“တင္ဒါစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းက တစ္ေၾကာင္းတစ္ဂါထာ၊ တစ္႐ြာတစ္ပုဒ္ဆန္းသလို ျဖစ္ေနတယ္”

ဓာတ္ပံု - ရဲနိုင္ဦး

ျမန္မာႏိုင္ငံ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းခ်ဳပ္ အတြင္းေရးမႉး ဦးမ်ိဳးျမင့္ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံျခင္း

NLD အစိုးရလက္ထက္ ဝန္ႀကီးအခ်ိဳ႕ကို  အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္က စစ္ေဆးခဲ့ရာတြင္ တင္ဒါကိစၥလည္းပါဝင္သည္။ လက္ရွိဘ႑ာႏွစ္ဝက္တြင္လည္း ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားသည္ ၎တို႔၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ကို ေကာင္းစြာမျပႏိုင္ခဲ့။ ၅၁ ရာခ္ိုင္ႏႈန္းမွာ လုပ္ငန္းပင္ မစရေသး။ အေၾကာင္းရင္းမွာလည္း ဤတင္ဒါေၾကာင့္ပင္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဘ႑ာႏွစ္ေျပာင္း၍ ရည္႐ြယ္ခ်က္ေျပာင္းေသာ္လည္း လုပ္ရပ္ကမေျပာင္းႏိုင္ခဲ့။ လုပ္ငန္းရွင္ဘက္တြင္လည္း တင္ဒါႏွင့္ပတ္သက္၍  တင္ဒါအခ်ိန္ကပ္ေခၚမႈ၊ ေငြထုတ္ရၾကန္႔ၾကာမႈ စသည့္အခက္အခဲမ်ားရွိရာ ျမန္မာႏိုင္ငံေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းခ်ဳပ္ အတြင္းေရးမႉး ဦးမ်ိဳးျမင့္ႏွင့္  The Voice Journal က ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းထားျခင္းျဖစ္သည္။ ဦးမ်ိဳးျမင့္သည္ M.K.T ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း၏ ဥကၠ႒လည္းျဖစ္သည္။

The Voice Journal – လက္ရွိမွာေတာ့ တင္ဒါနဲ႔ပတ္သက္ရင္ လုပ္ငန္းရွင္ေတြၾကားထဲ ေျပာစရာျဖစ္ေနတယ္။ ဒီလိုပဲ ဝန္ႀကီးဌာနေတြ အလုပ္မၿပီးတာကလည္း တင္ဒါက အဓိကအေၾကာင္းရင္းတစ္ခုျဖစ္လာတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ တင္ဒါက ဝန္ႀကီးဌာနေတြေရာ၊ လုပ္ငန္းရွင္ေတြဘက္မွာေရာ ဘာ့ေၾကာင့္အခက္အခဲ ျဖစ္ေနတာလဲခင္ဗ်။

UMM – အခုခ်ိန္မွာေတာ့ လႊတ္ေတာ္မွာ ေနာက္ႏွစ္အတြက္ ဘတ္ဂ်က္စေဆြးေႏြးေနၿပီေပါ့ေနာ္။ အခု  ဇူလိုင္မွာတင္ပဲ ဆုံးျဖတ္ေနၿပီ။ ေအာက္တိုဘာလ  ၁ ရက္ဆို ေနာက္ႏွစ္ဘတ္ဂ်က္ေရာက္ၿပီ။ ဆိုလိုတဲ့ အဓိပၸာယ္က ေနာက္ႏွစ္မွာ အသုံးျပဳမယ့္ပိုက္ဆံကို  ဒီႏွစ္ဘတ္ဂ်က္ႏွစ္ကတည္းက လႊတ္ေတာ္မွာ အတည္ ျပဳခ်က္ယူၿပီးသား။ တကယ္တမ္းျဖစ္သင့္တာက ဘတ္ဂ်က္ရၿပီဆိုရင္ ေအာက္တိုဘာလ ၁ ရက္ကတည္းက ဒီတင္ဒါေခၚဖို႔ Process ကို စသင့္တာေပါ့ေနာ္။ ဘတ္ဂ်က္ႏွစ္ေျပာင္းလဲလိုက္တဲ့ ရည္႐ြယ္ခ်က္ကိုက ဒီပြင့္လင္းရာသီမွာလုပ္ႏိုင္ဖို႔။ အဲဒီအခ်ိန္မွာ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းေတြလုပ္ႏိုင္ဖို႔။ သို႔ေသာ္လည္း အစိုးရရဲ႕ ရည္႐ြယ္ခ်က္နဲ႔ ဝန္ႀကီးဌာနေတြရဲ႕ တကယ့္လုပ္ရပ္က ကြာဟေနတယ္။ ဘတ္ဂ်က္ႏွစ္ ေျပာင္းလဲလိုက္ေပမယ့္လည္း ဝန္ႀကီးဌာနအေတာ္မ်ားမ်ားကေတာ့ ဘတ္ဂ်က္ႏွစ္စတာနဲ႔ တင္ဒါမေခၚႏိုင္ ၾကဘူး။

ဒီေန႔မွာပဲ စက္မႈဝန္ႀကီးဌာနက တင္ဒါတစ္ခုကို  ဒီေန႔မွတင္ခိုင္းတယ္။ စဥ္းစားၾကည့္ပါ။ အခုေတာင္ ဩဂုတ္လ ၂ ရက္ျဖစ္ေနၿပီဗ်ာ။ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္အတြက္ တင္ဒါေပါ့ေနာ္။ (၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္သည္ စက္တင္ဘာလ ၃၀ ရက္တြင္ ကုန္ဆုံးမည္ျဖစ္သည္။) ဒီေန႔မွ တင္ဒါတင္ရမယ္ဆိုေတာ့ ႏွစ္လပဲက်န္တယ္။ ေရွ႕ဆယ္လမွာ ဘာလုပ္ေနလဲ။ ဒါလုံး၀သက္ေသအေထာက္အထားတစ္ခုပါ။ တင္ဒါေခၚတဲ့အခ်ိန္ အရမ္းေနာက္က်တယ္။ အခုႏွစ္လလိုတယ္ဆိုေပမယ့္လည္း တင္ဒါကို ဘယ္ေန႔ဖြင့္မလဲမသိေသးဘူးေလ။ တင္ဒါျပန္ဖြင့္မွာနဲ႔၊ တင္ဒါေၾကညာမွာနဲ႔က  ေနာက္လလည္းျဖစ္ႏိုင္တယ္။ တကယ္လုပ္ရမယ့္အခ်ိန္က တစ္လပဲက်န္တယ္။ ဒီတစ္လအတြင္းက Site ထဲမွာ တဲသြားထိုးရမွာနဲ႔၊ ရွင္းရမွာနဲ႔ဆိုရင္  ေတာ္ေတာ္ေလးခက္ခဲတယ္။ ဒီလိုျဖစ္ေတာ့ ႏိုင္ငံေတာ္က တကယ္လ်ာထားတဲ့ဟာကို လက္ေတြ႕မသုံးႏိုင္ဘူး ျဖစ္ေနတယ္။ ေနာက္တစ္ခါဆိုးက်ိဳးက တစ္ႏွစ္လုပ္ရမယ့္အလုပ္ကို ကန္ထ႐ိုက္တာေတြကို တစ္လ၊ ႏွစ္လ၊ သုံးလနဲ႔ လုပ္ခိုင္းတဲ့အတြက္ ေန႔၊ ည ေတြလုပ္ရေတာ့ မလိုအပ္ဘဲ အလုပ္သမားေတြသုံးရတယ္။ အခ်ိန္မီမၿပီးစီးတာေတြျဖစ္တယ္။ ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္လုပ္ရေတာ့ လက္ရာမေသသပ္တာေတြျဖစ္တယ္။ ေနာက္ဆုံးမွာ ဆုံး႐ႈံးမႈက ႏိုင္ငံေတာ္မွာျဖစ္တယ္။ အဲဒီဆုံး႐ႈံးမႈရဲ႕ေနာက္မွာ နာမည္ပ်က္တာက  ကန္ထ႐ိုက္တာေတြ နာမည္ပ်က္တယ္။ ေနာက္ဆုံးက်  ပုံခ်လိုက္တာက ကန္ထ႐ိုက္တာမွာျဖစ္ေနတယ္။ ကန္ထ႐ိုက္တာအားလုံးလည္း ေကာင္းတာမဟုတ္ပါဘူး။ သို႔ေသာ္လည္း သူတို႔(ဝန္ႀကီးဌာန) ေတြရဲ႕  လုပ္နည္းကိုင္နည္းလည္း လြဲမွားေနတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ သူတို႔လည္း သတ္မွတ္တဲ့ဘတ္ဂ်က္ႏွစ္မွာ လုပ္ငန္း အားလုံးမၿပီးစီးဘဲ ၅၁ ရာခိုင္ႏႈန္း က်န္ရွိတယ္ဆိုတာ ဒါဝန္ႀကီးဌာနရဲ႕ အားနည္းခ်က္တစ္ခုပါပဲ။

ဒါ့အျပင္ စက္မႈဝန္ႀကီးဌာနရဲ႕ တင္ဒါစည္းမ်ဥ္းမွာ ဘာပါလဲဆိုရင္ စက္မႈဝန္ႀကီးဌာနမွာ လုပ္ဖူးတဲ့ ကန္ထ႐ိုက္တာဆို အမွတ္၂၀ ေပးမယ္တဲ့။ ကၽြန္ေတာ္ဆိုလိုတာက ကန္ထ႐ိုက္တာအားလုံးက ျမန္မာႏိုင္ငံ သားေတြခ်ည္းပဲ။ သူတို႔နဲ႔ လက္ပြန္းတတီးလုပ္တဲ့သူမွသာ ဒီတင္ဒါကိုရမလိုျဖစ္ေနတယ္။ အမွတ္ ၂၀ ဆိုတာ နည္းတဲ့အမွတ္မဟုတ္ဘူး။ ဒီတင္ဒါစည္းကမ္းကို စိတ္ဆိုးၿပီး ကၽြန္ေတာ္တို႔က သြားမတင္ေတာ့ဘူး။  ရွင္းရွင္းေျပာရင္ ဒါကလုပ္ဇာတ္ႀကီးကိုျဖစ္ေနတာ။  အဲဒီေတာ့ လူႀကီးေတြက အဂတိနဲ႔ ဘယ္လိုပဲအေရးယူယူ တင္ဒါစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းက တစ္ေၾကာင္း တစ္ဂါထာ၊ တစ္႐ြာ တစ္ပုဒ္ဆန္းသလို ျဖစ္ေနတယ္။  ဝန္ႀကီးဌာနအလိုက္ တိုင္းနဲ႔ျပည္နယ္အလိုက္  အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ စည္းကမ္းေတြျဖစ္ေနတယ္။

The Voice Journal – ခုေျပာတဲ့ အမွတ္၂၀ ဆိုတာက တင္ဒါရဖို႔အတြက္ ပိုေကာင္းတဲ့ အခြင့္အလမ္းလား။

UMM – ေကာင္းတာေပါ့။ အမွတ္ေပးတာမွ ၁၀၀ ေပးတာ အမွတ္ ၂၀ ေပးတယ္ဆိုေတာ့ စဥ္းစားၾကည့္ေလ။ ဟုတ္တယ္မလား။ စစခ်င္း Technical Profile ကိုအရင္ၿပိဳင္ရတယ္။ Technical မွာ သူတို႔ဝန္ႀကီးဌာနမွာ လုပ္ဖူးရင္ အမွတ္ ၂၀ ေပးမယ္ဆိုေတာ့  က်န္တဲ့လူက အလိုလိုနိမ့္ေနတယ္။ က်န္တဲ့ေနရာမွာ  အလားတူလုပ္ဖူးရင္ ၁၀ မွတ္ေပးမယ္တဲ့။ အလားတူဆိုတာက သူ႕ဝန္ႀကီးဌာနမွာ ေဆာက္တဲ့ပုံစံမ်ိဳး  က်န္တဲ့ဝန္ႀကီးဌာနက ေဆာက္ခ်င္မွေဆာက္မွာေပါ့။ က်န္တဲ့သူက အႀကီးႀကီးေတြ အမ်ားႀကီးေဆာက္မယ္ဗ်ာ။ အလားတူမဟုတ္လို႔ဆိုၿပီး အမွတ္ ၂၀ က ဖ်က္ထားလိုက္လို႔ရတယ္ဗ်ာ။ က်န္တဲ့သူက ဝင္တိုးဖို႔က Fair Play မျဖစ္ေတာ့ဘူးေပါ့။ ဒီလိုရွိတယ္။

The Voice Jouurnal – သမၼတ႐ုံးရဲ႕ တင္ဒါစည္းကမ္း ၁/၂၀၁၇ ကိုပဲ တိုင္းႏွင့္ျပည္နယ္အလိုက္၊  ဝန္ႀကီးဌာနအလိုက္ ပုံစံမ်ိဳးစုံ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ေနတယ္လို႔ ၾကားသိေနရတယ္။ အဲဒါဟုတ္ပါသလား။

UMM – ၁/၂၀၁၇ ကိုကမျပည့္စုံတာ။ ၁/၂၀၁၇ မျပည့္စုံတဲ့အေပၚ အခြင့္ေကာင္းယူၿပီး လိုရာလုပ္ေန တာေတြရွိတယ္။ ေတာ္ေတာ္ကို အေထြေထြအျပားျပားနဲ႔ နားလည္ရခက္တဲ့ တင္ဒါစည္းမ်ဥ္းေတြရွိတယ္။  တခ်ိဳ႕လည္း တကယ္ေကာင္းေအာင္ ႐ိုး႐ိုးရွင္းရွင္းလုပ္ေနတာရွိပါတယ္။ ဥပမာ – တခ်ိဳ႕က ေဈးအနည္းဆုံး သူကို ေ႐ြးတာရွိတယ္။ အနည္းဆုံးေ႐ြးတဲ့အခါ ေဈးကိုဦးစားေပးလိုက္ရင္ အရည္အေသြးညံ့တယ္။ တခ်ိဳ႕က်  ေဈးဘယ္ေလာက္မ်ားမ်ား Technical ကို စစ္လိုက္ၿပီး ေကာင္းရင္ေ႐ြးတာလည္းရွိတယ္။ တခ်ိဳ႕က Technical ကို အမွတ္ ၇၀ ေပးၿပီး ေဈးကို အမွတ္ ၃၀ ေပးတာရွိတယ္။ တခ်ိဳ႕က Technical ကို အမွတ္ ၃၀ ေပးၿပီး ေဈးကို အမွတ္ ၇၀ ေပးတာရွိတယ္။ ဆိုလိုတာက တစ္ေနရာနဲ႔တစ္ေနရာ မတူဘူးျဖစ္ေနတယ္။ ဆိုလိုတာက ၂ ဘီလီယံနဲ႔ လုပ္ရမယ့္အလုပ္ကို ၁ ဒသမ ၅ ဘီလီယံနဲ႔ တင္ဒါလာဆြဲၿပီဆိုရင္ ဒီဟာစဥ္းစားရေတာ့မယ္။ ၂ ဘီလီယံကို ၁ ဒသမ ၉ ဘီလီယံ ေလာက္နဲ႔ဆိုမဆိုးဘူးေပါ့။ ဒီေလာက္ဆိုရင္ျဖစ္သင့္တဲ့ ေဈးေပါ့။ ၁ ဒသမ ၅ ဘီလီယံဆိုရင္ လုပ္တတ္တဲ့လူကသိတယ္။ ဒါက႐ႈံးတဲ့ေဈး။

ေနာက္တစ္ခုက ျပႆနာက အနည္းဆုံးကို ေပးတဲ့ေနရာမွာ အထူးသျဖင့္နယ္စပ္ေဒသေတြေပါ့။  သူတို႔ဆီမွာလည္း တရားမဝင္ေငြေၾကးတို႔၊ မူးယစ္ေဈးတို႔ရွိတာကိုး။ ကၽြန္ေတာ္ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းရွင္ မ်ားအသင္း၊ တိုင္းႏွင့္ျပည္နယ္ေတြသြားေတာ့ ခင္ဗ်ားတို႔ဒါဆို (ေဈးမကိုက္ရင္) မဆြဲဘဲေနပါလားလို႔ဆိုေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကေတာ့ မဆြဲဘူးတဲ့။ ဆြဲတဲ့လူက ဘယ္ေလာက္႐ႈံး႐ႈံး ဝင္ဆြဲတဲ့သူရွိတယ္တဲ့။  ေငြမည္း ခဝါခ်ခ်င္တဲ့အတြက္။ အဲဒါေၾကာင့္ ဒီလူေတြက ေဆာက္လုပ္ေရးေလာကကို ဖ်က္ဆီးေနတာနဲ႔အတူတူပဲ။ ဒါ့ေၾကာင့္ နည္းခ်င္သေလာက္နည္းဆိုရင္ ဒီလိုျပႆနာေတြ ရွိလာႏိုင္တယ္။

ေနာက္တစ္ခ်က္က ၁/၂၀၁၇ မွာပဲ ေငြကို ေလးရစ္ခြဲေပးတယ္။ တခ်ိဳ႕လုပ္ငန္းရွင္ေတြက ေငြေၾကးအခက္အခဲရွိတယ္။ တင္ဒါနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး  ကြဲျပားတာက တင္ဒါ Deposit အတြက္ တခ်ိဳ႕တိုင္းနဲ႔ ျပည္နယ္ေတြက ၅ ရာခိုင္ႏႈန္း Deposit ယူတယ္။ တခ်ိဳ႕တိုင္းနဲ႔ျပည္နယ္က ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းယူတယ္။ ဒါေတြကစၿပီး ကြဲျပားတယ္။ ဘယ္ေလာက္ယူယူ တင္ဒါလုပ္မယ့္သူက အရင္စိုက္လိုက္ရတာ။ လုပ္ငန္း ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းၿပီးဖို႔ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းစိုက္ထားရတယ္။ စိုက္လိုက္ရေတာ့ တကယ္လို႔ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းသာ Deposit တင္လိုက္ရရင္ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းၿပီးဖို႔  ၃၅ ရာခိုင္ႏႈန္း စိုက္လိုက္ရတာေပါ့။ လုပ္ငန္း ၂၅  ရာခိုင္ႏႈန္းၿပီးလို႔ ေငြေတာင္းတဲ့အခါ တစ္ခါတေလက် လုပ္ငန္း ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ၿပီးခါနီးမွ ေငြက်တယ္။ အဆင့္ဆင့္ၾကန္႔ၾကာလို႔။ ဒါ့ေၾကာင့္ သူစိုက္ရတဲ့ေငြက ၆၀ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖစ္သြားၿပီ။ ဒီလိုျဖစ္တဲ့အခါ မရွိရင္ေခ်းငွားရမယ္။ အရင္ကမွ တင္ဒါက ပြတ္ကာသီကာ အျမတ္က်န္ရတဲ့ၾကားထဲ ေငြရတာၾကန္႔ၾကာေတာ့ ဒုကၡေရာက္တာရွိတယ္။ တင္ဒါတန္ဖိုးနည္းရင္ ျပႆနာသိပ္မရွိေပမယ့္ ဥပမာ – တင္ဒါတန္ဖိုးက ၁၀ ဘီလီယံေလာက္ဆိုရင္ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းဆို ၂  ဒသမ ၅ ဘီလီယံဆိုေတာ့ ကိုယ္က ေငြေၾကးအင္အားနည္းတဲ့သူဆို အခက္အခဲျဖစ္တယ္။ တျခားအခ်က္ေလးေတြလည္း အမ်ားႀကီးပါပဲ။

တင္ဒါမတင္ခင္မွာ PE ေတြ၊ RSE ေတြကို အင္ဂ်င္နီယာေကာင္စီရဲ႕ သတ္မွတ္ခ်က္အရ လက္မွတ္ ထိုးခိုင္းတယ္။ ဥပမာ – ဒီတင္ဒါတစ္ခုကို ကန္ထ႐ိုက္တာ အေယာက္ ၃၀ တင္ဒါဝင္ဆြဲခ်င္ဆြဲမယ္။ ၅၀ ဆြဲခ်င္ဆြဲမယ္။ ဘယ္သူရမယ္မွန္း မသိဘူး။ PE တို႔၊ RSE တို႔လိုအပ္တဲ့ အင္ဂ်င္နီယာပညာရွင္ကို  လက္မွတ္ထိုးခိုင္းတယ္။ တခ်ိဳ႕ကုမၸဏီေတြမွာက ကိုယ္ပိုင္ရွိတယ္။ တခ်ိဳ႕ကုမၸဏီေတြမွာက မရွိဘူး။  မရွိတဲ့အခါက်ေတာ့ အျပင္မွာ လက္မွတ္ထိုးခိုင္းေတာ့  ၁၀ သိန္း၊ သိန္း ၂၀ အဲဒီလိုထိုးရတယ္။ ဥပမာ- ကုမၸဏီ ၃၀ ဝင္ၿပိဳင္တယ္ဆိုပါစို႔။ ေပးမွာက ကုမၸဏီတစ္ခုထဲဆိုေတာ့ က်န္ေတာ့ ၂၉ ကုမၸဏီသည္ ဘာမွမလုပ္ရဘဲ အလကားသက္သက္ ပိုက္ဆံကုန္သြားတာရွိတယ္။ သူ႕စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမွာတင္  လြဲေခ်ာ္ေနတာေတြ အမ်ားႀကီးပဲ။

The Voice Journal – တင္ဒါေငြထုတ္ရတဲ့ အပိုင္းမွာလည္း လက္မွတ္ေတြ အမ်ားႀကီးလိုတယ္ဆိုၿပီး သိရတယ္။ ဘယ္လိုေတြလိုတာလဲ။ တကယ္ေရာ လိုအပ္တဲ့ဟာေတြ ဟုတ္ရဲ႕လား။

UMM – ဥပမာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေဆး (၁) မွာ ေဆာက္ေနတဲ့ အေဆာက္အအုံေပါ့ေနာ္။ ေဆး (၁) မွာက QC ကလည္းျမန္တယ္။လက္မွတ္ထိုးေပးတယ္။  သို႔ေသာ္လည္း အဲဒီမွာထိုးၿပီးရင္ သူတို႔တည္ေဆာက္ ေရးေကာ္မတီက အစည္းအေဝးထိုင္တယ္။ ထိုင္ဖို႔အတြက္ တိုင္းမွာရွိတဲ့ အင္ဂ်င္နီယာေတြ၊ စည္ပင္ေတြ  အကုန္ေခၚတယ္။ ဒါကလည္း သိပ္ေတာ့မၾကာဘူး။   ၿပီးရင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးမွာ တင္တယ္။  အစိုးရ အဖြဲ႕မွာ ဆုံးျဖတ္တယ္။ ဆုံးျဖတ္ၿပီးရင္တစ္ခါ လူမႈေရးဝန္ႀကီးက လက္မွတ္ထိုးတယ္။ ထိုးၿပီးရင္တစ္ခါ ေဆး (၁) ကို ျပန္ေရာက္တယ္။ ေဆး (၁)  ကေန ျပည္ေထာင္စုကို ျပန္သြားတယ္။ ျပည္ေထာင္စုမွာ ဝန္ႀကီးနဲ႔ဆုံးျဖတ္တယ္။ အစည္းအေဝးဆုံးျဖတ္ၿပီးရင္ အစည္းအေဝးမွတ္တမ္း မထြက္ေသးလို႔၊ ဝန္ႀကီး အစည္းအေဝးမထိုင္ေသးလို႔နဲ႔။ ကၽြန္ေတာ္တို႔လုပ္တာ  ပထမပိုင္းတုန္းကျမန္တယ္။ ေနာက္ပိုင္းက် ပိုက္ဆံ တစ္ခါထုတ္တာ သုံးလေလာက္ၾကာတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေတာ္ေတာ္ဒုကၡေရာက္တယ္။ ဆင့္ကဲဆင့္ကဲ  သိပ္မ်ားတယ္။ တနသၤာရီတိုင္းမွာလည္း သြားလုပ္တဲ့အခါ ေငြတစ္ခါထုတ္ဖို႔အတြက္ လုပ္ရတဲ့အဆင့္က  ၂၂ ဆင့္ရွိတယ္။ ေထာက္ခံခ်က္လက္မွတ္ထိုးရတာ။  ကၽြန္ေတာ္တို႔က ဘာလုပ္ရလဲဆိုရင္ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ ေရးမႉးနဲ႔ထိုးရတာ။ ၿမိဳ႕နယ္လည္းထိုးရတယ္။ ခ႐ိုင္လည္း ထိုးရတယ္။ စည္ပင္သာယာလည္း ထိုးရတယ္။ ၿမိဳ႕မိၿမိဳ႕ဖလည္း ထိုးရတယ္။ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္လည္း ထိုးရတယ္။ အဲဒီေလာက္ အဆင့္ေတြမ်ားတဲ့ အခါက် ဘာျဖစ္လာလဲဆိုရင္ ခုနေျပာသလို ၂၅  ရာခိုင္ႏႈန္းအတြက္ ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္းအလုပ္ၿပီးမွရသလို ျဖစ္ေနတယ္။ တစ္ေနရာနဲ႔တစ္ေနရာမတူဘူး။ တခ်ိဳ႕က် တိုင္းေဒသႀကီးကိုယ္တိုင္က ဆုံးျဖတ္ေပးလို႔ရတာ ရွိတယ္။ တခ်ိဳ႕က် တိုင္းေဒသႀကီးလည္းၿပီးၿပီ။  ျပည္ေထာင္စုျပန္တင္တယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ေတာ့  နားမလည္ဘူး။ သူတို႔ဘာလို႔ မယုံမၾကည္ျဖစ္ေနတာလဲ။ တကယ္က် လူ ၂၀ ပဲ လက္မွတ္ထိုးထိုး၊ ၃၀ ပဲ ထိုးထိုး အဲဒီတင္ဒါလုပ္ငန္းမွာ တစ္စုံတစ္ခုမွားတယ္ဆိုရင္ အဲဒီလက္မွတ္ထိုးတဲ့လူေတြက တာဝန္ယူမွာ  မို႔လို႔လား ကၽြန္ေတာ္ကသိခ်င္တာ။ ၂၀ ပဲထိုးထိုး၊  ၃၀ ပဲထိုးထိုး၊ ေနာက္ဆုံးအမွားအယြင္းျဖစ္ရင္  ကန္ထ႐ိုက္တာပဲ ေထာင္က်မယ္။ QC လည္း ၂  ရာခိုင္ႏႈန္းသာယူတာ။ တကယ္ျဖစ္ရင္ သူလည္းဘာမွ တာဝန္မယူဘူး။ ဆိုလိုတာက လက္မွတ္ေတြ အမ်ားႀကီးထိုးမယ့္အစား သက္ဆိုင္ရာ QC က  အိုေကတယ္ဆိုရင္ ဒါကသူတို႔တရားဝင္ခန္႔ထားတဲ့  QC ေလ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ခန္႔ထားတာမွမဟုတ္တာ။  ထိုးၿပီးလို႔ရွိရင္ အေပၚကႏွစ္ေယာက္၊ သုံးေယာက္လို႔  ထိုးၿပီးေပးလိုက္ေတာ့ေပါ့။ ကန္ထ႐ိုက္တာေတြက  ပိုက္ဆံလည္းေခ်းထားေတာ့ သုံးလေလာက္ထပ္ၾကာရင္ သုံးလစာအတိုးတက္တယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔ ေငြေပး တဲ့စနစ္ကလည္း ေတာ္ေတာ္ကို စိတ္ညစ္စရာေကာင္းပါတယ္။ တစ္ေနရာနဲ႔တစ္ေနရာမတူဘူး။ ေငြေပးတာ  အင္မတန္ၾကာတယ္။ ဘာလို႔ လူ ၂၀၊ ၃၀ လက္မွတ္ထိုးၿပီးမွ ထုတ္ေပးတာလဲ။

The Voice Journal – အခ်ိဳ႕ေနရာေတြမွာ  တင္ဒါေလၽွာက္မယ့္သူမရွိလို႔ ဝန္ႀကီးဌာနရဲ႕ လုပ္ငန္းေတြ မၿပီးတာဆိုၿပီး ေျပာၾကတာရွိတယ္။ လုပ္ငန္းရွင္ေတြဘက္ကက် တင္ဒါေလၽွာက္ဖို႔ ဘယ္လို စ စဥ္းစားလဲ။ ဘာ့ေၾကာင့္ တင္ဒါ မေလၽွာက္ၾကတာလဲ။

UMM – ဘာလို႔မေလၽွာက္လဲဆိုရင္ တခ်ိဳ႕တိုင္းေဒသႀကီးကိုယ္၌ကိုက သူတို႔သည္ တင္ဒါကို  အသက္သာဆုံးနဲ႔ လုပ္ေပးႏိုင္တယ္ဆိုတဲ့ပုံစံနဲ႔ အမွတ္ယူခ်င္တဲ့အတြက္ ျဖစ္သင့္ျဖစ္ထိုက္တဲ့ပညာရွင္နဲ႔   ျဖစ္သင့္ျဖစ္ထိုက္တဲ့ေဈးနဲ႔ တြက္ခ်က္တင္ျပၿပီး ေတာင္းခံတာမ်ိဳး မဟုတ္တာက တစ္ပိုင္းပါတယ္။  တခ်ိဳ႕ေနရာေတြက PAE (Plinth area estimate)  နဲ႔ ပုံေသထားၿပီး တြက္တာရွိတယ္။ အေျခခံပညာ ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းေဆာက္မယ္ဆို တခ်ိဳ႕ေနရာတြင္ ေျမညီတယ္။ ခုံတုံးတစ္ေပထားရမယ္။ ။ ႐ႊံ႕ေျမမဟုတ္ ဘူး။ ေအာက္သုံးေပဆို တူးလိုက္႐ုံပဲ။ သူက အဆင္ေျပတယ္။ တခ်ိဳ႕က်သူက လယ္ကြင္းထဲမွာ ျဖစ္ေနတယ္။ ေျမက ေလးေပေလာက္နိမ့္တယ္။ ေနာက္ ရပ္မိရပ္ဖပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ေက်ာင္းအက်ိဳးေတာ္ေဆာင္ပဲ ျဖစ္ျဖစ္ လယ္ကြင္းက ေရဝပ္တယ္။ ေက်ာင္းဆိုတာ လမ္းထက္ျမင့္မွ ျဖစ္မယ္လို႔ေျပာရင္ လယ္ကြင္းရဲ႕အေပၚကို ေလး၊ငါးေပေလာက္ျမႇင့္ၿပီး ေဆာက္ရတယ္။ ေျမေပၚမွာပဲ ေဆာက္လို႔ရတာမဟုတ္ဘူး။ ေျမႀကီးထဲ  သုံးေပေလာက္ဝင္ရေသးတယ္။ ခုံးတုံးတစ္ေပျဖစ္ရမယ့္အထဲ ခုံတုံးက ေလးေပ၊ ငါးေပျဖစ္ရတယ္။  ေျပာခ်င္တာက တစ္ေနရာနဲ႔တစ္ေနရာ ေပ ၃၀၊  ေပ ၁၂၀ ေဆာက္တယ္ဆိုတာ အတူတူပဲဆိုရင္ ျပႆနာက သြားျဖစ္တယ္။ ဒါက PAE နဲ႔တြက္လို႔။  ဒီအနိမ့္အျမင့္မညီတဲ့ေနရာေတြကဒီလိုပဲ။ အခက္အခဲေတြ အမ်ားႀကီးျဖစ္တယ္။ တကယ့္ေျမျပင္ကိုၾကည့္ၿပီးမွ သတ္မွတ္သင့္တာေပါ့။ ဒါ့ေၾကာင့္ မလုပ္ခင္ကတည္းက ဆုံး႐ႈံးေနလို႔ မဆြဲတာ။

ေနာက္တစ္ခ်က္က တခ်ိဳ႕အစိုးရဝန္ႀကီးဌာနေတြက အင္ဂ်င္နီယာနဲ႔ စနစ္တက်တြက္ခ်က္တင္ေပးတယ္။ လႊတ္ေတာ္ကဟာ ဘယ္မွာေတာ့ PAE  ဘယ္ေလာက္ႏႈန္း၊ ဒါႀကီးကေတာ့ မျဖစ္သင့္ဘူးဆိုၿပီး  ျဖတ္ခ်တယ္။ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြက သူတို႔ကစိစစ္လိုက္လို႔ ဘယ္မွာေတာ့ ဘယ္ေလာက္ေလ်ာ့သြားတယ္ဆိုၿပီး ျဖတ္ခ်တယ္။ တကယ္ျဖစ္သင့္လို႔ ျဖတ္ခ်ရင္ေတာ့ ျပႆနာမရွိဘူး။ မျဖစ္သင့္တာကို ျဖတ္ခ်မိရင္ ဘယ္လိုပဲလုပ္လုပ္ သိန္း ၅၀၀ ေလာက္လုပ္ရင္ သိန္း ၃၀၀ ေလာက္ ႐ႈံးရမယ္ဆိုတာမ်ိဳးက် မလုပ္ေတာ့ဘူး။

တခ်ိဳ႕ေနရာေတြ ေငြမည္းသိပ္ေပါတဲ့ေနရာေတြမွသာ ဒီအလုပ္ကိုဝင္လုပ္ၿပီး ဒီအလုပ္က အျမတ္ရပါတယ္ဆိုၿပီး ပုံစံနဲ႔ ေငြမည္းကို ေငြျဖဴျဖစ္ခ်င္တဲ့ ေနရာမ်ိဳးကလြဲၿပီး ေငြမည္းကို ေငြျဖဴလုပ္မယ့္သူမရွိတဲ့ ေနရာမ်ိဳးက် တင္ဒါဆြဲမယ့္သူ မရွိတာမ်ိဳးျဖစ္တာပါ။ ဒါမ်ိဳးကို အစိုးရပိုင္းကေရာ၊ လႊတ္ေတာ္ပိုင္းကေရာ  ျပန္လည္စိစစ္ေပးသင့္ပါတယ္။

The Voice Journal- ေဆာက္လုပ္ေရးက႑မွာ ေငြမည္းခဝါခ်တာေတြ အေတာ္မ်ားမ်ားျဖစ္ေနတာလား။ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းရဲ႕ အတြင္းေရးမႉးဆိုတာ ေဆာက္လုပ္ေရးက႑ကို ထဲထဲဝင္ဝင္သိလို႔ ေမးၾကည့္တာပါ။

UMM – ဒါေတြကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ထင္တာ တကယ့္လုပ္ငန္းအႀကီးႀကီးေတြ ရန္ကုန္လိုမွာက်သိပ္မရွိဘူး။ ဘာလို႔မရွိလဲဆိုရင္ ဒီေငြမည္းေတြက  တကယ့္ Professional သမားေတြမဟုတ္ဘူး။ သူတို႔က်ေတာ့ အျဖစ္ေပါ့ေနာ္။ လုပ္တဲ့လူေတြ။ ခုနေျပာတဲ့ တခ်ိဳ႕ၿမိဳ႕နယ္ေတြမွာေတာ့ မူးယစ္ေဆးဝါးနဲ႔ ပတ္သက္တာပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ေမွာင္ခိုလမ္းေၾကာင္းပဲ ျဖစ္ျဖစ္ရွိတဲ့ ေဒသေတြမွာ ပိုအျဖစ္မ်ားတယ္။ တကယ့္ ၿမိဳ႕ႀကီးျပႀကီးေတြမွာ အျဖစ္နည္းတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔  မႏၲေလးၿမိဳ႕ဆို ဆြဲမယ့္ သူမရွိဘူး။ အဲဒီသေဘာေပါ့။  ဆြဲလို႔မကိုက္ရင္ မဆြဲဘူး။ တခ်ိဳ႕က် နည္းနည္း႐ႈံးရင္ ႐ႈံးတယ္။ ဆြဲတယ္။ ဒါကက်ေတာ့ ကိုယ့္လုပ္ငန္း လည္ပတ္ဖို႔။ ကၽြန္ေတာ္တို႔လည္း တစ္ခါတေလက် အရင္းေလာက္ပဲျပန္ရတယ္။ ဒါေပမဲ့ ကိုယ့္လုပ္ငန္း လည္ပတ္ဖို႔ ဝန္ထမ္းေတြ လစာေပးလို႔ရေအာင္လို႔  တင္ဒါဆြဲရတာရွိတယ္။ အဲဒီလိုမ်ိဳးကလြဲလို႔ ေနရာ တိုင္းေတာ့ အဲဒီလို (ေငြမည္းခဝါခ်) ျဖစ္ေနတာေတာ့မဟုတ္ပါဘူး။ ေယဘုယ်ေျပာတာပါ။ လူတိုင္းသိပါတယ္။ မူးယစ္ေဆးဝါးေတြ ဘယ္ေဒသက အမ်ားဆုံးထြက္တယ္။ ဘယ္မွာ ေမွာင္ခိုအမ်ားဆုံးရွိလဲဆိုတာကို။ ဒီေနရာေတြမွာေတာ့ ျဖစ္ေလ့ရွိတယ္။ ဘာလို႔လဲဆို ကၽြန္ေတာ္က ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား  အသင္းခ်ဳပ္မွာလည္း အတြင္းေရးမႉးျဖစ္တဲ့အတြက္  တိုင္းႏွင့္ ျပည္နယ္အားလုံးကို ဆက္စပ္ေနရေတာ့ အသင္းေတြရဲ႕ တင္ျပခ်က္အရ ဒါကတကယ့္ကို မွန္ကန္တဲ့ဟာကို ေျပာျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

The Voice  Journal – ၁/၂၀၁၇ ကို လိုက္နာတဲ့အခါမွာ လိုသလိုအဓိပၸာယ္ဖြင့္ၿပီး Third-Party လုပ္ေနၾကလို႔ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းေတြအတြက္ Third-Party စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းဆိုၿပီး ေရးဆြဲေနတာရွိတယ္။ အဲဒါကေရာ ဘယ္ေလာက္အေရးပါလဲဗ်။

UMM – တခ်ိဳ႕ကလည္း Third-Party လို႔ သုံးႏႈန္းတယ္။ တခ်ိဳ႕ကလည္း QC ဆိုၿပီး ေျပာၾကတယ္။ အေခၚ နည္းနည္းေလးေတာ့ မတူဘူး။ Third-Party မွာ ဘာသြားျဖစ္လဲဆိုရင္ တခ်ိဳ႕က်ေတာ့ ႏိုင္ငံေတာ္က ေပးထားတဲ့ေဈးႏႈန္းကို သူတို႔မသိဘူး။ သူတို႔ေပးထားတဲ့ေဈးႏႈန္းက ျမန္မာေဈးႏႈန္း။ သူတို႔စစ္တာက  International နဲ႔ စစ္တာ။ သူတို႔ကတကယ့္ကို ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ စံခ်ိန္စံၫႊန္းကဘယ္လို၊ သူတို႔ရဲ႕သမား ဂုဏ္ေတြျပတာ။ ျပတဲ့အခါက်ေတာ့ အဆင္မေျပဘူးေပါ့။ ဒီကန္ထ႐ိုက္ဘက္ကို လိုက္ဖို႔မလိုဘူး။ Third-Party ဆိုကတည္းကိုက Client နဲ႔ ကန္ထ႐ိုက္ၾကားမွာေနရတဲ့၊ ဟိုဘက္ဒီဘက္ကို မွန္ကန္မၽွတစြာ ေနေပးရမယ့္ ပုဂၢိဳလ္ေပါ့ေနာ္။  အဲဒီလိုျဖစ္သင့္တာေပါ့။  ေနာက္တစ္ခါ သံေခ်ာင္းေဈးဆိုလည္း တြက္တာက  တင္ဒါေခၚကတည္းက ေဆာက္လုပ္ေရးေဈးက ေျခာက္သိန္းေဈး၊ တကယ္အျပင္မွာ ဝယ္ခိုင္းတာက  ဆိုဒ္ျပည့္ဆို ကိုးသိန္းဝယ္ရတဲ့အခါက် ကိုးသိန္းဝယ္ရင္႐ႈံးၿပီ။ ကုမၸဏီႀကီးေတြကေတာ့ ဝယ္ရတာေပါ့။  တျခားကုမၸဏီေတြ ပုတ္ခတ္ေျပာတာမဟုတ္ဘူး။  အင္အားမရွိတဲ့ပုဂၢိဳလ္က မလြယ္ဘူး။ ေျခာက္သိန္းနဲ႔ တြက္လို႔ ေျခာက္သိန္းတန္ဝယ္ေပမယ့္ QC က ကိုးသိန္းတန္နဲ႔စစ္ရင္ သူျပႆနာတက္ၿပီ။ ဒါက Third-Party  မွာ လက္ရွိျဖစ္ေနတဲ ့ျပႆနာေပါ့ေနာ္။ တခ်ိဳ႕ေနရာက်ေတာ့ မၽွတတဲ့သူလည္းရွိပါတယ္။ ျဖစ္သင့္ျဖစ္ထိုက္စြာ ထိန္းေက်ာင္းသြားတာလည္း  ရွိပါတယ္။

ေနာက္တစ္ခ်က္ Third-Party စစ္တဲ့ပိုက္ဆံကို ဘယ္သူကေပးရလဲဆို ကန္ထ႐ိုက္တာကေပးရတယ္။ ဒါကလြဲမွားေနတာတစ္ခု။ QC ကို တကယ္တမ္း ေပးသင့္ေပးထိုက္တာက Owner က ေပးရတာ။ သူ႕အလုပ္ကို စစ္တာကိုး။ အစစ္ခံရမယ့္သူက ကိုယ့္ပိုက္ဆံျပန္ေပးရမယ္ဆိုတာက နည္းနည္းေတာ့လြဲေနတယ္။ စစ္ရမယ့္ကိစၥကိုလည္း ဒီတင္ဒါကို ဒီတန္ဖိုးသတ္မွတ္ရင္ ဒီလိုစစ္ရမယ္ဆိုတာမ်ိဳး သတ္မွတ္သင့္တာေပါ့။ ဒါမ်ိဳးမဟုတ္ဘဲ Third-Party ေတြကိုယ္တိုင္ကကို တစ္ေၾကာင္းတစ္ဂါထာစစ္ေနရင္  နည္းနည္းေတာ့ အခက္အခဲရွိတာေပါ့။

The Voice Journal – ဒါဆို Third Party အေပၚ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းထုတ္မယ္ဆိုတဲ့အေပၚဘယ္လိုျမင္လဲ။

UMM – ထုတ္တာကေတာ့ ထုတ္သင့္ပါတယ္။ ဒါလုပ္သင့္တဲ့ကိစၥပါ။ ဒါေပမဲ့လည္း အဲဒီလူေတြက ရဲ႕၀င့္ျပတ္သားဖို႔လိုတယ္။ အခုေခတ္မွာဗ်ာ တင္ဒါလုပ္တယ္။ သေဘာက သိန္း ၁၀၀ ဆိုပါစို႔။ ၿမိဳ႕မိၿမိဳ႕ဖ ကပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ေက်ာင္းအက်ိဳးေတာ္ေဆာင္ကပဲျဖစ္ျဖစ္  ၁၀ သိန္းဖိုးေလာက္ အိမ္သာေလးေဆာက္ေပးပါဆိုတဲ့ အခါ မေဆာက္ေပးရင္ သူ (Third-Party) က လက္မွတ္ မထိုးေပးေတာ့ဘူး။ ဒါဆို မတရားေတာ့ဘူးေလ။ အိမ္သာေဆာက္ရင္ အိမ္သာဖို႔  Third-Partyက ရပ္တည္ၿပီး ေျပာေပးဖို႔လိုတယ္။ သူကပါ အလိုတူ၊  အလိုပါ ဟိုဘက္ကေနရပ္တည္ရင္ ဒါ Third-Party မဟုတ္ေတာ့ဘူး။ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမွာလည္း အစိုးရဘက္မို႔၊ လုပ္ငန္းရွင္ဘက္မို႔ ဘက္လိုက္တာဆိုရင္လည္း စည္းမ်ဥ္း၊ စည္းကမ္းကသပ္သပ္၊ တကယ္  အလုပ္ျဖစ္ေနတာက သပ္သပ္ျဖစ္သြားလိမ့္မယ္။  တကယ္တမ္း Third-Party ဆိုတာ လုံး၀ကိုေဘးထြက္  ၾကည့္ေနၿပီး ခင္ဗ်ားမွားရင္မွားတယ္၊ ခင္ဗ်ားမွားရင္ မွားတယ္ဆိုၿပီး သြားရမယ့္သူေပါ့။ အဲဒီလိုလူက  တကယ့္စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းအတိုင္း မၽွမၽွတတျဖစ္ဖို႔လိုတယ္။ တကယ္တမ္း သက္ဆိုင္ရာအာဏာပိုင္အဖြဲ႕ အစည္းေတြ၊ သက္ဆိုင္ရာလႊတ္ေတာ္အဖြဲ႕အစည္းေတြ၊  သက္ဆိုင္ရာ Third-Party ေတြအေနနဲ႔ တကယ့္ကို  မွန္ကန္မၽွတတဲ့ စိတ္ထားရွိဖို႔လိုတယ္။ ဒါဆိုရင္ေတာ့ ေအာင္ျမင္မွာပါ။ ရွိလည္းရွိသင့္တဲ့ကိစၥျဖစ္ပါတယ္။ ကန္ထ႐ိုက္တာေတြဘက္မွာလည္း တကယ့္ကို  ဆိုးဆိုး႐ြား႐ြားလုပ္တဲ့သူေတြရွိပါတယ္။ အရွင္းလင္းဆုံး ေျပာရရင္ တတ္လို႔လုပ္တာမဟုတ္ဘဲ၊ ငတ္လို႔ လုပ္တာမ်ိဳးေတြလည္းရွိတယ္။ ေနာက္ကန္ထ႐ိုက္ဆိုရင္ ခိုးကို ခိုးရမယ္ ဆိုတာမ်ိဳးေတြလည္းရွိတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ကန္ထ႐ိုက္တာေတြထဲမွာလည္း   အားလုံးေကာင္းတယ္ေတာ့ မဆိုလိုပါဘူး။ အခုေနာက္ပိုင္း QC ေတြ၊ Third-Party ေတြနဲ႔ စစ္တဲ့အခါက်ေတာ့ ဒီလိုမ်ိဳးကန္ထ႐ိုက္တာေတြလည္း ေဘးကိုေရာက္သြားပါၿပီ။

The Voice Journal – အခုေနာက္ပိုင္း အဂတိမႈနဲ႔ စုံစမ္းရတဲ့ ဝန္ႀကီးဌာနေတြေပၚလာတယ္။ အဓိကေတာ့ တင္ဒါကိစၥေတြမွာေပါ့။ တကယ့္ေျမျပင္မွာေရာ  လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈေတြက ဘယ္လိုအေျခအေနရွိလဲ။

UMM – ခုနေျပာတဲ့ စက္မႈဝန္ႀကီးဌာနမွာ သူ႕ဆီမွာလုပ္ဖူးရင္ အမွတ္ ၂၀ ေပးတယ္ဆိုတာကကို နည္းနည္းလြဲေနတယ္။  အားလုံးက ျမန္မာႏိုင္ငံသားပါ။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ကုမၸဏီေထာင္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံမွာလုပ္တာကို  သူ႕ဆီမွာလုပ္ဖူးသူက တပန္းသာေနတယ္။ ဒါမ်ိဳးေတြက တရားဝင္မဟုတ္ရင္ေတာင္  သက္သက္ႀကီး ဇာတ္လမ္း  လုပ္ထားသလိုျဖစ္ေနတယ္။ ဒါေတြက အနီးစပ္ဆုံးကို ေျပာျပတာ။ ဒါေပမဲ့ ယခင္ေခတ္နဲ႔ စာရင္ေတာ့ ေတာ္ေတာ္ေလးေကာင္းလာပါတယ္။ တခ်ိဳ႕ေနရာေတြ မွာ တကယ့္ကိုပြင့္လင္းျမင္သာၿပီး တကယ့္႐ိုး႐ိုးသားသား ေပးတာရွိပါတယ္။ တခ်ိဳ႕က်ေတာ့ တင္ဒါဆယ္ခုရွိတယ္။ တကယ္ေကာင္းတဲ့ သုံးေလးခုကို  သူ႕လူေပးၿပီး က်န္တဲ့ေျခာက္ခု၊ ခုနစ္ခုကိုေတာ့ တြက္ေျခကိုက္တဲ့ စားရတဲ့ဟာကို သူ႕လူသူေပးတာရွိတယ္။ မရွိဘူး မဟုတ္ဘူး။ ရွိတယ္။ ဒါေပမဲ့ ၂၀၁၀ ေရွ႕အစိုးရလက္ထက္ကစၿပီး တျဖည္းျဖည္းနဲ႔ေတာ့ ပိုအဆင္ေျပလာတယ္။ ဟိုတုန္းကဆို ကၽြန္ေတာ္တို႔  ဝင္တိုးလို႔မွမရတာ။ သူ႕လူနဲ႔ သူ ျဖစ္ေနတာေလ။ ၂၀၁၀ ေနာက္ပိုင္းက် တျဖည္းျဖည္းေကာင္းလာတယ္။  ၂၀၁၀ အစိုးရကတည္းက စၿပီးေကာင္းလာတာပါ။ အခုလည္း ထိုက္သင့္သေလာက္ေတာ့ က်န္ပါေသးတယ္။ ေတာ္ေတာ္က်န္တယ္ဆိုတာက ပညာရွိနည္းနဲ႔လုပ္တာေတြ အမ်ားႀကီးေပါ့။ သူ႕လူသူေပးခ်င္တဲ့အတြက္ေပါ့။ မၾကာေသးခင္ကဗ်ာ ကၽြန္ေတာ္နဲ႔ ေတာ္ေတာ္ေလးျဖစ္လိုက္ေသးတယ္။ လႊတ္ေတာ္တစ္ခုမွာ။ ဘာလဲဆိုေတာ့ ကုမၸဏီပိုင္ရွင္ထဲမွာ ေဒါက္တာဘြဲ႕ပါရင္ သုံးမွတ္ဆိုေတာ့။ ကုမၸဏီပိုင္ရွင္က  မဆိုင္ဘူးေလ။ ဒါကမဆိုင္ဘူးေလဗ်ာ။ သူက ပိုက္ဆံရွိလို႔ ကုမၸဏီေထာင္တာပဲ။ က်န္တဲ့ လုပ္ငန္းလုပ္တဲ့ အင္ဂ်င္နီယာရဲ႕ အရည္အခ်င္းကို သတ္မွတ္တာ၊  အမွတ္ေပးတာက လက္ခံလို႔ရေသးတယ္။ အဲဒီေတာ့  ကုမၸဏီပိုင္ရွင္တစ္ေယာက္က Ph.D ရထားေတာ့ အဲဒီသူကို ေပးခ်င္လို႔ဆိုတာ သက္သက္ထင္ရွားေနတာ ေပါ့ဗ်ာ။ အဲဒီလိုမ်ိဳးေတြက အမ်ားႀကီးရွိပါေသးတယ္။ ယခင္ေခတ္ထက္စာရင္ေတာ့ Positive ဘက္ကို  ေရာက္လာတယ္လို႔ ေျပာလို႔ရပါတယ္။

The Voice Journal – လက္ရွိမွာ ေဆာက္လုပ္ေရးက႑မွာ လည္ပတ္ရတာ အေျခအေနဘယ္လိုရွိလဲ။  စီးပြားေရးေတြ အေျခအေနေကာင္းလာၿပီလား။  အရင္ကေတာ့ ေဆာက္လုပ္ေရးေတြ ရပ္သြားတယ္ဆိုတာမ်ိဳး လုပ္ငန္းရွင္ေတြေျပာေနၾကလို႔။

UMM – အမွန္ပဲဗ်။ တကယ္က်ေတာ့ ေဆာက္လုပ္ေရး က႑က အေတာ္ေလးကို အေျခအေနမေကာင္းဘူးလို႔  ေျပာရမယ္။ အဓိကအားျဖင့္ အခန္းေရာင္းဝယ္တဲ့ကိစၥေတြေပါ့ေနာ္။ ဒီအစိုးရတက္စကေတာ့ ေရွ႕အစိုးရရဲ႕ ဘတ္ဂ်က္ကို ျပန္စိစစ္ေနရလို႔ တင္ဒါက မေပးဘူး။  ေနာက္တစ္ႏွစ္ေပးတယ္။ ေနာက္က် ေျခာက္လ ဘတ္ဂ်က္ျဖစ္သြားေတာ့ ဘတ္ဂ်က္ကနည္းေတာ့ တင္ဒါမေပးျပန္ဘူး။ ဘယ္လိုေျပာရမလဲဆို ကိုယ့္ဘာသာ Developer လုပ္ေရာင္းခ် (တိုက္ခန္းေဆာက္ ျပန္ေရာင္း) ရတာေတြ က်ဆုံးသြားတဲ့အခ်ိန္မွာပဲ တစ္ဖက္က ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕တင္ဒါကလည္း အက်ဘက္ကို ေရာက္တဲ့အခါက် တကယ့္ကန္ထ႐ိုက္တာစစ္စစ္ ေတြအတြက္ အခက္အခဲနဲ႔ ႀကဳံရတဲ့ကာလလို႔ ေျပာရမယ္။ Developer ကေတာ့ တိုက္ခန္းေဆာက္တယ္။  ျပန္ေရာင္းတယ္။ မေရာင္းရရင္  သူမလုပ္ေတာ့ဘူး။  တျခားအလုပ္လုပ္မယ္။ ကန္ထ႐ိုက္တာေတြမွာလည္း  ေငြနည္းနည္းပဲ ရင္းႏိုင္သူေတြလည္း မလုပ္ႏိုင္ေတာ့ဘူး။ ထိုနည္းတူစြာ ႏိုင္ငံေတာ္တင္ဒါဘက္လွည့္မယ္ဆိုေတာ့လည္း တင္ဒါကနည္းသြားေတာ့ အခက္အခဲျဖစ္တာေပါ့။ ေနာက္ပိုင္းေပးလိုက္ျပန္ေတာ့ သူတို႔ တင္ဒါဖြင့္တဲ့ ကာလေတြက အရမ္းတိုတယ္။ ေဒၚလာေဈးကလည္း သိတဲ့အတိုင္း ၁၄၀၀ ေက်ာ္ေလာက္ကေန ၁၆၀၀ ေက်ာ္ေလာက္ တက္သြားေတာ့ ဒုကၡႀကဳံရတယ္။ ဒါေတြနဲ႔ႀကဳံရလို႔ ေဆာက္လုပ္ေရးက အခုထိ ယဲ့ယဲ့ပဲ ရွိပါတယ္။ တကယ့္ကို Industry ေတြထဲမွာ Professional ေလာက္ပဲ က်န္တယ္။  အႀကီးႀကီးေတြကေတာ့ ရွင္းရွင္းေျပာရင္ ေငြထုပ္ပိုက္ၿပီးေစာင့္ေနတာ။ ေခတ္ေကာင္းရင္ ဝင္ေအာလိုက္မယ္။ ေခတ္မေကာင္းရင္ ေဘးထိုင္ေနမယ္။  တကယ့္ Professional လုပ္တဲ့သူကေတာ့ သူ႕ရဲ႕ ဝန္ထမ္းေတြကို ထိန္းဖို႔အတြက္ ႐ႈံး႐ႈံးျမတ္ျမတ္ ဒီထဲမွာလည္ပတ္ရတာေပါ့။

The Voice Journal – အစိုးရသက္တမ္း သုံးႏွစ္ေလးလေက်ာ္သြားၿပီ။ က်န္တဲ့သက္တမ္းမွာေရာ ဒီအစိုးရမတက္ခင္ အေျခအေနမ်ိဳးကို ေဆာက္လုပ္ေရးက႑က ျပန္ေရာက္လာႏိုင္သလား။  ေရွ႕အစိုးရတုန္းကေတာ့ ေဆာက္လုပ္ေရးက႑ေကာင္းတယ္ဆိုၿပီး လုပ္ငန္းရွင္ေတြက ေျပာၾကတာဆိုေတာ့ ေလ။

UMM – အမွန္အတိုင္းေျပာရရင္ အဲဒီလိုေကာင္းလာမယ္လို႔ ေမၽွာ္လင့္လို႔မရဘူး။  ဒီအေျခအေနထက္ မဆိုးသြားဖို႔ပဲ ေမၽွာ္လင့္လို႔ရတယ္။

ရဲႏိုင္ဦး

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *