျပန္မႈ၊ အခမ္းအနားတက္ေရာက္မႈ၊ အသိေပးခ်က္၊ စီမံကိန္းတင္ျပခ်က္၊ လုပ္ငန္း ေဆာင္႐ြက္ခ်က္၊ သုေတသနေတြ႕ရွိခ်က္၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ ႐ြက္ခ်က္၊ သတိေပးႏႈိးေဆာ္ခ်က္၊ ျပည္သူတို႔၏ လႉဒါန္းမႈမ်ားႏွင့္ မွတ္ခ်က္မ်ား၊ စည္ပင္ဝန္ထမ္းမ်ား၏ဘ၀ စသည္တို႔ကို တင္ျပေပးေနၿပီး ပါဝင္ေဆြးေႏြးသူမ်ားကိုလည္း ျပန္လည္တုံ႔ျပန္ေဆြးေႏြးကာ အခက္အခဲတင္ျပသူမ်ားကို တာဝန္ယူ ေျဖရွင္းေပးလ်က္ရွိသည္ဟု SMDM က ထုတ္ျပန္သည္။

ဦးေမာင္ေမာင္စိုးကမူ အခမ္းအနား တက္ေရာက္မႈ၊ ေကာ္မတီအစည္းအေဝး၊ ဂုဏ္ျပဳအမွာစကား ေျပာၾကားမႈ၊ စည္ပင္လုပ္ငန္း ေဆာင္႐ြက္ခ်က္၊ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံမႈ၊ လုပ္ငန္းၾကည့္႐ႈ စစ္ေဆးမႈ၊ အသိေပးေၾကညာခ်က္၊ ေဒသခံမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံမႈ စသည္တို႔ကို တင္ျပၿပီး ပါဝင္ေဆြးေႏြးသူမ်ားကို တုံ႔ျပန္မႈ နည္းပါးသည္ဟု SMDM ၏ ေလ့လာခ်က္အရ သိရသည္။

“ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္က ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ထက္ ပိုၿပီးေတာ့ အေရးႀကီးတယ္။ လူထုက တိုက္႐ိုက္ထိေတြ႕ ဆက္ဆံခ်င္ၾကတယ္။ သူတို႔ရဲ႕ စိုးရိမ္ပူပန္မႈေတြ ေမၽွာ္လင့္ခ်က္ေတြကို ေျပာခ်င္ၾကတယ္။ ႏိုင္ငံတကာမွာလည္း လူထုနဲ႔ အျပန္အလွန္ရွိတဲ့ ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ေတြ ရွိၾကတယ္။ ရန္ကုန္ကေတာ့ ေဝဖန္သံ နည္းနည္းညံတာေပါ့ေလ” ဟု ရန္ကုန္သတင္းစာပညာသင္တန္းေက်ာင္း ဒါ႐ိုက္တာ ဦးရဲႏိုင္မိုးက ေျပာသည္။

သို႔ေသာ္ လူမႈကြန္ရက္တြင္ ျပည္သူႏွင့္ ထိေတြ႕မႈ ေကာင္းမြန္ျခင္းတစ္ခုတည္းျဖင့္ အစိုးရတစ္ရပ္၏ အရည္အေသြးကို မွတ္ခ်က္ခ်ရန္ မလြယ္ကူေၾကာင္း ၎က ထပ္ေလာင္း ေျပာဆိုသည္။

Social Media Development Myanmar(SMDM) သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိအင္တာနက္လူမႈကြန္ရက္ အသုံးျပဳသူမ်ားအတြက္ ေကာင္းမြန္ေသာ လူမႈကြန္ရက္ဝန္းက်င္ ရရွိေစေရး သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ နည္းပညာမ်ား ျဖန္႔ေဝရန္ ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ အဖြဲ႕တစ္ခုျဖစ္သည္။ 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *