ေက်းလက္လမ္းဦးစီးဌာန ဘတ္ဂ်က္ေရးဆြဲရာတြင္ ႏႈန္းထား မ်ားျပားေနဟု ဆို

ပုသိမ္၊ ဇူလိုင္ ၉

ဧရာဝတီတိုင္းေဒသၾကီးအစိုးရအဖြဲ႕၏ ၂၀၁၉ – ၂၀၂၀ဘ႑ာႏွစ္ အရအသံုးခန္႕မွန္းေျခေငြစာရင္းတြင္ ေက်းလက္လမ္းဦးစီးဌာန၏ လမ္းပိုင္းတြက္ခ်က္မႈႏႈန္းထားမ်ားသည္ အျခားေသာဌာနမ်ား၏ တြက္ခ်က္မႈ ထက္မ်ားျပားေနသျဖင့္ ျပန္လည္စိစစ္သြားရန္ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ျပည္သူ႔ေငြစာရင္း၊ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၊ စီးပြားေရးႏွင့္ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းဖြ႕ံၿဖိဳးတိုးတက္ေရးရာေကာ္မတီ၏ အစီရင္ခံစာတြင္ အၾကံျပဳထားသည္။

ယေန႔ (ဇူလိုင္ ၉ ရက္) က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ အေရးေပၚအစည္းအေဝး ၁/၂၀၁၉ တတိယေန႕တြင္ ေကာ္မတီမွအစီရင္ခံစာတင္သြင္းရာ၌ ေကာ္မတီဥကၠ႒က အထက္ပါအတိုင္း အၾကံျပဳခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

လမ္းဦးစီးဌာနမွ လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရာတြင္လည္း အခ်ိဳ႕ေရေက်ာ္သည့္လမ္းပိုင္းမ်ားတြင္ ကတၱရာ ခင္းျခင္းထက္ ကြန္ကရစ္ခင္းျခင္းမွာ ပိုမိုေကာင္းမြန္ၿပီး ထိေရာက္ေသာေၾကာင့္ ဘတ္ဂ်က္မ်ား ေလလြင့္မႈမရွိရန္ ေျမျပင္အေျခအေနႏွင့္ကိုက္ညီေသာ လုပ္ငန္းမ်ားကိုသာေဆာင္ရြက္ရန္ႏွင့္ စနစ္တက် ထိန္းသိမ္းသြားရန္လည္း ထည့္သြင္းအၾကံျပဳခဲ့သည္။

“သူတို႔ (ေက်းလက္လမ္းဦးစီးဌာန) အေနနဲ႕ ဌာနသတ္မွတ္ခ်က္ႏႈန္းထားအတိုင္း တြက္တင္တာဆိုေပမယ့္ တျခားဌာနေတြထက္မ်ားျပားေနတယ္၊ အမွန္တကယ္ကုန္က်တဲ႕ လမ္းတန္ဖိုးအတိုင္းကိုပဲေဆာင္ရြက္ဖို႔နဲ႔ ျပန္လည္စိစစ္ဖို႕ အၾကံျပဳခဲ့တာပါ” ဟု ေကာ္မတီအတြင္းေရးမွဴး ေဒၚရီရီထြန္းက ရွင္းျပသည္။

ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး ၂၀၁၉ – ၂၀၂၀ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ လ်ာထားအသံုးစရိတ္ က်ပ္သန္း ၁၅၉,၅၈၈ ေက်ာ္ တင္ျပေတာင္းခံခဲ့ေသာ္လည္း ဝန္ထမ္းအိမ္ရာေဆာက္လုပ္ျခင္း၊ ရံုးသံုးစက္ကရိယာ၊ ပရိေဘာဂမ်ားႏွင့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ဝယ္ယူျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို ခြင့္မျပဳခဲ့ဘဲ က်ပ္ ၃,၄၇၅ သန္းေက်ာ္ကို ျဖတ္ေတာက္ခဲ့ၿပီး ဇြန္လ ဒုတိယပတ္က ေနျပည္ေတာ္တြင္က်င္းပသည့္ ဘ႑ာေရးေကာ္မရွင္အစည္းအေဝးမွ ပုသိမ္တံတား အမွတ္ (၂) တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ က်ပ္သန္း ၄,၀၀၀ အပါအဝင္ က်ပ္သန္း ၂၄,၄၅၄ ေက်ာ္ ထပ္မံေထာက္ပံ့ေငြမ်ားကို ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ သံုးစြဲသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေကာ္မတီ၏အစီရင္ခံစာအရ သိရသည္။

*ZawG *

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *