“ကၽြန္ေတာ္တို႔ကုမၸဏီကလုပ္ေဆာင္ေနတဲ့ မည္သည့္စီမံကိန္းအတြက္ကိုေသာ္လည္းေကာင္း ၊ Supreme  ကုမၸဏီအတြက္ကိုေသာ္လည္းေကာင္း အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္က စစ္ေဆးတာမရွိပါဘူး”

ပံုစာ - Supreme Trading Company ဒုတိယအမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္ ဦးထူးထူးေအာင္

Supreme Trading Company Limited ဒုတိယအမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္ ဦးထူးထူးေအာင္ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံျခင္း

အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္က လၽွပ္စစ္ႏွင့္စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးထံသို႔ ဝင္ေရာက္စစ္ေဆးေၾကာင္း သတင္းမ်ားထြက္ေပၚလာသည္။ ထို႔အတူ လြန္ခဲ့သည့္ တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ကလည္း အဆိုပါဝန္ႀကီးဌာနသည္ လၽွပ္စစ္ဓာတ္အားထုတ္လုပ္ေရးစီမံကိန္းေလးခုကို တင္ဒါမေခၚဘဲ လုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳခဲ့ေၾကာင္း မင္းကင္းမဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေမာင္ျမင့္က ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္တြင္ ေမးခြန္းထုတ္ခဲ့သည္။ အဆိုပါစီမံကိန္းမ်ားအနက္ႏွစ္ခုကို Supreme ကုမၸဏီက တ႐ုတ္ႏိုင္ငံပိုင္ ကုမၸဏီႏွစ္ခုႏွင့္ ဖက္စပ္လုပ္ကိုင္ခြင့္ရခဲ့သည္။ စီမံ/ဘ႑ာဝန္ႀကီးေဟာင္း ဦးေက်ာ္ဝင္း၏ဇနီးသည္ Supreme တြင္ ဝင္ေရာက္လုပ္ကိုင္သည္ဟု သတင္းထြက္ေပၚခဲ့မႈ၊ အဆိုပါကုမၸဏီႏွင့္ လက္ရွိ လၽွပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး၏ UE Myanmar ကုမၸဏီတို႔ ပူးေပါင္းထားသည္ဟု သတင္းထြက္ေပၚမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ Supreme Trading Companies လက္ေအာက္ရွိ Supreme Trading Company Limited ဒုတိယအမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္ ဦးထူးထူးေအာင္ႏွင့္ The Voice Journal က သီးသန္႔ေတြ႕ဆုံထားျခင္းျဖစ္သည္။

The Voice Journal – Supreme ကုမၸဏီအေန နဲ႔ ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ လၽွပ္စစ္ဓာတ္အားစီမံကိန္း ေလးခု အနက္ ႏွစ္ခုမွာ ပါဝင္ခြင့္ရခဲ့တယ္ေပါ့။ အရင္ဆုံး အဲဒါနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး နည္းနည္းရွင္းျပေပးပါ။ ဘယ္လို ရရွိခဲ့တာလဲ။

UHHA – ကၽြန္ေတာ္တို႔ Supreme က အနည္းစုရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအေနနဲ႔ ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္တဲ့ စီမံကိန္းက ႏွစ္ခုပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီစီမံကိန္းႏွစ္ခုကမွာ တစ္ခုက ရခိုင္ျပည္နယ္ ေက်ာက္ျဖဴမွာရွိတဲ့ ၁၂၅ မဂၢါဝပ္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ကေနၿပီးေတာ့ လၽွပ္စစ္ဓာတ္အားထုတ္လုပ္တဲ့ စီမံကိန္းျဖစ္ပါတယ္။ ဒီစီမံကိန္းက ၂၀၁၄ ခုႏွစ္မွာ တ႐ုတ္ျပည္သူသမၼတႏိုင္ငံက အစိုးရက ၁၀၀ ရာခိုင္ႏႈန္းပိုင္ဆိုင္တဲ့ Sino Hydro Corporation က တည္ေဆာက္ဖို႔ တင္ဒါေအာင္ျမင္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဒီစီမံကိန္းကို တ႐ုတ္အစိုးရေခ်းေငြနဲ႔ ဆက္လက္ေဆာင္႐ြက္ျခင္း မျပဳဖို႔အတြက္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရက ဆုံးျဖတ္တဲ့အတြက္ ဒီေခ်းေငြနဲ႔ေဆာင္႐ြက္ မယ့္အစား Sino Hydro Corporation ကိုပဲ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူအေနနဲ႔ မိမိရဲ႕ေငြေၾကးစိုက္ထုတ္ေဆာင္႐ြက္ဖို႔ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရေဆာင္႐ြက္ခ်က္နဲ႔ Notice to Proceed ထုတ္ေပးခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

ဒုတိယစီမံကိန္းကေတာ့ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး ေ႐ႊေသာင္ယံၿမိဳ႕နယ္ခြဲမွာရွိတဲ့ အခုလက္ရွိ မီးေလာင္ခ်ိဳင္လို႔ ေခၚတဲ့ေဒသမွာ ေဆာင္႐ြက္မယ့္ LNG to Power ၁၃၉၀ မဂၢါဝပ္စီမံကိန္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီစီမံကိန္းကလည္း ၂၀၁၆ ခုႏွစ္မွာ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရခြင့္ျပဳခ်က္နဲ႔ နားလည္မႈစာခၽြန္လႊာေရးထိုးခဲ့ၿပီး စီမံကိန္းျဖစ္ႏိုင္ေျခ ေလ့လာမႈကို စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီနားလည္မႈ စာခၽြန္လႊာ သေဘာတူညီခ်က္အရ ဒီစီမံကိန္းရဲ႕ ျဖစ္ႏိုင္ေျခစူးစမ္းေလ့လာမႈကို ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံတဲ့ကုမၸဏီေတြကို ေငြေၾကးေျမာက္ျမားစြာ အကုန္က်ခံၿပီး ေဆာင္႐ြက္ရမယ္။ ေဆာင္႐ြက္ၿပီးတဲ့အခါမွာ ဒီစီမံကိန္းက ရရွိလာတဲ့ စီးပြားေရးရလဒ္ေတြအရ စီးပြားေရးတြက္ေျခကိုက္မႈရွိတယ္။ ေနာက္ၿပီး ေပးေခ်ရတဲ့ ဓာတ္အားခသည္လည္း ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ အထူးသက္သာတဲ့ ႏႈန္းထားျဖစ္တယ္ဆိုရင္ ဒီစီမံကိန္းကို ဒီရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူေတြကို ဦးစားေပးအေကာင္အထည္ေဖာ္ခြင့္ျပဳမယ္ဆိုၿပီး အဲဒီစာခ်ဳပ္မွာ ပါရွိခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီလို ပါရွိတဲ့အတြက္ ကၽြန္ေတာ္တို႔က ႏွစ္ႏွစ္တိတိေပါ့ေလ။ ၂၀၁၆ ကေန ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အထိ ၂ ႏွစ္တာကာလအတြင္း ဒီစီမံကိန္းရဲ႕ ျဖစ္ႏိုင္ေျခေတြကို ကုန္းပိုင္းမွာေရာ၊ ေရပိုင္းမွာေရာ၊ ေနာက္ ၅၀၀ KV မဟာဓာတ္အားလိုင္းကိုလည္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္အထိ သြယ္တန္းဖို႔၊ ေနာက္ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး မီးလင္းခ်ိဳင္ကမ္းေျခမွာ ႏိုင္ငံတကာက LNG တင္သြင္းတင္ပို႔ႏိုင္တဲ့ ေရနက္ဆိပ္ကမ္းတစ္ခုေဆာက္ေပးရမယ္။ ေနာက္ ဒီေဒသအတြက္ လႈိင္းကာတစ္ခုလည္း ပါဝင္မယ္။ ေနာက္ မဟာဓာတ္အားလိုင္း၊ ဓာတ္အားေပးစက္႐ုံပါဝင္မယ္။ ဒီစီမံကိန္းကို အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂ ဒသမ ၄ ဘီလီယံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံၿပီး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူဘက္က အျပည့္အဝရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမယ္။ ေနာက္ ၅၀၀ KV မဟာဓာတ္အားလိုင္းကို ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီးကေန ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအထိ ကုမၸဏီရဲ႕စရိတ္နဲ႔ တည္ေဆာက္ၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္ကို ဥပေဒအရ လႊဲေျပာင္းေပးရမယ္။ ေနာက္ ဒီက ထြက္ရွိလာတဲ့ လၽွပ္စစ္ဓာတ္အားကလည္း အျခားကထြက္ရွိလာတဲ့ ဓာတ္အားခထက္ မ်ားစြာသက္သာတဲ့ ႏႈန္းထားနဲ႔ ေပးေခ်မယ္။ ေနာက္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဘက္ကေန လၽွပ္စစ္ဓာတ္အားထုတ္လုပ္ရာမွာ သဘာ၀ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈ မရွိတဲ့ LNG လို႔ေခၚတဲ့ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕အရည္ကို သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕အျဖစ္ အသြင္ေျပာင္းၿပီး ထုတ္လုပ္မယ္ဆိုၿပီး တင္ျပခဲ့တဲ့အခါ ႏိုင္ငံေတာ္က ၂၀၁၆ ခုႏွစ္က ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့တဲ့ သေဘာတူစာခ်ဳပ္မွာတဲ့ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းေတြနဲ႔ ကိုက္ညီတဲ့အတြက္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရက လုပ္ငန္းဆက္လက္ေဆာင္႐ြက္ခြင့္ ထုတ္ေပးခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ တင္ဒါမေခၚဘဲနဲ႔ လုပ္ငန္းေတြကို ခ်ေပးခဲ့တယ္လို႔ ေဝဖန္ၾကေသာ္လည္းပဲ တကယ္က ေက်ာက္ျဖဴေရအားလၽွပ္စစ္စီမံကိန္းသည္ Sino Hydro Corporation သည္ တင္ဒါေအာင္ျမင္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္က ျပည္ပေခ်းေငြနဲ႔ မေဆာင္႐ြက္လိုတဲ့အတြက္ တင္ဒါေအာင္ျမင္ခဲ့တဲ့ကုမၸဏီကိုပဲ အလုံးစုံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈနဲ႔ ေဆာင္႐ြက္ေစခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီးမွာရွိတဲ့ LNG ကေန ထုတ္မယ့္ လၽွပ္စစ္ဓာတ္အားေပးစက္႐ုံကလည္း ၂၀၁၆ ခုႏွစ္မွာ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရနဲ႔ ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့တဲ့ သေဘာတူစာခ်ဳပ္အတိုင္း လိုက္နာေဆာင္႐ြက္ေနတာျဖစ္ပါတယ္။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္က်မွ လုပ္ငန္းဆက္လက္ လုပ္ကိုင္ခြင့္ ထုတ္ေပးခဲ့တာလည္း မဟုတ္ပါဘူး။ ဒါက ဒီစီမံကိန္းေတြရဲ႕ ေနာက္ခံသမိုင္းေၾကာင္းကို အက်ဥ္းရွင္းျပတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီစီမံကိန္းခ်မွတ္တဲ့ လုပ္ငန္းစဥ္အဆင့္ဆင့္မွာလည္း သေဘာတူညီခ်က္ေတြအတိုင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့တဲ့အျပင္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရရဲ႕ခြင့္ျပဳခ်က္ကို အၿမဲရယူေဆာင္႐ြက္ခဲ့တာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

The Voice Journal – Sino Hydro Corporation က တင္ဒါေအာင္ျမင္ခဲ့တယ္လို႔ ေျပာတယ္။ ဒါဆို အစ္ကိုတို႔ရဲ႕ Supreme ကုမၸဏီက ဒီစီမံကိန္းမွာ ဘယ္လိုေၾကာင့္ ပါဝင္လာခဲ့တာလဲဗ်။

UHHA – Sino Hydro Corporation က သူတင္ဒါဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္တဲ့အခါမွာ သူတစ္ေယာက္ထဲ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ေပမယ့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔က ေနာက္ကြယ္ကေန သူရဲ႕ Local Partner အျဖစ္ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့တာပါ။ ဒါေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရက အလုံးစုံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေဆာင္႐ြက္ဖို႔ သူတို႔ကို Notice to Proceed ထုတ္ေပးတဲ့အခါမွာ တကယ္တမ္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ရမွာက ရခိုင္ျပည္နယ္ ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္မွာ ျဖစ္တယ္။ ေနာက္တစ္ခါ ဒီေဒသခံေတြရဲ႕ လူမႈစီးပြားဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအပိုင္းေတြ၊ ေနာက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈတိုင္းမွာ ေတြ႕ရွိရတဲ့ သဘာ၀ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈမရွိေစရတဲ့အပိုင္းေတြမွာ ျပည္တြင္းတိုင္းရင္းသားကုမၸဏီပါဝင္ျခင္းအားျဖင့္ ေဒသခံေတြရဲ႕အက်ိဳး၊ တိုင္းျပည္ရဲ႕အက်ိဳးကို ထိန္းေက်ာင္းေဆာင္႐ြက္ေစဖို႔ Sino Hydro Corporation  က ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ရေအာင္ဆိုၿပီး ကၽြန္ေတာ္တို႔ ကုမၸဏီကို ဖိတ္ေခၚခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဘက္ကလည္း ဒါကိုလိုလားစြာနဲ႔ သေဘာတူလက္ခံခဲ့ပါတယ္။

The Voice Journal – ဒါဆိုရင္ အရင္ကေတာ့ Sino Hydro Corporation က ရာႏႈန္းျပည့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံတယ္။ ေနာက္ပိုင္းက် Supreme ကုမၸဏီပါလာတယ္။ ဆိုေတာ့ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအခ်ိဳးအစားက ဘယ္လိုျဖစ္သြားလဲ။

UHHA – သူတို႔ကုမၸဏီက အမ်ားေပါ့ေနာ္။ သူတို႔က ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈရဲ႕ ေလးပုံသုံးပုံအထက္ေပါ့ေနာ္။ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္းအထက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကေတာ့ က်န္တဲ့ ရွယ္ယာေပါ့ေနာ္။ သို႔ေသာ္လည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ အဓိကပါဝင္ေဆာင္႐ြက္တဲ့ အပိုင္းက ခုနေျပာတဲ့ သဘာ၀ပတ္ဝန္းက်င္ မထိခိုက္ဖို႔၊ ေနာက္ ေဒသခံေတြရဲ႕ လူမႈစီးပြားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ဖို႔ဆိုတဲ့ အခန္းက႑ကေန ေဆာင္႐ြက္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

The Voice Journal – ခုနကေျပာတာေတာ့ ေက်ာက္ျဖဴစီမံကိန္းေပါ့။ ဒီဘက္ ဧရာ၀တီတိုင္းက မီးေလာင္ခ်ိဳင္စီမံကိန္းက်ေတာ့ေရာ Supreme ကုမၸဏီက ဘယ္လိုပါဝင္လာတာလဲခင္ဗ်။

UHHA – ကၽြန္ေတာ္တို႔က ၂၀၁၆ ခုႏွစ္မွာ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရခြင့္ျပဳခ်က္နဲ႔ လၽွပ္စစ္ႏွင့္စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာနနဲ႔ နားလည္မႈစာခၽြန္လႊာေရးထိုးစဥ္ကတည္းက ကၽြန္ေတာ္တို႔ကုမၸဏီပါဝင္ခဲ့ပါတယ္။ ကနဦးကတည္းက ပါဝင္ခဲ့တာပါ။

The Voice Journal – အဲဒီစီမံကိန္းေရာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအခ်ိဳးအစားက ဘယ္လိုပုံစံလဲခင္ဗ်။

UHHA – အဲဒီမွာေတာ့ ႏိုင္ငံေတာ္၌ လၽွပ္စစ္ဓာတ္အားဝယ္ယူေရးစာခ်ဳပ္ေတြ၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈစာခ်ဳပ္ေတြနဲ႔ ၫွိႏႈိင္းေနဆဲျဖစ္တဲ့အတြက္ ရွယ္ယာ Ratio က မသတ္မွတ္ရေသးပါဘူး။ ဒီစီမံကိန္းကေတာ့ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အရမ္းႀကီးမားပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္မႈနယ္ပယ္က ဒီစီမံကိန္းသည္ ေဒသခံေတြရဲ႕ လူမႈစီးပြားကို အေထာက္အကူျပဳဖို႔၊ ေနာက္ သဘာ၀ပတ္ဝန္းက်င္မထိခိုက္ဖို႔နဲ႔ ဒီစီမံကိန္းဟာ တည္ဆဲဥပေဒေတြညီဖို႔ ဒီစီမံကိန္းမွာ ပါဝင္ေဆာင္ ႐ြက္မယ့္ Local Partner ေပါ့။ တိုင္းရင္းသား ကုမၸဏီအေနနဲ႔ ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္တာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ Minor အေနနဲ႔ပဲ ပါဝင္ႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ စီမံကိန္းက အရမ္းႀကီးမားတဲ့အတြက္ တိုင္းရင္းသားကုမၸဏီအေနနဲ႔ Major အေနနဲ႔ မေဆာင္႐ြက္ႏိုင္တာ ျဖစ္ပါတယ္။

The Voice Journal – ၿပီးခဲ့တဲ့ တစ္ႏွစ္ေလာက္ကေပါ့။ မင္းကင္းမဲဆႏၵနယ္က ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေမာင္ျမင့္က Supreme ကုမၸဏီမွာ အဂတိမႈနဲ႔စစ္ေဆးခံခဲ့ရတဲ့ စီမံဘ႑ာဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္ဝင္းဇနီးပါဝင္ေနတယ္လို႔ သတင္းေတြထြက္ေနေၾကာင္း တရားဝင္ေျပာၾကားဖူးတယ္။ ဒါနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး တစ္ခုခုမ်ား ေျပာဖို႔ရွိမလား။ ဟုတ္၊ မဟုတ္ ေပါ့။

UHHA – ဟုတ္ကဲ့ ေျပာဖို႔ရွိပါတယ္ဗ်။ လြန္ခဲ့တဲ့ တစ္ႏွစ္ေလာက္က ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေျပာဆိုသြားတဲ့အခ်ိန္မွာပဲ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဘက္ကလည္း ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္ၿပီး ေျဖရွင္းၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ အခုဒီကိစၥနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ပိုၿပီးရွင္းရွင္းလင္းလင္း ျဖစ္ေအာင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကုမၸဏီက ေျပာလိုတာကေတာ့ ယခင္စီမံ/ဘ႑ာဝန္ႀကီးဦးေက်ာ္ဝင္းရဲ႕ ဇနီးျဖစ္ေစ၊ သူ႕ရဲ႕ ေဆြမ်ိဳးနီးစပ္ျဖစ္ေစ၊ သူနဲ႔ တစ္နည္းနည္းနဲ႔ အမ်ိဳးေတာ္စပ္တဲ့သူတစ္ေယာက္ပဲျဖစ္ေစ Supreme ကုမၸဏီမွာ Shareholder အေနနဲ႔ျဖစ္ေစ၊ ဒါ႐ိုက္တာ အေနနဲ႔ျဖစ္ေစ၊ အႀကံေပးအေနနဲ႔ျဖစ္ေစ၊ ဝန္ထမ္းအေနနဲ႔ျဖစ္ေစ ဘယ္လိုနည္းနဲ႔မွ ပါဝင္ပတ္သက္ခဲ့ျခင္း မရွိပါဘူး။ ယခင္က ပါဝင္ပတ္သက္ခဲ့ျခင္းမရွိသလို ယခုလည္း ပါဝင္ပတ္သက္ခဲ့ျခင္းမရွိပါဘူး။ ဒါကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ဝန္ထမ္းစာရင္းေတြ၊ ဒါ႐ိုက္တာအဖြဲ႕စာရင္းေတြ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဆီမွာ အတိအက် ရွိေနပါတယ္။ ဒါ႐ိုက္တာစာရင္းတို႔ ၊ အစုရွယ္ယာရွင္ စာရင္းတို႔ဆိုတာလည္း ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားမွတ္ပုံတင္ဦးစီးဌာနမွာ အခ်ိန္မေ႐ြး ၾကည့္႐ူႏိုင္တဲ့ မွတ္တမ္းေတြလည္းျဖစ္ပါတယ္။

ကၽြန္ေတာ္တို႔ဘက္က ရဲရဲႀကီးအာမခံႏိုင္တာ ကေတာ့ ယခင္စီမံ/ဘ႑ာဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္ဝင္းရဲ႕ ဇနီးျဖစ္ေစ၊ တျခားဘယ္လိုပဲ ေဆြမ်ိဳးနီးစပ္ေတာ္စပ္သူျဖစ္ေစ မည္သည့္ရာထူးနဲ႔မွ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကုမၸဏီမွာ ပါဝင္ပတ္သက္ခဲ့ျခင္းမရွိပါဘူး။ ဒါကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ အာမခံႏိုင္ပါတယ္။

The Voice Journal – ပိုၿပီးရွင္းလင္းသြားေအာင္ပါ။ ဒါက လက္ရွိအခ်ိန္မွာ ပါဝင္ပတ္သက္မႈမရွိတာလား။ ယခင္ကတည္းက မရွိခဲ့တာလားဗ်။

UHHA – ဟုတ္ကဲ့။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ Supreme အေနနဲ႔ လၽွပ္စစ္ဓာတ္အားလုပ္ငန္းကို စတင္လုပ္ကိုင္ခဲ့တာ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ကတည္းျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္ကတည္းက ယခုအခ်ိန္အထိ ကၽြန္ေတာ္တို႔ စစ္ေဆးၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ ဝန္ထမ္းအေနနဲ႔ေတာင္ ပါဝင္ပတ္သက္ျခင္းမရွိပါဘူး။

The Voice Journal – Supreme ကုမၸဏီရဲ႕ ဥကၠ႒ျဖစ္တဲ့ ေဒါက္တာစိန္ျမင့္က အင္ဂ်င္နီယာေကာင္စီရဲ႕ နာယကေနာ္။

UHHA – ဟုတ္ပါတယ္။ ယခင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအင္ဂ်င္နီယာအသင္းရဲ႕ ဥကၠ႒ပါ။ လက္ရွိ အင္ဂ်င္နီယာေကာင္စီရဲ႕ နာယကလည္းျဖစ္ပါတယ္။

The Voice Journal – ဆိုေတာ့ ေဒါက္တာစိန္ျမင့္က လၽွပ္စစ္လုပ္ငန္းထဲကို အေျခမခ်ခင္မွာပဲ လက္ရွိ လၽွပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္ဝန္ႀကီး ဦးဝင္းခိုင္တို႔နဲ႔ ေကာင္းမြန္တဲ့ဆက္ဆံေရးရွိမယ္ ထင္တယ္။ ဦးဝင္းခိုင္ကလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံအင္ဂ်င္နီယာအသင္း ဥကၠ႒ဆိုေတာ့ေလ။

UHHA – ဟုတ္ပါတယ္။ ဆက္ဆံေရးေကာင္းရွိပါ တယ္။

The Voice Journal – ၿပီးခဲ့တဲ့တစ္ႏွစ္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္မွာတရားဝင္ေဆြးေႏြးတုန္းကေတာ့ ဦးဝင္းခိုင္ရဲ႕ UE Myanmar ကုမၸဏီနဲ႔ ေဒါက္တာစိန္ျမင့္ရဲ႕ Supreme တို႔ ပူးေပါင္းထားတယ္ဆိုၿပီး သတင္းထြက္ေနတယ္လို႔ ၾကားသိရတယ္။ ဥပမာအားျဖင့္ အဲဒီကုမၸဏီႏွစ္ခုက ဖက္စပ္ပဲျဖစ္ျဖစ္၊ အက်ိဳးတူပဲ ျဖစ္ျဖစ္ ၊ ရွယ္ယာပိုင္ဆိုင္မႈပဲ ျဖစ္ျဖစ္ ဒီလိုပတ္သက္မႈမ်ိဳးရွိလား။

UHHA –  ဒီကိစၥနဲ႔ပတ္သက္ရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ ပြင့္ပြင့္လင္းေျပာျပလို႔ ရပါတယ္။ Supreme Group of Companies ထဲမွာရွိတဲ့ မည္သည့္ကုမၸဏီနဲ႔မွ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးဝင္းခိုင္ ယခင္ဥကၠ႒အျဖစ္ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့တဲ့ UE Myanmarကုမၸဏီနဲ႔ Joint Venture ျဖစ္ေစ၊ Sub-contract ျဖစ္ေစ၊ Partnership ျဖစ္ေစ မည္သည့္နည္းနဲ႔မၽွ ပူးေပါင္း ေဆာင္႐ြက္ျခင္းမရွိခဲ့ပါဘူး။ ဒါကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ မွတ္တမ္းမွတ္ရာေတြကို စစ္ေဆးၿပီးေတာ့ အာမခံခ်က္ေပးလိုက္ပါတယ္။ ေနာက္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ဥကၠ႒ ေဒါက္တာစိန္ျမင့္သည္ ၁၉၇၀ ျပည့္ႏွစ္ေက်ာ္ကတည္းက ရန္ကုန္နည္းပညာတကၠသိုလ္မွာ Petroleum Engineering ရဲ႕ပါေမာကၡျဖစ္ပါတယ္။ ရန္ကုန္ နည္းပညာတကၠသိုလ္မွာလည္း အေဆာင္မႉးအျဖစ္လည္း တာဝန္ယူခဲ့တယ္။ လက္ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံအင္ဂ်င္နီယာေလာကမွာ နာမည္ေက်ာ္ၾကား လူသိမ်ားတဲ့ အင္ဂ်င္နီယာအားလုံးနဲ႔ ဆရာတပည့္အေနနဲ႔ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္အေနနဲ႔ေသာ္ လည္းေကာင္း ရင္းႏွီးတဲ့ ဆက္ဆံေရးရွိခဲ့ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဥကၠ႒ႀကီးနဲ႔ ရင္းႏွီးတဲ့ဆက္ဆံေရးရွိတဲ့ အင္ဂ်င္နီယာေတြ အမ်ားႀကီးရွိပါတယ္။ လက္ၫႈိးထိုးလို႔ မလြဲပါဘူး။ အဲဒီအင္ဂ်င္နီယာေတြထဲမွာ လက္ရွိမွာ ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ အေရးႀကီးတဲ့ တာဝန္ေတြကို ထမ္းေဆာင္ေနတဲ့ အင္ဂ်င္နီယာေတြလည္း အမ်ားႀကီးရွိပါတယ္။ သို႔ေသာ္လည္း ဒီလိုမ်ိဳး လူပုဂၢိဳလ္အရရင္းႏွီးတဲ့ဆက္ဆံေရး ဥကၠ႒နဲ႔ ရွိတာသည္ စီးပြားေရးအရ ဆက္စပ္မႈရွိတာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒါ့ေၾကာင့္ ျပန္ေျပာရရင္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးဝင္းခိုင္ ယခင္ဥကၠ႒အျဖစ္ေဆာင္႐ြက္ခဲ့တဲ့ UE Myanmar ကုမၸဏီနဲ႔ Supreme ကုမၸဏီေအာက္မွာရွိတဲ့ ကုမၸဏီေတြနဲ႔ မည္သည့္အခ်ိန္မွာမွ  Joint Venture ျဖစ္ေစ၊ Sub-contract ျဖစ္ေစ၊ Partnership ျဖစ္ေစ တစ္နည္းနည္းစီးပြားေရး ပတ္သက္မႈမရွိဘူးလို႔ ကၽြန္ေတာ္ ေျပာခ်င္ပါတယ္။

The Voice Journal – အခု အဂတိေကာ္မရွင္က လၽွပ္စစ္ႏွင့္စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာနကို ဝင္ေရာက္စစ္ေဆးတယ္ဆိုၿပီး သတင္းေတြထြက္ေနတယ္။ ၿပီးေတာ့ ဒီကိစၥနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး Supreme ကုမၸဏီပါဝင္တဲ့ စီမံကိန္းႏွစ္ခုမွာ တင္ဒါမေခၚဘဲ လုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳတာနဲ႔ ဆက္စပ္ၿပီး ထင္ေၾကးေပးေျပာဆိုမႈေတြ ရွိလာတယ္။ ဒါနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး တစ္ခုခုေျပာဖို႔ရွိလား။

UHHA – ဒါကေတာ့ အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္အေနနဲ႔လည္း လက္ရွိမွာ စုံစမ္းစစ္ေဆးေနဆဲျဖစ္တဲ့အတြက္ ေကာ္မရွင္အေနနဲ႔လည္း သတင္းထုတ္ျပန္ျခင္းမရွိေသးပါဘူး။ လၽွပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာနကလည္း မည္သည့္ကိစၥကို စုံစမ္းစစ္ေဆးေနတယ္လို႔ သတင္းထုတ္ျပန္ျခင္း မရွိေသးပါဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ Supreme ကုမၸဏီအေနနဲ႔ တစ္ခုေျပာႏိုင္တာကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကုမၸဏီရဲ႕ ႐ူေထာင့္ကပဲ ေျပာႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ လက္ရွိမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကုမၸဏီက လုပ္ေဆာင္ေနတဲ့ မည္သည့္ စီမံကိန္းအတြက္ကိုေသာ္လည္းေကာင္း ၊ Supreme ကုမၸဏီအတြက္ကိုေသာ္လည္းေကာင္း အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္က ကၽြန္ေတာ္တို႔ အေပၚကို စစ္ေဆးတာမရွိပါဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ကုမၸဏီသည္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ႏွစ္ဆန္းပိုင္းကတည္းက Anti-Corruption Code of Ethics ကို ကုမၸဏီမွာရွိတဲ့ ရာထူးအဆင့္ေပါင္းစုံ၊ ဝန္ထမ္းေပါင္းစုံကို လက္မွတ္ေရးထိုးခိုင္းၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ အဂတိလိုက္စားမႈနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး မည္သည့္လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကိုမွ ကုမၸဏီဘက္က သည္းခံမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ အေရးယူေဆာင္႐ြက္ဖို႔အတြက္ လိုအပ္တဲ့ အစီအစဥ္ေတြ ကၽြန္ေတာ္တို႔မွ ခ်မွတ္ထားၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ အဂတိလိုက္စားမႈတ္ိုက္ဖ်က္ေရးအဖြဲ႕ ကုမၸဏီအတြင္း သီးျခားဖြဲ႕စည္းထားၿပီး ကၽြန္ေတာ္တို႔ကုမၸဏီက လုပ္ေဆာင္တဲ့ လုပ္ေဆာင္ခ်က္အားလုံးကို အဲဒီအဖြဲ႕က စိစစ္ၿပီးမွ လုပ္ေဆာင္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကုမၸဏီက ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕အက်ိဳးအတြက္ လုပ္ေဆာင္ေနတဲ့ စီမံကိန္းေတြမ်ားစြာရွိၿပီး အဂတိလိုက္စားမႈ မျဖစ္ေပၚေရးဟာ ကုမၸဏီရဲ႕ အဓိကရည္မွန္းခ်က္လည္း ျဖစ္ပါတယ္။ Supreme နဲ႔ အဂတိကိစၥ ဆက္စပ္ၿပီး ေျပာဆိုတာေတြရွိပါတယ္။ ေမးခြန္းေတြ ထုတ္ခဲ့တာကလည္း လြန္ခဲ့တဲ့ တစ္ႏွစ္ခြဲေက်ာ္ကတည္းက ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္ကတည္းက ထုတ္ျပန္ခ်က္ေတြနဲ႔ ရွင္းလင္းခဲ့ပါတယ္။ သို႔ေသာ္လည္း ခုခ်ိန္ထိ သို႔ေလာသို႔ေလာျဖစ္ရေအာင္ ေရးသားေဖာ္ျပေနတာေတြ ရွိပါတယ္။ အဲဒီလိုေရးသားတာေတြက ခုလို ရွင္းျပတာေတြကို သေဘာေပါက္ၿပီး ျပင္ဆင္ေဖာ္ျပေစခ်င္ပါတယ္။ အစ္ကိုေမးတဲ့ ေမးခြန္းနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး အဂတိေကာ္မရွင္က မည္သည့္အမႈကို စုံစမ္းစစ္ေဆးေနတယ္ဆိုတာ ေကာ္မရွင္ကိုယ္တိုင္ သတင္းမထုတ္ျပန္တဲ့အတြက္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကိုယ္တိုင္လည္း မသိရွိပါဘူး။ ဝန္ႀကီးဌာနဘက္ကလည္း ထုတ္ျပန္ျခင္းမရွိပါဘူး။ ေျပာႏိုင္တာကေတာ့ Supreme ကုမၸဏီကို ေသာ္လည္းေကာင္း၊ Supreme ကုမၸဏီေအာက္က ကုမၸဏီေတြကိုေသာ္လည္း အဂတိေကာ္မရွင္က လာေရာက္စစ္ေဆးေနတာမ်ိဳး မရွိပါဘူး။ အဲဒါကိုေတာ့ ကၽြန္ေတာ့္ အေနနဲ႔ ေျပာျပခ်င္ပါတယ္။

The Voice Journal – ျဖည့္စြက္ေျပာခ်င္တာမ်ား ရွိေသးလားဗ်။

UHHA – ကၽြန္ေတာ္ ျဖည့္စြက္ေျပာခ်င္တာက အခုကၽြန္ေတာ္တို႔ကုမၸဏီ ပါဝင္ပတ္သက္ေနတဲ့ ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ လၽွပ္စစ္ထုတ္လုပ္ေရး စီမံကိန္းႀကီးႏွစ္ခုမွာ အဓိကဦးေဆာင္တဲ့ကုမၸဏီေတြသည္ တ႐ုတ္ျပည္သူ႕သမၼတႏိုင္ငံရဲ႕ ၁၀၀ ရာခိုင္ႏႈန္းပိုင္ဆိုင္တဲ့ ကုမၸဏီႀကီးေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုကုမၸဏီႀကီးေတြဟာ သူတို႔ တ႐ုတ္ျပည္သူ႕သမၼတႏိုင္ငံရဲ႕ အရမ္းကို ျပင္းထန္တဲ့ အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးမူဝါဒေတြ ရွိသလို လိုက္နာရပါတယ္။ ဒီလိုျဖစ္တဲ့အတြက္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ အနည္းစုရွယ္ယာသာပါဝင္တဲ့ တိုင္းရင္းသားကုမၸဏီေတြအေနနဲ႔လည္း သူတို႔ႏိုင္ငံရဲ႕ အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးမူဝါဒနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံရဲ႕ အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးမူဝါဒေတြကို အျပည့္အဝ လိုက္နာေဆာင္႐ြက္ရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီလိုစီမံကိန္းေတြမွာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအစိုးရပိုင္ကုမၸဏီလည္း ျဖစ္တယ္၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကုမၸဏီကလည္း ကုမၸဏီအတြင္း မွာ အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးမူဝါဒကို ထိထိ ေရာက္ေရာက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနတဲ့ ကုမၸဏီျဖစ္တဲ့အတြက္ မည္သည့္အဆင့္မွာမွ အဂတိလိုက္စားမႈနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အမွားအယြင္းမျဖစ္ရေအာင္ ကုမၸဏီဘက္က အေလးထားေဆာင္႐ြက္မႈရွိပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ကုမၸဏီအေနနဲ႔ အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးနဲ႔ ၿငိစြန္းတဲ့လုပ္ေဆာင္မႈမ်ိဳး မည္သည့္ အဆင့္မွာမွ လုပ္ေဆာင္မႈ မရွိဘူးလို႔ ယုံၾကည္ပါတယ္။

ရဲႏိုင္ဦး

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *