ၿမိတ္ၿမိဳ႕မွ သဘာဝငွက္အိမ္

ၿမိတ္ၿမိဳ႕ ကမ္းနားလမ္း႐ွိ ေနအိမ္တစ္လုံးတြင္ ေတြ႔ရသည့္ ဇီ၀စိုးငွက္ငယ္

ၿမိတ္ၿမိဳ႕ ကမ္းနားလမ္း႐ွိ ေနအိမ္တစ္လုံးတြင္ ဇီဝဇိုးငွက္ငယ္ေလးမ်ား သဘာဝအတိုင္း အသိုက္အၿမံဳ မ်ား ေဆာက္လုပ္ေနထိုင္သည္ကိုေတြ႔ရစဥ္။

ယင္းအိမ္တြင္ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္း ၅၀ ေက်ာ္ကတည္းက သဘာဝအတိုင္း ဇီဝဇိုးငွက္မ်ား လာေရာက္အသိုက္ေဆာက္ေနထိုင္ျခင္းျဖစ္ၿပီး ငွက္သိုက္အႀကီးတစ္ခုလၽွင္ တစ္က်ပ္သား႐ွိကာ ၄ လ တစ္ႀကိမ္ ငွက္သိုက္ႏွစ္ပိသာေက်ာ္ရ႐ွိသည္ဟု ဆိုသည္။

 

 

 

 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *