အေဝးေျပး ယာဥ္ရပ္နားကြင္းသစ္ တည္ေဆာက္မည္

ရန္ကုန္ ဇူလိုင္ ၁၅

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အမွတ္ ၂ လမ္းမႀကီးေဘးတြင္ အေဝးေျပးယာဥ္ရပ္နားကြင္းသစ္ကို တည္ေဆာက္ရန္ စီစဥ္ထားေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီမွ တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴး ဦးသန္းက ေျပာၾကားသည္။

အဆိုပါ အေဝးေျပး ယာဥ္ရပ္နားကြင္းတြင္ မြန္၊ တနသၤာရီ၊ ပဲခူးစသည့္ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ မ်ားသုိ႔ ေျပးဆြဲမည့္ အေဝးေျပးယာဥ္မ်ား ရပ္နားရန္ တည္ေဆာက္ရန္ စီစဥ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ေျပာဆုိသည္။

“စတင္မယ္ဆိုတာနဲ႕ တင္ဒါေခၚသြားမွာျဖစ္တယ္။ ဘယ္သူ့ကိုမွ လက္သိပ္ထိုးခ်ေပးမွာမဟုတ္ပါဘူး” ဟု ဦးသန္းက ေျပာဆိုသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ျပစီမံကိန္း Master Plan တြင္ပါဝင္သည့္ အဆိုပါစီမံကိန္းကို လက္ရွိ ေအာင္မဂၤလာအေဝးေျပး ယာဥ္ရပ္နားစခန္းအနီးရွိ အမွတ္၂ လမ္းမႀကီးေဘး ေျမဧက ၃၀ ေပၚတြင္ အေဝးေျပးကြင္းသစ္ ေဖာ္ရန္ ခန္႔မွန္း ထားေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။

လက္ရွိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္တြင္ မဂၤလာဒုံၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေအာင္မဂၤလာ အေဝးေျပးယာဥ္ဝင္း ႏွင့္ လႈိင္သာယာၿမိဳ႕နယ္ရွိ ဒဂုံဧရာအေဝးေျပးယာဥ္ဝင္းဟူ၍ ႏွစ္ခုရွိသည္။

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *