ဂႏၴဝင္ျဖစ္သြားေသာ အိုင္ဒီအိုလိုဂ်ီတစ္ခု၊ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ ေနထြက္ခ်ိန္ႏွင့္ ေနဝင္ခ်ိန္စာအုပ္ ဒုတိယအႀကိမ္ ပုံႏွိပ္ထုတ္ေဝျခင္းအတြက္ ဘာသာျပန္သူ၏အမွာစကား

(၁)

“လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္း ၁၅၀ ေက်ာ္က ျဖစ္သည္။ ကားလ္မာ့က္စ္မွာ ပါေမာကၡ၊ ဒႆနပညာရွင္ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံေရးသမား မဟုတ္။ သို႔ေသာ္ သူ၏ သူ႕ေခတ္ႏွင့္သူ လက္ေတြ႕က်ေသာ ႏိုင္ငံေရးအယူအဆေၾကာင့္ သူ၏မာ့က္စ္ဝါဒသည္ ကမၻာ့ဟိုဘက္ျခမ္း သည္ဘက္ျခမ္း လႊမ္းမိုးဂယက္႐ိုက္ခဲ့သည္။ ယခုအခါ မာ့က္စ္ဝါဒသည္ ဂႏၴဝင္မာ့က္စ္ဝါဒျဖစ္ေနပါၿပီ။ ထားလိုက္ေတာ့ …၊”

ဒဂုန္တာရာ
(၁၀-၈-၀၁)

၂၀၁၃ ခုႏွစ္ မတ္လက ျမနႏၵာစာေပမွ ဒုတိယအႀကိမ္ ထုတ္ေဝခဲ့ေသာ ဆရာဗန္းေမာ္တင္ေအာင္၏ ‘႐ုပ္ကမၻာ’ စာအုပ္ အမွာစာမွ ထုတ္ႏုတ္ေဖာ္ျပလိုက္ေသာ ဆရာတာရာ၏ ေကာက္ခ်က္ျဖစ္ပါသည္။ အမွန္စင္စစ္ ၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္မတိုင္မီ ၁၉၈၀ ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ားေလာက္ကတည္းက တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီက မာ့က္စ္ဝါဒကို Classic (ဂႏၴဝင္) ဟု သုံးေနပါၿပီ။ ဦးဟုတ္စိန္ျပဳစုေသာ ‘ျမန္မာ၊ အဂၤလိပ္၊ ပါဠိ အဘိဓာန္’ က ‘ဂႏၴဝင္’ (Classic) ကို ‘စာေပက်မ္းဂန္’ ဟု အနက္ေပးသည္။ ‘History of Literature’ ဟု အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ အဓိပၸာယ္ဖြင့္သည္။

ဂႏၴဝင္ဆိုတိုင္း ဆန္႔က်င္ရမည္၊ ပစ္ပယ္ရမည္ေတာ့ကား မဟုတ္ပါ။ အခါခပ္သိမ္း ‘အလုပ္လမ္းၫႊန္’ ျဖစ္ေကာင္းမွ ျဖစ္ႏိုင္သည့္တိုင္ ဂႏၴဝင္ကို ေလ့လာျခင္းျဖင့္ ပစၥဳပၸန္အတြက္ အက်ိဳးမယုတ္ႏိုင္ပါ။ အထူးသျဖင့္ ေခတ္ၿပိဳင္မ်ား၏ ထင္ျမင္ခ်က္၊ ေျပာင္းလဲလာေသာ ေခတ္ေရစီး စသည္မ်ားျဖင့္ တိုက္ဆိုင္စစ္ေဆးႏိုင္လၽွင္ အက်ိဳးမ်ားႏိုင္လိမ့္မည္ ထင္ပါသည္။ စာေရးသူက မာ့က္စ္ဝါဒကို မဆန္႔က်င္ပါ။ သို႔တိုင္ ဂႏၴဝင္အျဖစ္သာ သေဘာယူပါေတာ့သည္။

(၂)

၁၉၉၃ ခုႏွစ္တြင္ စာေရးသူ တတိယအႀကိမ္ ေထာင္မွလြတ္ပါသည္။ လြတ္လၽွင္ လြတ္ျခင္း သတင္းစာဆရာ ‘ဘာတင္းလစ္တနာ’၊ ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္က ေရးသားခဲ့ေသာ ‘The Rise and Fall of the Communist Party of Burma’ စာအုပ္ကို အပူတျပင္း ရွာေဖြခဲ့ရာ တစ္လအတြင္း ဖတ္ခြင့္ရခဲ့ပါသည္။ သို႔တေစ စာေရးသူသိသေလာက္ႏွင့္ပင္ အမွားအယြင္းအခ်ိဳ႕ပါေန၍ ဘာသာျပန္ဖို႔ စိတ္မကူးခဲ့ပါ။ သည္လိုႏွင့္ ေနာင္အႏွစ္ ၂၀ အၾကာတြင္ ဤစာအုပ္ကို ဘာသာျပန္ဖို႔ မိတ္ေဆြႀကီး ကိုလြင္ဦး (လြင္ဦးစာေပ) က တိုက္တြန္းပါသည္။ သည္တစ္ႀကိမ္တြင္ေတာ့ ေမာ္စကိုေရာက္ ရဲေဘာ္ (ေဟာင္း) ႀကီး ဦးေအာင္ဝင္း၏ ‘ျပင္ဆင္ခ်က္’ မ်ားႏွင့္ျဖစ္ရာ သူ႕ကိုေလးစားစိတ္ျဖင့္ စာေရးသူ ဘာသာျပန္လိုက္ပါသည္။

အဆိုပါ ဘာသာျပန္စာအုပ္ ပထမအႀကိမ္ထုတ္ေဝျခင္းတြင္ စာေရးသူ ယခုလို အမွာစကားပါးခဲ့ပါသည္။

“မူရင္းစာေရးဆရာ ‘ဘာတင္းလစ္တနာ’ မွာ သမိုင္းပညာရွင္တစ္ေယာက္ေတာ့ကား မဟုတ္ပါ။ သို႔အတြက္ သူ႕စာအုပ္ (The Rise and Fall of the Communist Party of Burma) မွာ သမိုင္းက်မ္းႀကီးတစ္ေစာင္လို ေရပက္မဝင္ ခိုင္မာတိက်ခ်င္မွ တိက်ပါလိမ့္မည္။ လစ္တနာမွာ ႏိုင္ငံေရးသမားတစ္ေယာက္လည္း မဟုတ္ပါ။ သို႔အတြက္ သူ႕စာအုပ္မွာ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးေလ့လာခ်က္ စစ္တမ္းတစ္ေစာင္လို ဘက္စုံေထာင့္စုံ က်ယ္ျပန္႔နက္႐ႈိင္းမႈ ရွိေကာင္းမွ ရွိပါလိမ့္မည္။ အမွန္စင္စစ္ သူသည္ ဂ်ာနယ္လစ္တစ္ဦးမၽွသာ ျဖစ္ပါသည္။”

ဆိုခဲ့ပါ အမွာစာကို ‘သက္ထား ဗသိန္းတင္’ က သူမ၏ ဥကၠ႒ သခင္ဗသိန္းတင္အေၾကာင္း မွတ္တမ္းစာအုပ္တြင္ ယခုလို ေဝဖန္ထားပါသည္။

“ထိုစာအုပ္ကို ဘာသာျပန္သူ ေက်ာ္ဝင္းမွ ဘာေတးလင့္တနာသည္ ႏိုင္ငံေရးသမားမဟုတ္၊ သမိုင္းဆရာမဟုတ္။ ဂ်ာနယ္လစ္သာျဖစ္သည္ဟု ခ်ီးက်ဴးေထာပနာျပဳထားပါေသးသည္” –

စသျဖင့္ …။ အမွန္ေတာ့ စာေရးသူေရးခဲ့သည္မွာ ခ်ီးက်ဴးတာေတြ၊ ေထာပနာျပဳတာေတြ မပါပါ။ အရွိအတိုင္း တင္ျပျခင္းသာျဖစ္ပါသည္။ ဤစာအုပ္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေဝဖန္ထားေသာ ေနဦးေဝ၏ ‘ေရာင္စုံ ပန္းစၾကာထဲမွ ၾကယ္နီတစ္ပြင့္’ စာအုပ္အေၾကာင္းသိခြင့္ရသည့္အတြက္မူ သက္ထား ဗသိန္းတင္ကို ေက်းဇူးတင္ပါသည္။ ေသခ်ာေပါက္ဖတ္ရမည့္စာအုပ္ဟုလည္း ‘ေတး’ ထားလိုက္ပါသည္။ စာေရးသူအတြက္ ႏႈိင္းယွဥ္ေလ့လာစရာ ရလိမ့္မည္ဟု ေမၽွာ္လင့္ပါသည္။

(၃)

ျမန္မာ့ေခတ္သစ္ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ ပတ္သက္လၽွင္ အဘယ့္ေၾကာင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ေလ့လာဖို႔ အေရးႀကီးပါသနည္း။ အေၾကာင္းရွိ၍ ျဖစ္ပါသည္။ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီသမိုင္းအပါအဝင္ ေခတ္သစ္ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ ပတ္သက္လၽွင္ စာအုပ္စာတန္းေတြ မနည္းမေနာရွိပါသည္။ သို႔ႏွင့္တိုင္ ေရးသားျပဳစုၾကသူအမ်ားစုမွာ ကိုယ္တိုင္ပါဝင္ျဖတ္သန္းခဲ့ၾကေသာ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ား၏ ‘ကိုယ္ေတြ႕မွတ္တမ္း’ (Memoir) သေဘာေတြက မ်ားသည္။ သမိုင္းပညာရွင္စစ္စစ္ဆို၍ မရွိသေလာက္ပင္ ရွားပါသည္။ စာေရးသူသိရသေလာက္ဆိုရလၽွင္ စစ္ႀကိဳေခတ္ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ သမိုင္းပါေမာကၡ ‘ဟ႐ူးတင္ကာ’၊ ယခင္မႏၲေလးတကၠသိုလ္မွ သမိုင္းပါေမာကၡ ေဒါက္တာ ေမာင္ေမာင္ႀကီး၊ ပါေမာကၡဆရာ ဦးထြန္းေအာင္ရွိန္ ေခါင္းေဆာင္ ေသာ သမိုင္းမွန္ျပဳစုေရးအဖြဲ႕ … စသည္တို႔သာ ရွိသည္။

ႏိုင္ငံေရးသမားဆိုသည္က သူ႕သက္ဆိုင္ရာပါတီ၏ မူဝါဒလမ္းစဥ္အေပၚမွ ျဖစ္စဥ္ျဖစ္ရပ္ေတြကို ၾကည့္ျမင္ၾကသည္က မ်ားပါလိမ့္မည္။ သို႔ႏွင့္အမၽွ တစ္ေယာက္ႏွင့္ တစ္ေယာက္ အျမင္ခ်င္း ထပ္တူက်ေကာင္းမွ က်ပါလိမ့္မည္။ မူကြဲမ်ားစြာ ရွိႏိုင္ပါသည္။ ပါတီတစ္ခုတည္းပင္ျဖစ္ေစဦး၊ အခ်ိန္အခါအလိုက္ အေျပာင္းအလဲေတြ ရွိႏိုင္ေသးသည္။ ဥပမာ – ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရးေခါင္းေဆာင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ ပတ္သက္လၽွင္ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီတြင္ အျမင္ႏွစ္မ်ိဳးကြဲေနသည္။ မိမိတို႔ဆင္ႏႊဲေနေသာ ေတာ္လွန္ေရး ‘တက္’ ေနသည္ဟုယူဆလၽွင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွာ ဖက္ဆစ္ႏွင့္ ေပါင္းသူ၊ အမ်ိဳးသားသစၥာေဖာက္ျဖစ္သြားေတာ့သည္။ ေတာ္လွန္ေရး ‘က်’ ေနသည္ဟု ယူဆလၽွင္မူ အႏွီဗိုလ္ခ်ဳပ္သည္ပင္ အမ်ိဳးသားသူရဲေကာင္း ျဖစ္သြားေတာ့သည္။

အလားတူ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီသမိုင္း၏ အေရးႀကီးေသာ ဇာတ္ကြက္တစ္ခုျဖစ္ေသာ ၁၉၄၈ မတ္လ ၂၈ ရက္ ေတာ္လွန္ေရးႏွင့္ပတ္သက္လၽွင္လည္း မူကြဲမ်ားစြာရွိသည္။ သို႔အတြက္ ‘ႏႈိင္းယွဥ္ေလ့လာ’ ဖို႔က အထူးအေရးႀကီးလာသည္။ စာေရးသူအေနႏွင့္ေတာ့ ‘ဘယ္သူမွန္သည္၊ ဘယ္သူမွားသည္’ သေဘာထားေပးဖို႔ မရွိပါ။ ေပးႏိုင္သည့္အေနအထားလည္း ရွိသည္မဟုတ္ပါ။ စာေရးသူ အျမင့္ဆုံးလုပ္ႏိုင္သည္မွာ ‘သေဘာထား မွန္ကူကြက္’ မ်ိဳးစုံကို စုစည္းေပးဖို႔သာ ျဖစ္ပါသည္။ တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္တြင္ သမိုင္းပညာရွင္စစ္စစ္မ်ားက အစြဲကင္းကင္းျဖင့္ မွတ္တမ္းတင္သြားၾကမည္သာ ျဖစ္ပါသည္။

(၄)

ဆိုခဲ့ပါ ‘မတ္လ ၂၈ ရက္ ေတာ္လွန္ေရး’ ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ မူကြဲမ်ားကို တတ္ႏိုင္သမၽွ စုစည္းတင္ျပလိုက္ပါသည္။ ပထမဆုံး အစိုးရ (ဖ.ဆ.ပ.လ) ဘက္မွ အျမင္ကိုေျပာပါမည္။

“ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၊ ကၽြန္ေတာ္ အင္မတန္လၽွိဳ႕ဝွက္တဲ့ စာတမ္းတစ္ေစာင္ ယူလာတယ္။ ဒီစာတမ္းဟာ ဘယ္သူ႕ဆီကရတာလဲ၊ ဘယ္လိုလုပ္ၿပီးရတာလဲဆိုတာေတြကိုေတာ့ ကၽြန္ေတာ့္ကို မေမးနဲ႔ေနာ္။ ကၽြန္ေတာ္လည္း မသိဘူး”

“ေနပါဦး။ မင္းဟာက ဘာစာတမ္းလဲကြ”

“ဂိုရွယ္က သူတို႔ေပါလစ္ဗ်ဴ႐ိုမွာတင္ၿပီး ေဆြးေႏြးတဲ့စာတမ္း။ ဒီစာတမ္းရဲ႕ အဓိကရည္႐ြယ္ခ်က္ကေတာ့ လက္နက္ကိုင္ၿပီး ေတာ္လွန္ဖို႔ပဲ …။”
———-

“ဦးေက်ာ္ၿငိမ္းဟာ သခင္ႏုကို သူ႕လက္ထဲကစာတမ္း လွမ္းေပးလိုက္တယ္။ သခင္ႏုဖတ္ၾကည့္တဲ့အခါ ‘ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လက္ရွိ ႏိုင္ငံေရးအေျခအေနႏွင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ လုပ္ငန္းစဥ္’ ဆိုတဲ့ ေခါင္းစဥ္ကို ေတြ႕ရတယ္။

ဒီကိစၥမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျပတ္ျပတ္သားသားလုပ္မွ ျဖစ္လိမ့္မယ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္။ ခ်ီတုံခ်တုံ လုပ္ေနလို႔မျဖစ္ဘူး။ ဒီကြန္ျမဴနစ္ေတြ သူပုန္ထမွာ ဧကန္ပဲ …”

ေကာက္ႏုတ္ခ်က္
ဦးႏု ေရး ‘တာေတစေနသား’

၁၉၄၈၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၈ ရက္ေန႔ညတြင္ ေက်ာ္ၿငိမ္းသည္ ကၽြန္ေတာ့္ဆီသို႔ ေရာက္လာသည္။
——–
သူ႕လက္ထဲမွာ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၄ ရက္ေန႔စြဲျဖင့္ ထုတ္ေဝေသာ ‘ျပည္သူ႕ေခတ္ဂ်ာနယ္’ (အိႏၵိယကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဂ်ာနယ္) ပါလာေလသည္။ ထိုဂ်ာနယ္တြင္ ရဲေဘာ္ဘတင္ ေခၚ ဂိုရွယ္က ျမန္မာျပည္လြတ္လပ္ေရးသည္ လြတ္လပ္ေရးလိမ္ႀကီး ျဖစ္သည္။ လြတ္လပ္ေရးကို လက္ခံသြားျခင္းျဖင့္ ဖဆပလသည္ နယ္ခ်ဲ႕သမားႏွင့္ ျပန္လမ္းမရွိ ပူးေပါင္းသြားၿပီ။ ထို႔ေၾကာင့္ လုံး၀လြတ္လပ္ေရးရရန္ ဖဆပလႏွင့္ နယ္ခ်ဲ႕တို႔အား တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ေတြက ကိုမင္တန္အား လုပ္ႀကံဘိသကဲ့သို႔ လုပ္ရလိမ့္မည္။ အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးစစ္ပြဲႀကီးအတြက္ ျပည္သူတို႔အား လႈံ႔ေဆာ္စည္း႐ုံးထားရမည္ စေသာ ဂိုရွယ္လမ္းစဥ္ကို ပထမဦးဆုံး လူသိနတ္ၾကား တင္ျပလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

ေကာက္ႏုတ္ခ်က္
သိန္းေဖျမင့္ ေရး ‘ေက်ာ္ၿငိမ္း’

ကြန္ျမဴနစ္ပါတီဘက္မွ ေခ်ပခ်က္ကို ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္။

“အခု ဒီေဆာင္းပါးဟာ ပါတီကို အသိမေပးဘဲ ပါတီလုပ္ငန္းစဥ္ကို ဆန္႔က်င္ၿပီးေရးထားတာျဖစ္လို႔ ရဲေဘာ္ဘတင္ကို ႏိုင္ငံေရးဦးေဆာင္အဖြဲ႕နဲ႔ ဗဟိုေကာ္မတီတို႔က ဒါနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ေဝဖန္ၾကပါတယ္။
————
ရဲေဘာ္ဘတင္က ဒီေဆာင္းပါးကို သူေရးတာမဟုတ္ပါဘူး။ အိႏၵိယကြန္ျမဴနစ္ပါတီေခါင္းေဆာင္တစ္ေယာက္က သူ႕နာမည္နဲ႔ ေရးတာပါလို႔ ျပန္လည္ေျဖရွင္းတာနဲ႔ ဒီကိစၥ ဒီတင္ရပ္သြားခဲ့ပါတယ္။”

ေကာက္ႏုတ္ခ်က္
ရဲေဘာ္ဖိုးသံေခ်ာင္း ေရး ‘ဂိုရွယ္စစ္တမ္းဆိုသည္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပန္လည္ရွင္းလင္းတင္ျပခ်က္’

ကြန္ျမဴနစ္ပါတီႏွင့္ နီးစပ္သည္ဟုယူဆရေသာ စာအုပ္တစ္အုပ္တြင္မူ ဆိုခဲ့ပါ ဂိုရွယ္ေရးခဲ့သည္ဆိုေသာ စာတမ္း၊ တစ္နည္း ‘ဂိုရွယ္ စစ္တမ္း’ လုံး၀မရွိဟု ဆိုပါသည္။ ယခုလို …

“တကယ္က ဂိုရွယ္ေရးခဲ့တဲ့ အဲဒီ ‘ဂိုရွယ္စစ္တမ္း’ ဆိုတာဟာ စာအားျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ႏႈတ္အားျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း လုံး၀မရွိဘူးဆိုပါတယ္။ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီသမိုင္းနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ျပည္တြင္းျပည္ပ ေဖာက္ျပန္ေရးသမားေတြက လုပ္ႀကံလည္ဆယ္ထားၾကတာ မနည္းဘူးလို႔ ဆိုပါတယ္ …။
———–
‘ဂိုရွယ္စစ္တမ္း’ ဆိုတာႀကီးကို ရရွိၾကည့္ျမင္ဖတ္႐ႈရဖူးသူ ႏွစ္ဦးရွိပါတယ္။ သခင္ႏုနဲ႔ ဦးသိန္းေဖျမင့္ျဖစ္ပါတယ္။ အခ်ိန္က ေဖေဖာ္ဝါရီလ သို႔မဟုတ္ မတ္လဆန္းထဲပါ။ ဖတ္႐ႈရသူ ႏွစ္ဦးလုံးရဲ႕ ေဖာ္ျပခ်က္အရ အဲဒီ ‘ဂိုရွယ္စစ္တမ္း’ ဆိုတာႀကီးကို ေပးသူကေတာ့ တစ္ဦးထဲပါ။ အဲဒီပုဂၢိဳလ္ကေတာ့ ဦးေက်ာ္ၿငိမ္းပါ။”

ေကာက္ႏုတ္ခ်က္
ဝင္းတင့္ထြန္း ေရး ‘အေမွာင္ၾကားက ဗမာျပည္’

ပညာရွင္ပိုင္းကမူ ယခုလို သုံးသပ္ၾကပါသည္။

“ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ (အလံျဖဴ) အေနႏွင့္ ၁၉၄၈ လြတ္လပ္ေရးကို အျပင္ပန္းအားျဖင့္ လက္ခံထားသည့္တိုင္ ပါတီ၏သေဘာ တရားေရးဆရာတစ္ဦးျဖစ္သူ အိပ္ခ္်၊ အင္၊ ဂိုရွယ္ ျပဳစုထားေသာ စစ္တမ္းတစ္ခု ခ်မွတ္ထားၿပီးျဖစ္သည္။ ဤစစ္တမ္းအရ ဖဆပလမွာ ၿဗိတိသၽွနယ္ခ်ဲ႕သမား၏ ေျခသည္းလက္သည္း ျဖစ္သြားေခ်ပီ။ သို႔အတြက္ ဖဆပလကို တြန္းလွန္ျဖဳတ္ခ်ၿပီး စစ္မွန္ေသာ ျပည္သူ႕အစိုးရ ထူေထာင္ဖို႔ လိုအပ္လာသည္။”

ေကာက္ႏုတ္ခ်က္
ဟ႐ူတင့္ကာ ေရး ‘ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္’

“အမွန္စင္စစ္ ဗမာကြန္ျမဴနစ္မ်ားမွာ ၁၉၄၈ ဇန္နဝါရီလက ကာလကတၱားတြင္ က်င္းပခဲ့ေသာ အေရွ႕ေတာင္အာရွ ကြန္ျမဴနစ္ကြန္ဖရင့္၏ ‘လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးဆင္ႏႊဲရန္’ ဆိုေသာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကို ခ်မွတ္ထားၿပီးျဖစ္သည္။ ထိုစဥ္က သူတို႔ေပးခဲ့ေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္မွာ ယခုလိုျဖစ္သည္။

‘ႏုအက္တလီစာခ်ဳပ္က ဗမာျပည္ကို စစ္မွန္ေသာ လြတ္လပ္ေရး ေပးႏိုင္မည္မဟုတ္။ စက္ဆုပ္ဘြယ္ေကာင္းေသာ ဆိုရွယ္လစ္မ်ားႏွင့္ သခင္ႏုလို ေဖာက္ျပန္ေရးသမားလည္း အစိုးရတြင္ ပါေနသည္’ စသျဖင့္ ျဖစ္သည္။”

ေကာက္ႏုတ္ခ်က္
ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္ႀကီး ေရး ‘ဗမာ့ႏိုင္ငံေရးတန္ဘိုး’

ဦးစံၿငိမ္းႏွင့္ ေဒါက္တာ ေဒၚျမင့္ၾကည္တို႔ျပဳစုၿပီး ျမန္မာ့သမိုင္းျဖစ္ရပ္အမွန္မ်ား ေရးသားျပဳစုေရးအဖြဲ႕က စိစစ္ေသာ စာအုပ္တြင္လည္း ယခုလို ေတြ႕ရသည္။

“ျမန္မာႏိုင္ငံ လြတ္လပ္ေရးရရွိခ်ိန္တြင္ သခင္သန္းထြန္းေခါင္းေဆာင္ေသာ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီသည္ ဂိုရွယ္၏ ‘ျမန္မာျပည္၏ ယေန႔အေျခအေနႏွင့္ ငါတို႔တာဝန္မ်ား’ စာတမ္းပါ ‘ျပည္တြင္းစစ္လမ္းစဥ္’ ကို လက္ခံစဥ္းစားေနၿပီျဖစ္သည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ လႈပ္ရွားမႈမ်ားသည္ ႏိုင္ငံတကာေတာ္လွန္ေရးလႈပ္ရွားမႈ၏ တစ္စိတ္တစ္ေဒသ ျဖစ္ေနသည္။ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ လက္ခံထားေသာ လမ္းစဥ္သေဘာထားကို ၁၉၄၈ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၄ ရက္ေန႔ထုတ္ အိႏၵိယကြန္ျမဴနစ္ပါတီဂ်ာနယ္ People’s Age (ျပည္သူ႕ေခတ္) တြင္ ဂိုရွယ္က တင္ျပထားသည္ကို ေတြ႕ရသည္။”

ေကာက္ႏုတ္ခ်က္
၁၉၅၈-၁၉၆၂ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး၊ ပထမတြဲ

(၅)

‘ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ ေနထြက္ခ်ိန္ႏွင့္ ေနဝင္ခ်ိန္’ ကို ဒုတိယအႀကိမ္ ပုံႏွိပ္ထုတ္ေဝမည္ဆိုေသာအခါ စာေရးသူအေနႏွင့္ ဆိုခဲ့ပါကိစၥကို ဆက္စပ္စဥ္းစားႏိုင္ရန္ ဂိုရွယ္၏ မူရင္းေဆာင္းပါးကို ဘာသာျပန္ထည့္ေပးဖို႔ စဥ္းစားခဲ့ပါေသးသည္။ သို႔ႏွင့္တိုင္ ‘ဂိုရွယ္ စစ္တမ္း’ မူရင္းကို ‘ေပၚထြန္းဝင္း’ က ဘာသာျပန္ၿပီး ယဥ္မ်ိဳးစာေပမွ ထုတ္ေဝၿပီး ျဖစ္ေနပါၿပီ။ ဤစာအုပ္မွာပင္ ဂိုရွယ္စစ္တမ္းႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ ရဲေဘာ္ဖိုးသံေခ်ာင္း၏ ေဆာင္းပါးႏွစ္ပုဒ္လည္း ပါသည္။ ဆက္စပ္စဥ္းစားစရာမ်ားရ၍ ေပၚထြန္းဝင္း၊ ရဲေဘာ္ဖိုးသံေခ်ာင္းႏွင့္ ယဥ္မ်ိဳးစာေပကို ေက်းဇူးတင္ရပါသည္။

ထို႔ေနာက္ တစ္ဖန္ ပါတီသမိုင္းႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ ဦးသိန္းေဖျမင့္၏ ၁၉၇၃ က ေရးခဲ့ေသာ စာတမ္း ‘Critique of Communist Movement in Burma’ ကို ဘာသာျပန္ထည့္သြင္းေပးဖို႔လည္း စဥ္းစားခဲ့ပါေသးသည္။ ဤအတြက္ ဆရာ ဦးသိန္းေဖျမင့္၏သား ဦးဟံသာျမင့္ကိုလည္း ခြင့္ေတာင္းခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါသည္။ ဆရာ ဦးဟံသာျမင့္ကလည္း ၾကည္ၾကည္ျဖဴျဖဴပင္ ခြင့္ျပဳၿပီး သူတို႔မိခင္ႀကီးဆီမွ ခြင့္ျပဳခ်က္ယူရန္ အႀကံေပးခဲ့ပါသည္။ ေဒၚခင္ၾကည္ၾကည္ (ဆရာ ဦးသိန္းေဖျမင့္၏ ဇနီး) ကို သြားေရာက္ေတြ႕ဆုံခြင့္ေတာင္းဖို႔လည္း ကိုလြင္ဦးႏွင့္ ခ်ိန္းဆိုၿပီးသားျဖစ္ပါသည္။ သို႔တိုင္ စာေရးသူ၏ မ်က္စိမွာ စာဖတ္လို႔မရေတာ့ေအာင္ အေျခအေနဆိုးလာ၍ ဤအစီအစဥ္ကိုလည္း စြန္႔လႊတ္လိုက္ရပါသည္။

ဆိုခဲ့ပါအတိုင္း ဆက္စပ္စဥ္းစားစရာ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားႏွင့္ ျဖည့္စြက္ထုတ္ေဝဖို႔ ႀကိဳးစားခဲ့ေသာ္လည္း မေအာင္ျမင္ခဲ့ပါ။ သို႔အတြက္ ယခု ဒုတိယအႀကိမ္ထုတ္ေဝျခင္းတြင္ ယခုေရးေနေသာ အမွာစာသာ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပႏိုင္သည့္အတြက္ ခြင့္လႊတ္ပါရန္ အႏူးအၫြတ္ေတာင္းပန္အပ္ပါသည္။ မတူျခားနားေသာ အယူအဆအသီးသီးကို ဂ႐ုဓမၼထား ေလ့လာၿပီးသကာလ ဦးေႏွာက္မုန္တိုင္းဆင္ႏိုင္ၾကပါေစသတည္း …။ 

 

ေက်ာ္ဝင္း
၂၉ ဇြန္လ၊ ၂၀၁၉

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *