ရန္ကုန္တြင္ တစ္နာရီ ၂၀၀ က်ပ္ျဖင့္ ကားပါကင္ေၾကးေကာက္ရန္ ကုမၸဏီေျခာက္ခု အဆိုျပဳလႊာေအာင္ျမင္

ရန္ကုန္၊ ဇူလိုင္ ၁၅

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္း ေျခာက္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ တစ္နာရီ ၂၀၀ က်ပ္ႏႈန္းျဖင့္ ကားပါကင္ေၾကးေကာက္ခံရန္ ကုမၸဏီ ေျခာက္ခု အဆုိျပဳလႊာေအာင္ျမင္ေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီမွ တြဲဖက္ အတြင္းေရးမွဴး ဦးသန္း က ေျပာၾကားသည္။

စိတ္ပါဝင္စားမႈ ေဖာ္ျပျခင္း EOI အဆိုျပဳလႊာေခၚခဲ့ရာ ကုမၸဏီ ေျခာက္ခု ေအာင္ျမင္ထားေၾကာင္း စည္ပင္၏ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ယေန႔ (ဇူလိုင္ ၁၅) ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမတြင္ ျပဳလုပ္သည့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ၎က ယင္းသုိ႔ ေျပာဆုိျခင္းျဖစ္သည္။

EOI ေအာင္ျမင္သည့္ ကုမၸဏီေျခာက္ခုသည္ တင္ဒါ ျပန္လည္ယွဥ္ၿပိဳင္ရမည္ျဖစ္ကာ တင္ဒါေအာင္ျမင္သည့္ ကုမၸဏီက ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ရပ္နားခ ေကာက္ခံျခင္းလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ခြင့္ ရရွိမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။

ယင္းလုပ္ငန္းကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္အတြက္ ၿပီးခဲ့သည့္ ဧၿပီလတြင္ ျပည္တြင္းကုမၸဏီ၊ ျပည္တြင္း-ျပည္ပ ဖက္စပ္ ကုမၸဏီမ်ားကို စိတ္ပါဝင္စားမႈ အဆိုျပဳလႊာ ေခၚခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္း ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ရပ္နားခ ေကာက္ခံျခင္းကို သမၼတဦးသိန္းစိန္အစိုးရ လက္ထက္တြင္ ဖ်က္သိမ္း ခဲ့ၿပီးေနာက္ ျပန္လည္ေကာက္ခံရန္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီက ၂၀၁၈ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလ တြင္ တင္ဒါေခၚယူခဲ့ေသာ္လည္း တင္ဒါေအာင္ျမင္သူ မရွိသျဖင့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ရပ္နားခ ေကာက္ခံမည့္ အစီအစဥ္ကို ဖ်က္သိမ္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *