အဂတိ၊ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္စြမ္းအင္ဝန္ႀကီး ဦးဝင္းခိုင္ႏွင့္ LNG ငါးႀကီးသလား။

အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္သည္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာနကို ယခုလဆန္းပိုင္းအတြင္း ဝင္ေရာက္စစ္ေဆးလ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ထို႔အတူ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး၊ ဒုဝန္ႀကီးအပါအဝင္ ၎တို႔ ဇနီးမ်ား၏ ေငြစာရင္းမ်ားကို စစ္ေဆးရန္ အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္က ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္သို႔ အေၾကာင္းၾကားခဲ့ေၾကာင္း ျပည္တြင္းမီဒီယာတစ္ခုျဖစ္ေသာ မဇၥ်ိမသတင္းဌာနက ဇူလိုင္လ၂၀ ရက္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

လြန္ခဲ့သည့္ တစ္ႏွစ္ခန္႔ ဇြန္လ ၄ ရက္က က်င္းပသည့္ ျပည္သူလႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးတြင္ မင္းကင္းမဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္သူလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေမာင္ျမင့္က သဘာဝဓာတ္ေငြ႔ရည္ LNG မွ လွ်ပ္စစ္ထုတ္မည့္ စီမံကိန္းမ်ားကိစၥ တင္ဒါမေခၚဘဲ ပုဂၢလိကသို႔လုပ္ကိုင္ခြင့္ေပးခဲ့မႈအေပၚ ေမးခြန္းထုတ္ခဲ့သည္။

LNG မွ လွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္မည့္ စီမံကိန္းမ်ားျဖစ္သည့္ ကန္ေပါက္စီမံကိန္း၊ မီးေလာင္ဂ်ိဳင္စီမံကိန္း၊ အလံုစီမံကိန္းႏွင့္ ေက်ာက္ျဖဴ CCGT စီမံကိန္းေလးခုကို တင္ဒါမေခၚဘဲ လုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳခဲ့ျခင္းအတြက္ ေမးခြန္းထုတ္ခဲ့ျခင္းလည္းျဖစ္သည္။

မီးေလာင္ဂ်ိဳင္စီမံကိန္းအတြက္ Zhefu & Supreme ကုမၸဏီႏွင့္ ေက်ာက္ျဖဴ CCGT စီမံကိန္းအတြက္ Sinohydro & Supreme ကုမၸဏီက လုပ္ပိုင္ခြင့္ရရွိထားသည္။

အဆိုပါစီမံကိန္းႏွစ္ခုတြင္ ပါဝင္လ်က္ရွိသည့္ Supreme ကုမၸဏီသည္ အဂတိမႈျဖင့္ စစ္ေဆးခံရသည့္ စီမံဘ႑ာဝန္ႀကီးေဟာင္း ဦးေက်ာ္ဝင္းဇနီး ဝင္ေရာက္လုပ္ကိုင္ေနသည္ကုမၸဏီျဖစ္သည္ဟု သတင္းထြက္ေနေၾကာင္း ဦးေမာင္ျမင့္က လႊတ္ေတာ္တြင္ ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

ထို႔အတူ အဂတိသံသယျဖင့္ စစ္ေဆးခံခဲ့ရေသာ စီမံဘ႑ာဝန္ႀကီးေဟာင္း ဦးေက်ာ္ဝင္းဇနီးဝင္ေရာက္လုပ္ကိုင္ေနသည္ဆိုေသာ Supreme ကုမၸဏီႏွင့္ လက္ရွိတြင္ အဂတိမႈျဖင့္ စစ္ေဆးခံေနရသည္ဟု သတင္းမ်ားထြက္ေပၚေနေသာ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဦးဝင္းခိုင္၏ UE Myanmar ကုမၸဏီတို႔သည္ ပူးေပါင္းလ်က္ရွိသည္ဟု သတင္းမ်ားထြက္ေပၚေနေၾကာင္းလည္း ဦးေမာင္ျမင့္က လႊတ္ေတာ္အတြင္း ေျပာၾကားသည္။

ဝန္ႀကီးဦးဝင္းခိုင္သည္ လက္႐ွိတြင္ ေဆးခြင့္ယူထားသည္။

အေသးစိတ္ကို လြန္ခဲ့ေသာ တစ္ႏွစ္ခန္႔က The Voice Journal တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ ‘LNG ငါးႀကီးသလား’ ေဆာင္းပါးတြင္ ဆက္လက္ဖတ္႐ူႏုိင္ပါသည္။

http://m.voicejournalmm.com/Home/Detail/10817

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *