ရဲတပ္ဖြဲ႕ ေမးခြန္းထုတ္ခံရသည့္ Viictoria အမႈ ေပ်ာ့ကြက္မ်ား

Victoria အမႈတြင္ ရဲတပ္ဖြဲ႕အျမင္ႏွင့္ျပည္သူ႕အျမင္ ဝိဝါဒကြဲျပားလ်က္ရွိေနသည္။

Victoria အမႈတြင္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သည္ဟု ယူဆရသူကို ဖမ္းဆီးထားေသာ္လည္း ရဲတပ္ဖြဲ႕အေပၚျပည္သူမ်ား ၏ေဝဖန္မႈမွာ ေလ်ာ့မသြားသည့္အျပင္ ျမင့္သထက္ျမင့္တက္လၽွက္ရွိေနသည္။ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သည္ဟုဆိုသူ ေအာင္ေက်ာ္မ်ိဳး (ေခၚ) ေအာင္ႀကီးကို ဇူလိုင္လ ၄ ရက္ေန႔တြင္ ရဲတပ္ဖြဲ႕ကတရားစြဲတင္ၿပီးေနာက္ အမႈကို ဇူလိုင္လ ၁၅ ရက္ေန႔တြင္ စတင္စစ္ေဆးေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။

ရဲတပ္ဖြဲ႕ကေအာင္ႀကီးကို CCTV မွတ္တမ္းအပါအဝင္ သက္ေသအေထာက္အထားအခိုင္အလုံျဖင့္ တရားစြဲ တင္ထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေနျပည္ေတာ္သမၼတ႐ုံးတြင္ျပဳလုပ္သည့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕မွ ဒုတိယရဲခ်ဳပ္ရဲဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ႏိုင္သူက ေျပာဆိုထားသည္။

သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ရဲတပ္ဖြဲ႕ကရွင္းလင္းခ်က္၊ ေက်ာင္းအတြင္းျဖစ္ခဲ့သည့္ဆိုသည့္ သုံးသပ္တင္ျပသည့္ အေျခအေနမ်ား၊ သတင္းမီဒီယာမ်ားကျပသခဲ့သည့္ အခင္းျဖစ္ေနရာက CCTV ႐ုပ္သံမွတ္တမ္းမ်ားက ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားအေပၚအေျခခံကာ ျပည္သူမ်ားၾကားတြင္ ေဝဖန္မႈျမင့္တက္လာသည္။

ဒုတိယရဲခ်ဳပ္ရွင္းလင္းခ်က္၌ CCTV မွတ္တမ္းအေျခအေနတြင္ ေအာင္ႀကီးသည္ Wisdom Hill ပုဂၢလိက ကိုယ္ပိုင္ေက်ာင္းရွိ Victoria တက္ေရာက္ေနသည့္ မူႀကိဳအေဆာင္သို႔ဝင္ေရာက္ခဲ့သည့္ တစ္ဦးတည္းေသာ အမ်ိဳးသားဟု ဆိုသည္။

အခင္းျဖစ္ႏိုင္ေျခကိုစိစစ္ရာတြင္ ေနအိမ္တြင္ Victoria ၏ မိခင္ႏွင့္အဖြားသာရွိျခင္း၊ ေက်ာင္းႀကိဳပို႔ယာဥ္ တြင္လည္း ဆရာမႏွစ္ဦးလိုက္ပါသျဖင့္ လမ္းႏွင့္အိမ္တြင္မျဖစ္ႏိုင္ဘဲ ေက်ာင္းတြင္သာျဖစ္ပြားျခင္းဟု သုံးသပ္ထားသည္။ ယင္းေၾကာင့္ပင္ ေအာင္ႀကီးမွာျပစ္မႈက်ဴးလြန္သည္ဟု ရဲတပ္ဖြဲ႕ကစြပ္စြဲျခင္းျဖစ္သည္။

ေအာင္ႀကီးသည္ ၎အႀကိဳအပို႔လုပ္ရမည့္ ေက်ာင္းႀကီးၾကပ္ေရးမႉး ေဒၚဥမၼာလႈိင္အမ်ိဳးသား၏ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ မူႀကိဳေဆာင္ေရွ႕ေရာက္မွသာ ေက်ာင္းထဲကထြက္လာခဲ့ေၾကာင္း ဒုတိယရဲခ်ဳပ္ကဆိုသည္။

“ေက်ာင္အုပ္ဆရာမရဲ႕ကားလာမွ ဒီေကာင္(ေအာင္ႀကီး) က ဒီဘက္ကိုလာၿပီး တံခါးလာဖြင့္တယ္။ အဲဒီလိုမဖြင့္ခင္မွာ လက္ေတြနမ္းတယ္။ ဒီလိုအေျခအေနေလးေတြ ဒါေတြကိုကၽြန္ေတာ္တို႔ သက္ေသခံအျဖစ္ တင္သြင္းထားပါတယ္။ ဒီအခ်က္သည္ ကၽြန္ေတာ္တို႔မသကၤာတဲ့ အခ်က္ပဲရွိေသးတယ္” ဟု ၎ကဆိုသည္။

ယင္းရွင္းလင္းပြဲၿပီးေနာက္ ရက္ပိုင္းအၾကာတြင္ ေက်ာင္းဘက္ကတာဝန္ရွိသူမ်ား မီဒီယာမ်ားတြင္ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုမႈ၊ သတင္းမီဒီယာမ်ားက ထုတ္ေဖာ္ျပသသည့္  CCTV ႐ုပ္သံမွတ္တမ္းမ်ားမွာ ရဲတပ္ဖြဲ႕၏ ရွင္းလင္းခ်က္ကို ေမးခြန္းထုတ္စရာျဖစ္လာသည္။ 

ရဲတပ္ဖြဲ႕က ရွင္းလင္းၿပီးေနာက္ Wisdom Hill ေက်ာင္းဘက္က ရွင္းလင္းခ်က္မ်ား ဆက္တိုက္ထြက္လာသည္။ Victoria တက္ေရာက္သည့္ စာသင္ခန္းကိုတာဝန္ယူရသည္ ဆရာမႏွင္းႏွင္းႏု၊ ဆရာမနီလာေအးတို႔ မီဒီယာတြင္ အင္တာဗ်ဴးေျဖၾကားသည္။ ေက်ာင္းႀကီးၾကပ္ေရးမႉ ေဒၚဥမၼာလႈိင္လည္း မီဒီယာအခ်ိဳ႕တြင္ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုလာသည္။ ေက်ာင္းအုပ္ဦးပညာကလည္း မီဒီယာမ်ားသို႔ မၾကာခဏေျဖၾကားေလ့ရွိသည္။

၎တို႔၏ ေျပာဆိုခ်က္မ်ားအနက္ တစ္သံတည္းထြက္ေပၚလာသည့္အခ်က္မွာ အဆိုပါလိင္အျမတ္ထုတ္မႈမွာ ေက်ာင္းတြင္ျဖစ္ျခင္းမဟုတ္ႏိုင္ေၾကာင္းဆိုသည့္ အခ်က္ျဖစ္သည္။

ေအာင္ႀကီးေက်ာင္းဝင္းထဲသို႔ ဝင္ေရာက္ခဲ့သည့္အခ်ိန္တြင္ မူႀကိဳကေလးငယ္မ်ားသည္ ေက်ာင္းစာသင္ခန္း အတြင္းတြင္ ၎တို႔ႏွင့္အတူရွိေနၿပီး အိမ္သာသြားလၽွင္လည္း ဆရာမမ်ားက လိုက္လံေစာင္ၾကပ္ေပးသျဖင့္ ယင္းေက်ာင္းထဲတြင္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ရန္မွာ မျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း ဆရာမႏွစ္ဦးက ေျပာဆိုသည္။

ထိုအခ်ိန္တြင ္Victoria သည္ မူႀကိဳစာသင္ခန္းတြင္ရွိေနသည့္အျပင္ ၎အခန္းအတြင္း မူႀကိဳတက္ေနသည့္ အျခား ကေလးငယ္ ၁၇ ႏွစ္ဦးသာမက အႀကိဳအပို႔ေစာင့္ေနသည့္ ဆရာမႏွင္းႏု ႏွင့္ အခန္းအတြင္း ဆရာမႏွစ္ဦး စုစုေပါင္း ဆရာမသုံးဦးရွိသည္ဟုလည္း ေဒၚဥမၼာလႈိင္က ေျပာဆိုထားသည္။

ေအာင္ႀကီးသည္ ဆရာမမ်ားေစာင့္ၾကည့္ေနသည့္ၾကားက ကေလးငယ္အေပၚ လိင္အျမတ္ထုတ္ရန္မွာအလြန္ စဥ္းစားဖြယ္ရာျဖစ္ေနေၾကာင္း အဆိုပါေက်ာင္း၏ ေက်ာင္းအုပ္ဦးပညာက ေျပာဆိုသည္။

ဆရာမ ေဒၚနီလာေအးကလည္း အခင္းျဖစ္သည့္ေန႔က Victoria သည္ ၎ႏွင့္အတူစာသင္ခန္းထဲတြင္ အခ်ိန္ ျပည့္ရွိေနသည္ဟုလည္း ဆိုထားျပန္သည္။ ယင္းသို႔ ေက်ာင္းတာဝန္ရွိသူမ်ားက ေက်ာင္းတြင္မျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆိုေနၾကခ်ိန္တြင္ သတင္းမီဒီယာႏွစ္ခုကအခင္းျဖစ္ေနခ်ိန္တြင္ ယင္းေက်ာင္းအနီးမွတ္တမ္းတင္ထားသည္ CCTV ႐ုပ္သံမွတ္တမ္းဖိုင္ကို ထုတ္ေဖာ္ျပသလာသည္။

ယင္းသတင္းဌာနႏွစ္ခုလုံး၏ေဖာ္ျပခ်က္တြင္ ေအာင္ႀကီးသည္ အက်ႌအျဖဴ၊ ပုဆိုးအျပာႏွင့္ ဦးထုပ္ေဆာင္းကာ ေက်ာင္းအတြင္းသို႔ ၂၆ မိနစ္ၾကာဝင္ေရာက္ခဲ့ေသာ္လည္း ဝင္ေပါက္အနီးတြင္သာ အခ်ိန္ၾကာၾကာရွိေနခဲ့ ေၾကာင္းတင္ျပခဲ့ၾကသည္။ထို႔ေၾကာင့္ပင္ ေအာင္ႀကီးသည္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ရန္အခ်ိန္ရခဲ့သေလာဆိုသည့္ ေမးခြန္းထြက္လာသည္။

ယင္းသို႔ ရဲတပ္ဖြဲ႕ရွင္းလင္းခ်က္ႏွင့္ ေက်ာင္းဘက္ကေျပာဆိုခ်က္ကြဲလြဲမႈ၊ သတင္းဌာနမ်ားက ေဖာ္ထုတ္ျပသည့္ မွတ္တမ္းေတြ႕ရွိခ်က္ႏွင့္ကြဲလြဲမႈမ်ား ရွိလာၿပီးေနာက္ ရဲတပ္ဖြဲ႕အေနႏွင့္ခိုင္မာသည့္ သက္ေသအေထာက္အထားျပရန္ ေတာင္းဆိုသံမ်ား ပိုက်ယ္လာသည္။

ေအာင္ႀကီးသည္ တရားခံအစစ္ေလာ။

ေက်ာင္းႀကီးၾကပ္ေရးမႉး ေဒၚဥမၼာလႈိင္၏ယာဥ္ေမာင္းအျဖစ္ အလုပ္စဝင္သည့္ ေမလ ၁၆ ရက္ေန႔တြင္ Victoria သည္ လိင္အျမတ္ထုတ္ခံခဲ့ရျခင္းျဖစ္သည္။ အဆိုပါေန႔တြင္ ေအာင္ႀကီးသည္ ေဒၚဥမၼာလႈိင္တို႔မိသားစုကို အႀကိဳအပို႔ကိစၥအတြက္ ၃ နာရီ ၁၂ မိနစ္တြင္ ေက်ာင္းေရွ႕သို႔ေရာက္လာခဲ့သည္။

ထို႔ေနာက္ ေဒၚဥမၼာလႈိင္ႏွင့္ သုံးမိနစ္ခန္႔ေတြ႕ဆုံေၾကာင္း ေဒၚဥမၼာလႈိင္က ေျပာဆိုထားသည္။

၃ နာရီ မိနစ္ ၂၀ တြင္လည္း ေက်ာင္းတံခါးပြင့္ခဲ့ၿပီး အက်ႌအျဖဴဝတ္ဆင္ထားသည့္ လူတစ္ဦးထိုင္ေနေၾကာင္း CCTV မွတ္တမ္းတြင္ ေတြ႕ရွိေနရသည္။

ယင္းေနာက္ပိုင္းတြင္ ေက်ာင္းတံခါးပြင့္ခဲ့သည့္ေလးႀကိမ္လုံးတြင္ အက်ႌအျဖဴႏွင့္ လူတစ္ဦးထိုင္ေနသည့္ကိုဆက္တိုက္ ျမင္ေတြ႕ခဲ့သည္။ ၃ နာရီ ၃၅ မိနစ္တြင္ ေက်ာင္းႀကီးၾကပ္ေရးမႉး ေဒၚဥမၼာလႈိင္ခင္ပြန္းျဖစ္သူ ရဲအရာရွိက ကားေမာင္းလာၿပီး အဆိုပါမူႀကိဳေဆာင္ေရွ႕တြင္ ကားကိုရပ္ၿပီးမွသာ ေအာင္ႀကီးသည္ ေက်ာင္းအေဆာက္အအုံအတြင္းမွ ထြက္လာခဲ့သည္။

၃ နာရီ ၃၈ မိနစ္တြင္ ကိုေအာင္ႀကီးသည္ ရဲအရာရွိ၏ ကားဘယ္ဘက္တံခါးကိုဖြင့္ကာ တစ္စုံတစ္ရာျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး တံခါးျပန္ပိတ္ကာ ၎ႏႈတ္ခမ္းနားကို ဘယ္ညာလက္မ်ားျဖင့္ ပြတ္သပ္ကာ ကိုယ္ပိုင္အထက္တန္း ေက်ာင္းဘက္သို႔ ထြက္လာခဲ့သည္။ ထိုအခ်ိန္မွစ၍ ေအာင္ႀကီးသည္ မူႀကိဳေဆာင္အတြင္းမွ အၿပီးတိုင္ထြက္ခြာခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ ထိုအခ်က္မ်ားသည္ CCTV မွတ္တမ္းမွတစ္ဆင့္ ရရွိသည့္အခ်က္မ်ားပင္။

Wisdom Hill ပုဂၢလိက ကိုယ္ပိုင္အထက္တန္းေက်ာင္း မူႀကိဳစာသင္ခန္းဘက္သို႔ျမင္ရသည့္ CCTV တြင္ ကေလးမ်ားကို အႀကိဳအပို႔လိုက္လုပ္ေပးေနသူ တစ္ဦးလည္းရွိေနသည္။ ေဒၚဥမၼာလႈိင္ႏွင့္ဦးပညာတို႔ကလည္း ေက်ာင္းလႊတ္ခါနီးအခ်ိန္တြင္ ကေလးမ်ားအႀကိဳအပို႔အတြက္ ေက်ာင္းဆရာမတစ္ဦးကို ေက်ာင္းစာသင္ခန္း အေပါက္၀တြင္ဂ်ဴတီေစာင့္ခိုင္းေၾကာင္း ေျပာဆိုထားသည္။ထိုဆရာမသည္ ေဒၚႏွင္းႏွင္းႏုပင္။

ထို႔အျပင္ ေအာင္ႀကီးေက်ာင္းသို႔ေရာက္ရွိေနခ်ိန္သည္ ေက်ာင္းဆင္းခ်ိန္ျဖစ္သည့္အတြက္ မူႀကိဳကေလးမ်ားကို အႀကိဳအပို႔ေစာင့္ၾကည့္ေပးသည့္ ဆရာမႏွင္းႏုႏွင့္ေအာင္ႀကီး ထိုင္ေနသည္ဆိုသည့္ေနရာသည္လည္း ရွစ္ေပခန္႔သာေဝးသည့္ ေနရာတြင္ရွိေနမည္ျဖစ္သည္။

၎သည္ အမႈတြင္ အဓိကသက္ေသတစ္ဦးလည္းျဖစ္ေနသည္။ အဆိုပါေနရာတြင္ထိုင္ေနသည့္ ေအာင္ႀကီးေနာက္ေက်ာဘက္ကို ျမင္ေတြ႕ရေၾကာင္း ေဒၚႏွင္းႏွင္းႏုက သတင္းဌာနတစ္ခုကို ေျပာဆိုထားသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ေအာင္ႀကီးသည္ မူႀကိဳေဆာင္အတြင္းရွိခဲ့သည့္အခ်ိန္အတြင္း ရဲတပ္ဖြဲ႕ကစြပ္စြဲထားသည့္အတိုင္း Victoria ကို လိင္အျမတ္ထုတ္ႏိုင္ခဲ့လားဆိုသည္မွာ ေမးခြန္းထုတ္စရာပင္။

ေက်ာင္းဘက္ကတာဝန္ရွိသူမ်ားက ေအာင္ႀကီးႏွင့္ပတ္သက္၍ မီဒီယာမ်ားတြင္ ေျဖၾကားထားသည့္အတိုင္း ရဲတပ္ဖြဲ႕ထံတြင္ ထြက္ဆိုထားခဲ့သည္ဆိုပါက ေအာင္ႀကီးကိုသံသယရွိသူအျဖစ္ စြဲခ်က္တင္လၽွင္ ေမးခြန္းထုတ္ဖြယ္ရာ ျဖစ္လာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဥပေဒအႀကံေပးဦးခင္ေမာင္ျမင့္က ေျပာဆိုသည္။

“သူတို႔ေတြက ရဲေရွ႕မွာလည္း ဒီလိုမွန္မွန္ကန္ကန္ထြက္ခဲ့တယ္ဆိုရင္ ရဲနဲ႔ ဥပေဒ႐ုံးေတြက ဘာေၾကာင့္သံသယတရားခံအျဖစ္ တရားစြဲတင္တာလဲဆိုတာကို ေမးရေတာ့မွာေပါ့” ဟု ၎က ေျပာဆိုသည္။

သို႔ေသာ္ ဒုတိယရဲခ်ဳပ္ရဲဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ႏိုင္သူက သက္ေသအခိုင္အလုံျဖင့္ တရားစြဲတင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆိုခဲ့သည္။

Victoria ၏ မိန္းမကိုယ္တြင္းေတြ႕ရွိသည့္ ေဆးစာျပန္ၾကားခ်က္၊ တရားခံဟုယူဆရသူ၏ ေအာက္ခံေဘာင္းဘီတြင္ေတြ႕ရွိသည့္ ျပန္ၾကားခ်က္၊ ေက်ာင္းအတြင္းသို႔ ေအာင္ႀကီးဝင္ေရာက္ခဲ့သည့္အခ်က္၊ ကေလးငယ္က CCTV တြင္ ေတြ႕ရွိသည့္လူတစ္ဦးကို “အဲဒါကိုကို” ဟု ေျပာဆိုထားသည့္ အခ်က္ေလးခ်က္ျဖင့္ ေအာင္ႀကီးကို တရားစြဲတင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကဆိုသည္။

အသက္သုံးႏွစ္မျပည့္ေသးသည့္ နစ္နာသူ Victoria ေလးသည္CCTV တြင္ မႈန္ဝါးဝါးသာေတြ႕ရသည့္ ေအာင္ႀကီးကို “အဲဒါကိုကို” ဟု ေျပာဆိုခ်က္ေၾကာင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕ကေအာင္ႀကီးကို စစ္ေဆးကာသက္ေသအခ်က္ အလက္အခိုင္အလုံျဖင့္ တရားစြဲတင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဒုတိယရဲခ်ဳပ္ကေျပာဆိုသည္။

“ကေလးငယ္ကေတာ့ မုသားေျပာမွာမဟုတ္ပါဘူး” ဟု ၎ကဆိုသည္။

ကေလးငယ္သည္ လိမ္လည္မေျပာႏိုင္ဟုဆိုေသာ္လည္း မႈန္ဝါးဝါးသာေတြ႕သည့္ေအာင္ႀကီးကို က်ဴးလြန္သူ ဟုတ္ မဟုတ္ အတည္ျပဳႏိုင္ရန္ခက္ခဲၿပီး ကေလးငယ္ျဖစ္သျဖင့္ တစ္ခါသာျမင္ေတြ႕ဖူးသူကို မွတ္မိႏိုင္ရန္မွာလည္း ေမးခြန္းထုတ္ဖြယ္ရာျဖစ္ေၾကာင္း ေဝဖန္သံမ်ားထြက္လာေသးသည္။

သို႔ေသာ္ Victoria သည္ ရဲတပ္ဖြဲ႕ကစစ္ေဆးရာတြင္ “ဆရာမႏွင္းႏုသိတယ္” ဟုလည္း ေျပာဆိုထားေသးသည္။ ကေလးက ယင္းသို႔ေျပာထားသျဖင့္ ဆရာမႏွင္းႏုကို စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး မီဒီယာမ်ား ေမးခြန္းထုတ္မႈကို ဒုတိယရဲခ်ဳပ္က ေအာက္ပါအတိုင္းေျဖၾကားသည္။

“ဆရာမႏွင္းႏွင္းႏုကေတာ့ အဲဒါသူ႕အပိုင္းပါ။ သူေျဖခ်င္လည္းေျဖမွာေပါ့။ကၽြန္ေတာ္တို႔က ေမးစရာရွိတာလည္း ေမးၿပီးသြားၿပီ”

ဒုရဲခ်ဳပ္၏ ေျပာၾကားခ်က္သည္ ဥပေဒႏွင့္ညီၫြတ္မႈမရွိေၾကာင္း၊ ႏွင္းႏွင္းႏုသည္ ရဲတပ္ဖြဲ႕ကေမးသည္ကို ေျဖဆိုရန္ျငင္းပယ္ပါက ျပစ္ဒဏ္ခံရႏိုင္ေၾကာင္း ဦးခင္ေမာင္ျမင့္က ေျပာဆိုသည္။

ရာဇသတ္ႀကီးဥပေဒပုဒ္မ ၁၇၉ တြင္ ေမးပိုင္ခြင့္ရွိသည့္ ျပည္သူ႕ဝန္ထမ္းက အမွန္ကိုထြက္ဆိုရန္ေမးသည္ကို ျငင္းပယ္လၽွင္ အလုပ္မဲ့ေထာင္ဒဏ္ ေျခာက္လ သို႔မဟုတ္ ေငြတစ္ေထာင္ျဖစ္ေစ ဒဏ္ႏွစ္ရပ္လုံးျဖစ္ေစ ခ်မွတ္ရမည္ဟု ျပ႒ာန္းထားသည္။

“ဘယ္ေလာက္စစ္ေဆးၿပီးေတာ့ ဘယ္ေလာက္ေပၚေပါက္ခဲ့လဲ။ ဒါျပန္ၾကည့္ဖို႔လိုတာေပါ့။ သူသိတဲ့ အခ်က္အလက္ေတြကို မေျဖဆိုခဲ့ဘူးဆိုရင္ တရား႐ုံးကိုဦးတိုက္ေလၽွာက္ထားၿပီးတိုင္ရင္ ျပစ္ဒဏ္က်ခံရႏိုင္တယ္။ အဲဒီလိုက်ခံႏိုင္တာကို ဆရာမကိုေျပာခဲ့သလား” ဟု ဦးခင္ေမာင္ျမင့္က ေမးခြန္းထုတ္သည္။

ဆရာမႏွင္းႏုသည္ ေအာင္ႀကီးႏွင့္အနီးဆုံးရွိေနသူျဖစ္ၿပီး ေအာင္ႀကီးထိုင္ေနသည္ကိုလည္း လွမ္းျမင္ခဲ့သူျဖစ္သည္။ မူႀကိဳေက်ာင္းစာသင္ခန္း၀တြင္ေစာင့္ေနသည့္ ဆရာမႏွင္းႏွင္းႏုကို ရဲတပ္ဖြဲ႕က ကိုးႀကိမ္အထိ ေခၚယူစစ္ေဆးခဲ့ေၾကာင္းလည္း ကာယကံရွင္က ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုထားသည္။

လက္ရွိအမႈျဖစ္စဥ္တြင္ ရဲတပ္ဖြဲ႕လုပ္ေဆာင္ခ်က္မွာ က်ိဳးေၾကာင္းဆီေလ်ာ္ မႈမရွိေၾကာင္းလည္း Victoria အမႈ အမႈမွန္ေပၚေပါက္ေရးတက္ႂကြလႈပ္ရွားသူ ကိုေအာင္ထိုက္မင္းကေျပာဆိုသည္။

“ဆိုလိုခ်င္တာက ေအာင္ႀကီးျဖစ္ေစ၊ ဘယ္သူပဲျဖစ္ျဖစ္ တရားခံလို႔ စြဲခ်က္တင္တယ္ဆိုရင္ တရားခံျဖစ္ေၾကာင္းကို လုံေလာက္ေအာင္ အေၾကာင္းမျပႏိုင္ဘူးလို႔ ယူဆတယ္” ဟု ၎ကဆိုသည္။

DNA စစ္ခ်က္ခ်က္အေပၚလည္း ေဝဖန္မႈမ်ားရွိေနသည္။

အခင္းျဖစ္ေန႔က Victoria ဝတ္ဆင္ခဲ့သည့္ ေဘာင္းဘီကို မိခင္ကေရထဲစိမ္လိုက္ျခင္းေၾကာင့္ DNA ကို အားနည္းသြားေၾကာင္း ဒုတိယရဲခ်ဳပ္က သမၼတ႐ုံးတြင္ျပဳလုပ္သည့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ေျပာဆိုသည္။

“ကေလးရဲ႕ေဘာင္းဘီကို သူ႕အေမက အမႈမဲ့၊ အမွတ္မဲ့ ေရထဲကိုထည့္လိုက္တဲ့အခါ DNA ပိုင္းက ပ်က္ေနပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔က ဒါကို (DNA) အားကိုးလို႔မရဘူး။ စစ္လို႔မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့ဘူး အဲဒါေၾကာင့္မို႔ သက္ဆိုင္ရာ CE အပိုင္း ဓာတုေဗဒအပိုင္းနဲ႔ စစ္တာပဲရွိပါတယ္” ဟု ၎ကေျပာဆိုသည္။

သို႔ေသာ္လည္း Victoria ၏ မိန္းမကိုယ္တြင္ သုက္ပိုးေတြ႕သည္ဟု ၎ကဆိုသည္။ ယင္းသုတ္ပိုးသည္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူက လက္ကိုမိမိေဘာင္းဘီအတြင္းႏႈိက္၍ အာသာေျဖၿပီးကေလးငယ္ကို လက္ျဖင့္လိင္အျမတ္ထုတ္ရာမွ လက္တြင္သုတ္ပိုးကပ္ပါလာျခင္းလည္းျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း ဒုတိယရဲခ်ဳပ္ကေျပာဆိုထားသည္။

ယင္းသို႔ဆိုေသာ္လည္း ေအာင္ႀကီး DNA ႏွင့္ Victoria ေလး၏ ခႏၶာကိုယ္အတြင္းေတြ႕ရွိခဲ့သည္ DNA တူညီမႈ  ရွိမရွိကို ရဲခ်ဳပ္က ရွင္းရွင္းလင္းလင္းေျပာဆိုခဲ့ျခင္းမရွိေပ။

DNA စစ္ေဆးရာတြင္ ေက်ာင္းႀကီးၾကပ္ေရးမႉးေဒၚဥမၼာလႈိင္၏သားႏွစ္ဦးလည္း ပါဝင္ခဲ့သည္။ Facebookတြင္ နာမည္ႀကီးခဲ့သည့္ “ကိုကိုႏွစ္ေယာက္ လုပ္တာ” ဟု Victoria ေျပာဆိုခဲ့သည့္အတြက္ အမည္တူသည့္ ေဒၚဥမၼာလႈိင္၏သားႏွစ္ဦးကို DNA စစ္ခဲ့ေၾကာင္း ဒုတိယရဲခ်ဳပ္ကေျပာဆိုသည္။

ရဲတပ္ဖြဲ႕က ကေလးငယ္ေဘာင္းဘီသည္ ေရစိမ္လိုက္ၿပီျဖစ္သည့္အတြက္ DNA ကို အားကိုး၍မရေၾကာင္း ေျပာၾကားထားေသာ္လည္း ေဒၚဥမၼာလႈိင္၏သားႏွစ္ေယာက္ DNA ကို စစ္ကာ၎တို႔ႏွစ္ဦးႏွင့္ DNA မတူေၾကာင္း ဒုတိယရဲခ်ဳပ္ေအာင္ႏိုင္သူက ေျပာဆိုခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ မည္သည့္ DNA ႏွစ္ခုကို ႏႈိင္းယွဥ္စစ္ေဆးခဲ့သည္ကိုမူ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုျခင္းမရွိခဲ့ေပ။

“သူတို႔နဲ႔လည္း လုံး၀မတူပါဘူး။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ သူတို႔သည္ အဲဒီအခ်ိန္ (အခင္းျဖစ္တဲ့ေန႔) မွာလည္း အဲဒီကို (Wisdom Hill မူႀကိဳစာသင္ခန္း) မေရာက္ပါဘူး။ ကိုကိုဆိုတဲ့ နာမည္တူလို႔သာ စိစစ္လိုက္ရတာျဖစ္ပါတယ္” ဟု ၎ကေျဖရွင္းခ်က္ေပးခဲ့သည္။

အဆိုပါအမႈတြင္ DNA ေဆးစစ္ခ်က္ကိုလည္း ရဲတပ္ဖြဲ႕ကရွင္းရွင္းလင္းလင္းေျပာဆိုထားျခင္းမရွိေပ။

ေအာင္ႀကီးကို ပထမဖမ္းဆီးစစ္ေဆးၿပီးေနာက္ ဇြန္လ၂၄ ရက္ေန႔တြင္ DNA မတူဟုဆိုကာ လႊတ္ေပးခဲ့ေၾကာင္း ေအာင္ႀကီးမိခင္က ေျပာဆိုသည္။ ထို႔ေနာက္ ၁၀ ရက္အၾကာတြင္ ေအာင္ႀကီးကိုဖမ္းဆီးကာ တရား စြဲတင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ Victoria အမႈကိစၥႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး တရားစြဲခံထားရသည္မွာ ေအာင္ႀကီးအျပင္ရဲတပ္ဖြဲ႕က ၎ဂုဏ္သိကၡာကို ထိခိုက္ေစသည္ဟုဆိုကာ က်န္းမာေရးႏွင့္အားကစားဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမႉး ေဒါက္တာဝင္းကိုကိုသိန္း(သကၠမိုးၫို)ကိုပါ အီလက္ထေရာနစ္ဆက္သြယ္ေဆာင္႐ြက္ေရး ဥပေဒ ပုဒ္မ ၃၄ (ဃ) (လူတစ္ဦး၊ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုခုကို ဂုဏ္သိကၡာက်ဆင္းေစရန္ အီလက္ထေရာနစ္နည္းပညာျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားသည့္အခ်က္အလက္ကို ျဖန္႔ခ်ိျခင္း) ျဖင့္ အမႈဖြင့္ထားၿပီး ရဲစခန္းကက်ပ္ သိန္း ၁၀၀ ျဖင့္ အာမခံေပးထားသည္။

အဆိုပါပုဒ္မသည္ ေထာင္ဒဏ္ငါးႏွစ္အထိ ျဖစ္ေစ၊ ေငြဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ ဒဏ္ႏွစ္ရပ္လုံးျဖစ္ေစ ခ်မွတ္ရႏိုင္ေၾကာင္း ျပ႒ာန္းထားသည္။

ရဲတပ္ဖြဲ႕သည့္ Victoria အမႈကိုေဖာ္ထုတ္မႈ တစ္လေက်ာ္အထိၾကာခဲ့ေသာ္လည္း ျပည္သူမ်ားလက္ခံႏိုင္ဖြယ္ရွိသည့္ေဖာ္ထုတ္မႈမ်ားကို မလုပ္ႏိုင္ေသးဟုေဝဖန္ခံေနရသည္။ ယင္းအေျခအေနတြင္ အမႈမွန္ေပၚေပါက္ေရး ႀကိဳးပမ္းေနသူတစ္ဦးကို ဖမ္းဆီးသျဖင့္လည္း ေဝဖန္မႈမ်ားဆက္လက္ျမင့္တက္လာသည္။

“ဒီကိစၥကို ေဖာ္ထုတ္တဲ့သူေတြကိုေတာင္ ျပန္ၿပီးၿခိမ္းေျခာက္ေနသလို ျဖစ္ေနတယ္။ ရဲတပ္ဖြဲ႕ဂုဏ္သိကၡာ ၫႈိးႏြမ္းေစတယ္ဆိုၿပီးေတာ့ အမႈဖြင့္ေပမယ့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕ရဲ႕လုပ္ရပ္ေတြကလည္း ဂုဏ္သိကၡာရွိဖို႔လိုတာေပါ့” ဟု ကို ေအာင္ထိုက္မင္းက ေျပာဆိုသည္။

 

ေအာင္ၿဖိဳးဦး

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *