မဲစာရင္း ႏိုင္ငံေရးကိုပါတီမ်ား ေကာက္ရန္မလိုဟု ဆို

ဓာတ္ပံု -*ZawG *

ပုသိမ္၊ ဇူလိုင္ ၁၀

လာမည့္ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ပါတီစံုဒီမိုကေရစီအေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ရာ မဲစာရင္း ေကာက္ယူမႈေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားမွ ေကာက္ယူရန္ မလိုအပ္ေၾကာင္း ဧရာဝတီတိုင္း ေဒသႀကီးေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ခြဲဥကၠ႒ ဦးေအာင္ျမင့္က ေျပာၾကားသည္။

ပုသိမ္ၿမိဳ႕ ဧရာေရႊဝါခန္းမတြင္ ယေန႔ (ဇူလိုင္ ၁၀ ရက္) က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ႏွင့္ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာက႑စံုမွ ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ားေတြ႕ဆံုပြဲတြင္ တိုင္းေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ခြဲဥကၠ႒က အထက္ပါအတိုင္း ေျပာၾကားလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

“မဲဆႏၵရွင္စာရင္းေကာက္တယ္ဆိုတာ ေကာ္မရွင္ရဲ႕လုပ္ငန္းတာဝန္ပါ၊ ေကာ္မရွင္ရဲ႕ဝန္ထမ္းအင္အားနဲ႔ မလံုေလာက္တဲ့အတြက္ သက္ဆိုင္ရာဌာနေတြရဲ႕အကူအညီကိုေတာင္းခံၿပီး မဲစာရင္းေကာက္ယူသြားမွာ၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြက ေကာက္စရာမလိုပါဘူး၊ ဘယ္အခ်ိန္မွာ လိုသလဲဆိုေတာ့ မဲစာရင္းေတြ ၿမိဳ႕နယ္ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ခြဲကိုေရာက္လာၿပီဆိုရင္ ပါသင့္တဲ့သူ မပါတာ၊ မပါသင့္တဲ့သူေတြပါေနတာ၊ အမွန္တကယ္ မေနေတာ့ဘဲ ေျပာင္းသြားတာ စသျဖင့္ အခ်က္အလက္ေတြကို ေကာ္မရွင္ေတြနဲ႕ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ဖို႔၊ ေကာ္မရွင္ေတြရဲ႕ အကူအညီေတာင္းခံမႈကို ပူးေပါင္းကူညီေဆာင္ရြက္ေပးဖို႔ လိုအပ္မွာျဖစ္ပါတယ္” ဟု ဦးေအာင္ျမင့္က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လူဦးေရ ၅၂ သန္းေက်ာ္ရွိသည့္အနက္ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ မဲေပးႏိုင္သူ သန္း ၄၀ ခန္႔ရွိလာမည္ျဖစ္ၿပီး မွတ္ပံုတင္ထားသည့္ႏိုင္ငံေရးပါတီ ၉၈ ပါတီရွိသည့္အတြက္ လာမည့္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ယွဥ္ၿပိဳင္မွဳအားေကာင္းလာႏိုင္သျဖင့္ ေကာ္မရွင္အဆင့္ဆင့္မွ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈသည္ ဘက္မလိုက္ မွ်တၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္သည္ ျပည္သူ႔ဆႏၵႏွင့္ ထပ္တူျဖစ္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ဝင္ (ဧရာဝတီတိုင္းတာဝန္ခံ) ဦးသန္းေအာင္က ေျပာသည္။

“မဲစာရင္းေကာက္ယူတဲ့ေနရာမွာ၊ မဲစာရင္းေၾကညာတဲ့ေနရာမွာ၊ ေနာက္ၿပီး မဲေပးတဲ့အခါမွာ က်ေနာ္တို႔ေတြအတြက္ အဆင္ေျပေအာင္စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးဖို႔လိုပါတယ္၊ မဲစာရင္းမွာပါမွ ကြ်န္ေတာ္တို႔ေတြ ေရြးေကာက္ပြဲ ဝင္လို႔ရႏိုင္မွာပါ” ဟု မသန္စြမ္းအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

ယေန႕က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ႏွင့္ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသၾကီးအတြင္း ရွိ နိဳင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာက႑စံုမွ ပါ၀င္ပတ္သက္သူမ်ားေတြ႕ဆံုပြဲတြင္ ျပည္ေထာင္စုေရြး ေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ မဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္း(၂၀၁၉-၂၀၂၂)ကိုပါ ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ႕ျပီး တိုင္းေဒသၾကီး/ခရိုင္/ ျမိဳ႕နယ္ အဆင့္ဆင့္မွ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕၀င္မ်ား၊ ဌာနဆိုင္ရာမ်ား၊ နိဳင္ငံေရးပါတီမ်ားမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ား၊ အရပ္ ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ၁၄၀ ဦးခန္႕တက္ေရာက္ခဲ႕ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

*ZawG *

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *