အိတ္ကပ္တြင္းေရာက္ ပညာေရး

ပညာေရးသည္ ယေန႔ေခတ္တြင္ အိတ္ကပ္တြင္း လက္တြင္းသို႔  ေရာက္ေနၿပီ။

ေရွးယခင္က ပညာတတ္လိုလၽွင္ တကၠသိုလ္ျပည္သို႔ သြားရသည္ဟု စာမ်ားတြင္ ဖတ္ရသည္။ ယေန႔ေခတ္တြင္လည္း တကၠသိုလ္မ်ားဆီသို႔  သြားရသည္။ ေဝးေဝးက ပညာေရး ပိုေကာင္းသည္ဟုထင္လၽွင္ ေဝးေဝး က တကၠသိုလ္မ်ားသို႔ သြားရသည္။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုပညာေရးကို  ႀကိဳက္လၽွင္ အေမရိကန္တကၠသိုလ္မ်ားသို႔ သြားရသည္။ အဂၤလိပ္ ပညာေရးႀကိဳက္လၽွင္ အဂၤလန္သို႔သြားရသည္။ ယေန႔ေခတ္၊ ၂၁ ရာစု တြင္းသို႔ ဆယ္စုႏွစ္ ႏွစ္ခုစြန္းခါနီးသည့္ေခတ္တြင္ တကၠသိုလ္သည္   ကိုယ့္အိတ္ကပ္တြင္းသို႔ လက္တြင္းသို႔ေရာက္လာၿပီ။ အျခားမဟုတ္  လက္ကိုင္ဖုန္း။

လက္ကိုင္ဖုန္းအတြင္းတြင္ အရာရာရႏိုင္ၿပီ။ Facebook တြင္ အခ်ိန္မကုန္ဘဲ အင္တာနက္ကို ျပည့္ျပည့္၀၀သုံးႏိုင္လၽွင္ ပညာသည္  လက္တစ္ကမ္းတြင္ မကေတာ့ လက္တြင္းတြင္ ေရာက္ေနၿပီ။

ပညာရွင္မ်ား၊ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ား၏ ပို႔ခ်ခ်က္ Lecture ကို ႏိုင္ငံျခားတကၠသိုလ္မ်ားတြင္ သြားေရာက္နားေထာင္စရာ မလိုေတာ့။ ႏိုင္ငံျခားတကၠသိုလ္မ်ားတြင္ သြားနားေထာင္လၽွင္ ေက်ာင္းစရိတ္၊ ေနထိုင္စရိတ္ ကုန္မည္။ ဗီဇာေလၽွာက္ရဦးမည္။ ယခုမူ ထိုင္ရာမထ ဖုန္းထဲမွ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားျဖင့္ ပို႔ခ်ခ်က္နာယူႏိုင္ၿပီ။ Ted Talk ကဲ့သို႔ ပညာေပးဗီဒီယို အစီအစဥ္မ်ားသည္ ပညာေပး႐ုံတင္သာမက လူစိတ္ေပ်ာ္ေအာင္ ဖန္တီးေပးထားသျဖင့္ နားေထာင္ရသူ ေပ်ာ္ေမြ႕သည္။

သိခ်င္သည္မ်ားကို ရွာေဖြႏိုင္သည္မွာ အင္တာနက္၏ စြမ္းအားျဖစ္သည္။ သိခ်င္သည္မ်ားကို သိလိုလၽွင္ ယခင္က သိသူတို႔ထံ သြားေရာက္ရသည္။ အခ်ိန္ကုန္သည္၊ ေငြကုန္သည္၊ စိတ္အားကုန္သည္။ သိခ်င္သူက  ကိုယ့္ အနီးအနားတြင္မရွိဘဲ ႏိုင္ငံရပ္ျခားတြင္ရွိလၽွင္ သိရန္ ပိုေဝးသြားသည္။ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင္ သိခ်င္လၽွင္ ဖုန္းကေလးကိုထုတ္ၿပီး သိခ်င္သည္ မ်ားကို Google မွ ရွာလိုက္႐ုံ။ ဘာမဆို ရႏိုင္သည္။ သိပၸံပညာ၊  ဝိဇၨာပညာ အားလုံးရႏိုင္သည္။ သိခ်င္သည္မ်ားအတြက္ ဆရာမလိုေတာ့။

ပညာေရးသည္ ထိုင္ရာမထ ပညာေရးျဖစ္လာၿပီ။ ေနရာမေ႐ြး  လူမေ႐ြး ပညာေရး ျဖစ္လာၿပီ။ ပညာသင္ရန္အတြက္ လိုအပ္ခ်က္မ်ား မရွိေတာ့။ ပညာသင္ယူခ်င္ စိတ္ကေလးတစ္ခုသာလိုသည္။

ပညာေရး၏ အဓိပၸာယ္သည္လည္း ေျပာင္းလာသည္။ ယခင္က ဗဟုသုတမ်ားမ်ား မွတ္သားထားသူသည္ ပညာတတ္ျဖစ္သည္၊ ပညာရွိ ျဖစ္သည္။ စာအုပ္မ်ားမ်ားပိုင္လၽွင္၊ က်မ္းမ်ားမ်ားပိုင္လၽွင္ ပညာရွင္ျဖစ္ သည္။ ယခုအခါ စာအုပ္မ်ား၊ ဗဟုသုတမ်ားကို အင္တာနက္မွ အလြယ္ တကူ ဆြဲယူႏိုင္သည္။ ဆရာ ဆရာမမ်ား၏ အဓိပၸာယ္သည္ပင္ ေျပာင္းလာ သည္။ ပို႔ခ်သူ၊ သိသမၽွ ေဝမၽွေပးသူႏွင့္ပင္ မရေတာ့။ အင္တာနက္ေပၚတြင္  သက္ဆိုင္ရာဘာသာရပ္၏ ထိပ္တန္းပုဂၢိဳလ္တို႔ ပို႔ခ်ခ်က္မ်ား အရန္သင့္ ရွိေနၿပီ။ သိခ်င္သည္မ်ားကို Google က ရွာေပးေနၿပီ။ ပညာေပးသူတို႔  ကိုယ္တိုင္ ေနာက္တစ္ဆင့္တက္ရေတာ့မည္။

ထိုအခါ ပညာေရးသည္ ‘စဥ္းစားတတ္ေရး’ ‘ဆုံးျဖတ္တတ္ေရး’  ျဖစ္လာသည္။ How to think and How to decide ။ အသင့္ရွိေနေသာ  ဗဟုသုတမ်ား၊ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ေပါင္းစပ္ေတြးေတာတတ္ေစေရး။ ျပႆနာမ်ားကို မည္သို႔ေျဖရွင္းမည္ကို စနစ္တက်ဆုံးျဖတ္တတ္ေရး။ ဆရာ ဆရာမမ်ားအဖို႔လည္း ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ားကို  သိ႐ုံသာမက စဥ္းစားတတ္ေရး၊ ဆုံးျဖတ္တတ္ေရး ေလ့က်င့္ေပးရသည့္  အခန္းက႑သို႔ ေရာက္လာသည္။ ပို႔ခ်႐ုံႏွင့္ မလုံေလာက္ေတာ့။ ပို႔ခ်႐ုံ ဆိုလၽွင္ အင္တာနက္မွ ပို႔ခ်ခ်က္မ်ားႏွင့္ပင္ ၿပီးေနၿပီမဟုတ္ပါလား။

တစ္ဖန္ ပညာေရးသည္ စက္႐ုံတစ္႐ုံတြင္းသို႔ ကုန္ၾကမ္းမ်ား ထည့္လိုက္ၿပီး တစ္ဖက္မွ ကုန္ေခ်ာမ်ား ထြက္လာသကဲ့သို႔ Assembly Line ပညာေရးလည္း မဟုတ္ေတာ့။ ႏွစ္စဥ္ လူသိန္းႏွင့္ခ်ီၿပီး အတန္းတက္၊ ပို႔ခ်ခံ၊ စာေမးပြဲစစ္၊ အေအာင္ေပးေသာ ပညာေရးသည္ ေခတ္မမီေတာ့။ တကယ္တြင္ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူတစ္ဦးႏွင့္ တစ္ဦးသည္  ‘စမွတ္’ ခ်င္းမတူ။ စ႐ိုက္လည္းမတူ၊ ပါရမီခ်င္းလည္းမတူ၊ သင္ယူႏႈန္းခ်င္းလည္း မတူ။ ဂီတတြင္သန္သူရွိသလို သခ်ၤာတြင္ သန္သူရွိမည္။ ေႏွးေႏွးတတ္ေသာ သူ ျမန္ျမန္တတ္ေသာ သူ ကြာမည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ယေန႔ေခတ္ ပညာေရးသည္ တစ္ဦးခ်င္းဖြံ႕ၿဖိဳးမႈကို သန္ေသာ ပညာေရးျဖစ္လာသည္။  တစ္ဦးခ်င္းစီသည္ ကိုယ္သန္ရာသန္ရာကို ကိုယ့္အရွိန္ႏွင့္ကိုယ္ ကိုယ္ေပး ႏိုင္သည့္အခ်ိန္တြင္ သင္ယူခြင့္ရလာသည္။ Classroom သည္  ဖုန္းတြင္းသို႔ ေရာက္လာသည္။

သမား႐ိုးက်ပညာေရးစနစ္ အျပင္ဘက္သို႔ ေရာက္ေနသူမ်ား၊  အလုပ္ခြင္သို႔ ေရာက္ေနသူမ်ားအတြက္ အိတ္ကပ္တြင္းေရာက္ပညာေရး သည္ ကြက္တိျဖစ္သည္။ အလုပ္ခြင္တြင္းမွ သူမ်ားသည္ ေက်ာင္းသို႔  မျပန္ႏိုင္ေတာ့။ သို႔ေသာ္ သူတို႔သည္ အလုပ္လုပ္ကာ ႏိုင္ငံကို၊ ကမာၻႀကီးကို၊ သက္ဆိုင္ရာနယ္ပယ္ကို ေမာင္းႏွင္ေနရသည္။ သူတို႔သည္ ကမာၻႀကီးအတြက္ ႏိုင္ငံအတြက္ အေရးပါသည့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို ေန႔စဥ္ခ်မွတ္ေန ရသည္။ သူတို႔ ပညာေကာင္းမွ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားေကာင္းမည္။ သို႔ေသာ္  ၂၁ ရာစု လုပ္ငန္းခြင္သည္ ယခင္လုပ္ငန္းခြင္မ်ားႏွင့္ မတူေတာ့။  ေန႔စဥ္ႏွင့္အမွ်ေျပာင္းလဲေနသည္။ ပညာအသစ္၊ အရည္အခ်င္းသစ္မ်ား  လိုအပ္ေနသည္။ ထိုသို႔ ေက်ာင္းမျပန္ႏိုင္ေသာ္လည္း ပညာအသစ္မ်ား  လိုေနသည့္ လုပ္ငန္းခြင္ေရာက္သူမ်ားအတြက္ အိတ္ကပ္တြင္းေရာက္  ပညာေရးသည္ ေခတ္က ဖန္တီးေပးေသာ အခြင့္အေရးျဖစ္သည္။

တစ္ခ်က္ေတာ့ရွိသည္။ ‘အိတ္ကပ္တြင္းမွ ပညာေရးသည္  သူ႕ခ်ည္းသာေလာ’ ဟုေမးလၽွင္ ‘အဂၤလိပ္စာႏွင့္ပါ’ ဟု ေျဖရလိမ့္မည္။

အင္တာနက္တြင္ ရွာႏိုင္ေဖြႏိုင္၊ နားေထာင္ႏိုင္သမွ် ပညာေရးသည္  အမ်ားအားျဖင့္ အဂၤလိပ္စာတတ္သူတို႔အတြက္သာ ျဖစ္သည္။ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ ရႏိုင္သည့္ပညာေရးသည္ နည္းေနေသးသည္။ အဂၤလိပ္စာေလး အရင္တတ္ေအာင္လုပ္ထားမွ အိတ္ကပ္တြင္း ပညာေရးသည္  တကယ့္အိတ္ကပ္တြင္းသို႔ ေရာက္လာမည္။

အဂၤလိပ္စာအတြက္လည္း မပူပါႏွင့္။ အိတ္ကပ္တြင္းမွ ပညာေရးကိုပင္ အားကိုးႏိုင္သည္။ လက္ကိုင္ဖုန္းတြင္းတြင္ အဂၤလိပ္စာသင္ၾကားေရး App မ်ားသြင္းထားကာ သင္ယူႏိုင္သည္။ Facebook Group  မ်ားတြင္ အဂၤလိပ္စာ စိတ္ဝင္စားသူမ်ားအခ်င္းခ်င္း ႐ိုင္းပင္းသင္ယူၾကသည့္ အဂၤလိပ္စာ Group မ်ားရွိသည္။ အဂၤလိပ္လို နားေထာင္ႏိုင္သည္။

ဖုန္းခကုန္က်စရိတ္၊ အင္တာနက္မွ ေဒါင္းလုတ္ေၾကး ရွိသည္ မဟုတ္ပါေလာဟု ေစာဒကတက္သူမ်ား ရွိေပဦးမည္။ ပညာတန္ဖိုး၊  သင္တန္းေၾကး၊ ခရီးစရိတ္တို႔ႏွင့္ ယွဥ္လၽွင္ မေျပာပေလာက္။ ထိုမၽွ ကိုပင္ မေပးခ်င္ မေပးႏိုင္လၽွင္ေတာ့ စာေရးသူတို႔ The Voice Journal တြင္သာ အလုပ္လာလုပ္ပါ။ အလုပ္တာဝန္၏တစ္ဝက္သည္ ပညာရွာရန္ ျဖစ္သည္။ အလုပ္တာဝန္ၿပီးလၽွင္လည္း အင္တာနက္ ႀကိဳက္သလိုသုံးၿပီး  ပညာရွာႏိုင္သည္။

ေဇယ်သူ

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *