ဓမၼစက္ျဖင့္ မႏိုင္ေတာ့သည့္ မဘသ

မဘသအတြက္ ဓမၼစက္ျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္ျခင္း တစ္ခန္းရပ္သြားၿပီျဖစ္သည္။

အမ်ိဳးဘာသာ ေစာင့္ေရွာက္ေရး အဖြဲ႕ (မဘသ) ကို အမည္ေျပာင္းဖြဲ႕စည္းထားသည့္ ဗုဒၶဓမၼပရဟိတ ေဖာင္ေဒးရွင္း၏ ဥကၠ႒ဆရာေတာ္ႏွင့္ ဒုတိယဥကၠ႒ ဆရာေတာ္တို႔အေပၚ ဓမၼစက္ျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္မည့္ အခန္းက႑ၿပီးဆုံးသြားၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း သာသနာေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ ဝန္ႀကီးဌာနက ဇူလိုင္လ ၃၀ ရက္ေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္လိုက္သည္။

ယင္းသို႔ဆိုလၽွင္ အစိုးရႏွင့္ မဘသ အဖြဲ႕တို႔ ထိပ္တိုက္ေတြ႕ေတာ့မည္ေလာဟု ေမးခြန္းထြက္ေပၚလာသည္။

မဟနႏွင့္ မဘသ

မဘသ၏ ဥကၠ႒ႏွင့္ ဒုတိယဥကၠ႒ ဆရာေတာ္ႀကီးႏွစ္ပါးကို ႏိုင္ငံေတာ္သံဃာ မဟာနာယကအဖြဲ႕ (မဟန) က ဇူလိုင္လ ၂၉ ရက္ေန႔တြင္ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္ရွိ မဟာသံဃာ၊ နာယကေက်ာင္းေတာ္ႀကီး၌ ေနာက္ဆုံးအႀကိမ္ ဩဝါဒေပးရန္ မဟန အဖြဲ႕က အေၾကာင္းၾကားစာေပးပို႔ခဲ့သည္။

ယင္းသို႔ေခၚေသာ္လည္း မဘသ အဖြဲ႕ဗဟို၏ ဥကၠ႒ အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္ ႐ြာမ ပရိယတၱိစာသင္တိုက္ ဦးေဆာင္ ဆရာေတာ္ ဦးတိေလာကဘိဝံသ ေရာက္မလာဘဲ စာျဖင့္သာ အေၾကာင္းျပန္လိုက္သည္။ ဒုတိယ ဥကၠ႒ျဖစ္သည့္ ဆရာေတာ္ ဦးသီလကၡႏၶာဘိဝံသကမူ ေရာက္ရွိလာခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္လည္း အဓိက တာဝန္ရွိသည့္ ဥကၠ႒ ဆရာေတာ္ မႂကြလာသျဖင့္ ဆုံးမဩဝါဒေပးမည့္ အစီအစဥ္ကို မဟနက ဖ်က္သိမ္းလိုက္သည္။

ဆရာေတာ္ တိေလာကဘိဝံသသည္ က်န္းမာေရးေၾကာင့္ လာေရာက္ႏိုင္ျခင္းမရွိေၾကာင္း ဒုတိယဥကၠ႒ ဆရာေတာ္က မိန္႔ၾကားသည္။

ယင္းသို႔ အစီအစဥ္ပ်က္သြားၿပီး ေနာက္တစ္ရက္တြင္ပင္ ႏိုင္ငံေတာ္သံဃ မဟာနာယကအဖြဲ႕ ၄၇ ပါးစုံညီ အစည္းအေဝးထိုင္ကာ ဆုံးျဖတ္လိုက္သည့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား အပါအဝင္ အခ်က္ခုနစ္ ခ်က္ပါဝင္သည့္ ထုတ္ျပန္ခ်က္ကို သာသနာေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဝန္ႀကီးဌာနက ထုတ္ျပန္လိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

ဗုဒၶဓမၼပရဟိတ ေဖာင္ေဒးရွင္းသည္ တရားမဝင္ ဖြဲ႕စည္းထားသည့္အဖြဲ႕သာ ျဖစ္သည္ဟု ထပ္မံ အတည္ျပဳဆုံးျဖတ္ေၾကာင္း ပါဝင္သည္။ ယင္းအျပင္ အဆိုပါ အဖြဲ႕ဝင္အားလုံးသည္ အဖြဲ႕၏ အမည္ကို သုံး၍ မည္သည့္ကိစၥမၽွ မေဆာင္႐ြက္ရန္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံအႏွံ႔အျပားတြင္ စိုက္ထူထားသည့္ အဖြဲ႕၏ ဆိုင္းဘုတ္မ်ားကို ဆုံးျဖတ္သည့္ေန႔မွ ၄၅ ရက္အတြင္း ျဖဳတ္ရန္လည္း ပါဝင္သည္။

ယင္းအခ်က္မ်ားကို မလိုက္နာသူကို ရဟန္းပုဂၢိဳလ္ျဖစ္လၽွင္ သံဃာ့အဖြဲ႕အစည္းဆိုင္ရာဥပေဒျဖင့္ အေရးယူရန္၊ လူပုဂၢိဳလ္ျဖစ္လၽွင္ တည္ဆဲဥပေဒျဖင့္ အေရးယူရန္တို႔လည္း ပါဝင္သည္။

အထက္ပါဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားမွာ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ မဟနက ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကို ထပ္မံအတည္ျပဳဆုံးျဖတ္လိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ယခုတစ္ႀကိမ္ဆုံးျဖတ္ရာတြင္ အသစ္တိုးလာသည့္ သက္ေရာက္မႈ ႀကီးမားလာႏိုင္ေသာ အခ်က္တစ္ခ်က္လည္း ပါဝင္လာသည္။

ယင္းမွာ မဘသ ဥကၠ႒ ဆရာေတာ္ႏွင့္ ဒုတိယဥကၠ႒ ဆရာေတာ္တို႔ကို ဓမၼစက္ျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္မည့္ အခန္းက႑ၿပီးဆုံးသြားၿပီဆိုသည့္ အခ်က္ျဖစ္သည္။ ထိုအခ်က္ကပင္ မဘသ၏ ေရွ႕ဆက္မည့္ ခရီးသည္ စိတ္ဝင္စားဖြယ္ရာ ေကာင္းလာခဲ့သည္။

ဓမၼစက္ျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္ရမည့္ အခန္းက႑ၿပီးဆုံးသြားျခင္းေၾကာင့္ အာဏာစက္ျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္လာႏိုင္မည္ေလာဆိုသည့္ ေမးခြန္လည္းရွိလာသည္။

ယင္းအေပၚ မွတ္ခ်က္မေပးလိုေၾကာင္း သာသနာေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဝန္ႀကီးဌာန ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဦးေအာင္ဆန္းဝင္းက ေျပာဆိုသည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔ မွတ္ခ်က္ေပးဖို႔ မရွိပါဘူး။ ထုတ္ျပန္ထားတဲ့ အတိုင္းပါပဲ” ဟု ၎က ဆိုသည္။

မဘသ အဖြဲ႕သည့္ ၂၀၁၈ ႏွစ္ကတည္း မဟနထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားကို လိုက္နာျခင္း မရွိဘဲ မဘသအဖြဲ႕ တစ္နည္းအားျဖင့္ အမ်ိဳးဘာသာသာသနာေစာက္ေရွာက္ေရး ဗုဒၶဓမၼပရဟိတေဖာင္ေဒးရွင္းအမည္ျဖင့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ ခဲ့ၿပီး ယခုႏွစ္ ဇြန္လ ၁၆ ရက္ ႏွင့္ ၁၇ ရက္ ေန႔ကပင္ မဘသႏွစ္ပတ္လည္ စုံညီအစည္းအေဝးပြဲကိုပင္ က်င္းပခဲ့ေသးသည္။

အမ်ိဳးသမီးမဝင္ရ ကန္႔သတ္ထားသည့္ ေအာက္စက္ေတာ္ရာကို ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဝင္ေရာက္သည့္အေပၚ ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံတြင္း ေမြးဖြားသည့္ ကေလးတိုင္းကို ေမြးဖြားျခင္းမွတ္ပုံတင္ လက္မွတ္ထုတ္ေပးရမည္ဆိုသည့္ ဥပေဒသည္ လူမ်ိဳးျခား၊ ႏိုင္ငံျခား ကေလးငယ္မ်ားကိုပါ တရားဝင္အသိအမွတ္ျပဳရာ ေရာက္သျဖင့္ ဆန္႔က်င္ေၾကာင္း မဘသက အဆိုပါ အစည္းအေဝးတြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ထို႔အျပင္ ဧည့္စာရင္း ဥပေဒ၊ ေနာက္ေယာင္ခံ ေစာင့္ၾကည့္ေရး ဥပေဒ၊ အေရးေပၚ စီမံခ်က္ဥပေဒမ်ားကို ပယ္ဖ်က္ ျခင္း ဆရာေတာ္ ဦးဝီရသူ ေျပာဆိုခ်က္မ်ားသည္ ဖ႐ုသဝါစာ (ၾကမ္းတမ္းသည့္ စကားေျပာဆိုျခင္း) ျဖစ္ပါက ဓမၼစက္ႏွင့္ ဦးစြာဆုံးမရမည့္အစား ရာဇသတ္ႀကီး ဥပေဒပုဒ္မ ၁၂၄ (က) ျဖင့္ အမႈဖြင့္သည့္ အတြက္ ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း စသည့္ အခ်က္မ်ားကိုလည္း ထည့္သြင္းထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

အဆိုပါထုတ္ျပန္ခ်က္ကို ေဝဖန္စြပ္စြဲမႈမ်ားရွိခဲ့သည့္အေပၚ ဆရာေတာ္ ဦးတိေလာကဘိဝံသက မဟနသို႔ အေၾကာင္းျပန္စာတြင္ ထည့္သြင္းရွင္းလင္းထားသည္။

“တိုင္းျပည္ႏွင့္ လူမ်ိဳးဘာသာ၊ သာသနာကို ပ်က္စီးေအာင္ ျပဳလုပ္ေနသည့္ လုပ္ရပ္ႏွင့္ ပါဝင္လုပ္ေဆာင္သူမ်ားကို ဆႏၵမဲ မေပးျခင္း အပါအဝင္ တရားႏွင့္ အညီရသည့္နည္းျဖင့္ တြန္းလွန္ဖယ္ရွားၾကပါဟု ရဟန္းႏွင့္ ျပည္သူမ်ားကို တိုက္တြန္းလိုက္ပါသည္” ဟု ယင္းစာတြင္ ထည့္သြင္းေရးသားထားသည္။

ထို႔အျပင္ မဟနအဖြဲ႕ဝင္ ဆရာေတာ္အခ်ိဳ႕သည္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္က ေတြ႕ဆုံရာတြင္ ၎အေပၚ ေစာ္ေစာ္ကားကား ေျပာဆိုဆက္ဆံကာ ပညာရွင္မ်ားေဆြးေႏြးသည့္ ပုံစံမ်ိဳးမဟုတ္ဘဲ ဘုရင္ပုံစံ ေဆြးေႏြးသည့္ ပုံစံမ်ိဳးျဖစ္၍ ထိုအျဖစ္မ်ိဳးႀကဳံရပါက မဟနတစ္ဖြဲ႕လုံးအေပၚ သိကၡာက်စရာ ျဖစ္လာႏိုင္သျဖင့္ စာျဖင့္ပင္ အေၾကာင္းျပန္ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေရးသားထားသည္။

မဘသႏွင့္ အစိုးရ

မဟနႏွင့္ မဘသတို႔ဆက္ဆံေရးမွာ တစ္ခန္းရပ္ခဲ့ၿပီ။

အစိုးရအေနႏွင့္ ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ မဟနထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားအေပၚ လိုက္နာမႈမရွိသည့္ မဘသအေပၚ ထိထိေရာက္ေရာက္ အေရးယူျခင္းမ်ိဳး မရွိခဲ့ေပ။ ယခုအႀကိမ္တြင္ ဓမၼစက္ အခန္းက႑ကုန္ဆုံးၿပီဆိုသျဖင့္ မဘသလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို အာဏာစက္ျဖင့္ အစိုးရက အေရးယူလၽွင္ အစိုးရႏွင့္ မဘသ ထိပ္တိုက္ေတြ႕ ဆုံလာႏိုင္သည့္ အေျခအေနပင္။

အစိုးရသည္ မဘသႏွင့္ ထိပ္တိုက္ေတြ႕သည့္ လမ္းကို မေ႐ြးခ်ယ္ဘဲ တိုင္ပင္ၫွိႏႈိင္း၍ရပါက ၫွိႏႈိင္းသည့္ နည္းလမ္းကို လုပ္ေဆာင္သင့္ေၾကာင္း မဘသအဖြဲ႕ဝင္ေဟာင္း ဆရာေတာ္ ဦးအကုၤရက မိန္႔ၾကားသည္။ ဦးအကုၤရသည္ အမ်ိဳးဘာသာသာသနာလုပ္ငန္းမ်ားကို ဆက္လက္လုပ္ကိုင္ေနေသာ္လည္း မဘသအဖြဲ႕ လက္ေအာက္တြင္ မဟုတ္ေတာ့ေပ။

“ထိပ္တိုက္ မေတြ႕ဘဲ ၫွိႏႈိင္းလုပ္ေဆာင္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ ေကာင္းတာေပါ့။ ကိုယ့္တိုင္းျပည္က တိုးတက္ေနတဲ့ ႏိုင္ငံေတြထက္ ေျခလွမ္းတစ္ရာေလာက္လွမ္းမွ ေတာ္ကာက်မဲ့ အေျခအေနမွာ ဒီလိုမ်ိဳး ျဖစ္ေနရင္ တိုင္းျပည္အလားအလာ မေကာင္းဘူးေပါ့။ မျဖစ္သင့္ဘူး။ မျဖစ္ေစခ်င္ဘူး” ဟု ဆရာေတာ္က မိန္႔ၾကားသည္။

လက္ရွိ အမ်ိဳးဘာသာသာသနာေစာင့္ေရွာက္ေရးလုပ္ေဆာင္ေနသူ အခ်ိဳ႕တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရကို ဆန္႔က်င္ေနသည့္ လုပ္ရပ္မ်ားလည္းရွိေနေၾကာင္း ေဝဖန္ေျပာဆိုမႈမ်ားလည္းရွိသည္။ ယင္းသို႔ဆိုလၽွင္ မဘသသည္ အမ်ိဳးဘာသာ သာသနာေစာင့္ေရွာက္ေရးအျပင္ ႏိုင္ငံေရးကိုပါ ဝင္ေရာက္ပါဝင္ေနသည့္ သေဘာပင္။

“အမ်ိဳးဘာသာသာသနာေစာင့္ေရွာက္ေရးကို လုပ္ေဆာင္တဲ့အပိုင္းမွာ အခ်ိဳ႕ပုဂၢိဳလ္ေတြအေနနဲ႔ ေရာေထြးမႈ  အပိုင္းေတြ ရွိတာေပါ့။ အဲဒီအေပၚမွာ အခုအာဏာရအစိုးရကလည္း အျမင္မွားတာေတြ ရွိတယ္။ အဲဒီအေပၚမွာ ႏွိပ္ကြပ္တဲ့ အပိုင္းေတြ ရွိတာေပါ့” ဟု ဦးအကၤုရက ေျပာဆိုသည္။

အစိုးရသည္ မဘသအဖြဲ႕ႏွင့္ ထိပ္တိုက္ေတြ႕ဆုံမည့္ လမ္းကို မေ႐ြးဘဲ ၫွိႏႈိင္းသည့္ လမ္းကို ေ႐ြးခ်ယ္သင့္ေၾကာင္း မိန္႔ၾကားသည့္ ေနာက္ထပ္ ဆရာေတာ္တစ္ပါးမွာ မေကြးေက်ာင္းဆရာေတာ္ ဦးပါေမာကၡပင္ ျဖစ္သည္။ ၂၁၀၅ ခုႏွစ္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲကာလမ်ားတြင္ မဘသက ပါတီတစ္ခု အႏိုင္ရရွိေရးအတြက္ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ ေဟာေျပာသည္ဟုဆိုကာ ယင္းအဖြဲ႕က ႏုတ္ထြက္ထားသူျဖစ္သည္။

မဘသအဖြဲ႕အစည္းအျပစ္က်ဴးလြန္ပါလၽွင္ အစိုးရက အာဏာစက္ျဖင့္လုပ္ႏိုင္ေသာ္လည္း ႏိုင္ငံတြင္း မလိုလားအပ္သည့္ ျပႆနာမ်ား ျဖစ္လာႏိုင္ေၾကာင္း၊ ထို႔အျပင္ သပိတ္ေမွာက္သည့္အထိ ျဖစ္လာႏိုင္ေၾကာင္း ဆရာေတာ္က ဆက္လက္မိန္႔ၾကားသည္။

“ႏုိင္ငံအတြင္း ဆူပူမႈေတြ ျဖစ္လာႏိုင္တယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးလည္း ျဖစ္လာမယ့္ အက်ိဳးဆက္ကို ခံရႏိုင္တယ္။ ၂၀၂၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမွာေတာင္ အာဏာရထားတဲ့ အစိုးရအေနနဲ႔ အႏိုင္ရဖို႔ ခက္ခဲသြားႏိုင္တယ္” ဟု ဆရာေတာ္က မိန္႔ၾကားသည္။

အစိုးရႏွင့္ မဘသအဖြဲ႕ ထိပ္တိုက္ေတြ႕ဆုံ၍ မလိုလားအပ္သည့္ ပဋိပကၡမ်ား ျဖစ္ပြားလာသည့္အခ်ိန္တြင္ လက္လုပ္လက္စား ေအာက္ေျချပည္သူမ်ားသည္ အမ်ားဆုံးထိခိုက္နစ္နာေစလာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဥပေဒအႀကံေပး ဦးခင္ေမာင္ျမင့္က ေျပာဆိုသည္။

“ထိပ္တိုက္ေတြ႕ၾကၿပီဆိုရင္ ရဟန္းေတြက ဝိနည္းေတြရွိတဲ့အတြက္ အမ်ားႀကီး ပါမလာႏိုင္ဘူး။ သူတို႔ (ရဟန္း) ေတြ ေနာက္က ျပည္သူလူထုေတြပါ လာႏိုင္တယ္။ လက္ရွိအေျခအေနက အလြန္အေရးႀကီးေနၿပီ” ဟု ၎က ဆိုသည္။

ဆူပူမႈ၊ ပဋိပကၡမ်ားအထိ ျဖစ္ပြားလာ၍ ရဲတပ္ဖြဲ႕ႏွင့္ တပ္မေတာ္တို႔က ဝင္ေရာက္ထိန္းသိမ္းရလၽွင္ ႏိုင္ငံ၏ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈကို ထိခိုက္ပ်က္စီးႏိုင္ေၾကာင္း ဦးခင္ေမာင္ျမင့္က သုံးသပ္သည္။

အာဏာစက္သုံးေတာ့မလား

မဘသ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အစိုးရက အေရးယူမည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္မွာ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ ဇူလိုင္လကတည္းက ျဖစ္ေသာ္လည္း ထိထိေရာက္ေရာက္အေရးယူခဲ့ျခင္း မရွိေသးေပ။ ယခု တစ္ႀကိမ္တြင္လည္း အေရးယူႏိုင္မည္ေလာဟု ေမးခြန္းထုတ္သူမ်ားရွိသည္။

သာသနာေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဝန္ႀကီးဌာနက အေရးယူမည္ဟု ေျပာဆိုမႈမ်ားရွိေသာ္လည္း ထိထိေရာက္ေရာက္ အေရးယူျခင္း မရွိေသးေၾကာင္း ဥပေဒအႀကံေပး ဦးခင္ေမာင္ျမင့္က ေျပာဆိုသည္။

ထို႔အျပင္ မဘသ အမည္ေျပာင္းဖြဲ႕စည္းထားသည့္ ေဖာင္ေဒးရွင္းက လက္ရွိအစိုးရကို ဆန္႔က်င္ျဖဳတ္ခ်ရန္ လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္အခ်ိဳ႕ကိုလည္း လက္မခံႏိုင္ေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။

“ႏိုင္ငံရဲ႕တည္ၿငိမ္ေနတဲ့ အေျခအေနေတြ၊ ႏိုင္ငံဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ဖို႔ေတြကို ထည့္မစဥ္းစားဘဲ အမ်ိဳးဘာသာ၊ သာသနာေစာင့္ေရွာက္ေရးကေန တည္ဆဲအစိုးရကို ျဖဳတ္ခ်ေရးဆိုတာဟာ ႏိုင္ငံေရးအဖြဲ႕ အစည္းတစ္ရပ္ရပ္၊ အျခားအဖြဲ႕အစည္းတစ္ရပ္ရပ္ရဲ႕ ဩဇာခံလႊမ္းမိုးခံအျဖစ္ကို ေရာက္သြားၿပီး ႏိုင္ငံအတြက္ အက်ိဳးမရွိတဲ့ ရည္႐ြယ္ခ်က္ေတြလို႔ ျမင္တယ္” ဟု ၎က ဆိုသည္။

ယင္းကဲ့သို႔ ျပဳမႈေဆာင္႐ြက္ျခင္းသည္ မဘသ၏ ရည္႐ြယ္ခ်က္ျဖစ္သည့္ အမ်ိဳးဘာသာသာသနာေစာင့္ေရွာက္ျခင္း မဟုတ္ဘဲ အမ်ိဳးဘာသာသာသနာအျပင္ ႏိုင္ငံေရးကိုပါ ဖ်က္ဆီးမႈမ်ားျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း ဦးခင္ေမာင္ျမင့္က ေျပာဆိုသည္။

မဘသ အဖြဲ႕ႏွင့္ အာဏာရအစိုးရ ဇာတ္လမ္းသည္ ယခုမွ စတင္ျခင္းမ်ိဳး မဟုတ္ဘဲ အာဏာရ အစိုးရတက္လာၿပီးခါစ ျဖစ္သည့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လတြင္ ရန္ကုန္တိုင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းက မဘသ မလိုအပ္ေၾကာင္း စင္ကာပူႏိုင္ငံခရီးစဥ္တြင္ ေျပာဆိုခဲ့ရာမွ ပိုမိုးဆိုး႐ြားခဲ့သည္။

အမ်ိဳးဘာသာ၊ သာသနာေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႕ (မဘသ) ကို ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဇြန္လအတြင္းက ဖြဲ႕စည္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ ႀကံ႕ခိုင္ေရးပါတီ အႏိုင္ရရွိေရးအတြက္ လႈံ႔ေဆာ္ခဲ့သည္ဟုဆိုကာ ေဝဖန္မႈမ်ားလည္း ျမင့္တက္ခဲ့သည္။

အစိုးရအေနႏွင့္ မဘသက ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ပါက ထိထိေရာက္ေရာက္ အေရးယူသင့္ေၾကာင္း လူငယ္အေရးလႈပ္ရွားေဆာင္႐ြက္ေနသူ မသဥၨာ႐ႊန္းလဲ့ရည္က ေျပာၾကားသည္။

“တရားတဲ့အက်င့္နဲ႔ မတရားတဲ့ အက်င့္ေတြမွာ မတရားတဲ့အက်င့္ကို မတိုက္ခိုက္ဘူးဆိုရင္ ပိုၿပီးေတာ့ ထိခိုက္ နစ္နာမႈေတြ ျဖစ္လာႏိုင္တယ္။ မတရားတာကို ျပင္ရမယ္၊ တိုက္ခိုက္ရမယ္” ဟု ၎က ေျပာဆိုသည္။

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ႏိုင္ငံတိုးတက္ေရးႏွင့္ ဒီမိုကေရစီေဖာ္ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ကိုင္ေနရခ်ိန္တြင္ ဘာသာေရး ဂိုဏ္းဂဏကြဲကာ ပဋိပကၡျဖစ္လာမည္ဆိုလၽွင္ ႏိုင္ငံအတြက္စိုးရိမ္စရာလည္း ျဖစ္ေနသည္။ ယင္းအခ်က္သည္ အစိုးရအတြက္ အက်ပ္႐ိုက္ေစမည္ေလာ။ အစိုးရအေနႏွင့္ ပါးပါးနပ္နပ္ေျဖရွင္းရန္လည္း လိုအပ္ေနသည္။

“လာမယ့္ေ႐ြးေကာက္ပြဲကလည္း နီးလာၿပီျဖစ္တဲ့အတြက္ ပဋိပကၡေတြ ဒီထက္မျဖစ္လာေအာင္ ထိန္းသိမ္း ေဆာင္႐ြက္မလား၊ ဘာသာေရးကေန ႏိုင္ငံေရးအသြင္ေျပာင္းၿပီး တည္ဆဲအစိုးရကို ဆန္႔က်င္ဖို႔အထိ လႈံ႔ေဆာ္စည္း႐ုံးလာတာကို ဒီအတိုင္းမထားဘဲ ထိထိေရာက္ေရာက္ အေရးယူမလားဆိုတာကို ေစာင့္ၾကည့္ရမွာေပါ့”ဟု ဥပေဒအႀကံေပး ဦးခင္ေမာင္ျမင့္က ေျပာဆိုသည္။

ေအာင္ၿဖိဳးဦး

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *