“လ.၀.က လို ဌာနမ်ိဳးကို ခြဲဖြဲ႕တာမွားတယ္။ ဖြဲ႕စည္းပုံနဲ႔လည္း မညီဘူး”

Photo by MMS

လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႕အင္အားဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးေဟာင္း ဦးခင္ရီႏွင့္ ေတြ႕ဆုံျခင္း

NLD အစိုးရသည္ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ ၁၄ ခုတြင္ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ လူ႕စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား ဖြဲ႕စည္းရန္ ျပင္ဆင္လ်က္ရွိသည္။ ရန္ကုန္၊ မႏၲေလး၊ စစ္ကိုင္း၊ တနသၤာရီ၊ ပဲခူး၊ ခ်င္း၊ ကယား၊ ကရင္ အစရွိသည့္တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားတြင္မူ သက္ဆိုင္ရာ လႊတ္ေတာ္မ်ား၏ သေဘာတူညီခ်က္အရ အဆိုပါဝန္ႀကီးဌာနကို ဖြဲ႕စည္းၿပီးျဖစ္ကာ ဝန္ႀကီးမ်ားကိုလည္း ခန္႔အပ္ႏိုင္ခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္မူ အဆိုပါဝန္ႀကီးဌာနဖြဲ႕စည္းေရးအတြက္ ရခိုင္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္က ပယ္ခ်ခဲ့သည္။ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္တြင္ အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူအင္အားဝန္ႀကီးဌာန ရွိႏွင့္ၿပီးျဖစ္ေသာ္လည္း တိုင္းႏွင့္ျပည္နယ္မ်ားတြင္ လက္ရွိဝန္ႀကီးဌာန ဖြဲ႕စည္းျခင္းအတြက္ ေမးခြန္းမ်ားလည္း ရွိသည္။ ထို႔ျပင္ ဝန္ႀကီးဌာနအသစ္သည္ မည္သည္ကို ရည္႐ြယ္သည္ကိုလည္း သိရွိရန္လိုအပ္ရာ ယခင္ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႕အင္အားဝန္ႀကီးေဟာင္း ဦးခင္ရီႏွင့္ The Voice Journal က ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းထားျခင္းျဖစ္သည္။  ဦးခင္ရီသည္ လက္ရွိတြင္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ၏ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ပါတီဝင္လည္း ျဖစ္သည္။

The Voice Journal – တိုင္းနဲ႔ျပည္နယ္ ၁၄ ခုမွာ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးနဲ႔ လူစြမ္းအားအရင္းအျမစ္ ဝန္ႀကီးဌာနေတြဖြဲ႕ဖို႔စီစဥ္ေနတယ္။ အခ်ိဳ႕တိုင္းေဒသႀကီးနဲ႔ ျပည္နယ္ေတြမွာလည္း ဖြဲ႕ၿပီးေနၿပီ။ ဘာေၾကာင့္ ဖြဲ႕တယ္လို႔ ထင္လဲဗ်။

UKY – ကၽြန္ေတာ္လည္း ဒီသတင္းကို ၾကားတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ ရွမ္းျပည္ဘက္ကို ခရီးသြားေနတုန္းက စၾကားေတာ့ ရခိုင္ျပည္နယ္ဘက္က လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးနဲ႔ လူ႕စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ဝန္ႀကီးဌာန ဖြဲ႕ဖို႔ ကိစၥကို သေဘာမတူဘူးဆိုေတာ့ အဲဒီဘက္မွာ ပ်က္တယ္ေပါ့။ ေနာက္တစ္ရက္၊ ႏွစ္ရက္အတြင္းမွာပဲ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼ႐ုံးရဲ႕ အမိန္ေၾကညာစာ ကၽြန္ေတာ္ ဖတ္ရတယ္။ ဒီလ ၂၇ ရက္ေန႔ရက္စြဲနဲ႔ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ႐ုံးကေန ဘာထုတ္လဲဆိုေတာ့ တိုင္းေဒသ ႀကီးမွာဆို ရန္ကုန္၊ မႏၲေလး၊ စစ္ကိုင္း၊ တနသၤာရီနဲ႔ ျပည္နယ္မွာ ကယားနဲ႔ ကရင္ေပါ့။ ဒီေနရာေတြမွာ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ လူစြမ္းအားဝန္ႀကီးဌာန ဖြဲ႕လိုက္ပါတယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ ဖြဲ႕တဲ့ ရည္႐ြယ္ခ်က္နဲ႔ ဒီအဖြဲ႕ရဲ႕ လုပ္ငန္းတာဝန္ေတြကို ႏိုင္ငံေတာ္က မထုတ္ျပန္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ဒီအေပၚမွာေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ သုံးသပ္ရတာခက္တယ္။ ကၽြန္ေတာ္ရဲ႕အေတြ႕အႀကဳံအရ အရွိတရားေပၚမွာေပါ့ေလ သုံးသပ္ျပခ်င္ပါတယ္။

နံပါတ္ (၁)က ဒါဖြဲ႕လို႔ရသလား၊ ဖြဲ႕ခြင့္ရွိသလား ဆိုတဲ့အပိုင္းကို ၾကည့္တဲ့အခါမွ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကေတာ့ အေျခခံဥပေဒနဲ႔ပဲ ခ်ိန္တာေပါ့ဗ်ာ။ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံ ဥပေဒ ပုဒ္မ ၂၄၈(ဂ) မွာ ဘာပါလဲဆိုေတာ့ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတဟာ တိုင္းေဒသႀကီးနဲ႔ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ေတြက သေဘာတူတယ္ဆိုရင္ တိုင္းေဒသႀကီး ျပည္နယ္ေတြမွာ ဝန္ႀကီးဌာန တိုးခ်ဲ႕ဖြဲ႕စည္းႏိုင္သည္လို႔ ပါတဲ့ အတြက္ေၾကာင့္ ဝန္ႀကီးဌာနအသစ္ တိုးခ်ဲ႕ဖြဲ႕စည္းျခင္းကို လုပ္ပိုင္ခြင့္ရွိတယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္ ျမင္ပါတယ္။ ဒါတစ္ခ်က္ပါ။ သို႔ေသာ္ စဥ္းစားရမွာက ဖြဲ႕စည္းခြင့္ေတာ့ ရွိတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဖြဲ႕တဲ့ဝန္ႀကီးဌာနက လ.၀.က (လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရး) ျဖစ္ေနတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အေတြ႕ႀကဳံအရ ႏိုင္ငံတိုင္းမွလိုလိုမွာပဲ ကာကြယ္ေရးတို႔၊ ႏိုင္ငံျခားေရးတို႔၊ လ.၀.က တို႔ဆိုတာက ဗဟိုက ကိုင္ထားတဲ့ကိစၥေတြ။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ အဲဒီ ဝန္ႀကီးဌာနေတြရဲ႕လုပ္ငန္းတာဝန္ေတြ၊ Vision ေတြ၊ Mission ေတြက လုံၿခဳံေရးနဲ႔ဆိုင္တယ္။ အခ်ဳပ္အျခာနဲ႔ ဆိုင္တယ္။ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ ပိုင္စိုးတဲ့ အာဏာမ်ိဳးကို ျဖန္႔ခြဲေပးတာသိပ္ၿပီးေတာ့ မရွိဘူး။ ဒီမွာ တိုင္းနဲ႔ျပည္နယ္ေတြကို ျဖန္႔ခြဲေပးတယ္ဆိုတာကို ကၽြန္ေတာ္တို႔က စဥ္းစားလို႔မရ ျဖစ္ေနတာေပါ့။ ဒါတစ္ခ်က္ေပါ့ဗ်ာ။ လ.၀.က ဝန္ႀကီးဌာနဆိုတာက သူက လုံၿခဳံေရးနဲ႔ စီမံခန္႔ခြဲေရးနဲ႔ဆိုင္တဲ့ ဌာနေပါ့။ လူ႕စြမ္းအားအရင္းအျမစ္က ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးနဲ႔ ဆိုင္တဲ့ ဌာနေပါ့။ ဒီႏွစ္ခုက သဘာ၀လည္း မတူဘူးေနာ္။ ဒါကို ဘာေၾကာင့္ေပါင္းစပ္ဖြဲ႕စည္းတယ္ဆိုတာ ေမးစရာ ေမးခြန္းတစ္ခုျဖစ္တယ္။ ဒါတစ္ခ်က္။

လ.၀.က မွာ ကၽြန္ေတာ္လည္း တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ေတာ့ေလ ကၽြန္ေတာ္ လ.၀.က ဘက္ျခမ္းကိုပဲ နည္းနည္းဦးစားေပးေျပာပါ့မယ္။ လ.၀.က မွာ ရည္မွန္းခ်က္တာဝန္ သုံးရပ္ရွိတယ္။ ဒီသုံးရပ္ေပၚ မူတည္ၿပီးေတာ့ လုပ္ငန္းတာဝန္ ကိုးရပ္ရွိတယ္။ အၾကမ္းဖ်င္းေျပာလို႔ရွိရင္ Immigration ၊  Registration နဲ႔ Population ရယ္ေပါ့။ ျပည္ဝင္ ျပည္ထြက္လူဝင္မႈကိစၥေတြ၊ အမ်ိဳးသားမွတ္ပုံတင္ေရးကိစၥေတြ ပါတယ္။ ႏိုင္ငံလူဦးေရကိစၥေတြ ပါတယ္။ ဒီ Mission သုံးရပ္ေပၚမူတည္ၿပီးေတာ့ တာဝန္ ကိုးရပ္ခြဲတာေပါ့။ လ.၀.က ဝန္ႀကီးဌာနရယ္လို႔ ျဖစ္လာရင္ ႏိုင္ငံျခားသားေတြ ျပည္ဝင္ျပည္ထြက္၊ ဗီဇာ သက္တမ္းတိုးတဲ့ကိစၥေတြ၊ ဗီဇာသက္တမ္းေက်ာ္တဲ့ ကိစၥေတြ၊ ျပည္ႏွင္တဲ့ကိစၥေတြ၊ အေရးယူတဲ့ကိစၥေတြ ဒါေတြပါတယ္။ ႏိုင္ငံသားျဖစ္ျခင္း၊ မျဖစ္ျခင္းနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ၁၉၈၂ ဥပေဒအရ ႏိုင္ငံသားျပဳတာ၊ ႏိုင္ငံသားအျဖစ္ ရပ္စဲတာ ဒီလုပ္ငန္းစဥ္ေတြပါတယ္။ လူ ဦးေရကိစၥနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး သန္းေခါင္းစာရင္းကိစၥေတြ ပါတယ္။ ပိုၿပီးေတာ့ ခက္ခဲတာက သူက Populatoin Policy ေပါ့။ လူဦးေရမူဝါဒေရးဆြဲတာေတြပါတယ္။ ဒါမ်ိဳးေတြက တိုင္းနဲ႔ ျပည္နယ္ေတြမွာလုပ္ဖို႔ အေတာ္ခက္တဲ့ ကိစၥေတြလို႔ ကၽြန္ေတာ္ျမင္တယ္။

The Voice Journal – တိုင္းေဒသႀကီးနဲ႔ ျပည္နယ္ေတြမွာ လုပ္ဖို႔ ဘာ့ေၾကာင့္ ခက္တာလဲခင္ဗ်။

UKY – ဥပမာ ကၽြန္ေတာ္တစ္ခ်က္ေျပာမယ္ဗ်ာ။ လ.၀.က ရဲ႕လုပ္ငန္းတာဝန္ကို မွတ္ပုံတင္ထုတ္ေပး တာေလာက္ပဲ၊ အိမ္ေထာင္စုစာရင္းေကာက္တာေလာက္ပဲဆိုရင္ေတာ့ ဖြဲ႕လို႔ရတာေပါ့။ အခု တကယ္ အေရးႀကီးတဲ့ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာနဲ႔ဆိုင္တဲ့ ႏိုင္ငံသားျဖစ္ေရးကိစၥ စဥ္းစားမယ္ဆိုပါစို႔။ တိုင္းရင္းသားလိုဟာမ်ိဳးကို မွတ္ပုံတင္ထုတ္ေပးတာ မဆန္းဘူး။ တိုင္းရင္းသားဆိုတာ ရွမ္း၊ ကခ်င္၊ ကရင္၊ ကယား၊ မြန္၊ ျမန္မာ၊ရခိုင္၊ ခ်င္း ဆက္ႏႊယ္တဲ့ ၁၃၅ မ်ိဳးေပါ့။ အဲဒါကၿမိဳ႕နယ္မႉးအဆင့္ေလာက္နဲ႔ ေပးလိုက္လို႔ ရတယ္။ ဒါသိပ္စစ္စရာမလိုဘူး။ ေနာက္တိုင္းရင္းသားနဲ႔ တျခားလူနဲ႔ ေသြးေႏွာေခၚတာေပါ့။ ၁၉၈၂ ခုႏွစ္ ဥပေဒအရဆိုရင္ ပုဒ္မ ၆၇၂ ေပါ့။ ဒါမ်ိဳးေတြကလည္း ခ႐ိုင္အဆင့္ကို လုပ္ပိုင္ခြင့္ေပးထားတဲ့ အတြက္ေၾကာင့္ ဒါလည္း ဒီေလာက္ခဲရာခဲဆစ္မရွိဘူး။ ႏိုင္ငံျခားသား စစ္စစ္ဆိုရင္လည္း ျပႆနာမရွိဘူး။ ႏိုင္ငံျခားသား အက္ဥပေဒအရ ႏိုင္ငံျခားသား မွတ္ပုံတင္ေပးလိုက္႐ုံပဲ။ သူ အခြန္ေဆာင္ၿပီးေန႐ုံပဲ။ အခုက ဘယ္သူ ဘယ္ဝါမွန္းမသိတဲ့ လူေတြ၊ ဘိုးစဥ္ေဘာင္ဆက္ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ေနလာတယ္။ ႏိုင္ငံျခားသားလား၊ ႏိုင္ငံသားလား ခြဲျခားလို႔မရတဲ့ လူေတြက်ေတာ့ ၁၉၈၂ ခုႏွစ္ ဥပေဒနဲ႔ စိစစ္ခံရတာရွိတယ္။

The Voice Journal – ဆိုေတာ့ ဘဂၤါလီေတြက ိုေျပာခ်င္တာလား။

UKY – ဘဂၤါလီလည္း ရွိတယ္။ က်န္တဲ့ တ႐ုတ္၊ ကုလားလည္းရွိတယ္ေပါ့။ အမ်ားစုကေတာ့ ဘဂၤါလီပဲ သိၾကတာေပါ့။ အဲဒီလိုစိစစ္ရတဲ့ လုပ္ငန္းေတြရွိတယ္။ အဲဒီလိုစိစစ္ရေတာ့ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းေတြက ၿမိဳ႕နယ္ အဆင့္မွာ စိစစ္တာရွိတယ္။ ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးအဖြဲ႕နဲ႔ စိစစ္တာရွိတယ္။ အဲဒါၿပီး တိုင္းအဆင့္ စိစစ္တာရွိတယ္။ အဲဒါၿပီးရင္ ဗဟိုအဆင့္ကို တင္တယ္။ ဗဟိုအဆင့္မွာ လ၀က ဝန္ႀကီးတို႔၊ ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးတို႔၊ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးတို႔၊ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးတို႔ပါတယ္။ အဲဒါၿပီးရင္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼဆီတင္ၿပီးေတာ့ အဆင့္ဆင့္ ဒီလို စိစစ္တာရွိတယ္။ ဒီလိုလုပ္ငန္းမ်ိဳးကို တိုင္းနဲ႔ ျပည္နယ္မွာလုပ္မယ္ဆိုရင္ လုပ္လို႔မရဘူး။ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၆၇ မွာကိုက အဲဒီဗဟိုအဖြဲ႕ကို တရားဝင္ဖြဲ႕စည္းေပးထားတာ။ ျပည္နယ္မွာရွိတဲ့ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က စစ္ေဆးလို႔ရတဲ့ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္၊ တိုင္း အဆင့္ စစ္ေဆးၿပီးတဲ့ဟာကို ဒီဘက္က လ.၀.က ဝန္ႀကီးဆီတင္လည္း တင္မွာ မဟုတ္ဘူး။ သမၼတဆီ သြားတင္လို႔လည္းမရဘူး။ ဒီလိုလုပ္ငန္းမ်ိဳးေတြက လုပ္ဖို႔ အင္မတန္ခက္တယ္လို႔ ထင္တာေပါ့ေနာ္။

သန္းေခါင္းစာရင္းေကာက္တယ္ေပါ့ဗ်ာ။ ကၽြန္ေတာ့္အေတြ႕အႀကဳံအရ ခင္ဗ်ားတို႔လည္း သိမွာပါ။ ကၽြန္ေတာ္ကိုယ္တိုင္ ဦးစီးေကာက္ခဲ့တာပဲ။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္မွာ သန္းေခါင္းစာရင္းေကာက္ေတာ့ Figure ေတြေပၚ မူတည္ၿပီးေတာ့ Populatoin Policy ဆြဲဖို႔ရွိတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံက မေကာက္တာ ႏွစ္ေပါင္း ၃၀ ဆိုေတာ့ ဒါေတြ မရွိဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တို႔လက္ထက္မွာ သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္တယ္။ ေကာက္လို႔လည္းၿပီးေရာ Population Development ေကာ္မရွင္ လူဦးေရႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးေကာ္မရွင္ ဖြဲ႕တယ္။ ကၽြန္ေတာ္ ဥကၠ႒အျဖစ္ ဖြဲ႕တယ္။ ဒါက လက္ရွိအစိုးရလည္း တက္လာေရာ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္မွာ အရင္အဖြဲ႕အစည္းေတြ ဖ်က္ေတာ့ ဒါေတြအကုန္လုံး ပါသြားတယ္။ မဟုတ္ရင္ ဒီအဖြဲ႕ကေနၿပီးေတာ့ လူဦးေရေပၚလစီဆြဲရေတာ့မွာ။  ဒါအင္မတန္ အေရးႀကီးတယ္ေလ။ လူဦးေရေပၚလစီကေနၿပီးေတာ့ ႏိုင္ငံအတြက္ စီမံခ်က္ေတြ ထြက္လာမွာေပါ့။ ဒီလို လုပ္ငန္းေတြက တိုင္းနဲ႔ျပည္နယ္မွာ လုပ္ဖို႔အင္မတန္ခက္တာေပါ့။ သဘာ၀အရေတာ့ လုပ္ဖို႔ခဲယဥ္းမယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္ ျမင္တယ္။ ေနာက္တစ္ခ်က္ရွိေသးတယ္။ လ.၀.က လုပ္ငန္းစဥ္မွာ အမ်ားႀကီးပဲရွိတယ္ေလ။ လ.၀.က ကိစၥေတြမွာ ျပည္ဝင္ျပည္ထြက္ကိစၥေတြ၊ နယ္စပ္ဝင္ေပါက္ေတြ၊ ေရေၾကာင္းက ဝင္တဲ့ အေပါက္ေတြ၊ ေလေၾကာင္းကဝင္တဲ့အေပါက္ေတြကို ထိန္းထားတာရွိတယ္။ ရန္ကုန္လို၊ မႏၲေလးကို ႏိုင္ငံတကာ ေလဆိပ္ရွိတဲ့ ေနရာမ်ိဳးမွာ ျပႆနာမရွိဘူး။ ကဲ နယ္စပ္အေပါက္ဗ်ာ။ ဥပမာ ကရင္ျပည္နယ္ တာခ်ီလိတ္၊ ျမ၀တီ၊ ေကာ့ေသာင္း၊ ထီးခီး စသည္ျဖင့္၊ ဒီဘက္အျခမ္း ခ်င္းျပည္နယ္မွာဆိုရင္ ရိေခါဒါရ္၊ စစ္ကိုင္းမွာဆို တမူး။ အဲဒီအေပါက္ေတြက အရင္အစိုးရလက္ထက္မွာ ႏိုင္ငံတကာဝင္ထြက္ေပါက္ လုပ္လိုက္တယ္။ International Point of Entry  ေပါ့။ Border Pass ဟိုဘက္ကမ္း ဒီဘက္ကမ္းသြားခ်င္တာ။ ႏိုင္ငံတကာဝင္ထြက္ေပါက္ ျဖစ္ေတာ့ Passport နဲ႔ သြားတယ္။ ရန္ကုန္ကိုေလေၾကာင္းနဲ႔ ဝင္တယ္။  အဲဒီအေပါက္က ထြက္သြားတယ္။ အဲဒီအေပါက္က ဝင္လာတယ္။ ရန္ကုန္၊ မႏၲေလးက ထြက္သြားတယ္။ အဲဒီလုပ္ငန္းေတြကို ဆက္စပ္လုပ္ဖို႔အတြက္က်ေတာ့ တိုင္းနဲ႔ျပည္နယ္ခ်ည္းပဲ သက္သက္မျဖစ္ႏိုင္ဘူး။  ဥပမာ ကရင္ျပည္နယ္မွာ ရွိတဲ့ ျမ၀တီအေပါက္က ေနၿပီးေတာ့ Passpost နဲ႔ဝင္လာတယ္။ ခ်င္းမွာရွိတဲ့ ရိေခါဒါရ္ကေန အိႏၵိယကိုသြားခ်င္တယ္။ ဒီႏိုင္ငံ ျခားသားကို ဘယ္သူကေစာင့္ၾကည့္မလဲ။ ဗဟိုက မသိဘူး။ ကရင္ျပည္နယ္က ျဖတ္သြားမယ့္သူက စစ္ကိုင္းတိုင္းတို႔၊ ကခ်င္ျပည္နယ္တို႔ ဘယ္လိုဆက္စပ္မလဲ ။ အဲဒီေတာ့ဒီလုပ္ငန္းေတြကို လုပ္ဖို႔အင္မတန္ ခက္ခဲတယ္။ မျဖစ္ႏိုင္ဘူး။ ခုနကေျပာသလို မဲစာရင္း ျပဳစုတာတို႔၊ ကေလးေမြးဖြားစာရင္းသြင္းတာတို႔၊ မွတ္ပုံတင္ထုတ္ေပးတာတို႔ေလာက္ ျဖစ္ရင္ျဖစ္မယ္။ သူ႕ရဲ႕ Function တစ္ခုလုံးျဖစ္ဖို႔ဆိုတာ မျဖစ္ႏိုင္ဘူး။ ဒါက လ.၀.က အပိုင္း။ လူစြမ္းအားအရင္းအျမစ္ပိုင္းကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ မသိဘူး။

The Voice Journal – ဒါဆိုရင္ ဆရာတို႔က လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးမွာ ဝန္ႀကီးအျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သူ၊ အေတြ႕အႀကဳံရွိသူဆိုေတာ့ ဒီဝန္ႀကီးဌာနက ဘာကိုရည္႐ြယ္တာလဲ။ အစိုးရေျပာထားတာကေတာ့ ဒီဝန္ႀကီးဌာနသည္ Job Creation အလုပ္အကိုင္ဖန္တီးေပးဖို႔ေပါ့။ ဒါဆိုရင္ ဘာလို႔ လ.၀.က ဘာ့ေၾကာင့္ ပါလာတာလဲ။

UKY – နံပါတ္တစ္က ဝန္ႀကီးဌာနဖြဲ႕စည္းခြင့္ရွိတယ္။ အေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၂၄၈ (ဂ)အရ သမၼတက လုပ္ပိုင္ ခြင့္ရွိတယ္။ မွန္တယ္။ သို႔ေသာ္ လ.၀.က လိုဌာနမ်ိဳး ကို ခြဲဖြဲ႕တာမွားတယ္။ ဖြဲ႕စည္းပုံနဲ႔လည္းမညီဘူး။ ဖြဲ႕စည္းပုံဇယား(၁) ျပည္ေထာင္စုကပဲ ဥပေဒျပဳရမယ့္ စာရင္း (ေနာက္ဆက္တြဲ ဇယား ၁၊ ပုဒ္မ ၂ ႏိုင္ငံျခားေရးက႑ ပုဒ္မခြဲ စ)မွာ ပါပါတယ္။ သန္းေခါင္စာရင္းလိုဟာမ်ိဳး ႏိုင္ငံသားျပဳျခင္း၊ ဖ်က္ျခင္း၊ ႏိုင္ငံသားအျဖစ္ရပ္စဲျခင္းကိစၥေတြက ျပည္ေထာင္စုက လုပ္ရမယ့္ကိစၥေတြ ဖြဲ႕စည္းပုံနဲ႔ လြဲေနတယ္။ ဖြဲ႕စည္းပုံကို ေက်ာ္လုပ္တယ္လို႔ ဒီလိုမ်ိဳး သုံးသပ္လို႔ရတယ္။ ရည္႐ြယ္ခ်က္နဲ႔ လုပ္ငန္းတာဝန္ေတြ မထုတ္ျပန္ဘဲနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔က က်က်နနမသိဘူး။ သို႔ေသာ္ ခင္ဗ်ားေျပာသလို သုံးသပ္ျပပါဆိုရင္ေတာ့ လက္ရွိအေနကိုပဲ သုံးသပ္လို႔ရတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ ဘာကိုသုံးသပ္လဲဆိုေတာ့ တိုင္းနဲ႔ျပည္နယ္ေတြမွာ ရွိေနတဲ့ လ.၀.က သည္ လုံ/နယ္ဝန္ႀကီးေအာက္မွာ ရွိတယ္။ ရန္ကုန္မွာဆိုရင္ေတာ့ ေဒါက္တာေဇာ္ေအးေမာင္ေလ။ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားေရးရာဝန္ႀကီး။ သို႔ေသာ္လည္း တိုင္းနဲ႔ ျပည္နယ္တိုင္းအလိုလိုပဲ လ.၀.က သည္ လုံ/နယ္ ဝန္ႀကီးေအာက္မွာရွိတယ္။ တပ္မေတာ္ေအာက္မွာရွိတဲ့ ဌာနတစ္ခုကို ေခါင္းေျပာင္းလိုက္တာျဖစ္ႏိုင္တယ္။ ဘာေၾကာင့္ေျပာင္းလဲဆိုတာေတာ့ မသိဘူး။ ဒုတိယအခ်က္က ေနာက္ပိုင္းမွာ ႐ႈပ္ေထြးမႈေတြ အမ်ားႀကီး ျဖစ္ႏိုင္တယ္။

The Voice Journal – လ.၀.က နဲ႔ လူ႕စြမ္းအား အရင္းအျမစ္ ဝန္ႀကီးဌာနဖြဲ႕တာသည္ လာမယ့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲနဲ႔မ်ား ခ်ိတ္ဆက္ေနသလား။ ဘယ္လိုျမင္လဲခင္ဗ်။ ၂၀၁၉ ႏွစ္ကုန္မွာ သန္ေခါင္းစာရင္းလည္း ေကာက္မွာဆိုေတာ့။

UKY – တကယ္ေတာ့ ဒါက ကာယကံရွင္ပဲ သိမယ္ဗ်။ အမွန္ေတာ့ ဒီဝန္ႀကီးဌာနဖြဲ႕တာကိုက ေမးခြန္းထုတ္စရာေတြ အမ်ားႀကီးျဖစ္လာတယ္။ ဒီကာလမွစၿပီး ဖြဲ႕တာမ်ိဳးေပါ့။ လက္ရွိ တိုင္းနဲ႔ျပည္နယ္မွာရွိတဲ့ လ.၀.က ေတြဟာ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန နဲ႔ေပါင္းၿပီး မဲစာရင္းေတြ လိုက္ျပဳစုေနတာရွိတယ္။ မဲစာရင္းျပဳစုတယ္ဆိုတာက ေ႐ြးေကာက္ပြဲအတြက္ေလ။ က်န္တဲ့ဟာေတာ့ သုံးသပ္ခ်က္သက္သက္ျဖစ္ေနလို႔ ကၽြန္ေတာ္ မေျပာခ်င္ဘူး။

The Voice Journal – ဒီဝန္ႀကီးဌာနဖြဲ႕တာ အလုပ္အကိုင္ဖန္တီးေပးဖို႔ဆိုၿပီး အစိုးရက ေျပာထားတာလည္း ရွိတယ္။ ဆိုေတာ့ ဒီအရင္မွာ အလုပ္အကိုင္ဖန္တီးေပးဖို႔ အစိုးရက တာဝန္ယူတာ မရွိဘူးလားေပါ့။ ေနာက္တစ္ခုက ျပည္ေထာင္စုအဆင့္မွာလည္း ဒီဝန္ႀကီးဌာနလိုပဲ ပုံစံတူတဲ့ အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးနဲ႔ ျပည္သူ႕အင္အားဝန္ႀကီးဌာနရွိတယ္ မလား။ အစိုးရေျပာတဲ့ Job Creation ဆိုတာ ဒီဝန္ႀကီးဌာနရဲ႕ တကယ့္ရည္႐ြယ္ခ်က္ဟုတ္ရဲ႕လားဗ်။

UKY – Job Creation ဆိုတာ ဘယ္သူ႕အတြက္လဲ။ ဒီလိုေတာ့ရွိတယ္။ ႏိုင္ငံထဲမွာရွိတဲ့ ႏိုင္ငံသားေတြအတြက္ Job Creation လုပ္ေနတဲ့ လူကယ္ျပန္တို႔၊ ခုနေျပာတဲ့ အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးနဲ႔ ျပည္သူ႕အင္အားဝန္ႀကီးဌာနတို႔ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရကေန မူဝါဒခ်မွတ္ၿပီးလုပ္ေနတဲ့ တျခားဟာေတြလည္း အမ်ားႀကီးရွိပါတယ္။ အခုလုပ္တဲ့ Job Creation သည္ လ.၀.က နဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္လုပ္တယ္ဆိုေတာ့  ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာ ဥပေဒကလည္း အခုမွ ထြက္လာတယ္(ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က ဇြန္လ ၇ ရက္တြင္ အတည္ျပဳခဲ့သည္)။ ဆိုေတာ့ ဘယ္သူ႕အတြက္ Job Creation လုပ္တာလဲ စဥ္းစားလို႔ ရတယ္။ ေမြးစားမယ့္သူေတြကေရာ ဘယ္လိုလူမ်ိဳးလဲ။ အဲဒီကေလးေတြက ႏိုင္ငံျခားသား၊ ဘယ္ႏိုင္ငံသားမွန္း မသိတဲ့ ပုဂၢိဳလ္၊ စြန္႔ပစ္ပုဂၢိဳလ္ ျဖစ္ေနရင္ ဒီဟာေတြအတြက္ Job Creation မ်ား လားဆိုၿပီး စဥ္းစားသလား။ လ.၀.က နဲ႔ခ်ိတ္ဆက္တဲ့ အတြက္ေၾကာင့္ ဒီဖန္တီးေပးမယ့္ Job Creation ဆိုတာသည္ လ.၀.က နဲ႔ ဆက္စပ္တဲ့၊ ေမြးစားတဲ့ ကိစၥနဲ႔ဆက္စပ္တဲ့ ႏိုင္ငံသားျဖစ္ေရးနဲ႔ဆက္စပ္တဲ့ Job Creation လို႔ကၽြန္ေတာ္ျမင္တယ္။

The Voice Journal – ဒီအစိုးရလက္ထက္မွာ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ေလ်ာ့ရဲလာတဲ့ သေဘာမ်ိဳး ေျပာတယ္။ သန္းေခါင္စာရင္းဥပေဒကိုလည္း ဖ်က္သိမ္းထားတယ္။ ေလဆိပ္မွာ ဆိုက္ေရာက္၊ ထြက္ခြာ ျဖည့္ရတာလည္း ဖ်က္ထားတယ္။ ေျမာင္းျမခရီးစဥ္မွာလည္း ႏိုင္ငံေတာ္လုံၿခဳံေရးယႏၲရား က်ိဳးေပါက္ေနၿပီလို႔ အန္ကယ္လ္ ေျပာထားတာလည္း သိရတယ္။ ဆိုေတာ့က ဒီလိုဘာ့ေၾကာင့္ေျပာႏိုင္တာလဲ။ ဘယ္အခ်က္ကို ၾကည့္ၿပီး ေျပာတာလဲခင္ဗ်။ တကယ္ေရာ အဲဒီလိုဟုတ္ရဲ႕လား။ နည္းနည္းမ်ား ပိုေျပာမိသလား။

UKY – ကၽြန္ေတာ္က လုံၿခဳံေရးက်ိဳးေပါက္တယ္လို႔ ေျပာတာက အခ်က္အလက္ေပၚမူတည္ၿပီးေျပာတာပါ။ ဘာ့ေၾကာင့္လဲဆို လုံၿခဳံေရးအတြက္ စီမံေဆာင္႐ြက္ထားတာေတြကို ရွိလ်က္နဲ႔ အသုံးမျပဳတာ၊ ဖ်က္ပစ္လိုက္တာ၊ ဖ်က္ပစ္တာေတြေနရာမွာ အစားမထိုးတာေတြရွိတယ္။ ဒီသုံးခုရဲ႕ ရလဒ္က ကိန္းကဏန္းအားျဖင့္ ေပၚေနတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္က လုံၿခဳံေရးက်ိဳးေပါက္ေနတယ္လို႔ စြပ္စြဲရတာျဖစ္တယ္။ ဥပမာဗ်ာ ရွိတဲ့ လုံၿခဳံေရးယႏၲရားကို အသုံးမျပဳတာ။ ႏိုင္ငံတိုင္းမွာ အမ်ိဳးသားလုံၿခဳံေရးဆိုတာ အေရးႀကီးတယ္။ ႏိုင္ငံတိုင္းမွာ ႏိုင္ငံေတာ္လုံၿခဳံေရးမဟာဗ်ဴဟာဆိုတာ ခ်မွတ္ၿပီးသား။ ႀကီးႀကီးက်ယ္က်ယ္ေျပာရင္ အေမရိကန္မွာ National Security Committee ဆိုတာရွိတယ္။ သမၼတကို တိုက္႐ိုက္အစီရင္ခံတာ။ ဒီဘက္ အာဆီယံမွာလည္း ထိုင္းမွာရွိတယ္။ မေလးရွားမွာ ရွိတယ္။ အစိုးရအဖြဲ႕အႀကီးအကဲက ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ဆို ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ကိုင္တယ္။ တခ်ိဳ႕မွာ သမၼတက ကိုင္တြယ္တယ္။ တပ္မေတာ္ၾကည္း၊ ေရ၊ ေလ တပ္ေပါင္းစုေတြ၊ ေထာက္လွမ္းေရးေတြ ဒါေတြအကုန္ေပးတယ္။ ရွိၿပီးသား ယႏၲရားေတြ မသုံးဘူးဆိုတာက ႏိုင္ငံတိုင္းမွာ အမ်ိဳးသားလုံၿခဳံေရးအတြက္ ေဆာင္႐ြက္တယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ေရာ ဒီလိုမေဆာင္႐ြက္ဘူးလားဆို ေဆာင္႐ြက္တာေပါ့။ အေျခခံဥပေဒမွာပါတဲ့ ၂၀၁ အရဖြဲ႕ထားတဲ့ ကာ/လုံ။ ႏိုင္ငံေတာ္ကာကြယ္ေရးႏွင့္ လုံၿခဳံေရးေကာင္စီ။ အဲဒီမွာ အင္အား ၁၁ ေယာက္ ပါတယ္။ အဲဒီမွာ တကယ့္ကို စုံစုံလင္လင္ဖြဲ႕ထားတာ။ ႏိုင္ငံတကာမွာလိုပဲ။ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႀကီးပါတယ္ဗ်ာ။ သူက Decision Maker ။ မဲခြဲတဲ့အထဲ ပါရမယ့္ သူမဟုတ္ဘူး။ ဆုံးျဖတ္ေပးရမယ့္ သူ။ ဒုတိယသမၼတ ႏွစ္ေယာက္ပါတယ္ဗ်ာ။ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ပါတယ္ဗ်ာ။ သူကနယ္ေျမကို အေျခခံၿပီးတက္လာတာ။ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ပါတယ္ဗ်ာ။ သူက လူမ်ိဳးစုကို အေျခခံၿပီး တက္လာတာ။ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္လည္းပါေတာ့ ၾကည္း၊ ေရ၊ ေလတပ္ဖြဲ႕ေတြနဲ႔ ေထာက္လွမ္းေရးသတင္းေတြ အကုန္ရတယ္။ ဒုတိယတပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ဆိုတာက အေကာင္အထည္ေဖာ္တဲ့ပုဂၢိဳလ္။ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ SP တို႔ဆိုတာ သူ႕ရဲ႕ဌာနေတြ၊ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဆိုတာ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ေတြနဲ႔ ဆက္စပ္ေနတာ။ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ဌာနဝန္ႀကီးဆိုတာလည္း ႏိုင္ငံတကာသံတမန္ေတြနဲ႔ ဆက္စပ္ေနတာ။ ဒီေလာက္သတင္းစုံတဲ့ ဌာနဆိုတာ မရွိဘူး။ ဒီလိုအဖြဲ႕အစည္းမ်ိဳးကို လက္ရွိအစိုးရတာဝန္ယူကတည္းက တစ္ခါမွ ကာ/လုံ ေခၚတာမရွိဘူး။ ဒါက ရွိၿပီးသား ယႏၲရားကို မသုံးတာ မဟုတ္ဘူးလား။ ဒါက တစ္ခ်က္။ ရွိၿပီးသား ဖ်က္ပစ္တာေတြက ဧည့္ စာရင္းဥပေဒကို ဖ်က္တယ္။ ဘာေၾကာင့္ဖ်က္လဲ မသိဘူး။ ဧည့္စာရင္းလာစစ္တဲ့ သူေတြကို မေက်နပ္တာလား ကၽြန္ေတာ္တို႔ မသိဘူး။ မေက်နပ္တာနဲ႔ စနစ္နဲ႔မဆိုင္ဘူးေလ။ ဖ်က္လိုက္ေတာ့ ဘယ္သူဘယ္ဝါ ဘယ္ရပ္ကြက္မွာ ရွိမွန္း မသိဘူး။ တစ္ခါ ေနာက္ေယာင္ခံ ဥပေဒကို ဖ်က္ပစ္လိုက္တယ္။ ဖ်က္လိုက္ေတာ့ သံသယရွိသူေတြ၊ အမည္ပ်က္စာရင္းသြင္းထားသူေတြကို ကၽြန္ေတာ္တို႔မွာ ရွာလို႔မရဘူး။ေျပာခ်င္တာက ရွိၿပီးသားကို မသုံးဘူး၊ ရွိၿပီးသားကို ဖ်က္တယ္။ ဖ်က္တာကို အစားမထိုးဘူးဆိုေတာ့ ဒါလုံၿခဳံေရး က်ိဳးေပါက္တာေပါ့။

The Voice Journal – ဒီလိုျဖစ္တဲ့အစီအစဥ္ေတြ က လုံၿခဳံေရးက်ိဳးေပါက္တယ္ဆိုလို႔ရွိရင္ လုံၿခဳံေရး က်ိဳးေပါက္ရင္ ဘာျဖစ္ႏိုင္သလဲ။

UKY – တိုင္းျပည္အႏၲရာယ္ရွိေတာေပါ့။ ဥပမာ ဆိုပါစို႔ဗ်ာ။ မဟာမိတ္တပ္ေတြက တိုက္ေတာ့ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းမွာ IS ေတြၿပိဳကြဲလာတယ္ေလ။့ သူတို႔က ေနရာေတြထပ္ရွာတာေပါ့။ မေလးရွားေတာင္ပိုင္းေဒသေတြ၊ ျမန္မာျပည္ကဆိုရင္ ရခိုင္ျပည္နယ္လို ေနရာမ်ိဳးေတြကို ေျခကုပ္လာရွာတယ္ဆိုၿပီးေတာ့ မေလးရွားေတာ္ဝင္ရဲတပ္ဖြဲ႕က တရားဝင္ေျပာတာ ရွိတယ္။ အိႏၵိယေထာက္လွမ္းေရးသတင္းေတြ ကေနၿပီးေတာ့ အြန္လိုင္းေတြမွာ တက္ေနတာေတြ ရွိတယ္။ အဲဒီဟာေတြက ခုနေျပာတဲ့ Black List မွာ မပါတဲ့လူမ်ိဳးေတြေပါ့။ ေလယာဥ္ပ်ံစီးလာမယ္။ Arrival Card မွာ ျဖည့္မထားဘူး။ ဧည့္စာရင္းမရွိဘူး။ သူက ခ်ိဳေပါက္ေနတာမဟုတ္ဘူးေလ။ အဲဒီလိုလူမ်ိဳးေတြ ျပည္တြင္းေရာက္ေနရင္ ခင္ဗ်ားဘယ္လိုရွင္းမလဲ။ ထပ္ၿပီးေတာ့ အရံအတားဆိုတာက ရခိုင္မွာ ျပႆနာ ျဖစ္ေနတယ္။ ရခိုင္မွာ ဧည့္စာရင္းဥပေဒဖ်က္ထားတယ္။ ဒါေပမဲ့ ရခိုင္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးေဆာင္တဲ့အဖြဲ႕က ဒါမရွိဘူးဆိုရင္ မျဖစ္ဘူးဆိုတာသိေတာ့ ခုနက မေလးရွားက ေအာ္ပရာစီ (Operasi) လို တပ္ရယ္၊ လ.၀.က ရယ္၊ ရဲရယ္ေပါင္းၿပီးေတာ့ စစ္ေဆးေရးေတြ လုပ္ေနတယ္။ မလုပ္လို႔ သူတို႔ မရဘူးေလ။ သူတို႔ လုပ္ေနတယ္။ တကယ္ရွိရမယ့္ ဥပေဒေတြ ျပ႒ာန္းဖို႔လိုေနတယ္။ ဥပမာ အဲဒီမွာ အဓိကတာဝန္ယူတာက နယ္ျခားေစာင့္ရဲတပ္ဖြဲ႕ဗ်။ နယ္ျခားေစာင့္ရဲတပ္ဖြဲ႕ ဥပေဒရွိဘူး။ ၿခံစည္း႐ိုးေတြ ကာတယ္ဗ်ာ။ အျခားႏိုင္ငံေတြမွာဆိုရင္ဗ်ာ Border Fencing Act ဆိုတာရွိတယ္။ အဲဒါေတြမရွိဘူး။ မင္းတို႔တုန္းက ဘာလို႔မလုပ္လဲလို႔ ေမးမယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔တုန္းက နယ္ၾကားေစာင့္ရဲက ျဖစ္ခါစ အရင္က န.စ.က (နယ္စပ္ေဒသလူဝင္မႈစစ္ေရး ကြပ္ကဲမႈ) ဥပေဒ ရွိတယ္။ ေနာက္ေတာ့ နယ္ျခားေစာင့္ရဲေပၚလာတယ္။ ဥပေဒျပဳဆဲ၊ မၿပီးေသးဘူး။ ၿခံစည္း႐ိုးမၿပီးလို႔ ဒီဥပေဒမထုတ္ရဘူး။ ေနာက္ဟာေတြေတာ့ မေျပာပါနဲ႔ေတာ့။ လက္ရွိ လူက ေကာင္းေအာင္ပိုလုပ္ပါ။ အဲဒါေတြက က်ိဳးေပါက္တဲ့သေဘာပဲေလ။ အႏၲရာယ္ေတြရွိတာေပါ့။

The Voice Journal – ဆိုေတာ့ Highlight အလုပ္ၿပီးေျပာတဲ့အထဲမွာ ဘဂၤါလီကိစၥပါတယ္။ အမ်ိဳးသား လုံၿခဳံေရးကိစၥဆိုတာလည္း ပါသြားတယ္။ ျပန္ၾကည့္ရင္ တစ္ဖက္မွာလည္း လူထုရဲ႕အျမင္ဆိုတာ ရွိတယ္။ ျပည္ေထာင္စုႀကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီက အမ်ိဳးသားလုံၿခဳံေရးကိစၥေတြ၊ ဘဂၤါလီကိစၥေတြ ေျပာတယ္ဆိုရင္ ဒီလိုစကားလုံးေတြ သုံးၿပီးေတာ့ စိုးရိမ္ေအာင္ လႈံ႔ေဆာ္ေနတယ္၊ တိုက္ေပးေနတယ္ဆိုတာမ်ိဳး  ျပည္သူတခ်ိဳ႕က အျမင္ရွိၾကတယ္။ ဆိုေတာ့ အဲဒါမ်ိဳး ဟုတ္လားခင္ဗ်။

UKY – ကၽြန္ေတာ္တို႔က လက္ရွိျမင္ေနတဲ့ဟာကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ တာဝန္ထမ္းေဆာင္တဲ့အေတြ႕အႀကဳံအရ ေထာက္ျပတာျဖစ္တယ္။ ဒါေပမဲ့ အတိုက္အခံပါတီတစ္ရပ္အေနနဲ႔ သိပ္ၿပီးေတာ့ မ်ားမ်ားစားစား ေျပာတာ မရွိပါဘူး။ ဒါေလးေတြလုပ္လိုက္ရင္ ေကာင္းမယ္။ ဒီလိုေလးျဖစ္လိုက္ရင္ေတာ့ ေကာင္းမယ္။ ဥပမာ ရခိုင္မွာ ျပႆနာျဖစ္တယ္။ တိုက္ခိုက္တဲ့ အဖြဲ႕ေတြကို အၾကမ္းဖက္ဥပေဒအရ အၾကမ္းဖက္လို႔ ေၾကညာသင့္တယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေျပာတယ္။ ႐ိုး႐ိုး Criminal Case နဲ႔ အေရးယူရင္ မထိေရာက္ဘူး။ အၾကမ္းဖက္လို႔ ေျပာလိုက္ေတာ့မွ ကိုယ့္မွာလည္း အၾကမ္းဖက္ဥပေဒက ရွိၿပီးသား။ ဒါဆိုအဆင္ေျပတယ္။ ကိုးလေလာက္ၾကာမွ လုပ္တယ္။ ေထာက္ျပတာက ရန္တိုက္ေပးတာမဟုတ္ဘူး။ အၾကမ္းဖက္ဥပေဒေၾကညာတဲ့ အခါက်ေတာ့ တိတိက်က် မရွိျပန္ဘူး။ ႏိုင္ငံတကာမွာရွိတဲ့ အၾကမ္းဖက္တဲ့ Criteria ေတြနဲ႔ တိုက္ၿပီးေတာ့ ၫွိတာမ်ိဳးေတြ မလုပ္ႏိုင္ဘူး။ ကိုယ္ကသာ အၾကမ္းဖက္ေၾကညာတာ။ ႏိုင္ငံတကာက သူခိုး၊ ဓားျပေလာက္ပဲ သေဘာထားေတာ့ ကိုယ္လုပ္ရကိုင္ရတာ ခက္တယ္။ ဒါေတြကို ေထာက္ျပတာ။ ခုနက လ.၀.က ဝန္ႀကီးဌာနဖြဲ႕တဲ့ ကိစၥ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ကန္႔ကြက္လို႔မွ မရဘဲ။ ဒါေပမဲ့ ဒါ ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိတယ္ ဆိုၿပီးေတာ့ ေထာက္ျပတာ။ ျပည္သူျပည္သား တစ္ေယာက္အေနနဲ႔ ကိုယ္သိတာကို ကိုယ္ေျပာျပတာ။ အဆုံးအျဖတ္ကေတာ့ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရရဲ႕ အဆုံးအျဖတ္သာျဖစ္တယ္။  လက္ရွိအုပ္ခ်ဳပ္ေနတာသည္ NLD ပါတီအစိုးရပဲ ျဖစ္တယ္။ ဒါေတြကေရရွည္မွာ ျပႆနာျဖစ္မွာစိုးလို႔ ေထာက္ျပေနတာ။ တိုက္ေပးေနတာ မဟုတ္ဘူး။

The Voice Journal – ခုလိုအခ်ိန္ေပး ေျဖၾကားေပးတာ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

ရဲႏုိင္ဦး

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *