လမ္းေၾကာင္းႏွစ္သြယ္၊ အေၾကာင္းႏွင့္ အက်ိဳး ဘာကိုေ႐ြးလို႔ ဘာကိုျပင္ၾကမည္နည္း

ရန္သူမရွိ လမ္းေၾကာင္း

“ကၽြန္ေတာ္သည္ ‘ရန္သူမရွိ၊ မိတ္ေဆြသာရွိ၊ မုန္းသူမရွိ၊ ခ်စ္သူသာရွိ’ ကဗ်ာစကားလုံးကို ေရးဖြဲ႕ခဲ့သည္မွာ အႏွစ္ ၃၀ ခန္႔ ရွိပါၿပီ။ တစ္ခါ တစ္ဆင့္တက္၍ ‘ႏိုင္ငံေရးလုပ္တယ္ဆိုတာ ရန္သူကို မိတ္ေဆြျဖစ္ေအာင္လုပ္တာ’ ဟူေသာ စကားျဖင့္ ဆက္ေရးခဲ့သည္။ မိမိဘက္မွ ရန္သူဟု သေဘာမထားသည္ကို ေဖာ္ျပလိုရင္းျဖစ္သည္။

ကၽြန္ေတာ့္သမိုင္းျဖတ္သန္းမႈအဓိပၸာယ္မ်ားကိုယူ၍ ေျပာလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။ သမိုင္းအေတြ႕အႀကဳံမွာ အဂၤလိပ္ကိုလိုနီ ေခတ္၊ ဂ်ပန္ ဖက္ဆစ္ေခတ္၊ ထို႔ေနာက္ လြတ္လပ္ေရးရၿပီးစ ဒီမိုကေရစီပြင့္သစ္စ…၊ ထို႔ေနာက္ ေနာက္တစ္ေခတ္မ်ားကို ျဖတ္သန္းခဲ့ၿပီးေသာ အေတြ႕အႀကဳံကို ဆိုလိုျခင္းျဖစ္သည္။ ျမန္မာ့အေတြ႕အႀကဳံ ဆိုပါေတာ့ …။

၁၉၄၈ တြင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ လြတ္လပ္ေရးရခဲ့သည္။ လြတ္လပ္ေရးရၿပီး လပိုင္းအတြင္း လက္နက္ျဖင့္ယွဥ္ၿပိဳင္ေသာ ျပည္တြင္းစစ္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ ကၽြန္ေတာ္ မႀကိဳက္။ သို႔ေသာ္ ကၽြန္ေတာ္ မတတ္ႏိုင္။ ႏွစ္ဖက္လုံးမွာ ကၽြန္ေတာ္၏ မိတ္ေဆြမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ၁၉၄၈ တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ျပည္တြင္းစစ္မွာ မျဖစ္ပြားသင့္ေသာကိစၥဟု ကၽြန္ေတာ္က နားလည္ထားသည္။

ႏွစ္ေပါင္း ၄၀ ခန္႔ၾကာေသာအခါ ကၽြန္ေတာ္သည္ မိမိျဖတ္သန္းခဲ့ေသာ သမိုင္း၏အေတြ႕အႀကဳံကို ခံစားရင္း ‘ရန္သူမရွိ၊ မိတ္ေဆြသာရွိ၊ မုန္းသူမရွိ၊ ခ်စ္သူသာရွိ။ ႏိုင္ငံေရးလုပ္တယ္ဆိုတာ ရန္သူကို မိတ္ေဆြျဖစ္ေအာင္ လုပ္တာ’ ဟူေသာစကားကို တိုင္းျပည္ကို တင္ျပခဲ့သည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနည္းျဖင့္သာလၽွင္ မိမိတို႔ရည္မွန္းေသာ ႏိုင္ငံေရးစနစ္မ်ားကို တည္ေထာင္ရမည္ဟု ယူဆဆဲျဖစ္သည္။”

ဒဂုန္တာရာ
(၃-၉-၂၀၀၇)
ဒီဇင္ဘာ၊ အေတြးအျမင္ – မွ

ရန္ – ငါ လမ္းေၾကာင္း

ဆရာဒဂုန္တာရာကို စာေပနယ္မွ ထင္ရွားေသာ မာ့ကၡစ္ဝါဒီတစ္ဦးဟု ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက သိထားၾကပါသည္။ သို႔ႏွင့္တိုင္ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ ေႏွာင္းပိုင္းေခါင္းေဆာင္စုထဲမွ ဩဇာအႀကီးဆုံးတစ္ေယာက္ဟု ဆိုႏိုင္သည့္ ရဲေဘာ္ၾကင္ေမာင္ (ဦးထြန္း) ကား ဆရာတာရာ၏ အဆိုပါအယူအဆကို ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေဝဖန္ထားသည္။ ေျမေပၚတြင္ တရားဝင္ထုတ္ေဝေသာ ‘ျပည္သူ႕အာဏာ – ေဆာင္းပါးမ်ား (၂၀၀၉-၂၀၁၃) စာအုပ္ ‘ရန္သူကို မိတ္ေဆြျဖစ္ေအာင္ လုပ္ေပးေရးနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ အေတြးအေခၚ (ေဆြးေႏြးခ်က္)’ ေဆာင္းပါး မွ ေကာက္ႏုတ္ေဖာ္ျပလိုက္ပါသည္။

“ရန္သူကို မိတ္ေဆြျဖစ္ေအာင္လုပ္တဲ့ အေတြ႕အႀကဳံေတြ မိမိတို႔မွာလည္း ရွိပါတယ္။ ျပည္ပအေတြ႕အႀကဳံေတြလည္း ေလ့လာဖူးပါတယ္။ ေတြ႕ရွိရတာက မိမိတို႔ရန္ပြဲထက္ ပိုၿပီးႀကီးက်ယ္တဲ့ ၿခိမ္းေျခာက္မႈႀကီး၊ အႏၲရာယ္ႀကီးကို ႏွစ္ဖက္လုံးက ျမင္ၾကမွ၊ အသိအမွတ္ျပဳၾကမွ မိတ္ေဆြျဖစ္ေအာင္လုပ္ေရး ေအာင္ျမင္တာပဲ …။”

ဤအတြက္ အေတြ႕အႀကဳံႏွစ္ရပ္ကို ေဖာ္ျပပါသည္။ အဂၤလိပ္ထက္ ပိုအႏၲရာယ္ႀကီးတဲ့ ဖက္ဆစ္ဝါဒကိုျမင္လို႔ အဂၤလိပ္နဲ႔ မိတ္ေဆြျဖစ္ေရး ႀကိဳးပမ္းရပုံ။ ႐ုရွားနဲ႔ အဂၤလိပ္ရန္ဘက္ျဖစ္ေနတာကေန ဟစ္တလာနာဇီရဲ႕ ၿခိမ္းေျခာက္မႈေၾကာင့္ မိတ္ေဆြျဖစ္သြားၾကပုံ …။ (ဆရာ တာရာကေတာ့ ‘ျမန္မာ့အေတြ႕အႀကဳံ’ ဟု ရွင္းရွင္းဆိုသည္။)

“သူ႕ဘက္က မျမင္ရင္လည္း ျမင္တဲ့ဘက္က ေလၽွာ႔ေပးလိုက္လို႔ ေျပာရင္ေတာ့ အဲဒါဟာ ‘မူ’ မဲ့တဲ့ ေက်ေအးေရးပဲ။ သစၥာေဖာက္မႈပဲ ျဖစ္လိမ့္မယ္။ ‘မူ’ အေပၚမွာ ႀကံ႕ႀကံ႕ခိုင္ခိုင္၊ နည္းနာမွာ ေပ်ာ့ေပ်ာင္းဖို႔ပဲလိုတယ္ …။”

(ဆရာတာရာကေတာ့ ‘မိမိဘက္မွ ရန္သူဟု သေဘာမထားသည္ကို ေဖာ္ျပလိုရင္း’ ဟု ေရးခဲ့သည္။ ေရရွည္တြင္ ဤသေဘာကို လူထုကိုယ္တိုင္ နားလည္လာပါက တစ္ဖက္အုပ္စုတြင္လည္း ‘အမာဂိုဏ္း’၊ အေပ်ာ့ ‘ဂိုဏ္း’ ေပၚလာႏိုင္သည္။ အေပ်ာ့ဂိုဏ္း အေပၚစီးရလာလၽွင္ ‘ရန္သူ’ ဆိုတာ မရွိေတာ့ၿပီဟု နားလည္ရပါသည္။)

“လက္ေတြ႕ ႏိုင္ငံေရးေထာင့္က ခ်ဥ္းကပ္ၿပီးတဲ့ေနာက္မွာ အေတြးအေခၚ (အဘိဓမၼာ) ေထာင့္က ခ်ဥ္းကပ္ၾကည့္ၾကပါဦးစို႔။ ကြန္ျမဴနစ္ေတြ ယုံၾကည္တာက ဆန္႔က်င္ဘက္ျခင္း ေပါင္းစည္းေရး (ညီၫြတ္မႈ) ဟာ အေျခအေနတစ္ခုမွာသာ ျဖစ္ပါတယ္။ ယာယီသာ ျဖစ္ပါတယ္။ ႏႈိင္းယွဥ္ခ်က္အရသာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဆန္႔က်င္ဘက္ခ်င္း တိုက္ခိုက္မႈကေတာ့ အႂကြင္းမဲ့ျဖစ္တယ္လို႔ ယုံၾကည္ပါတယ္ …။”

(ဆရာ တာရာကမူ သူ၏ ‘ဆန္႔က်င္ဘက္တို႔၏ ညီၫြတ္ေရး’ ေဆာင္းပါးတြင္ ယခုလိုေရးခဲ့ဖူးသည္။ ‘ဆန္႔က်င္ဘက္တို႔၏ ညီၫြတ္ေရးကို ရရွိေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ျခင္းသည္ ႏိုင္ငံေရးျဖစ္သည္။ ကၽြန္ေတာ္ကား ရန္သူကို မိတ္ေဆြျဖစ္ေအာင္ လုပ္ျခင္းသည္ ႏိုင္ငံေရးအလုပ္ဟု ေျပာခဲ့ဖူးသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဇာတ္ၫႊန္းတြင္ ယင္းသည္ အေျခခံသေဘာထားဟု ထင္သည္။)

အမွန္စင္စစ္ ရဲေဘာ္ၾကင္ေမာင္ေျပာသည္မွာ ကြန္ျမဴနစ္တို႔၏ စဥ္းစားေတြးေခၚနည္း ‘ဒိုင္ယာလက္တစ္’ မွ ‘ဆန္႔က်င္ဘက္တို႔၏ ေပါင္းစည္းမႈႏွင့္ ‘တိုက္ခိုက္မႈ’ ျဖစ္ပါသည္။ အဆိုပါဒိုင္ယာလက္တစ္နည္းကို ျဖည့္ဆက္စဥ္းစားေသာ ‘ထြိဳင္ယာလက္တစ္’ ကမူ တစ္မ်ိဳးျမင္သည္။ ‘ဆန္႔က်င္ဘက္မ်ားမွာ အေပၚယံသေဘာအရသာ ဆန္႔က်င္ဘက္ျဖစ္ေနေသာ္လည္း အမွန္မွာ အခ်င္းခ်င္းအျပန္အလွန္ဆက္စပ္ေက်းဇူးျပဳၿပီး အားမၽွေျခတစ္ခုအျဖစ္ စုဖြဲ႕ထားျခင္းျဖစ္သည္။’

အေၾကာင္းႏွင့္ အက်ိဳး

ရယ္ဒီကယ္အစြဲႏွင့္ စစ္ဆန္ေသာ ႏိုင္ငံေရးလႊမ္းမိုးသည့္ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးတြင္ ဆရာတာရာ၏ ‘ရန္သူမရွိ လမ္းေၾကာင္း’ မွာ လူႀကိဳက္မ်ားႏိုင္စရာမရွိပါ။ စာေရးသူ နားလည္ခ်က္အရဆိုရလၽွင္ ဆရာ့အျမင္တြင္ မဟာဗ်ဴဟာေရာ နည္းဗ်ဴဟာပါ ပါဝင္ၿပီးျဖစ္သည္ဟုထင္သည္။ ‘ရန္သူမရွိ မိတ္ေဆြသာရွိ၊ မုန္းသူမရွိ ခ်စ္သူသာရွိ’ မွာ မဟာဗ်ဴဟာ ရည္မွန္းခ်က္ …။ ‘ႏိုင္ငံေရးလုပ္တယ္ဆိုတာ ရန္သူကို မိတ္ေဆြျဖစ္ေအာင္ လုပ္တာ’ ဆိုသည္က နည္းဗ်ဴဟာ …။ ဒီလိုပဲ သေဘာေပါက္ထားသည္။ ‘ရန္ – ငါ လမ္းေၾကာင္း’ ျဖင့္ လက္နက္ကိုင္တိုက္ပြဲ ဆင္ႏႊဲခဲ့သည္မွာ လြတ္လပ္ေရးသက္တမ္းႏွင့္အမၽွ ၾကာေမာခဲ့ၿပီျဖစ္ရာ ဆရာတာရာ၏ ‘ရန္သူမရွိ လမ္းေၾကာင္း’ ကို စမ္းသပ္ၾကည့္သင့္ၿပီ ထင္သည္။

ယခုေလာေလာဆယ္ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးတြင္ ‘အမ်ားႀကိဳက္ ေပၚျပဴလာႏိုင္ငံေရးလမ္းေၾကာင္း’ (Popular Political Trend) ေခတ္စားေနသည္။ စဥ္းစားမိသည္။ တည့္တည့္ေျပာရလၽွင္ တပ္မေတာ္ဆန္႔က်င္ေရးကို က်ယ္က်ယ္ေလာင္ေလာင္ေျပာၿပီး လက္ခုပ္သံျခဴၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ဤနည္းျဖင့္ လက္ခုပ္သံရႏိုင္သည့္တိုင္ အေျဖေတာ့ရမည္ မထင္။ ထို႔ထက္ ‘စစ္ဘက္အာဏာပိုင္စနစ္’ ႏွင့္ တပ္မေတာ္ကိုလည္း ခြဲျခားၾကည့္ျမင္ဖို႔ လိုပါလိမ့္မည္။ ပို၍အေရးႀကီးသည္မွာ ‘စစ္ဘက္ အာဏာပိုင္စနစ္သည္ အေၾကာင္းတရားလား၊ အက်ိဳးဆက္လား’ ခြဲခြဲျခားျခား သိျမင္ႏိုင္ေရးပင္ျဖစ္သည္။

အားလုံးသိၾကသည့္အတိုင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပည္တြင္းစစ္မွာ ၇၁ ႏွစ္ေက်ာ္ခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ စစ္ပြဲကို အေၾကာင္းခံ၍ စစ္ေဘာင္က်ယ္လာရာမွ ဒီမိုကေရစီေဘာင္က်ဥ္းလာၿပီး ေနာက္ဆုံး တပ္မေတာ္မွာ ႏိုင္ငံေရးအာဏာရယူသည္အထိျဖစ္လာရသည္။ သည္တြင္ ‘ေလာ့ဒ္ အက္တင္’ ေျပာခဲ့သလို ‘အာဏာသည္ အက်င့္ပ်က္ေစသည္။ အႂကြင္းမဲ့အာဏာသည္ အႂကြင္းမဲ့အက်င့္ပ်က္ေစသည္’ ဆိုေသာ စကားအတိုင္း စစ္ဘက္အာဏာပိုင္စနစ္ သေႏၶတည္လာရေတာ့သည္။

ဤတြင္ အက်ိဳးဆက္ကို ရန္လုပ္ေနသည္ထက္ အေၾကာင္းရင္း ျပည္တြင္းစစ္ရပ္စဲေရးကို အားထည့္ေဆာင္႐ြက္သည္ကသာ ပို၍အေျမာ္အျမင္ရွိရာ ေရာက္လိမ့္မည္ထင္ပါသည္။ ‘ဘာကို ေ႐ြးလို႔ ဘာကို ျပင္ၾကမည္နည္း’ …။ စဥ္းစားၾကဖို႔ အခ်ိန္တန္ပါၿပီ။ 

 

ေက်ာ္ဝင္း
၃ ဇူလိုင္၊ ၂၀၁၉

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *