ၿမိတ္ၿမိဳ႕ ကန္ဖ်ားကုန္စိမ္းေဈးေျပာင္းေရႊ႕မႈကို ေဈးသူေဈးသားမ်ား ကန္႔ကြက္ဆႏၵထုတ္ေဖာ္

ျမိတ္၊ ဇူလိုင္ ၁၀

ၿမိတ္ၿမိဳ႕ကန္ဖ်ားရပ္႐ွိ ကိုယ္ထူကုိယ္ထ ကန္ဖ်ားကုန္စိမ္းေစ်းကုိ ၿမိဳ႕ျပင္႐ွိ ႐ွမ္းေခ်ာင္း ေစ်းသစ္သို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ရန္ေဆာင္ရြက္မႈကို ေဈးသူ ေဈးသားမ်ားက လက္မခံဘဲ ကန္႔ကြက္ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ပြဲတစ္ရပ္ကို ယေန႔ ဇူလိုင္လ ၁၀ ရက္ေန႔တြင္ လူေပါင္း ၃ဝဝ ေက်ာ္ျဖင့္ လမ္းေလၽွာက္ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခဲ့ၾကသည္။

အဆိုပါဆႏၵထုတ္ေဖာ္ထုတ္ပြဲတြင္ ကန္ဖ်ားေဈးသူေဈးသားမ်ားဘဝကို အေမစု ကယ္တင္ေပးေရး၊ ၿမိတ္စည္ပင္၏ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမ႐ွိျခင္းကို မွ စိစစ္အေရးယူရန္၊ ကိုယ္ထူကိုယ္ထ ေဆာက္လုပ္ထားသည့္ကန္ဖ်ားေဈးကို အဓမၼ အာဏာသုံးေရႊ႔ေျပာင္းခိုင္းျခင္းကို အျမန္ဆုံး ေျဖ႐ွင္းေပးေရး၊ ေဈးသူေဈးသားမ်ား၏ ဘဝကို ပ်က္စီးေစရန္ေရႊ႔ေျပာင္းခိုင္းသည့္ အမိန႔္အာဏာကို ႐ုတ္သိမ္းေပးရန္ ဆိုသည့္ ေတာင္းဆိုေႂကြးေၾကာ္ခ်က္ ၄ ခ်က္ျဖင့္ ၿမိတ္ၿမိဳ႕ ကန္ဖ်ားေစ်းမွ ၿမိဳ႕တြင္းသို႔ လွည့္လည္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခဲ့ၾကသည္။

ကန္ဖ်ားကုန္စိမ္းေဈးကို စည္ပင္ေျမေပၚတြင္ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္မွ စတင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၆ ခုႏွစ္က ဆိုင္ခန္း ၁၂၃ ခန္းကို သိန္းတစ္ေထာင္က်ာ္ အကုန္အက်ခံကာ ကိုယ္ထူကိုယ္ထေဈးရံု တည္ေဆာက္ခဲ့ေၾကာင္း ေဈးသူေဈးသားမ်ားထံမွ သိရသည္။

လက္ရွိေဈးေနရာကို ဇူလိုင္လ ၁၃ ရက္ေန႔ ေနာက္ဆုံးထားေျပာင္းေရႊ႕ရန္ စည္ပင္သာယာက
စာထုတ္ထားၿပီး မလိုက္နာပါက တည္ဆဲဥပေဒျဖင့္ အေရးယူမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၿမိတ္ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာေရးမွ တာဝန္႐ွိသူတစ္ဦးက ဆိုသည္။

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *