“အသိအမွတ္ျပဳရန္ လူငယ္အသံ” လူငယ္ညီလာခံက်င္းပ

ရန္ကုန္၊ ၾသဂုတ္ ၇

IRI အဖြဲ႕အစည္း၏ စီစဥ္မွဳ၊ USAID ၏ ပံ့ပုိးကူညီမႈတို႕ျဖင့္ ၾသဂုတ္လတြင္က်ေရာက္မည့္ ႏုိင္ငံတကာလူငယ္မ်ားေန႕ကို ဂုဏ္ျပဳေသာအားျဖင့္ “အသိအမွတ္ျပဳရန္ လူငယ္အသံ” Making Youth Voices Count ဟူေသာေခါင္းစဥ္ျဖင့္ လူငယ္ညီလာခံကို ၾသဂုတ္လ ၇ ရက္က ရန္ကုန္ျမိဳ ့ ကန္ေတာ္ႀကီးပတ္လမ္းရွိ Grand Wyndham Hotel တြင္ က်င္းပခဲ့သည္။

ယင္းညီလာခံတြင္ လူငယ္မ်ား၏အခန္းက႑ဖံြ ့ျဖိဳးမႈ လိုအပ္ခ်က္ကို အသိအမွတ္ျပဳၿပီး ႏုိင္ငံေရးပါတီစုံမွ လူငယ္မ်ားကုိ ဖိတ္ၾကား၍ ၎တုိ ့ဘ၀အေပၚ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈရွိေနေသာ စိန္ေခၚမႈနွင့္ အတားအဆီးမ်ားကို အခြင့္အေရးတစ္ခုအျဖစ္ အသုံးခ်ကာ မည္က့ဲသိ ု့လက္တြဲကူညီေျဖရွင္းႏိုင္မည့္ အေၾကာင္းမ်ားကို မတူညီမႈမ်ားကို ေဘးဖယ္ၿပီး ေဆြးေႏြးသုံးသပ္ခဲ့ၾကသည္။

ႏုိင္ငံေရးပါတီမွ လူငယ္မ်ားအေနႏွင့္ ယင္းတုိ႕၏ ကုိယ္ရည္ကိုယ္ေသြးမ်ားကို ျမွင့္တင္ၿပီး လူငယ္ေရးရာကိစၥရပ္မ်ားတြင္ စြမ္းစြမ္းတမံ ေျဖရွင္းေပးႏိုင္လာေစရန္အျပင္ ျပည္တြင္းျပည္ပမွ လူငယ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ လူငယ္အေရး တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားႏွင့္ လူငယ္ေရးရာကၽြမ္းက်င္သူမ်ား ခ်ိတ္ဆက္ႏိုင္၍ ၎တို ့၏ ႏိုင္ငံေရးလွဳပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ ပိုမိုစြမ္းေဆာင္လာႏုိင္ေစရန္ ရည္ရြယ္က်င္းပျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း IRI ၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

အဆိုပါညီလာခံ ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားသို႕ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ သံအမတ္ၾကီးကိုယ္တိုင္ တက္ေရာက္ခဲ့ျပီး ညီလာခံကို ၾသဂုတ္လ ၇ ရက္မွ ၈ ရက္အထိ ႏွစ္ရက္တိုင္ က်င္းပသြားမည္ျဖစ္သည္။

Image may contain: 1 person, standing and suitImage may contain: 1 person, standing and suitImage may contain: 7 people, people sitting, table and indoor

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *