၂၁ ရာစုအတြက္ သင္ခန္းစာ ၂၁ ခု

ကမၻာေက်ာ္စာေရးဆရာ Yuval Noah Harari ၏ အေရာင္းရဆုံးစာအုပ္စာရင္းဝင္

21 Lessons for the 21st စာအုပ္ကို ဘာသာျပန္ဆိုေဖာ္ျပပါသည္။

သင္ခန္းစာ (၅) အသိုက္အဝန္း

အြန္လိုင္းႏွင့္ ေအာ့ဖ္လိုင္း

မ်ားမၾကာမီႏွစ္မ်ားအတြင္းက ေဖ့စ္ဘုတ္သည္အံ့အားသင့္ဖြယ္ေအာင္ျမင္မႈရရွိခဲ့ၿပီး လက္ရွိတြင္အြန္လိုင္း ေဖ့စ္ဘုတ္သုံးစြဲသူသန္း ႏွစ္ေထာင္ေက်ာ္ရွိသည္။ သို႔ေသာ္ေဖ့စ္ဘုတ္အေနႏွင့္လူ႕အသိုက္အဝန္းမ်ား ျပန္လည္တည္ေဆာက္ရန္ဆိုသည့္သူ၏ရည္မွန္းခ်က္အသစ္ကိုအေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္မူ အြန္လိုင္းႏွင့္ အြန္လိုင္းျပင္ပကမၻာ (ေအာ့ဖ္လိုင္း) ႏွစ္ခု  ရင္ၾကားေစ့မရေအာင္ကြာဟေနမႈကို ခ်ိတ္ဆက္ေပးရန္လိုေပမည္။ လူအုပ္စုအသိုက္အဝန္းတစ္ခုကို အြန္လိုင္းတြင္စတင္စုစည္းေပၚေပါက္လာေစႏိုင္ေသာ္လည္း ယင္းအသိုက္အဝန္းအမွန္တကယ္ စည္ပင္၀ေျပာရန္မွာမူအြန္လိုင္းျပင္ပကမၻာတြင္လည္း အေျခခ်၊ အျမစ္တြယ္ရန္လိုအပ္ပါသည္။ တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္တြင္ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံမွ  အာဏာရွင္တစ္ေယာက္ကသူ႕ႏိုင္ငံတြင္ ေဖ့စ္ဘုတ္ကိုပိတ္လိုက္ပါၿပီ ဆိုၾကပါစို႔။ သို႔တည္းမဟုတ္ အင္တာနက္တစ္ခုလုံးကိုပိတ္လိုက္ၿပီဆိုၾကပါစို႔။ အြန္လိုင္းတြင္စုစည္းထားေသာအုပ္စုအသိုက္အဝန္းမ်ားအေနႏွင့္ အေငြ႕ပ်ံေပ်ာက္ကြယ္သြားမည္ေလာ၊ သို႔တည္းမဟုတ္ျပန္လည္စုစည္းကာတြန္းလွန္ၾကမည္ေလာ။ သူတို႔အေနႏွင့္အြန္လိုင္းဆက္သြယ္မႈမရွိဘဲ ဆႏၵျပပြဲေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ပါမည္ေလာ။

အြန္လိုင္းအသိုက္အဝန္းမ်ားမွာအြန္လိုင္းျပင္ပကမၻာတြင္လည္း  အသိုက္အဝန္းမ်ားျဖစ္လာေစရန္ကူညီေၾကာင္း ဇူကာဘတ္က၂၀၁၇  ေဖေဖာ္ဝါရီတြင္ ထုတ္ျပန္သည့္ေၾကညာခ်က္တစ္ခုတြင္ရွင္းျပခဲ့သည္။ ဤအခ်က္မွာ တစ္ခါတေလေတာ့မွန္မည္ေပါ့။ သို႔ေသာ္မ်ားေသာအားျဖင့္ အြန္လိုင္းသုံးစြဲျခင္းမွာအြန္လိုင္းျပင္ပကမၻာတြင္ ေနထိုင္ျခင္းကိုထိခိုက္ေစၿပီး အြန္လိုင္းသုံးစြဲျခင္းႏွင့္ျပင္ပကမၻာတြင္ ေနထိုင္ျခင္းမွာသေဘာသဘာ၀အားျဖင့္ ကြာျခားခ်က္ရွိပါသည္။ ျပင္ပကမၻာရွိအသိုက္အဝန္းမ်ား (Physical Communities) မွာအြန္လိုင္း အသိုက္အဝန္းမ်ား (Virtual Communities)က မယွဥ္ႏိုင္ေသာေလးနက္မႈရွိပါသည္။ ထိုေလးနက္မႈမွာ အြန္လိုင္းအသိုက္အဝန္းမ်ားက အနည္းဆုံးအားျဖင့္မေဝးလွေသာ အနာဂတ္တြင္ယွဥ္ႏိုင္ဦးမည္မဟုတ္ပါ။ ကၽြန္ေတာ့္အေနႏွင့္ေနမေကာင္းျဖစ္ၿပီး အစၥေရးရွိကၽြန္ေတာ့္အိမ္တြင္ပက္လက္လွန္ေနရပါက  ကယ္လီဖိုးနီးယားျပည္နယ္ရွိကၽြန္ေတာ့္ အြန္လိုင္းသူငယ္ခ်င္းမ်ားမွာ စကားေတာ့လွမ္းေျပာႏိုင္ပါမည္။ သို႔ေသာ္ ဆန္ျပဳတ္ သို႔မဟုတ္ လက္ဖက္ရည္ေတာ့လာတိုက္ႏိုင္မည္မဟုတ္ေခ်။ 

လူသားမ်ားတြင္ခႏၶာကိုယ္ရွိပါသည္။ ၿပီးခဲ့ေသာရာစုႏွစ္တြင္  နည္းပညာကကၽြႏ္ုပ္တို႔ကိုမိမိခႏၶာကိုယ္မွ အေဝးသို႔ေရာက္ေအာင္လုပ္လာပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အေနႏွင့္ကၽြႏ္ုပ္တို႔ခံစားသိရွိေနေသာ အနံ႔၊ ခံစား သိရွိေနေသာအရသာကို အာ႐ုံစိုက္ႏိုင္စြမ္းဆုံး႐ႈံးလာေနပါသည္။ ထိုသို႔အာ႐ုံျပဳရမည့္အစား စမတ္ဖုန္းမ်ား၊ ကြန္ပ်ဴတာမ်ားကို ေခါင္းမေဖာ္စတမ္းသုံးေနၾကပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အေနႏွင့္ လမ္းထဲဘာျဖစ္ေနသည္ဆိုတာ ထက္ ေဖ့စ္ဘုတ္ထဲ၊ အင္တာနက္ထဲ ဘာျဖစ္ေနသည္ကိုပိုၿပီးစိတ္ဝင္စားေနၾကပါသည္။ ဆြစ္ဇာလန္က ကၽြန္ေတာ့္တူကိုစကားလွမ္းေျပာဖို႔က  ကၽြန္ေတာ့္ေယာက္်ားကိုမနက္စာစားရင္းစကားေျပာဖို႔ထက္ပိုလြယ္ပါ သည္။ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ကၽြန္ေတာ့္ေယာက္်ားက ကၽြန္ေတာ့္ကိုမၾကည့္ဘဲဖုန္းထိုင္ပြတ္ေနေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။

လြန္ခဲ့ေသာအတိတ္တုန္းက လူသားမ်ားမွာဤကဲ့သို႔ သတိလက္လြတ္ေနလို႔မရေပ။ ေရွးေခတ္ အမဲလိုက္လူသားမ်ားမွာ အၿမဲတမ္းဂ႐ုျပဳ၊ အာ႐ုံစိုက္၍ေနရသည္။ ေတာထဲတြင္မႈိရွာထြက္ေနသည္ဆိုပါက  သူတို႔အေနႏွင့္ေျမျပင္မွာထြက္ေနေသာ မႈိျဖစ္ႏိုင္သည့္အဖုအလုံးကိုအာ႐ုံစိုက္ရွာရသည္။ ျမက္ခင္းျပင္ထဲမွ နည္းနည္းေလးလႈပ္လိုက္လၽွင္ပင္ ေႁမြမ်ားျဖစ္ေနမလားလို႔နားစိုက္ရသည္။ စားလို႔ရသည့္မႈိေတြ႕ပါကလည္း  သူတို႔အေနႏွင့္ေသခ်ာအာ႐ုံစိုက္ၿပီး အဆိပ္ရွိသည့္မ်ိဳးရင္းနီးစပ္မႈိႏွင့္ မမွားေအာင္ဂ႐ုစိုက္ၿပီးစားရသည္။ ယေန႔ေခတ္ႂကြယ္၀သည့္ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေနႏွင့္မူ ထိုကဲ့သို႔သတိၾကပ္ၾကပ္ထားေနစရာမလိုေပ။  ဆူပါမားကက္ထဲတြင္ မတ္ေဆ့ခ္်ပို႔ရင္းကုန္တန္းေတြထဲလမ္းေလၽွာက္လို႔ရသလို က်န္းမာေရးအာဏာပိုင္မ်ား စစ္ေဆးၾကပ္မတ္ၿပီးျဖစ္သည့္  ဟင္းလ်ာေပါင္းေသာင္းေျခာက္ေထာင္ကိုဝယ္လို႔ရသည္။ သို႔ေသာ္  ဘာဝယ္လာသည္ျဖစ္ပါေစ၊ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အေနႏွင့္တကယ့္အရသာကို  အာ႐ုံစိုက္မခံစားဘဲ အီးေမးလ္စစ္ရင္းျဖစ္ေစ၊ တီဗီၾကည့္ရင္းျဖစ္ေစ ဖန္သားမ်က္ႏွာျပင္တစ္ခုခုကိုၾကည့္ရင္း ခပ္သုတ္သုတ္သာ စားေကာင္းစားၾကမည္ျဖစ္ေလသည္။

ဇူကာဘတ္က ေဖ့စ္ဘုတ္အေနႏွင့္ ‘စာဖတ္သူတို႔၏ေတြ႕ႀကဳံခံစားရမႈကို အျခားသူမ်ားႏွင့္မၽွေဝေပးႏိုင္စြမ္းကို တိုးတက္ေစႏိုင္သည့္ နည္းလမ္းမ်ားကို ေကာင္းသထက္ေကာင္းေအာင္ဆက္လက္ေဆာင္႐ြက္ရန္’ သႏၷိ႒ာန္ခ်ထားသည္ဟု ဆိုေလသည္။ သို႔ေသာ္တကယ္တမ္းတြင္  လူမ်ားလိုအပ္ေနသည္မွာမိမိ ကိုယ္တိုင္ေတြ႕ႀကဳံခံစားရမႈမ်ားကို မိမိႏွင့္ျပန္လည္ဆက္စပ္ႏိုင္သည့္ နည္းလမ္းကိရိယာမ်ားလိုအပ္ျခင္းျဖစ္ သည္။ ‘အျခားသူမ်ားႏွင့္မိမိေတြ႕ႀကဳံခံစားရမႈမ်ားကိုမၽွေဝျခင္း’ ဟုဆိုၿပီး လူမ်ားအေနႏွင့္အျခားသူမ်ား ဘယ္လိုထင္သလဲဆိုသည့္ အထင္အေပၚ မိမိဘယ္လိုခံစားရသလဲဆိုသည္ကိုအာ႐ုံစိုက္လာရန္ ေဖ့စ္ဘုတ္က  အားေပးေနျခင္းျဖစ္သည္။ တစ္ခုခုစိတ္ဝင္စားစရာေကာင္းသည့္အျဖစ္တစ္ခုျဖစ္ပြားပါက ေဖ့စ္ဘုတ္သုံးစြဲသူမ်ားမွာမသိလိုက္မသိဘာသာပင္  သူတို႔၏စမတ္ဖုန္းေလးကိုထုတ္ၿပီး ဓာတ္ပုံ႐ိုက္ ေဖ့စ္ဘုတ္ေပၚတင္ကာ လိုက္ခ္ (Like) ထိုင္ေစာင့္ေနသည့္အျဖစ္မ်ိဳးေရာက္လာသည္။  ထိုသို႔ျဖစ္လာေသာအခါ သူတို႔အေနႏွင့္ မိမိဘယ္လိုခံစားရသလဲဆိုသည္ကို အာ႐ုံမစိုက္ေတာ့သေလာက္ျဖစ္လာသည္။ ျဖစ္လာသည္မွာေဖ့စ္ဘုတ္ေပၚမိမိတင္လိုက္သည့္အေပၚ သူမ်ားေတြဘယ္လိုတုံ႔ျပန္သလဲဆိုသည့္ တုံ႔ျပန္မႈေတြက မိမိဘယ္လိုခံစားရတယ္ဆိုတာကိုတျဖည္းျဖည္းတိုးၿပီး ဆုံးျဖတ္ျပ႒ာန္းလာတာမ်ိဳးျဖစ္သည္။

လူအမ်ားအေနႏွင့္သူတို႔၏ ခႏၶာကိုယ္၊ အာ႐ုံခံစားမႈမ်ား၊ ထိေတြ႕ကိုင္တြယ္လို႔ရသည့္ ပတ္ဝန္းက်င္မွ ကင္းကြာလာေသာအခါ သီးျခားျဖစ္လာသလိုခံစားရၿပီး ဘယ္ေရာက္လို႔ေရာက္မွန္းမသိသည့္ခံစားခ်က္မ်ိဳး ပိုၿပီးႀကဳံလာရႏိုင္သည္။ ပညာရွိႀကီးမ်ားကထိုကဲ့သို႔ သီးျခားျဖစ္လာသည့္ခံစားခ်က္ကိုဘာသာေရးႏွင့္ အမ်ိဳးသားေရးစည္းလုံးမႈမ်ား  က်ဆင္းလာသည့္အျဖစ္အေပၚအျပစ္တင္ၾကသည္။  သို႔ေသာ္တကယ္တမ္းတြင္ မိမိခႏၶာကိုယ္ႏွင့္ကင္းကြာလာသည့္အျဖစ္မွာ ပိုအေရးႀကီးေလသည္။ လူသားမ်ားအေနႏွင့္ ႏွစ္သန္းေပါင္းမ်ားစြာ ဘာသာေရးမ်ား၊ အမ်ိဳးသားႏိုင္ငံေတာ္မ်ားမရွိဘဲ ေနထိုင္ခဲ့ၾကေလသည္။  သို႔ျဖစ္ရာ ၂၁ ရာစုတြင္လည္း ဒီဘာသာေရး၊ အမ်ိဳးသားေရးမ်ားမရွိဘဲ  ေပ်ာ္႐ႊင္စြာေနထိုင္ေကာင္း ေနထိုင္ႏိုင္မည္ ျဖစ္ေလသည္။ သို႔ေသာ္ သူတို႔အေနႏွင့္သူတို႔ခႏၶာကိုယ္ႏွင့္ ကင္းကြာေနရပါက ေပ်ာ္႐ႊင္စြာေနထိုင္ႏိုင္မည္ မဟုတ္ေပ။ စာဖတ္သူအေနႏွင့္မိမိခႏၶာကိုယ္ႏွင့္ သက္ေတာင့္သက္သာရွိမေနပါက ကမၻာႀကီးတြင္ေနရသည္မွာလည္း သက္ေတာင့္သက္သာ ျဖစ္ေနမည္မဟုတ္ေပ။

ယခုထက္တိုင္ ေဖ့စ္ဘုတ္ပိုင္သည့္ စီးပြားေရးေမာ္ဒယ္လ္ပုံစံမွာ  လူအမ်ားကိုအြန္လိုင္းေပၚတြင္ အခ်ိန္ပိုပို ၿပီးေနေအာင္အားေပးသည့္  ပုံစံမ်ိဳးျဖစ္သည္။ လူအမ်ားအြန္လိုင္းျပင္ပကမၻာ ေအာ့ဖ္လိုင္းတြင္ ေနထိုင္လုပ္ေဆာင္ရန္အခ်ိန္ႏွင့္ခြန္အားနည္းသြားလၽွင္နည္းသြားပါေစ အြန္လိုင္းကိုပိုသုံးရန္ အားေပးျခင္းျဖစ္သည္။ လူအမ်ားအြန္လိုင္းကို အမွန္တကယ္လိုအပ္သည့္အခါမွသာသုံးစြဲေစၿပီး ၎တို႔၏  ပတ္ဝန္းက်င္၊ ခႏၶာကိုယ္ႏွင့္ အာ႐ုံခံစားမႈမ်ားကိုပိုအေလးေပးေစမည့္ ေမာ္ဒယ္လ္အသစ္မ်ိဳးကို ေဖ့စ္ဘုတ္က ဖန္တီးႏိုင္ပါမည္ေလာ။  ထိုကဲ့သို႔ေသာေမာ္ဒယ္လ္မ်ိဳးကို ရွယ္ယာရွင္မ်ားကဘယ္လိုထင္ၾကမည္နည္း။ (ထိုကဲ့သို႔ေသာ ေမာ္ဒယ္လ္မ်ိဳး၏ စံပုံစံကိုမၾကာေသးမီက  ဂူဂယ္လ္ဝန္ထမ္းေဟာင္းတစ္ဦးျဖစ္ၿပီး နည္းပညာဆိုင္ရာ ဒႆနေတြးေခၚရွင္တစ္ဦးျဖစ္သူ ထရစ္စတန္ဟဲရစ္ကအႀကံျပဳတင္ျပခဲ့သည္။ သူက ဆိုရွယ္မီဒီယာသုံးစြဲမႈကို တိုင္းထြာစရာနည္းလမ္းအသစ္တစ္ခုအျဖစ္  ‘အခ်ိန္ကုန္ရက်ိဳးနပ္မႈ’ (time well spent) ကိုအဆိုျပဳခဲ့သည္။)

အြန္လိုင္းဆက္ဆံႏွီးေႏွာမႈမ်ား၏ အားနည္းခ်က္မ်ားကလူမႈေရး တစ္ဖက္စြန္းနင္းေရာက္လာမႈ (SocialPolarization) ကိုေျဖရွင္းရန္ ဇူကာဘတ္၏အဆိုျပဳခ်က္ကိုလည္းယုတ္ေလ်ာ့ေစသည္။ လူအမ်ားကို  ခ်ိတ္ဆက္ေပးၿပီး မတူညီေသာစဥ္းစားခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ျပေပး႐ုံႏွင့္လူမႈေရးကြာဟခ်က္မ်ားကို ေလ်ာ့ပါးေစမည္မဟုတ္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ‘လူအမ်ားကို ၎တို႔စဥ္းစားခ်က္ႏွင့္မတူညီေသာ အျခား ႐ႈေထာင့္မွၾကည့္သည့္ေဆာင္းပါးမ်ားကိုျပျခင္းက တစ္ဖက္ေစာင္းနင္း ျဖစ္မႈကိုပိုဆိုးေစသည္။ အေၾကာင္းမွာ အျခား႐ႈေထာင့္အျမင္မ်ားကို  တစိမ္းအျမင္မ်ားအျဖစ္႐ႈျမင္ေစေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္’ ဟု ဇူကာဘတ္ ေျပာဆိုခ်က္မွာမွန္ကန္ပါသည္။ ဇူကာဘတ္ကအႀကံျပဳသည္မွာ ထိုသို႔မတူညီသည့္ အျမင္မ်ားျပမည့္အစား “လူေတြကိုတစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္ လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးအျဖစ္အျပည့္အဝသိကၽြမ္းလာေစဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။  တစ္ဦးရဲ႕ထင္ျမင္ယူဆခ်က္ကိုပဲ အြန္လိုင္းမွာျမင္ရမယ့္အစား ဒီပုဂၢိဳလ္က ဘယ္လိုလူမ်ိဳးျဖစ္တယ္ဆိုတာ သိလာျခင္းအားျဖင့္ ေဆြးေႏြးျငင္းခုံမႈေတြကိုတိုးတက္လာဖို႔ အေကာင္းဆုံးနည္းလမ္းေတြရလာမွာျဖစ္ပါတယ္။  လူတစ္ဦးနဲ႔တစ္ဦးဒီလို အျပည့္အဝသိလာေစဖို႔ဆိုတဲ့ကိစၥကို ေဆာင္႐ြက္ဖို႔အတြက္ ေဖ့စ္ဘုတ္ကလြဲရင္ ဘယ္သူမွမလုပ္ႏိုင္ေလာက္တဲ့  ေနရာမ်ိဳးမွာရွိေနပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔လူေတြကို တစ္ဦးနဲ႔တစ္ဦး တူညီႏိုင္တဲ့ကိစၥေတြျဖစ္တဲ့ အားကစားအသင္းေတြ၊ တီဗီအစီအစဥ္ေတြ၊ ဝါသနာေတြမွာ ခ်ိတ္ဆက္ေပးျခင္းအားျဖင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္ သေဘာမတူညီတဲ့ကိစၥေတြမွာ ေဆြးေႏြးဖို႔ပိုၿပီးလြယ္ကူလာေစမွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ဆိုပါသည္။

သို႔ေသာ္ျငားလည္း လူတစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦးမွာ လူပုဂၢိဳလ္တစ္ေယာက္အေနႏွင့္ ‘အျပည့္အဝ’ သိဖို႔ရန္ အရမ္းခက္ခဲပါသည္။ ထိုသို႔လုပ္ရန္မွာအခ်ိန္အမ်ားႀကီး ေပးရပါသည္။ ထို႔အျပင္တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး ထိေတြ႕ ဆက္ဆံဖို႔လည္းလိုပါသည္။ ေရွ႕ကဆိုခဲ့သလို ပ်မ္းမၽွဟိုမိုေဆးပီးယန္း  (ံHomo sapiens) တစ္ဦးအေနႏွင့္ လူေပါင္း ၁၅၀ ေက်ာ္ထက္ပိုၿပီးရင္းရင္းႏွီးႏွီးသိဖို႔ရန္ ျဖစ္ႏိုင္ခ်င္မွျဖစ္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ လူ႕အသိုက္အဝန္းမ်ား တည္ေဆာက္ျခင္းမွာစံအားျဖင့္ တစ္ခုလိုခ်င္လၽွင္တစ္ခုစြန္႔လႊတ္ရဆိုသည့္ အေျခအေနမ်ိဳး (zero-sum game) မျဖစ္သင့္ေပ။  လူသားတစ္ဦးအေနႏွင့္တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ မတူညီေသာအုပ္စုမ်ားတြင္  ပါဝင္ႏိုင္သည္။ ကံဆိုးသည္မွာလူသားတစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး ရင္းရင္းႏွီးႏွီးဆက္ဆံႏိုင္မႈမွာ တစ္ခုလိုခ်င္လၽွင္တစ္ခုစြန္႔လႊတ္ဆိုသည့္ အေျခအေနမ်ိဳးျဖစ္ႏိုင္သည္။ ကန္႔သတ္ခ်က္အတိုင္းအတာတစ္ခုကို ေက်ာ္လြန္လာလၽွင္စာဖတ္သူအေနႏွင့္ အီရန္ သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ဂ်ီးရီးယားမွ အြန္လိုင္းသူငယ္ခ်င္းမ်ားကိုသိရန္အခ်ိန္ႏွင့္အင္အားသုံးလိုက္ရသည့္အတြက္ စာဖတ္သူ၏အိမ္နီးနားခ်င္းမ်ားကိုသိႏိုင္စြမ္းကို ထိခိုက္သည္ဆိုတာမ်ိဳး ျဖစ္ႏိုင္သည္။

အင္ဂ်င္နီယာတစ္ဦးက လူအမ်ားအြန္လိုင္းတြင္ ဝယ္ယူသည့္အခ်ိန္ကို ေလ်ာ့နည္းေစၿပီး အြန္လိုင္းျပင္ပကမၻာတြင္ သူငယ္ခ်င္းမ်ားႏွင့္အဓိပၸာယ္ရွိသည့္ အလုပ္မ်ားလုပ္ေစႏိုင္သည့္ နည္းလမ္းကိရိယာအသစ္မ်ိဳးထြင္ႏိုင္ၿပီဆိုပါက ေဖ့စ္ဘုတ္အတြက္အေရးႀကီးသည့္စမ္းသပ္ခ်က္ျဖစ္ လာမည္ျဖစ္သည္။ ေဖ့စ္ဘုတ္အေနႏွင့္ထိုသို႔ေသာ နည္းလမ္းကိုလက္ခံက်င့္သုံးမည္ေလာသို႔တည္းမဟုတ္ ဖိႏွိပ္ထားမည္ေလာ။ ေဖ့စ္ဘုတ္အေနႏွင့္ယုံယုံၾကည္ၾကည္ျဖင့္ ခုန္ပ်ံေက်ာ္လႊားမႈလုပ္ကာ ဘ႑ာေရး အက်ိဳးစီးပြားမ်ားကိုဦးစားမေပးဘဲလူမႈေရးကိစၥမ်ားကို ဦးစားေပးမည္ေလာ။ ထိုကဲ့သို႔ဦးစားေပးၿပီး ဘ႑ာေရး ခၽြတ္ၿခဳံက်မႈကိုလည္းေရွာင္ရွားႏိုင္ပါက အလြန္အေရးပါေသာေျပာင္းလဲမႈႀကီးျဖစ္လာမည္ျဖစ္သည္။

ေလးလပတ္ဘ႑ာေရးအစီရင္ခံစာမ်ားထက္ အြန္လိုင္းျပင္ပကမၻာကို ပိုဂ႐ုစိုက္ျခင္းကေဖ့စ္ဘုတ္၏ အခြန္မူဝါဒအေပၚတြင္လည္း  သက္ေရာက္မႈရွိမည္ျဖစ္သည္။ အေမဇြန္၊ ဂူဂယ္လ္၊ အက္ပဲလ္ႏွင့္  အျခားနည္းပညာကုမၸဏီႀကီးမ်ားကဲ့သို႔ပင္ ေဖ့စ္ဘုတ္ကိုလည္းအခြန္တိမ္းေရွာင္မႈရွိသည္ဟု ထပ္ခါတလဲလဲ စြပ္စြဲမႈမ်ားရွိသည္။ အြန္လိုင္းေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားကို အခြန္ေကာက္ခံရန္သေဘာသဘာ၀အားျဖင့္ကို  ခက္ခဲျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ဂလိုဘယ္ေကာ္ပိုေရးရွင္းႀကီးမ်ားမွာ ဘ႑ာေရး အစီရင္ခံစာမ်ား ဖန္တီးရာတြင္ နည္းမ်ိဳးစုံျဖင့္ ဉာဏ္နီဉာဏ္နက္ပြားၾကျခင္းျဖစ္သည္။ လူအမ်ားမွာ အြန္လိုင္းေပၚတြင္သာ အဓိကေနထိုင္ ျခင္းျဖစ္ၿပီး ၎တို႔၏အြန္လိုင္းတည္ရွိမႈအတြက္ လိုအပ္သည့္နည္းပညာကိရိယာမ်ား ေပးအပ္ထားသည္ဟု ယူဆပါကအြန္လိုင္းျပင္ပကမၻာရွိအစိုးရမ်ားကို အခြန္မေဆာင္ဘဲတိမ္းေရွာင္ေနသည္ဆိုလၽွင္ေတာင္မွ  နည္းပညာကုမၸဏီႀကီးမ်ားအေနႏွင့္ မိမိကိုယ္ကိုအက်ိဳးရွိသည့္လူမႈေရးဝန္ေဆာင္မႈအျဖစ္ မွတ္ယူေနႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ္လူသားမ်ားတြင္ခႏၶာကိုယ္ရွိေသးၿပီး သို႔ျဖစ္သည့္အတြက္ေၾကာင့္လမ္းမ်ား၊ ေဆး႐ုံမ်ား၊  မိလႅာစနစ္မ်ား လိုအပ္ေသးသည္ကို သတိရပါကအခြန္တိမ္းေရွာင္သည္မွာတရားပါသည္ေျပာဖို႔ပိုခက္လာသည္။ အေရးႀကီးဆုံး လူမႈေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ ဘ႑ာေရးအေထာက္အပံ့ေပးရန္ကိုေတာ့လုပ္ေဆာင္ေပးျခင္းမရွိဘဲ ဘယ္နည္းအားျဖင့္ လူမႈအသိုက္အဝန္းမ်ား၏အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားကို ခ်ီးမြမ္းေျပာဆိုႏိုင္ပါမည္နည္း။

ေဖ့စ္ဘုတ္အေနႏွင့္သူ႕စီးပြားေရးေမာ္ဒယ္လ္ပုံစံကိုေျပာင္းၿပီး  အြန္လိုင္းျပင္ပတြင္ေနထိုင္ရန္အားေပးေသာ အခြန္မူဝါဒကိုက်င့္သုံးကာ  ကမၻာႀကီးကိုေပါင္းစည္းေစၿပီး တစ္ၿပိဳင္ထဲမွာလည္းအျမတ္ဆက္ရႏိုင္သည့္ နည္းလမ္းေတြ႕ပါေစဟု ဆုေတာင္း႐ုံသာတတ္ႏိုင္ပါသည္။ မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အေနႏွင့္ေဖ့စ္ဘုတ္၏ ကမၻာ့အသိုက္အဝန္းဖန္တီးေရးဆိုသည့္ ရည္မွန္းခ်က္အျမင္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီး ေဖ့စ္ဘုတ္အေပၚလက္ေတြ႕ မက်သည့္ ေမၽွာ္လင့္ခ်က္မ်ိဳးလည္းမထားရွိသင့္ေပ။ သမိုင္းကိုျပန္ၾကည့္လၽွင္ ေကာ္ပိုေရးရွင္းႀကီးမ်ားမွာ လူမႈေရးႏွင့္ႏိုင္ငံေရးေတာ္လွန္ေရးမ်ားအတြက္ စံျပေရွ႕ေဆာင္မ်ားမဟုတ္ၾကေခ်။ တကယ့္ေတာ္လွန္ေရးမ်ားမွာ  စၿပီး သိပ္မၾကာခင္ပင္ေကာ္ပိုေရးရွင္းမ်ား၊ ယင္းတို႔၏ ဝန္ထမ္းမ်ား၊  ရွယ္ယာရွင္မ်ားမလိုလားသည့္ စြန္႔လႊတ္အနစ္နာခံမႈမ်ိဳးေတာင္းဆိုတတ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ပင္ေတာ္လွန္ေရးလုပ္မည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားမွာ ဘုရားေက်ာင္းမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ စစ္တပ္မ်ားထူေထာင္ျခင္းျဖစ္သည္။ အာရပ္ကမၻာတြင္ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ေဖ့စ္ဘုတ္ႏွင့္တြစ္တာေတာ္လွန္ေရးဆိုသည့္ ေတာ္လွန္ေရးမ်ားမွာအြန္လိုင္းအသိုက္အဝန္းအုပ္စုမ်ားက ေမၽွာ္လင့္ခ်က္အျပည့္ျဖင့္ စတင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေသာ္လည္း ႐ႈပ္ေထြးေပြလီလွသည့္အြန္လိုင္းျပင္ပကမၻာသို႔ ေရာက္သြားေသာအခါတြင္မူယင္းေတာ္လွန္ေရးမ်ားကို ဘာသာေရးအစြန္းေရာက္မ်ား၊ စစ္အာဏာရွင္အစိုးရမ်ားက ဦးေဆာင္ၾကျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ေဖ့စ္ဘုတ္အေနႏွင့္ကမၻာႏွင့္ခ်ီေသာေျပာင္းလဲ ေတာ္လွန္ေရးႀကီးစတင္ရန္ ရည္မွန္းသည္ဆိုပါက အြန္လိုင္းႏွင့္အြန္လိုင္းျပင္ပကမၻာကိုဆက္စပ္သည့္အလုပ္ကို ယခုထက္ပို၍ေသခ်ာေကာင္းမြန္စြာ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ရန္လိုေပမည္။ ေဖ့စ္ဘုတ္ႏွင့္အျခားအြန္လိုင္းကုမၸဏီႀကီး မ်ားမွာ လူသားမ်ားကို မ်က္လုံးတစ္စုံ၊ နား႐ြက္တစ္စုံ၊ လက္ဆယ္ေခ်ာင္း၊  ဖုန္းတစ္လုံးႏွင့္ ခရစ္ဒစ္ကတ္သာပါေသာ အျမင္အၾကားအာ႐ုံႏွစ္မ်ိဳးထဲသာရွိသည့္ သတၱဝါမ်ားအျဖစ္ျမင္ေလ့ရွိၾကသည္။ လူသားမ်ားကိုေပါင္းစည္းရန္ အေရးႀကီးသည့္ေျခလွမ္းမွာ လူသားမ်ားတြင္ခႏၶာကိုယ္ရွိသည္ဆိုသည့္အခ်က္ကို နားလည္သေဘာေပါက္လက္ခံရန္ လိုအပ္ျခင္းျဖစ္သည္။

ဤကဲ့သို႔ နားလည္သေဘာေပါက္လက္ခံျခင္းတြင္လည္း သူ႕အားနည္းခ်က္ႏွင့္သူရွိပါသည္။ အြန္လိုင္း အယ္လ္ဂိုရစ္သမ္မ်ား၏အားနည္းခ်က္ကိုသေဘာေပါက္ျခင္းက နည္းပညာကုမၸဏီႀကီးမ်ားကိုသူတို႔လက္တံ ပိုခ်ဲ႕ရန္သာ အားေပးေကာင္းအားေပးႏိုင္ပါသည္။ ဂူဂယ္လ္ မ်က္မွန္ (Google  Glass) ႏွင့္ ပိုကီမြန္ဂိုး (Pokemon Go) ကဲ့သို႔ေသာ ဂိမ္းမ်ားကအြန္လိုင္းႏွင့္အြန္လိုင္းျပင္ပကမၻာကြာျခားခ်က္ကို ေဖ်ာက္ဖ်က္ၿပီး တစ္ခုတည္းေသာတိုးျမႇင့္ထားသည့္အရွိတရားေလာက  (Single Augmented Reality ) အျဖစ္ျမင္လာေစရန္ ဖန္တီးျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ပိုၿပီးေလးနက္ေသာအဆင့္တြင္ ဇီ၀အာ႐ုံခံကိရိယာမ်ားႏွင့္ ဦးေႏွာက္ႏွင့္ကြန္ပ်ဴတာ တိုက္႐ိုက္ခ်ိတ္ဆက္ေသာနည္းစနစ္မ်ားက အီလက္ထ႐ြန္နစ္စက္ကိရိယာမ်ားႏွင့္ သက္ရွိခႏၶာကိုယ္အၾကား ျခားနားခ်က္ကိုပါ ေပ်ာက္ပ်က္ေစၿပီးကၽြႏ္ုပ္တို႔၏အေရျပားေအာက္ထိတိုက္႐ိုက္ပင္  ေဖာက္ထြင္းဝင္ေရာက္လာႏိုင္ရန္ရည္မွန္းျခင္းျဖစ္ပါသည္။  နည္းပညာကုမၸဏီႀကီးမ်ားက လူသားခႏၶာကိုယ္အေၾကာင္းနားလည္လက္ခံလာၿပီဆိုရင္လည္း လက္ရွိကၽြႏ္ုပ္တို႔ မ်က္လုံးမ်ား၊ လက္ေခ်ာင္းမ်ားႏွင့္ခရက္ဒစ္ကတ္ကို ဩဇာလႊမ္းမိုးဖို႔ႀကိဳးစားသလိုမ်ိဳး ကၽြႏ္ုပ္တို႔ခႏၶာကိုယ္တစ္ခုလုံးကို  ဩဇာလႊမ္းမိုးဖို႔ႀကိဳးစားေကာင္းႀကိဳးစားလာႏိုင္ပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အေနႏွင့္အြန္လိုင္းႏွင့္ အြန္လိုင္းျပင္ပကမၻာၾကားျခားနားေနသည့္ေန႔မ်ားကို ျပန္ေျပာင္းတမ္းတရပါသည္ဆိုသည့္အျဖစ္မ်ိဳးလည္း ေရာက္ေကာင္းေရာက္လာႏိုင္ပါသည္။     

သီဟဝင့္ေအာင္

(ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္။)

         

 

 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *