၂၁ ရာစုအတြက္ သင္ခန္းစာ ၂၁ ခု

သင္ခန္းစာ (၅) အသိုက္အဝန္း

လူသားမ်ားတြင္ ခႏၶာကိုယ္ရွိသည္

ကယ္လီဖိုးနီးယားျပည္နယ္အဖို႔  ငလ်င္ဆိုသည္မွာအဆန္းမဟုတ္ပါ။ သို႔ႏွင့္တိုင္ ၂၀၁၆ အေမရိကန္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲကလႈပ္လိုက္သည့္ ႏိုင္ငံေရးငလ်င္မွာမူ ဆီလီကြန္ေတာင္ၾကားကိုအထိတ္တလန္႔ ျဖစ္ေစခဲ့ ပါသည္။ သူတို႔ကိုယ္တိုင္ျပႆနာ၏ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းျဖစ္ေနႏိုင္သည္ကို  သေဘာေပါက္သည့္အားေလ်ာ္စြာ ကြန္ပ်ဴတာဂု႐ုႀကီးမ်ားတုံ႔ျပန္ပုံမွာ  အင္ဂ်င္နီယာမ်ားပီပီ နည္းပညာနယ္ပယ္မွအေျဖကို ရွာၾကေတာ့သည္။  ေဖ့စ္ဘုတ္ဌာနခ်ဳပ္႐ုံးစိုက္ရာမန္လိုပါ့ခ္မွာေတာ့ က်န္ေသာေနရာမ်ားထက္ပိုၿပီးသဲသဲမဲမဲသိ၏။ ဤသို႔ျဖစ္သည္မွာလည္းမဆန္းလွ။ ေဖ့စ္ဘုတ္၏စီးပြားေရးမွာ လူမႈကြန္ရက္ခ်ိတ္ဆက္ျခင္း (Social Networking)  ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ လူမႈေရးရာ႐ုတ္႐ုတ္သဲသဲျဖစ္မႈမ်ားမွာ သူႏွင့္ပတ္သက္ႏွီးႏႊယ္ေနေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

သုံးလေလာက္ အဇၩတရွာေဖြေရးလုပ္ေဆာင္ၿပီးေနာက္ ၂၀၁၇  ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၆ တြင္ မတ္ဇူကာဘတ္က ဝံ့စားသည္ဟုဆိုႏိုင္သည့္  ေၾကညာခ်က္တစ္ရပ္ကိုထုတ္ျပန္လိုက္သည္။ ယင္းမွာ ကမၻာလုံးဆိုင္ရာ အသိုက္အဝန္း (Global Communities) တည္ေဆာက္ေရးျဖစ္ၿပီး  အဆိုပါကိစၥရပ္တြင္ ေဖ့စ္ဘုတ္၏ အခန္းက႑ကိုလည္း ထုတ္ျပန္ေၾကညာေလသည္။ေနာက္ဆက္တြဲအျဖစ္၂၀၁၇ ဇြန္လ ၂၂ တြင္ က်င္းပသည့္  “အသိုက္အဝန္းမ်ား ညီလာခံ” တြင္အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားရာ၌  ဇူကာဘတ္ကေနရာတိုင္းႀကဳံေနရသည့္ မူးယစ္ေဆးစြဲျခင္းျပႆနာမွအစ  လူသတ္ေနၾကသည့္အာဏာရွင္အစိုးရမ်ားအဆုံး ယေန႔ေခတ္၏ လူမႈေရး၊ ႏိုင္ငံေရးျပႆနာမ်ားမွာ လူ႕အသိုက္အဝန္းမ်ား (Communities)  ၿပိဳကြဲလာျခင္း အေၾကာင္းခံရွိသည္ဟု ဆိုေလသည္။ သူက “ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာအတြင္း လူသားမ်ားမွာ အသိုက္အဝန္းအုပ္စုမ်ိဳးစုံတြင္ပါဝင္မႈ   ေလးပုံတစ္ပုံထိ က်ဆင္းလာပါတယ္။ ဆိုလိုတာက ယခုအခါလူအမ်ားအျပားဟာ ဘ၀အဓိပၸာယ္ႏွင့္ ဘ၀အတြက္ လိုအပ္တဲ့အကူအညီကို အျခားမွာသြားရွာေနၾကရတယ္” ဟု မခ်ိတင္ကဲဆိုရွာသည္။ သူက   ေဖ့စ္ဘုတ္အေနႏွင့္ ယင္းအသိုက္အဝန္းအုပ္စုမ်ားကို ျပန္လည္တည္ေဆာက္ရာတြင္ ဦးေဆာင္မည္ျဖစ္ၿပီး သူ႕အင္ဂ်င္နီယာမ်ားက ဆိုင္ရာအသင္းေတာ္မ်ားမွ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားစြန္႔ပစ္လိုက္သည့္ ဤဝန္တာကို  ထမ္း႐ြက္မည္ဟုကတိေပးေလသည္။ ‘အသိုက္အဝန္းလူအုပ္စုမ်ားတည္ေဆာက္ရန္ ပိုလြယ္ကူေစမည့္ နည္းပညာမ်ားစတင္ျဖန္႔ေဝေတာ့မည္’  ဟုဆိုေလသည္။

သူကဆက္၍ရွင္းျပသည္။ “ကၽြန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ လူေတြအတြက္အဓိပၸာယ္ရွိမယ့္ ဂ႐ုေတြကို အႀကံျပဳတဲ့ေနရာမွာ ပိုေကာင္းေအာင္လုပ္ဖို႔ဆိုတဲ့စီမံခ်က္တခုကို စတင္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီလိုလုပ္ဖို႔ကို ဉာဏ္တု (AI) ကို စတင္တည္ေဆာက္ခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီစီမံခ်က္ေအာင္ျမင္ပါတယ္။ ပထမေျခာက္လတြင္းမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေနာက္ထပ္ လူ ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္းကို  သူတို႔အတြက္အဓိပၸာယ္ရွိတဲ့ အသိုက္အဝန္းမ်ားမွာပါဝင္လာႏိုင္ေအာင္  ကူညီေပးခဲ့ပါတယ္။” သူ႕၏ အႏၲိမပန္းတိုင္မွာ “လူေပါင္းသန္းတစ္ေထာင္ကို အဓိပၸာယ္ရွိတဲ့ အသိုက္အဝန္းေတြမွာပါဝင္လာႏိုင္ေအာင္ ကူညီေပးဖို႔ျဖစ္ပါတယ္။ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဒါကိုလုပ္ႏိုင္မယ္ဆိုရင္ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာကၽြန္ေတာ္တို႔ႀကဳံလာရတဲ့ ရပ္႐ြာလူထုအသိုက္အဝန္းေတြမွာပါဝင္မႈ  ေလ်ာ့က်လာတာကို ေျပာင္းပစ္႐ုံတင္မကဘဲ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕လူမႈအသိုက္အဝန္းကို ပိုမိုအားေကာင္းလာေစမွာျဖစ္ၿပီး ကမၻာႀကီးဟာလည္း ပိုမိုနီးကပ္လာမွာ ျဖစ္ပါတယ္”ဟူ၍ျဖစ္သည္။ ဤရည္မွန္းခ်က္မွာ အေရးႀကီးသည့္ ရည္မွန္းခ်က္ျဖစ္သည့္အတြက္ ဇူကာဘတ္က “ဤကိစၥကိုေဆာင္႐ြက္ရန္ ေဖ့စ္ဘုတ္၏ လုပ္ငန္းစဥ္ႀကီးတစ္ခုလုံးကို ေျပာင္းလဲပစ္မည္” ဟုသႏၷိ႒ာန္ျပဳေလသည္။

ဇူကာဘတ္မခ်ိတင္ကဲေျပာသည့္ လူသားအသိုက္အဝန္းမ်ား ယိုယြင္းလာသည္ဆိုသည္မွာ ေသခ်ာေပါက္ မွန္ပါသည္။  ဇူကာဘတ္သႏၷိ႒ာန္ခ်ၿပီး လမ်ားမၾကာမီ၊ ဤစာအုပ္ထုတ္ခါနီးတြင္ ေဖ့စ္ဘုတ္ကို ယုံၾကည္ စိတ္ခ်ၿပီး ေပးထားသည့္ေဒတာမ်ားကို အျပင္ပုဂၢိဳလ္မ်ားကိုရယူခြင့္ျပဳထားၿပီး ယင္းေဒတာမ်ားကိုသုံး၍ ကမၻာတစ္လႊားရွိေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ားကို  ဩဇာလႊမ္းမိုးရန္အသုံးျပဳခဲ့သည္ဆိုသည္ကို Cambridge Analytica အ႐ႈပ္ေတာ္ပုံႀကီးမွာေပၚလာပါသည္။ ယင္းအျဖစ္ေၾကာင့္ ဇူကာဘတ္၏ဟိတ္ႀကီးဟန္ႀကီးႏွင့္ေပးထားသည့္ ကတိမွာေလွာင္စရာျဖစ္သြားၿပီး  ေဖ့စ္ဘုတ္အေပၚလူထုယုံၾကည္မႈလည္း ၿပိဳကြဲက်ဆင္းသြားပါသည္။  လူသားအသိုက္အဝန္းအသစ္မ်ားတည္ေဆာက္ရန္မလုံးပမ္းေသးခင္  ေဖ့စ္ဘုတ္အေနႏွင့္ရွိေနသည့္ အသိုက္အဝန္းမ်ား၏ပုဂၢလိကအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ လုံၿခဳံေရးကိုကာကြယ္ရန္အရင္ႀကိဳးပမ္းပါဦးဟုသာ  ဆုေတာင္းရပါသည္။

မည္သို႔ပင္ျဖစ္ပါေစ ေဖ့စ္ဘုတ္၏အသိုက္အဝန္းတည္ေထာင္ေရးရည္မွန္းခ်က္ကို အတြင္းက်က် သုံးသပ္ၾကည့္ရန္ႏွင့္ လုံၿခဳံေရးေတာင့္တင္းေအာင္လုပ္ၿပီးပါက အြန္လိုင္းလူမႈကြန္ရက္မ်ားအေနႏွင့္ ကမၻာလုံးဆိုင္ရာ လူ႕အသိုက္အဝန္းတစ္ရပ္တည္ေထာင္ရန္ကူညီႏိုင္မလားဆိုတာကို  ဆန္းစစ္ၾကည့္ဖို႔ ေကာင္းပါသည္။ ၂၁ ရာစုတြင္ လူသားမ်ားအေနႏွင့္နတ္ဘုရားေလာက္နီးနီး အဆင့္ျမင့္ေကာင္း ျမင့္လာႏိုင္ေသာ္လည္း လက္ရွိ ၂၀၁၈ အေျခအေနအရမူ ကၽြႏ္ုပ္တို႔မွာ ေက်ာက္ေခတ္တိရစၧာန္မ်ားအဆင့္သာ ရွိပါေသးသည္။ သာယာ၀ေျပာစည္ပင္လာရန္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ရင္းႏွီးကၽြမ္းဝင္လက္ပြန္းတတီးေနေသာ လူ႕အသိုက္အဝန္းမ်ားတြင္ ေနထိုင္ျမႇဳပ္ႏွံရန္လိုအပ္ပါေသးသည္။ လူသားမ်ားအေနႏွင့္ ႏွစ္သန္းေပါင္းမ်ားစြာ လူတစ္ဒါဇင္ထက္မပိုေသာ အုပ္စုငယ္ေလးမ်ားတြင္ ေနထိုင္ရန္လိုက္ေလ်ာညီေထြရွိခဲ့ပါသည္။ ယေန႔ေခတ္တြင္ပင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အမ်ားစုမွာ ေဖ့စ္ဘုတ္တြင္ သူငယ္ခ်င္းမည္မၽွရွိသည္ဟု   ႂကြားေနပါေစ  တကယ္တမ္း လူအေယာက္ ၁၅၀ ထက္ပိုၿပီးသိကၽြမ္းခင္မင္ရန္ မျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္းေတြ႕ရပါသည္။ ထိုသို႔ေသာ အုပ္စုငယ္ေလးမ်ားတြင္ ေနထိုင္ရျခင္းမရွိပါက လူသားမ်ားအေနႏွင့္ အထီးက်န္ဆန္ၿပီး သီးျခားျဖစ္ေနသလို ခံစားရပါသည္။

ကံဆိုးသည့္အခ်က္မွာ လြန္ခဲ့ေသာရာစုႏွစ္ႏွစ္ခုအတြင္း လူ႕အသိုက္အဝန္းမ်ားမွာ အမွန္တကယ္ပင္ ၿပိဳကြဲလာျခင္းျဖစ္ပါသည္။ တစ္ေယာက္ႏွင့္တစ္ေယာက္ အမွန္တကယ္ပင္ကၽြမ္းဝင္သည့္ လူအုပ္စုငယ္ေလးမ်ားကို စိတ္ကူးျဖင့္ဖန္တီးထားသည့္ လူ႕အသိုက္အဝန္းမ်ားျဖစ္သည့္ အမ်ိဳးသားႏိုင္ငံေတာ္မ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားျဖင့္ အစားထိုးရန္ႀကိဳးပမ္းခ်က္မွာဘယ္ေသာအခါမွ အျပည့္အဝေအာင္ျမင္မည္မဟုတ္ေခ်။ မိမိ အမ်ိဳးသားႏိုင္ငံေတာ္မိသားစုထဲမွ သန္းခ်ီေသာေသြးခ်င္းညီအကိုမ်ားႏွင့္ မိမိကြန္ျမဴနစ္ပါတီမွ သန္းခ်ီေသာရဲေဘာ္မ်ားမွာ တကယ့္ေသြးသားေတာ္စပ္သည့္ ေမာင္ႏွမတစ္ဦးဦး သို႔မဟုတ္ တကယ့္သူငယ္ခ်င္းတစ္ဦးေပးႏိုင္သည့္ ရင္းႏွီးေႏြးေထြးမႈမ်ိဳး မေပးႏိုင္ေခ်။ သို႔ျဖစ္ရာ ဆက္သြယ္မႈမ်ားပိုၿပီးျမင့္မားလာပါသည္ဆိုသည့္ ကမၻာႀကီးတြင္ ပိုၿပီးအထီးက်န္ေသာလူမ်ား မ်ားျပားလာျခင္းျဖစ္ပါသည္။ကၽြႏ္ုပ္တို႔ေခတ္၏ လူမႈေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး႐ိုက္ခတ္မႈမ်ားအမ်ားအျပားမွာ ဤအျဖစ္ဆိုးမွအေျခခံေလသည္။

သို႔ျဖစ္ရာ ဇူကာဘတ္၏ လူသားမ်ားကို ျပန္လည္ခ်ိတ္ဆက္ေပးရန္ဆိုသည့္ ရည္မွန္းခ်က္မွာ အေျခအေနႏွင့္ အခ်ိန္အခါအရ သင့္ေတာ္သည့္ရည္မွန္းခ်က္ပင္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ေျပာရလြယ္သေလာက္ လုပ္ဖို႔ခက္ပါသည္။ ဤရည္မွန္းခ်က္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ေဖ့္စ္ဘုတ္အေနႏွင့္ သူ၏စီးပြားေရးပုံစံတစ္ခုလုံးကို ေျပာင္းပစ္ဖို႔ လိုေကာင္းလိုႏိုင္ေပသည္။ လူအမ်ား၏ စိတ္အာ႐ုံစိုက္မႈကိုရယူ၊ ယင္းေနာက္ ထိုစိတ္အာ႐ုံစိုက္မႈကို ေၾကာ္ျငာသမားမ်ားထံ ေရာင္းခ်ၿပီး ပိုက္ဆံရွာသည့္အလုပ္လုပ္သည္ဆိုပါက ကမၻာလုံးဆိုင္ရာ လူ႕အသိုက္အဝန္းကို တည္ေဆာက္ဖို႔ဆိုသည္မွာ မျဖစ္ႏိုင္လွေခ်။ သို႔ေသာ္ျငားလည္း ဇူကာဘတ္အေနႏွင့္ ထိုသို႔ရည္မွန္းခ်က္မ်ိဳးခ်မွတ္ရန္ စိတ္အားထက္သန္မႈရွိျခင္းကိုက ခ်ီးက်ဴးဖို႔ေကာင္းပါသည္။ ေကာ္ပိုေရးရွင္းအမ်ားစုမွာ ပိုက္ဆံရွာရန္သာ အာ႐ုံစိုက္ရမည္ဟုယုံၾကည္ၿပီး အစိုးရကစြက္ဖက္မႈနည္းႏိုင္သမၽွနည္းသည္က  ပိုေကာင္းသည္ဟု ယူဆၾကသည္။ လူသားမ်ိဳးႏြယ္အေနႏွင့္ မိမိအတြက္အေရးႀကီးဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ရန္ ေဈးကြက္အင္အားစုမ်ားကို  ပုံအပ္ထားရမည္ဟု ယုံၾကည္ေလသည္။ သို႔ျဖစ္ရာ ေဖ့စ္ဘုတ္အေနႏွင့္လူသား အသိုက္အဝန္းမ်ားတည္ေဆာက္ရန္ သေဘာတရားေရးအရအမွန္တကယ္ သႏၷိ႒ာန္ခ်မွတ္ထားသည္ဆိုပါက ေဖ့စ္ဘုတ္၏ဩဇာအာဏာကို ေၾကာက္႐ြံ႕သူမ်ားမွာ ‘Big Brother!’ ဟု အေၾကာက္ႀကီးေၾကာက္ကာ ေကာ္ပိုရိတ္ရပ္ဝန္းကို ျပန္လည္တြန္းမပို႔သင့္ေပ။ ထိုသို႔လုပ္မည့္အစား ကၽြႏ္ုပ္တို႔အေနႏွင့္ အျခားေကာ္ပိုေရးရွင္းမ်ား၊ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားႏွင့္ အစိုးရမ်ားကိုေဖ့စ္ဘုတ္ႏွင့္အၿပိဳင္ သူတို႔ကိုယ္ပိုင္သေဘာ တရားေရးရာသႏၷိ႒ာန္မ်ာ းခ်မွတ္ျပရန္ တိုက္တြန္းသင့္ၾကေလသည္။

လူသားအသိုက္အဝန္းအုပ္စုမ်ား ၿပိဳပ်က္လာျခင္းကို မခ်ိတင္ကဲေျပာေနေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား မရွိမဟုတ္ပါ။ ထို႔အတူ ယင္းအသိုက္အဝန္းမ်ားကို ျပန္လည္တည္ေဆာက္ရန္ ႀကိဳးပမ္းေနသည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားလည္း ရွိပါသည္။ အမ်ိဳးသမီးေရးတက္ႂကြလႈပ္ရွားသူမ်ားမွအစ အစၥလာမ္မစ္အစြန္းေရာက္မ်ားအဆုံး လူတိုင္းမွာ အသိုက္အဝန္းျပန္လည္တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းႀကီးကို ဝင္ေရာက္လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အေနႏွင့္ ယင္းအေၾကာင္းမ်ားကို ေနာက္ပိုင္းအခန္းမ်ားတြင္ ဆက္လက္ဆန္းစစ္ၾကည့္ၾကပါမည္။ ေဖ့စ္ဘုတ္စေ႐ႊ႕သည့္ အကြက္ဆန္းရျခင္းမွာ သူ႕အေနႏွင့္ကမၻာလုံးခ်ီသည့္ နယ္ပယ္ရွိျခင္း၊  ေကာ္ပိုရိတ္ႀကီး ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံရွိျခင္းႏွင့္ နည္းပညာအေပၚတြင္  အေလးအနက္ယုံၾကည္မႈရွိျခင္းတို႔ျဖစ္သည္။ ဇူကာဘတ္ေျပာပုံကိုၾကည့္လၽွင္ ေဖ့စ္ဘုတ္ AI အသစ္အေနႏွင့္ ‘အဓိပၸာယ္ျပည့္၀ေသာ အသိုက္အဝန္းအုပ္စုမ်ား’ ရွာေဖြေပးႏိုင္႐ုံတင္မကဘဲ ‘ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ လူမႈအသိုက္အဝန္းကို ခိုင္ခံ့အားေကာင္းေစကာ ကမၻာႀကီးကိုပိုမိုနီးကပ္လာေစမည္’ ဟု ယုံၾကည္ေနပုံေပါက္သည္။ ဤသည္မွာ AI ကိုသုံး၍  ကားေမာင္းျခင္းႏွင့္ ကင္ဆာေရာဂါရွာေဖြျခင္းထက္ မ်ားစြာရည္မွန္းခ်က္ႀကီးရာက်ပါသည္။

ေဖ့စ္ဘုတ္၏အသိုက္အဝန္းအျမင္မွာ ဗဟိုကခ်ဳပ္ကိုင္စီမံသည့္ လူမႈေရးဆိုင္ရာအင္ဂ်င္နီယာလုပ္ျခင္းကို AI အသုံးျပဳၿပီးေဆာင္႐ြက္ရန္  ပထမဆုံးႀကိဳးပမ္းခ်က္တစ္ရပ္ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ျဖစ္ရာသည္လုပ္ငန္းမွာ  အေရးႀကီးသည့္စမ္းသပ္ခ်က္တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ၎ကိစၥေအာင္ျမင္ပါက ကၽြႏ္ုပ္တို႔အေနႏွင့္ ထိုသို႔ေသာႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားကို မ်ားစြာထပ္ေတြ႕ရဖြယ္ရွိၿပီး အယ္လ္ဂိုရစ္သမ္မ်ားကို လူသားဆိုရွယ္ကြန္ရက္မ်ား၏ သခင္အသစ္မ်ားအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳခံရမည္ျဖစ္သည္။ ၎ကိစၥမေအာင္ျမင္ပါက နည္းပညာအသစ္မ်ား၏ အားနည္းခ်က္၊ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားကိုျမင္ရမည္ျဖစ္ၿပီး အယ္လ္ဂိုရစ္သမ္မ်ားမွာ ယာဥ္မ်ားေမာင္းႏွင္ျခင္းႏွင့္  ေရာဂါမ်ားကုသရာတြင္ ေကာင္းမြန္ေကာင္းမြန္ႏိုင္ေသာ္လည္း လူမႈေရးျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းရာတြင္မူ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အေနႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားႏွင့္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားကို ဆက္လက္အားကိုးေနေကာင္းေနရဦးမည္ဆိုသည့္အခ်က္ ေပၚလြင္လာမည္ျဖစ္ပါသည္။

         

သီဟဝင့္ေအာင္

(ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္။)

 

 

 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *