အမႈိက္က CNG ဓာတ္ေငြ႔ထုတ္လုပ္ရန္ ပိုလန္အစုိးရႏွင့္ ညွိႏႈိင္း

ရန္ကုန္၊ ဇူလိုင္ ၁၅

လႈိင္သာယာၿမိဳ႕နယ္ ထိန္ပင္အမႈိက္ပံုရွိ အမႈိက္က သဘာဝဓာတ္ေငြ႔ (Wave to Bio Gas) ထုတ္လုပ္ရန္ ပိုလန္ႏိုင္ငံအစုိးရႏွင့္ အစိုးရခ်င္း ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ သန္႔ရွင္းေရးဌာနမွ ဒုတိယဌာနမွဴး ေဒါက္တာ ေအာင္ျမင့္ေမာ္က ေျပာၾကားသည္။

စည္ပင္၏ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမ၌ ယေန႔ (ဇူလိုင္ ၁၅) က်င္းပသည့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ သတင္းမီဒီယာမ်ား၏ ေမးျမန္းခ်က္ကို ၎က ယင္းသုိ႔ ေျဖၾကားျခင္းျဖစ္သည္။

တစ္ရက္လွ်င္ အမႈိက္တန္ခ်ိန္ တစ္ေထာင္ အသံုးျပဳကာ ကာဗြန္ဒိုင္ေအာက္ဆုိဒ္ တစ္ရက္လွ်င္ ၄၅ တန္ ထြက္ရွိမည္ျဖစ္ၿပီး ယင္းမွတစ္ဆင့္ တစ္ရက္လွ်င္ CNG ၁၅၀ မီတာက်ဴ႕ထြက္ရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒါက္တာ ေအာင္ျမင့္ေမာ္က ေျပာဆိုသည္။

ထို႔အျပင္RTS (ေက်ာက္မီးေသြး၊ စပါးခြံ အစားထိုးေလာင္စာ) တစ္ရက္လွ်င္ တန္ခ်ိန္ ၂၃၀ ထြက္ရွိမည္ ျဖစ္ကာ လက္ရွိ ယင္းစီမံကိန္း ေဆာင္ရြက္ရန္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေနဆဲ ကာလျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ဆုိသည္။

သုိ႔ေသာ္လည္း လုပ္ငန္းစတင္ လည္ပတ္မည့္ေန႔ႏွင့္ ထြက္ရွိသည့္ စြမ္းအင္ကို မည္သည့္ေနရာတြင္ သံုးစြဲမည္ကို ၎က ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း မရွိေခ်။

ထိန္ပင္အမႈိက္ပံုတြင္ ေန႔စဥ္အမႈိက္တန္ခ်ိန္ ၁၅၀၀ ေက်ာ္ စြန္႔ပစ္လ်က္ရွိကာ ၿပီးခဲ့သည့္ ဧၿပီလတြင္ အမႈိက္ပုံ မီးေလာင္သျဖင့္ အမႈိက္သစ္မ်ား စြန္႔ပစ္ရန္ မီးေလာင္ျပင္ကို အုတ္က်ဳိး၊ ေက်ာက္ခင္းကာ ေျမကုိျပန္ညွိ၍ အမႈိက္စုပံုရန္ ေဆာင္ရြက္ေနသည္။

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *