၀န္ႀကီးသစ္အျဖစ္ ၾကယ္ပြင့္ျပေမးခြန္း ေမးျမန္းမႈ မရွိခဲ့သူကို အဆိုျပဳ

မႏၱေလး၊ ဇူလိုင္ ၁၁

မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔တြင္ အသစ္ဖြဲ႔စည္းရန္ အတည္ျပဳၿပီးျဖစ္သည့္ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ဝန္ႀကီးဌာနကို တာဝန္ယူမည့္ ဝန္ႀကီးသစ္အျဖစ္ လႊတ္ေတာ္တြင္ ၾကယ္ပြင့္ျပေမးခြန္း ေမးျမန္းျခင္းမရွိခဲ့သည့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ကို ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က အဆိုျပဳခဲ့ေၾကာင္း မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးအရ သိရသည္။

ယေန႔ က်င္းပသည့္ ဒုတိယအႀကိမ္ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ အထူးအစည္းအေဝး (၁/၂၀၁၉) ပထမေန႔တြင္ ဝန္ႀကီးအျဖစ္ ေက်ာက္ဆည္ၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္ ၂ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္ၾကည္ကို အဆိုျပဳခဲ့ျခင္းေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌက လႊတ္ေတာ္သို႔ အမည္စာရင္း တင္သြင္းခဲ့သည္။

အဆိုျပဳခံရသူသည္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၂၆၁ (က) တြင္ ျပဌာန္းထားသည့္ အရည္အခ်င္းႏွင့္မညီလွ်င္ ကန္႔ကြက္ႏိုင္ၿပီး ကန္႔ကြက္သူ ရွိမရွိကုိ မနက္ျဖန္ က်င္းပမည့္ အစည္းအေဝးတြင္ သိရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ ဦးေအာင္ေက်ာ္ဦးက ေျပာသည္။

“ကန္႔ကြက္သူ မရွိဘူးဆိုရင္ ဇူလိုင္လ ၁၅ ရက္ေန႔မွာ က်မ္းက်ိန္ရမယ္” ဟု ၎က ဆိုသည္။

ဝန္ႀကီးသစ္အျဖစ္ အဆိုျပဳခံရသည့္ အသက္ ၆၄ ႏွစ္အရြယ္ ဦးေအာင္ၾကည္သည္ ေက်ာက္ဆည္ၿမိဳ႕ ဇာတိျဖစ္ၿပီး စာရင္းစစ္အျဖစ္ စဥ့္ကိုင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ေက်ာက္ဆည္ၿမိဳ႕နယ္တို႔တြင္ လုပ္ကိုင္ခဲ့ဖူးသည္။

ယင္းအျပင္ ျမပါဝါဆီျဖန္႔ျဖဴးေရးကုမၸဏီႏွင့္ Myanmar Conch Cement ကုမၸဏီ (Alpha ဘိလပ္ေျမ) တို႔တြင္လည္း စာရင္းစစ္အျဖစ္ လုပ္ကိုင္ခဲ့ဖူးေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္သို႔ ျဖန္႔ေဝသည့္ ကိုယ္ေရးမွတ္တမ္းအရ သိရသည္။

“ကိုယ္စားလွယ္မျဖစ္ခင္ လုပ္ခဲ့တဲ့ အလုပ္ေတြပါ” ဟု ဦးေအာင္ၾကည္က ရွင္းျပသည္။

ဒုတိယအႀကိမ္ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးမ်ားတြင္ ယေန႔အထိ ေမးခြန္းေမးျမန္းမႈ မရွိသည့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မွာ ဦးေအာင္ၾကည္အပါအဝင္ ႏွစ္ဦးရွိသည္ဟု ကေနာင္အင္စတီက်ဳ႕၏ ေလ့လာမႈမ်ားအရ သိရွိရသည္။

ဦးေအာင္ၾကည္သည္ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးမ်ားတြင္ ၾကယ္ပြင့္ျပေမးခြန္း ေမးျမန္းမႈမ်ား မရွိေသာ္လည္း ၾကယ္ပြင့္မျပ ေမးခြန္းမ်ားကိုမူ ၂၆ ခုအထိ ေမးျမန္းၿပီးျဖစ္ကာ သက္ဆိုင္ရာ ဝန္ႀကီးမ်ားႏွင့္ တိုက္ရိုက္ထိေတြ႔ ေတာင္းဆိုမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္ဟု ေျဖရွင္းထားသည္။

ယင္းအျပင္ ဦးေအာင္ၾကည္သည္ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ေဒသႏၱရစီမံကိန္း၊ အရအသံုးေငြစာရင္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာေကာ္မတီ ဥကၠဌအျဖစ္လည္းေကာင္း၊ ျပည္သူ႔ေငြစာရင္း သံုးစြဲမႈ စိစစ္ေရးေကာ္မတီတြင္ အဖြဲ႔ဝင္အျဖစ္လည္းေကာင္း ေဆာင္ရြက္ေနသည္။

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *