ၿပိဳင္တူတက္ ေရႊ၊ ေဒၚလာႏွင့္ စေတာ့အညႊန္းကိန္း

တစ္ရက္တာ ျပည္တြင္းေရႊ၊ ေဒၚလာႏွင့္ စေတာ့ရွယ္ယာကိန္းဂဏန္းမ်ား (ဇူလိုင္လ ၁၀ ရက္၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္)

ယေန႔ (ဇူလိုင္လ ၁၀ ရက္) အေမရိကန္ေဒၚလာေငြလဲႏႈန္းမွာ ယမန္ေန႔ထက္ ေဈးထပ္မံျမင့္တက္ခဲ့ၿပီး ၁၅၁၅ က်ပ္ထိ ေဈးေပါက္ခဲ့သည္။

ဘဏ္အခ်င္းခ်င္းႏွင့္ ဘဏ္-ဝယ္သူ MCBရာင္းဝယ္မႈကို တြက္ခ်က္ေဖာ္ျပေသာ ဗဟိုဘဏ္၏ ရည္ညႊန္းႏႈန္းမွာလည္း ယမန္ေန႔ထက္ ၄ က်ပ္ ျပား ၂၀ ျမင့္တက္လာၿပီး ျပင္ပေဈးကြက္တြင္ အဝယ္ ၁၅၁၀ က်ပ္၊ အေရာင္း ၁၅၁၅ က်ပ္ျဖစ္ရာ ယမန္ေန႔ထက္ ေငြလဲႏႈန္း ၅ က်ပ္ဝန္းက်င္ ေဈးတက္လာျခင္းျဖစ္သည္။

ျပည္တြင္းေရႊေဈးမွာ တစ္က်ပ္သားလွ်င္ က်ပ္ ၁,၁၂၀,၀၀၀ ဝန္းက်င္ျဖင့္ နံနက္ပိုင္းတြင္ ေဈးဖြင့္ခဲ့ၿပီး ညေန ငါးနာရီတြင္ က်ပ္ ၁,၁၂၅,၀၀၀ ဝန္းက်င္ျဖင့္ ေဈးပိတ္ခဲ့ရာ တစ္ရက္အတြင္း ေရႊတစ္က်ပ္သားလွ်င္ က်ပ္ ၄၀၀၀ မွ ၅၀၀၀ ဝန္းက်င္ ေဈးတက္ခဲ့သည္။

စေတာ့ရွယ္ယာေဈးကြက္တြင္ ယမန္ေန႔ထက္ အေရာင္းအဝယ္ ၄၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ေလ်ာ့နည္းသြားၿပီး FMI ရွယ္ယာေဈး ၅၀၀ က်ပ္ ျမင့္တက္ကာ၊ MTSH ရွယ္ယာမွာ ၂၅၀ က်ပ္ က်ဆင္းသြားသည္။

စေတာ့အညႊန္းကိန္းမွာ ယခုသီတင္းပတ္တြင္ ႏွစ္ရက္ဆက္တိုက္ ဆက္လက္ျမင့္တက္ေနၿပီး ၄၃၅ ဒသမ ၂၁ ပိြဳင့္ျဖင့္ ေဈးကြက္ပိတ္ခဲ့သည္။

စာရင္းဝင္ကုမၸဏီ ငါးခုရွိသည့္အနက္ MCB ရွယ္ယာမွာ သံုးရက္ဆက္တိုက္ အေရာင္းအဝယ္လံုးဝမရွိခဲ့ဘဲ စေတာ့ရွယ္ယာေဈးကြက္၏ တစ္ရက္တာ အေရာင္းအဝယ္မွာ ရွယ္ယာစုစုေပါင္း ၁၇၀၀၀ ေက်ာ္၊ တန္ဖိုး က်ပ္ ၇၀ ဒသမ ၂၆ သန္း အေရာင္းအဝယ္ျဖစ္ခဲ့သည္။

ပံုတြင္ေဖာ္ျပထားေသာ ေဈးႏႈန္းအားလံုး၏ ေငြေၾကးယူနစ္မွာ က်ပ္ ျဖစ္သည္။

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *